Actueel Easy Income Plan – 1 juli 2021

Income investing met CEF’s, de stand van zaken

Opnieuw kunnen we constateren dat de beurzen niet te stoppen lijken. Het ene record na het andere wordt gebroken en de belangrijkste Amerikaanse beurzen Nasdaq en NSYE staan op all-time highs. Dit kan natuurlijk niet zo doorgaan, maar wanneer dit (voorlopig) stopt weten we niet. Hoe moet we hier nu als dividendbelegger mee omgaan?
Allereerst zijn beurzen of in hosanna-stemming, of in mineur of ergens er tussen in, dat is altijd zo. Maar als dividendbelegger heb je toch een andere invalshoek dan je uitsluitend bezig te houden met beurssentiment. Maar we kunnen er wel op anticiperen zoals:

  • Investeer geleidelijk in de tijd, d.w.z. dat je aandelen geleidelijk in de tijd (bij)koopt die je betaalt met al ontvangen dividend of met nieuw geld.
  • Houd spreiding in je CEF-portefeuille en investeer niet te veel in één fonds/CEF. Beter minder investeren in meer CEF’s dan andersom.
  • Bereid je voor op een mogelijk beurscorrectie.

Een beurscorrectie lijkt waarschijnlijk in de komende tijd, maar je weet als dividendbelegger dat je er dan juist bij moet zijn, zoals we het afgelopen jaar hebben gezien.

Wachten of bijkopen?
Op dit moment zijn dividendrendementen van de meeste CEF-fondsen gemiddeld wel wat lager dan voorheen als gevolg van de forse koersstijgingen. Dividend heeft deze opmars nog niet overal kunnen volgen, hoewel we recent toch wel een redelijk aantal dividendstijgingen hebben gezien, ook bij CEF’s. Na een beurscorrectie komen dividendrendementen vaak op een hoger niveau. Bovendien, wanneer koersen daarna weer gaan stijgen, pak je ook nog eens koerswinst mee. Een hoger dividend is dan je beloning en koersherstel na een correctie geschiedt ook meestal binnen 1-2 jaar. Dubbel voordeel dus.

Aan de andere kant is zo’n instapmoment op de langere termijn niet zo belangrijk als dividendbelegger. Het kiezen van het juiste instapmoment blijft nu eenmaal zeer lastig en moeilijk in te schatten. Als dividendbelegger ga je voor periodiek herbeleggen van je dividend om daarmee het aantal dividend-betalende aandelen te laten groeien. Als je dat consequent volhoudt, ben je verzekerd van meer inkomen op termijn zonder alleen te speculeren op koerswinst. En als dividendbelegger blijft de kans op koerswinst altijd op termijn aanwezig.

Lagere dividendrendementen worden wordt veelal goed gemaakt met (extra) koerswinst met hogere “Average Annual Total Returns” als resultaat. Zoals je weet proberen we de CEF-voorbeeldportefeuille zodanig samen te stellen dat je een goede mix hebt van verschillende CEF’s, die alle op hun eigen wijze investeren in talloze ‘asset-classes’ variërend van obligaties, preferente aandelen, gewone aandelen, etc. CEF’s bewegen zich in vele markten, vaak internationaal, en/of werken daarnaast met optie-strategieën of anderszins. Zo zijn er vele soorten CEF’s; te veel om te noemen, maar de juiste kiezen blijft de kunst.
Bij de selectie van CEF’s mikken we niet alleen op continu stabiel dividend maar ook op een hoge AATR (Average Annual Total Return, zie actueel van 1 april 2021). We breiden daarom de voorbeeldportefeuille nog wat uit met vier fondsen met een hoge AATR, gemeten over de laatste 8-10 jaar.
Zo zie je in het portefeuilleoverzicht dat het gemiddelde AATR-percentage nu uitkomt op 11,3 %, hoger dan ons streefpercentage van 8-9%. Daar doen we het voor.

Wist je dat?

CEF’s gemiddeld 7% dividendrendement bieden en je vrijwel nooit geld kunt verliezen.

