Actueel 25 augustus 2022


Een oude bestseller, maar wel actueel

Sommige boeken blijven door de jaren heen actueel, we kennen er allemaal wel een paar. Een van de boek-klassiekers, die nog steeds de basis vormen  voor veel beleggingsstrategieën, is het boek van de econoom John Burr Williams met als titel “The Theory of Investment Value”. Het boek wordt regelmatig genoemd door meester-belegger Warren Buffet; misschien kunnen ook wij er iets van opsteken.

Het boek werd al gepubliceerd in 1938, maar geldt nog steeds als een van de meest gerespecteerde zienswijzen m.b.t. beleggen.
De voornaamste conclusie in het boek is dat beleggingen (aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen, tolwegen, etc.) worden gewaardeerd op basis van de te verwachte stroom van betalingen/uitkeringen, die het op continue basis zal genereren in de toekomst, zoals dividenden, rente, huuropbrengsten, royalty’s, enz. Daarnaast is/wordt natuurlijk de restwaarde van belang wanneer een bedrijf/fonds t.z.t wordt verkocht.In ons geval gaat het natuurlijk om (steeds meer) inkomsten via dividend en het tegelijk toenemen van de waarde van je portefeuille als geheel, bij eventuele verkoop. We hebben er uitgebreid over geschreven in de Actueel van juli 2022 met voorbeelden.

Vanzelfsprekend waren er in de tijd van John Burr nog geen Crypto-beleggingen. Maar hij zou er nooit zijn ingestapt omdat zo’n belegging niet past in zijn filosofie. Er worden immers geen toekomstige blijvende inkomsten mee gegenereerd.

Wat John Burr schrijft klink heel logisch maar het is makkelijk om dat te vergeten, wanneer je de “echte” beleggingswereld betreedt. Dan krijg je te maken met de media en andere commentatoren/specialisten, die zich uitsluitend richten op korte-termijn veranderingen in aandelenprijzen/koersen en op de factoren die deze koersen op de korte tot middellange termijn kunnen beïnvloeden (zoals rentetarieven, macro-economische en geopolitieke gebeurtenissen, inflatie enz.).

Wat kunnen wij ermee?

Vanzelfsprekend past het boek van John Burr volledig in de strategie van (hoog) dividendbeleggen. De basis blijft natuurlijk wel, dat je nooit te veel moet betalen voor een “cash genererende asset”.
“Buy in de dip” en/of “Buy met regelmaat” (Dollar Cost Averaging, zie Actueel februari 2022), dat weten we inmiddels. En koop effecten van kwaliteits-bedrijven die al jaren een gezonde cashflow generen. Dat is precies wat we beogen met de Voorbeeldportefeuille. Kwaliteit en hoog dividend; daar gaan we voor.

We streven op termijn met de Voorbeeldportefeuille naar een “gemiddelde jaarlijkse return” van 8 tot 10%, primair door middel van dividend en secundair via koerswinst. Dit betekent dat we nauwelijks afhankelijk zijn van “de markt”. Die kan behoorlijk wispelturig zijn, zoals we momenteel weer meemaken. Maar, ondanks dat, kunnen we ons doel, namelijk het verkrijgen van (steeds meer) inkomsten bereiken. Daarbij hebben we de mogelijkheid om (een deel van) onze uitkeringen te herinvesteren, afhankelijk van de levensfase waarin we ons bevinden.
En je weet dat zelfs de diepste beursdalingen slechts tijdelijk zijn. De gemiddelde bearmarkt is een stuk korter dan de gemiddelde bullmarkt. Vandaar dat het verkopen van aandelen in een bearmarkt onverstandig is; je zult de onvermijdelijke “rebound” missen. Zelfs de meest ervaren professionals kunnen de absolute bodem niet nauwkeurig voorspellen. Bovendien, bij de huidige inflatie, is het verkopen van aandelen voor contant geld contraproductief.

Buy en Hold?

We hebben nooit beweerd dat hoogdividend-beleggen beter is dan andere strategieën. Wel is het grotendeels een rustige “Buy en Hold” strategie waarbij we niet al te vaak fondsen moeten/willen wisselen als het niet nodig is. Natuurlijk wisselen we wel met enige regelmaat maar meestal niet niet vanwege fonds-kwaliteit problemen.
Een andere “Buy en Hold” strategie is “Dividend Growth Investing”. Dat betekent investeren in fondsen/bedrijven die het dividend zeer regelmatig verhogen (soms zelfs elk kwartaal) en daarmee op termijn ook de koers mee omhoog trekken. In ons geval betreft dat meestal bepaalde REITs (triple net-lease) en Business Development Corporations (BDC’s).

