Actueel 24 oktober 2022


The Rollercoaster continues

We zitten nog steeds in een uiterst turbulente markt en we zien allemaal wat dat op korte termijn betekent. De beurzen zijn fors weggezakt tot wel 20-30% t.o.v. begin dit jaar. Dat geldt ook voor veel fondsen uit de Voorbeeldportefeuille. Een aantal fondsen is zelfs nog verder gedaald, daarover straks meer.
Vanzelfsprekend hangt het ook af van jouw instapmoment of je deze daling ook zo ervaart, of misschien deels.
Daar staat tegenover dat wij, als dividendbeleggers, ook te maken krijgen met met veel hogere dividendenrendementen dan voorheen, soms zelfs extreem hoog tot aan 14%. Koersen en dividendrendementen zijn immers communicerende vaten. Gaat het ene omhoog dan daalt het andere en omgekeerd.

Intussen hebben de Amerikaanse beurzen een “bearmarkt” ingeprijsd voordat de recessie is begonnen. Dat betekent dat de markt een economische krimp verwacht. De keerzijde daarvan is dat elke lichte verbetering van de vooruitzichten voldoende is om een rally te ontketenen.

Vanaf de tweede wereldoorlog zijn tot op heden slechts twee jaar slechter dan dit jaar, te weten 1974 en 2008. Van die twee lijkt 1974 het meest op 2022. Destijds veroorzaakte een OPEC-embargo energieschaarste in de VS; wij kregen te maken met een autoloze zondag. Echter, verbeteringen van de inflatie-situatie in de VS, lijken in de lucht hangen, met name v.w.b. voedsel en brandstof. In Amerika wordt nu meer olie gewonnen dan voor eigen gebruik nodig is. Dat zien we terug in de recent dalende olieprijzen. De Amerikaanse recessie zou al met al milder kunnen zijn dan wat momenteel is ingeprijsd in de koersen.

Veel dividendbeleggers zijn blij met (extreem) hoge dividenden, maar is dat wel terecht? Meestal zijn afwijkingen van een gemiddelde situatie tijdelijk geen probleem. Maar wanneer beurzen niet op een redelijke termijn herstellen, is er altijd een kans op dividendverlagingen of zelfs een dividendstop, al of niet tijdelijk. We hebben dat zelden meegemaakt; alleen zeer beperkt bij de corona-beurskrach in maart 2020.

Beleggers houden niet van onzekere tijden en dat is begrijpelijk. Wanneer forse beurs-volatiliteit de kop opsteekt, overwegen veel beleggers om hun aandelen te verkopen. Maar de geschiedenis leert dat belegt blijven en kwaliteitsaandelen kopen in mindere beurstijden op de lange termijn zijn vruchten afwerpt. We hebben kwalitatief goed bedrijven/fondsen in de Voorbeeldportefeuille en zijn dan ook niet voornemens om fondsen nu te verwijderen.
Gemiddeld één keer per 3-5 jaar bevinden de beurzen zich altijd wel in een echte crisis of een periode waarin ze zeer volatiel zijn. Wanneer je wacht tot de volatiliteit eindigt, wacht je misschien voor altijd. Maar wij laten het dividend gewoon hun werk doen en profiteren van de hoge dividenden van dit moment, wanneer het kan.

Jeff en Warren
We kennen ze allemaal, twee van de rijkste mensen ter wereld. Jeff Bezos, een zakenman puur sang en oprichter van Amazon. Warren Buffet, geen zakenman (tenminste niet direct) maar (dividend)belegger.
Toen beide heren elkaar ontmoeten stelde Jeff de volgende vraag aan Warren:

JEFF: Jouw beleggingsmethodiek is zo simpel en eenvoudig. Je bent ermee de op een na rijkste man ter wereld geworden. Waarom kopieert iedereen je niet gewoon?

WARREN: Omdat niemand langzaam rijk wil worden.

