Beleggen, het blijft spannend

Als belegger weet je dat jouw beleggingen altijd fluctueren, zeker bij veranderende marktomstandigheden. Wanneer de waarde van jouw portefeuille onder druk staat kun je er onrustig van worden en overwegen te verkopen. Dat is een logische reactie en alleszins te begrijpen.
We hebben als beleggers een hectische beleggings-periode meegemaakt gedurende afgelopen 3 – 3,5 jaar. Alle wereldgebeurtenissen zijn op ons beleggings-pad gekomen. Inflatie, renteverhogingen, oorlog, pandemie en recent zelfs een (bijna) bankencrises met o.a. het omvallen van Credit Suisse in Europa. Een rollercoaster dus. Betekent dat stoppen met beleggen en wachten op rustiger tijden? Dat is een utopie, beleggen is altijd een spannende bezigheid geweest, maar je kunt ook (sterk) profiteren van onrust in de markt.

Als “income beleggers” hebben we dat zeker gedaan in de afgelopen drie jaar. Voor de meesten van ons zijn de dividendinkomsten elk jaar gestegen, zeker wanneer je consequent herbelegt in kwalitatief goede fondsen. Gezonde bedrijven komen immers zelden in de problemen, wanneer markten en beurzen op en neer gaan.

Veel van de hectiek is meestal het gevolg van beleggers-emoties.
Bij elk paniekbericht tuimelen beleggers over elkaar heen om zo snel mogelijk te verkopen. Echter; ook veel beleggers/investeerders profiteren ervan en stappen dan juist in. Dat vereist wel enige moed, maar wanneer je kiest voor gezonde, maar ondergewaardeerde bedrijven, weet je ook dat het altijd weer goed komt. En, als dividendbelegger blijft jouw “income” gewoon doorlopen. En heb je zelfs extra voordeel, omdat je instapt met hoge dividendrendementen.

Natuurlijk is het ook zo dat niet alle beleggingen op dezelfde wijze reageren op verschillende marktomstandigheden. Neem rentestijgingen en inflatie. Er zijn bedrijven en fondsen die daar juist van profiteren. Daarom blijft spreiding over verschillende fondsen/typen essentieel. Welke ontwikkeling zien we op hoofdlijnen bij de fondstypen in de Voorbeeldportefeuille?

De Voorbeeldportefeuille nieuwe stijl

Laten we nog eens bekijken op welke wijze de Voorbeeldportefeuille (VBP) is aangepast na het wegvallen van de Closed end Funds sinds begin dit jaar.
We hebben de CEF’s in een apart overzicht geplaatst op de website en blijven ze volgen, omdat veel van onze abonnees deze fondsen in portefeuille hebben en veelal houden.

Conservative
Na het wegvallen van de CEF’s bevat het Conservative deel van de VBP nu uitsluitend zogenaamde “Fixed Income” fondsen, te weten Preferente aandelen en Babybonds. We hebben er de laatste maanden een aantal aan toegevoegd.
Dergelijke fondsen hebben als kenmerk dat ze een vast dividend/rente bedrag betalen (in dollars) per maand of (meestal) per kwartaal. Het zijn rustige fondsen en de dividendrendementen zijn op dit moment relatief hoog (7-11%). Bovendien zijn ze aanzienlijk veiliger in rangorde v.w.b. het betalen van dividend/rente. Betaling van rente op Babybonds en dividend op Prefs gaat immers altijd voor op dividendbetaling op gewone aandelen. Een “kussen” onder jouw portefeuille dus.

Advanced
Hierin bevinden zich uitsluitend REIT’s en BDC’s. REIT’s richtten zich op de onroerendgoedmarkt in de meest ruime zin; BDC’s zijn betrokken bij de start/doorstart van nieuwe/snelgroeiende bedrijven.
Beide fondstypen worden op korte termijn gekenmerkt door meer beweeglijkheid t.o.v. Fixed-Income fondsen, maar bieden op langere termijn gemiddeld hogere rendementen dan Fixed-Income fondsen. Het rendement bij dergelijke fondsen wordt veelal bezien op basis van gemiddeld Annual Return. Dat bestaat uit (herbeleggen van) dividend + dividendgroei + koerswinst over een bepaalde periode van x jaar. Zo bieden REIT’s al decennialang de hoogste AATR (Average Annual Total Return) van alle beleggings-categorieën in de VS; gemiddeld ruim 13%/jaar. Maar soms wel met vallen en opstaan.

