Actueel Easy Income Plan – 2 oktober 2021

Nu de herfst is begonnen wordt het misschien tijd om je portefeuille weer eens onder de loep te nemen. De beurzen blijven maar verder stijgen en zelfs de AEX heeft de 800-puntengrens recent doorbroken. Hebben we al hoogtevrees?

In zekere zin wel wat ons betreft. Aan de ander kant bevat de EIP-Voorbeeldportefeuille (VBP) kwalitatief zeer hoogwaardige Closed end Funds, die wel een stootje kunnen hebben. Het merendeel van CEF’s in de VBP laat een gemiddelde jaarlijkse opbrengst (AATR) zien van meer dan 10%/jaar, over de laatste 10 jaar. Zelfs een eventuele correctie zal daar op de langere termijn niet veel aan veranderen is de verwachting. En je weet, bij een beursdaling wordt jouw dividendrendement voor je nieuwe aankopen hoger en dat blijft zo zolang je de aandelen in bezit houdt. Wel zien we dat de inflatie fors toeneemt in de VS, maar ook bij ons worden veel producten en diensten duurder. Vooral de sterke stijging van de energieprijs is hier debet aan. Alleen al daarom moet jouw portefeuille rendement blijven leveren.  Maar, daar kunnen we ook deels op anticiperen met zogenaamde “CEF-REITs, daarover straks meer.

Ook de broker-situatie blijft actueel.

Saxo heeft ons deze week formeel gemeld dat CEF’s niet meer beschikbaar zullen zijn.

Dit alles brengt ons er nogmaals toe om onze abonnees met alleen een Binck-account te adviseren z.s.m. een tweede broker erbij te nemen.

We blijven er een nare smaak aan overhouden. Maar een tweede broker erbij heeft ook nog andere voordelen, als we toch die kant op gaan. Zie verderop.

Binck-Saxo migratie, het vervolg

De laatste tijd hebben wij onze abonnees met een Binck/Saxo brokeraccount geadviseerd om er een broker bij te nemen, als je die nog niet hebt. De aanleiding voor dit advies was dat, als gevolg van de overgang van je portefeuille van Binck naar Saxo, een aantal zaken significant blijken te veranderen. Nog even ter herinnering:

We waren bij Binck gewend aan 0% bronbelasting op preferente aandelen. Saxo heeft recent de bezitters van prefs laten weten dat men overgaat op 15% bronbelasting (geldt alleen de AIP-portefeuille). Daarnaast waren bij Binck vrijwel alle Closed end Funds (CEF’s) uit de Voorbeeldportefeuille beschikbaar. Bij Saxo is dat niet meer het geval. Men geeft hiervoor de volgende reden:

Het huidige beleid van Saxo Bank is dat voor dergelijke CEF’s een Kid benodigd is, zoals voorgeschreven in de Europese Priips verordening. BinckBank heeft de verordening naar Nederlands recht tot op heden anders geïnterpreteerd.”

(Opmerking: een Kid is een soort van financiële bijsluiter in de lokale taal)

Wat betekent dit voor EIP-abonnees?
Nu Saxo de beschikbaarheid van CEF’s niet meer ondersteunt is het voor EIP–abonnees noodzakelijk om een tweede broker te nemen en mogelijk zelfs op termijn Saxo als broker geheel op te geven.

Wanneer jouw portefeuille over is/gaat naar Saxo blijft jouw huidige CEF-portefeuille behouden. Je kunt echter geen nieuwe CEF’s  meer aankopen. De (CEF) fondsen in jouw portefeuille kun je dus gewoon behouden en ook het dividend blijf je ontvangen. Je kunt CEF’s wel altijd verkopen.

Nieuwe CEF-aankopen zul je vanaf heden via een andere broker moeten doen zoals bij Lynx of Mexem. In de loop van de tijd zul je dan moeten besluiten of je je huidige CEF’s bij SAXO houdt of deze alsnog wilt verkopen.

Het is in principe mogelijk om jouw Saxo-portefeuille in zijn geheel over te zetten naar bijvoorbeeld Lynx, maar de eerlijkheid gebied zeggen dat we daar niet zoveel vertrouwen in hebben. Ook de kosten hiervan zijn aanzienlijk.

Onze suggestie is om geleidelijk te bezien of je Saxo wilt afbouwen om elders jouw portefeuille op te bouwen c.q. te vervolgen. Een tweede broker bied je deze optie.

