Actueel 24 mei 2022


Hoe gaan we om met de correctie?

Zoals we al eerder melden en voorspelden zitten we momenteel duidelijk in een (forse) beurscorrectie. Na de record-beursstanden aan het einde van 2021 is een correctie dan ook heel logisch. Toch is een beurscorrectie echt iets anders dan een beurskrach. Die ontstaan acuut, vaak binnen een dag en je wordt er compleet door verrast. Dat hebben we gezien bij de beurskrachs van 2008 (bankencrisis) en die van maart 2020 (coronacrises). Een correctie komt veel vaker voor, meestal 1 -2 keer in de twee jaar, en is niets bijzonders. Beurzen kunnen nu eenmaal niet alleen stijgen; ze herstellen zich ook altijd weer na enig tijd. Maar als ze zich voordoen, dan vinden veel beleggers dat toch niet fijn. Dat geldt met name voor niet-dividendbeleggers. Maar ook dividendbeleggers kunnen nerveus worden in mindere beurstijden. Dat is logisch ondanks het feit dat je aanzienlijk hogere dividendrendementen kunt vastzetten voor de toekomst en je inkomen sneller zal groeien.

De meeste beleggers, analisten etc. zoeken altijd redenen voor een correctie en zo’n reden is altijd wel te vinden. Is het inflatie, renteveranderingen, acties van de Centrale Bank? Of gewoon omdat de beurs te hard is gestegen? Maar toen we de beurscorrectie voorspelden tegen het einde van 2021 wisten we de reden nog niet. Nu wel misschien, maar zeker weten blijft lastig.

De reden?
Nu lijkt de voornaamste reden voor een correctie de aangekondigde renteverhogingen van de Amerikaanse Centrale Bank (FED) ter bestrijding van de inflatie. Europa zal wel volgen binnenkort. Veel beleggers hebben daarom hun aandelen in de uitverkoop gedaan met als gevolg een beursdaling. Niets nieuws dus, maar hoe gaan wij er mee om? Bij “rode beursstanden” voelen we ons allemaal minder prettig. Maar juist in mindere tijden is het belangrijk om je te realiseren dat een hoogdividend-strategie zijn waarde bewijst om een aantal redenen:

• Onze dividenden helpen ons deels of helemaal door de correctie heen.

• Veel HD-fondsen komen feitelijk weer in rustiger vaarwater en worden aantrekkelijker voor instappers en bij-kopers.

Zo worden preferente aandelen weer aantrekkelijker (zie artikel hierna) en zie je bij veel CEF’s de discounts weer toenemen.

Opmerking:
Wanneer CEF-discounts toenemen, kun je daar als lange termijn belegger van profiteren. Je koopt dan een CEF-aandeel tegen een lagere koers/aandeel dan de (totale) beurswaarde/aandeel van al haar bezittingen. Deze waarde heet “Net Asset Value” en wordt dagelijks gepubliceerd. Het kopen van een CEF met korting maakt het dividend (nog) stabieler en er is een grotere kans op koerswinst op termijn.
(Zie ook het artikel “Discount en premies bij CEF’s” in Actueel van januari 2022).

Op dit moment is het dividendrendement van de Voorbeeldportefeuille gemiddeld ca. 9%. De dividenden lijken niet in gevaar en komen gewoon op je rekening. En wanneer je ze nu herinvesteert, doet je dat tegen aantrekkelijke prijzen en groeit jouw inkomstenstroom sneller en gestaag. En dat is weer plezierig met het oog op inflatie.

Herhaalt de geschiedenis zich?

De geschiedenis herhaalt zich; dat is een bekende uitdrukking. Geldt dat ook voor gebeurtenissen m.b.t. beleggen? Het antwoord is: vaak wel.
In 2008 en en 2020 hadden we de grote beurskrachs, te weten de banken-, en de Coronacrises. Nadien konden de (Amerikaanse) aandelenmarkten herstellen dankzij “gemakkelijke geld” van de Amerikaanse Centrale Bank (FED). En nu de FED de rente verhoogt en de massale obligatieaankopen tijdens de pandemie afbouwt, zullen aandelenkoersen voor een periode van vele jaren hieronder lijden. Dat is wat de markt denkt, maar is dat zo?

