Actueel 24 maart 2023

Miljonairs zijn dol op dividend

Ondanks nam ik kennis van een artikel van een van de meest gelezen auteurs op Seeking Alpha. “Omvallen en weer opstaan” zou de titel van dit verhaal kunnen zijn. De auteur beschrijft hoe hij in het begin van zijn carrière met veel geleend geld onroerendgoed-bezit had opgebouwd met een waarde van enige miljoenen dollars. In 2008 speelt de grote financiële crisis, waarbij de wereld op de rand van de afgrond balanceerde, financieel gezien. Hij verloor zijn vermogen voor het grootste deel en was toen 40 jaar. Zijn “goede leven” verdween binnen een dag en de jaren daarna waren extreem zwaar. Nu is hij één van de meest gevolgde schrijvers, deelt veel van zijn ervaringen en is weer boven Jan. Hoe? Door niet meer te investeren in fysiek onroerend goed maar hoofdzakelijk in Real Estate Investment Trust (REIT) met een sterke voorkeur voor dividendgroei-fondsen. Wat kunnen wij ervan leren?

Naar schatting zijn er ca. 13 miljoen Amerikaanse huishoudens met een vermogen van 1 miljoen dollar of meer (exclusief de waarde van hun woning); dat is meer dan 10% van alle huishoudens in de VS. De VS is dus absoluut het land met de meeste miljonairs. Toch heeft slechts ca. 20% van deze Amerikanen hun rijkdom geërfd. Het boek/bestseller “The Miljonair Next Door” van Thomas Stanley laat zien dat ook de meeste miljonairs moeten werken voor hun geld. Ze lopen niet te koop met hun welvaart, wonen niet in (te) grote huizen en rijden niet in dure sportwagens. Zelfs miljardair Warren Buffett woont nog steeds in hetzelfde huis in Omaha, dat hij in 1958 voor 30.000 dollar kocht.
De meeste Amerikaanse miljonairs schrijven hun succes niet toe aan het feit dat ze slimme beleggers zijn. Maar velen beginnen er wel vroeg mee en zien het als een vorm van sparen. Soms met vallen en opstaan. Ze doen dat veelal door steeds een deel van hun reguliere inkomen te beleggen in de Amerikaanse Economie, geleidelijk, consequent maar wel met dividend. Dat wordt op latere leeftijd steeds gemakkelijker naarmate hun (eventuele) kinderen het huis verlaten, etc.

Dol op dividend

Ook Amerikaanse miljonairs blijken dol te zijn op dividend en dat lijkt logisch.
De redenen zijn inmiddels bekend maar hierbij nogmaals de belangrijkste:

  • Dividenden zijn historisch gezien goed voor het grootse deel van het rendement op aandelen.
  • De meeste dividend-betalende bedrijven presteren op termijn aanzienlijk beter dan niet-dividendbetalers; ook de volatiliteit is gemiddeld lager.
  • Bedrijven met steeds groeiend dividend lopen voorop m.b.t. het Totaalrendement, met aanzienlijk minder volatiliteit.
  • Daarom hebben veel miljonairs hebben een voorkeur voor zogenaamde Dividendgroei-Fondsen (DG-Fondsen).
  • 75% van het totale rendement van de S&P 500 Index kan worden toegeschreven aan herbelegde dividenden en de kracht van compounding (dividend op dividend) zoals hieronder geïllustreerd.

En daar gaan we het eens verder over hebben.

Hoogdividend niet altijd zaligmakend

Vaak horen wij van (hoog)dividend/income-beleggers dat men, bij de keuze van een fonds, voornamelijk kijkt naar de hoogte van het dividend. Dat lijkt op het eerste gezicht een goede selectiemethode. Zoals je weet is de hoogte van het dividendrendement afhankelijk van het koopmoment. En wanneer je het fonds vervolgens in portefeuille houdt is het een kwestie van je dividend innen en zo mogelijk herbeleggen. Tot zo ver niets nieuws.