Zoals je weet bestaan er meer hoogdividend-fondstypen naast CEF’s. Deze vind je in de AIP-portefeuille met ca 50 fondsen. Wanneer je als EIP-abonnee wilt overstappen naar het Active Income Plan (AIP) bieden we je deze mogelijkheid.

Wil je van het EIP overstappen naar het AIP, dan kan dat. De procedure is als volgt:
1. Log in en meld je aan voor het AIP via deze pagina:
https://www.beterbeleggendandebank.nl/register/uitgebreid-abonnement-jaar/
Gebruik de couponcode EIPNAARAIP21. Daarmee krijg je het eerste jaar €60,- korting op het AIP-abonnement.
2. Tot het einde van de looptijd van het EIP kun je dan ook nog het EIP blijven bekijken. Waarschijnlijk wil je het EIP daarna niet meer automatisch verlengen. Meld je dan af via Account>Abonnement>Cancel EIP.

Lynx geeft verder abonnees van BBddB de mogelijkheid om met voordeel een Lynx account te openen. Je ontvangt gratis €250,- transactietegoed. Zie voor nadere informatie https://lynx.nl/bbddb.

Een tweede broker, de voor en nadelen

Los van de Binck/Saxo-situatie hebben velen al twee (of meer) brokers mede om andere redenen. Wetende dat jouw geld bij verschillende brokers is belegd, kan een rustiger gevoel geven. Hierbij nog een paar andere argumenten en overwegingen.

Depositogarantiestelsel en Beleggingscompensatiestelsel

Wanneer een broker een Nederlandse bankvergunning heeft, geldt het depositogarantiestelsel voor cash geld tot €100.000,-. Lynx en MEXEM hebben geen bankvergunning, Saxo wel.

Voor je beleggingen geldt het depositogarantiestelsel niet, maar dat is ook niet nodig. Beleggingen worden bewaard bij een depotbank of bewaarbedrijf. Als de broker failliet gaat, vallen jouw beleggingen buiten de boedel van de beheerder. De beleggingen in aandelen of beleggingsfondsen blijven juridisch gezien eigendom van beleggers, ook als je broker failliet gaat. Het meeste risico loop je met cash-geld als een broker geen banklicentie heeft.

Er is ook nog een andere regeling, namelijk het Beleggingscompensatie-stelsel. Dit Europese stelsel dekt tot €20.000,- per persoon per rekening (of €40.000 bij een en/of rekening). Je komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als je broker de regels van vermogensscheiding onvoldoende heeft nageleefd (of als het “totaal mis gaat” bij de broker, zoals de Nederlandse Bank het formuleert).
De Autoriteit Financiële Markten controleert jaarlijks of de bank/broker voldoet aan de regels die gelden voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat als een broker failliet gaat, de beleggingen en/of tegoeden van klanten zijn afgescheiden van het vermogen van de bank/broker. Daardoor vallen de beleggingen van klanten als het goed is niet in de failliete boedel van de bank/broker.

Opmerking: Bij Lynx en Mexem is dit gereld bij/via hun Amerikaanse backoffice te weten Interactive Brokers.
 
Citaat Lynx:

Houd er daarnaast rekening mee dat LYNX samenwerkt met Interactive Brokers (IB). Interactive Brokers is een grote Amerikaanse broker, bij IB zijn uw gelden en effecten ondergebracht. IB is wettelijk verplicht een scheiding aan te brengen tussen haar eigen activa en de effecten en cashgelden van de klanten. Hierdoor komt het erop neer dat in de praktijk het beleggerscompensatiestelsel alleen in werking hoeft te treden als deze scheiding niet goed gewaarborgd is, bijvoorbeeld in het geval van fraude.

Twee brokers, meer opties
Hoewel het simpeler lijkt om slechts één brokeraccount te hebben, geven meer brokerrekeningen je ook meer mogelijkheden. Brokers bieden vaak verschillende beleggingsmogelijkheden en dat kan soms van pas komen. Dat geldt zeker ook voor de beschikbaarheid van fondsen. Elke broker of bank heeft zo zijn eigen sterke/zwakke punten.

Kostenbesparend
Brokers concurreren met elkaar op het gebied van vergoedingen en kosten. Sommige brokers bieden gratis transacties aan, of transacties tegen lage kosten. Daarvan kun je eveneens profiteren.

