Actueel Easy Income Plan – 1 april 2022

Wat betekent de Russisch-Oekraïense oorlog voor (dividend) beleggers?

Inmiddels is de Russisch-Oekraïense oorlog al ruim vier weken gaande en het blijft onwerkelijk om een nieuwe landoorlog in Europa mee te maken. Een oorlog tussen het grootste en één na grootste land van Europa. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar allen die hierbij het slachtoffer zijn of nog worden. Oorlog in Europa is iets waarvan iedereen dacht dat we het nooit meer zouden meemaken. Voor velen is het leven acuut veranderd door de gebeurtenissen, zowel in Oekraïne als daarbuiten, inclusief de vele Russische slachtoffers die deze oorlog niet hebben gewild.
Wij volgen de gebeurtenissen op de voet en doen dat ook voor een groot deel vanuit het gezichtspunt van Amerikanen, Amerikaanse beleggers en analisten. We hebben, met het oog op de oorlog, opinies en verwachtingen van talloze specialisten en analisten in de VS geanalyseerd.

In het kort

Voor Amerikaanse beleggers zelf verandert er waarschijnlijk niet zo veel. De meeste Amerikanen beleggen in eigen land. Onze dividendinkomsten zullen ook gewoon doorlopen, omdat we investeren in de VS.
Zij die onverhoopt beleggingen hebben in Rusland, zien de waarde daarvan verdampen. Zo is de koers van het Russische gasbedrijf Gazprom al bijna 90 procent gedaald, evenals veel andere koersen, met name bankaandelen. Intussen is de beurs gesloten. Ook de Russische munt, de roebel, is weinig meer waard t.o.v. de euro en dollar.

Geopolitieke risico’s bij beleggen zijn altijd in overvloed aanwezig. Zij die in Russische bedrijven zijn belegd krijgen een dure les. Het land breekt met alle internationale normen en waarden. Ook veel grote bedrijven nemen hun verlies en gaan Russische bezittingen afstoten.

Wie profiteert uiteindelijk?

Amerikaanse analisten zijn er heilig van overtuigd dat in de VS gevestigde en op de VS gerichte bedrijven en fondsen de ultieme ‘winnaars’ zullen zijn. Misschien is men enigszins bevooroordeeld, maar toch zit er volgens ons veel waars in hun beschouwingen. Hier enige interessante opinies:

De handel tussen Rusland en de VS zal tot bijna nul dalen

Rusland is een grote exporteur van grondstoffen zoals olie, steenkool, edelmetalen en aardgas. De handel tussen de VS en Rusland bedroeg in 2019 slechts 34 miljard dollar, een druppel op een gloeiende plaat in vergelijking met de handel tussen de VS met China (meer dan 500 miljard dollar).

Maar de internationale sancties maken het moeilijk om geld in en uit Rusland te verplaatsen. Daardoor zal de handel nog meer richting VS en EU verschuiven. Wanneer een product of dienst verdwijnt en de vraag blijft, zullen andere bronnen/bedrijven het overnemen. Veel in de VS gevestigde bedrijven, zullen daarom profiteren van sancties tegen Rusland, ook leveranciers van grondstoffen. Zelfs wanneer de vijandelijkheden stoppen, zal de markt zich herstellen zonder Rusland, of wordt Rusland pas op de lange termijn weer te geaccepteerd als handelspartner.

De handel tussen China en de VS/EU zal er ook onder lijden

China is een belangrijke handelspartner voor een groot deel van de wereld, maar het anti-Russische sentiment slaat nu al over op China. China verklaarde recent een speciale en nauwe relatie met Rusland te hebben. China heeft Rusland niet veroordeeld en doet aan koorddansen. De behandeling van Hongkong door China en de vijandigheid tegenover Taiwan dragen ook bij aan het negatieve sentiment. China kan zijn economische groei/activiteit niet volhouden zonder dat de Amerikaanse en Europese consumenten de goedkope producten blijven kopen.

De ‘winnaar‘

Als China en Rusland economisch verliezen, wie wint er dan? Humanitair gesproken is het duidelijk; niemand wint. De prijs van oorlog wordt maar al te vaak betaald door diegenen, die absoluut niets te maken hebben met het starten ervan. Economisch is het een heel ander verhaal.
Veel historici wijzen op de gevolgen van beide wereldoorlogen, waardoor de VS uiteindelijk de grootste economische macht ter wereld werd. Misschien iets te simplistisch, maar dat de VS garen spint bij deze oorlog lijkt waarschijnlijk.

