Actueel Easy Income Plan – 1 juni 2021 (extra)

Vooruitlopend op de Actueel 1 juli tussendoor alvast wat informatie over lopende zaken.

Zoals je weet wordt de EIP – Portefeuille per eerste van de maand actueel gehouden v.w.b. het “10-jaars gemiddelde totaalrendement” (Average Annual Total Return) en de discount/premie percentages. Het jaardividend, de koersen en daarmee het dividendrendement zijn altijd actueel.

CEF’s zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen, die zelf beleggen in aandelen, obligaties etc. in vele verschillende markten en met verschillende doelstellingen. Dat betekent dus dat CEF’s ook “meegaan” met wisselende marktomstandigheden, maar ondanks dat, het dividend op peil willen houden en dat lukt meestal. Alle CEF’s hebben als doelstelling om continu dividend te betalen per maand of kwartaal.

Stand van zaken
De laatste maanden zijn de beurskoersen in de VS fors gestegen, misschien wel te fors? Dat heeft natuurlijk invloed op de “CEF-getallen” in de voorbeeldportefeuille; hoe zit dat?

Hogere beurskoersen zijn prima, maar ook de reden dat dividendrendementen op dit moment lager zijn dan voorheen omdat het jaardividend (meestal) een constante factor is. De formule nogmaals:

Dividendrendement = jaardividend x 100 /koers bij aankoop

Logischerwijs leidt een eventueel beursdaling/correctie tot hogere dividendrendementen; alles is dus “dynamisch”.

Discount/Premie
Hogere beurskoersen veroorzaken ook een vermindering van de eventuele discount. De discounts van veel CEF’s is daardoor gedaald en hier en daar zelfs overgegaan in een premie zoals bij USA en BST.

Alleen voor geïnteresseerden:
Onderstaande het voorbeeld van USA waarbij de zwarte lijn de USA – koers aangeeft en de blauwe lijn de waarde van de USA – bezittingen (Net Asset Value). Je ziet dat de lijnen elkaar recent hebben gekruist en dan gaat de discount over in een premie. De gemiddelde discount over het laatste jaar was  – 4,56%; nu betaal je een premie van 6,88%.

Dat hoort er allenmaal bij. Pas wanner een premie te hoog wordt gaan we ons “beraden”.

Gemiddeld Jaarlijks Totaal Rendement
Hogere beurskoersen leiden ook tot een gemiddeld hoger jaarlijks totaalrendement (koerswinst + dividend + herbeleggen van dividend).
Het gemiddelde 10-jaars Totaalrendement van de EIP-portefeuille is gestegen van 10,7% naar 11%.

Conclusie
Zo zie je dat de CEF’s gewoon meebewegen met marktomstandigheden, maar met dit verschil dat dividenden veelal constant en stabiel blijven stromen.

Zoals met alle dividendaandelen blijft dan ook ons advies om niet te veel geld te investeren op een (1) moment. Door te investeren in de tijd en over meer fondsen, spreid je de risico’s. De ene keer een wat hoger of lager dividendrendement; de andere keer en hogere of lagere “10-jaars gemiddelde opbrengst”.

Het gemiddelde 10-jaars rendement van de portefeuille als geheel van 11% ligt nu ruim boven de ons streefpercentage van 8% en dat proberen we zo te houden.