Wel bieden goedkope brokers niet altijd dezelfde ondersteuning en handelsmogelijkheden als de duurdere. Het beste is om daar een balans in te vinden die voor jou werkt, indien nodig.

Nadelen van beleggen bij meerdere brokers
Hoewel er voordelen zijn aan het beleggen bij verschillende brokers, zijn er ook enkele nadelen. Eén van de nadelen kan zijn dat het meer complexiteit oplevert. Je moet verschillende rekeningen afzonderlijk bijhouden, wat het lastiger maakt om je totale portefeuille bij te houden en het totale rendement te beoordelen. Maar bij twee brokers is dat nog wel te doen.

Conclusie
Het hebben van meerdere brokerrekeningen biedt meer mogelijkheden dan wanneer je bij één broker blijft. Ook op de eventuele “nukken” van een broker kun je makkelijker anticiperen.

Op de lange termijn is er geen betere manier om je vermogen te laten groeien dan te investeren in de aandelenmarkt; dat vereist een broker die bij jouw beleggingsstrategie past.

Onze beleggingsstrategie, te weten (hoog)dividendbeleggen in de VS, vereist een broker die alle mogelijkheden biedt zoals ook Amerikanen die hebben. Saxo lijkt daar helaas (vooralsnog) niet meer in te passen, Lynx en Mexem wel.

Inflatie op de loer, hoe hiermee om te gaan?

Inflatie is iets van alle tijden, maar kan ook zeer nadelig zijn bijvoorbeeld voor gepensioneerden. In Nederland hebben vele pensionado’s al jarenlang geen inflatiecorrectie ontvangen op hun pensioenuitkering. In de Verenigde Staten zien we ook een forse toename van de inflatiepercentages, die in juni en juli op maar liefst 5,4% uitkwam. Hoe kunnen we hiermee omgaan als belegger?

We beleggen immers deels om inflatie voor te blijven en liefst meer dan dat. Al geruime tijd waarschuwen tal van analisten en experts in de Verenigde Staten voor de dreiging van inflatie. Ook in Nederland wordt alles duurder, boodschappen, vakanties, restaurants en vooral energie. Iedereen die onlangs in een supermarkt of restaurant is geweest, kan dat bevestigen. Het ziet er helaas niet naar uit dat verdere inflatiedreiging zal afnemen zolang de belangrijkste oorzaken aanwezig blijven. Inflatie is een zeer reëel probleem voor gepensioneerden en voor iedereen met een vast inkomen. Het vermindert de waarde van jouw geld; je kunt er minder voor kopen. Wanneer inflatie in de loop van de tijd verergert, kun je het gevoel krijgt steeds armer te worden. Het kan daarom zinvol zijn om wat geld te steken in zaken die in waarde stijgen bij toenemende inflatie om koopkracht te beschermen.

Inflatie te lijf met onroerend goed

Onroerend goed is een goede optie om inflatie te compenseren omdat het meestal in prijs stijgt en tegelijkertijd een bron van (huur) inkomsten kan zijn. Economen beschouwen inflatie over het algemeen als een noodzakelijk kwaad. Het wordt veroorzaakt door de geldhoeveelheid in de economie die sneller groeit dan de productie van goederen en diensten. Veel geld in de economie betekent dat veel producten makkelijker te koop zijn en dat drijft de prijs omhoog op basis van vaag en aanbod. Dat is in de Verenigde Staten al geruime tijd het geval en ook bij ons zie je dat bijvoorbeeld in de woningmarkt.

Een van de beste mogelijkheden om inflatie te compenseren is via investeren in (bepaald) onroerend goed. Natuurlijk kun je zelf investeren in fysiek onroerend goed zoals woningen maar dat is voor de meeste mensen een brug te ver en niet praktisch. Maar, zoals beschreven in de Actueel van augustus, kun je ook in onroerend goed investeren via REITs. Dat is namelijk minstens zo lucratief op termijn.
Met name om inflatie voor te blijven kiezen veel Amerikanen er voor om in (een deel van) hun portefeuille zogenaamde “veilige REITs” op te nemen; hoe doe je dat?

Investeren in Amerikaans vastgoed via CEF’s

Veel mensen overwegen, onder huidige omstandigheden, te investeren in onroerend goed zoals bijvoorbeeld een vakantiehuis of hebben dat al gedaan. Dat kan zijn de aankoop van een tweede/derde woning om te verhuren, een recreatiewoning of misschien wel een kantoor of winkelpand.