Terwijl de oorlog in Europa gaande is, zullen opnieuw in de VS gevestigde en op de VS gerichte bedrijven de winnaars zijn. Veel Amerikaanse bedrijven hebben een minimale afhankelijkheid van China en Rusland; ze maken deel uit van de krachtige Amerikaanse economie. Daarom zullen ze profiteren van nieuwe kansen om aan de vraag uit het buitenland te voldoen; en ze hebben het voordeel dat ze fysiek ver van het strijdtoneel zijn verwijderd.

Conclusie

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne lijkt dus grotendeels voorbij te gaan aan dergelijk in de VS gevestigde bedrijven. Ze ondervinden nauwelijks negatieve gevolgen van sancties en zullen kunnen profiteren van de wereldwijde vermindering van de handel met Rusland.
“Beleggen voor inkomen” via deze hoogdividend-fondsen blijft daarom gewoon doorlopen; een enorm voordeel van deze beleggingsmethodiek. Natuurlijk fluctueren koersen van dit soort bedrijven eveneens in goede en mindere tijden. Maar de continuïteit van dividend zal er nauwelijks onder lijden.

Jong-leren, oud(er) profiteren

Ook in deze Actueel zullen we weer wat generieke onderwerpen behandelen die je meer inzicht kunnen geven in de meest optimale manier van dividend-beleggen. We richten ons ook (deels) op jongere beleggers, voor wie HD-beleggen op termijn een goed alternatief kan zijn t.o.v. ander vormen van (pensioen)sparen/beleggen.
Als beleggers hebben we altijd te maken met veranderende (markt)omstandigheden. Elke verandering roept vragen op m.b.t. de beste beleggingsstrategie op dat moment. Moeten/kunnen we er op inspelen, en zo ja hoe dan?

Ook nu zien we een aantal nieuwe omstandigheden t.o.v. voorheen, zoals hoge inflatie, rentestijging en oorlogsdreiging. Vanzelfsprekend kunnen we op sommige veranderende omstandigheden inspelen, juist als dividendbeleggers en dat doen we hier en daar. Maar bedenk intussen wel, dat een veranderende wereld ook van alle tijden is en dat beurzen zich op de langere termijn daar weinig van aantrekken.
En bedenk ook dat de bekende (beurs) wijsheden van goeroes als Warren Buffet (beleg zonder emoties) en Albert Einstein (rente op rente; hij die het niet weet betaalt, hij die het wel weet profiteert) altijd blijven gelden.
In elk geval is beleggen daardoor nooit saai, ook dividend-beleggen niet.

Starten met beleggen; hoe jonger hoe beter

De meeste mensen weten wel dat het verstandig is om op jonge leeftijd te beginnen met beleggen want; over een langere periode levert beleggen in aandelen een fors rendement op. Langere tijd dividend ontvangen en herbeleggen is verantwoordelijk voor het grootste deel van het totale rendement. Met hoogdividend-fondsen kun je op termijn een robuuste inkomstenstroom genereren en dat geldt zeker voor (eenvoudig) beleggen in Closed end Funds. Die zijn immers bedoeld om (groeiend) inkomen te genereren.

“Beter beleggen dan de bank” krijgt steeds meer relaties, die “beleggen voor inkomen” kiezen als hun voornaamste beleggingsstrategie. Onder hen gelukkig ook steeds meer jongeren en zelfstandigen, die zich realiseren dat je iets moet regelen voor later. Ook daarom blijft het voor ons belangrijk om regelmatig de voornaamste aspecten van deze methodiek onder de aandacht te brengen; ditmaal (deels) gericht op jongeren/zelfstandigen.

Wanneer je op zoek bent naar beleggingsadvies, en in gesprek raakt met beleggingsadviseurs en financieel specialisten, zul je ontdekken dat de meesten de methodiek van “beleggen voor inkomen via (hoog) dividend” niet kennen. Dat blijf ons nog steeds verbazen maar het is een feit. Wanneer je wilt beginnen met beleggen, zul je van veel “specialisten” de bekende/traditionele beleggingsmethoden en wijsheden horen zoals “beleg voor koerswinst, kies voor een beleggingsfonds, lijfrente/banksparen of ETF (index).

Opmerking:
Met name het verschil tussen beleggen in ETF’s en CEF’s is voor hen totaal onbekend.
Met ETF’s kun je nauwelijks “beleggen voor inkomen”, alleen voor koerswinst. ETF’s keren meestal geen dividend uit.

