Actueel 24 december 2022

2022, hoe was het?

Het is bijna kerstmis en we naderen het einde van 2022. We kunnen dus terugkijken en er enige bespiegelingen op loslaten. De Rollercoaster is nog steeds niet helemaal tot stilstand gekomen. Eigenlijk spreken we dan niet alleen over 2022, maar over de periode van de afgelopen drie jaar.

Tot aan begin 2020 hadden we te maken met “business as usual”, voor zover dat mogelijk is bij beleggen. Maar begin 2020 werd de (beleggings)wereld opgeschrikt door de start van de corona-pandemie. Het gevolg was een enorme daling van de beurzen wereldwijd; in twee dagen tijd met ca. 50%. Een overdreven reactie zoals meestal, maar wel begrijpelijk. Nadien zagen we een sterk stijgende lijn tot eind 2021. Ook deze stijging was overdreven, waarbij veel bedrijven een te hoge beurswaardering kregen t.o.v. hun reële waarde.
Begin dit jaar begon ook de oorlog in Oekraïne en werden de beurzen begrijpelijkerwijs opnieuw zenuwachtig. De gevolgen: inflatie en hogere rentes stellen beleggers op de proef tot op de dag van vandaag. Nog steeds staan de beurzen op verlies, maar ook dat is relatief. Verliezen worden immers gerelateerd aan de beursstanden t.o.v. een jaar geleden. Die waren toen overdreven hoog. Kortom, over rustig beleggingsjaren kunnen we niet spreken, wanneer we ons baseren op de hectische koersontwikkelingen. Voor de continuïteit van dividend ligt dat gelukkig heel anders.

(Nu) niet beleggen of wel beleggen?

In de huidige turbulente periode hoor je natuurlijk veel verschillende opinies over beleggen in het algemeen. Ze variëren van “wachten tot alle onrust voorbij is” tot “juist nu instappen”. De gemiddelde belegger kijkt daarbij uitsluitend naar koersontwikkelingen evenals de meeste (financiële) media, maar de meningen blijven sterk verdeeld.

“Niet beleggen” kost geld vanwege hoge inflatie en “wel beleggen” kost meestal ook geld, waneer de beurzen volatiel zijn.
Dat zijn reacties die je veel hoort.
Zoals je weet, is onze visie op beleggen geheel anders. Wanneer je uitsluitend handelt op koersontwikkelingen, dan heb/had je nu geen rustige tijd als belegger en misschien vind je dat wel prima. Maar, zoals al vaker gezegd, wij handelen liever niet zo veel.  Onze keus is “beleggen voor permanent inkomen” en dat doen we op basis van investeren. Onze portefeuillewaarde moet gewoon geleidelijk toenemen en daardoor groeiende inkomsten genereren. Dat kan alleen door te investeren in succesvolle bedrijven die winst maken en die deels met ons delen.

In dit verband heb ik me ook altijd afgevraagd waarom mensen zo snel achter elkaar aanlopen wanneer zich ogenschijnlijk nieuwe kansen aandienen. Zo worden goksites steeds populairder en dat geldt/gold eveneens voor beleggen in (vele soorten) cryptovaluta. Beleggen in Crypto zien wij ook als gokken, niet als beleggen en zeker niet als investeren. Bij Crypto is er immers geen enkele regulatie; zo lang dat zo is, blijft het een spannend kansspel.
We zien de gevolgen. De grootste cryptobeurs ter wereld FTX ging recent failliet, miljarden zijn verdampt en dat heeft velen in de financiële ellende gestort. En, FTX is niet de enige. Dit kun je geen beleggen noemen. De kuddegeest speelt hier de hoofdrol.

Onze portefeuille

Wanneer we kijken naar de verschillende fondstypen in de Voorbeeldportefeuille zien we een gemend beeld m.b.t. de koersontwikkelingen van dit jaar. Zo zijn Mortgage REIT (mREITs) getroffen (rentegevoelig) en ook de mREIT-prefs.
De meest groei-dividend fondsen (REITs en BDC’s) zijn nauwelijks of helemaal niet geraakt. De meest REITs hebben overigens nog steeds een sterke financiële basis. Ook Tech presteerde niet optimaal als rentegevoelige sector, aangevoerd door de daling van de grote tech-fondsen. Aan de ander kant zijn veel vastrentende waarden zoals prefs en babybonds goed blijven liggen en schommelen rond 25$.
De Business Development Corporations (BDC) doen het ook buitengewoon goed. Bij CEF’s zie we een gemengd beeld o.b.v. de markt waarin men zich beweegt.

