Actueel 24 februari 2022

Jong-leren, oud(er) profiteren

Ook in deze Actueel zullen we weer wat generieke onderwerpen behandelen die je meer inzicht kunnen geven in de meest optimale manier van dividend- beleggen. We richten ons ook (deels) op jongere beleggers, voor wie HD-beleggen op termijn een goed alternatief kan zijn t.o.v. ander vormen van (pensioen)sparen/beleggen.
Als beleggers hebben we altijd te maken met veranderende (markt)omstandigheden. Elke verandering roept vragen op m.b.t. de beste beleggingsstrategie op dat moment. Moeten/kunnen we er op inspelen, en zo ja hoe dan?
Ook nu zien we een aantal nieuwe omstandigheden t.o.v. voorheen, zoals hoge inflatie, rentestijging en oorlogsdreiging. Mede hierdoor zitten we met een beurscorrectie, wat natuurlijk ook te verwachten was na de exorbitante stijging van de laatste tijd. Vanzelfsprekend kunnen we op sommige veranderende omstandigheden inspelen, juist als dividendbeleggers en dat doen we hier en daar. Maar bedenk intussen wel, dat een veranderende wereld ook van alle tijden is en dat beurzen zich op de langere termijn daar weinig van aantrekken. En bedenk ook, dat de bekende (beurs) wijsheden van goeroes als Warren Buffet (beleg zonder emoties) en Albert Einstein (rente op rente; hij die het niet weet betaalt, hij die het wel weet profiteert) altijd blijven gelden.
In elk geval is beleggen daardoor nooit saai, ook dividend-beleggen niet.

Starten met beleggen; hoe jonger hoe beter

De meeste mensen weten wel dat het verstandig is om op jonge leeftijd te beginnen met beleggen want:

  • Over een langere periode levert beleggen in aandelen een fors rendement op.
  • Langere tijd dividend ontvangen en herbeleggen is verantwoordelijk voor het grootste deel van het totale rendement.
  • Met hoogdividend-fondsen kun je op termijn een robuuste inkomstenstroom genereren.

“Beter beleggen dan de bank” krijgt steeds meer relaties, die “beleggen voor inkomen” kiezen als hun voornaamste beleggingsstrategie. Onder hen gelukkig ook steeds meer jongeren en zelfstandigen, die zich realiseren dat je iets moet regelen voor later.
Ook daarom blijft het voor ons belangrijk om regelmatig de voornaamste aspecten van deze methodiek onder de aandacht te brengen; ditmaal (deels) gericht op jongeren/zelfstandigen.

Wanneer je op zoek bent naar beleggingsadvies, en in gesprek raakt met beleggingsadviseurs en financieel specialisten, zul je ontdekken dat de meesten de methodiek van “beleggen voor inkomen via (hoog) dividend” niet kennen. Dat blijf ons nog steeds verbazen maar het is een feit. Wanneer je wilt beginnen met beleggen, zul je van veel “specialisten” de bekende/traditionele beleggingsmethoden en wijsheden horen zoals “beleg voor koerswinst, kies voor een beleggingsfonds, ETF of lijfrente” etc. Dat is natuurlijk prima, maar realiseer je dan dat er ook een andere weg is die, vooral wanneer je vroeg begint, jouw leven op termijn (financieel) veel makkelijker kan maken. Je moet het dan wel zelf doen en willen, maar het is ook leuk.

Zelf beleggen is natuurlijk uiteindelijk veel voordeliger en effectiever omdat er weinig kosten aan de strijkstok blijven hangen, dat komt jouw rendement rechtstreeks ten goede. Gelukkig worden Nederlanders steeds actiever m.b.t. zelf beleggen. Dat zien we ook aan de forse toename van accounts bij brokers. Ook “zelf beleggen voor inkomen” m.b.v. (Amerikaans) dividend wordt steeds populairder.
Dit geldt in het bijzonder voor nieuwe beleggers, maar het blijkt ook een alternatief voor meer ervaren beleggers. Maar, beleggen moet je leren, vaak met vallen en opstaan. Dat geldt ook voor dividendbeleggen. Dit, ondanks het feit dat deze wijze van beleggen een “sleep well at night” methodiek is.
Jonge beleggers met een lange termijn visie, kunnen hier het meest van profiteren. Bovendien, jong geleerd is immers oud gedaan.