Dat lijkt een logische gedachte maar is dat wel zo logisch? De waardestijging van onroerend goed is de laatste jaren spectaculair te noemen. Maar, weegt deze waardestijging op tegen de nadelen van het zelf in bezit hebben van onroerend goed als belegging, zeker wanneer je er zelf niet of nauwelijks gebruik van maakt? Ik bedoel natuurlijk niet het huis waar je zelf in woont. Ongetwijfeld ken je mensen die (extra) onroerend goed in bezit hebben of daar recent in hebben geïnvesteerd. Je hoort de optimistische verhalen. Maar hoor je ook de nadelen zoals (tijdrovend) beheer, het onderhoud, de papiermolen, de regelgeving en fiscale valkuilen? Dit nog afgezien van eventuele kans op slechte huurders of tegenvallende huurinkomsten na aftrek van (onverwachte) kosten. Daarbij kun je eventueel echte winsten pas verzilveren, wanneer je het huis op termijn verkoopt.

Al deze overwegingen spelen zowel bij particuliere investeerders in de VS als bij ons. Warren Buffet, een van de meest succesvolle beleggers ter wereld zoals je weet, kiest er daarom heel bewust voor om niet in fysiek onroerend goed te investeren maar indirect via aandelen van Real Estate Investment Trusts (REIT’S). Waarom?

In de VS bestaan ca 400 REITs, een enorme markt.
Deze REITs investeren in talloze vormen van onroerend goed, veel breder dan bij ons. Onroerend goed in de VS is veel meer dan alleen huizen en kantoren. Je vindt REITs op vele terreinen van onroerend goed, zoals zendmasten(5G), datacenters, gaming/casino, medische faciliteiten en natuurlijk woningen, kantoren en winkelcentra.
We hebben in de AIP-portefeuille een ruim aantal REIT-fondsen opgenomen. Maar je kunt ook in REITs beleggen via CEF’s. Er bestaat aan aantal gespecialiseerde vermogensbeheerders op dit gebed

Zoals gezegd, Waren Buffet is absoluut geen voorstander is van particuliere vastgoedbeleggingen, maar geeft de voorkeur aan REIT’s. Zijn belangrijkste argument is dat investeren via REIT’s in de meeste gevallen veiliger en lucratiever is. REIT’s zijn veiliger omdat ze goed gediversifieerd zijn, professioneel worden beheerd, en een betere toegang tot kapitaal hebben. Daarnaast zijn ze effectiever door schaalvoordelen, en kunnen daardoor sneller groeien. Onderzoek toont aan dat in de VS REIT’s gemiddeld ca. 4% per jaar beter presteren dan particulier onroerend goed. REIT’s zijn bovendien wettelijk verplicht om 90% van hun winst uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van dividend; bovendien…

In de afgelopen 20 jaar was het gemiddelde jaarlijkse REIT-rendement ca. 15%/jaar.

Daarom investeert Warren Buffet in REIT’s i.p.v. in fysiek onroerend goed met huuropbrengsten. De EIP-voorbeeldportefeuille bevat daarom ook een aantal gerenommeerde CEF-REIT’s. Hiermee beleg je indirect in honderden REITs.

CEF-REITs
Je kunt dus ook gespreid beleggen in REIT’s via gespecialiseerde Closed end Funds (CEF). Hun portefeuilles bevatten alle soorten REITs en zijn dus zeer gediversifieerd. We hebben er twee in de EIP-Portefeuille te weten Cohen&Steers Quality Income Realty Fund (RQI) en Clarion Global Real Estate Income Fund (IGR). We laten je nog even de belangrijkste eigenschappen zien van deze REIT-CEF’s.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI)
RQI investeert in ruim 150 REITs. In de afgelopen 10 jaar heeft men het dividend niet verlaagd, maar wel regelmatig verhoogd. Vermogensbeheerder Cohen and Steers heeft een naam hoog te houden als specialist op dit gebied.
De doelstelling van RQI is om een “hoog huidig inkomen” te bieden en daarnaast te streven naar koerswinst. RQI belegt ook in preferente aandelen van REITs. Een CEF presteert vanzelfsprekend pas goed als haar investeringen rendabel zijn. RQI bezit hele specifieke REITs waar onder bijvoorbeeld de top-REIT “American Tower Corp”, die wereldwijd 5G zendmasten exploiteert. Ook de snel groede Casino-REIT, VICI Properties, maakt deel uit van de portefeuille. RQI is een en prima investering geweest en de kans dat dit zo blijft, is groot. De gemiddelde jaarlijkse opbrengst (AATR) was ca 14%/jaar over de laatste 10 jaar.

