Actueel 21 juni 2022


Bearmarket, de basis voor toekomstig (extra) inkomen

Als belegger weet je één ding zeker. Je krijgt te maken met goede en mindere tijden, ongeacht waarin en hoe je belegt. De waarde van je portefeuille “slingert” altijd. We spreken dan over “correctie” of “bearmarket en bull-market”. Er is sprake van een correctie wanneer er een daling van tenminste 10% is, ten opzichte van het laatste vorige hoogtepunt.
Zo stonden de beurzen eind 2021 op een “all time high”; momenteel zien we een forse correctie daarop van ca. 15- 20%; men spreekt dan van een bearmarket. Onzekere economisch tijden, oorlog, inflatie, renteverhogingen; alles beweegt en is van invloed. Bijna elke dag horen we in het nieuws dat veel zaken niet goed gaan en dat de (negatieve) invloed op de economie als geheel wel eens fors zou kunnen zijn. Dat zorgt ervoor dat aandelen wereldwijd in een bearmarket zijn beland.

Bear-, en bullmarkets zijn van alle tijden maar misschien wat extremer gedurende de laatste jaren. Aandelen hebben meestal de neiging om bij elke marktcorrectie te ver naar beneden door te schieten. Dat wordt mede veroorzaakt door de vele automatische verkoop-signaleringsprogramma’s, die met name institutionele beleggers gebruiken. Het laatste klassieke voorbeeld is de covid-19 uitverkoop in maart 2020. Aandelen zijn daarna weer gestegen tot een (soms onrealistisch) hoogtepunt. Een correctie kan dan niet uitblijven, zoals we al begin dit jaar voorspelden. Daar moeten we mee leven als beleggers.
Elke effectenportefeuille heeft immers te maken met de waan van de dag.
De dagwaarde van je portefeuille varieert (soms fors) en dat geldt ook voor de Voorbeeldportefeuille. Veel ander beleggingsvormen lijden ook onder een bearmarket zoals nu de cryptomarkt (hoewel wij dat niet zien als beleggen). Dat is allemaal niets nieuws en als belegger moet je zo’n dip gewoon uitzitten.

Bearmarkten zijn niet prettig om doorheen te gaan, maar ze zijn een normaal verschijnsel. Elke bearmarket is ook anders, maar gezien de geschiedenis weten we dat de markt uiteindelijk herstelt en de beurs op termijn doorstijgt, zeker in de VS. Voor een lange-termijn-beleggers biedt een bearmarket over het algemeen betere kansen om kapitaal aan het werk te zetten.
Bovendien, zoals bekend, beleggen we voor permanent inkomen. Het is niet voor niets, dat de titel van het nieuwe boek zo luidt. En dat inkomen liep bij vorige bear-markets nagenoeg onveranderd gewoon door.

Daar komt nog iets bij.

De Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, is altijd een toonbeeld van kracht en van snel economisch herstel. Men is alert, innovatief en reageert vaak heel effectief wanneer dat nodig is zoals nu, ook wanneer het pijnlijke maatregelen betreft. Dat wekt vertrouwen, zeker t.o.v. het Europese bedrijfsleven en overheden. Ook nu neemt men in de VS het voortouw met een noodzakelijke renteverhoging van maar liefst 0,75%; de (tijdelijke) pijn neemt men voor lief. De “drive” om de inflatie zo snel mogelijk terug te dringen is hoog.
En dat is weer goed voor de economie!

Zelf ga ik er als volgt mee om
Wanneer markten op een hoogtepunt staan, zoals eind 2021, blijf ik grotendeels aan de zijlijn. De koersen zijn te hoog en de dividendrendementen daardoor lager. Maar zodra er een dip of correctie optreedt, word ik actiever met (reserve) cash geld. Een beperkt bedrag staat meestal klaar voor dergelijke situaties, die zeer regelmatig voorkomen. Zodra de markt een daling van 10-20% laat zien, zet ik nieuw cash-geld of ontvangen dividend onmiddellijk “aan het werk”. Het hoge dividend en de forse kans op koersherstel zijn de belangrijkste redenen. Verkoop van fondsen is niet aan de orde.
Als langetermijn-belegger kun je met bear-, en bullmarkten ook minder actief omgaan. Dan laat je “markttiming“ voor wat het is en blijf je gewoon periodiek (bij)kopen, bijvoorbeeld maandelijks. Lees daarvoor nogmaals het artikel in de Actueel van april 2022 Waarom het timen van de markt meestal niet werkt.

