Actueel Easy Income Plan – 30 december 2022

We naderen het einde van 2022. We kunnen dus terugkijken en er enige bespiegelingen op loslaten. De Rollercoaster is nog steeds niet helemaal tot stilstand gekomen. Eigenlijk spreken we dan niet alleen over 2022, maar over de periode van de afgelopen drie jaar.

Tot aan begin 2020 hadden we te maken met “business as usual”, voor zover dat mogelijk is bij beleggen. Maar begin 2020 werd de (beleggings)wereld opgeschrikt door de start van de corona-pandemie. Het gevolg was een enorme daling van de beurzen wereldwijd; in twee dagen tijd met ca. 50%. Een overdreven reactie zoals meestal, maar wel begrijpelijk. Nadien zagen we een sterk stijgende lijn tot eind 2021. Ook deze stijging was overdreven, waarbij veel bedrijven een te hoge beurswaardering kregen t.o.v. hun reële waarde.
Begin dit jaar begon ook de oorlog in Oekraïne en werden de beurzen begrijpelijkerwijs opnieuw zenuwachtig. De gevolgen: inflatie en hogere rentes stellen beleggers op de proef tot op de dag van vandaag. Nog steeds staan de beurzen op verlies, maar ook dat is relatief. Verliezen worden immers gerelateerd aan de beursstanden t.o.v. een jaar geleden. Die waren toen overdreven hoog. Kortom, over rustig beleggingsjaren kunnen we niet spreken, wanneer we ons baseren op de hectische koersontwikkelingen. Voor de continuïteit van dividend ligt dat gelukkig heel anders.

(Nu) niet beleggen of wel beleggen?

In de huidige turbulente periode hoor je natuurlijk veel verschillende opinies over beleggen in het algemeen. Ze variëren van “wachten tot alle onrust voorbij is” tot “juist nu instappen”. De gemiddelde belegger kijkt daarbij uitsluitend naar koersontwikkelingen evenals de meeste (financiële) media, maar de meningen blijven sterk verdeeld.

“Niet beleggen” kost geld vanwege hoge inflatie en “wel beleggen” kost meestal ook geld, wanneer de beurzen volatiel zijn.
Dat zijn reacties die je veel hoort.
Zoals je weet, is onze visie op beleggen geheel anders. Wanneer je uitsluitend handelt op koersontwikkelingen, dan heb/had je nu geen rustige tijd als belegger en misschien vind je dat wel prima. Maar, zoals al vaker gezegd, wij handelen liever niet zo veel.  Onze keus is “beleggen voor permanent inkomen” en dat doen we op basis van investeren. Onze portefeuillewaarde moet gewoon geleidelijk toenemen en daardoor groeiende inkomsten genereren. Dat kan alleen door te investeren in succesvolle bedrijven die winst maken en die deels met ons delen.

In dit verband heb ik me ook altijd afgevraagd waarom mensen zo snel achter elkaar aanlopen wanneer zich ogenschijnlijk nieuwe kansen aandienen. Zo worden goksites steeds populairder en dat geldt/gold eveneens voor beleggen in (vele soorten) cryptovaluta. Beleggen in Crypto zien wij ook als gokken, niet als beleggen en zeker niet als investeren. Bij Crypto is er immers geen enkele regulatie; zo lang dat zo is, blijft het een spannend kansspel.
We zien de gevolgen. De grootste cryptobeurs ter wereld FTX ging recent failliet, miljarden zijn verdampt en dat heeft velen in de financiële ellende gestort. En, FTX is niet de enige. Dit kun je geen beleggen noemen. De kuddegeest speelt hier de hoofdrol.

Onze portefeuille

Ondanks alle beurs-bewegingen van de afgelopen jaren, zien we dat vrijwel alle dividenden zijn doorgelopen. Er zijn nauwelijks dividenden verlaagd; veel dividend is zelfs verhoogd. En dat terwijl we dus te maken hebben met een van de slechtste beursjaren uit de historie. Veel fondsen bieden nu zelfs extra/eindejaar dividenden. “Beleggen voor inkomen” via hoog dividend werkt dus ook in sterk volatiele tijden. Daarnaast zijn er, juist nu, nieuwe kansen voor dividendbeleggers. Instappen met hoge dividendrendementen kan nu bij veel fondsen inclusief CEF’s.
En dat is juist wat dividend-beleggers onderscheidt van “beleggers voor koerswinst”.

