Actueel 23 mei 2021 – extra

Corporate Action: Crestwood Equity Partners (CEQP.PR)

Hierbij maken we je attent op de situatie m.b.t. tot het preferente aandeel (pref) van Crestwood (CEQP.PR). We ontvingen de afgelopen tijd veel opmerkingen/vragen over dit fonds van abonnees die, via hun broker, werden geattendeerd op een zogenaamde “Corporate Action”.

Wat is de situatie?
Zoals je weet is Crestwood Equity Partners (CEQP) een onderneming die zich bezighoudt met opslag en distributie van gas en olie. Het preferente aandeel (CEQP.PR) heeft een aantal unieke eigenschappen, die fors verschillen van de meeste andere prefs. Eén van de unieke eigenschappen is het feit dat deze pref geen call-datum heeft, dus “non-callable” is.
(De call-date is de datum waarna een pref optioneel kan worden afgelost door de uitgevende partij). Ook kent deze pref geen nominale waarde (van meestal 25$).

Crestwood is van plan om een interne reorganisatie door te voeren waarbij o.a. een “executive board” wordt benoemd (een soort raad van commissarissen). Aandeelhouders gaan deze board kiezen. Dit kan betekenen dat vroeg of laat de “non-callable eigenschap” in gevaar komt. Dat is wat het huidige management van Crestwood absoluut niet wil. Daarom heeft men besloten om gewone en pref- aandeelhouders te vragen te helpen om deze unieke eigenschap te behouden voor de toekomst. Een goede zaak dus.
Aandeelhouders wordt gevraagd om – voor 7 juni 2021 – formeel toestemming (consent) te verlenen om de non-callable eigenschap te behouden. Je kunt er zelfs een klein extra dividend mee “verdienen” als beloning.

Hoe te handelen?
De gevraagde actie, om toestemming te verlenen om de non-callable eigenschap te behouden, ontvang je via je broker. Meestal zie je dat als een zogenaamde “Corporate Action”. Je moet vervolgens een toestemmingsformulier vragen/toegestuurd krijgen en dit invullen. Dat kun je natuurlijk doen, maar realiseer je wel dat je er dan echt in moet duiken om het allemaal te begrijpen. Op ons forum vind je er overigens meer informatie over.

Onze positie is dat we onze abonnees adviseren om niets te doen.

We zijn hiertoe gekomen na overleg met enige ambassadors/experts, omdat ook wij een dergelijke situatie nooit eerder hebben gezien. Als Nederlandse Crestwood-aandeelhouder tellen we getalsmatig nauwelijks mee t.o.v. de grote hoeveelheid Amerikaanse aandeelhouders. Onze “stem” valt daarbij in het niet en het kost je werk. Je kunt een (onnodige/onbekende) procedure met je broker beter vermijden. Het heeft verder geen invloed op jouw pref en het dividend.

Voor de goede orde:
Dit bericht staat geheel los van eventuele bronbelasting-issues bij sommige brokers over deze pref.