Citaat: Actueel dec. 2021
Dividend Growth Fondsen (DGF) zijn fondsen waar je altijd op kunt rekenen, zowel in goede als minder goede tijden en juist in tijden van toenemende inflatie. Je hoeft ze in feite “nooit” te verkopen.

Wij geven, juist vanwege de rust, de voorkeur aan een mix van beide strategieën (ca. 80% “gewone” hoogdividend-fondsen en ca 20% dividendgroei-fondsen), beiden gemiddeld goed voor 8-10 % rendement/jaar.
Bij “gewone” hoogdividend-fondsen komt het rendement hoofdzakelijk uit dividend; bij DGF-fondsen (met 5-6% start-dividend) speelt ook koerswinst op termijn een belangrijke rol. Bij deze combinatie voelen we ons goed en “sleep well”.

In juni dit jaar is de portefeuille in waarde gedaald tot soms wel 20% t.o.v. de all-time high eind 2021. Inmiddels lijkt de opgaande lijn weer op gang te komen. Ondertussen blijft de Voorbeeldportefeuille ca. 10%/jaar inkomsten genereren verdeeld over maand en/of kwartaaluitkeringen. Dat kunnen we nu herinvesteren tegen lagere koersen. We krijgen dus elke maand meer inkomsten, ook als is de (papieren) waarde van de portefeuille (de dividend-fabriek) tijdelijk lager is.
En, zoals gezegd, we weten dat bear-markten altijd korter duren dan bull-markten. Daar wachten we dan maar op in het vertrouwen dat John Burr Williams gelijk heeft, en dat (portefeuille) waarde altijd gebaseerd is op het inkomen dat er mee wordt gegenereerd.

Profiteren van de recovery

Ondanks dat we beleggen voor dividend in kwalitatief goede bedrijven, kun je ook in een bearmarkt extra kansen pakken. Dan kun je investeren in fondsen waarvan bewezen is dat ze nadien sterk(er) terugkomen. Er is veel bekend over de “recovery” van fondsen na een bearmarkt of een periode van rentestijgingen; veel patronen zijn te herkennen.
Op hoofdlijnen kunnen we vier fondstypen/situaties herkennen die het goed doen na een renteverhoging-periode zoals de FED (Amerikaanse Centrale Bank) dit nu in gang heeft gezet in de VS.
Het verleden laat zien dat o.a. REITs en Technologie tot de sectoren behoren die het meestal goed doen tijdens de herstelfase. Nu de FED de rente verhoogt en de markt vreest voor een recessie, zijn beleggers onzeker en dalen de koersen. Als langetermijn-beleggers weten we dat dergelijke angst nooit eeuwig duurt. Dus wil je misschien fondsen (bij) kopen zodat je meer (dividend) aandelen in bezit hebt, wanneer de opleving plaatsvindt; maar welke?
Er is een aantal mogelijkheden.
Zo is de verwachting dat “waarde aandelen van kleinere bedrijven” tijdens het herstel goed zullen presteren, maar ook REITs, Tech, en “F2F” preferente aandelen. Hoe zit dat?

Fixed to Floating rate (F2F) Prefs

F2F-preferente aandelen betalen op termijn een variabele rente/dividend. Bij een stijgende rente zijn ze dus (extra) aantrekkelijk

Citaat Actueel febr. 2022
Zoals je weet hebben preferente aandelen en Babybonds een zogenaamde Call-date. Deze datum vind je terug in kolom 4 van de Voorbeeldportefeuille. Tot aan de Call-date ontvang je een vast bedrag aan dividend/rente. Na de call-date kan men (optioneel) het fonds van de beurs halen (aflossen). Dan ontvang je meestal 25$ retour (nominale/uitgifteprijs). Wanneer een fonds blijft doorlopen na de call-date kan het vaste dividend hetzelfde blijven.