Bij een terugblik hoort een vooruitblik

We beleggen in de VS en daar is alles toch een beetje anders. De Amerikaanse economie doet het eigenlijk heel goed en de rentestijging lijkt af te vlakken. We hebben dus nauwelijks te maken met de ontwikkelingen op de Europese markten. Onze dividenden zullen ook in 2023 blijven binnenkomen.

Vorige week kwam het nieuws dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente dit jaar niet meer verhoogt, maar volgend jaar nog wel een (laatste) verhoging in petto heeft. Ook de hoge inflatie lijkt op zijn retour in de VS. Gaat dit gepaard met een milde recessie? Misschien maar niet te heftig, zo schat men in.

Want, de Amerikaanse regering heeft recent ook het enorme IRA-pakket aangekondigd (zie verder) om onder meer de beperking van de CO2-uitstoot aan te pakken. Dit pakket geeft een extra boost aan de Amerikaanse economie vanaf 2023. Mede hierdoor zijn we ervan overtuigd dat herstel in 2023 waarschijnlijk is.

Conclusie

De bottom-line is dat juist de afgelopen jaren laten zien dat dividenden “heilig” zijn in de VS en betaald blijven worden zolang bedrijven zich dat financieel kunnen veroorloven.  Daar is wel een gespreide portefeuille voor nodig met fondsen van hoge kwaliteit en die hebben we. Het herbeleggen van ontvangen dividend blijft de kers op de taart.
Ook in 2023 gaan we door met het onderhouden van een stabiele CEF-hoogdividend portefeuille. In 2023 wordt ook een herstel van de markt verwacht; dat geschiedt altijd na een bear-periode terwijl ondertussen de dividenden blijven stromen.
Investeren op basis van “sleep well at night” is wat we nastreven.
Opnieuw past hier een Warren Buffet wijsheid bij:

If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die

Tot slot

Wij willen graag al onze abonnees bedanken voor hun deelname aan “Beter beleggen dan de bank” en voor de vele nuttige reacties en suggesties die we met regelmaat hebben mogen ontvangen (ook via het levendige forum). Veelal kunnen we die ook delen. Daarnaast blijken de regelmatig workshops en webinars in een behoefte te voorzien.
Die zullen we voorzetten in 2023.
Graag bedanken we ook onze Ambassadors, die dit jaar acte de présence gaven bij events en tevens werden geraadpleegd voor individueel advies.

Tot slot wensen wij al onze relaties een:
Happy (investment) Year 2023!
Maar vooral een goede gezondheid. Dat is immers de basis van alles.
**Team Beter beleggen dan de bank**

Inflatie te lijf

Heb je wel eens gehoord van de Inflation Reduction Act (IRA). IRA is een nieuwe wet in de VS die dit jaar werd aangenomen door het congres en op 16 augustus 2022 werd ondertekend door president Joe Biden.
De wet heeft als doel om de inflatie te bestrijden in combinatie met enige andere doelstellingen, gedurende het komend decennium.

Eén van de belangrijkste doelstellingen betreft ook het terugdringen van de CO2-uitstoot in de VS via enorme investeringen in groene technologieën.  Het is een historisch besluit en ook wel typisch Amerikaans. Amerikanen hebben jarenlang het milieu minder serieus genomen. Nu is het verheven tot topprioriteit middels deze wet en dan kan het snel gaan.

Wat zijn de doelstellingen van IRA?

De IRA wet kent een aantal doelstelling die men in samenhang wil nastreven. De belangrijkste zijn:

  • Terugdringen van inflatie
  • Terugdringen van energieprijzen
  • Reductie van CO2-emissie met ca. 40% in 2030.
  • Grootschalig investeringen in (de productie van) groene energie en technologie via o.a. leningen aan innovatieve bedrijven
  • Een bedrag van bijna 440 miljard dollar is gereserveerd voor de komende 10 jaar

Tot slot is de wet ook gericht op het goedkoper maken van gezondheidszorg en lagere prijzen voor medicijnen. De totale investering bedraagt ruim 770 miljard dollar.