Conclusie
Markten overdrijven altijd. Aandelenmarkten lijken op mensen. Ze hebben emoties en handelen daarnaar op korte termijn. Maar realistisch gezien waren de afgelopen jaren “abnormaal” met het oog op de lage/negatieve rente de enorme stimulering van overheden. We zijn er misschien aan gewend geraakt, maar het is/was geen normale situatie. Dat daar eens een einde aan moest komen, is logisch. Beleggers moet er wel weer aan wennen; wanneer men zover is, weten we niet. Zoals eerder gezegd; markten kijken altijd vooruit en daar kun je nu van profiteren.
Er zijn ondertussen veel aanwijzingen dat de Amerikaanse economie nog steeds heel gezond is. In de VS heeft ING zelfs een rapport gepubliceerd waarin men verwacht dat de economie sterk zal herstellen in de tweede helft van dit jaar. Ook in de VS staat de arbeidsmarkt namelijk roodgloeiend en ook de bouwsector groeit sterk als economische motor. Ook “Tech” zal verder groeien, hoewel deze nu de hardste klappen heeft opgelopen.

Er is een groot verschil tussen “gewoon beleggen voor koerswinst” en “beleggen voor inkomen”. Beleggers, die uitsluitend afhankelijk zijn van de dagwaarde van hun portefeuille, moeten wachten totdat de koersen weer gaan stijgen. Als “belegger voor inkomen” daarentegen richt je je primair op de groei van je inkomen op termijn. (Verderop zie je aantal concrete voorbeelden hiervan.)

De dagwaarde van je portefeuille is niet waar je op stuurt; die herstelt evengoed uiteindelijk. Een bearmarket is immers vrijwel altijd tijdelijk, maar je kunt aanzienlijk hogere dividendrendementen “vastzetten” als Income-belegger. En dat is wat we (blijven) doen.

Blijf bij je strategie

Het belangrijkste is dus om bij je Income-strategie te blijven. Daarom proberen we fondsen te selecteren waarbij de continuïteit van dividend voorop staat. Dan hebben we automatisch kwaliteitsfondsen. De Voorbeeldportefeuille bestaat uit dergelijke fondsen, hoewel er altijd iets kan gebeuren natuurlijk. Dividend is inkomen; herinvesteren en periodiek fondsen bijkopen is hoe het werkt. Dat kan alleen via betrouwbare dividendbetalers, liefst gespreid over meerdere fondstypen. Vooralsnog gaat dat prima, zelfs in Covid-periode zijn het meeste dividenden nauwelijks in gevaar geweest. Dat blijft de strategie in goede en mindere tijden.

Enige Voorbeelden
Onderstaande tabel is gebaseerd op een investering van 10.000$, gedaan resp. 5 of 10 jaar geleden (2017 en 2012).
Je ziet aan de hand van drie voorbeelden dat, naarmate je langer dividend herbelegt, jouw inkomen op termijn (exponentieel) toeneemt (Einstein 8-ste wereldwonder). Je krijgt steeds meer aandelen in bezit, die allemaal dividend blijven uitkeren.

Inkomensgroei o.b.v. investering van 10K$ in resp. 2017 en 2012
Peildatum: 15 juni 2022

Toelichting/voorbeeld ASG:
Stel op 15 juni 2017 had je 10K$ geïnvesteerd in ASG-aandelen.
Je ontving toen 2079 aandelen. Door consequent herinvesteren van het dividend is het aantal aandelen toegenomen tot 3236 stuks. Op dit moment is het actuele jaardividend 0,72$ per aandeel.
Inkomen is nu 2.329$/jaar (3.236 x 0,72$=2.392$)

Stel je had op 15 juni 2012 10K$ geïnvesteerd in ASG-aandelen.
Je zou 2.557 aandelen hebben ontvangen. Door consequent herinvesteren van het dividend is het aantal aandelen toegenomen tot 5.816 stuks. Op dit moment is het actuele jaardividend 0,72$ per aandeel.
Inkomen is nu 4.500$/jaar (5816 x 0,72 =4.500$)

Opmerkingen

Consequent herinvesteren leidt tot groeiende inkomsten, op termijn zelfs exponentieel.