Ondanks alle beursbewegingen van de afgelopen jaren, zien we dat vrijwel alle dividenden zijn doorgelopen. Er zijn nauwelijks dividenden verlaagd; veel dividend is zelfs verhoogd. En dat terwijl we te maken hebben met een van de slechtste beursjaren uit de historie. Talloze fondsen bieden nu zelfs extra/eindejaar dividenden. “Beleggen voor inkomen” via hoog dividend werkt dus ook in sterk volatiele tijden. Daarnaast zijn er, juist nu, nieuwe kansen voor dividendbeleggers. Instappen met hoge dividendrendementen kan nu bij veel fondsen en fondstypen.
En dat is juist wat dividend-beleggers onderscheidt van “beleggers voor koerswinst”.

Bij een terugblik hoort een vooruitblik

We beleggen in de VS en daar is alles toch een beetje anders. De Amerikaanse economie doet het eigenlijk heel goed en de rentestijging lijkt af te vlakken. We hebben dus nauwelijks te maken met de ontwikkelingen op de Europese markten. Onze dividenden zullen ook in 2023 blijven binnenkomen.

Vorige week kwam het nieuws dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente dit jaar niet meer verhoogt, maar volgend jaar nog wel een (laatste) verhoging in petto heeft. Ook de hoge inflatie lijkt op zijn retour in de VS. Gaat dit gepaard met een milde recessie? Misschien maar niet te heftig, zo schat men in.
Want, de Amerikaanse regering heeft recent ook het enorme IRA-pakket aangekondigd (zie verder) om onder meer de beperking van de CO2-uitstoot aan te pakken. Dit pakket geeft een extra boost aan de Amerikaanse economie vanaf 2023. Mede hierdoor zijn we ervan overtuigd dat herstel in 2023 waarschijnlijk is.

Conclusie

De bottomline is dat juist de afgelopen jaren laten zien dat dividenden “heilig” zijn in de VS en betaald blijven worden zolang bedrijven zich dat financieel kunnen veroorloven.  Daar is wel een gespreide portefeuille voor nodig met bedrijven en fondsen van hoge kwaliteit en die hebben we. Het herbeleggen van ontvangen dividend blijft de kers op de taart.
Ook in 2023 gaan we door met het onderhouden van een stabiele hoogdividend-portefeuille. In 2023 wordt ook een herstel van de markt verwacht; dat geschiedt altijd na een bear-periode terwijl ondertussen de dividenden blijven stromen.
Investeren op basis van “sleep wel at night” is wat we nastreven.
Opnieuw past hier een Warren Buffet wijsheid bij:

Warren Buffett:

“If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die”.

Tot slot

Wij willen graag al onze abonnees bedanken voor hun deelname aan “Beter beleggen dan de bank” en voor de vele nuttige reacties en suggesties die we met regelmaat hebben mogen ontvangen (ook via het levendige forum). Veelal kunnen we die ook delen. Daarnaast blijken de regelmatig workshops en webinars in een behoefte te voorzien.
Die zullen we voorzetten in 2023.
Graag bedanken we ook onze Ambassadors, die dit jaar acte de présence gaven bij events en tevens werden geraadpleegd voor individueel advies.

Tot slot wensen wij al onze relaties een:
Happy (investment) Year 2023!
Maar vooral een goede gezondheid. Dat is immers de basis van alles.

Team: Beter beleggen dan de bank.

Inflatie te lijf

Heb je wel eens gehoord van de Inflation Reduction Act (IRA). IRA is een nieuwe wet in de VS die dit jaar werd aangenomen door het congres en op 16 augustus 2022 werd ondertekend door president Joe Biden.
De wet heeft als doel om de inflatie te bestrijden in combinatie met enige andere doelstellingen, gedurende het komend decennium.