Het is duidelijk dat de VS het klimaat inmiddels serieus neemt en er ook naar handelt. De verwachting is dat de act een enorme stimulans zal zijn voor het Amerikaanse groene bedrijfsleven en veel nieuwe innovatieve technologieën zal opleveren. Hoe kunnen wij hiervan profiteren als investeerder?

Groen-investeren?

Veel lezer vragen ons regelmatig op welke wijze ze “groen” zouden kunnen investeren, al of niet met fondsen in de huidige Voorbeeldportefeuille.
Investeren in deze enorme groene-groeimarkt is lastig voor particuliere beleggers. Het blijft immers moeilijk te voorspellen welke technologie en bedrijven succesvol zullen zijn/blijven. Daarom geven wij er de voorkeur aan om in deze markt te investeren via partijen voor wie dit hun core-business is.
Dat zijn bijvoorbeeld ook Closed end Funds zoals BlackRock Science & Technology (BST) en Business Development Corporations (BDC’s niet in EIP-portefeuille). Van onze kant zullen we in 2023 wel trachten om de mogelijkheden van groen-investeren nog concreter te maken. De IRA-act zal ons daarbij kunnen helpen.

CEF- dividend, waar komt het vandaan?

Zoals gezegd was 2022 geen best jaar v.w.b. de koersontwikkelingen van de meeste aandelenbeurzen; ook fondsen uit de EIP-portefeuille ontkwamen er niet aan. Toch zien we dat de continuïteit van dividendbetalingen niet in gevaar lijkt. Sommige dividenden zijn gedaald, maar andere weer gestegen of hebben zelfs extra dividend aangekondigd/betaald.
Toch kun je, bij de huidige marktomstandigheden en verwachtingen, wel rekening houden met de keuze van een CEF. Allereerst moeten we ons dan de vraag stellen waar CEF-dividend vandaan komt. Dividend ontstaat nu eenmaal niet “zo maar”. En dat geldt zeker wanneer je de inkomstenstroom uit je portefeuille wilt maximaliseren. Dat hebben we zeker kunnen doen dit jaar met (zeer) hoge dividenden, die ook in 2023 nog zullen voortduren naar verwachting.

Waar komen CEF-inkomsten vandaan?

Een CEF kan op twee manieren geld verdienen om ons uit te betalen in de vorm van dividend/inkomen.
Hoe werkt dat?

1) Een CEF ontvangt voldoende contante/cash inkomsten
Veel CEF’s ontvangen contante “uitkeringen” uit hun eigen beleggingen. Wanneer een CEF-aandelen of obligaties bezit, kan men dividend, rente of andere contante/cash inkomsten uit zijn eigen beleggingen innen en deze vervolgens gebruiken om ons, als aandeelhouders te betalen (na aftrek van kosten zoals beheer).
We noemen dit “netto-beleggingsinkomsten”. Voor sommige CEF’s is het “netto-beleggingsinkomen” voldoende om ons het volledige dividend te betalen. Doorgaans zijn dit CEF’s, die leningen, (hoogrentende) obligaties of andere vastrentende effecten aanhouden, waarbij de rentes van 7% tot 10% gangbaar zijn. Men spreekt dan van “vastrentende waarden (VRW) CEF’s”.
De inkomsten van VRW-CEF’s zijn zeer stabiel en veelal voorspelbaar.

