Actueel Easy Income Plan – 27 juni 2022


Bearmarket, de basis voor toekomstig (extra) inkomen

Als belegger weet je één ding zeker. Je krijgt te maken met goede en mindere tijden, ongeacht waarin en hoe je belegt. De waarde van je portefeuille “slingert” altijd. We spreken dan over “correctie” of “bearmarket en bull-market”. Er is sprake van een correctie wanneer er een daling van tenminste 10% is, ten opzichte van het laatste vorige hoogtepunt.
Zo stonden de beurzen eind 2021 op een “all time high”; momenteel zien we een forse correctie daarop van ca. 15- 20%; men spreekt dan van een bearmarket. Onzekere economisch tijden, oorlog, inflatie, renteverhogingen; alles beweegt en is van invloed. Bijna elke dag horen we in het nieuws dat veel zaken niet goed gaan en dat de (negatieve) invloed op de economie als geheel wel eens fors zou kunnen zijn. Dat zorgt ervoor dat aandelen wereldwijd in een bearmarket zijn beland.

Bear-, en bullmarkets zijn van alle tijden maar misschien wat extremer gedurende de laatste jaren. Aandelen hebben meestal de neiging om bij elke marktcorrectie te ver naar beneden door te schieten. Dat wordt mede veroorzaakt door de vele automatische verkoop-signaleringsprogramma’s, die met name institutionele beleggers gebruiken. Het laatste klassieke voorbeeld is de covid-19 uitverkoop in maart 2020. Aandelen zijn daarna weer gestegen tot een (soms onrealistisch) hoogtepunt. Een correctie kan dan niet uitblijven, zoals we al begin dit jaar voorspelden. Daar moeten we mee leven als beleggers.
Elke effectenportefeuille heeft immers te maken met de waan van de dag.
De dagwaarde van je portefeuille varieert (soms fors) en dat geldt ook voor de Voorbeeldportefeuille. Veel ander beleggingsvormen lijden ook onder een bearmarket zoals nu de cryptomarkt (hoewel wij dat niet zien als beleggen). Dat is allemaal niets nieuws en als belegger moet je zo’n dip gewoon uitzitten.

Bearmarkten zijn niet prettig om doorheen te gaan, maar ze zijn een normaal verschijnsel. Elke bearmarket is ook anders, maar gezien de geschiedenis weten we dat de markt uiteindelijk herstelt en de beurs op termijn doorstijgt, zeker in de VS. Voor een lange-termijn-beleggers biedt een bearmarket over het algemeen betere kansen om kapitaal aan het werk te zetten.
Bovendien, zoals bekend, beleggen we voor permanent inkomen. Het is niet voor niets, dat de titel van het nieuwe boek zo luidt. En dat inkomen liep bij vorige bear-markets nagenoeg onveranderd gewoon door.

Daar komt nog iets bij.

De Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, is altijd een toonbeeld van kracht en van snel economisch herstel. Men is alert, innovatief en reageert vaak heel effectief wanneer dat nodig is zoals nu, ook wanneer het pijnlijke maatregelen betreft. Dat wekt vertrouwen, zeker t.o.v. het Europese bedrijfsleven en overheden. Ook nu neemt men in de VS het voortouw met een noodzakelijke renteverhoging van maar liefst 0,75%; de (tijdelijke) pijn neemt men voor lief. De “drive” om de inflatie zo snel mogelijk terug te dringen is hoog.
En dat is weer goed voor de economie!

Zelf ga ik er als volgt mee om
Wanneer markten op een hoogtepunt staan, zoals eind 2021, blijf ik grotendeels aan de zijlijn. De koersen zijn te hoog en de dividendrendementen daardoor lager. Maar zodra er een dip of correctie optreedt, word ik actiever met (reserve) cash geld. Een beperkt bedrag staat meestal klaar voor dergelijke situaties, die zeer regelmatig voorkomen. Zodra de markt een daling van 10-20% laat zien, zet ik nieuw cash-geld of ontvangen dividend onmiddellijk “aan het werk”. Het hoge dividend en de forse kans op koersherstel zijn de belangrijkste redenen. Verkoop van fondsen is niet aan de orde.
Als langetermijn-belegger kun je met bear-, en bullmarkten ook minder actief omgaan. Dan laat je “markttiming“ voor wat het is en blijf je gewoon periodiek (bij)kopen, bijvoorbeeld maandelijks. Lees daarvoor nogmaals het artikel in de Actueel van april 2022 Waarom het timen van de markt meestal niet werkt.