Waarom investeren in de economie?
Er zijn veel redenen om (jong) te gaan beleggen. Voor ons geldt dat we hoofdzakelijk beleggen in de aandelenmarkt. Waarom?
Allereerst moet je, ook als jonge spaarder/belegger, inzien dat inflatie de grootse bedreiging is voor spaarders. De afgelopen jaren was de inflatie laag. Het gemiddelde jaarlijkse inflatiepercentage van 2000 tot 2021 bedroeg ca. 2,1%. Zelfs met dat lage inflatiepercentage zou één euro, die je vanaf het jaar 2000 in een ouwe sok zou hebben bewaard, vandaag slechts 0,62 cent waard zijn.
Op dit moment nadert de inflatie de 7%. Dat is hopelijk tijdelijk, maar dat betekent toch een snelle waardedaling van euro en dollar; een groot risico dus voor gewone spaarders. Jouw geld op een spaarrekening beschermt je niet tegen inflatie. Wat moet je doen om toch een behoorlijk rendement te behalen?

De snelste/eenvoudigste plek om te investeren is in de economie als geheel. Doorgaans heb je een aanzienlijk hoeveelheid startkapitaal nodig wanneer je in onroerend goed wilt stappen of een (klein) bedrijf wilt kopen/starten, los van de tijd en inspanning die dit kost. De aandelenmarkt biedt iedereen, ook met een beperkt vermogen, de kans om regelmatig te investeren in een grote verscheidenheid van bedrijven en daarmee te profiteren van de kracht van de economie. Aandelenmarkten hebben een geschiedenis van robuuste rendementen op lange termijn.
In de afgelopen honderd jaar bedroeg het gemiddelde jaarlijkse rendement op de Amerikaanse aandelenmarkt 10%. Dat betekent dat beleggers hun beleggingen om de zeven/acht jaar zien verdubbelen.
Wanneer je in het jaar 2000 100 euro zou hebben weggelegd, zou je nu 160 euro nodig hebben voor dezelfde koopkracht. Dan moet je wel rendement maken intussen.

Natuurlijk zien sommigen beleggen in de aandelenmarkt als (te) riskant en letterlijk als gokken. Je kunt dan ook kiezen voor minder riskante beleggingen, zoals obligaties, maar dat schiet niet op. Hoewel obligaties een rol kunnen spelen in een brede/evenwichtige portefeuille, zal een portefeuille met uitsluitend obligaties voor de meesten betekenen dat ze hun spaar/beleggingsdoelstellingen niet halen. Dan toch maar aandelen?

Waarom richten wij ons uitsluitend op dividendbetalende aandelen?
Je hebt gezien dat de Amerikaanse aandelenmarkt een gemiddeld jaarlijks rendement van ca 10% biedt over een langere periode; maar hoeveel van die winst is te danken aan dividenduitkeringen? Onderstaande grafiek illustreert de invloed van dividend op de groei van kapitaal over een langere periode met en zonder herbeleggen van dividend.

Het rendement van de S&P 500 (de Amerikaanse AEX) komt voor 75% voort uit (herbelegde) dividenden.

Een investering van 100 dollar in 1980 zou, zonder herbeleggen van dividend uitkomen op ca 1.800$, met herbeleggen op ruim 5.000$. Dit hoewel het dividendrendement van de meeste S&P fondsen laag is, rond de 1,2 – 1,5%. Het gaat natuurlijk aanzienlijk sneller wanneer de dividendrendementen hoger zijn. Daarom kiezen wij voor stabiele hoogdividend-fondsen.
Een prima vooruitzicht dus, zeker als je op jonge leeftijd begint.


Young Investor; tijd is je vriend
Velen kennen inmiddels het begrip “compound interest” of “rente op rente”, door Einstein het achtste wereldwonder genoemd. Dat is/blijft één van de grondbeginselen van “beleggen voor inkomen”.

Juist als jonge dividendbelegger moet je hier kennis van hebben en dit continu toepassen.

Citaat Albert Einstein:

Hij die het begrijpt, verdient het … hij die het niet begrijpt … betaalt het.

Er is veel te zeggen over “hoe lang je (al) belegt” t.o.v. “hoeveel geld je hebt belegt”. De tijdsduur die je in de markt zit is als belegger, is van groter belang dan het bedrag zelf dat je in aandelen belegt.