Groeidividend-fondsen
Tevens hebben we in de VBP meer dividendgroei-fondsen opgenomen van het type REIT of BDC. Deze fondsen hebben veelal een lager dividendrendement bij aanvang (4 – 6 %), maar dat wordt meestal ruimschoots gecompenseerd door koerswinst. Hierdoor komt het totaalrendement/jaar meestal ook in de dubbele cijfers op basis van Total Return (dividend + herbeleggen + dividendgroei + koerswinst).
Het zijn over het algemeen rustige fondsen; het dividend blijft groeien en daarmee ook de koers.  Ze zijn te herkennen aan ***) in de VBP.
Zo ook de Actueel van maart 2023 en het voorbeeld verderop.

Conclusie
De VBP is nagenoeg weer op het oude niveau v.w.b. het aantal fondsen, maar heeft intussen wel ander karakter gekregen. Door het wegvallen van de CEF’s hebben we de VBP aangepast. Een en ander heeft geen invloed op het gemiddelde (dividend)rendement van de portefeuille.

Misschien is de VBP als geheel nog wel iets veiliger geworden en beter bestand tegen onrustige tijden met name door (meer) Fixed Income en groeidividend-fondsen. Door je verder te verdiepen in de in en outs van de verschillende fondstypen kun je een nog betere belegger worden. Lees erover of volg eens een workshop. Al met al; elk nadeel heeft zijn voordeel; dat geldt ook voor metamorfose van de VBP.

VPB, de stand van zaken

We hebben hiervoor de aanpassing van de VBP besproken. Laten we eens kijken naar hoe het gaat met de portefeuille als geheel en de diverse fondstypen.

REIT’s
Bij REIT’s zien we dat de angst van beleggers het grootst is. De recente rentestijgingen (en misschien nog één in mei) maken dat beleggers de vrees hebben dat REIT’s het moeilijk zullen houden/krijgen en deels is dat ook zo.
Maar je kunt bij REIT’s ook onderscheid maken in de verschillende typen.

MREIT’s
Dit zijn mortgage/financiering REIT’s.
Ze zijn fors geraakt door de rentestijging/inflatie; dat zie je terug in de koersdalingen van bijvoorbeeld PMT en ACRE.

Gewone REIT’s
Dit zijn REIT’s met onroerend goed-bezittingen; deze hebben (gemiddeld) minder last van alle rente/inflatie-perikelen.

Groeidividend-REIT’s
Deze REIT-categorie blijft het goed doen ook in deze tijd. Fondsen zoals WPC, VICI, STAG, EPRT, O, blijven goed op koers.
(Zie de Actueel van maart 2023 over DG-fondsen en het bijbehorende overzicht).

BDC’s
Het omgekeerde gezien we bij de Business Development Corporations.Recent zijn BDC-koersen ook wel gedaald t.g.v. de angst voor een banken- crisis. BDC’s worden immers ook wel de kleine banken genoemd.Maar juist BDC’s hebben buitengewoon goed gepresseerd in de afgelopen tijd; ze hebben bijna allemaal hun dividenduitkering verhoogd. BDC’s profiteren omdat ze de gestegen rente/inflatie etc. meestal onmiddellijk kunnen doorberekenen aan hun klanten. (Bij REIT’s geschiedt dat op termijn ook, maar meestal in een latere fase).

Preferente aandelen
Veel REIT’s laten dus een koersdaling zien; dat geldt deels ook voor Preferente aandelen van REIT’s. Ze gaan mee met de markt-emotie. Maar bij Prefs is dat vaak nog onterechter. Prefs worden vroeg of laat afgelost tegen 25$/aandeel. Daarom kun je nu fors voordeel behalen met het kopen van REIT-Prefs tegen een (aanzienlijk) lagere koers dan 25$. Bovendien kun je extra profiteren van F2F (Fixed to Floating) Prefs die, na de calldate, overgaan op een variabele rente, waardoor het dividend nog hoger wordt (zie Actueel van 02/23 en 11/22).
Het dividendrendement van Prefs is gemiddeld hoger dan voorheen.
Ook zien we dat nieuwe Prefs die op de markt komen, een hogere start/couponrente hebben van rond de 8%. Ook dat is een (positief) gevolg van de rentestijging.