De tabel toont uitsluitend de groei van het inkomen per fonds op basis van herbeleggen en staat los van koersstijging/daling in de betreffende periode.

De voorbeelden zijn gebaseerd op herbeleggen van jouw dividend in hetzelfde fonds. Je kunt ook herbeleggen in andere Hoogdividend-fondsen.

Door het verkrijgen van steeds meer aandeden is er eveneens een grote kans op toename van de totale portefeuillewaarde.

Deze voorbeelden gaan ervan uit dat je het dividend onmiddellijk herinvesteert na ontvangst. In de praktijk kan het verstandig zijn om het dividend wat te op te sparen alvorens te herbeleggen. Dan hebben transactiekosten (gebaseerd ca. 4 euro/transactie) nauwelijks invloed.

CEF’s met vastrentende-waarden

Zoals je weet zijn Closed end Funds Amerikaanse beursgenoteerde beleggingsfondsen. In de VS bestaan er ca. 500. Deze fondsen worden bijna allemaal op de markt gebracht door de grote Amerikaans financiële instellingen zoals Pimco, BlackRock, etc. Dergelijke beleggingsfondsen bestaan niet in Nederland/Europa. CEF’s hebben als belangrijkste doelstelling om inkomsten te genereren voor haar aandeelhouders in de vorm van stabiel maandelijks of kwartaaldividend. Koerswinst is voor de meeste CEF’s een secundaire doelstelling. Een CEF bezit aandelen/effecten van andere bedrijven/instellingen. Je kunt een CEF dan ook zien als een beursgenoteerd bedrijf met maar één type bezitting (assets), namelijk effecten (aandelen en/of obligaties) van andere bedrijven. CEF’s worden actief gemanaged, dus de kwaliteit van het management speelt een grote rol bij de selectie.

Closed end Funds beleggen in vele, soms specifieke, markten, bijvoorbeeld “aandelen VS”, “aandelen wereldwijd”, “emerging markets”, “technologie” en ook in zogenaamde Vastrentende Waarden. (VRW-CEF’s). Dat zijn obligaties, preferente aandelen en andere leningen, die een vast inkomen opleveren in de vorm van dividend of rente. CEF’s bewegen gewoonlijk mee met het beurssentiment. Dat geldt eveneens voor ETF’s (volgen een index). Het grote verschil is echter dat bij CEF’s de dividenden gewoon doorlopen; ETF betalen meestal geen dividend; bij een beursdaling kun je dan alleen maar wachten op koersherstel.
(Zie Actueel oktober 2021, ETF versus CEF’s

In mindere beurstijden, zoals nu, hebben CEF’s het grote voordeel dat veel dividendrendementen aanzienlijk hoger zijn en dat ze nu ca. 8-12 % generen.
Daarnaast koop je, in minderen beurstijden, veel CEF’s met een hogere discount.
Dan koop je in feit de bezittingen van de CEF tegen een lagere prijs/aandeel dan de werkelijke beurswaarde. We zitten in een bearmarket vanwege rentestijging en inflatie.
We krijgen regelmatig de vraag of het nu verstandig is om VRW-CEF’s te verkopen of juist te kopen. Hoe zit dat?

VRW-fondsen en CEF’s, wat te doen?
Met een inflatie van 8,3% in mei, zien we dat de geldontwaarding snel gaat. De overheid en diegenen met schulden profiteren het meest van geldontwaarding. Inflatie vreet aan de koopkracht van contant geld. Inflatie heeft ook een negatieve invloed op waarderingen van tal van aandelen. Aandelen worden vaak gewaardeerd op basis van verwachte toekomstige winsten. Bij hoge inflatie heeft toekomstig contant geld een lagere waarde dan contant geld vandaag. Dus vragen veel beleggers zich af wat te doen met hun contant geld; beleggen in grondstoffen, (nieuw) onroerend goed?
Velen denken dat vastrentende-fondsen zoals obligaties onaantrekkelijk zijn wanneer de rente en de inflatie oplopen; men verkoopt. Dat zie je ook terug in de dalend koersen van de VRW-CEF’s in de Voorbeeldportefeuille.
Maar een van de alternatieven is wel degelijk het (bij) kopen van vastrentende-fondsen zoals prefs en babybonds. Ze betalen altijd een vast dividend en je krijgt 25$/aandeel terug bij aflossing. Zie ons artikel in de Actueel van mei 2022 (Prefs terug van weggeweest).