Dat is natuurlijk prima, maar realiseer je dan dat er ook een andere weg is die, vooral wanneer je vroeg begint, jouw leven op termijn (financieel) veel makkelijker kan maken. Je moet het dan wel zelf doen en willen.

Zelf beleggen is natuurlijk uiteindelijk veel voordeliger en effectiever omdat er weinig kosten aan de strijkstok blijven hangen, dat komt je rendement rechtstreeks ten goede. Gelukkig worden Nederlanders steeds actiever m.b.t. zelf beleggen. Dat zien we ook aan de forse toename van accounts bij brokers. Ook “zelf beleggen voor inkomen” m.b.v. (Amerikaans) dividend wordt steeds populairder.
Dit geldt in het bijzonder voor nieuwe beleggers, maar het blijkt ook een alternatief voor meer ervaren beleggers. Maar, beleggen moet je leren, vaak met vallen en opstaan. Dat geldt ook voor dividendbeleggen. Dit, ondanks het feit dat deze wijze van beleggen een “sleep well at night” methodiek is.
Jonge beleggers met een lange termijn visie, kunnen hier het meest van profiteren.

Waarom investeren in de economie?

Er zijn veel redenen om (jong) te gaan beleggen. Voor ons geldt dat we hoofdzakelijk beleggen in de aandelenmarkt. Waarom?
Allereerst moet je, ook als jonge spaarder/belegger, inzien dat inflatie de grootse bedreiging is voor spaarders. De afgelopen jaren was de inflatie laag. Het gemiddelde jaarlijkse inflatiepercentage van 2000 tot 2021 bedroeg ca. 2,1%. Zelfs met dat lage inflatiepercentage zou één euro, die je vanaf het jaar 2000 in een ouwe sok zou hebben bewaard, vandaag slechts 0,62 cent waard zijn.
Op dit moment nadert de inflatie de 7-12 %. Dat is hopelijk tijdelijk, maar dat betekent toch een snelle waardedaling van euro en dollar; een groot risico dus voor gewone spaarders. Jouw geld op een spaarrekening beschermt je niet tegen inflatie. Wat moet je doen om toch een behoorlijk rendement te behalen?


De snelste/eenvoudigste plek om te investeren is in de economie als geheel. Doorgaans heb je een aanzienlijk hoeveelheid startkapitaal nodig wanneer je in onroerend goed wilt stappen of een (klein) bedrijf wilt kopen/starten, los van de tijd en inspanning die dit kost. De aandelenmarkt biedt iedereen, ook met een beperkt vermogen, de kans om regelmatig te investeren in een grote verscheidenheid van bedrijven en daarmee te profiteren van de kracht van de economie.

Aandelenmarkten hebben een geschiedenis van robuuste rendementen op lange termijn. In de afgelopen honderd jaar bedroeg het gemiddelde jaarlijkse rendement op de Amerikaanse aandelenmarkt 10%. Dat betekent dat beleggers hun beleggingen om de zeven/acht jaar zien verdubbelen.
Wanneer je in het jaar 2000 100 euro zou hebben weggelegd, zou je nu 160 euro nodig hebben voor dezelfde koopkracht. Dan moet je wel rendement maken intussen.

Natuurlijk zien sommigen beleggen in de aandelenmarkt als (te) riskant en letterlijk als gokken. Je kunt dan ook kiezen voor minder riskante beleggingen, zoals obligaties, maar dat schiet niet op. Hoewel obligaties een rol kunnen spelen in een brede/evenwichtige portefeuille, zal een portefeuille met uitsluitend obligaties voor de meesten betekenen dat ze hun spaar/beleggingsdoelstellingen niet halen. Dan toch maar aandelen?

Waarom richten wij ons uitsluitend op dividend-betalende aandelen?

Je hebt gezien dat de Amerikaanse aandelenmarkt een gemiddeld jaarlijks rendement van ca 10% biedt over een langere periode; maar hoeveel van die winst is te danken aan dividenduitkeringen?

Onderstaande grafiek illustreert de invloed van dividend op de groei van kapitaal over een langere periode met en zonder herbeleggen van dividend.


Het rendement van de S&P 500 (de Amerikaanse AEX) komt voor 75% voort uit (herbelegde) dividenden.

Een investering van 100 dollar in 1980 zou, zonder herbeleggen van dividend uitkomen op ca 1.800$, met herbeleggen op ruim 5.000$. Dit hoewel het dividendrendement van de meeste S&P fondsen laag is, rond de 1,2 – 1,5%. Het gaat natuurlijk aanzienlijk sneller wanneer de dividendrendementen hoger zijn. Daarom kiezen wij voor stabiele hoogdividend-fondsen.