Babybonds
Bij Babybonds zien we eveneens dat er nieuwe op de markt komen met hogere rentes en daarmee een hoger dividend zoals SPNT-B en RWAYZ. NSS blijft koploper.

Conclusie
Fondsen en fondstypen in de VBP reageren allemaal op hun eigen wijze v.w.b. omgaan met de markt-hectiek van de laatste jaren/tijd.
Vanaf midden/eind 2022 zien we een koersdaling van VBP als geheel, maar je kunt er enorm van profiteren als dividendbelegger omdat de daling veelal gebaseerd lijkt op markt-emoties. Voor dividendbeleggers zijn veel knoopjes te behalen o. a bij REIT’s en (F2F) Prefs.
De verwachting is dat deze mogelijkheden minder worden omdat markten zich dit najaar naar verwachting zullen herstellen (zie het artikel hierna). Ondertussen lijken onze dividenden nergens in gevaar; het blijft dividend regenen.

REIT’s, wat kunnen we verder verwachten?

Gedurende het laatste half jaar zijn de koersen van veel REIT’s fors onderuitgegaan, uit angst voor inflatie en (verdere) rentestijgingen. Bij de meeste groeidividend-REIT’s fondsen valt dat enorm mee, maar bij veel mREIT’s zie je dalingen tot wel 30-40%. REIT-Prefs zijn ook gedaald, maar in veel mindere mate. Hoe kunnen we hierop anticiperen?

Wat zeggen de kenners?

Er is een enorme kloof tussen hoe beleggers aankijken tegen de prestaties van REIT’s en de daadwerkelijke feiten

Dat zegt Barry Sternlicht, een van de bekendste beleggers in de VS.

We weten allemaal dat super-beleggers, aangevoerd door Warren Buffet, veel van hun investeringen doen in mindere tijden. Dat geldt ook voor een andere super-belegger en “selfmade miljardair” Barry Sternlicht, oprichter van Starwood Capital Group.
Misschien is Barry wat minder bekend dan Warren maar even succesvol. Hij heeft recent zijn licht laten schijnen over de stand van de REIT-markt tijdens een interview op een van de belangrijkste Amerikaanse nieuwszenders CNBC. “So when he talks, we listen”.

Starwood Capital Group is een van de grootste en bekendste investeringsmaatschappijen ter wereld, opgericht 1991. Men heeft ca. 120 miljard dollar onder beheer. Barry Sternlicht is tot op de dag van vandaag de CEO en voorzitter van het bedrijf. Zijn staat van dienst maakt hem een van de allerbeste investeerders ter wereld, vooral in de vastgoedsector.


Allereerst vindt hij de huidige situatie vergelijkbaar met de crash van maart 2020. Toen daalden alle beurzen wereldwijd met ruim 40%, inclusief REIT’s. Dat bood historische koopkansen en hij kocht. Vervolgens herstelden de koersen snel en verdubbelde de inleg ruim in de volgende twee jaar.
De huidige situatie lijkt daar sterk op, dus koopt hij nu weer. En hij is niet alleen.
BlackStone, ‘s werelds grootse belegging/investeringsmaatschappij, doet hetzelfde.
Wanneer de rentestijging teneinde komt, zul je REIT’s zien opveren. Veel REIT’s hebben een lage waardering t.o.v. de werkelijke waarde; daardoor zijn momenteel veel koopjes te vinden.  De waarderingen zijn natuurlijk zo laag omdat de markt vreest dat de stijging van de rentetarieven de REIT-inkomsten doet dalen. Maar, “It is not that simple” volgens Barry, omdat:

 • De rentetarieven stegen vanwege de hoge inflatie, wat eigenlijk goed is voor REIT’s, omdat het leidt tot hogere huren.
 • De financiële positie van REIT’s vandaag sterker is dan ooit. Bovendien hebben ze goedkoop geleend met lange looptijden.
 • De inflatie snel zal dalen omdat de totale inflatie slechts 2,6% is, wanneer je de huurcomponent niet meerekent. Dat gaat waarschijnlijk na de zomer gebeuren.
 • We nu waarschijnlijk afstevenen op een (milde) recessie, die de Fed (Amerikaanse Centrale Bank) zal dwingen om de rente te verlagen

Als Barry gelijk krijgt, zal de REIT-sector een boost krijgen. Het REIT-marktsentiment kreeg een flinke knauw door de stijging van de rente. Een daling van de rente zal logischerwijs leiden tot herstel naar niveaus van een jaar gelden.

