Actueel 24 december 2020

Op weg naar “normaal” in 2021?

Nu we het einde van 2020 naderen, kunnen we rustig zeggen dat dit jaar in alle opzichten “dynamisch” was; dat geldt zeker ook voor beleggers.
We herinneren ons allemaal de eerste maanden van 2020. Het jaar begon vol optimisme, de beurzen gingen goed, de economie was booming, zeker in de VS, en niemand voorzag grote problemen. Natuurlijk waren er zaken die beleggers bezighielden, zoals de VS-China relatie, maar toch leek alles in control. En toen kwam Corona met als dieptepunt voor beleggers de inmiddels beruchte dagen 23/24 maart; alle beurzen verloren in twee dagen tot wel 50-60% van hun waarde. Geen enkele portefeuille bleek “corona-proof” ook onze voorbeeldportefeuille niet op dat moment.

Tegelijk moesten beleggers “anders gaan denken” over hun (toekomstige) beleggingen. Veel bedrijven, met name Tech, profiteren van de situatie, terwijl andere bedrijfstakken fors in de problemen kwamen/zijn. Een en ander heeft natuurlijk ook bij “Beter beleggen dan de bank” geleid tot enige aanpassingen in onze werkwijze. Zo hebben we de communicatie met onze relaties met name via Webinars voorgezet. Ook de portefeuille is enigszins aangepast, maar eigenlijk toch niet zo veel. We hebben immers prima fondsen, waar van de meeste tegen een stootje kunnen, zoals we inmiddels hebben gezien.

De voorbeeldportefeuille
We kunnen nu wel constateren dat we de grootse problemen achter de rug lijken te hebben, gegeven de komst van een vaccin. De voorbeeldportefeuille is niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen. Toch hebben de meeste fondskoersen zich prima hersteld m.u.v. sommige REIT’s en BDC’s, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Dividendinkomsten als kussen onder je portefeuille bleek extra nuttig dit jaar. Bij de Conservative-portefeuille zijn alle dividenden continu doorbetaald op hetzelfde niveau. Bij de Advanced-portefeuille zien we wat mee rimpelingen en hebben we enige fonds-aanpassingen moeten doen. Maar ook hier zien we dat de dividenden grotendeels zijn doorgelopen. Hier en daar zijn ze verlaagd, maar inmiddels ook alweer deels verhoogd. En, we hebben ook kunnen constateren dat we de aloude beleggings-zekerheden moeten blijven koesteren, juist in crisestijd, te weten:

 • Bedrijven worden niet zomaar 50-70 % minder waard na een beurskrach.
 • Dividend vormt een kussen onder een portefeuille.
 • (Active) dividendbeleggers profiteren dubbel na een krach (lager instappen met een hoger dividend).
 • Beurzen kijken altijd vooruit.
 • Vroeg of laat wordt alles weer zoals het was …

Zo lang je dat voor ogen houdt en niet te snel in paniek raakt kun je het lang volhouden met mooie resultaten. De voorbeeldportefeuille bestaat immers uit stabiele gerenommeerde bedrijven en fondsen. Dat is de basis.

Wat heeft 2021 in petto?
Ik zei het al, markten kijken altijd vooruit en dat doen ze nu ook. 2021 ziet er daarom veelbelovend uit volgens vele analisten en dan denken wij ook. Alom optimisme dus (mits zich geen onverwacht virus-tegenslagen voordoen).
Een vaccin, de verwachte terugkeer naar normaal en een nieuwe stimuleringsronde in de VS, hebben ertoe geleid dat beleggers nog meer geld van de zijlijn naar aandelen zullen verplaatsen.