Om de veiligheid van jouw portefeuille te verhogen evenals jouw inkomsten, is het toevoegen van CEF’s in verschillende markten (asset classes) een goede aanpak. Een CEF biedt gemiddeld ca. 7% dividendrendement. CEF-onderzoek in de VS laat zien dat van de ruim 300 CEF’s die al tien jaar of langer bestaan, je bij slechts 14 geld zou hebben verloren in de afgelopen 10 jaar. Bij 96% van alle CEF’s zou je een positief rendement hebben behaald. De 14 CEF’s met een negatief rendement zaten bijna allemaal in de energiesector. Een lastige markt dus, energie. Vanzelfsprekend zijn er wel aanzienlijke verschillen in de (positieve) resultaten. We proberen de betere CEF’s te selecteren voor de Voorbeeldportefeuille. Doe er je voordeel mee.

Brokers blijven onvoorspelbaar

Dit artikel is afkomstig uit de AIP-actueel van mei 2021 en tot stand gekomen i.s.m. onze ambassadors en reacties op het AIP- forum. Dit artikel lijkt ons eveneens van belang voor EIP-abonnees gezien de transitie van Binck naar Saxo, die op dit moment gaande is.

Als dividendbelegger blijft het altijd afwachten of jouw broker alle zaken goed afhandelt en of alle gewenste fondsen beschikbaar zijn/blijven. We hebben in de afgelopen jaren regelmatig te maken gehad met de onvoorspelbaarheid van brokers. Zo was er de bizarre Europese Pripp-verordening in 2018, waardoor Amerikaanse CEF’s en ETF’s niet meer verkocht mochten worden via Europese brokers, tenzij er een bijsluiter was in de lokale taal. We hebben toen ook een Amerikaanse broker (erbij) gezocht, te weten Tastyworks. Inmiddels kun je alle fondsen uit de voorbeeldportefeuille weer kopen via Nederlandse/Belgische brokers.
De situatie met broker DeGiro bleek al langere tijd onhoudbaar, waarbij goedkoop echt duurkoop bleek. Recent hebben we de transitie van Lynx-UK meegemaakt vanwege Brexit. De activiteit/vestiging moest verhuizen vanuit de UK naar Ierland en/of Luxemburg. Nu zitten we in de transitie van BinckBank naar Saxo Bank, waarbij ook niet alles vlekkeloos verloopt en we voorlopig moeten afwachten waar dit heen gaat.

Op dit moment blijkt de afhandeling van bronbelasting bij Saxo regelmatig onjuist in vergelijking met de (juiste) percentages bij Binckbank. Bronbelasting wordt/werd bij Binck altijd wel goed afgehandeld. We zijn hier uiterst alert op en gebruiken onze mogelijkheden om een en ander bij Saxo te corrigeren. Ondertussen raden wij abonnees aan elke fout onmiddellijk te melden bij Binck/Saxo. We houden onze abonnees op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Zie ook de Faqs – Brokers.

Opmerking van de redactie.
De inhouding van bronbelasting op CEF’s door Saxo van 15 % lijkt tot nu toe goed te verlopen

Elke broker heeft dus zijn eigen plussen en minnen, die ook regelmatig veranderen. Voor ons als “Income-beleggers in de VS” moet een broker tenminste het volgende bieden:

  • Ruime beschikbaarheid van beursgenoteerde dividendfondsen in de VS of bereid zijn deze op verzoek beschikbaar te maken.
  • Afhandeling van bronbelasting op de juiste wijze administreren waarbij men ook de juiste percentages inhoud (0 of 15%).
  • Een helpdesk met kennis van zaken, goede responsetijd en bereidheid om eventuele fouten snel te corrigeren.
  • Gebruiksvriendelijke website/platform.

Tot slot zou het een plus zijn wanneer transactiekosten reëel zijn; de goedkoopste hoeft men niet per se te zijn.

De stand van zaken
Tot op heden hebben we getracht de fondsen in beide portefeuilles (AIP en EIP) beschikbaar te houden via Binck (grotendeels) en Lynx, Mexem (helemaal). Dat lukt op zich prima. Toch is onze verwachting dat broker-issues actueel en deels onvoorspelbaar zullen blijven.Ofschoon je zou verwachten dat Nederlandse brokers allemaal dezelfde mogelijkheden bieden en ook de afrekeningen/inhoudingen identiek zijn, is dat lang niet altijd zo. Onduidelijke internationale regels dragen er toe bij dat brokers er verschillend mee om kunnen gaan.
Zo is de beschikbaarheid van CEF’s bij Binck beperkt, ondanks onze vele pogingen om dit te veranderen. Bij Lynx en Mexem zijn alle CEF’s beschikbaar.
Daar staat tegenover dat Binck een zeer gebruikersvriendelijke website heeft, maar dat geld ook voor Lynx-Basic, de webversie. Hoe dit wordt ervaren bij Saxo moeten we afwachten.