Een voorbeeld:
Laten we even aannemen dat de rendementen in de komende decennia wat achter zullen blijven bij de resultaten uit het recente verleden. We rekenen met een rendement van 7%/jaar.

Stel, je hebt als doel om met pensioen te gaan met 250.000e op 65-jarige leeftijd.
Ben je 25 jaar? Dan moet je 1200 euro per jaar (her)beleggen, of 100 euro per maand om dat doel te bereiken.
Wacht je echter tot jouw 35ste jaar, dan moet je elk maand 210 euro beleggen om 250.000 euro te bereiken. Dat is meer dan het dubbele.
Stel je het uit tot je 45ste, dan moet je maandelijks 500 euro investeren om je doel te bereiken. Dit alles op basis van “rente op rente”.
Vanzelfsprekend gaat sparen harder wanneer je (dividend) rendement boven de 7% ligt. Bij 8%/jaar hoeft een 25-jarige slechts 75 euro per maand te investeren.

Opmerking
Je kunt zelf deze berekeningen eenvoudig maken op
www.berekenhet.nl/sparen

Tot slot:
Wanneer je eenmaal het spaardoel van 250.000 euro hebt bereikt, kun je daar vervolgens een levenslang pensioen uit halen van ca 1750 euro per maand (7% x 250.000/12). Bovendien blijft jouw hoofdsom intact. Je kunt natuurlijk ook (evenredig) eerder of later met pensioen.
Kun je als young-investor de discipline opbrengen om dit te doen, dan zul je er later geen spijt van hebben. En ouderen; voor jullie blijft het ook een aantrekkelijke manier van beleggen waar je eventueel ook je (klein)kinderen op attent zou kunnen maken. Jongeren leren over Einstein wel E=mc2, s ’werelds meest bekende natuurkundige formule, maar meestal niet zijn “compound interest” visie.
Jong geleerd…oud genieten.

Waarom het timen van de markt meestal niet werkt

We krijgen regelmatig vragen over al of niet de juiste in/uitstap momenten, vooral tijdens onrustige (beurs)tijden. Toch is het consequent kiezen van het juiste aan/verkoopmoment vrijwel onmogelijk; ervaren beleggers zullen dat toegeven. Het timen van de markt is niet alleen heel moeilijk, maar kan zelfs leiden tot mindere resultaten.
Er zijn over dit onderwerp veel boeken geschreven, maar de bottom line is dat de juiste instap-, en verkoopmomenten eigenlijk niet te voorspellen zijn.

Bekijken we dus de situatie van een gemiddelde pensioenspaarder, dan ligt het voor de hand om periodiek, zeg elk maand, een bedrag te beleggen. Dat blijkt een veel effectievere strategie te zijn dan wachten op een goed instap/verkoop moment. Beleggen in de tijd dus.
Wanneer je in de tijd belegt hoef je niet te letten op je de juiste timing van aankoop/verkoop momenten. De meesten van ons, met name jongeren, hebben geen enorme bedragen om ineens te beleggen.
Ze werken veelal en proberen elke maand een bepaald bedrag opzij te zetten om te beleggen. Als je dat meteen in aandelen belegt, tijdens jouw werkzame jaren, koop je aandelen in goede en slechte tijden.
Door altijd op regelmatige tijdstippen te kopen, zal het merendeel van de aankopen op een goed moment plaatsvinden. De markt wordt namelijk gemiddeld vaker beter dan slechter.

Maar ook, wanneer je wel grote bedragen ineens wilt beleggen, is spreiding in de tijd aan te raden. Maak je geen zorgen over de keren dat je toevallig op een slecht moment koopt; op de langere termijn hebben zelfs die aankopen een goed rendement, zeker wanneer het gaat om stabiele dividend-aandelen.
Tijdens jouw werkzame jaren heb je waarschijnlijk de kans om 100% van jouw dividenden te herbeleggen. Als je dit doet zul je, tegen de tijd dat je met pensioen gaat, merken dat jouw portefeuille een forse cashflow voortkomend uit dividenden produceert. Beleggen zonder timing dus. Amerikanen noem dat Dollar Cost Averaging (DCA).

Wat is Dollar-Cost Averaging?
Als pensioen-spaarder wil je liefst niet aan markt-timing doen; dan kun je DCA overwegen.

Dollar-Cost Averaging is een beleggingsstrategie waarbij een belegger toewerkt naar een spaarsom door zijn beleggingsbedragen periodiek te spreiden met als doel om de invloed van beurs-volatiliteit te beperken.