Dividendenaandelen zijn voor velen niet de meeste uitdagende manier van beleggen. Het is een beleggingsvorm, die je niet van de ene op de andere dag rijk maakt; maar op termijn wel, ondanks de ups en downs van de beurzen.

Conclusie
Als dividendbelegger wordt jouw sentiment niet bepaald door de beurs, hoewel dat soms best moeilijk is. Maar je gebruikt een aandelenportefeuille om passief inkomen te generen, echt passief. Het voorspellen van “welke kant de beurs uit gaat” is dan niet meer leidend. Beleggers die hun (dividend)focus op de lange termijn blijven richten en houden zullen er de vruchten van plukken zoals Warren.
Je volgende dividendbetaling is immers al onderweg. Natuurlijk blijft het altijd belangrijk om de juiste dividendaandelen te selecteren (zie artikel verderop) en een gezonde mix te maken in je portefeuille met het oog op spreiding en risico.
Als de koers van een aandeel daalt, betekent dat lang niet altijd dat het bedrijf slecht presteert, integendeel vaak. Ook nu staan vrijwel alle fondsen in de Voorbeeldportefeuille er financieel nog goed voor. Dat geldt ook voor de meest getroffen REIT-sector, waarover straks meer. En je weet dat beurzen vroeg of laat herstellen. Het wachten daarop kan wel eens frustreren, maar het binnenkomen van regulier inkomen verzacht veel van de pijn.

Wanneer kunnen dividenden wel in gevaar komen?

Deze vraag krijgen we met regelmaat, zeker wanneer de markt zoals nu onzeker is. Dan gaan veel beleggers er automatisch vanuit dat het eerste wat bedrijven overwegen is om het dividend te verlagen.
Maar dat klopt niet.
Dividenden zijn veel minder bewegelijk/volatiel dan beurskoersen en kunnen zelfs stijgen tijdens een recessie. Zo zien we dit jaar (2022) dat, ondanks de onzekere marktomstandigheden, Amerikaanse dividenden recordniveaus bereiken.

Toch kunnen we nooit met zekerheid stellen dat een periode van (eventueel tijdelijk) structureel dalende dividenden nooit kan plaatsvinden. In al die jaren van hoogdividend-beleggen hebben we echter nooit meegemaakt dat dividenden in de volle breedte werden verlaagd, m.u.v. de bankencrisis-periode in 2008/2009.

Maar laten we een en ander eens meer algemeen beschouwen.

Amerikaans bedrijven zullen niet snel het dividend verlagen uit vrees dat aandeelhouders zullen kiezen voor betere alternatieven. De kans dat men het dividend verlaagt of zelfs geheel stopt, al of niet tijdelijk, is echter altijd aanwezig. In het algemeen kun je zeggen dat dividend om twee redenen verlaagd kan worden te weten:

– Uit voorzorg
Dat geschiedde ondermeer begin 2020 toen de Corona-crises begon en de beurzen wereldwijd “instorten” (en weer fors herstelden).
Sommige fondsen uit de Voorbeeldportefeuille, met name enige REIT’s, hebben dat toen tijdelijk gedaan, maar daarna vrij snel de dividendbetalingen hervat in de richting van het oude niveau. Ook enige preferente aandelen hebben toen het dividend (een kwartaal) opgeschort (ze moeten altijd de gemiste dividenden achteraf betalen).

Vanwege financiële oorzaken/problemen
Een crisis zoals nu kan natuurlijk financiële problemen opleveren voor een bedrijf. Vandaar dat we altijd proberen om kwalitatief goede bedrijven te selecteren die tegen een stootje kunnen.

De stabiliteit van dividendbetalingen, zelfs onder de huidige omstandigheden, blijft (vooralsnog) echter gemiddeld zeer hoog, soms tot onze eigen verbazing.
Deels komt dat omdat de Amerikaanse economie veel meer op zichzelf staat en meer self-supporting is dan de Europese.
Dividendverlagingen bij preferente aandelen en babybonds zijn zelfs helemaal niet mogelijk. Dividenden hier zijn immers vast, maar mogen wel worden overgeslagen/uitgesteld (cumulatief); later moeten ze alsnog worden betaald.
De kans op dividendverlaging, al of niet tijdelijk, is er dus alleen bij CEF’s, REIT’s en BDC’s.