Wat te doen als HD-belegger?
Aangezien veel abonnees (ook) een Binck-account hebben willen we eerst afwachtten hoe de transitie naar Saxo verder verloopt de komende tijd en of de kinderziektes (zoals bronbelasting) worden opgelost.
(Het kan ondertussen geen kwaad een print/kopie te maken van je huidige Binck-portefeuille, liefst dagelijks. Als er dan iets misgaat kun je hierop terugvallen.
Wij hebben daarbij de hoop dat ook Saxo meer CEF’s gaat aanbieden zoals Lynx en Mexem.
Wanneer het aanbod van CEF’s bij Binck/Saxo beperkt blijft is het te overwegen om op termijn een tweede broker te nemen.
Overigens hebben alle brokers het erg druk. Het openen van een account kan zo maar een maand duren. We houden de vinger aan de pols.

Opmerking
BBddB heeft waardering voor het initiatief van DiviDragon. Deze oplossing kan voor dividendbeleggers een (extra) mogelijkheid bieden om hun portefeuille (nog) beter inzichtelijk te maken. BBddb neemt echter op geen enkel wijze verantwoordelijkheid voor het functioneren van DiviDragon en kan/zal daarom geen vragen beantwoorden c.q. reageren op reacties van abonnees en gebruikers. Als gebruiker van DiviDragon moet je je zo nodig, rechtstreeks wenden tot DiviDragon m.b.t. het functioneren van deze applicatie.

Bronbelasting terugvorderen

Het onderwerp bronbelasting blijft actueel. Vandaar dat we er nog eens over schrijven.Bronbelasting kan men in Nederland verrekenen met de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Daartoe is een belastingverdrag nodig met het betreffende land, in ons geval dus met de VS. Dan kun je de betaalde bronbelasting voor maximaal 15% terugvragen, ook wanneer je meer dan 15% hebt betaald.Je kunt dit aangeven/invullen bij ‘Voorkoming dubbele belastingen’.De verrekening van bronbelasting is pas mogelijk wanneer je in box 3 belasting zou moeten betalen.Zoals verwacht, gaat het heffingsvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, per 2021 omhoog. Dit stijgt van € 30.846 naar € 50.000 per belastingbetaler. Voor fiscale partners samen gaat het om het dubbele bedrag, dat stijgt van € 61.692 naar € 100.000. Deze hogere vrijstelling heeft tot gevolg dat veel meer belastingbetalers in box 3 over 2021 geen inkomstenbelasting meer betalen in deze box.Het blijft echter wel nuttig om betaalde bronbelasting op te geven, want de verrekening kan doorgeschoven worden naar volgend jaar. Dit is natuurlijk alleen nuttig als er komend jaar wel verrekend zou kunnen worden.
 
Voor de goede orde: Wij van BBddB zijn geen belasting/accountancy-specialisten. Wij raden je aan om altijd je eigen specialist te raadplegen indien nodig.

Rights Offerings

Je ziet regelmatig berichten via jouw broker die betrekking hebben op een “Rights offering” van een CEF. Right Offerings worden gedaan omdat de CEF extra nieuwe aandelen wil uitgeven via ophalen van geld.
Dat gaat vaak gepaard met een “aanbieding” voor bestaande aandeelhouders om mee te doen en daarmee enige voordelen te behalen.
Rights Offerings zijn overigens best complex en niet allemaal hetzelfde. Als je mee wilt doen moet je je er in verdiepen. Bovendien zijn ze vaak afhankelijk van het moment en ook of het fonds tegen een premie of met korting handelt t.o.v. NAV.
Van onze kant kunnen/willen daarom geen concreet advies geven “hoe te handelen”. Wel kunnen we zeggen dat meeste Rights Offerings op korte termijn meestal nadelig zijn voor zittende aandeelhouders. Je kunt dan ook besluiten om je aandelen tevoren te verkopen en erna weer in te stappen bij een mogelijk wat lagere koers, en misschien een iets hoger dividendrendement. Als lange-termijn-belegger hoef je niets te doen, maar als je een korte-termijn-kans wil benutten, om te profiteren, dan wel.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen ondermeer naar aanleiding van Webinars. Ook de vele forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor een ieder nuttig zijn.