2) Een CEF ontvangt onvoldoende contante/cash inkomsten
Sommige CEF’s innen niet genoeg cash in de vorm van dividend, rente etc. om het volledige dividend te kunnen dekken, dat men moet/wil betalen.
Dat zijn meestal CEF’s met hoofdzakelijk aandelen in bezit.
Dat is niet zo vreemd omdat het gemiddelde “gewone aandeel” slechts 1-3% dividend betaalt. Zelfs hoogrenderende dividendaandelen, zoals die van nutsbedrijven, betalen meestal niet veel meer dividend dan 4 of 5% evenals veel dividendgroei-fondsen.
Dus aandelen-CEF’s  genereren, in tegenstelling tot VRW-CEF’s, onvoldoende contante inkomsten om de (hoge)dividenden te kunnen betalen, die beleggers verwachten. Dus waar halen aandelen-CEF’s het geld vandaan om hun uitkeringen te betalen?
Het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk, uit koerswinsten.
In tegenstelling tot VRW-CEF’s met portefeuilles, die cashgeld opleveren via dividenden en rente, hebben aandelen-CEF’s portefeuilles die het grotendeels moeten hebben van koerswinsten.
Wanneer koerswinsten (tijdelijk) uitblijven kunnen aandelen-CEF’s in de problemen komen. Ze moeten dan hun aandelen deels verkopen om te cashen en daarmee een (gebruikelijk) dividendrendement van 8-10% te realiseren.
Als een aandelen-CEF contante inkomsten genereert van bijvoorbeeld 2 of 3% uit dividenden, dan moet men gemiddeld elk jaar hopen op 6-7% koerswinst om het totale dividendrendement van 8-10% te kunnen behalen.
(Dit staat los van extra mogelijkheden die CEF-managers gebruiken zoals bijvoorbeeld optie-strategieën).
In mindere beurstijden verkoopt een CEF dan een deel van zijn aandelen die men in bezit heeft. Dat heet “Return of Capital (ROC)”.
Dus in tijden van lagere beurskoersen “lijden” aandelen-CEF’s veelal meer dan VRW-CEF’s, die hun inkomsten halen uit de vastrentende waarden zoals obligaties, rente en (pref)dividenden. Ook de goede managers van aandelen-CEF’s, die jarenlang een gemiddeld rendement van 10% of hoger behalen, hebben tussendoor mindere jaren.

Maar CEF-beleggers willen regelmatige, voorspelbare inkomsten. Daarom kiezen de fondsmanagers van aandelen-CEF’s meestal voor een gemiddelde uitkering per maand/kwartaal gebaseerd op ervaring.
Soms betaalt men minder dan men daadwerkelijk heeft verdiend, soms meer. In de loop van de tijd tracht men dit allemaal glad te strijken. Soms resulteert dat in een dividendverlaging of verhoging. Ook kiest men vaak voor een extra dividenduitkering aan het einde van het jaar, naast het reguliere dividend.

Conclusie

De bottom line voor CEF-beleggers is dat er een reëel verschil bestaat tussen dividend dat grotendeels wordt betaald uit contante inkomsten (d.w.z. uit netto-beleggingsinkomsten) t.o.v. dividend dat grotendeels wordt betaald uit koerswinsten. In tijden, waarin de koersen vlak zijn of gemiddeld stijgen, kan een ervaren portefeuillebeheerder van een aandelen-CEF voldoende koerswinst behalen. Dan zie je weinig verschil met VRW-CEF’s v.w.b. de continuïteit van het dividend. Maar dit jaar, waarbij de markten zijn gedaald, moeten talloze aandelen-CEF’s deels hun toevlucht nemen tot “Return of Capital”.
Moeten we dan allemaal overstappen op VRW-CEF’s in moeilijke beursjaren?
Nee, want volgend jaar kan alles weer anders zijn. Bovendien is, in normale beurstijden, de kans op koersstijging van de aandelen-CEF’s groter dan bij VRW-CEF’s. Bij een VRW-CEF is echter de blijvende betaalbaarheid/continuïteit van het dividend groter. Wij gaan uit van een gespreide mix van zowel VRW als aandelen-CEF’s.

‘Permanent inkomen met Amerikaanse hoogdividend-aandelen’ is de titel van het nieuwe boek dat Reith | Hendriks & partners deze zomer heeft uitgebracht. Het is de volledig geactualiseerde opvolger van de eerder uitgebracht bestseller ‘Beter beleggen dan de bank’. De uitvoering is luxer en er zijn enige extra hoofdstukken toegevoegd. Ook doet de nieuwe titel meer recht aan deze beleggings-methodiek. Het boek beschrijft een eenvoudig alternatief voor sparen en beleggen bij je bank en is verkrijgbaar via deze website of via de boekhandel.