Conclusie
We hebben op dit moment te maken met talloze crises tegelijkertijd. Dat betekent dat we enige dividendverlagingen niet kunnen uitsluiten.
Daar staat tegenover dat er ook fondsen zijn die het dividend juist hebben verhoogd dit jaar. Bovendien zijn de huidige dividenden torenhoog, misschien wel te hoog gemiddeld.
De Amerikaans financiële instelling Moon Capital heeft de gemiddelde dividendverlaging berekent in de periodes na een beursdaling (S&P) van meer dan 20% over de afgelopen 70 jaar. Het effect van beursdalingen op dividendverlagingen blijkt gemiddeld zeer gering, namelijk nog geen 2%. Een uitzonderingen is de bankencrises in 2008/9; toen gingen ook de dividenden van S&P fondsen fors onderuit met ruim 20%. Dit onderstreept nogmaals dat het toewerken naar een portefeuille met veel fondsen verstandig is; zo’n 30 à 40, zoals we altijd adviseren. Dan mag/kan er wel eens een fonds “onderuitgaan”.

Selectiecriteria bij de fondskeuze

We hebben het steeds over het kiezen van de juiste fondsen (o.a. voor de Voorbeeldportefeuille), maar wat zijn de selectiecriteria?
Op voorhand kunnen we zeggen dat je nooit zeker weer of een bedrijf/fonds aan de verwachting blijft voldoen op termijn. We kunnen echter wel een goede selectie-poging doen op basis van “harde en zachte criteria”.

In de VS bestaan duizenden (hoog)dividend-fondsen, dus je zou denken dat het kiezen niet zo ingewikkeld is. Toch ligt dat anders in de praktijk. Er bevinden zich namelijk veel HD-fondsen op de Amerikaans beurzen die het dividend ogenschijnlijk in orde hebben v.w.b. de betaalbaarheid, maar waar je toch kanttekeningen bij moet plaatsen. Soms houdt men bijvoorbeeld het dividend kunstmatig (te lang) hoog om aandeelhouders niet af te schrikken of om nieuwe aandeelhouders aan te trekken. Dat houdt op termijn geen stand.
Een eerste vereiste is namelijk dat dividend betaalbaar moet zijn en blijven, hetgeen betekent dat het bedrijf een gezonde cashflow moet hebben. Daaruit wordt immers het dividend betaald. Wanneer een bedrijf een goede cashflow heeft is het bedrijf ook veelal financieel gezond, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Tijdens onze Workshop-gevorderden behandelen we meestal ook de fonds-selectiecriteria. Het gaat om ca. 10 criteria, zowel subjectieve als objectieve. Criteria kunnen (deels) verschillend zijn per fondstype (de Voorbeeldportefeuille bevat 5 verschillende fondstypen).
Laten we er eens een paar onder de loep nemen in willekeurig volgorde.

– Dividendhistorie
Meestal geeft de dividendhistorie een goede indruk van de betrouwbaarheid van een bedrijf/fonds als dividendbetaler. Wordt het dividend met vaste regelmaat betaald; wat is het dividendverloop etc.? Toch is alleen de continuïteit/historie van de dividendbetalingen niet zaligmakend, zeker niet wanneer de koers van een bedrijf een historisch dalende lijn vertoont

– Total Return
Belangrijker dan een regelmatig dividend-patroon is misschien nog wel het “Total Return” plaatje over bijvoorbeeld de laatste 5 of 10 jaar. Het “Average Annual Total Return (AATR)” percentage laat immers de totale opbrengst zien van een fonds v.w.b. koerswinst/verlies, ontvangen (groei)dividend en het (eventueel) herbeleggen van je dividend. Een ATTR van 8-10% gemiddeld over de laatste 10 jaar geeft dan een goed gevoel voor de toekomst.