Bij beleggen moeten we altijd naar de toekomst kijken. Het is een vergissing om aan te nemen dat de huidige omstandigheden voor altijd zullen voortduren, dat doen ze nooit. De zekerheid is dat de omstandigheden van morgen anders zullen zijn dan de omstandigheden van vandaag.
Juist nu echter bieden VRW-fondsen zoals prefs en babybonds een enorme kans. Je kunt ze nu kopen met een prima rendement en tevens een mooie koerswinst behalen wanneer prefs en obligaties worden afgelost. Als je je zorgen maakt over een recessie, zijn vastrentende waarden historisch gezien een veilige belegging met gemiddeld een lagere volatiliteit.

De meeste VRW-fondsen (zoals prefs en babybonds in de Voorbeeldportefeuille) betalen vandaag allemaal een rendement van 7,5- 9,5%. Dat zien de manager van VRW-CEF’s ook. Alle CEF worden actief gemanaged en de managers gaan nu aan de gang met het kopen van goedkope VRW-fondsen met een hogere rendementen op termijn. Wij kunnen dat ook doen door (bij) kopen van prefs en babybonds. VRW-CEF’s doen dat op grote schaal. Uiteindelijk gaat de CEF-cashflow omhoog en blijven de dividenden betaalbaar.
Fixed-income is the place to be.

VRW-CEF’s, welke zijn het?
We hebben de volgende VRW-CEF’s in portefeuille, weliswaar met soms met verschillende strategieën:

 • AVK: Advent Claymore Convertible Securities & Income Fund
 • JHI: John Hancock Investors Trust
 • ISD: PGIM High Yield Bond Fund
 • CHI: Calamos Convertible Opportunities & Income Fund
 • PDI: PIMCO Dynamic Income Fund

Ook deze CEF’s hebben de laatste tijd een koersdaling laten zien waardoor dividendrendementen zijn opgelopen tot 10% of meer. Is dat wel gezond?

Laten we eens in-zoomen op Pimco.

PIMCO
We hebben twee Pimco-CEF’s in portefeuille weten PDI en PDO (PDO alleen bij de Easy Income Portefeuille). Beide fondsen worden op de markt gebracht door de grootste VRW-belegger ter wereld te weten Pimco. VRW-fondsen zoals obligaties en prefs bieden een vast rendement in de vorm van rente of dividend. Kun je ze goedkoper inkopen dan nominale waarde, dan is dat mooi. Wij doen immers hetzelfde met onze prefs en babybonds. Liefst kopen wanneer de koers op/onder de 25$ ligt en wachten op de aflossing t.z.t. en intussen dividend innen. Dat is vergelijkbaar hoe een VRW-CEF opereert, maar dan grootschalig. PIMCO heeft de reputatie dat zijn fondsen zijn gestructureerd om “stormen te trotseren”; dat is gebleken tijdens de financiële crises en Covid. Een actief management zorgt daarvoor.
PDI heeft het dividend gedurende het laatste decennium nooit overgeslagen en zelf regelmatig fors extra dividend betaald.
PDI heeft ondermeer als strategie om (bedrijfs)obligaties te kopen die soms in paniek zijn verkocht. Het zijn veelal obligaties (en prefs) van grote Amerikaanse Internationaals, die zeer kredietwaardig zijn. Ze betalen een gestage inkomstenstroom uit aan PDI, dat het fonds op zijn beurt overdraagt aan beleggers, met soms zelfs extra dividend (zie de pieken).