In tijden van malaise zijn beleggers altijd voorzichtig en beleggen ze liever conservatief zoals in (overheid)obligaties of deposito’s. Zodra er licht in de tunnel in zicht komt, verplaatsen beleggers hun geld massaal weer richting aandelen. Er is enorm veel geld aan de zijlijn op dit moment; geld dat weer rendement moet gaan opleveren en wacht op een juist moment daarvoor. Dat moment lijkt nu aangebroken; dat hebben we al gezien gedurende de laatste maanden. Geld komt nu over ter wereld los en deze trend is pas net begonnen. Beleggers verkopen massaal hun (staats) obligaties en gaan er weer tegenaan omdat:

Liquiditeit uiteindelijk de belangrijkste motor voor aandelen is. En we zwemmen momenteel in liquiditeit.

Veel beleggers zullen daarom weer in de markt komen. Zwaar getroffen sectoren zoals hotels, winkelcentra, vliegmaatschappijen, entertainment zullen weer opveren. Naast traditionele markten is het duidelijk dat veel beleggers zich nog meer zullen storten op tech/innovatie/schone-energie en klimaat-investeringen. Over dit laatste hebben dit jaar veel geschreven in onze maandelijkse nieuwsbrieven en ook tijdens diverse webinars was dit aan de orde. De voorbeeldportefeuille bevat al een aanzienlijke Tech-component, verdeeld over alle fondstypen. Daarbij beleggen we uit veiligheid vaak indirect in Tech via Real Estate Investment Trusts (REIT), Business Development Corporations (BDC) en Closed end Funds (CEF).

Conclusie
Na het hectische jaar 2020 lijkt alle lichten op groen te staan voor 2021. Dat geldt zeker voor dividend(groei)aandelen. Het is gebleken dat zelf beleggen met hoogdividend-fondsen een mooie manier is om je portefeuille te laten groeien en met name inkomen zeker te stellen. We beleggen immers voor inkomen uit dividend; geen avonturen met indextrackers, of door algoritmes gestuurde apps, etc. We beleggen gewoon met gezond verstand voor groeiende (dividend)inkomsten, ook in 2021. Regulier inkomen, daar gaat het immers om.

Beter beleggen dan de bank heeft dit jaar een forse groei doorgemaakt. Steeds meer mensen raken kennelijk geïnteresseerd in beleggen voor inkomen. Langs deze weg willen we alle relaties vanuit het team van Beter beleggen dan de bank hiervoor bedanken. Ook zijn we verheugd over de vele informatieve reacties en/of vragen van abonnees over tal van onderwerpen. We kunnen er alleen maar van leren en delen de meest relevante.
Ons voornemen is om in 2021 op zelfde voet door te gaan, maar ook om weer eens contact te hebben tijdens echte bijeenkomsten.

Tot slot wensen we al onze relaties, mede namens onze ambassadors, fijne feestdagen en een goed beleggingsjaar 2021. Maar vooral veel geluk en gezondheid. Dat blijft immers het belangrijkste.

Prefs, wat je nog meer moet weten

Recent hebben we voor het eerst een drukbezocht special webinar gehouden over Preferente aandelen en Babybonds, twee populaire fondstypen uit de voorbeeldportefeuille.
Deze bijeenkomst was een succes, velen hebben de eigenschappen en voordelen van deze fondstypen nu beter begrepen. Voor degenen die het webinar niet hebben gevolgd hierbij nog enige weetjes.

De belangrijkste voordelen van Prefs zijn:

 • Prefs zijn aantrekkelijk vanwege de extra veiligheid van pref-dividend boven “gewoon” dividend.
 • Prefs bieden voor inkomensbeleggers meestal hogere dividenden met minder prijsvolatiliteit.

Prefs worden vaak verkeerd begrepen. Sommigen vergelijken ze met obligaties en behandelen ze ook zo. Anderen, met name beleggers in dividendgroei-aandelen houden er niet van.
Bij prefs is immers het dividend meestal hetzelfde gedurende de gehele looptijd.

De waarheid is dat preferente aandelen tussen obligaties en gewone dividend-betalende aandelen in vallen. Ze betalen dividend en geen rente, zoals bij obligaties/babybonds.

