Actueel Easy Income Plan – extra 4 augustus 2021

We hebben recent de EIP-voorbeeldportefeuille onder de loep genomen v.w.b. de huidige “AATR-Percentages” en de premie/discounts situatie per CEF-fonds. Zoals je weet is het AATR (Average Annual Total Return) het gemiddelde rendement per jaar over de laatste 10 jaar. Dus koerswinst/verlies + dividend, waarbij je ook het dividend consequent herinvesteert. De AATR over de afgelopen jaren blijkt meestal ook een goede indicator voor de toekomst.
Het gemiddelde percentage van de EIP-portefeuille als geheel komt hiermee op 11.3%, een lichte stijging t.o.v. een maand geleden. Hiermee blijven we ruimschoots boven onze doelstelling van gemiddeld 8-9% /jaar.

Verder zijn alle 16 fondsen/CEF’s zeer stabiel v.w.b. de dividenduitkeringen. Daarnaast zien we dat er gemiddeld geen extreme premies meer worden betaald. De meeste CEF’s handelen momenteel weer met een discount hetgeen betekent dat je de bezittingen van het fonds verkrijgt tegen een lagere marktprijs dan wanneer je alle fondsen, die de CEF in bezit heeft, zelf zou moet kopen op de beurs.
Al met al een stabiele en rustige situatie met een gemiddeld dividendrendement van ca 7.5% wanneer je vandaag instapt.

Opmerking:
Bij PDO hanteren we het percentage van het zusterfonds PCI; beide zullen worden samengevoegd door Pimco.

Binck- Saxo
Graag willen we je er nogmaals op wijzen dat de Binck-Saxo migratie uiterst moeizaam verloopt. Talloze fondsen, die altijd bij Binck te koop zijn/waren, zijn plotseling niet meer verkrijgbaar via Saxo. Met name zij, waarvan de portefeuille die al gemigreerd is naar Saxo, hebben hier last van. Wij zijn hierover intensief in gesprek met Saxo. Ook als gevolg hiervan lijkt de migratie voorlopig “on hold” te zijn gezet. Binnenkort hopen we je meer te kunnen vertellen over de voortgang. Intussen raden wij je aan elk probleem op dit punt onmiddellijk te (blijven) melden aan de Saxo-helpdesk.