Natuurlijk zullen enkele REIT-typen niet zo snel profiteren, zoals kantoor-REIT’s. Maar 95% van de REIT’s investeert niet in kantoorgebouwen; ze investeren defensief zoals in appartementen, family-woningen, industrieel vastgoed enz. En juist deze vastgoedtypen doen het erg goed. Appartementen en family-houses zitten vol, evenals hotels en industrieel vastgoed.

Barry’s conclusie
De rente is snel gestegen, maar als het geld te duur wordt zal ze weer dalen. We komen hier wel uit, zoals altijd. “We hebben nog nooit een recessie gehad die niet eindigde met een herstel.”

REIT-investeringen, waar moet je op letten?

De meeste beleggers lijken REIT’s te kopen voor het inkomen/dividend; ze kiezen bij voorkeur voor een hoog dividendrendement. Dat kan een prima keus zijn, mits je ook de andere kant wilt zien dat veel REIT’s niet alleen bedoeld zijn voor het generen van inkomsten, maar ook voor het generen van Total Return (dividend + koerswinst). En, koerswinst ontstaat meestal wanneer de REIT groeit door nieuwe investeringen, overnames etc. Daarmee groeit de omzet/cashflow en ontstaat vervolgens ook dividendgroei.


Op basis van Total Return percentage zijn REIT’s al vele jaren de beste beleggings-categorie in de VS met ruim 13% per jaar.
Veelal is daarbij meer dan de helft van het rendement afkomstig van een hogere bedrijfswaardering met koerswinst als gevolg. Het is dus niet verstandig om alleen op zoek te gaan naar het hoogste dividendrendement. De REIT’s met de hoogste dividendrendementen zijn historisch gezien soms de minst presterende op termijn.

Voorbeeld VICI
VICI Properties (VICI) heeft een dividendrendement van (slechts) 5%; dat lijkt niet zo aantrekkelijk. Maar tegelijk verhoogt men in snel tempo de omzet/cashflow en daarmee het dividend en de koers.

Ook dit jaar heeft VICI zijn cashflow met 10% laten groeien, dat betekent:
5% dividendrendement + 10% groei = ca. 15% jaarlijks totaalrendement (Annual Return)
Ook REIT’s zoals Realty (O), WPC , EPRT, en STAG vertonen gemiddelde Total Return percentage van 10% of meer, al vele jaren op rij.

Dividendverlagingen?
Gaan REIT’s hun dividend verlagen? Dat is een vraag die veel wordt gesteld.
Het antwoord is dat het ervan afhangt, maar hoogstwaarschijnlijk: nee. De meeste zullen hun dividend niet verlagen. Momenteel zijn de dividendrendementen zo hoog omdat de waarderingen/koersen laag zijn. Maar ondanks dat zijn in de meeste gevallen de balansen sterker dan ooit.

Conclusie

In de meeste gevallen is het verstandig om te kiezen voor REIT’s die (snel) groeien, zeker wanneer ze (tijdelijk) goedkoop zijn zoals nu met hogere dividendrendementen. Dividendverlagingen lijken er niet grootschalig te komen.
Het kopen van hoogwaardig onroerend goed tegen een grote korting op de reële waarde, is altijd een goede investering gebleken op de lange termijn. Dat is precies wat de REIT-markt vandaag biedt.

Bbddb zoekt enige Ambassadors

In de afgelopen jaren heeft “Beter beleggen dan de bank” een forse groei doorgemaakt en Income-beleggen op de (Nederlandse) kaart gezet. De belangstelling voor Income-beleggen als alternatief voor Beleggen voor koerswinst neemt snel toe. Investeren voor dividend i.p.v. (veel) handelen voor koerswinst; zo kun je het verschil in beide methodieken ook omschrijven. Wij merken de toenemende belangstelling ook aan het feit dat onze Workshops en Webinars druk bezocht/bekeken worden.
Een andere trend is dat steeds meer jonge(re) mensen Income-beleggen ontdekken als hun pensioenspaar-alternatief, met als doel om er (veel) eerder van te kunnen genieten. Als pragmatische invulling van de Fire gedachte (een beweging die is overgewaaid uit de VS met als doel om je snel financieel onafhankelijk te maken).