Eén van de belangrijkste doelstellingen betreft ook het terugdringen van de CO2-uitstoot in de VS via enorme investeringen in groene technologieën.  Het is een historisch besluit en ook wel typisch Amerikaans. Amerikanen hebben jarenlang het milieu minder serieus genomen. Nu is het verheven tot topprioriteit middels deze wet en dan kan het snel gaan.

Wat zijn de doelstellingen van IRA?

De IRA wet kent een aantal doelstelling die men in samenhang wil nastreven. De belangrijkste zijn:

  • Terugdringen van inflatie
  • Terugdringen van energieprijzen
  • Reductie van CO2-emissie met ca. 40% in 2030.
  • Grootschalig investeringen in (de productie van) groene energie en technologie via o.a. leningen aan innovatieve bedrijven
  • Een bedrag van bijna 440 miljard dollar is gereserveerd voor de komende 10 jaar

Tot slot is de wet ook gericht op het goedkoper maken van gezondheidszorg en lagere prijzen voor medicijnen. De totale investering bedraagt ruim 770 miljard dollar.

Het is duidelijk dat de VS het klimaat inmiddels serieus neemt en er ook naar handelt. De verwachting is dat de act een enorme stimulans zal zijn voor het Amerikaanse groene bedrijfsleven en veel nieuwe innovatieve technologieën zal opleveren. Hoe kunnen wij hiervan profiteren als investeerder?

Groen-investeren?

Veel lezer vragen ons regelmatig op welke wijze ze “groen” zouden kunnen investeren, al of niet met fondsen in de huidige Voorbeeldportefeuille.
Investeren in deze enorme groene-groeimarkt is lastig voor particuliere beleggers. Het blijft immers moeilijk te voorspellen welke technologie en bedrijven succesvol zullen zijn/blijven. Daarom geven wij er de voorkeur aan om in deze markt te investeren via partijen voor wie dit hun core-business is.
Dat zijn Closed end Funds zoals bijvoorbeeld BlackRock Science & Technology (BST). Een andere mogelijkheid is om dat te doen via een Business Development Corporation (BDC). BDC’s zijn immers bij uitstek bedrijven die als doel hebben om te investeren in (door)groeiende bedrijven. En op deze wijze ontvangen we ook nog dividend.
Veel BDC’s zijn uiterst succesvol in deze tijd zoals we in de Actueel van november beschreven. Alle BDC’s in de Voorbeeldportefeuille hebben hun dividend dit jaar een of meer keren verhoogd of extra dividend aangekondigd /betaald.
Talloze BDC’s investeren nu al gedeeltelijk in groene tech-bedrijven zoals MAIN  en TPVG, maar niet voor de volle 100%. Van onze kant zullen we in 2023 wel proberen om de mogelijkheden van groen-investeren nog concreter te maken. De IRA-act zal ons daarbij kunnen helpen.

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze zomer heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de boekhandel.

Persoonlijk consult

Het aantal persoonlijke consulten neemt gestaag toe en we merken dat het beleggers voor inkomen aanzienlijk sneller helpt met op gang komen. Zo’n consult is digitaal of op jouw locatie. Ook wanneer je een van onze specialisten zou willen uitnodigen voor een groepsbijeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beleggingsclub, is dat mogelijk. Wil jij ook zo’n consult, lees er hier meer over.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Tanja:
Stockdividend wanneer?
Ik was recent bij een workshop in Woerden en toen spraken we al kort over stockdividend t.o.v. cash-dividend. Ik heb Liberty-aandelen in portefeuille, namelijk ASG en USA, respectievelijk 300 en 220 stuks. Ik heb van beide fondsen slechts ca 4 en 5 dollar dividend ontvangen. Dat zou toch veel meer moeten zijn? Hoe kan dat? Mijn broker is Lynx
.

Antwoord
We begrijpen dat je niet zo snel kunt terugvinden hoe een en ander werkt bij stockdividend.
Beide Liberty fondsen USA en ASG, alsmede Tekla (HQH) zijn op dit moment de (enige) fondsen in de Voorbeeldportefeuille die het dividend meestal uitkeren in nieuwe aandelen (stockdividend). Je ontvangen dan jouw dividend in hele nieuwe aandelen; het restant-geld zie je terug als cash bij “ontvangen dividend”. In het Tax (belasting) overzicht zie je staan dat het om stockdividend gaat.

