Actueel 25 februari 2023

Beleggen is nooit saai

De wereld van beleggen is hectisch, dynamisch, soms ook wat rustiger maar nooit saai. Dat geldt eveneens voor dividend-beleggen in de VS.

Hoe gaat het eigenlijk in de VS?

Allereerst hebben we gezien dat de laatste drie beleggingsjaren (2020 t/m 2022) werden gekenmerkt door het woord “rollercoaster”.
Ook hebben we kunnen constateren dat de dividenden van de fondsen in de Voorbeeldportefeuille (VBP) eigenlijk niet in gevaar zijn geweest in de afgelopen jaren, integendeel. Hier en daar namen we kennis van een dividenddaling, maar anderzijds zagen we talloze dividendstijgingen of ontvingen we extra dividenden. Het “regende” immers dividenden.

Dit plaatje laat zien dat er geen eind komt aan het patroon van de dividendstijgingen in de VS, jaar op jaar. In 2022 is er bijna 600 miljard dollar aan dividend betaald. Een ongekend bedrag.
Dividend in de VS is heilig; het beurssentiment heeft er weinig invloed op. Vooralsnog lijkt 2023 ook die kant op te gaan. En, we beleggen in de Amerikaanse economie als geheel. Er zijn talloze signalen dat de Amerikaanse economie het goed blijft doen dit jaar, ondanks de rollercoaster van de afgelopen jaren. Die signalen zijn:

• De VS-economie groeit snel
• De werkeloosheid blijft uiterst laag
• Recessie-angst daalt
• Inflatie daalt
• China is weer “open”
• IRA (Inflation Reduction Act) gaat van start

Toch moeten we een slag om de arm houden. Niemand weet immers of de FED (Amerikaanse Centrale Bank) nog verdere rentestijgingen in petto heeft. Toch lijkt optimisme te zijn teruggekeerd. Daarmee kunnen ook de dividenden dit jaar weer recordhoogtes te bereiken.
Daar gaan we opnieuw van profiteren want…… “make money while you sleep”.

CEF’s in de ban

Zoals we al meldden in de mail-Flash van 26 januari, zijn recent de zogenaamde Closed End Funds (CEF) in de ban gedaan door een richtlijn vanuit “Europa”. Dat betekent dat deze fondsen niet meer verkrijgbaar zijn via Nederlandse/Europese brokers, zo lang de uitgevende partij geen “bijsluiter” beschikbaar heeft (het zogenaamde KID-document). De kans dat Amerikaanse CEF’s of brokers zo’n bijsluiter gaan leveren is klein, los van juridische issues.
Deze bizarre richtlijn is niet helemaal nieuw. Al jaren heerst er echter veel verwarring en onbegrip over in de markt, ook bij brokers.
Diegene die het laatste kwartaal-webinar hebben gevolgd zullen inmiddels weten hoe we verder omgaan met Income-beleggen en de Voorbeeldportefeuille, nu we geen Closed end Funds meer kunnen kopen. Er is over dit onderwerp al veel gezegd en geschreven, dus dat zullen we hier niet herhalen.
Feit is dat deze bizarre en onbegrijpelijk Europese maatregel ons treft en we hierop natuurlijk willen anticiperen; dat doen we ook.

Nog even de hoofdlijnen van onze aanpak vanaf heden.

  • Alle CEF’s verdwijnen uit de reguliere Voorbeeldportefeuille.
  • Alle CEF’s (uit EIP én AIP) blijven voorlopige apart zichtbaar op een extra CEF-pagina. We blijven ze de komende tijd ook nog volgen en indien nodig over berichten.
  • De AIP-Portefeuille zal in de komende maanden versneld worden uitgebreid naar opnieuw ca. 40-50 fondsen. In het Conservative-deel worden met name nieuwe veilige Prefs en Babybonds toegevoegd; bij “Advanced” zijn dat REIT’s en BDC’s.
  • Het toevoegen van nieuwe fondsen vindt voorlopig ad-hoc/geleidelijk plaats; je hoeft niet wachten tot de Actueel verschijnt.
    Wel nemen we even de tijd om de VBP geleidelijk aan te vullen, omdat we geen afbreuk willen doen aan fondskwaliteit en selectiecriteria.
  • Je kunt CEF’s in portefeuille houden; het dividend loopt gewoon door.

Wat betekent dit voor je portefeuille?