Young Investor; tijd is je vriend

Velen kennen inmiddels het begrip “compound interest” of “rente op rente”, door Einstein het achtste wereldwonder genoemd. Dat is/blijft één van de grondbeginselen van “beleggen voor inkomen”.
Juist als jonge dividendbelegger moet je hier kennis van hebben en dit continu toepassen.

Citaat Albert Einstein:

Hij die het begrijpt, verdient het … hij die het niet begrijpt … betaalt het.

Er is veel te zeggen over “hoe lang je (al) belegt” t.o.v. “hoeveel geld je hebt belegt”. De tijdsduur die je in de markt zit is als belegger, is van groter belang dan het bedrag zelf dat je in aandelen belegt.

Een voorbeeld:

Laten we even aannemen dat de rendementen in de komende decennia wat achter zullen blijven bij de resultaten uit het recente verleden. We rekenen met een rendement van 7%/jaar.
Stel, je hebt als doel om met pensioen te gaan met 250.000e op 65-jarige leeftijd.
Ben je 25 jaar? Dan moet je 1200 euro per jaar (her)beleggen, of 100 euro per maand om dat doel te bereiken.
Wacht je echter tot jouw 35ste jaar, dan moet je elk maand 210 euro beleggen om 250.000 euro te bereiken. Dat is meer dan het dubbele.
Stel je het uit tot je 45ste, dan moet je maandelijks 500 euro investeren om je doel te bereiken. Dit alles op basis van “rente op rente”.

Vanzelfsprekend gaat sparen harder wanneer je (dividend) rendement boven de 7% ligt. Bij 8%/jaar hoeft een 25-jarige slechts 75 euro per maand te investeren.

Opmerking
Je kunt zelf deze berekeningen eenvoudig maken op www.berekenhet.nl/sparen

Tot slot

Wanneer je eenmaal het spaardoel van 250.000 euro hebt bereikt, kun je daar vervolgens een levenslang pensioen uit halen van ca 1750 euro per maand (7% x 250.000/12). Bovendien blijft jouw hoofdsom intact. Je kunt natuurlijk ook (evenredig) eerder of later met pensioen.

Kun je als young-investor de discipline opbrengen om dit te doen, dan zul je er later geen spijt van hebben. En ouderen; voor jullie blijft het ook een aantrekkelijke manier van beleggen waar je eventueel ook je (klein)kinderen op attent zou kunnen maken. Jongeren leren over Einstein wel E=mc2, s ’werelds meest bekende natuurkundige formule, maar meestal niet zijn “compound interest” visie.

Waarom het timen van de markt meestal niet werkt

We krijgen regelmatig vragen over al of niet de juiste in/uitstapmomenten, vooral tijdens onrustige (beurs)tijden. Toch is het consequent kiezen van het juiste aan/verkoopmoment vrijwel onmogelijk; ervaren beleggers zullen dat toegeven. Het timen van de markt is niet alleen heel moeilijk, maar kan zelfs leiden tot mindere resultaten. Dit geldt zeker ook voor in-, en uitstapmomenten bij Closed end Funds, die immers ook altijd bewegen.
Er zijn over dit onderwerp veel boeken geschreven, maar de bottom line is dat de juiste instap-, en verkoopmomenten eigenlijk niet te voorspellen zijn.

Bekijken we dus de situatie van een gemiddelde pensioenspaarder, dan ligt het voor de hand om periodiek, zeg elk maand, een bedrag te beleggen. Dat blijkt een veel effectievere strategie te zijn dan wachten op een goed instap/verkoop moment. Beleggen in de tijd dus.

Wanneer je in de tijd belegt, hoef je niet te letten op je de juiste timing van aankoop/verkoop momenten. De meesten van ons, met name jongeren, hebben geen enorme bedragen om ineens te beleggen.
Ze werken veelal en proberen elke maand een bepaald bedrag opzij te zetten om te beleggen. Als je dat meteen in aandelen belegt, tijdens jouw werkzame jaren, koop je aandelen in goede en slechte tijden.
Door altijd op regelmatige tijdstippen te kopen, zal het merendeel van de aankopen op een goed moment plaatsvinden. De markt wordt namelijk gemiddeld vaker beter dan slechter.