Clarion Global Real Estate Income Fund (IGR)
Een ander REIT-CEF is IGR, een fonds van CBRE Group. CBRE is werelds grootste commerciële vastgoed-servicebedrijf. De oorsprong gaat terug tot 1906 toen het bedrijf werd opgericht in de nasleep van de aardbeving in San Francisco. Men is actief in meer dan 100 landen. Ook IGR heeft als doelstelling beleggers hoge inkomsten te bieden en daarnaast koersstijging; niet ongebruikelijk als CEF-doelstelling. Het fonds belegt veel in REITs, waaronder ook speciale REITs zoals datacenter REITs. IGR is zeer consistent geweest met haar dividendbetalingen over de afgelopen 10 jaar. Het gemiddeld jaarlijkse rendement bedraagt ruim 9%/jaar.

Conclusie
Door te investeren in REITs kun je goed compenseren voor inflatie en meer zelfs. Gezien de grote hoeveelheid REITs in de VS kun je overwegen om in REITs te beleggen via Closed end Funds van gespecialiseerde vermogensbeheerders. Dat is rustig en je slaapt er goed bij.

Beter Beleggen met een Service-abonnement
Zoals je weet werken wij samen met een aantal ambassadors, met name als het gaat om fundamentele wijzigingen in onze strategie, de Voorbeeldportefeuille en/of andere nuttige zaken. Eén van de Ambassadors van het eerste uur is Fred Groen uit Apeldoorn. Onlangs heeft hij een service-abonnement gelanceerd, bedoeld om HD-beleggers te ondersteunen in de beginfase, maar ook daarna. Mocht je interesse hebben in deze dienstverlening dan kun je rechtstreeks contact opnemen met Fred Groen. Zijn gegevens vind je op de pagina Contact/Ambassadors van onze website.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook talloze forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Rob
Ik ben benieuwd waarom jullie altijd de AATR aangeven op basis van herinvesteren van je dividend. Als je niet herinvesteert kun je het toch gewoon opnemen?


Antwoord:
Wij geven inderdaad meestal de gemiddelde opbrengst/jaar (AATR = Average Annual Total Return) van een fonds/bedrijf aan op basis van het herinvesteren van dividend. Wij doen dat omdat dit een essentieel onderdeel is van dividendbeleggen, zeker wanneer je dat voor de langere termijn doet en daarmee een kapitaal wilt opbouwen. Je krijgt namelijk de hoogste AATR op basis van herinvesteren van je dividend, waardoor steeds meer dividendbetalende aandelen verkrijgt. Ook tussentijdse groei van het dividend is daarbij belangrijk wanneer je de aandelen in bezit hebt. Denk daarbij aan:

 Dividenduitkeringen, dividendgroei en herbeleggen zijn de belangrijkste drijvende krachten achter het rendement op aandelen.

Wanneer je het dividend niet herbelegt zal de AATR en daarmee de opbrengst van je investering ca 30% lager zijn in een periode van bijvoorbeeld 5-10 jaar. Wanneer je het dividend nodig hebt hoef je natuurlijk niet te herbeleggen, maar een deel is toch wel nuttig met het oog op inflatiecorrectie.

Webinar training, Webinar-specials en weer de klas in

Het verheugt ons dat we weer eens Workshop kunnen plannen (onder voorbehoud) op onze vaste locatie in Woerden. Dat was door Corona al bijna 1,5 jaar geleden voor het laatst.
Het gaat om de Workshop Hoogdividend-beleggen op zaterdag 30 oktober. Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen. Dit alles in een informele omgeving. Zonder uitzondering worden deze bijeenkomsten dan ook hoog gewaardeerd. Kijk voor aanmelden bij Academy.

Webinar-specials
Regelmatig ontvangen wij de vraag om eens dieper in te gaan op specifieke fondstypen die in de Voorbeeldportefeuille voorkomen. Daarom hebben we besloten om Webinar-specials te introduceren. De eerste Income investing via Amerikaanse Beleggingsfondsen heeft plaatsgevonden op 21 september 2021 jl. De belangrijkste zaken hieruit kun je tot 10 oktober 2021 terugkijken via deze link.

