Actueel Easy Income Plan – 27 september 2022

Tot nu toe is 2022 een van de meest turbulente jaren uit de wereldwijde beursgeschiedenis; dat geldt eveneens voor de Amerikaanse beurzen. De eerste helft van het jaar was zelfs de “slechtste eerste helft” in 50 jaar voor de S&P 500. Het is een jaar waarin werkelijk alles tegelijk tegen lijkt te zitten; super-inflatie, oorlog, energiecrisis, naweeën van een pandemie, renteverhogingen en recessieangst. We hebben het allemaal eerder gezien in de laatste decennia, maar nu komt alles tegelijkertijd.
Maar ook blijkt altijd weer dat beurzen vroeg of laat herstellen, zeker in de VS. Veel beleggers lijken te vrezen dat hun eventuele koersverliezen permanent zijn; ze raken in paniek, worden ongeduldig, verkopen. En dat is precies de reden waarom de meeste beleggers geld verliezen op de beurs.

Warren Buffet
The Stock Market is a device to transfer money from the impatient to the patient.

Beleggen voor inkomen; het regent dividenden!

Het is soms wel eens nuttig/aardig om een stapje terug te doen in het leven en een analyse te maken van wat jij belangrijk vindt. Dat is natuurlijk zeer persoonlijk, maar er zijn talloze zaken die kennelijk iedereen belangrijk vindt.
Hoewel we geen life-coach zijn, durven we wel te zeggen dat je de belangrijkste zaken in het leven niet online kunt bestellen. Dan hebben we het natuurlijk over geluk, gezondheid etc. Daar kunnen we zelf wel iets aan doen, maar vaak beperkt.

Dat neemt niet weg dat het voor de meeste mensen ook belangrijk is om in alle fases van het leven voldoende inkomen te hebben om “normaal” te kunnen leven. Iets wat juist in deze tijd extra actueel is. Nederland telt naar men zegt ruim een miljoen beleggers, waarvan het overgrote deel belegt voor koerswinst (of verlies).
Beleggen voor permanent inkomen blijft voor veel beleggers een onbekende methodiek, die zich juist in de onzekere tijden zoals nu van zijn beste kant laat zien. Het regent namelijk dividenden voor permanent inkomen.

Ben je een goede handelaar of een goede belegger?

Zoals gezegd, inkomen is voor veel mensen in alle levensfases belangrijk. Daarmee wordt je beleggingsportefeuille eigenlijk ook een soort verzekering voor de toekomst. Het is dan ook logisch en normaal om te blijven volgen hoe je beleggingen het doen. Juist in deze hectische tijden is dat soms minder plezierig, maar het hoort er wel bij. Financiële markten hebben nu eenmaal regelmatig periodes van hoge volatiliteit, gedreven door alles wat de wereldeconomie raakt. Je stelt je dan onvermijdelijk de vraag of je actie moet ondernemen op basis van koersschommelingen, of dat je je baseert op de winstcijfers van bedrijven.

Kies je voor het eerste, dan ben je waarschijnlijk een handelaar, misschien wel een hele goede. Kies je voor het tweede dan heb je kans om een goede belegger/investeerder te zijn/worden. En dat is onze keus.

Investeren voor passief inkomen

Onze benadering is om te werken aan groeiend passief inkomen. Veel mensen vinden investeren in dividendaandelen niet “cool” of zelfs saai, maar ze bieden wel een hoge mate van zekerheid ook op langere termijn waarbij we proberen om de markt niet te timen. Kopen op de bodem en verkopen op de top werkt meestal niet. Verder betekent dat:

 • Niet kijken naar ingewikkelde grafieken op talloze schermen, zoals bij technische analyses of stop-loss/limietorders etc.
 • Aandelen en fondsen kopen/selecteren van echte succevolle bedrijven die hun inkomsten en succes met ons delen in de vorm van (hoog) dividend.
 • Bijkopen wanneer de markten in mineur zijn (als het kan)

Soms, enigszins tot onze eigen verbazing, is de methodiek van dividendbeleggen nog stabieler dan je misschien zou verwachten.
Zelfs in de huidige turbulente afgelopen 2,5 jaar is de continuieit van het dividend niet aangetast, integendeel.
In de Corona-peridoe zijn sommige dividenden tijdelijk uit voorzorg verlaagd, maar hebben zich veelal daarna weer snel hersteld. Veel Amerikaanse bedrijven hebben hun dividend juist verhoogd de laaste tijd.
Een goed gediversifieerde portefeuille produceert dus inkomsten in goede en slechte tijden. De afgelopen periode laat dat overduidelijk zien.
Het blijft daarom dividenden regenen.