Conclusie
Markten overdrijven altijd. Aandelenmarkten lijken op mensen. Ze hebben emoties en handelen daarnaar op korte termijn. Maar realistisch gezien waren de afgelopen jaren “abnormaal” met het oog op de lage/negatieve rente de enorme stimulering van overheden. We zijn er misschien aan gewend geraakt, maar het is/was geen normale situatie. Dat daar eens een einde aan moest komen, is logisch. Beleggers moet er wel weer aan wennen; wanneer men zover is, weten we niet. Zoals eerder gezegd; markten kijken altijd vooruit en daar kun je nu van profiteren.
Er zijn ondertussen veel aanwijzingen dat de Amerikaanse economie nog steeds heel gezond is. In de VS heeft ING zelfs een rapport gepubliceerd waarin men verwacht dat de economie sterk zal herstellen in de tweede helft van dit jaar. Ook in de VS staat de arbeidsmarkt namelijk roodgloeiend en ook de bouwsector groeit sterk als economische motor. Ook “Tech” zal verder groeien, hoewel deze nu de hardste klappen heeft opgelopen.

Er is een groot verschil tussen “gewoon beleggen voor koerswinst” en “beleggen voor inkomen”. Beleggers, die uitsluitend afhankelijk zijn van de dagwaarde van hun portefeuille, moeten wachten totdat de koersen weer gaan stijgen. Als “belegger voor inkomen” daarentegen richt je je primair op de groei van je inkomen op termijn. (Verderop zie je aantal concrete voorbeelden hiervan.)

De dagwaarde van je portefeuille is niet waar je op stuurt; die herstelt evengoed uiteindelijk. Een bearmarket is immers vrijwel altijd tijdelijk, maar je kunt aanzienlijk hogere dividendrendementen “vastzetten” als Income-belegger. En dat is wat we (blijven) doen.

Blijf bij je strategie

Het belangrijkste is dus om bij je Income-strategie te blijven. Daarom proberen we fondsen te selecteren waarbij de continuïteit van dividend voorop staat. Dan hebben we automatisch kwaliteitsfondsen. De Voorbeeldportefeuille bestaat uit dergelijke (CEF)fondsen, hoewel er altijd iets kan gebeuren natuurlijk. Dividend is inkomen; herinvesteren en periodiek fondsen bijkopen is hoe het werkt. Dat kan alleen via betrouwbare dividendbetalers, liefst gespreid over meerdere fondstypen. Vooralsnog gaat dat prima, zelfs in Covid-periode zijn het meeste dividenden nauwelijks in gevaar geweest. Dat blijft de strategie in goede en mindere tijden.

Enige Voorbeelden
Onderstaande tabel is gebaseerd op een investering van 10.000$, gedaan resp. 5 of 10 jaar geleden (2017 en 2012). Het betreft enige CEF’s uit de Voorbeeldportefeuille. Je ziet aan de hand van drie voorbeelden dat, naarmate je langer dividend herbelegt, jouw inkomen op termijn (exponentieel) toeneemt (Einstein 8-ste wereldwonder). Je krijgt steeds meer aandelen in bezit, die allemaal dividend blijven uitkeren.

Inkomensgroei o.b.v. investering van 10K$ in resp. 2017 en 2012
Peildatum: 15 juni 2022

Toelichting/voorbeeld ASG:
Stel op 15 juni 2017 had je 10K$ geïnvesteerd in ASG-aandelen.
Je ontving toen 2079 aandelen. Door consequent herinvesteren van het dividend is het aantal aandelen toegenomen tot 3236 stuks. Op dit moment is het actuele jaardividend 0,72$ per aandeel.
Inkomen is nu 2.329$/jaar (3.236 x 0,72$=2.392$)
De huidige waarde is: 17.573$

Stel je had op 15 juni 2012 10K$ geïnvesteerd in ASG-aandelen.
Je zou 2.557 aandelen hebben ontvangen. Door consequent herinvesteren van het dividend is het aantal aandelen toegenomen tot 5.816 stuks. Op dit moment is het actuele jaardividend 0,72$ per aandeel.
Inkomen is nu 4.500$/jaar (5816 x 0,72 =4.500$)
De huidige waarde is: 31.580$

Op hoofdlijnen zie je bij alle CEF’s hetzelfde beeld, d.w.z gestage groei van inkomen en toename van de actuele fondswaarde o.b.v. steeds meer aandelen in bezit door herbeleggen.