Toch is er over dividendbeleggen veel meer te zeggen in zijn algemeenheid. Allereerst moet een bedrijf “geld verdienen” om dividend te kunnen betalen, dat is logisch. Wanneer een bedrijf jarenlang consequent dividend betaalt, kun je zeer waarschijnlijk zeggen dat het “goed bedrijf” is. Weliswaar kan het dividend periodiek fluctueren, maar wanneer men ten allen tijden dividend betaalt, biedt dat een grote mate van zekerheid. Het bedrijf is financieel oké en wordt kennelijk goed bestuurd.

Maar wanneer een bedrijf sterk is koers is gedaald en daarmee het dividendrendement tot grote hoogte is gestegen, dan wordt het oppassen.
Wanneer het (te) hoge dividend lang aanhoudt, is de kans op een dividendverlaging aanzienlijk groter met als gevolg vaak ook een koersdaling. Bij te hoge dividenden spreekt men ook wel van “sucker yield”; laten we zeggen boven de 12%. Je kunt er wel tijdelijk van profiteren bij acute sterke koersdalingen, zoals in maart 2020 (start corona-crises), maar blijvende “sucker yields” moet je vermijden.

Veel fondsen in de Voorbeeldportefeuille hebben een dividendrendement van 7-12%. Dat komt deels omdat ze onder speciale wetgeving vallen (RIC-regeling) of dat ze een ander karakter hebben zoals “Fixed income fondsen” als Preferente aandelen en Babybonds (zie Actueel febr. 2023).
Maar dat houdt niet in dat je altijd het hoogste dividend als (enige) selectiecriterium bij de keuze van een fonds moet gebruiken. Want je kunt aanzienlijk meer voordelen behalen en nadelen vermijden, wanneer je alle aspecten van dividendbeleggen leert begrijpen. Eén van deze aspecten is “dividendgroei” en de (grote)voordelen hiervan op wat langere termijn. We hebben het dan over de zogenaamde Dividend Growth Funds (DG-Fondsen)
Wat zijn dat?

Dividendgrowth-fondsen, voor- en nadelen

Veel bedrijven hebben de gewoonte om hun dividend periodiek te laten stijgen. Dat zijn de zogenaamde dividendgroei-fondsen en miljonairs zijn er dol op. Laten we ze eens verder bekijken.

Wat zijn Dividendgroei-Fondsen?


DG-Fondsen zijn fondsen van bedrijven die het dividend regelmatig verhogen waardoor je in de loop van de tijd steeds meer dividend ontvangt o.b.v. jouw oorspronkelijke investering. Daarmee wordt het dividendrendement ook steeds hoger.

Zo biedt een investering van 10K, o.b.v. een ogenschijnlijk laag dividendrendement van 4%, een “inkomen” van 400$/jaar. Wanneer men het dividend in de loop der tijd gestaag laat groeien met x %/jaar, dan wordt jouw dividend t.z.t resp. 500$ of 600$/jaar. Dit o.b.v. je oorspronkelijk investering van 10K. Jouw dividendrendement wordt na verloop van tijd dus resp. 5 of 6 % en gaat zo vanzelf verder zo lang je de aandelen in bezit houdt. Dat kost natuurlijk wel tijd maar is degelijk en “sleep well”.

Hoe herken je een DG-Fonds?

Het is niet zo moeilijk om dividendgroei-fondsen te herkennen.
Dat doe je op basis van het dividendpatroon van de afgelopen jaren bijvoorbeeld 5, 10 jaar of langer. Aan het patroon zie je dat het dividend consistent periodiek wordt verhoogd, vaak elk jaar en soms zelfs elk kwartaal (zoals bij WPC) ofschoon er ook hier wel eens een kink in de kabel kan komen natuurlijk (zie verder).

Vaak is dat ook een reputatie-kwestie. Het bedrijf streeft ernaar om de reguliere dividendgroei te behouden ook in mindere tijden. Je kunt ook kijken naar de zogenaamde Dividendgrowth-rate. Dat is het gemiddelde percentage van de groei van het dividend over een afgelopen periode, bijvoorbeeld 3, 5, 10 jaar of langer. Deze percentages kunnen variëren van 1 % tot wel 10-15% per jaar. Alleen kun je nooit precies voorspellen wanneer men het dividend opnieuw verhoogt en hoe frequent. Sommige fondsen doen dat met grote regelmatig zoals elk kwartaal; andere met minder regelmaat of elk jaar.