Deze strategie geeft een hoop rust; pogingen om de markt te timen en aandelen tegen de beste prijzen te kopen/verkopen zijn dan niet opportuun.

Concreet betekent dat dus systematisch beleggen met gelijke bedragen, gespreid over regelmatige (bijvoorbeeld maandelijks) intervallen, ongeacht de prijs. Hierdoor worden hoge en lage koersen uitgemiddeld. Voor Europese beleggers geldt dat eveneens voor het euro/dollar risico.

Conclusie
Ervaren beleggers weten dat het juist timen van aankopen/verkopen vrijwel onmogelijk is. Startende/jonge beleggers hebben deze ervaring veelal nog niet en zoeken dus naar zekerheden bij beleggen. Stijgende inflatie, politieke ontwikkelingen en economische trends, een markt die over/ondergewaardeerd lijkt; allemaal redenen voor een beginnende belegger om zich af te vragen of beleggen in de aandelenmarkt een verstandige beslissing is.
Door echter te beleggen in dividendbetalende aandelen, en gebruik te maken van de DCA-strategie, kun je goed op weg naar een veilig pensioen, net zoals veel Amerikanen. De aandelenmarkt is nog steeds de beste bron van toekomstig rendement, je moet meer bijkopen dan verkopen!
Als je grotendeels belegt in aandelen met een dividendrendementen van 5% of meer, kun je toewerken naar een aanzienlijk (extra) inkomen zonder je portefeuille te kannibaliseren. Dit is het doel van inkomenbeleggers.

Opmerking
Maar ook bij het periodiek aankopen van fondsen kun je wel letten op een aantal zaken. Zo ligt het voor de hand om een dividendfonds niet op de hoogste koers (bij) te kopen als het niet hoeft. Je dividendrendement is dan ook lager dan voorheen. Neem zo mogelijk een ander dividendfonds waarvan de koers lager is dan voorheen en het dividend hoger.
(Zie ook het artikel in de Actueel van januari 2022 m.b.t. 52 week gemiddelde).

In dit verband wijzen we er nogmaals op dat je het beste kunt toewerken naar veel fondsen, zeg 20-40. Dan kun je er meestal wel één vinden/(bij)kopen onder de hoogste koers van het laatste jaar. Bovendien is het hebben van veel fondsen veiliger, omdat er altijd wel een keer iets onverwachts kan gebeuren met een van de fondsen in je portefeuille of in de Voorbeeldportefeuille, zowel positief als negatief. Wanneer dan een van de fondsen onderuit gaat, heb je er nauwelijks last van. Ook wat extra investeren na een correctie of beurskrach is meestal oké, maar velen hebben niet de middelen om na een krach met grote bedragen in te stappen.
Alles bij elkaar:
Werk met DCA, zeker als jonge (pensioen)belegger, en pak eventuele kansen tussendoor.

Bestaande pensioenpolis in eigen (beleggings)beheer nemen?

Wanneer je een spaar-/lijfrente-/aanvullend-pensioenpolis hebt bij een verzekeraar, kun je er meestal pas over beschikken aan het einde van de looptijd; dat is vrijwel altijd op je pensioenleeftijd. Wanneer je eerder over je (eigen) geld wilt beschikken, betaal je veelal een forse boete, die samen met loonbelasting kan oplopen tot wel 50-75%. Je moet de rit dus gewoon uitzitten.

We hebben hier al vaak over geschreven. Ook in het boek “Beter beleggen dan de bank” wordt hier ruimschoots aandacht aan besteed. Met een lijfrente/pensioenpolis bij een verzekeraar zit je vast. Je hebt nauwelijks invloed op het beleggingsresultaat op de einddatum. Het rendement van zo’n polis is meestal laag, mede veroorzaakt door (nu) lage rente en de hoge beheerskosten. Als spaarsysteem voor een pensioen/eindkapitaal dus geen aanrader, zeker wanneer je dit vergelijkt met (pensioen)sparen in eigen beheer, zoals via hoogdividend-beleggen.

Toch het heft in eigen hand?
Wil je toch het heft in eigen hand nemen m.b.t de beleggingen in jouw bestaande lijfrente/pensioenpolis, dan is het even zoeken, maar het kan wel. Een van onze relaties wees ons op deze mogelijkheid en heeft zelf de stap gezet.