Opmerkingen

Consequent herinvesteren leidt tot groeiende inkomsten, op termijn zelfs exponentieel.

De tabel toont uitsluitend de groei van het inkomen per fonds op basis van herbeleggen en staat los van koersstijging/daling in de betreffende periode.

De voorbeelden zijn gebaseerd op herbeleggen van jouw dividend in hetzelfde fonds. Je kunt ook herbeleggen in andere Hoogdividend-fondsen.

Door het verkrijgen van steeds meer aandeden is er eveneens een grote kans op toename van de totale portefeuillewaarde.

Deze voorbeelden gaan ervan uit dat je het dividend onmiddellijk herinvesteert na ontvangst. In de praktijk kan het verstandig zijn om het dividend wat te op te sparen alvorens te herbeleggen. Dan hebben transactiekosten (gebaseerd ca. 4 euro/transactie) nauwelijks invloed.

CEF’s met vastrentende-waarden

Zoals je weet zijn Closed end Funds Amerikaanse beursgenoteerde beleggingsfondsen. In de VS bestaan er ca. 500. Deze fondsen worden bijna allemaal op de markt gebracht door de grote Amerikaans financiële instellingen zoals Pimco, BlackRock, etc. Dergelijke beleggingsfondsen bestaan niet in Nederland/Europa. CEF’s hebben als belangrijkste doelstelling om inkomsten te genereren voor haar aandeelhouders in de vorm van stabiel maandelijks of kwartaaldividend. Koerswinst is voor de meeste CEF’s een secundaire doelstelling. Een CEF bezit aandelen/effecten van andere bedrijven/instellingen. Je kunt een CEF dan ook zien als een beursgenoteerd bedrijf met maar één type bezitting (assets), namelijk effecten (aandelen en/of obligaties) van andere bedrijven. CEF’s worden actief gemanaged, dus de kwaliteit van het management speelt een grote rol bij de selectie.

Closed end Funds beleggen in vele, soms specifieke, markten, bijvoorbeeld “aandelen VS”, “aandelen wereldwijd”, “emerging markets”, “technologie” en ook in zogenaamde Vastrentende Waarden. (VRW-CEF’s). Dat zijn obligaties, preferente aandelen en andere leningen, die een vast inkomen opleveren in de vorm van dividend of rente. CEF’s bewegen gewoonlijk mee met het beurssentiment. Dat geldt eveneens voor ETF’s (volgen een index). Het grote verschil is echter dat bij CEF’s de dividenden gewoon doorlopen; ETF betalen meestal geen dividend; bij een beursdaling kun je dan alleen maar wachten op koersherstel.

In mindere beurstijden, zoals nu, hebben CEF’s het grote voordeel dat veel dividendrendementen aanzienlijk hoger zijn en dat ze nu ca. 8-12 % generen.
Daarnaast koop je, in minderen beurstijden, veel CEF’s met een hogere discount.
Dan koop je in feit de bezittingen van de CEF tegen een lagere prijs/aandeel dan de werkelijke beurswaarde. We zitten in een bearmarket vanwege rentestijging en inflatie.
We krijgen regelmatig de vraag of het nu verstandig is om VRW-CEF’s te verkopen of juist te kopen. Hoe zit dat?

VRW-fondsen en CEF’s, wat te doen?
Met een inflatie van 8,3% in mei, zien we dat de geldontwaarding snel gaat. De overheid en diegenen met schulden profiteren het meest van geldontwaarding. Inflatie vreet aan de koopkracht van contant geld. Inflatie heeft ook een negatieve invloed op waarderingen van tal van aandelen. Aandelen worden vaak gewaardeerd op basis van verwachte toekomstige winsten. Bij hoge inflatie heeft toekomstig contant geld een lagere waarde dan contant geld vandaag. Dus vragen veel beleggers zich af wat te doen met hun contant geld; beleggen in grondstoffen, (nieuw) onroerend goed?
Velen denken dat vastrentende-fondsen zoals obligaties onaantrekkelijk zijn wanneer de rente en de inflatie oplopen; men verkoopt. Dat zie je ook terug in de dalend koersen van de VRW-CEF’s in de Voorbeeldportefeuille.
Maar een van de alternatieven is wel degelijk het (bij) kopen van vastrentende-fondsen zoals prefs en babybonds, dat doen VRW CEF’s nu ook.