De dividenduitkeringen in de VS stegen zelfs met met 10,4% tot een nieuw record van 141 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022.
Een financiele instelling, die dit regelmating publiceert is Janus Henderson. Men laat zien dat de dividenden van bedrijven in de S&P 500 in deze periode zelfs stegen met 14%, een kwartaalrecord ondanks de mineur van de markten. Analisten voorspellen dat deze ontwikkeling zal doorzetten.

Conclusie: Het regent dividend maar alleen als je niet gokt

De geschiedenis laat zien dat mineur/bearmarkten altijd voorbij gaan. Het kan even duren, maar het gebeurt. Op de lange termijn is de economie als geheel namelijk de beste bron voor het verwerven van inkomen of welvaart. Uiteindelijk profiteren rustige beleggers daarvan op termijn. Zij die in paniek raken over de problemen van vandaag doen dat waarschijnlijk niet. De aandelenmarkt heeft altijd periodes gekend van grote onzekerheid; die kunnen zelfs aanvoelen als de nadering van “het einde van de wereld”. Elke keer herstelde de markt zich daarna en bereikte nieuwe hoogtepunten.
Zoals gezegd; gokken/handelen op basis van verwachte koerswinsten is voor veel mensen de manier waarop ze graag beleggen; dat is ook prima voor de financiële wereld, men verdient er fors aan.

Warren Buffet
Financiële instellingen verdienen het meeste geld wanneer mensen gokken in plaats van investeren.

Financiële instellingen gedijen namelijk bij onzekerheden, recessies, renteverandering en slechte vooruitzichten. Men gaat immers veel meer handelen. Maar niemand kan de toekomst/conjunctuur/economie en zeker niet de richting van aandelenmarkt voorspellen. Probeer het dan ook maar niet.
Concentreer je op succesvolle bedrijven die (al jarenlang) dividend betalen vanuit een gezonde cash-flow; zo redeneren wij ook m.b.t de Voorbeeldportefeuille. Kwaliteit en continuïteit staan voorop bij de selectie, alsmede een ruime spreiding in fondsen en fondstypen. Veel handelen is niet ons doel. Cashgeld via dividenden is dat wel, ook in deze bearmarkt.
Wij zijn beleggers, geen handelaren.

Profiteren van de recovery

Ondanks dat we beleggen voor dividend in kwalitatief goede bedrijven/fondsen, kun je ook in een bearmarkt extra kansen pakken. Dan kun je investeren in fondsen waarvan bewezen is dat ze nadien sterk(er) terugkomen. Er is veel bekend over de “recovery” van fondsen na een bearmarkt of een periode van rentestijgingen; veel patronen zijn te herkennen.

Op hoofdlijnen kunnen we een aantal fondstypen/situaties herkennen die het goed doen na een renteverhoging-periode zoals de FED (Amerikaanse Centrale Bank) dit nu in gang heeft gezet in de VS. Zo’n fondstype zijn de zogenaamde “Small Caps”. We kunnen hierin breed beleggen via een CEF zoals je verderop zult zien.

Wat zijn (value) “Small Caps”?

Value “Small Caps” zijn kleinere bedrijven die al jaren winst maken en goed draaien. Dit in tegenstelling tot groeibedrijven die vaak wel groeien, maar (nog) nauwelijks structureel winst maken en waarvan het onduidelijk is of ze dat ooit gaan doen.
Ook (value) Small-Caps presteren beter na renteverhogingen van de FED. Tijdens elk van de laatste zes renteverhoging-periodes hebben small-caps meer dan gemiddelde rendementen opgeleverd 12, 18 en 36 maanden nadien.

Je kunt hierop in te spelen door te beleggen in Business Development Corporations zoals MAIN, CSWC (alleen in de AIP-Portefeuille). Maar je kunt er ook in beleggen via specifieke CEF’s uit de EIP-Portefeuille, die zich helemaal toeleggen op small-caps. Dat kun je overwegen met “RVT” (zie bij Portefeuille).