Conclusie
Alle VWR-CEF koersen zijn gedaald, maar dat kan gezegd worden van de meeste aandelen in de markt. Maar beleggen in VRW blijft aantrekkelijk. VRW-CEF’s hebben door de jaren laten zien dat ze onder alle omstandigheden het dividend blijven betalen. Pimco is mogelijk de koploper, maar ook de andere CEF’s in de Voorbeeldportefeuille zijn consistent met dit beeld. Op dit moment zijn de dividendrendementen extreem hoog natuurlijk. De vraag is dit zo blijft of dat er toch hier en daar een dividendverlaging aan zit te komen. Historisch gezien is die kans echter klein. Immers; elke obligatie die een VRW-CEF nu koopt, heeft een hoger rendement dan voorheen. Uiteindelijk is dat wat het dividend ondersteunt.
Wanneer beleggers zeggen “verkoop vastrentende waarden omdat de prijzen dalen” is dat niet handig. Je haalt op termijn meer profijt uit het innen van de dividenden. Waarom verkopen als het dividend zekerder is en de kans op toekomstige speciale dividenden groter?
Vooral de PIMCO-fondsen zijn nog steeds de “cash genererende machines”, die ze al tientallen jaren zijn. En dat geldt ook voor andere “goede VRW CEF’s” in de Voorbeeldportefeuille.

Wereldwijde dividenden blijven groeien

We hebben er eerder op gewezen o.a. tijdens webinars; wereldwijde dividendbetalingen blijven maar groeien. Een bekend rapporteur van deze ontwikkeling is de Amerikaanse vermogensbeheerder Janus Henderson. Tijdens de pandemie-beurskrach in maart 2020 werden dividenden hier en daar (tijdelijk) gestaakt of verminderd, ook in zeer beperkte mate bij sommige fondsen in onze Voorbeeldportefeuille. Na de pandemie hebben dividenden zich in recordtempo hersteld en zijn zelfs nu hoger dan ooit.

De wereldwijde dividenden waren nog nooit zo hoog als in het eerste kwartaal van 2022; ze blijven daarmee een betrouwbare bron van inkomensgroei.

Overal groeiden dividenduitkeringen met dubbele cijfers. Alle sectoren doen eraan mee: de grootste stijging zien we in de olie- en mijnbouwsector. Ruim 80% van de bedrijven wereldwijd keerden meer dividend uit dan een jaar geleden.

Verreweg het grootste deel van de wereldwijde dividendbetalingen zien we in de VS, bijna 45% (ca. 700 miljard dollar). Bijna alle Amerikaanse bedrijven uit de S&P index verhoogden hun dividend. Maar liefst 99% van de Amerikaanse (dividendbetalende) bedrijven deden dit of hielden het dividend stabiel. Nu betwijfelen veel analisten of deze ontwikkeling stand houdt in de komende tijd vanwege de talloze wereldproblemen.
We zullen het moeten afwachten.

Het nieuwe boek is er! En een nieuwe starters-training!

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze week heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de reguliere boekhandel.

Nieuw: Workshop Starters
Velen realiseren zich dat inflatie en hogere rentes hun spaargeld snel in waarde doet dalen. Daarom overwegen ze te gaan beleggen maar hoe? Beleggen voor inkomen is dan aantrekkelijk maar je moet het wel enigszins in de vingers krijgen. Het is niet moeilijk, maar je kunt je rendement aanzienlijk verhogen wanneer je alle tips en tricks kent.
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom we uitsluitend een Workshop-gevorderden in ons programma hebben terwijl er toch veel nieuwe Income-beleggers zijn, die eerste de basis van deze methodiek willen leren begrijpen.
Daarom starten we dit najaar met de Workshop-starters. Deze nieuwe workshop vindt eveneens in Woerden plaats en is bedoeld voor diegenen die overwegen te starten met “beleggen voor inkomen” of zij die er net mee zijn begonnen en die hun kennis verder willen verdiepen. De kosten heb je zo terugverdiend.

Je leert onder andere:

 • Wat is dividend?
 • Waarom is dividend essentieel voor het rendement bij beleggen?
 • Hoe begin ik met “beleggen voor inkomen”?
 • Welk plan is voor mij het meest geschikt. En hoe gebruik ik de Voorbeeldportefeuille?
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn broker-account (met live demo/voorbeelden)
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van beursfluctuaties en diverse fondstypen.
 • Hoe maak ik zelf een plan voor (extra) inkomen?
 • Waar let ik op bij de opbouw van mijn portefeuille?
 • Wat zijn de risico’s?

Voor de workshops wordt een dagdeel (4 uur) uitgetrokken. Dat biedt de mogelijkheid in een beperkt gezelschap uitgebreid in te gaan op de materie. Zie verder bij Academy.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Jaap
Ik heb een vraag over het aankopen van Amerikaanse aandelen. Als ik een order plaats dan neem ik altijd market-order. Is dat goed of adviseren jullie een andere optie? 