Bij beleggen moeten we altijd naar de toekomst kijken. Het is een vergissing om aan te nemen dat de huidige omstandigheden voor altijd zullen voortduren, dat doen ze nooit. De zekerheid is dat de omstandigheden van morgen anders zullen zijn dan de omstandigheden van vandaag.
Juist nu echter bieden VRW-fondsen zoals prefs en babybonds een enorme kans. Je kunt ze nu kopen met een prima rendement en tevens een mooie koerswinst behalen wanneer prefs en obligaties worden afgelost. Als je je zorgen maakt over een recessie, zijn vastrentende waarden historisch gezien een veilige belegging met gemiddeld een lagere volatiliteit.

De meeste VRW-fondsen (zoals prefs en babybonds ) betalen vandaag allemaal een rendement van 7,5- 9,5%. Dat zien de managers van VRW-CEF’s ook. Alle CEF worden actief gemanaged en de managers gaan nu aan de gang met het kopen van goedkope VRW-fondsen met een hogere rendementen op termijn. VRW-CEF’s doen dat op grote schaal. Uiteindelijk gaat de CEF-cashflow omhoog en blijven de dividenden betaalbaar.
Fixed-income is the place to be. (Zie ook artikel verderop; hoe stabiel zijn CEF-dividenden?)

VRW-CEF’s, welke zijn het?
We hebben de volgende VRW-CEF’s in portefeuille, weliswaar met soms met verschillende strategieën:

 • AVK: Advent Claymore Convertible Securities & Income Fund
 • AWF: AllianceBernstein Global High Income Fd      
 • HTD: JHancock Dividend Inc 
 • PDO: PIMCO Dynamic Income Opt Fund      
 • PDI: PIMCO Dynamic Income Fund

Ook deze CEF’s hebben de laatste tijd een koersdaling laten zien waardoor dividendrendementen zijn opgelopen tot 10% of meer. Is dat wel gezond?

Laten we eens in-zoomen op Pimco.

PIMCO
We hebben twee Pimco-CEF’s in portefeuille weten PDI en PDO. Beide fondsen worden op de markt gebracht door de grootste VRW-belegger ter wereld te weten Pimco. VRW-fondsen zoals obligaties en prefs bieden een vast rendement in de vorm van rente of dividend. Kun je ze goedkoper inkopen dan nominale waarde, dan is dat mooi. Dat is hoe een VRW-CEF opereert, maar dan grootschalig. PIMCO heeft de reputatie dat zijn fondsen zijn gestructureerd om “stormen te trotseren”; dat is gebleken tijdens de financiële crises en Covid. Een actief management zorgt daarvoor.
PDI heeft het dividend gedurende het laatste decennium nooit overgeslagen en zelf regelmatig fors extra dividend betaald.
PDI heeft ondermeer als strategie om (bedrijfs)obligaties te kopen die soms in paniek zijn verkocht. Het zijn veelal obligaties (en prefs) van grote Amerikaanse Internationaals, die zeer kredietwaardig zijn. Ze betalen een gestage inkomstenstroom uit aan PDI, dat het fonds op zijn beurt overdraagt aan beleggers, met soms zelfs extra dividend (zie de pieken).
PDO is een soortgelijk fonds dat relatief kort op de markt is, niettemin verwachten wij dezelfde stabiliteit als bij PDI. Beide fondsen blijven aantrekkelijk.