Alternatief via DeGiro
We hebben DeGiro nooit kunnen adviseren als broker voor HD-beleggen in de VS. Een van de voornaamste redenen is dat je bij DeGiro niet kunt handelen in alle fondsen uit de BBddB-Voorbeeldportefeuille. DeGiro biedt echter wel een andere mogelijkheid, die je niet terugvindt bij brokers zoals Lynx en Mexem.

Bij DeGiro kun je namelijk wel een pensioenrekening openen. Ook dit is een geblokkeerde beleggingsrekening (lijfrente) en ook hier kun je je geld niet zonder boete opnemen voor je pensioenleeftijd. Maar je kunt wel gelden vanuit een andere pensioen/lijfrente/verzekeraar/polis overhevelen naar de pensioenrekening van DeGiro, vrijwel kosteloos/belastingvrij.

Vervolgens kun je dan bij DeGiro jouw pensioenpot verder zelf gaan beleggen in bijvoorbeeld hoogdividend-aandelen. Daarmee kun vrijwel zeker een aanzienlijk hoger rendement behalen, zodat je op de einddatum meer kapitaal hebt opgebouwd voor een pensioenuitkering.

Citaat DeGiro:
DEGIRO is geen pensioenaanbieder, maar laat u via een fiscaal gefaciliteerde beleggingsrekening zelf bepalen hoe u voor een aanvulling op uw pensioen belegt. Het is niet toegestaan om voor de pensioengerechtigde leeftijd geld op te nemen van uw DEGIRO Pensioenrekening. U kunt zelfstandig beleggen om kapitaal op te bouwen voor uw lijfrente. Net als bij onze andere diensten, biedt DEGIRO u deze dienst aan via haar platform op basis van execution-only. Dit betekent dus dat alleen u en niet DEGIRO uw beleggingen beheert.

Zoals gezegd, je kunt niet zomaar bij jouw kapitaal tot jouw pensioenleeftijd. Maar je kunt wel zelf bepalen hoe en waarin je belegt. Wanneer je jouw geld in Amerikaans HD-fondsen wilt beleggen, ben je wel beperkt in de keuze. Toch zijn er voldoende veilige fondsen te vinden in de voorbeeldportefeuille, die je ook via DeGiro kunt kopen. Het gaat dan meestal om REIT’s, BDC’s en bepaalde Prefs. Ook de dividendgroeifondsen, zoals de WPC, MPW, IRM zijn beschikbaar. Je kunt helaas niet in CEF’s beleggen, maar toch een redelijk gespreide portefeuille opbouwen met ca. 15 17 HD-fondsen. Dat je het maar weet!

Opmerking Dit artikel is bedoeld om je te attenderen op deze mogelijkheid. Het is altijd verstandig om jouw eigen financieel adviseur te raadplegen indien je deze mogelijkheid overweegt. “Beter beleggen dan de bank” kan/mag je hierbij niet verder inhoudelijk adviseren en is dan ook niet aanspreekbaar m.b.t. jouw eventuele persoonlijke situatie.

Floating Rates bij Prefs en Babybonds

Zoals je weet hebben preferente aandelen en Babybonds een zogenaamde Call-date. Deze datum vind je terug in kolom 4 van de Voorbeeldportefeuille. Tot aan de Call-date ontvang je een vast bedrag aan dividend/rente. Na de call-date kan men (optioneel) het fonds van de beurs halen (aflossen). Dan ontvang je meestal 25$ retour (nominale/uitgifteprijs). Wanneer een fonds blijft doorlopen na de Call-date kan het vaste dividend hetzelfde blijven.
Ook bestaat de mogelijkheid dat het dividend dan variabel (floating) wordt. Meestal gaat dan een nieuw vast dividendpercentage lopen, plus een variabel percentage gebaseerd op de dan geldende marktrente (vaak de 3 maands- liborrente). Deze zogenaamde “fixed to floating point Prefs en Babybonds” kunnen dan aantrekkelijk blijven, zeker wanneer de marktrente stijgt.

Een voorbeeld is de pref AGNCO. AGNCO betaalt tot oktober 2024 (Call-date) een vast jaardividend van 1,60 $. Daarna wordt het 5% /jaar plus 3 maand- liborrente (bijvoorbeeld 1 – 1,5%), totaal ca 6 – 6,5% van 25$ (nominale waarde). Ook de pref van Taskos (TNP-PE) gaat over in een floating rate; dat geschiedt in mei 2027. Men gaat dan 6,9% betalen plus 3 maand- liborrente; het dividend kan daarmee elk kwartaal enigszins variëren.

