Actueel 24 juli 2022


Waarom zijn beleggers nooit zo blij met korting?

We hebben er al vaak over geschreven. We leven, als belegger, de laatste jaren in dynamische beurstijden met hoogte- en dieptepunten; nu beleven we een bearmarkt.

Wat we wel weten is dat aandelenmarkten vroeg of laat hun (oude) loop nemen en herstellen; dat is altijd zo geweest na elke crisis in het verleden. Toch worden veel beleggers zenuwachtig in onrustige tijden, raken soms zelfs in paniek en nemen dan verkeerde beslissingen zoals het verkopen van hun (gedaalde) portefeuille om cash te gaan. Dat is heel begrijpelijk, maar historisch gezien blijkt dat altijd een verkeerde beslissing.

Stel, je ziet bij de supermarkt dat je favoriete biertje met 50% korting wordt aangeboden. Twee six-packs voor de prijs van een; je kent het wel. Daar word je blij van. Mooi en goedkoop denk je. En je koopt.
Maar wanneer je vervolgens thuis inlogt op je beleggingsrekening en je ziet dat jouw aandelenportefeuille fors in (dag)waarde is gedaald, is het geluksgevoel snel over. Als belegger weet je rationeel dat dat beursdalingen met regelmatig voorkomen maar toch…
Een troost is misschien dan bullmarkets veel vaker voorkomen dan bearmarkets.

Waarom worden veel beleggers niet blij wanneer aandelen goedkoop zijn? Dat is immers meestal maar tijdelijk, dus profiteer ervan zou ik zeggen. Waarom zou je juist dan niet meer (bij) kopen?

Millionaires are born out of bear markets; buy on the dip


Dat is hoe succesvolle investeerders er mee omgaan. Aandelen zijn geen six-packs, maar het principe is hetzelfde. Goedkoop (bij)kopen is wat je zou moeten doen, zeker als dividendbelegger. De hoge dividenden van dit moment komen niet alle dagen voor. Dus waarom niet wat meer kopen als aandelen goedkoop zijn. Het lijkt zo logisch. Waarom raken veel beleggers toch in verwarring als aandelen goedkoop zijn? Voer voor psychologen, maar goed voor beleggers die het hoofd koel houden. Het is in dit verband, altijd leuk om Warren Buffet weer eens te citeren.

Citaat:
Paniek bij beursdalingen zal ik nooit begrijpen. Ik ben dol op hamburgers. Als hamburgers in prijs dalen, zingen we “Halleluja” in het Buffet-huishouden. Als de prijs van hamburgers omhoog gaat, huilen we. Voor de meeste mensen werkt het op deze manier bij alles wat we willen kopen, behalve bij aandelen. Wanneer aandelen dalen en je er meer voor hetzelfde geld kunt krijgen, vinden mensen het niet meer leuk.

Het kortings-sentiment werkt bij aandelen kennelijk precies omgekeerd t.o.v. het kopen van gewone producten.
Wil je over 5 of 10 jaar meer aandelen bezitten dan nu? De meeste beleggers zullen deze vraag met “ja” beantwoorden. Waarom dan niet nu acteren? Als dividendbelegger beleg je primair voor (groeiend) inkomen en gebruik je vervolgens (een deel van) dat inkomen om meer aandelen te kopen van “goede” (dividend betalende) bedrijven. Elk jaar wil je meer dividendaandelen bezitten dan vorig jaar, die jouw inkomen doen stijgen. Ondertussen neemt vanzelf ook de waarde van je portefeuille toe. Onze supermarkt is de beurs, ook voor koopjes. Kijk er zo ook maar eens tegenaan.

Opmerking:
Het blijft natuurlijk altijd verstandig om investeringen te spreiden in de tijd en niet al jouw geld in een keer te beleggen. Dan worden koersbewegingen en euro/dollar uitgemiddeld in de tijd. Maar in een bearmarkt kun je wel overwegen met deze vuistregel iets ruimer om te gaan.

Hoe indexeer je jouw pensioen?

Soms bekruipt je van binnenuit wel eens het gevoel om ergens op reageren, zelfs wanneer je tevoren weet dat het weinig effect zal hebben. Recent schreven we daarom een artikel/blog over het (huidige en aanstaande) Nederlandse pensioensysteem. Ons systeem is het beste ter wereld wordt immers gezegd, maar niet voor iedereen.