Het wegvallen van CEF’s is vervelend, maar hoeft absoluut geen invloed te hebben op de “income-stream” van je portefeuille als geheel.
In de eerste plaats kun je CEF’s dus gewoon in portefeuille houden en het dividend loopt door.
En, als je kiest voor meer Preferente aandelen (Prefs) en Babybonds(BB), verminder je zelfs de volatiliteit van je portefeuille als geheel. CEF-koersen zijn immers meestal bewegelijker. Ook de veiligheid van de portefeuille neemt toe. Dividend van Prefs en Babybonds gaat immers altijd voor “gewoon dividend”.
Anderzijds hebben REIT’s en BDC’s meestal meer koers-volatiliteit, maar daardoor heb je op termijn een aanzienlijk hogere kans op een hogere “Total Return” (dividend + koerswinst) dan bij Prefs en Babybonds. Een mix ligt dus voor de hand, maar in welke verhouding bepaal je natuurlijk zelf.
Zoals gezegd, wordt de VBP uitgebreid met nieuwe Prefs en Babybonds, de zogenaamde “Fixed Income fondsen”.
Daarnaast zullen nieuwe REIT’s en BDC’s worden toegevoegd, waarbij we ook speciale aandacht zullen schenken aan de groei-dividendfondsen.
In deze Actueel gaan we daarom nogmaals in op alle aspecten van “Fixed Income fondsen”; in de maart-Actueel zullen we ons o.a. richten op de eigenschappen van dividendgroei-fondsen.

Conservative zonder CEF’s

Ook in het Conservative deel van de VBP hebben we vanzelfsprekend alle CEF’s verwijderd en apart opgenomen in het CEF-overzicht. Ons voornemen is om “Conservative” verder uit te breiden met de fondstypen Prefs en Babybonds (Pref/BB).
Laten we eerst nog eens kijken naar het doel en de mogelijkheden van de Conservative Portefeuille (CP). Zoals het woord als zegt, de CP is bedoeld voor beleggers die een deel van hun beleggingen veiliger willen hebben t.o.v. het beleggen in “gewone aandelen”.
We zouden de CP daarom ook “Fixed Income Portefeuille” kunnen noemen, waarom?

Fixed Income Portefeuille

In de VS wordt veel gesproken over “Fixed Income beleggen”. Daarmee wordt bedoeld beleggen in fondsen, die periodiek een vast inkomen bieden (per maand of kwartaal), dat meestal bestaat uit dividend en/of rente.
In ons geval hebben we het dan over Preferente aandelen en Babybonds.
Voor de goede orde:
Preferente aandelen zijn “echte” beursgenoteerde aandelen; de uitkering heet dividend. Babybonds zijn beursgenoteerde leningen; de uitkering heet “rente”.

Onder “Fixed Income” wordt ook verstaan dat de uitkeringen van dergelijke fondsen in principe altijd hetzelfde zijn in geld/dollars. Ze hebben dus als kenmerk dat ze een vast bedrag aan dividend/rente betalen zolang ze op de beurs aanwezig zijn. Want, ze mogen immers van de beurs worden verwijderd.

Opmerking:
Het vaste inkomen, dat een Pref/BB betaalt, is gebaseerd op de zogenaamde couponrente. Dat is het rente- of dividendpercentage over de basis-uitgifteprijs van 25$.

Voorbeeld:
New York Mortgage Trust – 7.875% Series E
Het jaardividend is vast o.b.v. 7,875% x 25$ = 1,96$.
Wanneer de beurskoers van NYMTM 25$ is, dan is 7,875% ook het actuele dividendrendement. Wanneer de actuele beurskoers van NYMTM onder of boven de 25$ noteert, wordt het dividendrendement bij aankoop hoger of lager dan 7.875% (Daarom is het div. rendement nu ca 9 %).

Calldate

Zowel Prefs als Babybonds hebben een zogenaamde calldate. Dit is de datum waarop het bedrijf de Pref of Babybond van de beurs mag halen, maar dat hoeft niet. Geschiedt dat wel, dan wordt de Pref/BB zogenaamd “afgelost” en ontvang je 25$ per aandeel (automatisch) terug via je broker.
Je vindt de calldate in kolom 4 van de VBP.

Fixed versus Floating

Wanneer een Pref/BB niet wordt afgelost op de calldate dan loopt alles gewoon door ook v.w.b. de dividendbetalingen.
Maar, wanneer je een Pref/BB koopt moet je realiseren dat er twee typen zijn te weten:

“Gewone” Prefs en Babybonds
Bij gewone Prefs/BB verandert het vaste bedrag aan dividend/rente niet na de calldate, wanneer er geen aflossing plaatsvindt. Je blijft hetzelfde bedrag in dollars ontvangen.