Maar ook, wanneer je wel grote bedragen ineens wilt beleggen, is spreiding in de tijd aan te raden. Maak je geen zorgen over de keren dat je toevallig op een slecht moment koopt; op de langere termijn hebben zelfs die aankopen een goed rendement, zeker wanneer het gaat om stabiele dividend-aandelen.
Tijdens jouw werkzame jaren heb je waarschijnlijk de kans om 100% van jouw dividenden te herbeleggen. Als je dit doet zul je, tegen de tijd dat je met pensioen gaat, merken dat jouw portefeuille een forse cashflow voortkomend uit dividenden produceert. Beleggen zonder timing dus.
Amerikanen noem dat Dollar Cost Averaging (DCA).

Wat is Dollar-Cost Averaging?

Als pensioen-spaarder wil je liefst niet aan markt-timing doen; dan kun je DCA overwegen.
Dollar-Cost Averaging is een beleggingsstrategie waarbij een belegger toewerkt naar een spaarsom door zijn beleggingsbedragen periodiek te spreiden met als doel om de invloed van beurs-volatiliteit te beperken. Deze strategie geeft een hoop rust; pogingen om de markt te timen en aandelen tegen de beste prijzen te kopen/verkopen zijn dan niet opportuun.

Concreet betekent dat dus systematisch beleggen met gelijke bedragen, gespreid over regelmatige (bijvoorbeeld maandelijks) intervallen, ongeacht de prijs. Hierdoor worden hoge en lage koersen uitgemiddeld. Voor Europese beleggers geldt dat eveneens voor het euro/dollar risico.

Conclusie

Ervaren beleggers weten dat het juist timen van aankopen/verkopen vrijwel onmogelijk is. Startende/jonge beleggers hebben deze ervaring veelal nog niet en zoeken dus naar zekerheden bij beleggen. Stijgende inflatie, politieke ontwikkelingen en economische trends, een markt die over/ondergewaardeerd lijkt; allemaal redenen voor een beginnende belegger om zich af te vragen of beleggen in de aandelenmarkt een verstandige beslissing is.

Door echter te beleggen in dividend-betalende aandelen, en gebruik te maken van de DCA-strategie, kun je goed op weg naar een veilig pensioen, net zoals veel Amerikanen. De aandelenmarkt is nog steeds de beste bron van toekomstig rendement, je moet meer bijkopen dan verkopen!
Als je grotendeels belegt in aandelen met een dividendrendementen van 5% of meer, kun je toewerken naar een aanzienlijk (extra) inkomen zonder je portefeuille te kannibaliseren. Dit is het doel van inkomensbeleggers.

Opmerking

Maar ook bij het periodiek aankopen van fondsen kun je wel letten op een aantal zaken. Zo ligt het voor de hand om een dividendfonds niet op de hoogste koers (bij) te kopen als het niet hoeft. Je dividendrendement is dan ook lager dan voorheen. Neem zo mogelijk een ander dividendfonds waarvan de koers lager is dan voorheen en het dividend hoger.

In dit verband wijzen we er nogmaals op dat je het beste kunt toewerken naar veel fondsen/CEF’s, zeg 15-20. Dan kun je er meestal wel één vinden/(bij)kopen onder de hoogste koers van het laatste jaar. Bovendien is het hebben van veel fondsen veiliger, omdat er altijd wel een keer iets onverwachts kan gebeuren met een van de fondsen in je portefeuille of in de Voorbeeldportefeuille, zowel positief als negatief. Wanneer dan een van de fondsen onderuit gaat, heb je er nauwelijks last van. Ook wat extra investeren na een correctie of beurskrach is meestal oké, maar velen hebben niet de middelen om na een krach met grote bedragen in te stappen.
Alles bij elkaar:
Werk met DCA, zeker als jonge (pensioen)belegger, en pak eventuele kansen tussendoor. Straks zullen we er een noemen die op dit moment aantrekkelijk is.

Overstappen van EIP naar AIP?

Zoals je weet bestaan er meer hoogdividend-fondstypen naast CEF’s. Deze vind je in de AIP-portefeuille met ca 5 fondstypen verdeeld over ca 50 fondsen. Zo vind je er ook Real Estate Investment Trusts (REIT), Business Development Corporation (BDC), Preferente aandelen (PREF) en Babybonds.
Dus, heb je als abonnee van het “Easy Income Plan” de smaak te pakken gekregen van hoogdividend beleggen dan zou je een overstap naar het AIP kunnen overwegen. Je ontvangt dan maandelijks de nieuwsbrief, en je krijgt toegang tot talrijke Webinars en een drukbezocht forum.