De laatste periode van renteverhogingen in de VS liep van eind 2015 tot medio 2019 (oranje lijn)

De huidige situatie doet denken aan deze periode. Beleggers die zich aan het begin van deze renteverhogingscyclus richten op de Amerikaanse S&P 500 werden beloond met mooie winsten. In die periode was het rendement van S&P 500 12,7% op jaarbasis (de blauwe lijn). Dat is zelfs veel beter dan de gemiddelde lange termijnstijging van de S&P van 8% op jaarbasis. Na een langzame start, waarbij de mark werd beheerst door “Fear, Uncertancy and Doubt” (angst, onzekerheid en twijfel) deden aandelen het dus prima tijdens de laatste renteverhogings-periode.

We zien nu eveneens angst en twijfel bij veel beleggers, die daarom hun aandelen hebben verkocht ondanks sterke economische “fundamentals”. De werkloosheid in de VS is op een historisch dieptepunt en loonstijgingen op een historisch hoogtepunt. We moeten dus gewoon wachten maar geduld wordt op termijn beloond. De FED zal deze keer waarschijnlijk de rente sneller verhogen in de beginfase; dan is er een behoorlijke kans dat de renteverhogings-periode sneller achter de rug is, misschien al over een jaar. Dat zou betekenen dat de markt eind 2022 begin 2023 stabiliseert.

Conclusie
Tijdens de periode 2015 – 2019 hadden beleggers in de eerste paar maanden verlies op hun portefeuille. Maar na drie en een half jaar was dat ruimschoots gecompenseerd. We zien dat bijna alle fondstypen in die periode een AATR (gemiddelde jaarlijkse opbrengst) lieten zien van boven de 10% – 12% /jaar op basis van herbeleggen van dividend. En men kon goedkoop dividendaandelen bijkopen in die periode door de lagere koersen. Verkopen van fondsen bleek niet nodig.
De geschiedenis gaat zich waarschijnlijk herhalen. Nu instappen betekent een grote kans op aanstaande koerswinsten en een hoger dividendrendement. Vasthouden aan de HD-dividendstrategie, dat is wat we doen. Geen paniekverkopen en later weer instappen. Dat is namelijk waarom 90% van de beleggers geld verliest op de beurs; timen werkt niet.
Wij gaan voor het omgekeerde en denken aan “Leren van Warren” (zie verder).
Continu stabiel dividend van kwalitatief goede fondsen en bedrijven; dat blijft de basis.

Het nieuwe boek is er!

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze week heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en enige extra hoofdstukken zijn toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de reguliere boekhandel.

Wanneer niet-abonnees het boek bestellen via onze website, worden de kosten van het boek terugbetaald bij het afsluiten van een AIP of EIP- abonnement voor 31 december 2022. Misschien een tip voor jouw relaties?

Prefs terug van weggeweest

Preferente aandelen zijn een prima manier om te beleggen voor een vast hoog dividend(rendement) met een lagere koersgevoeligheid.
Ze verdienen daarom een plaats in elke (pensioen)portefeuille om inkomen te genereren en bieden tevens bescherming tegen wilde marktschommelingen. Met prefs bescherm je jezelf ook tegen koersverliezen met behoud van een vast inkomen. Dat is een kenmerk van prefs zoals je weet; het dividend is immers altijd hetzelfde. Met prefs zijn ook koerswinsten mogelijk maar relatief beperkt.