“Fixed to Floating (F2F)” Prefs en Babybonds
Hierbij gaat het vaste bedrag aan rente/dividend na de calldate over in een variabel bedrag op basis van een variabel rentepercentage. Dit variabele percentage (over 25$) wordt dan meestal per kwartaal vastgesteld en bestaat uit een vooraf bekend vast percentage (staat in de fondsbrochure) plus een variabel marktpercentage, gebaseerd op bijvoorbeeld de liborrente.
In tijden van rentestijgingen zoals nu worden F2F Prefs/BB vaak extra aantrekkelijk na de calldate. Het nieuwe percentage is dan vaak (aanzienlijk) hoger dan het standaard-percentage bij uitgifte. Het percentage (over 25$) wordt dus elke drie maanden herzien o.b.v. de dan geldende rentestand; vandaar de naam “Floating”.

Voorbeeld: AGNCO
AGNCO is een preferent aandeel van AGNC, een mortgage/hypotheek REIT.
Deze pref mag van de beurs worden gehaald in oktober 2024; tot die tijd ontvang je 1.60$ vast dividend per jaar.
Na oktober 2024 wordt, indien de pref niet wordt teruggehaald, een variabel dividend betaald van 5% plus de liborrente van dat moment.
Je moet daarbij altijd uitgaan van de zogenaamde nominale waarde van een pref, vrijwel altijd 25$. Die krijg je ook immers terug wanneer de pref wordt afgelost. Het huidige jaar dividend is 1,60$.
Stel, AGNCO zou vandaag overgaan van een vast dividend naar een variabel dividend. Het kwartaaldividend wordt dan (volgens de prospectus) gebaseerd op een vast percentage van 5% plus de huidige liborrente in dit kwartaal, nu ca 4%. Het vaste dividend wordt dan 9% van 25$ = 2,25$/aandeel. Dat is aanzienlijk meer dan nu, maar varieert dan dus per kwartaal.

Hoe weet ik of een Pref/BB F2F is?

Bij “fondsen” vind je alle fondsomschrijvingen en kun je lezen of een Pref of Babybonds “floating wordt” na de calldate, wanneer niet wordt afgelost. Overigens bestaan er weinig F2F Babybonds. Het overgrote deel van de F2F- fondsen betreft preferente aandelen.

NSS, een (mooie) uitzondering
Een uitzondering is de Babybond van NuStar (NSS).
De calldate van NSS was januari 2018. Tot die tijd betaalde men 7,625% x 25$ = 1.90$/jaar aan rente. Het huidige Floating rentepercentage is 11,56% hetgeen betekent dat het vaste “income” (dit kwartaal) 2.89$/4 per bond is. (11,56% x 25$).
Citaat website Nustar:
Current Annual interest (periode 15 januari – 15 april 2023): 11.56371%
Zo zijn er niet veel en nog eens netto ook!

Opmerking
Het gebruik van de Liborrente als standaard (rente tussen de banken onderling) zal in de loop van dit jaar in de VS worden beëindigd. Aanleiding is dat de banken worden verdacht van te veel manipulatie van deze standaard. Daarom heeft de Amerikaanse toezichthouder aangekondigd dat het van plan is om de publicatie van LIBOR op 30 juni 2023 te staken, v.w.b. de Amerikaanse dollar. Dat is van toepassing bij Prefs en Babybonds met een Floating rente (na de calldate) waarbij het “floating-deel” is gebaseerd op het Libor-percentage. De toezichthouder komt met een nieuwe standaard i.p.v. libor. Op dit moment is de verwachting dat men overgaat op de Amerikaanse (3 month) schatkistrentes of de SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Deze percentages zullen niet helemaal gelijk zijn aan de liborrente maar wel heel dicht in de buurt liggen. Wij, als bezitters van F2F Prefs/BB, zullen er in de praktijk weinig van merken.

Wat is Yield to Call (YTC)?

We gaan nog een stapje verder m.b.t. de kennis over Pref en Babybonds.
Op voorhand zeggen we alvast dat je hier niet op hoeft te letten en je gewoon d Voorbeeldportefeuille kunt volgen v.w.b. het dividendrendement.
Maar, mocht je geïnteresseerd zijn in het werkelijke dividendrendement dan zou je ook het YTC-percentage kunnen bekijken.