Sommige prefs gaan in een later stadium over op een ander/lager vast dividend, aangevuld met een opslag-percentage, dat vaak gebaseerd is op de libor-rente (rente tussen banken). Dit alles staat tevoren vast, in tegenstelling tot dividenden van gewone aandelen. Je weet bij prefs altijd waar je aan toe bent.

Wanneer je in preferente aandelen belegt, in plaats van in gewone aandelen die dividend uitkeren, maakt je een afweging. Je geeft de mogelijkheid van dividendgroei op, in ruil voor voor een grotere kans op de continuïteit van het dividend.

Pref-dividend moet namelijk altijd eerst volledig worden betaald voordat dividend op de “gewone aandelen” mag worden uitgekeerd. Dat is wettelijk verplicht in de VS. Ook wanneer een pref haar dividend tijdelijk zou moeten staken moet t.z.t. eerst achterstallig pref-dividend worden betaald alvorens gewone dividend-betalingen kunnen worden hervat.

Prefs (en andere typen HD-fondsen) als alternatief voor fondsen met groei-dividend.
Er zijn talloze manieren om dividendinkomsten te laten groeien.
Traditioneel richten veel beleggers zich op aandelen/bedrijven met een laag dividend, maar die het dividend wel elk jaar laten groeien. Dit zijn bijvoorbeeld de zogenaamde Dividend Aristocrates. Dit levert een groeiend dividend op voor de hele portefeuille maar dat duurt wel heel erg lang, voor ons veel te lang.

Veel effectiever en lucratiever is het om te kiezen voor pref-aandelen met een hoog dividend, weliswaar dan zonder dividendgroei. Via herbeleggen van dit hoge dividend zal je inkomsten stroom /vermogen veel sneller groeien.

Deze hoge zekerheid van het het innen van het dividend stelt je ook in staat om veel minder risico te nemen. Dat geldt zeker voor prefs.

Pref-dividend van REIT’s en BDC’s nog veiliger.
Wanneer je belegt in bedrijven die wettelijk verplicht zijn om ook gewoon dividend uit te keren (naast pref-dividend) zijn jouw pref-dividenden nog veiliger. Zo moeten BDC’s (Business Development Companies) en REIT’s (Real Estate Investment Trusts) wettelijk 90% van hun winst als dividend uitkeren.
Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, zullen REIT’s en BDC’s ook op gewone aandelen dividend moeten uitkeren. Omdat REIT’s en BDC’s het volledige dividend op de preferente aandelen eerst moeten uitkeren voordat ze enig dividend aan de gewone aandeelhouders mogen uitkeren, maakt dit het dividend op de preferente aandelen nog veiliger, zelfs veiliger dan bij een regulier bedrijf. Een voorbeeld in onze portefeuille is het gewone aandeel AGNC (REIT) en AGNCO, de pref van AGNC. Op beide aandelen ontvang je dividend maar AGNCO gaat altijd voor!

MLP–Prefs, wist je dat?

Zoals je weet bevat de voorbeeldportefeuille ca. 50 fondsen bestaande uit 7-8 verschillende fondstypen te weten:

 • Preferred Shares (PREF)
 • Babybonds
 • Closed End Funds (CEF)
 • Real Estate Investment Trust (REIT)
 • Business Development Corporations (BDC)
 • Master Limited Partnerships (MLP)

De laatste drie fondstypen hebben de RIC-status
Bedrijven/fondsen met de RIC-status zijn wettelijk verplicht om 90% van hun winst uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van dividend.
Laten we eens kijken naar de Master Limited Partnerships (MLP) in de voorbeeldportefeuille, want die zie je niet, of toch wel?

Wat zijn MLP’s?