– Dividendgroei
Minstens zo belangrijk is of het dividendpatroon gelijkmatig is, waarbij regelmatig dividendstijging een forse pré kan zijn zoals bij “echte” groeidividend-fondsen.

– Hoogte van het dividend(rendement)
Dat lijkt als selectiecriterium heel belangrijk, maar dat is het lang niet altijd.
Soms is het zelfs een reden om zo’n fonds niet te selecteren, zeker wanneer te verwachten valt dat het hoge dividend niet houdbaar is op termijn.
Dit kan ook een reden zijn om een fonds te verwijderen uit de Voorbeeldportefeuille.

– Insider buying
In de VS is het wettelijk verplicht dat bestuurders van bedrijven(insiders) opgeven wanneer ze publiekelijk aandelen kopen/verkopen van het bedrijf waar ze werken. Dergelijke transacties worden in de VS geregistreerd en zijn openbaar. Wanneer insiders aandelen bijkopen, is dat meestal een goed teken; wanneer ze verkopen meestal minder.

– Payout Ratio

Deze ratio (%) laat zien hoeveel procent van de vrije cashflow van een bedrijf/fonds wordt besteed aan het betalen van dividend. In het algemeen: hoe hoger het percentage des te meer kans op problemen bij onverwachte tegenslag. Overigens moet je de payout ratio bekijken per fondstype. Bij REIT’s BDC’s en CEF’s is die ratio vaak hoog omdat dergelijke fondsen het merendeel van hun cashflow verplicht moeten betalen aan hun aandeelhouders.

– Kwaliteit management en opinies van analisten
Dit zijn subjectieve criteria, maar wel uiterst belangrijk zoals we hebben ervaren in vele jaren HD-beleggen. De kwaliteit van een bedrijf/fonds en het management is een van de belangrijkste selectiecriteria. Dat geldt ook wanneer blijkt dat men het bedrijf/fonds door turbulente tijden kan loodsen. In dit verband spelen analisten ook een belangrijke rol. In de VS zijn uitstekende analisten te vinden die zich specialiseren in bepaalde fondstypen (zoals REIT’s) of beleggingsstrategieën (zoals HD-beleggen). We hebben er regelmatig contact mee en stellen hun opinies op hoge prijs.

Conclusie
Er is veel meer te zeggen over selectiecriteria. Geen enkel selectiecriterium kan echter voorkomen dat een fonds het toch (tijdelijk) moeilijk kan krijgen in turbulente tijden; dat zien we nu hier en daar. Maar zo lang ze het dividend kunnen blijven betalen uit de reguliere cashflow is dat minder zorgelijk.
Daarnaast zijn er andere overweging v.w.b. het samenstellen van een gespreide en zo veilig mogelijke portefeuille.
Zo investeren we bijvoorbeeld nauwelijks in “gewone aandelen” van Mortgage/Hypotheek REIT’s omdat deze snel gevoelig zijn voor marktturbulentie. We kiezen dan meestal voor de preferente aandelen van dit soort bedrijven, die aanzienlijk meer veiligheid bieden (zie hierna).

Gaan REIT’s failliet?

We blijven regelmatig vragen ontvangen over REIT’s.
Onlangs ontvingen we een bezorgde mail waarin de vrees werd uitgesproken dat sommige REIT’s failliet zouden kunnen gaan in de huidige marktomstandigheden met stijgende rente/inflatie en recessievrees. De afzender verwacht dat de stijgende kosten, in combinatie met dalende huur-inkomsten, ervoor zullen zorgen dat de winstgevendheid van REIT’s sterk zal dalen. Misschien zelfs zo sterk, dat ze in sommige gevallen niet in staat zullen zijn om hun schulden af te lossen. Dit zou hen kunnen dwingen om onroerend goed te verkopen, waardoor natuurlijk de cashflow nog verder daalt.
Dat lijkt een logische vraag met het oog op de sterk gedaalde REIT-koersen t.o.v. begin dit jaar tot aan 30%. Er zijn zelfs REIT’s waarbij de koersdaling nog forser is (zoals bij  Medical Property Trust, daarover straks meer).
Bovendien lijkt de FED (Amerikaanse Centrale Bank) nog niet klaar met renteverhogingen.