Dit alles maakt dat BBddb op zoek is naar enige nieuwe Ambassadors.

De rol van een BBddb-Ambassadors is:

 • Meewerken aan Workshops/Webinars/Presentaties
 • Periodiek schrijven van artikelen of blogbijdragen
 • Geven van individueel consult

Verwachtingen
BBddb-ambassador is een vrijwilligersrol (m.u.v. consulting).
Voor bovengenoemde activiteiten zul je uitsluitend in overleg worden gevraagd. Verder zien we graag:

 • Algemene beleggingservaring
 • Bekendheid met basisprincipes van dividendbeleggen in de VS
 • Tijd willen besteden aan “bijblijven en bijleren”
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Taalvaardigheid
 • Redelijke beheersing van het Engels
 • In staat zijn een persoonlijk (betaald) consult te geven

Tot slot
Affiniteit met jongere (startende) beleggers is een pre. De Ambassador die wij zoeken moet op termijn de ambitie hebben om een medebestuurslid-rol bij BBddb te kunnen invullen
Nadere informatie van info@beterbeleggendandebank.nl

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het boek dat Reith | Hendriks & partners heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de boekhandel.
Je kunt op de website ook kiezen voor de E-boek versie.

Persoonlijk consult

Het aantal persoonlijke consulten neemt gestaag toe en we merken dat het beleggers voor inkomen aanzienlijk sneller helpt met op gang komen. Zo’n consult is digitaal of op jouw locatie. Ook wanneer je een van onze specialisten zou willen uitnodigen voor een groepsbijeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beleggingsclub, is dat mogelijk. Wil jij ook zo’n consult, lees er hier meer over.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Carla
Ik heb ASG (Liberty Allstar Growth Fund) in portefeuille en het leek als of ik geen of te weinig dividend ontving. Daarom overwoog ik om te verkopen. Bij nader inzien zag ik dat het hier om stockdividend gaat. Ik ontvang mijn dividend in nieuwe aandelen ASG en er blijft een beetje (rest) geld/cash over, dat ik zie in mijn dividendoverzicht. Welke andere fondsen betalen stockdividend en kan ik dat veranderen in cashdividend?

Antwoord
Slechts drie fondsen uit de CEF-Portefeuille betalen stockdividend. Dat zijn de Liberty fondsen USA en ASG en het Tekla fonds HQH. Op zichzelf is dat geen probleem. Je kunt het meestal aanpassen via je je broker. Maar om een of andere reden moet je dat steeds herhalen kort voordat er dividend wordt uitgekeerd.

Vraag van Elena
Ik heb het fonds/CEF IGR in portefeuille, maar zie ik opeens IGT RT a 0.026 dollar. Wat betekent dat?

Antwoord
Soms wil een CEF extra aandelen uitgeven; daar kunnen bestaande aandeelhouders aan mee doen met een (geringe) korting. Dat heet een “rights-offering”. We doen er nooit aan mee omdat het (te) complex is voor de meeste Nederlandse beleggers v.w.b. de formaliteiten.

Video’s

Op Youtube hebben we een uitgebreide lijst met video’s neergezet die alle aspecten rond hoog dividend beleggen uitvoerig toelichten.
Bekijk hier de Youtube video’s

Deze en andere links zijn ook terug te vinden via:
https://beterbeleggendandebank.nl/videos/

De Voorbeeldportefeuille (VBP)

Het lijkt erop dat de markt weer enigszins tot rust is gekomen na het omvallen van de Californische SV-Bank en Credit Suisse. Door het wegvallen van de CEF’s uit de reguliere Voorbeeldportefeuille hebben we de focus dus deels verlegd naar de andere fondstypen met name de Fixed-Income Fondsen. Wee voegen we weer een paar toe. Met Fixed-Income fondsen kun je immers profiteren middels periodieke vaste inkomsten. Maar ook van fondsen, waarbij de kans op extra koerswinst op termijn mogelijk is, bij aankoop onder de 25$.
REIT’s blijven nog achter t.o.v. een jaar geleden maar daar staat tegenover dat veel REIT’s nu koopjes zijn. Dividendgroei-fondsen blijven goed stabiel. Ze bieden zekerheid en rust met een lager startdividend. En dat leidt weer tot een hoge Average Annual Total Return (gemiddelde jaarlijkse opbrengst). Ook BDC’s hebben een stapje teruggedaan als gevolg van (vermeende) de bankencrises. Intussen zijn de dividendrendementen hoog en on- onderbroken zonder stagnaties. En daar doen we het voor.