Dit plaatje toont een dividendgroei-patroon over vele jaren.
Het gemiddelde dividendgrowth percentage/jaar van een fonds kun je overal vinden.

Voorbeeld:
De dividenduitkeringen van een bedrijf aan zijn aandeelhouders in de afgelopen vijf jaar waren (per aandeel).

Jaar 1 = $1.00
Jaar 2 = $1.05
Jaar 3 = $1.07
Jaar 4 = $1.11
Jaar 5 = $1.15

De gemiddelde jaarlijkse dividendgrowth-rate over de laatste 4 jaar is daarmee is 3,56%.

Maar er is meer.

Dividendmagneet

Veel DG-Fondsen bieden een lager rendement bij aanvang, vergeleken bij “gewone” HD-fondsen. Dat betekent veelal dat een fonds het dividend “makkelijk” kan betalen. Maar op termijn zijn de Total Return resultaten vaak nog beter; hoe kan dat?

Bij fondsen die regelmatig hun dividend verhogen, zie je meestal dat vroeg of laat de koers meestijgt. Dit wordt ook wel de “dividend-magneet” genoemd. Daarom kan het heel verstandig zijn om ook eens naar fondsen te kijken die op het eerste gezicht een wat lager dividendrendement hebben, maar waarbij regelmatige dividendverhogingen “gewoon” zijn. In zulke gevallen kan het initiële/start dividendrendement relatief laag zijn (voor onze begrippen); tussen 4% en 6%, maar de zogenaamde “Total Annual Return” (dividend plus koerswinst+ herbeleggen) kan wel aanzienlijk hoger zijn.
M.a.w. je ziet dan toch vaak een hoger jaarlijks rendement, soms in dubbele cijfers; hoger dus dan uitsluitend het dividendrendement op zichzelf.

Dan spreken we over Total Return. We kunnen dividend + koerswinst terugkijkend over de jaren, bijvoorbeeld de afgelopen 5, 10 of meer jaren, al of niet o.b.v. herbeleggen.
Dan kunnen we ook de “Average Annual Total Return (AATR)” zien. Dat is de gemiddelde jaarlijkse opbrengst van een fonds, alles inbegrepen dus.
Wanneer het dividend consequent wordt betaald en tussentijds wordt verhoogd, dan zal de koers vroeg of laat meestijgen. Dan wordt de Total Return aanzienlijk hoger dan alleen het dividendrendement. Het AATR% (gemiddelde jaarlijkse totaalopbrengst) is sowieso aanzienlijk hoger bij herbeleggen van dividend; bijna 1-3 % gemiddeld per jaar.

Goedivindend-fondsen leiden tot een aanzienlijk hogere opbrengst wanneer je het fonds t.z.t. wilt verkopen. Doe je dat niet, dan blijft je dividend/income doorgroeien.

Het fonds “O” dat we deze keer toevoegen aan de Voorbeeldportefeuille (zie verder) voldoet aan alle aspecten van een dividendgroei-fonds.
De dividendgroei over de laatste 5 jaar is 3,8 %/jaar en men verhoogde het dividend al 26 jaar op rij, waardoor het AATR% uitkomt op bijna 14%/jaar sinds 1995.


Voorbeelden

Hieronder zie je een aantal gegevens van de DG-Fondsen in de Voorbeeldportefeuille. Alle getallen hebben betrekking op de laatste 5 jaar.
Ondanks de hectiek van de afgelopen 5 jaar staan alle fondsen flink in de plus v.w.b. de AATR, m.u.v. MPW (zie ook bij Voorbeeldportefeuille).
Je ziet dat bij de meeste fondsen het huidige startdividendrendement tussen 4 en 6% ligt. Dat zegt dus weinig over het eindresultaat o.b.v. Total Return dat gemiddeld ca 2-3 keer zo hoog is.