Vrijwel alle Prefs of BB worden vroeg of laat afgelost tegen 25$/aandeel. Wanneer je een Pref/BB koopt onder de 25$ dan ben je t.z.t. ook zeker van koerswinst.
Yield to Call (YTC) is een veelgebruikte term bij Fixed-Income fondsen.
Het YTC-percentage toont het totaal-rendement (%) vanaf de koopdatum van het fonds tot aan de calldate, dus inclusief de koerswinst.
Onderstaand een voorbeeld m.b.t. de Pref van TWO Harbors.

Voorbeeld:
Het huidige dividendrendement van TWO-A is 9,14% Het werkelijk rendement is hoger omdat je het fonds koopt op 22,22$.
M.b.v. een de YTC-calculator zie je dat het werkelijke redendement 11,43% is tot aan de calldate. Ook daarna za dit rendement ongeveer gelijk blijven wanneer niet wordt afgelost.

Safety first
Tot slot nog een en ander over de veiligheid van Prefs/BB.
Zoals je misschien weet kun/moet je fondstypen ook bezien vanuit het oogpunt van veiligheid, wanneer het uitgevende bedrijf onverhoopt in de (financiële) problemen zou komen. Babybonds staan het hoogste in de rangorde v.w.b. veiligheid. Bonds zijn namelijk leningen, die moeten altijd als eerste worden (terug)betaald. Bovendien ontvang je hier rente i.p.v. dividend en rente is onbelast (0 % div. belasting).
Een stapje lager qua veiligheid vind je de prefs. Betaling van dividend op prefs heeft altijd voorrang t.o.v. dividend op “gewone” aandelen.
Dat is ook de reden dat we veelal Prefs in portefeuille hebben van bedrijven, die ook dividend betalen op de gewone aandelen. Wanneer zo’n bedrijf in de problemen zou komen moet men dus eerst het pref-dividend betalen alvorens men “gewoon dividend” mag betalen. (Mede om deze reden hebben van mortgage/hypotheek REITs (rentegevoelig) veelal alleen de prefs in portefeuille, zelf als het dividendrendement lager is dan bij de gewone aandelen). Safety first.

Conclusie
Fixed-Income fondsen lijken op het eerste gezicht eenvoudig om te begrijpen. Toch is er veel meer over te zeggen, zoals je hiervoor ziet. Maar wanneer je daarin minder bent geïnteresseerd is dat ook prima natuurlijk; dan volg je gewoon de VBP.
Fixed-Income fondsen bieden in normale beurstijden minder kans op koerswinst. Je koopt ze hoofdzakelijk voor vast inkomen. Maar in onrustige beurstijden kunnen ook Prefs en Babybonds ook (fors) in koers dalen; dan zijn ze meestal extra aantrekkelijk. Het dividendrendement wordt hoger en bij F2F fondsen stijgt mogelijk ook het vaste inkomen na de calldate.
Als Income-belegger hoeft je in principe alleen te kijken naar het dividendrendement bij aankoop, waarbij je zo mogelijk koopt rond de 25$ of liefst lager, tenzij de calldate nog ver weg is.
Het vaste inkomen dat deze fondsen opleveren kun je vervolgens herbeleggen (kan natuurlijk ook in andere fondsen).
Maar wanneer je het onderste uit de kan wilt halen, kun je proberen om meer F2F fondsen op te nemen wanneer de rente zich in een stijgende lijn beweegt zoals nu. En, bij BB betaal je ook geen 15% bronbelasting over de rente!

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze zomer heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de boekhandel.

Persoonlijk consult

Het aantal persoonlijke consulten neemt gestaag toe en we merken dat het beleggers voor inkomen aanzienlijk sneller helpt met op gang komen. Zo’n consult is digitaal of op jouw locatie. Ook wanneer je een van onze specialisten zou willen uitnodigen voor een groepsbijeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beleggingsclub, is dat mogelijk. Wil jij ook zo’n consult, lees er hier meer over.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Erwin:

Hallo bbddb,
In het boek spreken jullie over een aankoop-koerslimiet, waarboven je het fonds beter niet kunt kopen. Waarom doen jullie dat niet meer?