Vraag van Stephan:
Waarom is er zo’n groot verschil tussen de AATR-percentages van alle fondsen in de portefeuille.

Antwoord:
Dat komt door een aantal zaken. Allereerst gaat het er om in welke markt de CEF investeert. Wanner een CEF-hoofdzakelijk in aandelen investeert dan is de kans groot dat men naast dividendinkomsten ook koerswinst-inkomsten behaalt. Beide worden in de vorm van maand/kwartaal-dividend doorgegeven aan de aandeelhouders. Wanneer een CEF investeert in bijvoorbeeld obligaties is de kans op koerswinst veel kleiner. Het resultaat is een dan een lagere AATR, maar waarschijnlijk wel veiliger.

Vraag van Herman
Vraag waarom tonen jullie alleen de AATR-rendement/overzichten op basis van herinvesteren?

Antwoord
Dat is omdat herinvesteren van dividend enorm bijdraagt aan de groei van je vermogen/inkomen op termijn. Op basis hiervan kun je redelijk voorspellen wat het totale rendement is voor een fonds (koerswinst plus dividend) in de toekomst. In het algemeen kun je zeggen dat AATR-percentages, zonder herbeleggen van dividend, ca. 3% lager zijn per jaar. Dat komt omdat je zonder herinvesteren niet meer aandelen verkrijgt, waaruit je dus geen dividendinkomsten haalt. Het opgebouwde eindkapitaal is dan aanzienlijk lager.

Webinar training vernieuwd – Webinar-specials toegevoegd

Al geruime tijd bieden wij de Webinar-training ‘HD-beleggen voor starters’, verdeeld over twee avonden. Wij hebben deze training recent inhoudelijk aangepast aan de laatste inzichten. De naam is veranderd in:
Income investing voor (door) starters
Deze naam sluit nog meer aan bij inhoud en doelstelling van de training. Mocht je je verder willen verdiepen in ‘Income Investing’ dan is dit een aanrader. De eerstvolgende is op 7 en 9 september 2021.

Regelmatig ontvangen wij de vraag om eens dieper in te gaan op specifieke fondstypen die in de Voorbeeldportefeuille voorkomen. Daarom hebben we besloten om zogenaamde Webinar-specials te introduceren. De eerstvolgende zal plaatsvinden in september 2021 (datum volgt) en heeft als onderwerp:
Webinar SPECIAL: Income investing via Amerikaanse Beleggingsfondsen (CEF)
Het Webinar is gratis voor AIP-abonnees

Video’s op YouTube

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.

Deze video legt in het kort nog eens uit wat ‘beleggen voor (passief) inkomen’ inhoudt en hoe je dat moet doen.
https://youtu.be/dRxKztbmxQc

Fred Hendriks heeft recent een podcast gemaakt samen met Harm van Wijk, oprichter van Beleggen.com met inmiddels bijna 55.000 leden. Je kunt deze podcast ook bekijken via YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=9S45q78HEyE

En begin dit jaar nodigde Peter Siks van Binck Fred Hendriks uit om te vertellen over de mogelijkheden van hoogdividend-beleggen. Dit is de link naar de opname.

De Voorbeeldportefeuille

PORTEFEUILLE WIJZIGINGEN

Toegevoegd

Gabelli Equity Trust (GAB)

Gabelli Equity Trust is een fonds van Gabelli, een van de grote vermogensbeheerders in de VS. Men hanteert een 10% distributie policy hetgeen betekent dat men een dividendrendement van 10% per jaar nastreeft. Het doel van het fonds is groei van het fondsvermogen op lange termijn, voornamelijk door beleggingen in aandelen. GAB investeert in verschillende sectoren, waaronder voedingsmiddelen, financiële diensten, energie en nutsbedrijven, telecommunicatie, gezondheidszorg, industrie, consumentenproducten, uitgeverijen, entertainment, hotels etc.