Ook bestaat de mogelijkheid dat het dividend dan variabel (floating) wordt. Meestal gaat dan een nieuw vast dividendpercentage lopen, plus een variabel percentage gebaseerd op de dan geldende marktrente (vaak de driemaands- liborrente). Deze zogenaamde “fixed to floating point Prefs en Babybonds” kunnen dan aantrekkelijk blijven, zeker wanneer de marktrente stijgt.

We hebben al een aantal F2F-prefs in portefeuille maar we voegen er nog een toe in deze tijd van stijgende rentes.

REITs

REIT-koersen dalen vaak onmiddellijk bij rentestijgingen en je kunt er prima van profiteren. De gedachte bij veel beleggers is namelijk dat REITs goedkoop geld nodig hebben; het omgekeerde is echter vaak het geval. De meeste REITs berekenen de rentestijging gewoon door in hun huurcontracten. Daarom doen REITs het meestal goed na een recovery. Sommige REITs hebben zelfs niets gemerkt van de bearmarkt van de laatste maanden. Bijgaand het plaatje uit de kwartaalupdate van 23 augustus jl.

Je ziet dat WPC en VICI juist zijn gestegen de laatste tijd en dat geldt ook voor IRM en ABR. MPW is achtergebleven als hospitaal-REIT maar de meeste analisten zijn het erover eens dat wel goed komt. Overigens zijn dit bijna allemaal zogenaamde Triple Net Lease REITs en/of Groeidividend REITs. Zoals gezegd;het zijn fondsen waar je altijd op kunt rekenen, zowel in goede als in mindere tijden.
Al deze REITs hebben een AATR (gemiddeld jaarlijks rendement) van tussen 12 en 21% per jaar over de laatste 10 jaar. REITs vormen de beste “asset-categorie” van de laatste 20 jaar.

TECH

Het is ons in al die jaren nooit duidelijk gewonden waarom “Tech” veelal klappen krijgt wanneer de rente stijgt. Een redenering kan zijn dat veel Tech-fondsen kapitaalintensief zijn evenals REITs.Maar ook bij Tech zien we op termijn het omgekeerde. Tech-fondsen doen het gemiddeld goed na een rentenstijgingsperiode.
Dat betekent dat pure Tech-fondsen zoals BST en HQH binnen redelijke tijd hun koersverlies goed zouden kunnen maken.

Value “Small Caps”

Value “Small Caps” zijn kleinere bedrijven die al jaren winst maken en goed draaien. Dit in tegenstelling tot groeibedrijven die vaak wel groeien, maar (nog) nauwelijks structureel winst maken en waarvan het onduidelijk is of ze dat ooit gaan doen.
Ook (value) Small-Caps presteren beter na renteverhogingen van de FED. Tijdens elk van de laatste zes renteverhoging-periodes hebben small-caps meer dan gemiddelde rendementen opgeleverd 12, 18 en 36 maanden nadien.
Je kunt hierop hierop in te spelen door te beleggen in Business Development Corporations zoals MAIN, CSWC, TPVG en ARCC (die het nu al zeer goed doen; zie bij portefeuille-overzicht). Ook kun je beleggen in specifieke CEF’s, die zich helemaal toeleggen op small-caps. Dat kun je overwegen met RVT (zie bij Portefeuille)

Conclusie

De Voorbeeldportefeuille heeft al zeer gespreide samenstelling en kan ook renteverhogingen wel aan. Toch kun je eventueel wel extra inspelen op de rentestijging met deze fondsen en fondstypen.
“Buy in the dip”!

Persoonlijk Consult?

Het aantal persoonlijke consulten met een van onze ambassadors of de auteur van het boek neemt gestaag toe en we merken dat het “beleggers voor inkomen” aanzienlijk sneller helpt met op gang komen. Zo’n consult is digitaal of, nu er geen Corona-maatregelen meer zijn, op jouw locatie. Ook wanneer je een van onze specialisten zou willen uitnodigen voor een groepsbijeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beleggingsclub, is dat mogelijk. Wil jij ook zo’n consult, laat het ons weten via de website.

Het nieuwe boek is er! En een nieuwe starters-training!

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze week heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de reguliere boekhandel.

Wanneer niet-abonnees het boek bestellen via onze website, worden de kosten van het boek terugbetaald bij het afsluiten van een AIP of EIP- jaarabonnement voor 31 december 2022. Misschien een tip voor jouw relaties?