Citaat (blog juli 2022):
Over veel zaken wordt gesteggeld in Nederland en dat geldt ook voor de pensioenen. Jaar in jaar uit wordt erover gedebatteerd in de politiek, bij de pensioenfondsen, de banken, verzekeraars, vakbonden etc. En wordt het beter?
Daarvan is weinig te merken. Pensioenen zijn al vele jaren niet geïndexeerd. In het laatste regeerakkoord stond zelfs het voornemen om ook de AOW niet meer te indexeren, zodat deze elementaire ouderdomsvoorziening niet meestijgt met andere uitkeringen of voor inflatie wordt gecorrigeerd.
Recent hebben sommige pensioenfondsen hun eerste verhoging aangekondigd. De dekkingsgraad is de boosdoener, weet u wel? Er zit immers “slechts” het astronomische bedrag van 1.560 miljard euro in kas. Maar gelukkig kunnen we van de recente verhoging maandelijks wel een paar extra biertjes drinken.
Nu komt er weer een nieuw pensioenstelsel; het huidige stelsel gaat volledig op de schop. Zo krijgen zelfstandigen waarschijnlijk ook te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsdekking.
Je kunt erop wachten; dit wordt weer een van die jarenlang slepende overheidsprojecten zonder winnaars. Alleen goed voor de portemonnee van (pensioen)adviseurs. Waar kennen we dat van?
Maar er is wel degelijk een alternatief. Het hele artikel leest je hier.

Beleggen voor inkomen, waar leidt het toe?

Zoals je weet heeft ons (nieuwe) boek de titel: “Beleggen voor permanent inkomen m.b.v. Amerikaanse hoogdividend-aandelen”.
Daarom willen we nog eens laten zien hoe dat in de praktijk werkt aan de hand van enige voorbeelden. Het met regelmaat (bij)kopen van fondsen en herbeleggen van je dividend, waar leidt dat toe?
Tijdens een recent Webinar hebben we daarom een aantal concrete voorbeelden laten zien. We kregen er veel positieve reacties op en daarom tonen we ze hier nogmaals.

Maar allereerst dit:
Als dividendbelegger beleggen we in feite tegendraads voor (steeds meer) inkomen. In een bearmarkt koop je aandelen (veel) goedkoper; dat leidt tot aanzienlijk meer inkomen nu en op termijn.
Onderstaand actuele voorbeeld laat zien dat je, bij een investering van 2500$, maar liefst 25% meer inkomen ontvangt waneer de koers van fonds A is gedaald (in de bearmarkt) van 25$ naar 20$. Het jaardividend stijgt van 200$ naar 250$/jaar, een toename van 25% voor dezelfde investering. Je “koopt” dus voor minder geld meer inkomen.


Inkomen en fondswaarden na 5 of 10 jaar.

Wil een beetje rekenen als dividendbelegger? Kijk dan eens naar onderstaande voorbeelden.
Deze plaatjes tonen de inkomensgroei en toename van de fondswaarde in de afgelopen 5 of 10 jaar van drie fondsen uit de voorbeeldportefeuille te weten:

 • W.P. Carey (WPC)
 • Arbor Realty Trust (ABR)
 • Capital South West (CSWC)

(WPC en ABR zijn REITs, CSWC is een BDC)

De tabel toont het resultaat (nu) van een investering van 10.000$ in elk fonds, resp. 5 en 10 jaar geleden op de peildata (8 juli 2017 en/of 2012). Je ziet dat je bij WPC na 5 jaar een (vast) inkomen hebt gecreëerd van 856$/jaar en van 1.640$/jaar na 10 jaar; die groeien natuurlijk gewoon door wanneer je de aandelen in bezit houdt en blijft herbeleggen. Wanneer je je aandelen WPC nu zou verkopen ontvang je 31.627$. Bij ABR en CSWC zijn de resultaten nog spectaculairder.

(De resultaten zijn uitsluitend gebaseerd op herbeleggen van ontvangen dividend zonder gebruik van (extra) cash.

Vanzelfsprekend kijken we hier terug in de tijd maar het gaat om het principe. Een dergelijke groei van jouw inkomsten is ook in de toekomst zeer waarschijnlijk. Steeds meer aandelen betekenen immers steeds meer inkomen en daarmee ook een hogere fondswaarde op termijn bij eventuele verkoop. Zo werkt het.