Periode: 5 jaar (maart 2018 – maart 2023)
Peildatum 10 maart 2023
*) Schatting o.b.v. 4 jaar

Kolom 2: AATR over de laatste 5 jaar
Kolom 3: Gemiddeld dividendgroei %/jaar
Kolom 4: Jaren van opeenvolgend dividendgroei
Kolom 5: Huidig div. rendement

Waar vind je Dividendgroei-fondsen?

DG-Fondsen vind je natuurlijk niet alleen bij fondstypen zoals REIT’s en BDC’s. Ook veel andere aandelen vertonen een dividendgroei-patroon, zeker in de VS. Neem bijvoorbeeld de zogenaamde Dividend-Aristocrates.

De Dividend Aristocraten is een selecte groep van bijna 70 S&P 500-aandelen/bedrijven met meer dan 25 jaar opeenvolgende dividendverhogingen. Dividend Aristocrats hebben een lange geschiedenis van “outperforming” van de markt maar je moet wel de tijd nemen.

Dit omdat Aristocrates meestal een startdividend hebben van slechts 1-3 %. Ook wanneer deze dividenden zouden groeien met 10% jaar (wat ze niet doen), dan zou je pas een redelijk (hoog) dividendrendement hebben op je investering na een jaar of 10. Zelfs als de koers in die periode mee stijgt. Dat kan natuurlijk wel als je alle tijd hebt, dan is er niets mis mee. Wij kiezen echter voor DG-Fondsen met een startdividend vanaf 4 – 6%/jaar, zoals je in bovenstaande tabel kunt zien.

Conclusie

Als je denkt over Income-beleggen is het logisch dat je in eerste instantie kiest voor fondsen met het hoogste dividendrendementen en niet onmiddellijk aan DG-Fondsen. Maar wanneer je breder kijkt dan zou je ook DG-Fondsen (erbij) kunnen overwegen.
Wij kiezen daarom in de Voorbeeldportefeuille voor een mix van dividend-fondsen. Enerzijds gaan we voor fondsen met een hoog dividendrendement bij de start, zeg vanaf 8%. Anderzijds vullen we de portefeuille aan met een aantal DG-Fondsen. Wanneer we dan ook zien dat het jaarlijks dividend groeipercentage aantrekkelijk maar vooral consistent is, en daarmee ook de dividendmagneet zijn werk doet, dan is instappen een goede optie.

Dividenden bieden gemoedsrust en dat geldt zeker voor groei-dividenden.
Het maakt meestal niet uit wat er gaande is in de markt of de wereld; als jouw portefeuille is gebaseerd op “goede” dividend-betalende aandelen, weet je dat op zijn minst het inkomen doorloopt en bij DG-Fondsen ook de koers op termijn stijgt.
Uiteindelijk kijk je dus bij DG-Fondsen naar het groeiplaatje van zowel het dividend(rendement) als Total Return; dat is dus meer dan alleen het dividendrendement bij aankoop.

Wel moet er natuurlijk altijd bij gezegd worden dat groeiend dividend niet altijd vanzelfsprekend is/blijft bij een bedrijf. Stagnatie kan ook wel eens optreden door veranderde markt/bedrijfsomstandigheden (zie verder).
Maar, fondsen die regelmatig het dividend verhogen zijn zeker onze volle aandacht waard. Alle duidelijk herkenbare groeidividend-fondsen zijn in de Voorbeeldportefeuille gemarkeerd met ***).

En je weet; miljonairs zijn er dol op net als Warren Buffet:


‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze zomer heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de boekhandel.
Je kunt op de website ook kiezen voor de E-boek versie.

Broker-ervaringen van een ambassador

Velen hebben in de loop der jaren op een of ander wijze kennis gemaakt met Fred Groen. Fred is een van de eerste Ambassadors van Beter beleggen dan de bank. Ook bij de komende Workshop-gevorderden in april zal hij wederom zijn licht laten schijnen over de (dividend) actualiteit.

