Actueel Easy Income Plan – extra 26 juli 2021

Op 19 juli 2021 hebben we onze relaties een Flash gezonden m.b.t. de stand van zaken rondom de Binck-Saxo migratie. Mocht je deze Flash hebben gemist, hierbij nogmaals de volledige tekst, mede gezien het belang van de zaak. 
———————–
Beste bbddb-relatie
Zoals je weet is Binckbank inmiddels overgegaan in Saxobank. Daarmee zal ook jouw Binck-portefeuille worden overzet/gemigreerd naar een voor jou nieuwe/andere Saxo-beleggingsomgeving. Deze migratie is door Saxo de laatste maanden gefaseerd in gang gezet. Inmiddels is gebleken dat Saxo op talloze essentiële punten afwijkt van de ons vertrouwde Binck-omgeving. Het betref met name de onjuiste afhandeling van bronbelasting en de verminderde beschikbaarheid van fondsen t.o.v. Binck.
De migratie verloopt daarom moeizaam voor veel van onze relaties, zoals we ook al hebben laten weten in de Flash van 17 juni jl. Veel van onze abonnees hebben Saxo hierop aangesproken. Ook ons forum op de website (AIP-portefeuille) staat vol met reacties/klachten. Een deel overweegt over te stappen naar een andere broker. Abonnees die nog niet over zijn overgegaan, melden ons overigens dat ze bericht hebben ontvangen dat de migratie is uitgesteld omdat Saxo meer tijd nodig heeft om de fouten uit het systeem te halen.
De meeste van onze abonnees maken al vele jaren gebruik van Binck als (gespecialiseerde) broker. Als het aan ons ligt, houden we dat zo bij Saxo. Maar om Saxo – net als voorheen Binck – bij onze abonnees te kunnen aanbevelen, zullen de problemen op korte termijn moeten worden opgelost.
Daarom hebben wij recent de zowel de directie van Binck als van Saxo formeel in kennis gesteld van de door ons/onze relaties geconstateerde problemen en dringend verzocht hier met spoed aandacht aan te schenken.
In het kort:

  1. De afhandeling van bronbelasting moet correct verlopen.
  2. Alle fondsen die bij Binck verhandelbaar zijn/waren moeten eveneens bij Saxo verhandelbaar blijven onder dezelfde (bronbelasting) condities.
  3. Er moet duidelijkheid komen over wanneer wat in orde gebracht zal worden.

De Binck/Saxo-directie heeft ons daarop laten weten onze opmerkingen uiterst serieus te nemen. Men onderzoekt de genoemde punten en belooft binnen drie weken met een reactie te komen. Wij houden je vanzelfsprekend op de hoogte.
Tot slot willen we je vragen elke klacht/afwijking t.o.v. Binck te blijven melden aan de Saxo-helpdesk.