Groei van Inkomen en Fondswaarde van af 5 en/of 10 jaar geleden o.b.v. Investering van 10.000$
Peildata: 8 juli (2012, 2017, 2022)

Kolom 1: Fondscode.
Kolom 2
: Koopdatum.
Kolom 3: Aantal ontvangen aandelen op peildatum.
Kolom 4: Het aantal aandelen nu in jouw bezit o.b.v. herbeleggen gedurende de laatste 5 of 10 jaar.
Kolom 5: Jouw inkomen nu (= aantal aandelen nu in bezit x huidige jaardividend).
Kolom 6: Huidige fondswaarde (wanneer je het fonds op de peildatum zou hebben verkocht).

Conclusie
Beleggen voor inkomen o.b.v. herbeleggen laat je inkomen groeien maar ook de waarde van je bezittingen t.g.v. steeds meer “aandelen in bezit”. Mocht je dit soort plaatjes vaker willen zien laat het ons weten. Het maakt “Beleggen voor permanent inkomen” nog duidelijker.

CEF-dividenden; waar komen ze vandaan?

Beleggen voor inkomen berust op het idee dat de waarde van een activiteit(asset) afhankelijk is van het vermogen om in de loop van de tijd constante inkomsten te genereren. Dat geldt voor een fabriek, een kantoorgebouw, winkelcentrum, een oliebron, maar ook voor een aandelenportefeuille.

Zolang onze portefeuille (groeiend) inkomen genereert, is de korte termijn (verkoop)waarde van de “assets” tamelijk irrelevant. Dit alles veronderstelt natuurlijk dat onze fondsen hun uitkeringen blijven betalen, net zoals eigenaars van gebouwen en winkelcentra de huur blijven ontvangen en oliebronnen en fabrieken blijven produceren. Dit brengt ons tot de veel gestelde vraag:

Hoe genereren Closed end Funds eigenlijk constant inkomen?

Voor de meeste CEF’s is dat zelfs hun primaire doel. We willen graag weten waar het dividend vandaan komt en of het betaalbaar is/blijft. Dat vereist dat we moeten kijken naar de bron van het dividend. Op hoofdlijnen kun je bij CEF’s twee inkomstenbronnen onderscheiden te weten:

Reguliere/vaste inkomstenbronnen
Dat zijn dividend- en rentebetalingen op de aandelen, obligaties of andere financiële activa, die de CEF in bezit heeft. Deze inkomsten (minus bedrijfskosten) worden netto-beleggingsinkomsten (of “NII”) genoemd.

Koerswinst (of verlies)
De andere component van de inkomsten van een CEF bestaat uit koerswinst (of verlies) op de gehele beleggingsportefeuille.

Beide inkomstenbronnen samen wordt “Total Return” genoemd.


CEF’s in Conservative versus Advanced

Closed-end fondsen betalen hun uitkeringen uit één of beide bronnen, al of niet aangevuld met ondersteunende strategieën zoals opties, leverage (deels geleend geld) etc.
CEF’s die meer uitbetalen dan ze verdienen, zullen op termijn interen op hun vermogen (bezittingen van aandelen en obligatie etc.). Sommige Closed-end funds bezitten voornamelijk zogenaamde vastrentend waarden (VRW) zoals leningen, obligaties, preferente aandelen en ontvangen daarom vrijwel al hun inkomsten in de vorm van rente of dividenden. Veel van dergelijke VRW-CEF’s zitten daarom in het conservative deel van de Voorbeeldportefeuille. Wanneer een VRW-CEF ook koerswinst boekt is dat meegenomen.
CEF’s die uitsluitend aandelen bezitten, zijn meer afhankelijk zijn van koerswinsten, dus meer risicovol. Dergelijke CEF’s zitten daarom veelal in het Advanced-deel van de portefeuille.

Beide CEF-typen hebben voor en nadelen voor de stabiliteit van dividenduitkeringen. Bij aandelen CEF’s (zoals GAB, USA, ASG, HQH) weten we dus dat kapitaalgroei (koerswinst op hun aandelenportefeuilles) op de korte termijn minder voorspelbaar is t.o.v. CEF’s die rente- en dividendbetalingen als voornaamste inkomensbron hebben (zoals PDI, AVK en HTD).