Maar wat is de echte/reële situatie m.b.t. de “REIT-stand van zaken”. Zijn er REIT’s die op een faillissement afstevenen als gevolg van stijgende rentes en recessieangst?

Het antwoord is absoluut: Nee

Zoals opgemerkt is er in de VS een aantal top-analisten die zich uitsluitend bezighouden met REIT’s. Wij volgen een aantal van deze analisten op dagelijkse basis. Er zijn immers vele soorten REIT’s en ze doen het allemaal anders in wisselende marktomstandigheden. Veel beleggers maken zich zorgen om REIT’s, maar dat is onterecht.

REIT’s-staan er financieel sterker voor dan ooit. Bij REIT’s wordt dan meestal gekeken naar het “loan-to-value (LTV)” percentage. Dat geeft aan hoeveel is geleend t.o.v. de waarde van de onroerendgoed bezittingen/onderpand. Hoe lager de LTV hoe meer zekerheid.
De gemiddelde LTV is nu slechts 35%. Dit is bijna het laagste niveau in de geschiedenis. De meeste prive-huizenkopers financieren hun woning met een LTV van 80-90%. Bovendien hebben REIT’s goed gediversifieerde portefeuilles met hoogwaardige bezittingen.
Daardoor zal de impact van stijgende rentetarieven op de winstgevendheid van REIT’s niet significant zijn; ze hebben immers geen hoge schulden die voor het grootste deel een vaste rente en een lange  looptijd hebben.

De impact van rentestijgingen is daarom in veel gevallen niet eens merkbaar. Bovendien stijgt de rente alleen maar omdat de inflatie hoog is, en inflatie is altijd plezierig voor vastgoedbeleggers. REIT’s hebben hun huren intussen fors verhoogd in 2021 en 2022. Ondanks de beurscrash hebben de meeste REIT’s hun dividend dit jaar zelfs verhoogd. Dat komt omdat de positieve invloed van inflatie groter is dan de negatieve invloed van stijgende rente. Dit verklaart eveneens waarom REIT’s, historisch gezien, beter hebben gepresteerd in tijden van stijgende rentes.
Maar dat is wel precies het tegenovergestelde van hoe veel beleggers er tegenaan kijken. En zo de koersen (vooralsnog) lager zetten.

Zijn REIT’s gevoelig voor recessie?

REIT’s zijn van nature zeer recessiebestendig. Ze bezitten gediversifieerde portefeuilles van onroerend goed die gestage periodieke huurinkomsten genereren; dat verandert in de meeste gevallen niet wezenlijk van jaar op jaar. Natuurlijk, kunnen sommige vastgoedsectoren extra gevoelig zijn voor markt-turbulente zoals winkelcentra, kantoren en hotels. (daarin investeren we dan ook nauwelijks).
De overgrote meerderheid van de REIT’s belegt in defensieve vastgoedsectoren zoals appartementen/woningen, industrieel, grond/land, datacenters/zendmasten, net-lease objecten (zie Actueel januari 2022) etc. De meeste van deze “assets” worden nauwelijks beïnvloed door een recessie. Ze generen huurinkomsten uit langlopende huurcontracten. Bovendien beleggen REIT’s voornamelijk goed gediversifieerd in objecten van de hoogste kwaliteit. Dit verklaart waarom REIT’s historisch gezien een goede bescherming bieden tijdens recessies.