Nieuws uit het Forum

Het Forum op de website is biedt de nodige aanknopingspunten voor degenen die zelf op dividend-avontuur willen gaan met suggesties van andere beleggers over mogelijk kansrijke fondsen. Maar er is ook aandacht voor alledaagse vragen, over bijvoorbeeld dividendbelasting, het nut van een fiscalist of accountant en wat er aan info op Facebook te vinden is. En wanneer je zelf een onderwerp op de agenda wilt zetten dan is dit de plaats.

Video’s op YouTube

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.

Deze video legt in het kort nog eens uit wat ‘beleggen voor (passief) inkomen’ inhoudt en hoe je dat moet doen.
https://youtu.be/dRxKztbmxQc

Fred Hendriks heeft recent een podcast gemaakt samen met Harm van Wijk, oprichter van Beleggen.com met inmiddels bijna 55.000 leden. Je kunt deze podcast ook bekijken via YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=9S45q78HEyE

En begin dit jaar nodigde Peter Siks van Binck Fred Hendriks uit om te vertellen over de mogelijkheden van hoogdividend-beleggen. Dit is de link naar de opname.

De Voorbeeldportefeuille

De EIP-Voorbeeldportefeuille blijft uiterst stabiel v.w.b. de dividenduitkeringen en we hebben op dit moment niet veel aanleiding om grote mutaties aan te brengen. Alle dividenden worden trouw betaald en groeien ook bij tal van fondsen. Wel blijven de beurzen op een hoog niveau. Wij raden je daarom aan om op dit moment niet te veel geld tegelijk te investeren. Doe het geleidelijk en neem de tijd. We hebben daarom het risicoprofiel van een aantal aandelen-CEF’s verhoogd naar M of H zoals o.a. bij GAB, USA, ASG  en BST.
Misschien willen sommige lezers daarom wel wachten op een correctie, die een keer gaat komen. Mocht die er komen, dan kun je lager instappen/bijkopen met een hoger dividendrendement.
CEF’s zijn de laatste tijd enigszins in koers gedaald waardoor de dividendrendementen weer op een redelijk niveau komen, gemiddeld 7-8%. Ook de 10 jaars- opbrengsten (Average Annual Total Return, AATR) blijft gemiddeld op een hoog niveau van rond de 11%/jaar.

Ter herinnering:
AATR = dividend + herbeleggen van dividend + koerswinst over xx jaar.

De CEF-Discounts zijn nog niet op het oude peil. Je kunt de meest CEF echter wel kopen met een discount t.o.v. NAV (Net Asset Value); echter de discount is wel lager dan voorheen.
Zoal je weet betekent kopen met discount dat je minder betaalt voor een CEF-aandeel dan de werkelijke beurswaarde van haar bezittingen en dat kan prettig zijn.

We hebben daarom weinig redenen om de portefeuille op dit moment te veranderen. Wel verwijderen we een fonds uit de portefeuille vanwege een te laag rendement

Verwijderd

DoubleLine Income Solutions (DSL)
Niemand ziet graag dat dividend wordt verlaagd, maar er zijn momenten waarop dat soms nodig is om de dekking voor dividendbetalingen weer op orde te krijgen. DSL is een fixed-income/obligatie fonds dat onder beheer staat van Jeffrey Gundlach, in de VS ook wel de Bond-King genoemd. In het verleden melden we dat DSL een interessant, maar vooral veilig fonds was, met een aantrekkelijk rendement. Begin dit jaar verlaagde het fonds toch onverwachts het dividend van $0,15 per maand naar $0,11, dus met 27%.
DSL heeft over de afgelopen 8 jaar, tot aan Corona, een AATR (jaarlijks gemiddeld resultaat) gehaald van ca. 6%, nu is dat 5,2% en dat is niet spectaculair, maar wel oké. Het dividendrendement is nog steeds ruim 7.5% bij aankoop nu. Maar wanneer we lijken naar het Total Return percentage over de afgelopen 8 jaar kunnen we beter terecht. We verwijderen daarom DSL.

Opmerking:
Wanneer wij een fonds verwijderen uit de portefeuille hoef jij dat vanzelfsprekend niet te doen. Dat blijft jouw eigen beslissing.