Beleggen voor inkomen, waar leidt het toe?

Zoals je weet heeft ons (nieuwe) boek de titel: “Beleggen voor permanent inkomen m.b.v. Amerikaanse hoogdividend-aandelen”.
Tijdens een recent Webinar hebben weer een aantal concrete voorbeelden laten zien. We kregen er veel positieve reacties op, daarom laten we in deze Actueel wederom een aantal voorbeelden zien hoe dat in de praktijk werkt. M.a.w., het regelmatig (bij)kopen van fondsen via herbeleggen van je dividend, waar leidt dat toe?

Maar allereerst dit:
Als dividendbelegger beleggen we in feite tegendraads voor (steeds meer) inkomen. In een bearmarkt koop je aandelen (veel) goedkoper; dat leidt tot aanzienlijk meer inkomen nu en op termijn.
Onderstaand actuele voorbeeld laat zien dat je, bij een investering van 2500$, maar liefst 25% meer inkomen ontvangt wanneer de koers van fonds A is gedaald (in de bearmarkt) van 25$ naar 20$. Het jaardividend stijgt van 200$ naar 250$/jaar, een toename van 25% voor dezelfde investering. Je “koopt” dus voor minder geld meer inkomen.

Inkomen, koerswinst of allebei?

Soms krijgen we vragen of reacties die we interessant en nuttig vinden om eens breder toe te lichten. Dit artikel gaat over zo’n vraag.

De vraag:
Als ik wil beleggen in een Amerikaanse index-ETF zoals de SPY, ben ik toch veel goedkoper uit en het is ook nog eens veiliger dan individuele aandelen. Klopt dat?

Vragen m.b.t. ETF’s krijgen we met regelmaat; daarom willen we er graag nogmaals op in gaan. We doen dit aan de hand van een concreet voorbeeld. Als basis nemen we de SPY-ETF, die de S&P-500 volgt als index van de 500 grootste bedrijven in de VS. De S&P-500 ontkomt natuurlijk ook niet aan de huidige beursmalaise, maar zal zich herstellen. Het is een kwestie van wanneer, niet van of. Een alternatief voor beleggen in de S&P-500 is beleggen via een Closed end Fund in dezelfde markt; waarom zou je dat doen?
Het antwoordt: de permanente inkomsten die je hiermee (extra) verkrijgt.

Beleggen in de Amerikaans economie: SPY of USA?

Wanneer je het advies van de gemiddelde beleggingsadviseur volgt dan kun je het beste passief beleggen voor de lange termijn via een indexfonds. Zoals je weet beleg je dan in een index via een Exchange Trade Fund (ETF).
Het alternatief is dat je actief kunt beleggen en proberen de beursindex te verslaan maar dat is veel moeilijker, aldus de meeste adviseurs.
Dus luidt het advies meestal om een indexfonds (ETF) te kopen die bijvoorbeeld de AEX of S&P volgt. Dan hoef je weinig of niets te doen, anders dan afwachten.

Een dergelijk advies is een van de beste manieren om geld te laten liggen of zelfs te verliezen. Toch is zo’n advies gemeengoed omdat het makkelijk te geven is. Bovendien willen financiële instellingen, die ETF’s op de markt brengen, deze graag jou verkopen als een rustige belegging. Ze hebben er veel baat bij omdat het voor hun een eenvoudig product is zonder veel kosten, inspanning en management fees. De computer doet het werk.

De meeste ETF’s betalen weinig of geen dividend, dus de kans op stabiel hoog dividend is zeer klein. Zo betaalt de Amerikaanse S&P 500 ETF (VOO) slechts 1,3% dividend. Op voorhand kunnen we dus al zeggen dat beleggen via Closed end Funds (CEF) gemiddeld aanzienlijk beter rendeert dan belegen via ETF’s v.w.b. het dividend.
Dat geldt natuurlijk uitsluitend voor de VS omdat CEF’s niet bestaan in Nederland/Europa.