Het is op voorhand lastig te zeggen of je beter of slechter af bent na het passeren van de Call-date, wanneer een fonds overgaat op een floating rate. Het kan dan twee kanten op. Wij proberen zoveel mogelijk “non floating rate prefs” op te nemen in de portefeuille. Dat lukt niet altijd, maar is ook niet problematisch, hooguit wat onzekerder met het oog op een variabel dividend.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veelforum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Angelique
Ik zie dat ik rente betaal bij LYNX, kunt u me zeggen waarom?

Antwoord
Wanneer je belegt in dollars bij Lynx heb je de beschikking over een dollar en eurorekening. Houd er dan rekening mee dat je over een negatief saldo, bijvoorbeeld van je dollarrekening, maandelijks rente betaalt. In het voorbeeld dus over 19.426 dollar.

Je kunt deze rentebetalingen voorkomen door Euro’s te verkopen voor Dollars; je kunt dat ook eenvoudig doen via Lynx-Basic. Aangezien Lynx en Mexem werken met dezelfde achterliggende broker (Interactieve Brokers) nemen wij aan dat dit bij Mexem ook zo werkt.

Video’s

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.

Zo werd Fred Hendriks tijdens een uitgebreide webinar van broker Lynx aan de tand gevoeld over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS.

De webinar is hier terug te kijken.

Beleggen.com

Fred Hendriks heeft een podcast gemaakt samen met Harm van Wijk, oprichter van Beleggen.com met inmiddels bijna 80.000 leden! Je kunt deze podcast ook bekijken via YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=9S45q78HEyE

De Voorbeeldportefeuille

De beurzen vertonen recent een dalende trend; dat is niet zo vreemd.
Dividendbeleggers kunnen hier ook van profiteren door hogere dividendrendementen vast te zetten. De inflatie en de rente stijgen. De markt wordt onzekerder, en de onrust in Oekraïne helpt ook niet op korte termijn. Maar met onzekerheden moeten wij als beleggers altijd leven. De lang verwachte correctie lijkt er nu te zijn/komen met name in Tech. Je kunt er ook je voordeel mee doen zoals elders in deze Actueel is toegelicht. Zo zijn veel dividendrendementen gemiddeld al gestegen; hier en daar zelfs richting 9-11%. Dat biedt de mogelijkheid om in te stappen op lagere niveaus dan we de laatste tijd gewend waren, met hogere dividenden. Ook zien we dat de prijs van veel preferente aandelen en Babybonds weer richting 25$ gaat of zelfs daaronder noteren. Dat biedt natuurlijk prima koopmomenten. Ook steeds meer Closed end Funds kun je (bij) kopen met een (hogere) discount of een kleine premie. Bij een aantal CEF’s is de premie (te) hoog zoals bij GAB (14%) en GGT (9%), mede gedreven door het hoge dividendrendement (ca. 10%). Hier dus even voorzichtig blijven. Vrijwel alle dividenden blijven stabiel; alleen bij HQH zie we een beperkte dividendverlaging.

De ene m-REIT is de andere niet

M-REITs zijn zogenaamde mortgage REITs, d.w.z. ze financieren onroerend goed. Dit in tegenstelling tot gewone REIT’s, die onroerend goed in bezit hebben.
Omdat m-REITs onroerend goed financieren zijn ze gevoelig voor rente-ontwikkelingen. In het algemeen kun je dat zien als een nadeel. Daar staat tegenover dat m-REITs veelal hoge dividenden betalen en dat is prima zolang deze betaalbaar blijven. We zijn in een rentegevoelige periode aanbeland met hoge inflatie. Toch willen graag een aantal m-REIT’s in portefeuille hebben /houden. Dan is het verstandig om de huidige m-REITs in portefeuille nog eens onder de loep te nemen. We komen dan tot de conclusie dat AGNC Investment Corp een twijfelgeval is, mede gebaseerd op de zwakke historie van dit fonds. In rustige rente-tijden geen probleem, maar in onrustige tijden wordt het fonds risicovoller v.w.b. de continuïteit van het dividend. AGNC heeft helaas een lange historie van dividendverlagingen voor 2020. We hebben al eerder aangegeven aan AGNC te twijfelen wanneer de rente gaat stijgen. Daarom verwijderen we het fonds uit de Voorbeeldportefeuille. In plaatst daarvan voegen we een andere m-REIT toe met een aanzienlijk beter trackrecord zonder dividendverlaging in het verleden. Het gaat om Ares Commercial Real Estate (ACRE). We volgen hierbij de vele analisten in de VS die ACRE verre prefereren boven AGNC. De ene m-REIT is de andere niet.