Wanneer je daadwerkelijk wilt zien hoeveel nieuwe (hele) aandelen je hebt gekregen, dan moet je bij Lynx inloggen bij “accountmanagement”, kiezen voor “activity-statement” en vervolgens “corporate actions”.
Overigens hebben wij altijd een voorkeur voor cashdividend omdat we dan zelf kunnen beslissen waarin we het dividend herbeleggen. Aan de andere kant is het bij genoemde fondsen ook geen groot probleem.
Hopelijk is het zo duidelijk.

Vraag van Andre:
Onduidelijk broker-berichten
Regelmatig krijg ik van mijn broker een vraag waar ik geen antwoord op heb of niet weet wat ermee te doen. Als voorbeeld vraagt men mij of ik niet liever in een Mutual-fonds beleg. Ook zie ik regelmatig een vraag voorbij komen over een “volontary action”. Wat moet ik hiermee?

Antwoord
Soms wijzen brokers je op andere soortgelijke mogelijkheden/fondsen als alternatief voor de fondsen die je al in bezit hebt. De reden daarachter is niet helemaal duidelijk. Het kan goed bedoeld zijn, maar ook commercieel aantrekkelijker zijn voor de broker. Als alternatief voor CEF’s  bijvoorbeeld suggereren ze soms andere typen beleggingsfondsen zoals Mutual Funds. Deze werken veelal anders, bijvoorbeeld met participaties. Ook verwijst men soms naar ETF’s. Als dividend-belegger hoef je hier geen aandacht aan te schenken. CEF’s zijn immers bedoeld voor direct inkomen uit dividend. De meeste andere Mutual-funds keren geen of nauwelijks dividend uit en hebben een ander doel.

Een ander soort bericht dat je soms ziet verschijnen betreft:
“PENDING DEADLINE FOR VOLUNTARY CORPORATE ACTION”
Dat betekent dat men je vraagt of je vrijwillig (niet verplicht) iets wit doen, c.q. wilt reageren op een vraag/actie van het bedrijf waarin je hebt belegd. Meestal gaat het erover dat jouw fonds of CEF nieuwe aandelen wil uitgeven en of je daaraan mee wilt doen. Recent zagen we zo’n Pending Corporate Action bericht over Tekla (HQH).
Meedoen is vaak lastig voor ons als Nederlanders; dat adviseren we ook niet.
Brokers zenden je dus regelmatig berichten waar je niets mee hoeft te doen. Maar bij twijfel, dan vragen natuurlijk.

Video’s

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.
Onlangs heeft Fred Hendriks opnieuw een Masterclass bij broker Lynx gegeven over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS. Die is hier in zijn geheel te bekijken.
Op 3 januari 2023 geschiedt dat wederom waarbij hij twee fondstypen (extra) zal toelichten. Je kunt je hier aanmelden.

De Voorbeeldportefeuille

De Voorbeeldportefeuille is vrijwel geheel stabiel v.w.b. de continuïteit van het dividend. Bij slechts één fonds is het dividend recent verlaagd, te weten PMT.
Daar staat tegenover dat Pimco in kerststemming verkeert. Het is gebruikelijk dat je in deze eindejaar/kerstperiode voor positieve verassingen kan komen te staan v.w.b. dividendverhogingen of “extra” dividend. Deels heeft dat te maken met het voldoen aan regelgeving (zoals het verplicht betalen van 90% van de winst aan de aandeelhouders van RIC-fondsen zoals CEF’s, BDC’s en REIT’s).

We spraken eerder over het investeren in technologische groeibedrijven en hoe lastig dat is voor particulieren. Toch hebben we dat destijds wel gedaan bij Fortress Biotech (FBIOP) en nu gaan we dat doen bij Harrow Health. Maar we investeren niet in de gewone tech-aandelen; die zijn gewoonlijk te beweeglijk. We kunnen soms wel in dergelijke fondsen stappen via de preferente aandelen of babybonds. Zoals je weet zijn deze fondstypen aanzienlijk veiliger en bieden ze een vast inkomen via dividend of rente. Koerswinst is hierbij beperkt mogelijk.
We voegen daarom een nieuwe babybond toe aan de Voorbeeldportefeuille. Dat is alweer enige tijd geleden, omdat de rendementen (te) laag zijn/waren. Dit fonds vormt daarop een uitzondering.