Conclusie

REIT’s zullen niet failliet gaan vanwege stijgende rentes en recessie, omdat ze weinig schulden hebben. Bovendien zijn ze bestand tegen recessies, omdat het gebruik van hun “assets” niet zo maar verdwijnt en hun huurinkomsten doorgaans bestaan uit langlopende huurcontracten.
In het verleden hebben we eveneens grote crises meegemaakt; toch zijn er slechts een handvol REIT-faillissementen geweest in de geschiedenis, ook niet tijdens wereldwijde bankencrises van 2008/2009.
In 2020, tijdens de coronacrises, werden sommige (winkelcentra/hotel) REIT’s gedwongen om hun eigendommen tijdelijk te sluiten vanwege de pandemie; huurders sloegen huurbetalingen een tijdje over. Slechts een klein aantal (Mall) REIT’s vroeg faillissement aan, de rest herstelde zich binnen een jaar
Opmerking: Wij beleggen niet in Mall en Hotel-REIT’s

REIT’s zijn dus veerkrachtiger dan veel beleggers denken.
Aandelenkoersen van REIT’s hebben wel de neiging om sneller te dalen als gevolg van een overreactie van de markt, maar ze herstellen meestal ook snel.  In het jaar na de pandemie zijn de meeste in koers verdubbeld. Op dit moment zijn REIT’s gemiddeld ruim 30% gedaald en sommige zelfs met bijna 50%. Dit ondanks stijgende inkomsten en het verhogen van hun dividenden in 2022. Mooie koopkansen dus. Het kopen van onroerend goed, met forse korting op de reële waarde, heeft beleggers op de lange termijn nooit windeieren gelegd.

Persoonlijk Consult?

Het aantal persoonlijke consulten met een van onze ambassadors of de auteur van het boek neemt gestaag toe en we merken dat het “beleggers voor inkomen” aanzienlijk sneller helpt met op gang komen. Zo’n consult is digitaal of, nu er geen Corona-maatregelen meer zijn, op jouw locatie. Ook wanneer je een van onze specialisten zou willen uitnodigen voor een groepsbijeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beleggingsclub, is dat mogelijk. Wil jij ook zo’n consult, laat het ons weten via de website.

Het nieuwe boek is er! En een nieuwe starters-training!

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze zomer heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de reguliere boekhandel.

Wanneer niet-abonnees het boek bestellen via onze website, worden de kosten van het boek terugbetaald bij het afsluiten van een AIP of EIP- jaarabonnement voor 31 december 2022. Misschien een tip voor jouw relaties?

Workshop Starters, de eerst is geweest

Velen realiseren zich dat inflatie en hogere rentes hun spaargeld snel in waarde doet dalen. Daarom overwegen ze te gaan beleggen maar hoe? Beleggen voor inkomen is dan aantrekkelijk maar je moet het wel enigszins “in de vingers krijgen”. Het is niet moeilijk, maar je kunt je rendement aanzienlijk verhogen wanneer je alle “tips en tricks” kent.
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom we uitsluitend een “workshop-gevorderden” in ons programma hebben terwijl er toch veel nieuwe Income-beleggers zijn, die eerste de basis van deze methodiek willen leren begrijpen.
Daarom is een Workshop-starters ontwikkeld; de eerste heeft zeer recent plaatsgevonden in een geanimeerde setting. De workshop is bedoeld voor diegenen die overwegen te starten met “beleggen voor inkomen” of zij die er net mee zijn begonnen en die hun kennis verder willen verdiepen. De kosten heb je zo terugverdiend. Ook deze workshop vindt plaats in Woerden. De eerstvolgende zal binnenkort weer worden gepland.

Voor de workshop wordt een dagdeel (4 uur) uitgetrokken. Dat biedt de mogelijkheid in een beperkt gezelschap uitgebreid in te gaan op de materie. Zie verder bij Academy.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Edwin:
Met veel belangstelling ben ik abonnee geworden omdat ik absoluut de voordelen zie van hoogdividend-beleggen. Het beleggen in gewone aandelen gaat niet heel erg goed, maar ik ben nog steeds op zoek naar een rustige manier van beleggen, om met wat grotere bedragen jaarlijks 8 à10% rendement te behalen. Ik heb liever een grote zekerheid op 8% rendement dan een groot risico om misschien 20% te behalen.
Mijn grote twijfel bij hoogdividend-beleggen is echter de koers. Als de koers jaar na jaar steeds verder daalt, dan is weliswaar het dividend (redelijk) zeker, maar is het uiteindelijke verlies, bijvoorbeeld bij verkoop van de stukken na 10 of 20 jaar, alsnog groot. Hoe moet ik dit beoordelen?