Conclusie
Alle VWR-CEF koersen zijn gedaald, maar dat kan gezegd worden van de meeste aandelen in de markt. Maar beleggen in VRW blijft aantrekkelijk. VRW-CEF’s hebben door de jaren laten zien dat ze onder alle omstandigheden het dividend blijven betalen. Pimco is mogelijk de koploper, maar ook de andere CEF’s in de Voorbeeldportefeuille zijn consistent met dit beeld. Op dit moment zijn de dividendrendementen extreem hoog natuurlijk. De vraag is dit zo blijft of dat er toch hier en daar een dividendverlaging aan zit te komen. Historisch gezien is die kans echter klein. Immers; elke obligatie die een VRW-CEF nu koopt, heeft een hoger rendement dan voorheen. Uiteindelijk is dat wat het dividend ondersteunt.
Wanneer beleggers zeggen “verkoop vastrentende waarden omdat de prijzen dalen” is dat niet handig. Je haalt op termijn meer profijt uit het innen van de dividenden. Waarom verkopen als het dividend zekerder is en de kans op toekomstige speciale dividenden groter?
Vooral de PIMCO-fondsen zijn nog steeds de “cash genererende machines”, die ze al tientallen jaren zijn. En dat geldt ook voor andere “goede VRW CEF’s” in de Voorbeeldportefeuille (hoewel we er een gaan verwijderen).

Wereldwijde dividenden blijven groeien

We hebben er eerder op gewezen o.a. tijdens webinars; wereldwijde dividendbetalingen blijven maar groeien. Een bekend rapporteur van deze ontwikkeling is de Amerikaanse vermogensbeheerder Janus Henderson. Tijdens de pandemie-beurskrach in maart 2020 werden dividenden hier en daar (tijdelijk) gestaakt of verminderd, ook in zeer beperkte mate bij sommige fondsen in onze Voorbeeldportefeuille. Na de pandemie hebben dividenden zich in recordtempo hersteld en zijn zelfs nu hoger dan ooit.

De wereldwijde dividenden waren nog nooit zo hoog als in het eerste kwartaal van 2022; ze blijven daarmee een betrouwbare bron van inkomensgroei.

Overal groeiden dividenduitkeringen met dubbele cijfers. Alle sectoren doen eraan mee: de grootste stijging zien we in de olie- en mijnbouwsector. Ruim 80% van de bedrijven wereldwijd keerden meer dividend uit dan een jaar geleden.

Verreweg het grootste deel van de wereldwijde dividendbetalingen zien we in de VS, bijna 45% (ca. 700 miljard dollar). Bijna alle Amerikaanse bedrijven uit de S&P index verhoogden hun dividend. Maar liefst 99% van de Amerikaanse (dividendbetalende) bedrijven deden dit of hielden het dividend stabiel. Nu betwijfelen veel analisten of deze ontwikkeling stand houdt in de komende tijd vanwege de talloze wereldproblemen.
We zullen het moeten afwachten.

Hoe stabiel zijn CEF-dividenden?

Wij krijgen regelmatig de vraag waar de (hoge) dividenden van CEF’s vandaan komen.
CEF’s moeten 90% van hun inkomsten doorgeven aan de aandeelhouders (RIC-regeling in de VS), maar dan moeten ze die inkomsten wel (blijvend) genereren. Het principe van “beleggen voor inkomen” berust immers op het feit dat we continu stabiel inkomen/dividend van onze investering willen zien, jaar in jaar uit. In ons geval betreft dit inkomen uit CEF-fondsen (of andere fondstypen zoals in de AIP-portefeuille). Zolang de fondsen dat doen, is de (korte termijn) marktwaarde van je portefeuille tamelijk irrelevant. Je kunt het vergelijken met huurinkomsten uit onroerend goed. Dat roept wel de vraag op hoe stabiel deze CEF-dividendbronnen zijn; waar komt het vandaan?

CEF’s krijgen hoofdzakelijk inkomsten uit drie verschillende bronnen

1) VRW-CEF’s
Deze halen hun inkomsten grotendeels uit vastrentende waarden. Dat zijn (preferente) aandelen, obligaties die men bezit. Men ontvangt veelal vaste stabiele inkomsten in de vorm van rente of dividenden. Dat betekent dat de inkomsten om onze dividenden of uitkeringen te betalen, afkomstig zijn van relatief stabiele, “business as usual” bronnen.
Voorbeelden van VRW-CEF’s zijn PDI, PDO, AVK, HTD, AWF.