We kijken nog eens verder en zetten de belangrijkste verschillen tussen ETF en CEF op een rij:

 • Zoals gezegd bieden de meeste ETF’s nauwelijks of zeer laag dividend. Ze moeten het hoofdzakelijk hebben van vermogensgroei via koerswinst op termijn.
 • CEF’s bieden daarentegen altijd dividend/inkomen, daar zijn ze voor ontworpen. Koerswinst is meestal niet het primaire doel. Hoofdzakelijk het herinvesteren van dividend leidt hier tot vermogensgroei.
 • Een ETF is een onbemand fonds, computeralgoritmes doen het werk, dus lage kosten.
 • Een CEF is een fonds met ervaren beheer/management. Ze handelen continu en de kosten zijn daarom aanzienlijke hoger. Echter; dat merk je niet omdat ze tevoren van het resultaat worden afgetrokken.

Resumerend is het belangrijkste verschil dat je met een ETF geen significant (groeiend) inkomen verwerft op termijn t.o.v. een CEF.
De overeenkomst is dat je met beide toewerkt naar een vergroting van je vermogen.

Wat bekent dat in de praktijk?

Vergelijken we bijvoorbeeld de SPY-ETF met een CEF (zoals Liberty All-Star Equity Fund, USA).  USA heeft een hoge correlatie met de S&P 500.
Het dividendrendement van USA is gemiddeld 8-10%. Het dividendrendement van SPY gemiddeld ca 1,3-1,4%.
Laten we ze eens vergelijken over de laatste 10 jaar (peildatum 9 september 2022)

We kijken allereerst naar de groei van fondswaarde op basis van een investering van 10 K$ in 2012, 10 jaar terug. We zien dat beide fondsen nu ca 34.000$ opbrengen bij verkoop (peildatum 9 sept 2022).

SPY heeft dit resultaat hoofdzakelijk bereikt door koerswinst en nauwelijks door herinvesteren van (weinig) dividend. USA door (beperkte) koerswinst en herinvesteren van alle dividenden. Tot zover geen verschil dus.

Het grote verschil zie je in de tabel hieronder. Hier laten we ook het inkomen zien dat je verwerft wanneer je 10 K$ zou hebben geïnvesteerd in 2017 en 2012. Dus resp. 5 of 10 jaar geleden. Je ziet dat je met SPY nauwelijks inkomen genereert en met USA een fors inkomen verwerft.

GROEI VAN INKOMEN EN FONDSWAARDE
Liberty Allstar Equity Fund (USA) versus SPY
Peildata: 9 sept (2012, 2017, 2022)
Investering 10.000 $ op resp. 9 sept. 2012 en 2017

FondsKoop-datumAantal
Aandelen
ontvangen
o.b.v.
10 K$
Hoeveelheid
aandelen
nu o.b.v.
herbeleggen
Actueel
jaar-
dividend
Inkomen
nu/later
Huidige
fondswaarde
(=aantal
aandelen
nu in bezit x koers
USA9-9-2017174229080,78$2.268$18.787$
USA9-9-2012207951980,78$4.054$33.568$
SPY9-9-201740435,5$236$17.807$
SPY9-9-201269545,5$462$34.258$
 • Kolom 3: Deze laat zien hoeveel aandelen je toen zou hebben ontvangen.
 • Kolom 4: Het aantal aandelen dat je nu (9 sept 2022) zou hebben waneer je alle dividend consequent hebt herbelegd.
  Je ziet dat de hoeveelheid aandelen bij SPY ver achterblijft bij USA vanwege het lage dividend; herbeleggen is hier niet lonend.
 • Kolom 5: Hier zie je het huidige jaardividend/aandeel (USA 0.78$ en SPY 5.50$).
 • Kolom 6: Hier vind je jouw huidige (permanente) inkomen (hoeveelheid aandelen nu x huidige jaardividend).
 • Kolom7: Hier vind je de opbrengst wanneer je je aandelen nu zou verkopen (fondswaarde).

Bij SPY is het inkomen te verwaarlozen (na 10 jaar slechts 462 $/jaar), bij USA is dat 4.054 $/jaar, bijna en factor 10 hoger.