Sinds 1980 werkt hij in de financiële dienstverlening en vermogen/inkomens planning. In zijn rol als Ambassadors geeft hij daarbij ook veelal tekst en uitleg over de mogelijkheden van Income-beleggen. Daartoe biedt hij o.a. aan leden van bbddb een aanvullend persoonlijk service-abonnement m.b.t. hun eigen financiële situatie. Recent schreef hij het artikel “Broker-ervaringen van een Ambassador”. Daarin gaat hij in op de woelige broker-periode van de afgelopen jaren en de ontstane situatie vanaf het “omvallen” van Binck. De voor-, en nadelen van diverse alternatieven komen aan de orde, waaronder eveneens Interactive Brokers. Ook laat hij zijn licht schijnen over het verdwijnen van fondstypen zoals CEF’s. Het verhaal geeft je daarmee ook handvatten, als Income-belegger, voor het verder optimaliseren van je eigen portefeuille. Het gehele artikel kun je hier lezen.

Persoonlijk consult

Het aantal persoonlijke consulten neemt gestaag toe en we merken dat het beleggers voor inkomen aanzienlijk sneller helpt met op gang komen. Zo’n consult is digitaal of op jouw locatie. Ook wanneer je een van onze specialisten zou willen uitnodigen voor een groepsbijeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beleggingsclub, is dat mogelijk. Wil jij ook zo’n consult, lees er hier meer over.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Chantal

Hierbij misschien een tip voor andere Lynx-gebruikers. Ik heb het volgende bericht gezonden aan Lynx.

Ik zie in mijn Lynx-portefeuille dat er bij “belastingen” vele malen belasting wordt geheven en weer wordt terugbetaald op hetzelfde fonds. Dat is ondermeer bij de fondsen van Cohen en Steers (RNP en RQI), CSWC en AVK. Er is voor mij geen touw meer aan vast te knopen en te zien of het allemaal goed gaat. Kunt u me zeggen of dit allemaal klopt?

Antwoord (van Lynx)

Bij de ingehouden dividendbelasting worden vaak door Interactive Brokers meerdere correcties uitgevoerd. Uiteindelijk staan onderaan de streep de correcte inhoudingen. Ik heb nu als voorbeeld CSWC en AVK genomen waarbij ik zie dat dit door het systeem juist is verwerkt ondanks de vele correcties.

Video’s


Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.
De video’s zijn hier te bekijken

De Voorbeeldportefeuille

Opnieuw hebben we te maken met marktonzekerheden na alle turbulentie van de laatste jaren. Dit keer betreft het onzekerheden m.b.t. kredietwaardigheid van banken n.a.v. het omvallen van de Californische SV-Bank en het net niet omvallen Credit Suisse. Ook nu zullen naar alle waarschijnlijkheid de meeste dividenden er niet onder lijden, maar ook wij prefereren rust op de beurzen.

Door het wegvallen van de CEF’s uit de reguliere Voorbeeldportefeuille hebben we de focus wat verlegd naar de andere fondstypen. Zo schreven we in de Actueel van februari 2023 uitgebreid over de Fixed-Income Fondsen, waarvan we er recent een aantal extra hebben toegevoegd. Veelal veilige fondsen v.w.b. het leveren van periodieke vaste inkomsten. Maar ook fondsen waarbij de kans op extra koerswinst op termijn alleen mogelijk is bij aankoop onder de 25$.
We schreven recent ook over Business Development Corporations (BDC), die het goed doen en blijven doen met regelmatige dividendstijgingen, ondanks of juist t.g.v. de rentestijgingen.

Bij REITs zien we een gemengd beeld. Een van de opvallende zaken daarbij is dat de dividendgroei-REITs het gemiddeld goed blijven doen (met één uitzondering), ondanks de rollercoaster op de beurzen in de afgelopen jaren. Veelal is dat ook een kenmerk van DG-Fondsen; veel investeerders geven er de voorkeur aan met het oog op (aanzienlijk) meer zekerheid en rust. In deze Actueel heb je er over kunnen lezen.
We voegen daarom twee nieuwe dividendgroei-fondsen toe aan de Voorbeeldportrefeuille. Zoals gezegd begin je vaak bij een DG-Fonds met een lager dividendrendement. Dat wordt echter meestal ruimschoots goed gemaakt doordat groeiend dividend de koers op termijn mee omhoog trekt (dividendmagneet). En dat leidt weer tot een hoge “Average Annual Total Return” (gemiddelde jaarlijkse opbrengst). Er zijn ook DG-Fondsen die al vanaf de start een hoger dividendrendement bieden.
Globaal kun je zeggen dat we proberen te selecteren op DG-Fondsen die een startrendement hebben van ca 4-6% met een gemiddeld dividendgroei- percentage van ca 2 – 8% /jaar waardoor de kans op een Total Return van 10%/jaar of meer ruimschoots aanwezig is. Dat geldt ook voor de beide DG-Fondsen die we dit keer toevoegen.
Spreken we bij DG-Fondsen van een andere/nieuw fondstype? Misschien wel maar we houden ze voorlopig herkenbaar in de Vorbeeldportefeuille met ***).
De Voorbeeldportefeuille als geheel is vooralsnog stabiel v.w.b. alle reguliere dividenden.