Persoonlijk consult

Het aantal persoonlijke consulten neemt gestaag toe en we merken dat het beleggers voor inkomen aanzienlijk sneller helpt met op gang komen. Zo’n consult is digitaal of op jouw locatie. Ook wanneer je een van onze specialisten zou willen uitnodigen voor een groepsbijeenkomst, zoals bijvoorbeeld een beleggingsclub, is dat mogelijk. Wil jij ook zo’n consult, lees er hier meer over.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veel forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Tanja:
Stockdividend wanneer?
Ik was recent bij een workshop in Woerden en toen spraken we al kort over stockdividend t.o.v. cash-dividend. Ik heb Liberty-aandelen in portefeuille, namelijk ASG en USA, respectievelijk 300 en 220 stuks. Ik heb van beide fondsen slechts ca 4 en 5 dollar dividend ontvangen. Dat zou toch veel meer moeten zijn? Hoe kan dat? Mijn broker is Lynx
.

Antwoord
We begrijpen dat je niet zo snel kunt terugvinden hoe een en ander werkt bij stockdividend.
Beide Liberty fondsen USA en ASG, alsmede Tekla (HQH) zijn op dit moment de (enige) fondsen in de Voorbeeldportefeuille die het dividend meestal uitkeren in nieuwe aandelen (stockdividend). Je ontvangen dan jouw dividend in hele nieuwe aandelen; het restant-geld zie je terug als cash bij “ontvangen dividend”. In het Tax (belasting) overzicht zie je staan dat het om stockdividend gaat.

Wanneer je daadwerkelijk wilt zien hoeveel nieuwe (hele) aandelen je hebt gekregen, dan moet je bij Lynx inloggen bij “accountmanagement”, kiezen voor “activity-statement” en vervolgens “corporate actions”.
Overigens hebben wij altijd een voorkeur voor cashdividend omdat we dan zelf kunnen beslissen waarin we het dividend herbeleggen. Aan de andere kant is het bij genoemde fondsen ook geen groot probleem.
Hopelijk is het zo duidelijk.

Vraag van Andre:
Onduidelijk broker-berichten
Regelmatig krijg ik van mijn broker een vraag waar ik geen antwoord op heb of niet weet wat ermee te doen. Als voorbeeld vraagt men mij of ik niet liever in een Mutual-fonds beleg. Ook zie ik regelmatig een vraag voorbij komen over een “volontary action”. Wat moet ik hiermee?

Antwoord
Soms wijzen brokers je op andere soortgelijke mogelijkheden/fondsen als alternatief voor de fondsen die je al in bezit hebt. De reden daarachter is niet helemaal duidelijk. Het kan goed bedoeld zijn, maar ook commercieel aantrekkelijker zijn voor de broker. Als alternatief voor CEF’s  bijvoorbeeld suggereren ze soms andere typen beleggingsfondsen zoals Mutual Funds. Deze werken veelal anders, bijvoorbeeld met participaties. Ook verwijst men soms naar ETF’s. Als dividend-belegger hoef je hier geen aandacht aan te schenken. CEF’s zijn immers bedoeld voor direct inkomen uit dividend. De meeste andere Mutual-funds keren geen of nauwelijks dividend uit en hebben een ander doel.

Een ander soort bericht dat je soms ziet verschijnen betreft:
“PENDING DEADLINE FOR VOLUNTARY CORPORATE ACTION”
Dat betekent dat men je vraagt of je vrijwillig (niet verplicht) iets wit doen, c.q. wilt reageren op een vraag/actie van het bedrijf waarin je hebt belegd. Meestal gaat het erover dat jouw fonds of CEF nieuwe aandelen wil uitgeven en of je daaraan mee wilt doen. Recent zagen we zo’n Pending Corporate Action bericht over Tekla (HQH).
Meedoen is vaak lastig voor ons als Nederlanders; dat adviseren we ook niet.
Brokers zenden je dus regelmatig berichten waar je niets mee hoeft te doen. Maar bij twijfel, dan vragen natuurlijk.