Preferente aandelen zitten hoger in de kapitaalstructuur van een bedrijf dan gewone aandelen. De meeste preferente aandelen hebben een nominale/uitgifte waarde van 25$. Normaliter schommelen pref-koersen daarom rondom de 25$, maar niet altijd. Tijdens de Covid-periode zijn ook veel prefs sterk in koers gedaald tot zelfs onder de 20$. Eind 2021, tijdens de enorme beurshausse, gebeurde het tegenovergestelde. Veel pref-koersen stegen (ver) boven de 25$, soms zelfs tot aan 30$. En je weet dat prefs meestal maar tijdelijk (minimaal 5 jaar) op de markt zijn. Wanneer ze worden afgelost/teruggetrokken krijg je altijd 25$ per aandeel terug.
Om die reden hebben we in de afgelopen periode (te) dure prefs, waarvan soms ook de call-date was verlopen, verwijderd uit de Voorbeeldportefeuille. Te duur kopen is dan niet verstandig.

De vuistregels voor het kopen van prefs zijn:

– Koop een pref bij voorkeur op/onder de 25$ als de call-date voorbij is.

– Koop een pref tot maximaal ca. 26$ wanneer de call-date enige jaren in de toekomst ligt.

Opmerking:
Dit geldt eveneens voor Babybonds. De call-date vind je in kolom 4 van de Voorbeeldportefeuille
.

Het was de laatst tijd niet eenvoudig om goede prefs te vinden rondom de 25$, maar dat verandert nu snel. Steeds meer prefs noteren op of onder de 25$. Dan heb je een hoger dividendrendement en ben je zeker van koerswinst wanneer de pref t.z.t wordt teruggetrokken van de beurs. Je ontvang dan immers 25$ retour.
Daarbij komt dat bedrijven wettelijk verplicht zijn om eerst het dividend op prefs te betalen alvorens men dividend op “gewone aandelen” mag uitkeren.
Dit alles is een reden waarom we suggeren om ook weer eens een (extra) aantal preferente aandelen in je portefeuille op te nemen.

Zo zijn de prefs ABR-F, CHMI-B, RTLPP, TNP-E en TWO-A aantrekkelijk omdat de call-date (ver) in de toekomst ligt en ze (nu) noteren onder de 25$. De call-date is de datum waarop men het fonds mag aflossen/van de beurs verwijderen. Maar dat hoeft niet te gebeuren; dan loopt het dividend gewoon door zoals bij GLOG-A, GSL-B (en de Babybonds NSS, SCCB en TANNZ).

Leren van Warren

We kennen hem allemaal, ‘s-werelds meest succesvolle belegger Warren Buffet, inmiddels 91 jaar. Dan lijkt het logisch om te bekijken, zoals zovelen, hoe hij tot zijn succes komt, juiste in deze tijd. Op hoofdlijnen kun je dan wel een aantal kenmerken van zijn succes onderkennen zoals:

  • Kies voor unieke stabiele bedrijven met groeikansen.
  • Kies zo mogelijk voor (groei) dividend-bedrijven.
  • Hou een lange termijnvisie.
  • Stap in wanneer anderen uitstappen.

Recent was de jaarlijks aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway, zijn beleggingsfonds. Het is altijd mooi om te zien dat hij zichzelf geen bijzondere (beleggings)eigenschappen toekent en zeker geen investerings-genie genoemd wil worden.
Het nemen van rationele en verstandige beslissingen is de basis voor zijn succes in combinatie met een lange termijnstrategie.
Ook hij geeft toe dat ook hij nooit kan voorspellen wat beurzen op korte en lange termijn doen. Hij belegt meestal wel tegendraads, wanneer dat een overduidelijk moment is. Zo kocht hij in 2008 tijdens de grote recessie (bankencrises) veel fondsen; niet zo slim volgens velen, later bleek het een goed besluit.
Voor het overige zegt Buffet “we hebben nog nooit iets getimed”, eraan toevoegend dat het succes van de lange termijn “Buy and Hold” beleggingsstrategie van het bedrijf eigenlijk eenvoudig is.
(Zie ook het recente artikel ‘Waarom het timen van de markt meestal niet werkt‘)