Verwijderd bij Conservative
Babybond: Cowen (7.75% Senior Notes COWNL)
Recent is de Amerikaanse financiële instelling COWEN overgenomen door de Canadese Toronto-Dominion Bank. Daarbij is aangekondigd dat men de Cowen Babybond gaat aflossen op 15 juni 2023 tegen 25$/bond. We hebben het fonds daarom verwijderd.

Babybond: TravelCenters of America (TANNZ)
TravelCenters of America exploiteert wegrestaurants, hotels, winkels, truckservices, tankstations etc. langs de snelwegen in de Verenigde Staten en Canada. Al vele jaren hebben we de babybond van dit bedrijf in portefeuille (TANNZ).
Op dit moment loopt het proces van de overnamen van TA door British Petroleum (BP). Het is nog onduidelijk of TANNZ daarbij wordt afgelost a 25$/bond; de calldate is immers al lang voorbij.
Op zichzelf kunnen we rustig afwachten of dit al of niet gaat plaatsvinden. Zo niet, dan laat BP deze bond gewoon doorlopen.
Toch hebben wij TANNZ verwijderd uit de Voorbeeldportefeuille. De reden is dat bij overnames soms tijdelijk stagnaties optreden m.b.t. de notering van dergelijke fondsen of een tijdelijke handelspauze wordt ingelast. Dat is allemaal geen ramp, maar wij blijven deze situatie liever voor. Daarom verwijderen wij TANNZ (voorlopig) uit de Voorbeeldportefeuille.
Wij geven je in overweging om hetzelfde te doen.

Toegevoegd bij Conservative
Pref: SiriusPoint 8% Series B, F2F (SPNT.PB)  

SeriusPoint is een wereldwijde speler op het gebied van “Insurance Underwriting” en herverzekeringen, ontstaan uit de fusie tussen TriplePoint en Sirius Group in 2021. Verzekeraars betalen schade op basis van een polis. Het inschatten van de (financiële) risico’s van zo’n polis is daarbij essentieel. “Underwrite- bedrijven”, zoal Sirius, zijn hierin gespecialiseerd en verzekeraars leunen er op.Ook eventueel herverzekeren van risico’s valt onder de dienstverlening.SPNT-B is een Fixed to Floating Pref (F2F) en kwam op de markt als onderdeel van de fusie; mede daarom is de couponrente van 8% (extra) aantrekkelijk.
De Pref is cumulatief (achterstallig dividend moet altijd worden betaald). Na de calldate (02/26) kan de Pref worden afgelost. Zo niet, dan wordt het dividend “floating” o.b.v. een vaste rente van 7,3% plus de 5-jaars-rentestand op dat moment. Daarmee komt de basisrente (couponrente) waarschijnlijk (ruim) boven de huidige couponrente van 8%.

AGNC Investment Corp. 7% Pref-C (AGNCN) 


Een Pref met een gokje…
Als je belegt in zogenaamde fixed-income fondsen zoals Prefs en Babybonds, kijk je meestal naar het dividendrendement bij aankoop. Je kunt ook wat verder kijken dan alleen het dividendrendement. Zo kun je ook kijken naar de calldate van een Pref of Babybond; wat gebeurt er daarna?
Veel Prefs/BB gaan na de calldate gewoon door met het betalen van het oorspronkelijke vaste dividend (dollars per maand/kwartaal). Vervolgens kunnen ze ook onverwachts van de beurs worden gehaald (afgelost tegen 25$). Maar er zijn ook veel Fixed-income fondsen waarbij het dividend, na de calldate, variabel wordt. Tenminste als het fonds niet wordt afgelost op de calldate. De uitkering wordt dan gebaseerd op een (tevoren bekend) vast percentage plus een (per kwartaal) variabel percentage gebaseerd op de dan geldende marktrente (zoals de liborrente). We spreken dan over Fixed to Floating Prefs/Babybonds.
Juist in deze tijd, met hoge markt/liborrente, kunnen de uitkeringen van Prefs en Babybonds aanzienlijk hoger zijn/worden na de calldate dan de basisrente, de zogenaamde couponrente bij uitgifte. In de Actueel van februari hebben we hier uitgebreid over gesproken.