Antwoord:
Het is natuurlijk altijd zo dat beleggen (koers)risico’s meebrengt.
Bij hoogdividend-beleggen worden de risico’s natuurlijk flink gedempt door de continue dividendstroom. Een beurscorrectie komt regelmatig voor, maar dan lopen de dividenden meestal gewoon door. Echter de kans dat je op termijn inlevert is zeer klein, wanneer je je dividend blijft herbeleggen. Elke nieuw aandeel dat je in bezit krijgt, verhoogt in principe de waarde van je portefeuille op termijn. Steeds meer aandelen en steeds meer dividend dus. Bovendien stijgen de koersen gemiddeld met 8% in de VS gedurende de afgelopen 40 jaar.
Wij proberen altijd allereerst om kwaliteitsfondsen te kiezen met een jarenlange (dividend)historie. Bovendien zijn bedrijven die dividend betalen meestal ook gezond. Anders kunnen ze dat niet betalen.
Er is nog veel meer over te zeggen zoals ruime spreiding etc. Zie ook dit artikel. Ook kun je verder zoeken via de zoekfunctie op de pagina Actueel (trefwoord “spreiding”). Hopelijk heb je zo wat meer houvast.

Video’s

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.
Onlangs heeft Fred Hendriks opnieuw een Masterclass bij broker Lynx gegeven over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS. Die is hier in zijn geheel te bekijken.

Beleggers website beleggen.com gelooft sterk in onze aanpak. Fred Hendriks wordt dan ook veelvuldig uitgenodigd om een presentatie te geven. Hier een overzicht van een aantal recente bijdragen.

De Voorbeeldportefeuille

Veel fondsen in de Voorbeeldportefeuille zijn in koers gedaald t.o.v. het hoogste punt begin dit jaar. Daar staat tegenover dat het dividend blijft “regenen” en er nog geen dividenden zijn verlaagd met één uitzondering.
Het dividend van het Calamos Global Total Return Fund (CGO) is met 20% verlaagd; of dit tijdelijk/eenmalig is, weten we nog niet.

De redenen voor de huidige bearmarkt zijn duidelijk, er is angst in de markt vanwege rentestijgingen, inflatie, energie etc.
Zoals we al schreven zijn sommige fondstypen daarvoor gevoeliger dan andere. Zo zijn REIT’s gevoelig op korte termijn (veel minder op lange termijn) en dat geldt ook voor bepaalde Closed-End Funds zoals de zogenaamde vastrentende waarden CEF’s als AVK en ISD. Andere CEF’s blijven redelijk goed liggen zoals HTD, UTG, EXG. Veel CEF’s maken deels gebruik van leverage (geleend geld). Gemiddeld worden hun prestaties daardoor beter, maar in mindere tijden kan dat negatief doorwerken.

Deze angst speelt (veelal onterecht zoals we zagen) ook bij REIT’s. Met name de mortgage/hypotheek REIT’s hebben er veel last van. Daarom beleggen we nauwelijks in de “gewone aandelen” van m-REIT’s maar vooral in hun preferente aandelen zoals CIM-D, CHMI-B, TWO-A, AGNCO, ABR-F en NYMTM. Zoals je weet moet het dividend op prefs altijd eerst worden betaald alvorens het dividend op gewone aandelen mag worden betaald. Veel prefs zijn nu fors ondergewaardeerd en koersen liggen soms op 20$ of lager met hoge dividendrendementen. Vroeg of laat gaan ze weer terug naar 25$ tegen de aflosdatum. Ook hier kansen dus.