Nieuw: Workshop Starters
Velen realiseren zich dat inflatie en hogere rentes hun spaargeld snel in waarde doet dalen. Daarom overwegen ze te gaan beleggen maar hoe? Beleggen voor inkomen is dan aantrekkelijk maar je moet het wel enigszins in de vingers krijgen. Het is niet moeilijk, maar je kunt je rendement aanzienlijk verhogen wanneer je alle tips en tricks kent.
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom we uitsluitend een Workshop-gevorderden in ons programma hebben terwijl er toch veel nieuwe Income-beleggers zijn, die eerste de basis van deze methodiek willen leren begrijpen.
Daarom starten we dit najaar met de Workshop-starters. Deze nieuwe workshop vindt eveneens in Woerden plaats en is bedoeld voor diegenen die overwegen te starten met “beleggen voor inkomen” of zij die er net mee zijn begonnen en die hun kennis verder willen verdiepen. De kosten heb je zo terugverdiend.

Je leert onder andere:

  • Wat is dividend?
  • Waarom is dividend essentieel voor het rendement bij beleggen?
  • Hoe begin ik met “beleggen voor inkomen”?
  • Welk plan is voor mij het meest geschikt. En hoe gebruik ik de Voorbeeldportefeuille?
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn broker-account (met live demo/voorbeelden)
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van beursfluctuaties en diverse fondstypen.
  • Hoe maak ik zelf een plan voor (extra) inkomen?
  • Waar let ik op bij de opbouw van mijn portefeuille?
  • Wat zijn de risico’s?

Voor de workshops wordt een dagdeel (4 uur) uitgetrokken. Dat biedt de mogelijkheid in een beperkt gezelschap uitgebreid in te gaan op de materie. Zie verder bij Academy.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Adrie:
Allereerst de complimenten voor de overzichtelijke website. De informatie in de Voorbeeldportefeuille is spot-on. Precies wat je nodig hebt. Het enige wat ik mis is een kolom waarin wordt aangegeven of er opties kunnen worden geschreven. Ik moet nu alle fondsen individueel bekijken om te zien of dit kan. In principe koop ik alleen fondsen waar ik call of put-opties kan schrijven, dus voor mij zou dit een extra aanvulling zijn,

Antwoord:
Fijn dat je onze aanpak/website kunt waarderen. Zoals je weet bestaat de Voorbeeldportefeuille uit 5 fondstypen.
Je kunt niet in opties handelen bij CEF’s, Prefs en Babybonds. Wel kun je eenvoudig met opties werken bij REITs en BDC’s.

Vraag van Ester
Ik ben in januari van dit jaar gestart met de aankoop van Amerikaanse hoogdividend-aandelen conform jullie Voorbeeldportefeuille bij Mexem. Vanaf januari heb ik een koersverlies op de portefeuille van 18,5%. Ik heb daar twee vragen over:
– is dit zonder of met het valutaverschil tussen euro en dollar?
– ik heb vanaf januari dividenden ontvangen die vermeld staan op het overzicht van Mexem. Wat moet ik doen om deze te herbeleggen in nieuwe hoog-dividendaandelen?

Antwoord:
Zoals je weet stonden de beurzen eind 2021 op recordhoogte; daarna is dat omgeslagen in een “bearmarkt” vanwege de bekende redenen (oorlog, inflatie, renteverhoging etc.). Zoals je kunt lezen in de laatste twee Actueels maak ik me weinig zorgen over de toekomst m.b.t het herstel van de beurs. Dat komt altijd weer goed op termijn. Intussen is het grote voordeel van dividendbeleggen, dat de dividendrendementen daardoor aanzienlijk hoger zijn dan voorheen en gewoon doorlopen.

Toch wil ik je nogmaals wijzen op het principe van “Dollar Cost Averaging”. Dat gaat over periodiek bijkopen van fondsen i.p.v. “veel tegelijk” zoals je misschien hebt gedaan begin dit jaar?
Dan kun je bijvoorbeeld beter elke maand “verstandig” (bij) kopen, maar dat kan ook een ander/nieuw fonds zijn.

Citaat:
Concreet betekent dat dus systematisch beleggen met gelijke bedragen, gespreid over regelmatige (bijvoorbeeld maandelijks) intervallen, ongeacht de prijs. Hierdoor worden hoge en lage koersen uitgemiddeld. Voor Europese beleggers geldt dat eveneens voor het euro/dollar risico.