Antwoord
Inderdaad hebben we in het boek gesproken over een aankooplimiet; die kolom hebben we in het verleden ook gehad in de VBP.
Dat was echter in feite een rekenmodule, waarbij een aankoopkoers/limiet werd berekend/gesuggereerd om tenminste een dividendrendement van 8% te krijgen.  Wij zijn daarvan afgestapt omdat het dividendrendement-percentage uiteindelijk toch weinig zegt over de kwaliteit van een fonds en het uiteindelijke beleggingsresultaat (Total Return).
Juist in de laatste jaren hebben we gezien dat dividendrendementen extreem kunnen bewegen n.a.v. koersfluctuaties. Bovendien zou de AFM dat kunnen uitleggen als “advies” en dat mogen/willen wij niet.
Zo presteren dividendgroei-fondsen, met vaak gemiddeld lagere dividendrendementen (bij de start), soms op termijn aanzienlijk beter v.w.b. Total Return (dividend + koerswinst) dan fondsen met een dividendrendement van 8% of meer bij aanvang.
Het gaat ons primair om (steeds meer) inkomen bij deze beleggingsmethodiek.
Uitgangspunt bij de samenstelling van de voorbeeldportefeuille is, dat alle fondsen in principe koopwaardig zijn o.b.v. de stabiliteit en betrouwbaarheid van het dividend. Natuurlijk blijven er dan altijd goede of minder goede instapmomenten.
Je weet echter nooit of je instapt tegen een te hoge koers. Toch wil je dat zo veel mogelijk vermijden als het kan. Maar dan wel op een praktische manier.
Daartoe adviseren we altijd om op basis van DCA (Dollar Cost Averaging) te beleggen.

Zie het artikel “Waarom het timen van de markt meestal niet werkt” in de Actueel van febr. 2022.
Dan koop je periodiek en middel je veel “ruis” uit, inclusief het juiste instapmoment.
Daarnaast kijk je dan ook naar het aankoopmoment op basis van het 52-weeks koersgemiddelde. (zie Actueel november 2021:  wat is dan een goed instapmoment?)
Dan koop je (bij) wanneer de aankoopkoers (aanzienlijk) lager is dan de hoogste koers van het afgelopen jaar. Deze info vind je overal o.a. op Yahoo-Finance. Wanneer je deze werkwijze hanteert, is een aankooplimiet niet nodig.
Dus; DCA plus (bij)kopen wanneer de koers van een fonds lager staat dan de top van het laatste jaar is eigenlijk veel effectiever dan een aankooplimiet-koers.

Video’s


Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.
Onlangs heeft Fred Hendriks opnieuw een Masterclass bij broker Lynx gegeven over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS, met het accent op twee solide fondstypen.
De video’s zijn hier te bekijken

De Voorbeeldportefeuille

Zoals gezegd gaan we de Voorbeeldportefeuille aanpassen aan de verdwijning van de CEF’s. We gaan het “Fixed Income” deel van portefeuille uitbreiden bij “Conservative” en bij “Advanced” REIT’s en BDC’s toevoegen.
Dit alles op een geleidelijke manier om de kwaliteit en de juiste selectie van fondsen op peil houden. Intussen zien we dat er grotendeels “dividend-rust” heerst bij vrijwel alle fondsen in de VBP.  Extra dividend en dividendverhogingen zijn momenteel nauwelijks te melden. Enige nieuwe Prefs en Babybonds zijn recent al toegevoegd alsmede een nieuwe BDC.
In deze actueel komt er nog een BB bij.

Toegevoegd bij Conservative

FTAI Aviation Ltd. 8.25% RED PFD (FTAIN)
FTAIN is een preferent aandeel van FTAI Aviation Ltd, gevestigd in New York en opgericht in 2011. Het bedrijf is actief in de vliegtuig/airospace-industrie. Men least o.a. vliegtuigen en andere gerelateerde producten. Daarnaast beheert, verkoopt en repareert men airospace gerelateerde “assets” zoals vliegtuigmotoren.

FTAIN is een Pref van het type Fixed to Floating (F2F).
Wanneer je instapt voor juni 2026 (calldate) ontvang je een jaardividend van 2.06$ per aandeel. Na deze datum wordt het dividend per kwartaal variabel o.b.v. 7,38% pus SOFR-rente. Dat is de rente op staatsleningen op dat moment. Dat leidt waarschijnlijk tot een nog hoger dividend t.z.t. wanneer de pref niet wordt afgelost op de calldate.
Bij aflossing ontvang je 25$/aandeel terug.