Warren’s collega, Charlie Munger, betreurt wel hoe speculanten Wall Street schijnbaar hebben overgenomen. Hij spreekt over een casino-achtige sfeer. Buffet noemt de markt een ‘goksalon’. Ook sprak hij zijn zorg uit over inflatie maar had lof voor de FED over de wijze waarop men een en ander aanpakt, inclusief renteverhogingen van dit moment.
Wij pretenderen natuurlijk niet om de successen van Warren Buffet zelfs maar te benaderen. Wel zijn er veel overkomsten met (hoog)dividendbeleggen, zoals de keuze voor kwaliteitsbedrijven/fondsen, focus op dividend(groei) en ook veelal “Buy & Hold”. Misschien is zijn recent aankoop van 11% van de aandelen van Hewlett-Packard wel een mooi voorbeeld. Kopen op een laag (tech)moment, maar wel met een prima historisch dividendgroei-patroon. Goed om te weten.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Lodewijk:

Beste bbddb-redactie,
Ik ben precies een jaar geleden gestart met BBDDB. Vanaf het begin is mij duidelijk dat je ook deze methode van beleggen in perspectief van tenminste meerdere jaren moet zien; een paar jaar “doordraaien” om het steeds beter in de vingers te krijgen en om er daarna hopelijk voor lange tijd van te kunnen genieten. In de opbouw van mijn portefeuille heb ik mij, zo veel mogelijk, gehouden aan spreiding zowel qua inleg in tijd en in fondsen. Op dit moment heb ik 32 fondsen uit de voorbeeldportefeuille. Het koersverlies van mijn gehele portefeuille bedraagt ca 9%, maar het dividend komt binnen als compensatie. Ik weet dat je daarop moet focussen. Volgens mijn begroting is het dividend ca. 9% gemiddeld. De “Total Return” op de portefeuille is -3,5%, bruto op dit moment; dat is prima met het oog op de beursdaling van de laatste tijd.

Waar ik tegen aan loop zijn de, op zich logische, portefeuille-wijzigingen. Heb ik net een fonds (bij-)gekocht, wordt hij in de volgende Actueel uit de portefeuille verwijderd. Ik wil zo veel mogelijk mijn portefeuille in lijn houden met de Vvoorbeeldportefeuille. Dit jaar al 4 fondsen om die reden met koerswinst verkocht maar helaas ook een paar met verlies.
Ik heb ook nog enige “oude” fondsen, die niet meer in de Voorbeeldportefeuille zitten. Mijn dilemma is denk ik duidelijk:
Moet ik altijd mijn fondsen verkopen als die uit de Voorbeeldportefeuille zijn verwijderd?

Antwoord:
Wanneer wij een fonds uit de portefeuille verwijderen geven we altijd een uitgebreide toelichting over het “waarom”. Tegelijkertijd geven wij een opinie of het verstandig zou kunnen zijn dat ook jij het fonds verwijdert.

In de meeste gevallen hoef je zelf zo’n fonds niet onmiddellijk uit je eigen portefeuille te verwijderen of misschien wel helemaal niet. Wanneer jij bijvoorbeeld een fonds in het verleden tegen goede condities/op een goed moment hebt gekocht, dan kun je zo’n fonds rustig vasthouden. Wanneer wij een fonds verwijderen omdat het niet goed gaat of omdat het in de problemen zit, dan geven we onze abonnees wel degelijk in overweging om ook te verkopen, maar dat geschiedt niet zo vaak.
Verder benadrukken we nogmaals dat de Voorbeeldportefeuille hoofdzakelijk is bedoeld voor instappers of (bij)kopers van fondsen.
M.a.w. we verwijderen meestal alleen een fonds uit de portefeuille wanneer het koop/instapmoment minder/niet aantrekkelijk is. Een voorbeeld zijn prefs waarvan de koers ver boven de 25$ is gestegen, een fonds waarbij een dividend-daling wordt verwacht of een fonds waarvoor je domweg te veel betaald t.o.v. de waarde (zoals recent bij de CEF “GGT”).