De managers van CEF’s weten dondersgoed dat hun beleggers een stabiele inkomstenstroom eisen. Ook de managers van aandelen-CEF’s weten dat en proberen daarom toch om hun dividendbetalingen voorspelbaar te maken/houden, ook in mindere beurstijden. Vaak geschiedt dat via een “managed distributieplan”. Dan kiezen ze voor een vast percentage als dividendrendement, waarvan ze geloven dat ze dat, op basis van hun ervaring, kunnen blijven waarmaken. Zelfs als er (tijdelijke) pieken en dalen zijn in hun cashflow/inkomsten.

Sommige aandelen-CEF’s proberen daarmee hun dividenduitkering maandelijks of per kwartaal stabiel te houden, zo lang het financieel verantwoord is. Voorbeelden zijn de Gabelli-fondsen GAB en GGT. Dat doen ze zelfs op basis van een 10% dividendrendement-policy. Dat wil zeggen dat ze proberen 10% van de waarde van hun bezittingen (Net Asset Value, NAV) uit te keren als dividend, zodat er dus maandelijks een vast dividend wordt betaald. Maar wanneer de bezittingen van het fonds langere tijd in waarde dalen zullen ze voeg of laat hun dividend toch moeten verlagen. Dat zullen ze wel zo lang mogelijk proberen uit te stellen.

Beide Liberty-CEF’s (USA en ASG) gaan hier anders mee om. Zij volgen de markt meer op kwartaalbasis en passen daarop hun dividenduitkering aan. Daar zie je dan ook dat het dividend elk kwartaal anders is; daarmee is de kans op een algehele dividendverlaging aanzienlijk kleiner.
De kans op een dividendverlaging in mindere tijden bij aandelen CEF’s is dus groter dan bij “vastrentende waarden CEF’s”. Daarom zijn de koersen van VWR-CEF’s meestal gemiddeld minder volatiel t.o.v. pure aandelen-CEFS.

Overigens zijn er ook “Mixed CEF’s”, die beide inkomstenbronnen gebruiken zoals RA, RQI en EXG. CEF-koersen hebben daarom de neiging om mee te bewegen met het beurssentiment van de markt waarin ze beleggen.

Preferente aandelen en stijgende rente, wat betekent dat?

Zoals je weet bevat met name het conservative-deel van de Voorbeeldportefeuille veel preferente aandelen (prefs) en babybonds.
Beide fondstypen woorden zogenaamde “vastrentende waarden fondsen (VRW)” genoemd en de reden is simpel. Prefs en babybonds betalen altijd een vast (dividend/rente) bedrag per maand of kwartaal zolang ze op de beurs zijn genoteerd. Maar ze kunnen (optioneel) ook van de beurs worden verwijdend (afgelost) door de uitgevende partij na het verstrijken van de zogenaamde call-date (kolom 4 in de Voorbeeldportefeuille). Meestal is dat na 5 jaar mogelijk maar dus niet verplicht. Bij aflossing stopt ook het dividend en krijg je 25$ per aandeel terug. Tot zover niets nieuws

Maar, wanneer de rente stijgt, kun je sommige prefs en babybonds ook bekijken vanuit een ander perspectief.
Er zijn namelijk ook veel prefs (en babybonds), die op/na de call-date niet worden afgelost en vervolgens automatisch overgaan op een variabele maand/kwartaal dividenduitkering. Dit variabele dividend wordt dan vaak bepaald o.b.v. een vast rentepercentage plus de liborrente van dat moment. Men spreekt dan van fixed to floating rate prefs”.

De liborrente is de rente tussen de banken en stijgt natuurlijk ook fors de laatste tijd. Met name veel REIT-prefs zijn van het “fixed to floating rate (F2F)” type. Na de call-date worden dergelijke prefs vaak nog aantrekkelijker bij een stijgende rente. We hebben er al op geanticipeerd door een aantal van deze “fixed to floating rate prefs” op te nemen in de Voorbeeldportefeuille.

Fixed to floating rate prefs, een voorbeeld

Bij F2F Preferente Aandelen gaat het vaste dividend variëren na de call-date, wanneer de pref niet wordt afgelost.

Voorbeeld: AGNCO
AGNCO is een preferent aandeel van AGNC, een van de grootste mortgage/hypotheek REIT’s in de VS.