We hebben het vaak over alle fondstypen in nieuwsbrieven of Webinars maar in veel mindere mate over MLP’s. Waarom? De reden is dat het beleggen in MLP’s niet eenvoudig is voor Nederlanders en Belgen. Ook talloze brokers doen er niet aan mee vanwege te ingewikkelde (fiscale) regelgeving in de VS. Op zich is dat jammer want MLP’s zij vaak heel stabiele dividend betalers met hoge dividenden. Ze moeten ook 90% van hun winst afdragen aan de aandeelhouders.
MLP zijn ondernemingen die betrokken zijn bij de Amerikaans energievoorziening. Je moet dan denken aan olie/gas vervoer, opslag, transport en ook steeds meer en ook aan alternatieve/schone energievormen.
MLP’s zijn niet betrokken bij de winning van grondstoffen zoals olie en gas
Soms hebben MLP’s ook betrokkenheid bij onroerend goed waardoor sommige deels het karakter hebben van een REIT.
MLP’s zijn zijn doorgaans bedrijven die actief zijn in gestage, langzaam groeiende (energie) industrieën. Hierdoor zijn dividenden van MLP’s relatief stabiel. Bovendien hebben MLP’s geen winstdoelstelling; dat verdelen ze eerder onder investeerders. Een groot voordeel van MLP’s is dat ze doorgaans een aantrekkelijk dividendrendement bieden, vooral in vergelijking met obligaties.

Toch kunnen we indirect prima beleggen in MLP’s, namelijk d.m.v. de preferente aandelen en/of babybonds. Vele MLP-bedrijven brengen naast gewone aandelen ook prefs en babybonds op de markt. Deze kun je gewoon bij jouw Nederlandse broker kopen; de dividend/bron belasting is 0%!
Misschien realiseer je het niet, maar de voorbeeldportefeuille bevat op dit moment twee prefs en een babybond van MLP’s te weten:

 • Global Partners (GLP-A/Pref)
 • Landmark Infr. Partners (LMRKP/Pref)                    
 • NuStar Logistics L.P (NSS/Babybond)

Het is maar dat je het weet.

Vooraankondiging: nieuw abonnement voor starters

Binnenkort zullen nieuwe abonnees van “Beter beleggen dan de bank” een keuze kunnen maken tussen twee abonnementsvormen te weten het huidige en daarnaast een nieuw abonnement. Dit nieuwe abonnement is vooral bedoeld voor voor starters met nog weinig ervaring, beleggers die niet veel tijd/zin hebben om de beurs te volgen of voor zelfstandigen, die in eigen beheer een pensioenkapitaal willen opbouwen. Het nieuwe abonnement omvat slechts één fondstype, namelijk gerenommeerde Amerikaanse (hoogdividend) beleggingsfondsen; de zogenaamde Closed end Funds. Je kunt het abonnement gebruiken om vermogen op te bouwen wat je later kunt gebruiken voor (extra) pensioen, of om regulier inkomen uit je vermogen te halen. De compacte voorbeeldportefeuille omvat 10-12 fondsen. Hiermee beleg je veilig, automatisch en gespreid in honderden onderliggende aandelen, obligaties etc. Veel muteren is niet nodig. De doelstelling is om tenminste 8% gemiddeld rendement per jaar te realiseren. Binnenkort hoor je er meer over. Dus mocht je kennissen hebben die niet zoveel met beleggen hebben, maar die wel zien dat sparen weinig oplevert, dan is dit wellicht een optie.

Vragen van Lezers

Wij krijgen vrijwel dagelijks vragen binnen van abonnees over tal van onderwerpen m.b.t hoogdividend-beleggen en de voorbeeldportefeuille. Sommige van deze vragen kunnen van belang zijn voor alle lezers. Daarom selecteren we er regelmatig een aantal, ook deze maand.