Opmerking
GAB is in de fase van uitgifte van extra aandelen. Dit proces stopt na 14 juli 2021. Mocht je GAB willen aankopen dan kan het voordeliger zijn om dat na 14 juli te doen. (zie artikel over Rights-offering)

GAB handelt op dit moment tegen een kleine premie van 3,4% en heeft een dividendrendement van 8,3%. Het dividend wordt per kwartaal betaalt.
De AATR is 12,24 %/jaar over de laatste 10 jaar.

Liberty All-Star Growth Fund (ASG)

Liberty All-Star Growth Fund is een zusterfonds van Liberty All Star Equity Fund (USA). ASG is een fonds dat zich deels richt op de grote technologiebedrijven. Daarnaast heeft ASG een unieke strategie door te opereren met drie fondsmanagers; een voor kleine, een voor middelgrote en een voor grote bedrijven.
Deze strategie is zeer succesvol aangezien het fonds historisch aanzienlijk beter heeft gepresteerd dan de index. ASG richt zich deels op groeiende bedrijven in de technologiesector, maar men doet dit op een tactische en gedisciplineerde manier. Zo heeft men enerzijds de grote hightech fondsen in bezit zoals Microsoft, Google en Visa, maar ook minder bekende snelgroeiende bedrijven zoals Chegg (CHGG) en Salesforce (CRM).

Op dit moment biedt ASG biedt ca 8 % dividendrendement, dat variabel wordt uitgekeerd per kwartaal; de discount/premie is ca 0 %. ASG presteert meestal bovengemiddeld. De dividendhistorie gaat terug tot 1995. De AATR over de laatste 10 jaar is maar liefst 15,38%.

Nuveen Tax-Advantaged Dividend Growth Fund (JTD)

JTD is een Closed end Fund van Nuveen Investments, een van de grootste vermogensbeheerders in de VS. Zoals bij de meeste CEF’s heeft JTD als beleggingsdoelstelling om een aantrekkelijk dividend te betalen en tevens de koers van het fonds te laten stagen op termijn.
JTD belegt in (dividend) groeifondsen van (middel)grootte ondernemingen. Men zoekt wereldwijd naar aantrekkelijke dividendinkomsten met kans op dividendgroei en koersstijging. Ook andere fondstypen, zoals preferente aandelen, maken deel uit van de portefeuille. De grootste belegging is Microsoft (ca 2%) maar ook onze eigen DSM maakt deel uit van de portefeuille.

Dit alles heeft geleid tot een gemiddelde jaarlijkse opbrengst (Average Annual Total Return) van 10,36%/jaar over de laatste 10 jaar. Op dit moment handelt JTD met een korting van 8,5 %; het dividendrendement is 7,42%. De uitkering is per kwartaal.

JTD zal waarschijnlijk binnen afzienbare tijd worden samengevoegd net twee ander Nuveen CEF’s om meer schaalgrootte te verkrijgen. Op zich is dat prima en in principe goed voor aandeelhouders.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO)

Pimco is de grootste obligatiebelegger ter wereld en maakt deel uit van Allianz. Men opereert wereldwijd met honderden beleggingsexperts en beheert ca 1500 miljard aan beleggingen. PDO is een nieuw Closed-End Fund en opereert in de ”fixed income markt”. PDO is begin dit jaar op de markt gekomen en is daarom nog niet zo bekend. Zoals je weet gaat het bij CEF’s om de kwaliteit van het management. Pimco staat bekend om zijn hoge kwaliteit van management daarom handelen veel Pimco CEF’s met een premie. PDO is niet bij Binck verkrijgbaar.

PIMCO beheert momenteel wereldwijd 25 CEF’s met $14 miljard aan marktwaarde. PDO heeft inmiddels bijna 500 investeringen gedaan op vele terrein en markten Het fonds betaalt elke maand dividend van $0,1184/ aandeel. Het dividendrendement is ca 6,8%.

Vergelijk met PCI:
Een zusterfonds van PDO is PCI. Dit fond hebben we al jaren in portefeuille bij het Active Income Plan. PCI heeft een AATR behaalt van 9,46% over de laatste 8.5 jaar. De verwachting is dat PDO soortgelijke resultaten zal gaan behalen.

De fondsen van Pimco zijn altijd aantrekkelijke geweest en vormen voor veel Amerikanen een basis voor hun inkomen in goede en slechte tijden. PDO belegt tevens in REITs en Business Development Corporations (BDC) en dat is nieuw. (Deze fondstypen vind je ook in de AIP-portefeuille).