Verder:
Het bijkopen van hetzelfde of een ander een fonds kun je het beste doen wanneer de koers onder het gemiddelde van laatste 52 weken staat. Want hoe lager de koers bij aankoop, des te hoger het dividendrendement. Dat kun je over al vinden o.a. bij: https://finance.yahoo.com

Citaat:
Maar ook bij het periodiek aankopen van fondsen kun je wel letten op een aantal zaken. Zo ligt het voor de hand om een dividendfonds niet op de hoogste koers (bij) te kopen als het niet hoeft. Je dividendrendement is dan ook lager dan voorheen. Neem zo mogelijk een ander dividendfonds waarvan de koers lager is dan voorheen en het dividend hoger.

(Zie ook het artikel in de Actueel van januari 2022 m.b.t. 52 week gemiddelde). De rapportage van MEXEM is op basis van de actuele euro/dollar koers.

Vraag van Anita
Bedankt voor het lunch-webinar bij Beleggen.com. Ik had nog een vraag. Hangt de dividenduitkering ook af van de duur (dagen/ weken) vanaf aankoopdatum tot datum ex dividend?
Bij een dividend groeifonds groeit het dividend afhankelijk van hoelang je het aandeel in de portefeuille hebt? Of groeit het dividend onafhankelijk van de aankoopdatum (voor iedereen)?

Antwoord
Jouw vraag m.b.t wanneer dividend kun je vinden bij de FAQ.
De bottom-line is dat je het aandeel in bezit moet hebben vóór de ex dividend-date om het dividend op de aanstaande pay-date, enige weken later, tegemoet te kunnen zien. Koop je het aandeel na de ex dividend-date dan moet je wachten op de eerstvolgende pay-date, 1 of 3 maanden later.

V.w.b. groeidividend:
Wanneer je een groeiaandeel in bezit hebt en houdt, zal het dividend steeds blijven groeien. Ondertussen kun je natuurlijk altijd aandelen bijkopen waarvoor dan hetzelfde geldt.

Videos

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.
Onlangs heeft Fred Hendriks opnieuw een Masterclass bij broker Lynx gegeven over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS. Die is hier in zijn geheel te bekijken.

De Voorbeeldportefeuille

We hebben ditmaal twee fondsen toegevoegd en een fonds verwijderd. Ondanks het feit dat de portefeuille als geheel aanzienlijk lager staat t.o.v. begin dit jaar blijven de dividenden gewoon doorlopen. Er zij geen stagnaties; enige fondsen hebben het dividend zelfs verhoogd.

Toegevoegd bij Advanced

Royce Value Trust
(RVT)
RVT is een Closed end Fund van de middelgrote vermogensbeheerder Royce & Associates. Het fonds is helemaal gespecialiseerd in beleggen in small-caps/waarde-aandelen. Zoals je weet hebben de meest CEF’s primair als doel om continu inkomen te generen voor de aandeelhouders. In het geval van RVT wordt dit inkomen hoofdzakelijk verkregen door koerswinsten op hun beleggingen (Capital Appreciation). Bij veel ander CEF’s zie je dat inkomen maar ten dele wordt verkregen uit koerswinsten en meer uit opbrengsten van rente, dividend, etc.

RVT is door de jaren heen een uiterst stabiel Closed end Fund (CEF) gebleken, maar je kunt mogelijk extra profiteren tijdens de te verwachten opleving van de beurs.
Zoals gezegd, small-cap waarde-aandelen doen het meestal goed na een recessie; dat is precieus waar RVT in belegt. Het fonds belegt breed in verschillende sectoren, waaronder technologie, industrie, financiële dienstverlening, gezondheid, consumentenproducten/diensten en nutsbedrijven.
RVT beheert een zeer gediversifieerde portefeuille van bijna 500 small-cap companies, het grootste deel in Tech (bijna 45%).
We zagen eerder dat ook deze sector het meestal goed doet tijdens een marktherstel-periode. RVT heeft altijd boven gemiddeld gepresteerd na een bearmarkt en beurscorrecties.