Toegevoegd bij Conservative

Harrow Health, Babybond (HROWL)

Harrow Health is een snelgroeiend bedrijf in de gezondheidszorg gevestigd in San Diego California, dat zich geheel richt op oogheelkunde (eye-care).
De kernactiviteit betreft producten, diensten en medicijnen voor oogartsen, oogklinieken etc. Het bedrijf maakt een sterke groei door, mede omdat men actief is in een snelgroeiende nichemarkt in de gezondheidszorg. Harrow Health (HROW) heeft een gezonde financiële positie, maar is nog relatief beperkt in omvang met ca. 300 miljoen dollar aan marktwaarde. Het bedrijf wordt door veel analisten gezien als een koopkans. Dit wordt versterkt door de recente overeenkomst met Novartis. Novartis is een van de grootste farmaciebedrijven ter wereld van Zwitsers-Amerikaanse oorsprong. Harrow is exclusief distributeur geworden van alle eye-care producten van Novartis in de VS. De koers van het fonds is daardoor recent sterk gestegen.

Babybond van Harrow Health: HROWL
Een babybond wordt meestal (Senior) NOTE (NT) genoemd.
De calldate is in februari 2026, daarna kan het fonds van de beurs worden gehaald/afgelost tegen 25$ per aandeel, maar dat hoeft niet.
De basis couponrente is hoog met 8,62%. Daarmee ontvang je elk kwartaal een vast dividend/rente van 0,54$/aandeel.
Op dit moment is het dividendrendement ca 9% omdat je de bond kunt kopen onder de 25$ en ook nog eens belasting vrij (0% dividend belasting).
Het fonds is genoteerd aan de Nasdaq-beurs.

Verwijderd bij Advanced

Fortress Biotech (FBIOP)
We hebben FBIOP toegevoegd aan de Voorbeeldportefeuille in maart 2021 en sindsdien mogen genieten van maandelijks hoog dividend. Wel hebben we toen ook gewezen op het hoge risico (H) en dit als zodanig vermeld in de Voorbeeldportefeuille.
Citaat:
De Pref van Fortress Biotech (FBIOP) is er een voor de liefhebbers met enige durf. Daar staat tegenover dat er op dit moment geen echte risico’s zichtbaar zijn.  Al met al durven wij deze pref op te nemen in de Advanced-Portefeuille maar wel met risico-categorie “hoog”.

Sinds vorig week is deze pref callable d.w.z. dat het bedrijf het fonds van de beurs mag halen tegen 25$ per aandeel. Er zijn nog geen aanwijzingen dat men dat overweegt; dat blijft onvoorspelbaar.
Fortress Biotech is een typisch hightech-fonds in een (door)startfase.
De verwachting waren hoog, maar intussen fors getemperd.
Aanloopverlies is normaal bij dergelijke bedrijven en wordt ingecalculeerd. Bij FBIO zijn er nog geen tekenen dat men winst gaat maken binnen afzienbare tijd; sterker de verliezen blijven aan de (te) hoge kant. Wij verwijderen het fonds om die reden uit de Voorbeeldportefeuille.
Bovendien willen we geen prefs of babybonds in de Voorbeeldportefeuille, waarvan de calldate voorbij is wanneer er zorgen zijn over de financiële situatie. Het gewone aandeel (FBIO) is ruim 60% gedaald sinds begin dit jaar.

Als je het fonds in portefeuille hebt dan kun je, met enig risico, wachten tot het fonds van de beurs wordt gehaald tegen 25$. Je weet niet wanneer dat geschiedt en of/wanneer dat financieel mogelijk is.  Ben je wat voorzichtiger van aard dan zou je het fonds moeten verkopen.

Dividendverlaging PMT

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) heeft het dividend verlaagd.
PMT is een mortgage(hypotheek) REIT in de VS, die last heeft van de rentestijgingen van het afgelopen tijd. Uit voorzorg heeft men het dividend verlaagd van 0,49 naar 0,40$ per aandeel; een daling met ca 15%.
 