Toegevoegd bij Advanced

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI)

HASI is een financial/mortgage-REIT die zich volledig richt op duurzame infrastructuurinvesteringen in de VS. Het bedrijf investeert voornamelijk in projecten in hernieuwbare energie, klimaatprojecten en groene-energie-oplossingen in het algemeen. De portefeuille bestaat uit een grote verscheidenheid aan duurzame infrastructuur-investeringen, waaronder wind- en zonne-energieprojecten en andere projecten voor schone energie.
Eigenlijk zou je verwachten dat HASI een Business Development Corp. zou zijn omdat ook talloze BDC’s investeren in deze enorme groeimarkt. Het verschil is dat BDC’s ook financieel participeren in bedrijven waar ze in investeren en REITs meestal niet; die innen huurinkomsten.

HASI is dus een REIT maar wel een groeidividend REIT. Men functioneert dus als verstrekker van kapitaal aan bedrijven in de groene klimaateconomie. De energiecrisis, de oorlog in Oekraïne en Amerikaanse overheidssubsidies zullen de overgang naar groene energie een boost gegeven. Ook is de verwachting dat de onlangs aangenomen Inflation Reduction Act (IRA) fors kan bijdragen aan de toename van groene-energie projecten. HASI zal daar ook van kunnen profiteren.

Groeiend dividend is gebaseerd op omzet/winstgroei van een bedrijf. Het is juist de winstgroei van HASI waar analisten hoge verwachtingen van hebben. Ook in de komende jaren denkt men aan 10-13% per jaar. Daardoor groeit het dividend en komt de Total Return waarschijnlijk boven de 10% per jaar. Hieronder zie je de omzet en winstgroei van HASI vanaf 2019. De laatste dividendverhoging bedroeg 5,3% tot 0,395$/aandeel.

Ook over de afgelopen 5 jaren is de Total Return al ruim boven de 10% geweest, ondanks alle beurshectiek van de laatste jaren. Verdere renteverhogingen van de Centrale Bank zouden op korte termijn wel een rem kunnen vormen op de groei, maar dat geldt voor de meeste REITs. Het dividendrendement is momenteel ca. 5%. Betaling vindt plaats per kwartaal. Het jaardividend is 1,58$/jaar.

Realty Income (O)

Realty Income (O) is een uitzonderlijke groeidividend-REIT, die ook wel de “Monthly Dividend Company” wordt genoemd. “O” maakt deel uit van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven (S&P 500) en biedt al vele jaren betrouwbare maandelijkse inkomsten aan de aandeelhouders. Realty Income is een zogenaamde Net-lease REIT. (zie de Actueel van 25 januari 2022).
Inflatie de baas, hoe doe je dat?
O bezit een portefeuille van ruim 12.000 vrijstaande onroerend goed bedrijfspanden in de VS en Europa. Het bedrijf werd 54 jaar geleden opgericht en is sinds 1994 beursgenoteerd.
Men heeft, sinds 1995, meer dan 600 keer achtereen maandelijks dividend betaald. In die periode is het dividend ook nog eens ruim 100 keer per kwartaal verhoogd; dat is maar liefst 26 jaar achtereen.
Het bedrijf is daarom ook een Dividend-Aristocrat. De markt verwacht dat het bedrijf in staat zal zijn om de groei van het dividend voort te zetten in lijn met de groei van de winst.
De beurswaarde van Realty Income is 60 miljard dollar; men ontvangt jaarlijkse huurinkomsten van ca 3,5 miljard dollar.
Zoals gezegd zijn we meestal geen voorstander van het opnemen van Dividend- Aristocrates in de Voorbeeldportefeuille. Toch maken we een uitzondering voor O, omdat het dividendrendement van (momenteel) 5% een goed startpunt biedt. Daarnaast kun je, juist aan een fonds als O, heel goed zien wat je kunt bereiken met lang zitten blijven in een dividendgroei-fonds, zeker wanneer je dividend consequent blijft herinvesteren.