Saratoga 8,125% babybond (SAY)
Deze Babybond is recent (12/22) op de markt gebracht door de succesvolle Business Development Corporation Saratoga Investment (SAR), die we al in portefeuille hebben. De bond loopt tot en met december 2027 (calldate) en kan nadien worden afgelost tegen 25$/aandeel. Het vaste jaardividend bedraagt 2.03$, dat per kwartaal wordt betaald; voor het eerst op 28 februari 2023.

Runway Growth Finance Corp. 8.00% Babybond (RWAYZ)
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) is een Business Development Corp., die in 2015 werd opgericht, maar pas sinds oktober 2021 beursgenoteerd is. Deze BDC is daarom vooralsnog minder bekend bij investeerders. RWAY heeft sinds de oprichting buitengewoon goed gepresteerd, beter zelfs dan de veel andere BDC’s zoals MAIN, ARCC en CSWC. Tijdens de recente bearmarkt is RWAY nauwelijks in koers gedaald. We kiezen voor de Babybond van dit bedrijf, mede in de wetenschap dat Babybonds van BDC’s vrijwel nooit zwak hebben gepresteerd. (Dat geldt ook voor BDC-prefs omdat BDC’s door de overheid worden beperkt v.w.b. de hoeveel geld dat geleend mag worden).
De bond RWAYZ betaalt 2,00 $/aandeel per jaar en is geen F2F-bond.
De calldate is 07/2027.

Toegevoegd bij Advanced

Owl Rock Capital Corporation (ORCC)

ORCC is een Business Development Corporation (BDC), die wat minder op de radar staat t.o.v. andere bekende BDC’s. Mogelijk, omdat men pas dividend betaalt sinds 2019. Niettemin is het de op een na grootste BDC in de VS en groeit bovendien snel. BDC’s worden ook wel de “kleine banken” genoemd en hebben baat bij rentestijgingen, omdat hun leningen meegaan met rentestijgingen (floating).
Zo ook bij ORCC. Men financiert/ investeert in (door)groeiende kansrijke bedrijven en is daarbij zeer selectief; de focus ligt op niet-conjunctuur gevoelige en recessiebestendige bedrijven.
Sinds de oprichting is de “Annual Total Return” ca. 17%/jaar (op basis van herbeleggen dividend). Het huidige dividendrendement is ca 10%, dat per kwartaal wordt betaald.

Capital Southwest verhoogt dividend
Opnieuw heeft CSWC het reguliere dividend verhoogd met bijna 2% van 0,52 naar 0,53$ per aandeel. Daarnaar is er ook een extra dividend toegekend van 0,05$ per aandeel. Dit is de derde dividendverhoging in korte tijd. De eerstkomend uitkering zal daarmee 0,58$ zijn. Een typisch dividendgroei-fonds dus.

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) verlaagt dividend
PMT heeft het kwartaaldividend verlaagd van 0,47$ naar 0,40$. Of dit eenmalig is (evenals vorige jaar) is niet bekend.

Main Street Capital: extra dividend
MAIN betaalt dit keer het gewone dividend (0,225$) plus een extra dividend van 0,175$. Totaal 0,41$/aandeel.

Owl Rock Capital Corporation(ORCC): extra dividend
ORCC betaalt dit keer het gewone dividend (0,33$) plus een extra dividend van 0,04$. Totaal 0,37$/aandeel.

NSS naar “M”
NuStar is een zogenaamde Energy- Midstream company, d.w.z. dat men zich bezighoudt met transport en opslag van energie zoals olie en gas.
We hebben de Babybond van NuStar (NSS) al lang in portefeuille met als risicoprofiel “laag”. Aangezien NSS “na call” handelt met een hoge rente, bestaat de kans op aflossing, hoewel daar geen enkele in indicatie voor is.
Toch kwamen we er achter dat er een specifiekere bepaling staat in de NSS “bijsluiter”. Die komt er op neer dat Nustar gedurende 5 jaar de dividend/rente betalingen mag opschorten/uitstellen. De kans dat deze optie wordt uitgevoerd lijkt miniem en is alleen bij “hoge (financiële) nood” misschien opportuun.
Daar is absoluut geen sprake van integendeel.
Toch verhogen we daarom het risiconiveau van L naar M.

Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | 29 april 2023
Deze workshops is bedoeld voor beleggers die al enige ervaring hebben met hoog dividend beleggen.

Hoogdividendbeleggen voor starters | 15 april 2023
Deze workshop is bedoeld voor starters of voor hen die overwegen te beginnen met hoogdividendbeleggen.
In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events op een rij.