Citaat AGNCO bij fondsenoverzicht:
Deze pref mag van de beurs worden gehaald in oktober 2024, tot die tijd ontvang je 1.60$ vast dividend per jaar. Na oktober 2024 wordt, indien de pref niet wordt teruggehaald, een variabel dividend betaald van 5% plus de liborrente van dat moment.
(Op dit moment is de libor ca 2,5%)

Je moet daarbij altijd uitgaan van de zogenaamde nominale waarde van een pref, vrijwel altijd 25$. Die krijg je ook immers terug wanneer de pref wordt afgelost. Het huidige jaar- dividend van AGNCO is 1,60$.

Stel, AGNCO zou vandaag overgaan van een vast dividend naar een variabel dividend. Het kwartaaldividend wordt dan (volgens de prospectus) gebaseerd op een vast percentage van 5% plus de liborrente in dit kwartaal, nu ca 2,5%. Het vaste dividend wordt dan 7,5% van 25$ = 1,87$/aandeel. Dat is aanzienlijk meer dan nu, maar varieert dan dus per kwartaal.

De kans de liborrente verder stijgt, is groot de komende tijd. Dan wordt het (vaste) dividend dus hoger, maar kan wel elk kwartaal verschillen. Er blijft natuurlijk altijd een kans dat het fonds op een bepaald moment, of exact na de call-date, van de beurs wordt gehaald. Maar zoals je weet geschiedt dat meestal niet onmiddellijk. Het kan zelfs jaren duren.
Daar komt nog eens bij dat ook veel prefs nu (te) ver in koers zijn gedaald vanwege algemene rente-angst. Velen (ook in de VS) beseffen niet dat dit ook nog een extra rendement oplevert op termijn.
Voor AGNCO betaal je nu immers ca 21$ en bij eventuele aflossing krijg je 25$ terug.
Wanneer niet wordt afgelost (in 2024) wordt het jaardividend zeer waarschijnlijk aanzienlijker hoger dan nu.

We hebben op dit moment de volgende F2F’s (Fixed to Floating-rate) Prefs in portefeuille.

 • AGNC Investment Corp (AGNCO)
 • Arbor Realty Trust, Series F (ABR-F)
 • Cherry Hill Mortgage Investment (CHMI-B)
 • Chimera Investment Corp (CIM-D)
 • Tsakos Energy Navigation Pref-E (TNP-E)

Tip!
Ook de babybond van NuStar (NSS) is een F2F Bond.
Deze bond betaalt al sinds 2018 een floating kwartaaldividend (rente) van 6,73% plus Libor (2,5%), samen nu ca 8%. Het kwartaaldividend is nu 0,49$ (op jaarbasis 1,96$). Daarmee komt het dividendrendement op 8%, geheel netto!
(Bij babybonds betaal je 0% dividendbelasting) Het fonds is bovendien te koop onder de 25$.

Persoonlijk Consult?

Het aantal persoonlijke consulten met een van onze ambassadors of de auteur van het boek neemt gestaag toe en we merken dat het “beleggers voor inkomen” aanzienlijk sneller helpt met op gang komen. Zo’n consult is digitaal of, nu er geen Corona-maatregelen meer zijn, op jouw locatie. Ook wanneer je een van onze specialisten zou willen uitnodigen voor een groepsbijeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beleggingsclub, is dat mogelijk. Wil jij ook zo’n consult, laat het ons weten via de website.

Het nieuwe boek is er! En een nieuwe starters-training!

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze week heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de reguliere boekhandel.

Wanneer niet-abonnees het boek bestellen via onze website, worden de kosten van het boek terugbetaald bij het afsluiten van een AIP of EIP- jaarabonnement voor 31 december 2022. Misschien een tip voor jouw relaties?

Nieuw: Workshop Starters
Velen realiseren zich dat inflatie en hogere rentes hun spaargeld snel in waarde doet dalen. Daarom overwegen ze te gaan beleggen maar hoe? Beleggen voor inkomen is dan aantrekkelijk maar je moet het wel enigszins in de vingers krijgen. Het is niet moeilijk, maar je kunt je rendement aanzienlijk verhogen wanneer je alle tips en tricks kent.
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom we uitsluitend een Workshop-gevorderden in ons programma hebben terwijl er toch veel nieuwe Income-beleggers zijn, die eerste de basis van deze methodiek willen leren begrijpen.
Daarom starten we dit najaar met de Workshop-starters. Deze nieuwe workshop vindt eveneens in Woerden plaats en is bedoeld voor diegenen die overwegen te starten met “beleggen voor inkomen” of zij die er net mee zijn begonnen en die hun kennis verder willen verdiepen. De kosten heb je zo terugverdiend.