Met korting

Wanneer je als EIP-abonnee wilt overstappen naar het Active Income Plan (AIP) bieden we je deze mogelijkheid.
De procedure is als volgt:

1. Log in en meld je aan voor het AIP via deze pagina:
https://www.beterbeleggendandebank.nl/register/uitgebreid-abonnement-jaar/
Gebruik de couponcode EIPNAARAIP21.
Daarmee krijg je het eerste jaar €60,- korting op het AIP-abonnement.

2. Tot het einde van de looptijd van het EIP kun je dan ook nog het EIP blijven bekijken.
Waarschijnlijk wil je het EIP daarna niet meer automatisch verlengen. Meld je dan af via Account>Abonnement>Cancel EIP.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Angelique
Ik zie dat ik rente betaal bij LYNX, kunt u me zeggen waarom?
Antwoord
Wanneer je belegt in dollars bij Lynx heb je de beschikking over een dollar en euro rekening. Houd er dan rekening mee dat je over een negatief saldo, bijvoorbeeld van je dollarrekening, maandelijks rente betaalt.
Je kunt deze rentebetalingen voorkomen door Euro’s te verkopen voor Dollars; je kunt dat ook eenvoudig doen via Lynx-Basic. Aangezien Lynx en Mexem werken met dezelfde achterliggende broker (Interactieve Brokers) nemen wij aan dat dit bij Mexem ook zo werkt.
Vraag van Albert
Betreft Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (ASG). Als dividendbelegger en heb ik altijd cashdividend ontvangen. Maar nu heb ik plotseling stockdividend ontvangen van dit fonds. Mijn dividend is dus betaald met nieuwe ASG-aandelen en niet contant in geld. Kan dat zo maar?

Antwoord
Recent heeft ASG, naast het reguliere dividend, ook een (fors) extra dividend uitgekeerd. In totaal was de uitkering 0,52$/aandeel. Het persbericht van Liberty zegt hierover het volgende:
The distribution will be paid in newly issued shares to all shareholder and who elect to receive the distribution in cash.
Dit betekent dat ASG het dividend initieel betaalt met aandelen tenzij je vraagt om cash. Dat zien we eigenlijk nooit maar tegelijkertijd is het ook niet zo erg. Van andere abonnees horen we ook dat, soms afhankelijk van de broker, het dividend toch in geld wordt betaald. Beide is voor deze situatie oké wat ons betreft.

Vraag Loes
Moet ik altijd mijn dividend blijven checken bij mijn broker(s) of gaat dat altijd vanzelf goed?
Antwoord
Gezien het feit dat veel mensen een nieuwe of extra broker nemen is het altijd verstandig om jouw dividendinkomsten periodiek te checken. Het komt immers regelmatig voor dat brokers fouten maken zowel m.b.t het percentage bronbelasting als bij andere zogenaamde “corporate actions”. Dat zijn acties van een fonds/bedrijf die niet standaard zijn, zoals dividend-aanpassing, fusies, overnames en uitgifte van nieuwe aandelen. Acties waarbij de aandeelhouder betrokken is of moet worden geïnformeerd. Ter geruststelling:
Bij het meeste dividendbetalingen gaat het gewoon goed wanneer je een goede broker hebt.

Video’s

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.

Zo werd Fred Hendriks tijdens een uitgebreide webinar van broker Lynx aan de tand gevoeld over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS.
De webinar is hier terug te kijken.

Beleggen.com

We worden regelmatig uitgenodigd om bijdragen te leveren aan beleggen.com, een van de grootste beleggers websites.
Deze bijdrage is zeker interessant voor beginnende hoogdividend-beleggers:  De essentie/basis van “Beleggen voor inkomen” (i.p.v. beleggen voor koerswinst)
De webinar is hier terug te kijken

De Voorbeeldportefeuille

We hebben op dit moment (wederom) te maken met onzekere en (te) dynamische tijden. We zien dat ook terug op de beurzen, maar tegelijkertijd houden de Amerikaanse beurzen behoorlijk stand. Weliswaar zitten we ook daar min of meer in een beurscorrectie, maar die was al gaande en voorspeld voordat dat de oorlog in Oekraïne begon. Dividendrendementen zijn daardoor gemiddeld wel aanzienlijk hoger dan voorheen, met name bij CEF’s, daarover straks meer.Ook inflatie en stijgende rente spelen een rol. Vooralsnog is/blijft in onze optiek dividendbeleggen (en herinvesteren) veruit de beste methodiek om met alle onzekerheden om te gaan. Juist in deze tijd betekent stabiel dividend een kussen onder je portefeuille. Er is daarom niet zo veel aanleiding om fundamenteel aan de Voorbeeldportefeuille te gaan sleutelen. Alle dividenden zijn/blijven stabiel met hier en daar een stijging.