Antwoord:
Wanneer je een marktorder plaatst heb je geen controle over de maximale/minimale aankoop/verkoopprijs van een fonds. Dan moet je maar afwachten wat je uiteindelijk betaalt/ontvangt. Ik raad meestal aan om voor een limiet-order te kiezen. Dan kun je bij het plaatsen van een order een limiet instellen.

Voorbeeld:
Wanneer je een fonds wilt kopen voor maximaal 20$ stel je dat in als limiet; dan betaal je nooit meer. Je kunt ook een lagere limiet instellen, bijvoorbeeld 19$, en dan wachten tot het fonds mogelijk daalt naar 19$ en je het tegen deze prijs krijgt. Een limietorder blijft langere tijd actief, dus je kunt enige maanden wachten op de eventuele uitvoering van de order. Omgekeerd werkt het ook bij een verkooporder als je een hoger(verkoop) limietprijs instelt dan de huidig koers van het fonds.

Videos

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.
Deze maand heeft Fred Hendriks opnieuw een Masterclass bij broker Lynx gegeven over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS. Die is hier in zijn geheel te bekijken.

De Voorbeeldportefeuille

Zoals al opgemerkt, ook onze Voorbeeldportefeuille ontkomt niet aan de malaise op de beurzen. Het goede nieuws is dat vele fondsen nu koopwaardig zijn met hoge dividendrendementen en dat er geen tekenen zijn dat dividenden worden geraakt.
Dat geldt eveneens voor preferente aandelen en babybonds, die nu vaak rond of onder 25 dollar noteren. Daarom voegen we wederom een pref toe aan de Voorbeeldportefeuille, een pref van een grote rederij. Ook deze pref was (te) duur de laatste maanden en is nu weer koopwaardig. Prefs en babybonds bieden extra veiligheid in je portefeuille. Dat geldt ook voor veel dividendgroei-fondsen. We hebben er het afgelopen anderhalf jaar een aantal aan de portefeuille toegevoegd.

Citaat:
Combineer hoogdividend-fondsen met dividend-groeifondsen. De Voorbeeldportefeuille bevat ook enige van dergelijke fondsen. Dit zijn fondsen waarbij het dividendrendement initieel lager is dan gemiddeld, maar waarbij de kans op (jaarlijks) dividendgroei aanzienlijk is. Dergelijke fondsen vertonen, als gevolg hiervan, meestal ook een geleidelijke koersstijging waarbij het totaalrendementen (dividend + koersstijging) veelal boven de 10% jaar uitkomt (Jaarlijkse Total Return), zeker wanneer je het dividend consequent herbelegt. Zie ook deze blogbijdrage.

We frissen nog even je geheugen op m.b.t twee dividend groeifondsen die het laatste jaar zijn toegevoegd aan de portefeuille. Nog steeds het overwegen waard.
Voor het overige blijven we voorlopig even aan de zijlijn v.w.b. eventuele verdere portefeuille-wijzigingen, totdat er meer rust in in de markt komt. Maar we blijven (o.a. het ontvangen dividend) “goedkoop” (her)investeren.

W. P. Carey (WPC)
W. P. Carey (WPC) is een REIT, die sinds september 2021 deel uitmaakt van de Voorbeeldportefeuille.

Citaat:
Het fonds is een typisch groeidividend-fonds. WPC is een “triple-net” vastgoed REIT, wat betekent dat men investeert in een gediversifieerde portefeuille van onroerend goed met contracten die de huurders verantwoordelijk maken voor vrijwel alle kosten m.b.t. belasting, verzekering en onderhoud. WPC belegt voornamelijk in de VS (60%) en Europa (35%). Inflatie is voor WPC geen groot probleem. Verreweg het grootst deel van de huurcontracten van WPC heeft clausules waarbij de inflatie wordt verrekend met de huuropbrengsten. WPC is momenteel zeer actief met het verwerven van nieuwe eigendommen. Men zal daartoe 1,5-2 miljard dollar uitrekken de komende tijd. Het is waarschijnlijk dat WPC het dividend (zelfs elk kwartaal) zal blijven verhogen WPC is daarom een “kernspeler” in je portefeuille.