Toegevoegd bij Advanced
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)
Ares Commercial Real Estate is een hypotheek (mortgage) REIT. Men biedt financieringsoplossingen voor bezitters en exploitanten van commercieel vastgoed. Het bedrijf is onderdeel Ares Management (ARES), een van de grootste vermogensbeheerders in de VS. Ares is ook de beheerder van Ares Capital (ARCC), de grootste Business Development Company (BDC) in de VS, die we al jaren in portefeuille hebben. ARES heeft een uitstekende reputatie en ruim 250 miljard dollar onder beheer.
ACRE heeft een forse beleggingsportefeuille van ca 2,4 miljard dollar, die bovendien snel groeit. De portefeuille bestaat grotendeels uit zogenaamde senior leningen, d.w.z. leningen die met voorrang moeten worden terugbetaald in geval dat… Bovendien zijn vrijwel alle leningen inflatiebestendig omdat ze een variabele rente hebben.Ondertussen kun je ACRE, na de recente beurscorrectie, kopen met een dividendrendement van ruim 9%, dat men ook alleszins kan betalen. Men betaalt het dividend elk kwartaal.

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)

Verwijderd bij Advanced
AGNC Investment Corp
De verwijdering van dit fonds is hoofdzakelijk gebaseerd op de zwakke dividendhistorie van dit fonds. In rustige marktomstandigheden is dit minder problematisch, maar in onrustige tijden heeft AGNC laten zien dat men dividendverlagingen niet schuwt en daarmee de continuïteit van het dividend niet is gegarandeerd. AGNC heeft de laatste jaren wel een constant dividend betaald maar desondanks een lange historie van dividendverlagingen. Voor ons aanleiding om nu afscheid te nemen. Een nieuwe dividendverlaging kan namelijk niet worden uitgesloten. Het preferente aandeel van AGNC (AGNCO) houden we in portefeuille.

Toegevoegd bij Conservative

Arbor Realty Trust, 6.25% Series F (ABR.PF of ABR-F)
We voegen een preferent aandeel toe van Arbor Realty Trust (ABR).
Zoals je weet hebben we het gewone aandeel ABR al lang in portefeuille.
ABR is een zogenaamde “hybride REIT”; men heeft onroerend goed bezittingen maar financiert ook. ABR wordt gezien al een van meest betrouwbare en succesvolle REITs op de markt met een sterke dividendgroei-historie.
Deze pref is er een van het type “Fix-toe Floating rate”, zoals hiervoor omschreven. Praktisch betekent dit, dat deze pref een vast dividend betaalt van 1,56$/jaar tot de Call-date op 30 oktober 2026. Wanneer de pref niet wordt afgelost op deze datum en daarna doorloopt, wordt het dividend variabel op basis van 6,25% plus een variabele marktrente. Het dividend zal daarmee nooit onder de 6,25 % komen en waarschijnlijk rond de 7-7,5 % blijven schommelen.
ABR.PF is cumulatief (dividend moet altijd worden betaald); de nominale/uitgiftewaarde is 25$. De pref is pas kort op de markt en nog niet zo bekend. Bij de huidige koers van ca. 24,20 $ kun je veilig dividendrendement vastzetten van ca. 6,5%.

Webinar training, “Webinar-specials” en weer “de klas in”

Recent hebben we weer een goedbezochte klassikale workshop kunnen houden in Woerden; de tweede sinds ruim anderhalf jaar. We plannen dan ook hiermee door te gaan (Corona voorbehouden).
 
Het gaat om de Workshop Hoogdividend-beleggen. Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen. Dit alles in een informele omgeving. Zonder uitzondering worden de bijeenkomsten dan ook hoog gewaardeerd. Hou de Academy-pagina op de website in de gaten voor nieuwe data. De eerst volgende is op zaterdag 14 mei in Woerden.

En vergeet de driemaandelijkse update webinars niet, speciaal voor AIP-abonnees!

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.