Video’s

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.
Onlangs heeft Fred Hendriks opnieuw een Masterclass bij broker Lynx gegeven over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS. Die is hier in zijn geheel te bekijken.
Op 3 januari 2023 geschiedt dat wederom waarbij hij twee fondstypen (extra) zal toelichten. Je kunt je hier aanmelden.

De Voorbeeldportefeuille

De Voorbeeldportefeuille is vrijwel geheel stabiel v.w.b. de continuïteit van het dividend. Bij slechts één fonds is het dividend recent verlaagd, te weten EXG.
Daar staat tegenover dat Pimco in kerststemming verkeert. Het is gebruikelijk dat je in deze eindejaar/kerstperiode voor positieve verrassingen kan komen te staan v.w.b. dividendverhogingen of “extra” dividend. Deels heeft dat te maken met het voldoen aan regelgeving (zoals het verplicht betalen van 90% van de winst aan de aandeelhouders van RIC-fondsen zoals CEF’s, BDC’s en REIT’s).

Ook de EIP-Voorbeeldportefeuille heeft last van de beursmalaise van de laatste tijd zoals alle beleggingsvormen dit jaar. Gemiddeld zijn de dividendrendementen daardoor aanzienlijk hoger dan in “normale tijden”; nu tussen de 7 en 14%. V.w.b. de CEF-premies/discounts kun je zien dat je de meeste nu kunt (bij)kopen met een discount. Als gevolg van de lagere koersen zijn ook de “gemiddelde jaarlijks returns” enigszins gedaald, gemeten over de laatste 10 jaar. We gaan één fonds verwijderen (EXG); we voegen geen fonds(en) toe dit keer.

Verwijderd:

Eaton Vance Global Diversified Equity Income (EXG)
EXG belegt in een portefeuille van wereldwijde aandelen en gebruikt daarnaast een optiestrategie om een hoog inkomensniveau voor beleggers te genereren.
Het fonds beleeft een moeilijk jaar, mede doordat men heeft belegd in enkele grote technologiebedrijven. Technologie is juist dit jaar een zwakke markt.  Het gaat dan om Alphabet (GOOGL), Amazon, Microsoft, Apple etc. Deze bedrijven betalen bovendien geen of nauwelijks dividend. Verder is de EXG-portefeuille redelijk verdeeld tussen binnenlandse en buitenlandse aandelen/bedrijven. Zoals we hiervoor hebben gezien heeft EXG dus nauwelijks cash-inkomsten op dit moment en koerswinsten zijn er evenmin. Dat betekent dat men nu het dividend betaalt uit Return of Capital (ROC). Dat is ook de reden voor de recente dividendverlaging met bijna 20%. Er is dus werk aan de winkel voor deze CEF om de portefeuille meer in lijn te brengen met de huidige marktsituatie. Wij wachten daar niet op en verwijderen het fonds uit de portefeuille.

Een ROC-situatie is voor een CEF niet zo’n probleem wanneer het tijdelijk is. Dus je hoeft zelf EXG niet onmiddellijk te verkopen. Het huidige dividendrendement is nog steeds hoog en EXG heeft een betrouwbare dividendhistorie. Mochten de aandelen markten zich niet herstellen in 2023 dan is verkoop aan te raden.

PIMCO-fondsen in kerststemming

Eerder spraken we onze verwachting uit dat diverse Pimco-fondsen wel eens een extra dividendbetaling zouden kunnen
overwegen aan het einde van 2022. Dat blijkt nu zo te zijn bij ondermeer PDI en PDO.
Zoals je weet zijn Pimco-fondsen zogenaamde vastrentende-waarden CEF’s, die dus veelal obligaties, preferente aandelen en andere bezittingen met een vast cash-inkomen in portefeuille hebben.
Alle Pimco fondsen staan er om bekend te worden bemand door de beste fondsmanagers ter wereld op dit gebied. Zelfs op de stijgende rente weten ze er prima te anticiperen.
Veel (ongeduldige) beleggers vinden obligaties maar saai. Maar wij, als Income-beleggers, vinden ze juist prima. Beide fondsen betalen ons maandelijks en herbeleggen van de hoge reguliere maand-dividenden is zeer lucratief, zeker op dit moment. Ze hebben nog nooit een dividendbetaling overgeslagen.