Conclusie

Veel beleggers gaan automatisch voor index-beleggen, veelal gedreven door de marketing van financiële instellingen, die hier fors aan verdienen. Het alternatief, beleggen via CEF’s kennen velen niet, zeker in Europa. Met beide beleg je breed in de Amerikaanse top-bedrijven en heb je na 5 of 10 jaar hetzelfde resultaat v.w.b. de fondswaarde. Maar met een CEF bouw je daarnaast aan een mooi permanent inkomen.
Toename van inkomen en waardestijging van je aandelen gaan hier hand in hand; daar doen we de voor.

Opmerking
Het is in de praktijk lastig om Amerikaanse ETF’s te kopen via Nederlandse Brokers.

DCA en Euro/Dollar

De euro nu ongeveer evenveel waard als de dollar, pariteit heet dat. Rente-aanpassingen van Centrale Banken zoals ECB en FED zijn hier de belangrijkste oorzaak van. Voor ons, als Europese dividendbeleggers in de VS heeft dat voor en nadelen.
De waarde van dollardividend is vrijwel gelijk in euro’s. Ontvangen dividend nu herbeleggen is aantrekkelijk. Euro’s omzetten in Dollars is wat minder aantrekkelijk dan voorheen.
We hebben eerder geschreven over Dollar Cost Averaging (DCA). Je belegt periodiek en niet alles tegelijk. Dat geeft op termijn het beste resultaat en is ook rustiger m.b.t de euro/dollar verhouding.

Dollar-Cost Averaging is een beleggingsstrategie waarbij een belegger toewerkt naar een spaarsom door zijn beleggingsbedragen periodiek te spreiden met als doel om de invloed van beurs-volatiliteit te beperken. Deze strategie geeft een hoop rust; pogingen om de markt te timen en aandelen tegen de beste prijzen te kopen/verkopen zijn dan niet opportuun.
Concreet betekent dat dus systematisch beleggen met gelijke bedragen, gespreid over regelmatige (bijvoorbeeld maandelijks) intervallen, ongeacht de prijs. Hierdoor worden hoge en lage koersen uitgemiddeld. Voor Europese beleggers geldt dat eveneens voor het euro/dollar risico.

De DCA-benadering is nu voor de meeste mensen extra actueel v.w.b. de huidige beurs en euro/dollar schommelingen.
De totale euro waarde van je beleggingsportefeuille heeft er waarschijnlijk van geprofiteerd doordat je in het verleden bij een hogere euro hebt gekocht. Dat is all-in the game bij beleggen in de VS.

De energierekening deels betalen van je dividend?

We schreven recent een publieke blog over het betalen van je energierekening met dividend. De blog is bedoeld voor mensen met spaargeld op het idee te brengen om het spaargeld aan te wenden om te beleggen in HD-fondsen zonder in te teren. We kregen veel positieve reacties op deze suggestie. Het hele artikel lees je hier.

Persoonlijk Consult?

Het aantal persoonlijke consulten met een van onze ambassadors of de auteur van het boek neemt gestaag toe en we merken dat het “beleggers voor inkomen” aanzienlijk sneller helpt met op gang komen. Zo’n consult is digitaal of, nu er geen Corona-maatregelen meer zijn, op jouw locatie. Ook wanneer je een van onze specialisten zou willen uitnodigen voor een groepsbijeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beleggingsclub, is dat mogelijk. Wil jij ook zo’n consult, laat het ons weten via de website.

Het nieuwe boek is er! En een nieuwe starters-training!

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze week heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de reguliere boekhandel.

Wanneer niet-abonnees het boek bestellen via onze website, worden de kosten van het boek terugbetaald bij het afsluiten van een AIP of EIP- jaarabonnement voor 31 december 2022. Misschien een tip voor jouw relaties?

Nieuw: Workshop Starters

Velen realiseren zich dat inflatie en hogere rentes hun spaargeld snel in waarde doet dalen. Daarom overwegen ze te gaan beleggen maar hoe? Beleggen voor inkomen is dan aantrekkelijk maar je moet het wel enigszins in de vingers krijgen. Het is niet moeilijk, maar je kunt je rendement aanzienlijk verhogen wanneer je alle tips en tricks kent.
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom we uitsluitend een Workshop-gevorderden in ons programma hebben terwijl er toch veel nieuwe Income-beleggers zijn, die eerste de basis van deze methodiek willen leren begrijpen.
Daarom starten we dit najaar met de Workshop-starters. Deze nieuwe workshop vindt eveneens in Woerden plaats en is bedoeld voor diegenen die overwegen te starten met “beleggen voor inkomen” of zij die er net mee zijn begonnen en die hun kennis verder willen verdiepen. De kosten heb je zo terugverdiend.