Pak je kans
Zoals je weet zijn CEF’s bemande beleggingsfondsen, die puur gericht zijn op inkomen. Dat wil absoluut niet zeggen dat er op termijn geen koerswinsten mogelijk zijn maar het rendement komt meestal van (hoog) dividend en zo mogelijk herbeleggen. CEF’s zijn aandelen en hebben dus ook de neiging om volatiel te zijn net zoals gewone aandelen.
Maar wanneer je periodiek rustig wilt beleggen op basis van “Dollar Cost Averaging” (zie voorgaand artikel) heb je hier weinig last van.
Maar aangezien CEF’s (hoge) dividenden uitkeren is het toch verstandig om zo af en toe te kijken naar attractief instapmoment. Dat zijn de momenten waarop de koers van een CEF is gedaald t.o.v. van het hoogste punt is het afgelopen jaar (52 weken). Dan zet je immers hogere dividenden vast. Ook de premie/discount van een fonds speelt een rol, voor de meer actieve CEF-belegger.

In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat CEF-premies/discounts de laatste tijd niet zo veel zijn veranderd maar er zijn uitzonderingen.
In de Voorbeeldportefeuille zie je de actuele premie/discount percentages alsmede de 10 jaar gemiddelde totaal rendementen per fonds. Op basis hiervan doen we enige aanpassingen.
We vervangen het obligatiefonds PGIM High Yield Bond Fund (ISD) door een ander obligatiefonds van Pimco, waarvan het gemiddelde 10-jaars rendement dubbel zo hoog ligt, en omdat het nu een goed instapmoment lijkt. Ook de stand van zaken m.b.t. GAB vraagt aandacht. Per saldo blijft onze dividendstroom gewoon doorlopen en zien we geen redenen om verdere wijzingen aan te brengen. Bij één fonds (IGD) is het dividend zelfs verhoogd met 20%.


CEF’s in onroerend goed; dividendverhoging IGR

Zoals je weet kun je met CEF-beleggingsfondsen indirect gespreid beleggen in vele markten waaronder ook onroerend goed. We hebben twee onroerend goed CEF’s in portefeuille te weten:

  • CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (IGR)
  • Cohen & Steers Income Realty (RQI)

IGR belegt wereldwijd en RQI alleen in de VS.
Beide fondsen hebben een prima trackrecord; hun portefeuilles bevatten een aanzienlijk aantal REIT’s. De AATR (gemiddeld jaarlijkse opbrengt bij herbeleggen) van IGR is ca 8% en van RQI bijna 13%/jaar, gemeten over de afgelopen 10 jaar.
IGR heeft recent het dividend verhoogd met maar liefst 20% van 0,05$ naar 0,06$/aandeel. Het huidige dividendrendement gaat daarmee richting 8%.

Gabelli Equity Trust, mooi maar (te) duur

Bij GAB is de premie die je betaalt voor het fonds (te) hoog opgelopen tot ruim 14%. Dat betekent dat je bij aankoop de bezittingen van het fonds (andere aandelen) krijgt tegen een prijs die 14% hoger ligt dan wanneer je alle bezittingen apart zou kopen op de beurs. Normaliter is dat geen gezonde situatie, ofschoon sommige gewilde CEF’s meestal met een premie handelen, maar wel minder hoog als nu bij GAB. De hoge premie wordt mede veroorzaakt door de enorme populariteit van het fonds. En dat komt weer omdat GAB een 10% dividend-policy heeft. Dat wil zeggen dat ze garanderen om 10% dividend te betalen.
Dus, wanneer je GAB wilt (bij)kopen, ben je op dit moment duur uit t.o.v. de waarde van de bezittingen van beide fondsen (Net Asset Value). Het dividendrendement blijft intussen hoog. Al met al zou dit toch wel eens kunnen leiden tot een dividendverlaging of een koersdaling.

Dit plaatst ons voor een dilemma

Enerzijds is GAB mooi stabiele HD-fonds met een uitstekend dividendrendement van ruim 10%, maar anderzijds lijkt het aankoopmoment minder geschikt nu. Beleg je voor de langere termijn, dan hoef je hier minder op te letten, maar voor de korte termijn moet je voorzichtiger zijn.
Wij hebben daarom besloten om GAB voorlopige op risico “H” te zetten. Dit, tot dat de premie lager wordt en misschien zelfs op termijn overgaat in een discount.