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)
PDI betaalt een extra dividend van 0,65$ per aandeel. Dat is drie keer zo hoog als het reguliere maanddividend van 0,22$. Betaling vond plaats op 22 december.Pimco Dynamic Income Opportunities fund (PDO)
Ook PDO heeft een special dividend aangekondigd van 0.96$ per aandeel.
Dat is maar liefst 7,5 keer zo veel als het reguliere maand- dividend van 0,13$.
PDO bestaat nog niet zo lang maar is nu al een vlaggenschip van Pimco. Wanneer we dit extra dividend meerekenen is het dividendrendement ca 16% dit jaar.  

Opmerking:
Extra dividenden zie je nooit terug in de VBP. Daar zie je alleen het reguliere jaardividend. Ook het getoonde dividendrendement is daarop gebaseerd.

Opmerking:
Wil je meer weten over beleggen in bonds via CEF’s?
In de Actueel van 25 december 2021 schreven we er een artikel over “Investeren in obligaties via CEF’s, de voordelen”.

Citaat:
Closed-end fondsen, die beleggen in hoogrentende obligaties en ander vormen van leningen zijn een belangrijke bron van hoge contante inkomsten. Veel van dergelijk leningen betalen namelijk een hoge rente. Obligatieleningen die een hoge rente betalen worden vaak gezien als onveilig. Ze worden daarom in de VS ook wel “Junk bonds” genoemd. Daarmee hebben ze een slechte reputatie, is dat terecht?

Weinig mensen realiseren zich echter niet dat het bezit van aandelen van kleine of middelgrote bedrijven, evenals vele Nasdaq-fondsen, risicovoller is dan het bezit van “high yield” bonds/obligaties, c.q. junk bonds.

Overstappen van EIP naar AIP?

Zoals je weet bestaan er meer hoogdividend-fondstypen naast CEF’s. Deze vind je in de AIP-portefeuille met ca 5 fondstypen verdeeld over ca 50 fondsen. Zo vind je er ook Real Estate Investment Trusts (REIT), Business Development Corporation (BDC), Preferente aandelen (PREF) en Babybonds.
Dus, heb je als abonnee van het “Easy Income Plan” de smaak te pakken gekregen van hoogdividend beleggen dan zou je een overstap naar het AIP kunnen overwegen. Je ontvangt dan maandelijks de nieuwsbrief, en je krijgt toegang tot webinars en een drukbezocht forum.

Met korting

Wanneer je als EIP-abonnee wilt overstappen naar het Active Income Plan (AIP) bieden we je deze mogelijkheid.
De procedure is als volgt:

1. Log in en meld je aan voor het AIP via deze pagina:
https://www.beterbeleggendandebank.nl/register/uitgebreid-abonnement-jaar/
Gebruik de couponcode EIPNAARAIP2
Daarmee krijg je het eerste jaar €40,- korting op het AIP-abonnement.

2. Tot het einde van de looptijd van het EIP kun je dan ook nog het EIP blijven bekijken.
Waarschijnlijk wil je het EIP daarna niet meer automatisch verlengen. Meld je dan af via Account>Abonnement>Cancel EIP.

Academy

Wil je je kennis over hoogdividend-beleggen verder vergroten, dan kun je weer deelnemen aan klassikale workshops in Woerden.

Hoogdividendbeleggen voor starters. | 14 januari 2023
Deze workshop is bedoeld voor starters of voor hen die dit overwegen.

Hoogdividendbeleggen voor gevorderden | 11 februari 2023
Deze workshops is bedoeld voor beleggers die al enige ervaring hebben met hoog dividend beleggen.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events op een rij.