Vraag Dick:
Afkortingen van prefs
: Naar aanleiding van jouw Webinar van dinsdag, ben ik nog eens naar mijn aandelen gaan kijken en vraag me af waarom een aantal prefs bij Mexem een andere code heeft dan op jouw lijst. Het gaat om:

GLOG-A (wordt GLOG-PRA)
GLP-A (GLP-PRA)
TGP-A (TGP-PRA)
TNP-E (TNP-PRE)
TWO-A (TWO-PRA)

Gemakshalve heb ik aangenomen dat de PR voor pref staat. Maar gaat het inderdaad om dezelfde stukken? En zo ja, waarom de afwijkende notatie? 

Antwoord: Inderdaad, de naamgeving van Prefs is niet overal hetzelfde. Meestal zie je bij een pref (als voorbeeld) TGP-A of TGP-PA of TGP-PRA. Dat is allemaal hetzelfde v.w.b. de A-pref. Vaak zijn er meerdere prefs van een bedrijf en dan wordt het TGB-B etc.
Maar soms hebben prefs ook eigen namen zoals MTBCP en AGNCO, vraag me niet waarom; AGNCO is de naam van (een van de) prefs van AGNC.

Vraag Yvonne:
Limiet versus bestens
: Ik wilde toch even terugkomen op het Limiet Order vs Bestens Order. Ik zag net een Bestens order voor 10 cent hoger doorkomen dan de huidige koers. Hoe pak jij dit aan? Gebruik je Bestens of Limiet? En als je Limiet gebruikt, hoe ver ga je dan boven (of misschien zelfs wel onder) de koers zitten?

Antwoord: Zelf doe ik nooit bestens-orders. Ik weet graag waar ik aan toe ben met een limietorder op of net iets boven de actuele koers en ik wacht op de uitvoering. Overigens vind ik aankoop-prijsverschillen niet zo relevant, omdat we immers voor de langere termijn beleggen en fondsen lang vasthouden voor het dividend.


Vraag Ton: Solar REITs?
Hebben jullie ook al een gekeken naar wind of solar REITs? Aandelen schieten door het dak en nu Biden president wordt zal er extra geïnvesteerd worden in Amerika.

Antwoord: Wij begrijpen het punt natuurlijk. Je spreekt hier over Tech-gerichte/innovatieve REITs, maar wij kunnen niet “zo maar” dergelijke REIT’s individueel opnemen in de portefeuille, omdat we niet kunnen voorspellen welke van deze REIT’s uiteindelijk succesvol zullen zijn/blijven. Dat geldt overigens voor alle Tech-fondsen. Toch willen we onze relaties graag laten meedoen met deze Tech-trend maar dan wel wel op een veilige manier. Daarom laten we het beleggen in dergelijke REIT’s graag over aan specialisten. We belegen daarom indirect in Tech-REIT’s via een Closed end Fonds te weten RQI of IGD. In de nieuwsbrief/actueel van november en augustus 2020 zijn we hier uitgebreid op in gegaan. Citaat: Zo kun je via Cohen & Steers Income Realty (RQI) beleggen in een mand met veelal technisch georiënteerde REIT’s waaronder 5G/infrastructuur REIT’s.
REIT’s zijn immers verplicht om 90% van hun winst uit te keren aan de aandeelhouder!
Deze keer zal het niet anders zijn; de huidige onderwaardering van REIT’s gaat voorbij en ze zullen hun hun koppositie weer (terug)pakken. Een tweede reden waarom Tech-aandelen gemiddeld in de tijd ondermaats presteerden, is omdat tegenover elk succesvol Tech-bedrijf veel mislukkingen staan. Het op voorhand kiezen van een succesvol Tech-fonds zoals Amazon, Google, Tesla etc. zal meestal niet lukken. Tech is een groeiende maar complexe markt met weinig echte winnaars. En…tech-bedrijven komen er gaan. Zelf heb ik het grootste deel van mijn werkende leven voor grote Amerikaanse tech-bedrijven gewerkt en de hectiek van deze markt aan den lijve meegemaakt. Kortom, met blijvend succes investeren in Tech blijft moeilijk; dan zijn REIT’s veel voorspelbaarder
.