Je leert onder andere:

 • Wat is dividend?
 • Waarom is dividend essentieel voor het rendement bij beleggen?
 • Hoe begin ik met “beleggen voor inkomen”?
 • Welk plan is voor mij het meest geschikt. En hoe gebruik ik de Voorbeeldportefeuille?
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn broker-account (met live demo/voorbeelden)
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van beursfluctuaties en diverse fondstypen.
 • Hoe maak ik zelf een plan voor (extra) inkomen?
 • Waar let ik op bij de opbouw van mijn portefeuille?
 • Wat zijn de risico’s?

Voor de workshops wordt een dagdeel (4 uur) uitgetrokken. Dat biedt de mogelijkheid in een beperkt gezelschap uitgebreid in te gaan op de materie. Zie verder bij Academy.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Johan
Ik ben sinds een half jaar begonnen met HD-beleggen en ben zeer tevreden over mijn abonnement bij “Beter beleggen dan de bank”. Ook het persoonlijke gesprek met jou enige maanden geleden heeft heel veel duidelijk gemaakt. Afgezien van de beurscorrectie loopt alles vrijwel naar verwachting. Wel heb ik een vraag over “Liberty All Star Growth Fund (ASG)” en “Liberty All Star Equity (USA)”. Ik heb zelf ook al gekeken op internet naar info hierover maar ik kom niet verder dan het volgende:
“The distribution (dividend) will be paid in newly issued shares to all shareholders”

Antwoord
Hallo Johan,
Het dividend van beide fondsen is op 7 juni jl. bijgeschreven. Echter, ASG en USA betalen het dividend veelal in aandelen.
Het overgrote deel van de fondsen in de Voorbeeldportefeuille betaalt cash. V.w.b. USA en ASG betekent dit, dat je met elke dividendbetaling meer aandelen in bezit krijgt. In feite wordt je dividend dus automatisch herbelegt in (hele) aandelen; je houdt dan nog een beetje cash over. Je kunt wel proberen om dat te veranderen bij je broker, maar ik zou die moeite niet nemen. Meer aandelen is altijd oké.
PS: Ook Tekla Healthcare Investors (HQH) betaalt regelmatig in aandelen

Videos

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.
Onlangs heeft Fred Hendriks opnieuw een Masterclass bij broker Lynx gegeven over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS. Die is hier in zijn geheel te bekijken.

En voor de liefhebbers die er dieper in willen duiken is ook deze Youtube-video de moeite waard, een productie van beleggen.com met Fred Hendriks als gast.
4 dividendgroeifondsen met potentieel van +10% jaar, Buy & Hold?

De Voorbeeldportefeuille

We voegen dit keer geen fonds(en) toe aan de Voorbeeldportefeuille. Wel verwijderen we een fonds.

Alle fondsen keren stabiel dividend uit, hoewel er altijd een kans bestaat dat we hier en daar een dividendverlaging kunnen verwachten wanneer de bearmarkt langer aanhoudt. Maar zo ver is het nog niet en weet:

De gemiddelde bearmarkt is een stuk korter dan de gemiddelde bullmarkt.

Daarom is het verkopen van aandelenposities in ruil voor cash meestal om twee redenen onverstandig omdat je de onvermijdelijke opleving zult missen. Zelfs de beste analisten kunnen immers de bodem niet nauwkeurig voorspellen.

Neem de beurscrash van maart-2020. Beleggers, die toen hoogwaardige stabiele dividendaandelen kochten, konden hoge dividendenrendement vastzetten en daarnaast forse koerswinsten boeken. Dit is precies wat we nu zouden moeten overwegen, tijdens deze bearmarkt met inflatie en stijgende rente.
In de laatst 40 jaar zijn er 5 periodes geweest van rente-stijgingen, de laatste van 2015-2020. Veel fondsen hebben daar later (extra) van geprofiteerd met name REITs en maar ook “Tech” deed het goed nadien. We houden gewoon vast aan onze strategie; we hebben immers gedegen fondsen in de Voorbeeldportefeuille.