2) Aandelen-CEF’s
De andere component van de inkomsten van een CEF bestaat uit de waardevermeerdering (of vermindering) van haar beleggingsportefeuille, kapitaalgroei dus (capital appreciation).
Aandelen CEF’s halen het grootste deel van hun inkomsten uit de waardestijging van aandelen in hun bezit. CEF’s, die hoofdzakelijk aandelen bezitten, hebben daarom wat meer risico’s. De meeste aandelen van grote onderneming in de VS (S&P 500) betalen slechts 1-2% dividend. Dat betekent dat aandelen-CEF’s slechts “een beetje” vast inkomen hebben. Ze moeten hun inkomsten op een andere wijze realiseren om een dividend van 7% of meer te kunnen betalen. Dat moet in feite komen van koerswinsten op de fondsen in hun portefeuille, waardoor de waarde van de bezittingen van de CEF stijgt. Aandelen-CEF’s hebben dus niet zo’n gestage inkomstenstroom als VRW-CEF fondsen.
Voorbeelden zijn: BST, USA, ASG, HQH.

3) Mix-CEF’s
Mix-CEF’s beleggen zowel in aandelen als in VRW.
Zijn deels afhankelijk van kapitaalstoename en deels van vaste inkomsten.
Voorbeelden zijn IGR, UTG, BIT.

Wanneer een CEF te weinig inkomsten geniet, al of niet tijdelijk, dan kan het zijn dat men (tijdelijk) een deel van haar bezittingen verkoopt om het dividend te kunnen blijven betalen. Dat holt het kapitaal uit en kan daarom niet eeuwig duren. Dat is dan ook een van de selectiecriteria.

Conclusie
Alle CEF-koersen zijn recent ook gedaald evenals de beurs als geheel, maar de dividendrendementen zijn tegelijk fors gestegen. Verkopen van aandelen CEF’s is wat ons betreft daarom niet aan de orde, integendeel. Blijven herinvesteren van je dividend is “the name of the game”.
Essentieel blijft altijd de kwaliteit van het management van een CEF; ook daarop selecteren we scherp. Ze moeten immers in goede en slechte tijden het dividend blijven betalen, desnoods wat minder als het nodig is, maar wel consequent.

Leren van Warren

We kennen hem allemaal, ‘s-werelds meest succesvolle belegger Warren Buffet, inmiddels 91 jaar. Dan lijkt het logisch om te bekijken, zoals zovelen, hoe hij tot zijn succes komt, juiste in deze tijd. Op hoofdlijnen kun je dan wel een aantal kenmerken van zijn succes onderkennen zoals:

 • Kies voor unieke stabiele bedrijven met groeikansen.
 • Kies zo mogelijk voor (groei) dividend-bedrijven.
 • Hou een lange termijnvisie.
 • Stap in wanneer anderen uitstappen.

Recent was de jaarlijks aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway, zijn beleggingsfonds. Het is altijd mooi om te zien dat hij zichzelf geen bijzondere (beleggings)eigenschappen toekent en zeker geen investerings-genie genoemd wil worden.
Het nemen van rationele en verstandige beslissingen is de basis voor zijn succes in combinatie met een lange termijnstrategie.
Ook hij geeft toe dat ook hij nooit kan voorspellen wat beurzen op korte en lange termijn doen. Hij belegt meestal wel tegendraads, wanneer dat een overduidelijk moment is. Zo kocht hij in 2008 tijdens de grote recessie (bankencrises) veel fondsen; niet zo slim volgens velen, later bleek het een goed besluit.
Voor het overige zegt Buffet “we hebben nog nooit iets getimed”, eraan toevoegend dat het succes van de lange termijn “Buy and Hold” beleggingsstrategie van het bedrijf eigenlijk eenvoudig is.
(Zie ook het recente artikel ‘Waarom het timen van de markt meestal niet werkt‘)

Warren’s collega, Charlie Munger, betreurt wel hoe speculanten Wall Street schijnbaar hebben overgenomen. Hij spreekt over een casino-achtige sfeer. Buffet noemt de markt een ‘goksalon’. Ook sprak hij zijn zorg uit over inflatie, maar had lof voor de FED over de manier waarop men een en ander aanpakt, inclusief renteverhogingen van dit moment.
Wij pretenderen natuurlijk niet om de successen van Warren Buffet zelfs maar te benaderen. Wel zijn er veel overkomsten met (hoog)dividendbeleggen, zoals de keuze voor kwaliteitsbedrijven/fondsen, focus op dividend(groei) en ook veelal “Buy & Hold”. Misschien is zijn recente aankoop van 11% van de aandelen van Hewlett-Packard wel een mooi voorbeeld. Kopen op een laag (tech)moment, maar wel met een prima historisch dividendgroei-patroon. Goed om te weten.