Toch kunnen we het niet vaak genoeg zeggen: geleidelijk (bij)kopen op basis van Dollar Cost Averaging (DCA) en toewerken naar een omvangrijke portefeuille v.w.b. het aantal fondsen blijft verstandig.
Wil je extra profiteren van de lage koersen en hoge dividenden van dit moment, pak dan je kans

Medical Property Trust (MPW)
De stijgende rente en inflatie hebben de beurzen fors lager gezet.
Een van de zwaarst getroffen sectoren zijn REIT’s met ca 30%. We hebben hiervoor laten zien dat dat onterecht is, maar toch.
Eén van REIT-fondsen in de Voorbeeldportefeuille, die extra zwaar is getroffen, is Medical Property Trust (MPW). De koersdaling is ca 50% t.o.v. begin 2022. MPW-aandelen zijn momenteel (zeer) sterk ondergewaardeerd volgens bijna alle (in REIT’s gespecialiseerde) analisten. Hoe zit dat?
Alle analisten zijn het erover eens dat de huidige daling van MPW onbegrijpelijk is in het licht van de prestaties en kwaliteit van het bedrijf en het management. MPW is de grootste Hospitaal REIT ter wereld met ruim 400 ziekenhuizen in bezit. Het kan natuurlijk zijn dat de markt denkt dat ziekenhuizen in huidige tijd minder (financieel) stabiel zijn.  Eén van oorzaken lijkt ook te zijn dat een van de huurders van MPW (ziekenhuis operator Steward) heeft laten weten financieel minder goed te draaien. MPW heeft een uiterst stabiele dividendhistorie en kan zelfs worden gezien als een groei-dividendfonds.

Het bedrijf is financieel gezond en heeft een marktomvang van ca. 6 miljard dollar. Recent heeft men aangekondigd voor ca. 500 miljoen dollar eigen aandelen terugkopen, gefinancierd met contant geld. Het overgrote deel van de analisten ziet dus absoluut geen rode vlag, integendeel, MPW blijft maar groeien en het dividend ook.
Men ziet de huidige daling als volkomen onrealistisch en juist een kans om met een hoog dividend (bij) te kopen en te wachten op herstel. MPW wordt dan ook gezien als een van de meest aantrekkelijke REIT’s op basis van de huidige (onder)waardering en het dividendrendement van 11%; dat zal niet zo blijven.

Real Assets Income Fund (RA). Een twijfel geval?
Zoals gezegd, hoge dividendrendementen zijn niet altijd goed als ze lang gaan duren. Een van de fondsen in de Voorbeeldportefeuille met een (te) hoog rendement is Real Assets Income Fund. Het huidige dividendrendement is ca 14% als gevolg van een forse koersdaling. RA is een Closed-End Fund, dat investeert in “real assets” zoals onroerend goed (REIT’s), luchthavens, tolwegen, telecom, nutsbedrijven, pijpleidingen, land(bouw), edelmetalen etc.
De slechte prestaties van RA zijn niet goed verklaarbaar, omdat men “echte Real Asset bedrijven” in bezit heeft, die het theoretisch goed zouden moeten doen tijdens inflatie. Men denkt dat het obligatiedeel van de RA-portefeuille vooralsnog de boosdoener is.

Aan de andere kant is RA een hele mooie CEF met elke het maand hetzelfde dividend sinds de oprichting in 2017. De premie die je nu betaalt (t.o.v. Net Asset Value) is ook hoog te weten ruim 11%; dat bekent dat beleggers per aandeel meer willen betalen dan de waarde van de bezittingen van RA.
Al met al beginnen we er aan te twijfelen of het huidige dividend op termijn houdbaar is. Een eventuele dividendverlaging lijkt inmiddels wel ingeprijsd.
We houden het fonds voorlopig in het vizier in afwachting van beter tijden.
Wel zetten we het risiconiveau op “H”.

Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | zaterdag 26 november 2022
Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen. (nog enkele plaatsen beschikbaar)

Hoogdividendbeleggen voor starters | binnenkort volgt nieuwe datum
Deze workshops is bedoeld voor starters of voor hen die dit overwegen.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.