Onderstaand plaatje laat zien dat O, vanaf 1995, veel beter heeft gepresteerd dan de Amerikaanse beursindex (SPY). Een investering van 10K dollar in O in 1995 zou nu 309.000$ opleveren tegenover 109.000$ bij SPY.
Daarnaast zou je intussen 5044 aandelen O hebben verzameld die je een inkomen opleveren van 15.300 $/jaar (5044 x huidige jaardividend a 3,05$).
Dit alles op basis van een gemiddelde jaarlijkse opbrengst/return van 13,23%/jaar.

O is daarmee een typisch “rustig” dividendgroei-fonds.
Het huidige jaardividend is 3,06$, dat maandelijks wordt betaald.

Verwijderd bij Advanced

Medical Property Trust (MPW)
Als er over één dividendgroei-fonds veel wordt geschreven dan is het wel over MPW. In de basis is MPW wel een typisch dividendgroei-fonds. We hebben er veel (dividend) plezier van gehad. Het laatste jaar is de dividendgroei er uit en is het dividend (vooralsnog) stabiel op 0.29$ per kwartaal. MPW, als grootste Hospitaal – Reit ter wereld, heeft al geruime tijd problemen met sommige huurders van ziekenhuizen. Dat veel ziekenhuizen niet zo goed draaien als gevolg van de Corona-crises en sterk stijgende kosten/rente, zien we ook hier.
Alles wijst er op dat MPW een en ander probeert op te lossen met deze huurders. De kans dat men daarin slaagt wordt door de meeste analisten wel positief beoordeeld. Het dividend lijkt nog steeds betaalbaar. Toch is de verwachting dat de koers pas weer zal opveren als deze problemen achter de rug zijn. Tot recent hadden vrijwel alle analisten een hold-rating op dit fonds of een voorzichtige “buy”. Maar intussen is de koers wel fors gekelderd en het dividendrendement onrealistisch hoog met 15%.
Ook zien we opinie-verschuivingen bij analisten. Een grote bank heeft de credietwaardigheids-rating verlaagd en steeds meer Reit-analisten sluiten een dividendverlaging niet uit. Bovendien zien we dat “Insiders” (dat zijn leden van de MPW-Directie), zelf veel meer aandelen hebben verkocht dan bijgekocht.
Ook dat is geen goed teken en geeft ons een minder plezant gevoel.
Wij verwijderen het fonds daarom voorlopig uit de portefeuille en geven jou dat eveneens in overweging.

Cowen Inc. 7.75% babybond
Helaas moeten we afscheid nemen van dit fonds, want het zal op de call date, 15 juni 2023, worden afgelost. Waarschijnlijk heeft recente de overname van COWEN door TD hierbij een rol gespeeld. Aandelenbezitters krijgen dan als het goed is per aandeel $25 plus dividend uitgekeerd.

Overige Portefeuillezaken
W. P. Carey (WPC) verhoogt, als dividendgroei-fonds, wederom het (kwartaal) dividend
De verhoging bedraagt 0,2% tot 1.067$ aandeel/jaar.
TriplePoint Venture Growth (TPVG) verhoogt dividend met 8% van 0.37$ naar 0.40$ per kwartaal, een toename van 8%.

Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | 29 april 2023
Deze workshops is bedoeld voor beleggers die al enige ervaring hebben met hoog dividend beleggen. (wachtlijst)

Hoogdividendbeleggen voor starters | 15 april 2023
Deze workshop is bedoeld voor starters of voor hen die overwegen te beginnen met hoogdividendbeleggen.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events op een rij.