Het nieuwe boek is er! En een nieuwe starters-training!

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze week heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de reguliere boekhandel.

Wanneer niet-abonnees het boek bestellen via onze website, worden de kosten van het boek terugbetaald bij het afsluiten van een AIP of EIP- abonnement voor 31 december 2022. Misschien een tip voor jouw relaties?

Nieuw: Workshop Starters
Velen realiseren zich dat inflatie en hogere rentes hun spaargeld snel in waarde doet dalen. Daarom overwegen ze te gaan beleggen maar hoe? Beleggen voor inkomen is dan aantrekkelijk maar je moet het wel enigszins in de vingers krijgen. Het is niet moeilijk, maar je kunt je rendement aanzienlijk verhogen wanneer je alle tips en tricks kent.
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom we uitsluitend een Workshop-gevorderden in ons programma hebben terwijl er toch veel nieuwe Income-beleggers zijn, die eerste de basis van deze methodiek willen leren begrijpen.
Daarom starten we dit najaar met de Workshop-starters. Deze nieuwe workshop vindt eveneens in Woerden plaats en is bedoeld voor diegenen die overwegen te starten met “beleggen voor inkomen” of zij die er net mee zijn begonnen en die hun kennis verder willen verdiepen. De kosten heb je zo terugverdiend.

Je leert onder andere:

 • Wat is dividend?
 • Waarom is dividend essentieel voor het rendement bij beleggen?
 • Hoe begin ik met “beleggen voor inkomen”?
 • Welk plan is voor mij het meest geschikt. En hoe gebruik ik de Voorbeeldportefeuille?
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn broker-account (met live demo/voorbeelden)
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van beursfluctuaties en diverse fondstypen.
 • Hoe maak ik zelf een plan voor (extra) inkomen?
 • Waar let ik op bij de opbouw van mijn portefeuille?
 • Wat zijn de risico’s?

Voor de workshops wordt een dagdeel (4 uur) uitgetrokken. Dat biedt de mogelijkheid in een beperkt gezelschap uitgebreid in te gaan op de materie. Zie verder bij Academy.

Overstappen van EIP naar AIP?

Zoals je weet bestaan er meer hoogdividend-fondstypen naast CEF’s. Deze vind je in de AIP-portefeuille met ca 5 fondstypen verdeeld over ca 50 fondsen. Zo vind je er ook Real Estate Investment Trusts (REIT), Business Development Corporation (BDC), Preferente aandelen (PREF) en Babybonds.
Dus, heb je als abonnee van het “Easy Income Plan” de smaak te pakken gekregen van hoogdividend beleggen dan zou je een overstap naar het AIP kunnen overwegen. Je ontvangt dan maandelijks de nieuwsbrief, en je krijgt toegang tot webinars en een drukbezocht forum.

Met korting

Wanneer je als EIP-abonnee wilt overstappen naar het Active Income Plan (AIP) bieden we je deze mogelijkheid.
De procedure is als volgt:

1. Log in en meld je aan voor het AIP via deze pagina:
https://www.beterbeleggendandebank.nl/register/uitgebreid-abonnement-jaar/
Gebruik de couponcode EIPNAARAIP21.
Daarmee krijg je het eerste jaar €60,- korting op het AIP-abonnement.

2. Tot het einde van de looptijd van het EIP kun je dan ook nog het EIP blijven bekijken.
Waarschijnlijk wil je het EIP daarna niet meer automatisch verlengen. Meld je dan af via Account>Abonnement>Cancel EIP.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Jaap
Ik heb een vraag over het aankopen van Amerikaanse aandelen. Als ik een order plaats dan neem ik altijd market-order. Is dat goed of adviseren jullie een andere optie? 

Antwoord:
Wanneer je een marktorder plaatst heb je geen controle over de maximale/minimale aankoop/verkoopprijs van een fonds. Dan moet je maar afwachten wat je uiteindelijk betaalt/ontvangt. Ik raad meestal aan om voor een limiet-order te kiezen. Dan kun je bij het plaatsen van een order een limiet instellen.