Je leert onder andere:

 • Wat is dividend?
 • Waarom is dividend essentieel voor het rendement bij beleggen?
 • Hoe begin ik met “beleggen voor inkomen”?
 • Welk plan is voor mij het meest geschikt. En hoe gebruik ik de Voorbeeldportefeuille?
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn broker-account (met live demo/voorbeelden)
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van beursfluctuaties en diverse fondstypen.
 • Hoe maak ik zelf een plan voor (extra) inkomen?
 • Waar let ik op bij de opbouw van mijn portefeuille?
 • Wat zijn de risico’s?

Voor de workshops wordt een dagdeel (4 uur) uitgetrokken. Dat biedt de mogelijkheid in een beperkt gezelschap uitgebreid in te gaan op de materie. Zie verder bij Academy.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Adrie:
In het recente verleden is een naam genoemd van een programma om je dividendportefeuille te monitoren en dat een duidelijk overzicht geeft van de dividendstromen. Welk programma is dat?

Antwoord:
We nemen aan dat je DiviDragon bedoelt.

DiviDragon is een Nederlands initiatief voor het bijhouden van een dividend-portefeuille. Het is een software-applicatie die je helpt bij het opbouwen en inzichtelijk maken van (passief) inkomen uit je dividend-portefeuille.
Je hoeft slechts in te voeren welke aandelen je hebt gekocht/verkocht en wanneer. Dan kun je zien:

 • Hoeveel dividend je ontvangen zou moeten hebben.
 • Hoeveel dividend er binnenkort betaald wordt en wanneer.
 • Hoe je passieve inkomen is gegroeid in de tijd.
 • Hoe je portefeuille op dit moment is opgebouwd v.w.b. fondstypen etc.

DiviDragon is ontwikkeld door twee zelfstandige softwareontwikkelaars genaamd Onno Scheffers en Richard Jaspers. Beiden hadden tot enige tijd geleden nog nooit van passief inkomen gehoord en zijn zich er in gaan verdiepen, met deze applicatie als resultaat.

DiviDragon: bijhouden van een dividendportefeuille

Vraag van Petra:
Ik zie dat het dividendrendement op de lijst van ASG lager is dan mijn berekening op basis van de laatste kwartaaldividend-uitkering (maal 4).
Hoe zit dat precies?

Antwoord:
Sommige CEF’s, zoals beide Liberty Fondsen (ASG en USA), hebben een zogenaamde Managed Distribution Policy (MDP). Dat betekent dat ze het dividend elk kwartaal aanpassen aan hun eigen prestaties. Daarom is het jaardividend in de Voorbeeldportefeuille gebaseerd op het gemiddelde van voorgaande jaren. Het grote voordeel van een MDP is dat de kans op onverwachte dividendverlagingen klein is.
Veel andere CEF’s werken met een vast dividend elke maand of kwartaal.
Daar bestaat de kans dat men het dividend wel plotseling kan verlagen (ook verhogen trouwens).

Videos

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.
Onlangs heeft Fred Hendriks opnieuw een Masterclass bij broker Lynx gegeven over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS. Die is hier in zijn geheel te bekijken.

Overstappen van EIP naar AIP?

Zoals je weet bestaan er meer hoogdividend-fondstypen naast CEF’s. Deze vind je in de AIP-portefeuille met ca 5 fondstypen verdeeld over ca 50 fondsen. Zo vind je er ook Real Estate Investment Trusts (REIT), Business Development Corporation (BDC), Preferente aandelen (PREF) en Babybonds.
Dus, heb je als abonnee van het “Easy Income Plan” de smaak te pakken gekregen van hoogdividend beleggen dan zou je een overstap naar het AIP kunnen overwegen. Je ontvangt dan maandelijks de nieuwsbrief, en je krijgt toegang tot webinars en een drukbezocht forum.