PIMCO-fondsen in kerststemming

In de Actueel van november spraken we onze verwachting uit dat diverse Pimco-fondsen wel eens een extra dividendbetaling zouden kunnen overwegen aan het einde van 2022.
Dat blijkt nu zo te zijn bij onder meer PDI en PDO (PDO bevindt zich uitsluitend in de EIP-portefeuille).
Zoals je weet zijn Pimco-fondsen zogenaamde vastrentende-waarden CEF’s, die dus veelal obligaties, preferente aandelen en andere bezittingen met een vast inkomen in portefeuille hebben. Alle Pimco fondsen staan er om bekend te worden bemand door de beste fondsmanagers ter wereld op dit gebied. Zelfs op de stijgende rente weten ze er prima te anticiperen.
Veel (ongeduldige) beleggers vinden obligaties maar saai. Maar wij, als Income-beleggers, vinden ze juist prima. Beide fondsen betalen ons maandelijks en herbeleggen van de hoge reguliere maand-dividenden is zeer lucratief, zeker op dit moment. Ze hebben nog nooit een dividendbetaling overgeslagen.

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)
PDI betaalt een extra dividend van 0,65$ per aandeel. Dat is drie keer zo hoog als het reguliere maanddividend van 0,22$. Betaling vindt plaats op 22 december.

TIP:
Het Pimco Dynamic Income Opportunities fund (PDO) bevindt zich niet in de AIP-Voorbeelportefeuille.  Toch is ook dit fonds zeer aantrekkelijk wanneer je van rustig maar lucratief beleggen houdt.
Ook PDO heeft een special dividend aangekondigd van 0.96$ per aandeel. Dat is maar liefst 7,5 keer zo veel als het reguliere maand- dividend van 0,13$.
PDO bestaat nog niet zo lang maar is nu al een vlaggenschip van Pimco. Wanneer we dit extra dividend meerekenen is het dividendrendement ca 16% dit jaar.  Je kunt daarom overwegen om PDO toe te voegen aan je eigen
portefeuille.

Opmerking:
Extra dividenden zie je nooit terug in de Voorbeeldportefeuille. Daar zie je alleen het reguliere jaardividend. Ook het getoonde dividendrendement is daarop gebaseerd.

Dividendverhoging EPRT

Essential Properties Realty Trust (EPRT) verhoogt het kwartaaldividend naar 0.275$/aandeel; een stijging van ca 2% t.o.v. het laatste dividend. Het is dit jaar de tweede verhoging.

Opmerking
Verkijk je hier niet op het “lage” dividendrendement van 4,8%. EPRT is een echt dividend-groeifonds en de AATR (gemiddelde jaarlijks return) sinds de start in 2018 is maar liefst 17,5%/jaar (dividend + koerwinst).

Preferente aandelen en belasting
Zoals je weet betaal je normaliter 15% dividendbelasting bij Preferente aandelen (Prefs). Toch bevinden zich een aantal prefs in de Voorbeeldportefeuille waarbij je 0% belasting betaalt.
Dat zijn:

  • Compass Diversified (CODI-C)
  • Costamare (CMRE-E)       
  • Gaslog (GLOG-A)
  • Global Ship Lease Pref (GSL-B)
  • Tsakos Energy Navigation (TNP-E)


Deze bedrijven hebben allemaal gemeen dat hun hoofdkantoor zich buiten de VS bevindt m.u.v. Compass. Het is ons niet helemaal duidelijk waarom je bij dergelijke prefs, ofschoon allemaal genoteerd op Amerikaanse beurzen, geen dividendbelasting betaalt. Het zou kunnen dat het achteraf alsnog wordt ingehouden, maar daar is ons tot op heden niets van gebleken. Om deze reden hebben we, mede na consultatie op het forum, deze fondsen in de Voorbeeldportefeuille op 0% gezet, vooralsnog onder voorbehoud.

Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | 11 februari 2023
Deze workshops is bedoeld voor beleggers die al enige ervaring hebben met hoog dividend beleggen.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events op een rij.