Allereerst dit:
AGNC is een van de grootste Real Estate Investment Trusts in de VS, een zogenaamde mREIT.

We zij altijd voorzichtig met het opnemen van de gewone aandelen van mREIT’s in de portefeuille omdat ze gevoelig zijn voor wisselende marktomstandigheden. Dat geldt in veel mindere mate voor Prefs en Bonds van mREIT’s. AGNC heeft diverse beursgenoteerde Prefs waaronder AGNC Investment Corp. 6.5% Pref-E (AGNCO). Deze hebben we al geruime tijd in portefeuille. AGNCO mag van de beurs worden gehaald in oktober 2024; tot die tijd ontvang je 1.60$ vast dividend per jaar. Na oktober 2024 wordt, indien de Pref niet wordt teruggehaald, een variabel dividend betaald van 5% plus de liborrente van dat moment. Op basis van de huidige liborrente zou het dividend daarmee fors toenemen en uitkomen op ca 2.50 $/jaar i.p.v. 1,60$ nu.

We voegen nu een tweede Pref toe van AGNC te weten AGNCN.
AGNCN zit nu in de “floating fase”, omdat de calldate (oktober 2022) voorbij is. Tot die datum ontving je 0,40$ per kwartaal aan dividend. Nu, in de floating fase, is het kwartaaldividend 0,62$; dus ruim 50 % hoger dan voorheen.
Dat komt omdat de rente, die nu wordt betaald, bestaat uit een vast percentage (5,1%) + de huidige libor-marktrente van ca. 4,7%; samen dus ca. 9,8% (over 25$).

Op dit moment kun je AGNCN kopen onder de 25$/aandeel; daarmee is ook koerswinst te behalen. Dit alles samen maakt dat het dividendrendement nu ca. 10 % is.
Ter verdere toelichting vind je onderstaand het plaatje zoals recent gebruikt tijdens de workshop.

Let op:
Deze Pref mag elk moment van de beurs worden gehaald/afgelost tegen 25$.
Koop dus niet boven de 25$. Zo lang niet wordt afgelost, heb je een veilig en fantastisch rendement.


Babcock and Wilcox 8.125% BabyBond (BWSN)

Babcock & Wilcox Enterprises is een tech-bedrijf in de energiesector met een omzet van ruim 1 miljard dollar. De firma is opgericht in 1867 en heeft het hoofdkantoor Ohio.
Het bedrijf is onder meer gespecialiseerd in het efficiënt omzetten van afval in (schone) energie en het ontwikkelen van andere hernieuwbare energiebronnen. Ook is men actief met technologie voor het reduceren/opvangen van CO2, teneinde een schoon verbrandingsproces voor afval en biomassa-centrales te realiseren om daarmee huizen/gebouwen van stroom te voorzien. Het bedrijf is de afgelopen jaren door een transitieperiode gegaan en heeft haar draai gevonden in de zich snel ontwikkelende groene industrie.
We voegen de Babybonds (BWSN) toe van dit bedrijf.
De calldate van deze bond is reeds voorbij (febr. 2022)
Het aflossingsschema is enigszins anders dan we gewend zijn.
– Wordt afgelost na 2026: dan betaalt men 25$ per bond.
– Wordt afgelost voor 2026: dan betaalt men resp. 25,75$, 25,50$ en 25,25$ resp. per bond/jaar.

M.a.w. wanneer de bond nu zou worden afgelost betaalt men 25,50 $/bond i.p.v. de gebruikelijke 25$. Het jaardividend is 2,04$, het dividendrendement is nu 8,34%.
En het dividend(rente) is geheel netto, je betaalt geen 15% bronbelasting over een Babybond!

Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | 29 april 2023
Deze workshops is bedoeld voor beleggers die al enige ervaring hebben met hoog dividend beleggen. (wachtlijst)

Hoogdividendbeleggen voor starters | 7 oktober 2023
Deze workshop is bedoeld voor starters of voor hen die overwegen te beginnen met hoogdividendbeleggen.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events op een rij.