WPC is dus een typisch groeidividend-fonds. Het dividendrendement lijkt laag bij instappen (ca. 5%) maar het dividend wordt telkens verhoogd op de aandelen die je al in bezit hebt. WPC heeft recent opnieuw het dividend verhoogd. Je ziet dat men dat elk kwartaal doet en de verwachting is dat dat voorlopig zo blijft.

VICI Properties (VICI)
Een ander dividendgroei-fonds is VICI.
We hebben VICI precies een jaar geleden opgenomen in de Voorbeeldportefeuille. Dat deden we op basis van de goede vooruitzichten (van vele analisten) ondanks het feit dat VICI nog niet zo lang bestaat. VICI opereert als REIT in gaming, hotels en entertainment. Met name de grote en snelgroeiende vastgoedbezittingen in Las Vegas spelen daarbij een hoofdrol. Zoals bekend is Las Vegas de grootse entertainmentstad ter wereld, gedomineerd door casino’s en superhotels.

Citaat actueel juni 2021:
We voegen dit keer een REIT toe aan de Advanced-portefeuille in een segment waar we nooit tevoren in hebben geïnvesteerd. Een gok dus? Deels misschien maar toch niet helemaal. Wel kun je ook deze REIT beschouwen als een groeidividend-fonds met (deels) in Las Vegas in het vizier.

Recent heeft VICI de grootste overname uit haar historie afgerond te weten het entertainment concern MGM, voor ruim 17 miljard dollar. In april van dit jaar werd ook The Venetian Resort overgenomen voor 4 miljard. Door deze twee recente overnames is VICI de grootste eigenaar van hotel- en casino-vastgoed in Amerika geworden.
VICI’s portfolio bestaat nu uit 43 vastgoedobjecten en vier golfbanen.
Wanneer je wel eens in Las Vegas bent geweest zul je veel VICI-bezittingen herkennen zoals Caesars Palace, een van de meest iconische resorts op de Las Vegas Strip. Andere bezittingen zijn Mandalay Bay, MGM Grand Las Vegas, Park MGM, The Mirage en hotel New York (inclusief rollercoster).

Analisten zijn intussen nog enthousiaster geworden en zien VICI als een groeidividend-parel. Het fonds is een van de weinige stijgers de laatst tijd en men verwacht verdere dividendgroei. Misschien ook iets voor jou?

Toegevoegd bij Conservative:

Costamare Inc. 8.87% Preferred-E (CMRE-E)

Costamare is een van ‘s werelds grootste rederijen van containerschepen. Het bedrijf opereert al meer dan 40 jaar in de internationale scheepvaartindustrie en bezit een vloot van 70 containerschepen, enige zijn nog in aanbouw. CEO is Konstantinos Konstantakopoulos. Zijn familie bezit 58,4% van de gewone aandelen van Costamare. Men keert al 40 jaar dividend uit op het gewone aandeel. Dat geeft een goed gevoel bij de pref; pref-dividend gaat immers altijd voor.
Wij geven de voorkeur aan de prefs van Costamare boven het gewone aandeel. Costa heef 4 prefs op de beurs (B, C, D, E). Van de prefs B, C, D is de calldate voorbij; tot op heden heeft Costamare ze niet van de beurs gehaald, men heeft kennelijk geen haast. De Serie-E pref heeft een calldate op 30 januari 2023. Daarna mag (hoeft niet) het fonds van de beurs worden gehaald (afgelost); je ontvangt 25$ retour. Het fonds is nu iets boven de 25$ geprijsd, aanzienlijk lager dan voorheen. Voor deze prijs ontvang je een mooi dividendrendementen dat waarschijnlijk ook na de calldate blijft doorlopen. De pref is cumulatief (eventueel achterstallig dividend moet altijd worden betaald).
Het vast kwartaaldividend is 0.55$/aandeel. Daarmee is het dividendrendement ca. 8,7%.

Opmerking
Koop het fonds niet boven ca. 25,50$. Wanneer het fonds onverhoopt wordt gecalled na 30 januari 2023 krijg je “slechts” 25$ retour.Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | zaterdag 24 september 2022
Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen.

Hoogdividendbeleggen voor starters | zaterdag 22 oktober 2022
Deze workshops is bedoeld voor starters of voor hen die dit overwegen.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.