Stockdividend bij ASG, USA en HQH
Deze fondsen betalen het dividend in aandelen (zie ook de toelichting bij Q&A)

Verwijderd bij Advanced
Newtek Business Services (NEWT)

Het komt niet vaak voor dat we een een fonds uit de Voorbeeldportefeuille verwijderen zonder helemaal zeker te zijn van onze zaak. Dat is het geval met NEWT. Het is een schrale troost dat wij niet de enige zijn met de vraag ”wat te doen met NEWT”; veel Amerikaanse analisten weten het ook niet meer en spreken elkaar tegen. Hoe komt het dat men nu twijfelt aan dit bedrijf, dat tot recent een uiterst succesvolle beurslieveling was en stabiele dividend betaler? Toch is de koers van bedrijf bijna gehalveerd t.o.v.
een jaar geleden. Wat is er aan de hand? We kijken even terug.

Citaat: Actueel augustus 2021

NEWT, wat te doen?
Een van de recente verassingen voor ons (en voor de markt) was de koersdaling van Newtek (NEWT). NEWT wordt een bank.
Newtek is geen gewone BDC. Het heeft een uniek businessmodel. Men leent niet alleen geld aan (door)startend kleinere bedrijven, maar er zijn talloze andere activiteiten die sterk aanvullend zijn. Eén van deze unieke activiteiten is dat NEWT, als enige niet-bank in de VS, zogenaamde SBA-leningen mag verstekken aan startende bedrijven. Het grootste deel van deze leningen wordt gegarandeerd door de Amerikaanse overheid. Deze leningen zijn zeer lucratief voor NEWT.

NEWT heeft de afgelopen jaren enorm gepresteerd met “Total Return” of 86,63% over de laatste 3 jaar. Zeer onverwachts heeft NEWT besloten om de National Bank of New York City over te nemen, een middelgrote bank. Kostenverlaging en cross-selling van producten worden genoemd als de belangrijkste reden voor de overname. NEWT gaat dus ook bankieren en daarmee wordt de status als BDC waarschijnlijk beëindigd. Dan hoeft NEWT geen 90% van zijn inkomsten aan dividend meer te betalen zoals wettelijk is verplicht in de VS. Daarmee kan het eigen vermogen worden gebruikt voor verdere groei en uitbreiding. De markt verwacht daarom een forse dividendverlaging later dit jaar. Gewoonlijk is een dividendverlaging nooit fijn voor beleggers, maar is dat hier ook zo?

De verwachting is dat het dividend zal kelderen omdat men niet meer 90% van de winst hoeft uit te betalen. De transitie van een BDC naar bankmodel hebben wij nog nooit meegemaakt en is voor ons ook nieuw, net als voor veel analisten. Maar voor ons staat wel vast dat NEWT een mooi uniek bedrijf is en blijft in de nabije toekomst. De kans dat het een dividendgroei-aandeel wordt is aanzienlijk. Daarom houden we NEWT vooralsnog in portefeuille

Inmiddels hebben de aandeelhouders de transitie naar een bankmodel goedgekeurd. Door de koersdaling van NEWT is het dividendrendement gestegen naar 14%!, onrealistisch dus. Intussen zijn/blijven de resultaten van het bedrijf buitengewoon goed. Het aantal verstrekte nieuwe leningen staat op recordhoogte en ook koopt men flink wat eigen aandelen terug, meestal een goed teken voor zittende aandeelhouders.
Waarom dan toch dit negatieve sentiment?
Misschien hebben beleggers zich gerealiseerd dat dit bedrijf zich in de toekomst meer als een bank zal gedragen en niet meer als een BDC. Aan de andere kant, de rente stijgt, wat meestal goed is voor banken. De toekomst lijkt prima maar ook ongewis voor dividendbeleggers.

Beleggers houden niet van onzekerheden en wij ook niet. Daarom verwijden wij (met enige teleurstelling) het fonds toch uit de Voorbeeldportefeuille.
Jij hoeft natuurlijk ons voorbeeld niet te volgen v.w.b. jouw eigen portefeuille. NEWT blijft een prima bedrijf maar het dividend zal waarschijnlijk kelderen als bank.

Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | zaterdag 24 september 2022
Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen.

Hoogdividendbeleggen voor starters | zaterdag 22 oktober 2022
Deze workshops is bedoeld voor starters of voor hen die dit overwegen.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.