Met korting

Wanneer je als EIP-abonnee wilt overstappen naar het Active Income Plan (AIP) bieden we je deze mogelijkheid.
De procedure is als volgt:

1. Log in en meld je aan voor het AIP via deze pagina:
https://www.beterbeleggendandebank.nl/register/uitgebreid-abonnement-jaar/
Gebruik de couponcode EIPNAARAIP21.
Daarmee krijg je het eerste jaar €40,- korting op het AIP-abonnement.

2. Tot het einde van de looptijd van het EIP kun je dan ook nog het EIP blijven bekijken.
Waarschijnlijk wil je het EIP daarna niet meer automatisch verlengen. Meld je dan af via Account>Abonnement>Cancel EIP.

De Voorbeeldportefeuille

We hebben ditmaal één fonds toegevoegd en één fonds verwijderd.
Grotendeels pas op de plaats dus. We zien dat van alle fondsen in de Voorbeeldportefeuille het dividend gewoon doorloopt, ondanks alle crises waar we mee te maken hebben. Dat geldt zowel voor de EIP/CEF portefeuille als de AIP-portefeuille. De dividendrendementen blijven gemiddeld hoog en veel dividenden stijgen zelfs.
De Voorbeeldportefeuille bestaat uit kwalitatief goede bedrijven, die tegen een stootje kunnen. Zoals je weet kun je een CEF ook zien als een bedrijf met maar een soort “assets” te weten aandelen/effecten van andere bedrijven. Goed management van een CEF blijft essentieel en is daarom een van onze selectiecriteria.

We moeten wachten op koersherstel en intussen het dividend zijn werk laten doen. Het devies blijft “risico spreiden” door toe te werken naar veel (CEF)fondsen in je eigen portefeuille. Beleg op basis van DCA en zo mogelijk wat extra als je wilt profiteren van de hoge dividenden van dit moment.

En zoals je weet:

CEF’s zijn bemande beleggingsfondsen, die puur gericht zijn op inkomen. Dat wil absoluut niet zeggen dat er op termijn geen koerswinsten mogelijk zijn. Maar het rendement komt meestal van (hoog) dividend en (zo mogelijk) herbeleggen om steeds meer aandelen te verwerven. CEF’s zijn aandelen en hebben dus ook de neiging om volatiel te zijn net zoals gewone aandelen.
Maar wanneer je periodiek rustig wilt beleggen op basis van “Dollar Cost Averaging” heb je hier weinig last van (zie EIP-Actueel van 1 april 2022).
Dus, blijf herbeleggen wanneer het kan; dat is de basis voor het laten toenemen van de waarde van je beleggingsportefeuille op termijn. Bij CEF’s moet je immers niet te veel rekenen op koerswinst op termijn. Laat het dividend zijn werk doen.

In de Voorbeeldportefeuille zijn de actuele premie/discount-percentages alsmede de 10 jaars gemiddelde totaalrendementen per fonds geactualiseerd. Op basis hiervan doen we een aanpassing.
Je ziet dat de gemiddelde “Annual Total Return” van de portefeuille iets is gedaald als gevolg van de huidige beursmalaise. Maar het blijft een mooi getal van 9,6%/jaar over de laatste 10 jaar. De meeste fondsen zijn te koop met een discount van rond de 0%. Alleen voor GAB betaal je een forse premie van ca 23 %.  De reden is dat GAB een heel populair fonds is/blijft met mooie historisch prestaties. Toch houden we het fonds goed in de gaten want een langdurige hoge premie is op termijn minder gezond.