Toegevoegd aan Voorbeeldportefeuille

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)
We nemen een tweede Pimco fonds op in de Voorbeeldportefeuille.
Zoals je weet is Pimco de grootste en meest succesvolle obligatiebelegger ter wereld. Eigenlijk spreken we dan van “vastrentende waarden”, dat zijn niet alleen obligaties. Pimco brengt talloze Closed end Funds op de markt waaronder PDI.

Het fonds kan bogen op indrukwekkende prestaties in het verleden ondanks talloze turbulente marktomstandigheden waaronder Covid.
Het succes wordt mede behaald door dat men werkt met “leverage”, d.w.z. dat men (fors) geld bijleent om te investeren. Daardoor is PDI inherent meer risicovol dan de meeste andere CEF’s. Daar staat tegenover dat men een historie heeft van uitmuntende prestaties voor de aandeelhouders. De koersen van CEF’s zijn altijd bewegelijk; en dat geldt ook voor PDI. Je zult geen hoge verwachtingen moeten hebben van koerswinsten op termijn, maar wel van hoge stabiele dividenden, zeker wanneer je kunt instappen na een koersdaling zoals nu. In december 2021 fuseerde PDI met twee vergelijkbare fondsen, PCI en PKI, tot een groot fonds genaamd PIMCO Dynamic Income Fund.

Sinds de fusie wordt het management van PDI op de proef gesteld door turbulente marktomstandigheden zoals Covid, de Russische invasie in Oekraïne en aanstaande rente-verhogingen.
Dit heeft recent geleid tot een forse koersdaling.

Hoog dividendrendement vastzetten
PDI heeft door de jaren heen een indrukwekkend rendement laten zien en blijft ondanks alles een unieke inkomensstroom produceren voor aandeelhouders. PDI biedt, na de recente koerscorrectie een dividendrendement van ruim 11%/jaar dat maandelijks wordt betaald à 0,2205$ per aandeel. Dat is bijna 1,00% per maand op basis van de huidige koers van het aandeel. Ook de premie van het fonds is fors gedaald naar ca 6% en dat is gunstig. Al met al biedt PDI op dit moment een aantrekkelijk instapmoment. De aloude wijsheid van “laag kopen en hoge dividend vastzetten” is hier aan de orde.
En, koersherstel op termijn lijkt ook waarschijnlijk.

Conclusie
PDI heeft het dividend in de bijna tienjarige geschiedenis nooit verlaagd.
De gemiddelde jaarlijkse return bedraagt 11,79% sinds de start in 2013.
PIMCO heeft altijd consequent laten zien dat men een capabele fondsbeheerder is ook in turbulente tijden. Dit biedt nu een uitgelezen kans op een hoog vast dividendrendement.

Verwijderd

PGIM High Yield Bond Fund (ISD)
I
SD heeft beleggers altijd redelijke resultaten opgeleverd. Het fonds heeft een high yield obligatiefondsfocus evenals PDI.
Zoals hiervoor gezegd geven wij op dit moment de voorkeur aan PDI boven ISD. Beide fondsen zijn vastrentende-waarden fondsen maar de reputatie en prestaties van PDI zijn aantrekkelijker. Zo is het 10-jaars gemiddelde rendement van ISD “slechts” ca 5%/jaar en bij PDI ruim 11%.
Weliswaar koop je ISD met een discount van ca 9% en PDI met een premie van ca 6%; toch geven we de voorkeur aan PDI, zeker op dit moment.

Opmerking
Wanneer je ISD in portefeuille hebt hoef je die niet perse te verkopen.
Het blijft een stabiel fonds met momenteel ook een aantrekkelijk stabiel dividendrendement van bijna 9%.

Webinar training, “Webinar-specials” en weer “de klas in”

Recent hebben we weer onze eerste klassikale workshop kunnen houden in Woerden sinds ruim anderhalf jaar. We plannen dan ook weer een nieuwe training.
 
Het gaat om de Workshop Hoogdividend-beleggen. Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen. Dit alles in een informele omgeving. Zonder uitzondering worden de bijeenkomsten dan ook hoog gewaardeerd. Hou de Academy-pagina op de website in de gaten voor nieuwe data. De eerst volgende is op zaterdag 14 mei in Woerden.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.