Voorbeeld:
Wanneer je een fonds wilt kopen voor maximaal 20$ stel je dat in als limiet; dan betaal je nooit meer. Je kunt ook een lagere limiet instellen, bijvoorbeeld 19$, en dan wachten tot het fonds mogelijk daalt naar 19$ en je het tegen deze prijs krijgt. Een limietorder blijft langere tijd actief, dus je kunt enige maanden wachten op de eventuele uitvoering van de order. Omgekeerd werkt het ook bij een verkooporder als je een hoger(verkoop) limietprijs instelt dan de huidig koers van het fonds.

Videos

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.
Deze maand heeft Fred Hendriks opnieuw een Masterclass bij broker Lynx gegeven over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS. Die is hier in zijn geheel te bekijken.

De Voorbeeldportefeuille

Zoals je weet zijn CEF’s bemande beleggingsfondsen, die puur gericht zijn op inkomen. Dat wil absoluut niet zeggen dat er op termijn geen koerswinsten mogelijk zijn maar het rendement komt meestal van (hoog) dividend en zo mogelijk herbeleggen. CEF’s zijn aandelen en hebben dus ook de neiging om volatiel te zijn net zoals gewone aandelen.
Maar wanneer je periodiek rustig wilt beleggen op basis van “Dollar Cost Averaging” heb je hier weinig last van (zie Actueel van 1 april 2022).
Maar aangezien CEF’s (hoge) dividenden uitkeren is het toch verstandig om zo af en toe te kijken naar een attractief instapmoment. Dat zijn de momenten waarop de koers van een CEF is gedaald t.o.v. van het hoogste punt is het afgelopen jaar (52 weken). Dan zet je immers hogere dividenden vast; dat geldt zeker ook nu. Ook de premie/discount van een fonds speelt een rol, voor de meer actieve CEF-belegger. In de Voorbeeldportefeuille zie je de actuele premie/discount percentages alsmede de 10 jaar gemiddelde totaalrendementen per fonds. Op basis hiervan doen we een aanpassing. We verwijderen het obligatiefonds AWF en voegen een nieuwe CEF toe (EXG).

Verwijderd
AllianceBernstein Global High Income Fund (AWF)

We hebben AWF al sinds het begin van het Easy Income Plan in portefeuille en het heeft zich bewezen als een stabiel dividend fonds; de dividenden zijn altijd zonder onderbreking betaald sinds de start in 1984! Toch zijn we minder te spreken over dit fonds vanwege de lagere “Annual Total Return” (gemiddeld jaarlijkse opbrengst) van slechts 4,29% over de laatste 10 jaar. Dat komt door de koersdaling van dit fonds over de laatste 10 jaar van 14$ naar 9,6 $. Daarmee is AWF het minst presterende fonds in de portefeuille Op zich laat het fonds wel een redelijk positief resultaat zien, maar we kunnen aanzienlijk beter terecht. We hebben meer vertrouwen in andere vastrentendewaarde-fondsen zoals PDI en PDO voor de nabije toekomt. Ook EXG is een alternatief hoewel geen echte VWR-CEF.
Daarom verwijderen we AWF uit de portefeuille.

Opmerking
Je hoeft zelf AWF niet (onmiddellijk) uit jouw portefeuille te verwijderen. Het fonds is op zichzelf stabiel. Maar (bij) kopen is nu minder aantrekkelijk t.o.v. talloze andere fondsen in de VBP.

Toegevoegd
Eaton Vance Global Dividend Inc. Fund (EXG)
Eaton Vance is een van de oudste beleggingsinstellingen in de Verenigde Staten. Eaton Vance biedt vele vormen van beleggingsproducten en verleent diensten voor vermogensbeheer. EXG investeert gespreid wereldwijd in aandelen, waaronder Google, Nike, Philips, Unilever en Disney. De bijna honderd investeringen hebben een gezamenlijke waarde van ruim 3 miljard dollar. Het fonds heeft lange stabiele en zeer betrouwbare dividendhistorie. EXG richt zich ook op dividend betalende aandelen en schrijft callopties op een groot deel van haar portefeuille om cashflow te genereren uit de ontvangen optiepremie. EXG betaald (maandelijks) dividend sinds de oprichting in 2007. Tijdens de coronacrisis is het dividend tijdelijk verlaagd. Op dit moment is het dividendrendement 9,5 % o.b.v. een jaardividend van 0,74$.


Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | zaterdag 24 september 2022
Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen.

Hoogdividendbeleggen voor starters | zaterdag 22 oktober 2022
Deze workshops is bedoeld voor starters of voor hen die dit overwegen.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.