Conclusie:
Verkopen van verwijderde fondsen uit de Voorbeeldportefeuille is meestal niet (onmiddellijk) nodig. Het hang sterk af van jouw instapcondities uit het verleden.
Zie ook bij deze FAQ.

Videos

Er zijn inmiddels de nodige video’s in omloop van Beter beleggen dan de bank. Hier twee recente webinar-opnamen.

Hoogdividend beleggen voor de middellange of lange termijn? (beschikbaar tot 4 juni)

Waarin verschillen de vijf hoog-dividend fondstypen? (beschikbaar tot 29 mei)

De Voorbeeldportefeuille

Zoals we hiervoor al zagen, bewegen de beurzen zich de laatste tijd in neerwaartse richting. Ondanks dat zien we op dit moment geen aanleiding om fundamenteel wijzingen aan te brengen in de portefeuille. De Voorbeeldbeeldportefeuille bestaat uit degelijke fondsen en bedrijven en het dividend lijkt vooralsnog nergens in gevaar. In feite is het huidige beurssentiment juist een kans voor dividendbeleggers op hogere dividenden dan voorheen; meer inkomen dus. Wel voegen we een nieuwe pref toe aan de portefeuille omdat de kansen voor prefs weer terug zijn.

Capital Southwest Corporation (CSWC) extra dividend.
CSWC heeft al langer de neiging om elk kwartaal “special dividend” te betalen, wanneer men dat financieel verantwoord acht. Ook nu heeft men weer een “special dividend” aangekondigd van 0.15$ bovenop het reguliere dividend van 0.48$. Totaal dus 0.63$. Beide dividenden worden eind juni betaald.

Arbor Realty Trust (ABR)
ABR heeft opnieuw een dividendverhoging aangekondigd.
Ditmaal van 2,7%. Daarmee komt het jaar dividend op 1,52$.

Toegevoegd bij Conservative

Chimera Investment Corp 8% Series D (CIM-D)
Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock

Veel aantrekkelijke prefs vinden we op dit moment bij de zogenaamde mortgage REITs. Daarom voegen we een pref toe van Chimera investment Corp.
Chimera Investment Corporation is een Real Estate Investment Trust (REIT). Men verstrekt onder meer woninghypotheken, commerciële hypothecaire leningen en andere vastgoed gerelateerde financieringen. Het bedrijf werd opgericht in 2007 en is gevestigd in New York.

CIM-D is een zogenaamde “Fixed tot Floating rate Pref”.
Concreet betekent dit dat deze pref een vast dividend heeft van 2.00$/jaar tot 30 maart 2024. Dat is ook de dag waarop deze pref kan worden afgelost/teruggehaald van de beurs tegen 25$/aandeel. Indien dat niet gebeurt, wordt het dividend vervolgens variabel op basis van 5,4% plus de zogenaamde 3-month labor-rate (rente tussen de banken, nu ca 1,5%).
Gezien de stijgende rente is het waarschijnlijk dat het dividendrendement na 03/24 dan ongeveer op hetzelfde niveau blijft.
Ook deze pref is cumulatief d.w.z. dat het dividend altijd moet worden betaald, eventueel met terugwerkende kracht. Op dit moment kun je instappen met een dividendrendement van ca. 9%. Een koopje dus.

Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan een klassikale workshop in Woerden. Het gaat om de Workshop Hoogdividend-beleggen. Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen. Dit alles in een informele omgeving. Zonder uitzondering worden de bijeenkomsten dan ook hoog gewaardeerd en zijn ze snel volgeboekt.
De eerst volgende is op zaterdag 24 september. En vergeet de driemaandelijkse update webinars niet, speciaal voor AIP-abonnees!

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.