Toegevoegd

Royce Value Trust (RVT)
RVT is een Closed end Fund van de middelgrote vermogensbeheerder Royce & Associates. Het fonds is helemaal gespecialiseerd in beleggen in small-caps/waarde-aandelen. Zoals je weet hebben de meest CEF’s primair als doel om continu inkomen te generen voor de aandeelhouders. In het geval van RVT wordt dit inkomen hoofdzakelijk verkregen door koerswinsten op hun beleggingen (Capital Appreciation). Bij veel ander CEF’s zie je dat inkomen maar ten dele wordt verkregen uit koerswinsten en meer uit opbrengsten van rente, dividend, etc.
RVT is door de jaren heen een uiterst stabiel Closed end Fund gebleken, maar je kunt mogelijk extra profiteren tijdens de te verwachten opleving van de beurs. Zoals gezegd, small-cap waarde-aandelen doen het meestal goed na een recessie; dat is precies waar RVT in belegt. Het fonds belegt breed in verschillende sectoren, waaronder technologie, industrie, financiële dienstverlening, gezondheid, consumentenproducten/diensten en nutsbedrijven.
RVT beheert een zeer gediversifieerde portefeuille van bijna 500 small-cap companies, het grootste deel in Tech (bijna 45%).
We zagen eerder dat ook deze sector het meestal goed doet tijdens een marktherstel-periode. RVT heeft altijd bovengemiddeld gepresteerd na een bearmarkt en beurscorrecties. Hieronder zie je de dividendhistorie en de groei van de fondswaarde en inkomen gedurende de laatste 10 jaar. Het RTV-kwartaal dividend fluctueert altijd enigszins op basis van de prestaties van dat moment. Gemiddeld is het 1,40$/jaar; het dividendrendement is nu ruim 10 %. De gemiddelde jaarlijks opbrengt over de laatste 10 jaar is 9,35 %/jaar.

Royce Value Trust
Groei van Inkomen en Fondswaarde vanaf 5 en/of 10 jaar geleden o.b.v. Investering van 10.000$
Peildata: 25 sept (2012, 2017, 2022)

FondsKoop-datumAantal
Aandelen
ontvangen
o.b.v.
10 K$
Hoeveelheid
aandelen
nu o.b.v.
herbeleggen
Actueel
jaar-
dividend
Inkomen
nu/later
Huidige
fondswaarde
(=aantal
aandelen
nu in bezit x koers
RVT9-25-20176489841,4$1.377$12.555$
RVT9-25-201282619161,4$2..682$24.444$

Dividendaanpassing Liberty-fondsen
Beide Liberty Fondsen (ASG en USA) hebben een zogenaamde Managed Distribution Policy (MDP). Dat betekent dat ze het dividend elk kwartaal aanpassen aan hun eigen prestaties. Daarom is het jaardividend in de Voorbeeldportefeuille gebaseerd op het gemiddelde van voorgaande jaren. Het grote voordeel van een MDP is dat de kans op onverwachte dividendverlagingen klein is. Veel andere CEF’s werken met een vast dividend elke maand of kwartaal. Daar bestaat de kans dat men het dividend wel plotseling kan verlagen (ook verhogen trouwens).Het blijft dus lastig om het jaardividend van beide fondsen helemaal te voorspellen. Toch lijkt het jaardividend van beide fondsen dit jaar lager uit te vallen dan in voorgaande jaren.Daarom stellen we het jaardividend uit voorzorg naar beneden bij.
ASG wordt (voorlopig) 0.60$ en USA wordt 0.78$.

Verwijderd

Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI)
Zoals je misschien nog weet is NMAI tot ons gekomen door een fusie van meerdere CEF’s van de Amerikaanse vermogensbeheerder Nuveen. Het fonds maakte een doorstart in November 2021 met meer omvang aan assets/bezittingen. Toch heeft deze fusie tot op heden niet zo goed uitgepakt.
De huidige marktomstandigheden zullen hier ook debet aan zijn, maar er is meer.
Zo is het fonds niet gericht op een specifiek marktsegment; het is een mix-fonds. Daarnaast werkt men fors met geleend geld (leverage) en is de waarde van de bezittingen aanzienlijk gedaald na de fusie. NMAI heeft het dus niet zo goed gedaan na de fusie. Het dividendrendement is op dit moment prima. Een van de nadelen van het fonds is dat we niet de (dividend) historie kunnen gebruiken als een van de selectiecriteria; dat is lastig. Al met al hebben we minder vertrouwen in het fonds voor de nabije toekomst. Daarom verwijderen wij het fonds.

Mocht je fonds zelf in bezit hebben dan hoef je natuurlijk niet onmiddellijk te verkopen. De basis van NMAI lijkt oké. Maar wanneer je wilt bijkopen dan zijn veel andere CEF’s  een beter alternatief op dit moment.

Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | zaterdag 26 november 2022
Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen.

Hoogdividendbeleggen voor starters | zaterdag 22 oktober 2022
Deze workshops is bedoeld voor starters of voor hen die dit overwegen (nog enkele plaatsen beschikbaar)

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.