Hieronder zie je de groei van de fondswaarde en de groei van inkomen in de laatste 10 jaar. Het RTV-kwartaal dividend fluctueert altijd enigszins op basis van de prestaties van dat moment. Gemiddeld is het 1,40$/jaar; het dividendrendement is nu ca. 10 %. De gemiddelde opbrengt over de laatste 10 jaar is 12,1%/jaar.

Groei van Inkomen en Fondswaarde vanaf 5 en/of 10 jaar geleden o.b.v. Investering van 10.000$
Peildata: 22 aug. (2012, 2017, 2022)

Toegevoegd bij Conservative

New York Mortgage Trust – 7.875% Series E Fixed-to-Float Cumulative Preferred Stock
(NYMTM)

We voegen opnieuw een Pref toe; wederom een zogenaamde F2F-pref namelijk NYMTM. Het fonds biedt en goed bescherming tegen inflatie omdat het dividend na de call-date “meegaat” met de rentestijging.
Deze pref gaat dan van een vast naar een “zwevend” dividendpercentage, als hij tenminste niet wordt afgelost.
New York Mortgage Trust iseen mortgage(hypotheek) REIT. De koers is nu ca. 23$, aanzienlijk lager dan de nominale waarde van 25$, die je t.z.t terugkrijgt bij aflossing; het dividendrendement is ca. 9%.
De call-date is 15 januari 2025, waarna het vaste dividend overschakelt naar een variabel dividend/rente van 6,429% plus driemaands liborrente t.z.t.

Toelichting:
Het vast dividend is nu 1,96$/jaar (7,875% x25$)
Op dit moment is de liborrate ca. 3%.
Stel; de call-date is vandaag, dan wordt het dividend Floating.
Het dividendpercentage wordt 9,429% (6,429% + 3%)
Het jaardividend wordt: 9,429% x 25$ = 2,35$ (bij gelijkblijvende liborrente)

Opmerking;
Dit staat los van de aankoopkoers; je kunt prefs het best kopen op of onder de 25$.

Het bedrijf heeft een sterk kaspositie, die de dividendbetalingen ruimschoots dekken. Bovendien is NYMTM “cumulatief”, wat betekent dat eventueel gemiste dividenden volledig moeten worden betaald voordat het fonds van de beurs mag worden gehaald/afgelost. Dit alles maakt NYMTM een veilige inkomensbelegging tegen inflatie, hogere rentetarieven en met een zekere koersstijging naar 25$ (bij aflossing).

Verwijderd uit Conservative

John Hancock Investors Trust (JHI)
JHI is een hoogrenderend obligatiefonds van John Hancock, een van de oudste vermogensbeheerder in de VS met een uitstekende reputatie. Niettemin zijn wij teleurgesteld over de prestaties van het fonds over de afgelopen jaren. Over de laatste 10 jaar blijft het fondsen wat ons betreft matig presteren met een jaarlijks gemiddeld rendement van slechts 3,72 %, dat kan beter. Dat komt hoofdzakelijk door de sterke koersdaling van het fonds in die periode.
We verwijderen het fonds daarom uit de Voorbeeldportefeuille.

Opmerking:
Het dividendrendement van JHI is momenteel bijna 10%; dat is prima. Bovendien is het een veilig obligatiefonds. Toch verwijderen we het fonds op basis van de historisch prestaties.
Mocht je het fonds zelf in bezit hebben en in het afgelopen jaar hebben gekocht met een hoog dividendrendement dan hoef je natuurlijk niet te verkopen.

BDC’s doen het goed
Een van de redenen waarom Business Development Corporations het goed doen is omdat ze goed met rentestijgingen kunnen omgaan. Ze investeren in small-caps op basis van variabele financiële aspecten zoals rente. Mede daarom kunnen ze hun dividend stabiel houden of zelfs laten stijgen zoals recent bij MAIN, CSWC en ARCC,

Main Street Capital
MAIN heft recent het maand-dividend verhoogt met 2,3% naar 0,22$/aandeel.

Capital Southwest
CSWC heeft recent het reguliere dividend verhoogd naar 0,50$/aandeel.

Ares Capital
ARCC heeft recent het reguliere dividend met 2,3% verhoogd naar 0,43$/aandeel

Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | zaterdag 24 september 2022
Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen.

Hoogdividendbeleggen voor starters | zaterdag 22 oktober 2022
Deze workshops is bedoeld voor starters of voor hen die dit overwegen.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.