Broker perikelen, Lynx Migratie

Beleggers die hun portefeuille bij Lynx aanhouden hebben het waarschijnlijk al gezien. Vanwege de Brexit per 1 januari 2021 wordt je Lynx-account, dat is ondergebracht bij Interactive Brokers UK (IBUK), waarschijnlijk overgezet vanuit IBUK naar een andere IB-vestiging binnen Europa, onder meer Ierland en Luxemburg worden genoemd..

Citaat Lynx:
Recentelijk bent u geïnformeerd over de aanstaande migratie van beleggingsrekeningen die klanten via LYNX bij Interactive Brokers UK (IBUK) aanhouden. Deze migratie zorgt ervoor dat u van onze dienstverlening gebruik kunt blijven maken.

De migratie is gestart. Het migratieproces wordt gefaseerd uitgevoerd en inmiddels is de eerste groep klanten uitgenodigd voor migratie naar een nieuwe IB-entiteit in Europa. Ook u ontvangt zeer binnenkort, voor 31 december 2020, nader bericht met daarin de uitnodiging om goedkeuring te geven om uw IB-beleggingsrekening te laten migreren.

Uw officiële uitnodiging volgt spoedig. Het is belangrijk om uw e-mail en de communicatie vanuit LYNX en IB over het migratieproces goed in de gaten te houden. In de uitnodiging ter goedkeuring van de migratie worden alle benodigde stappen ter voltooiing van dit proces gedetailleerd beschreven. Uiteraard krijgt u de tijd om dit proces zorgvuldig te doorlopen, waarbij wij vooralsnog niet voorzien dat er beperkingen gaan gelden in het aangaan van nieuwe effectentransacties. Hierdoor kan de dienstverlening van LYNX in de huidige vorm aan u voortgezet worden.

Wij zijn in contact met Lynx om te bezien of deze migratie nog gevolgen heeft voor dividend-beleggers in de VS v.w.b. beschikbaarheid van fondsen, inhouding bron/dividendbelasting etc. Lynx meldt ons vooralsnog dat alles hetzelfde blijft. Ofschoon we er natuurlijk geen invloed op hebben zijn we er toch niet helemaal gerust op.

Dit legden wij van Beter beleggen dan de bank aan Lynx voor:
Bij Lynx-Nederland kunnen namelijk nog steeds Amerikaanse Fondsen zoals Closed end Funds (Mutual Funds) en ETF’s worden verkregen, ondanks de (bizarre) Europees Pripp-verordening uit 2018. Dit is niet het geval bij veel andere Nederlandse brokers. Voor het merendeel van onze abonnees is dit een van de redenen om een Lynx-account aan te houden. Wij adviseren dat ook, omdat dergelijke fondsen ruimschoots deel uit maken van onze (voorbeeld)portefeuille.

Lynx antwoord:
Naar verwachting blijft het productaanbod identiek met uitzondering van obligaties, leverage forex en metals. Dit betekent dat het huidige aanbod wat betreft ETF’s en CEF’s gelijk blijft. Vooralsnog lijkt de migratie geen negatieve gevolgen te hebben voor enkele van de voorgaande vragen. De producten lijken beschikbaar te blijven, de dividenden lopen door en het W8-BEN-E formulier hoeft vooralsnog niet opnieuw te worden ingevuld.

Bevroren rekening

Tot slot wijzen wij je nog op Lynx-toelichting “bevroren rekening”.

Citaat LYNX Beleggen:

I. Bevroren’ rekening

In het geval dat uw effectenrekening niet tijdig kan worden gemigreerd naar een Europese entiteit van Interactive Brokers (IB) heeft u in ieder geval:

 • toegang tot uw effectenrekening;
 • de mogelijkheid om uw gelden terug te boeken; en
 • de mogelijkheid om uw huidige posities af te bouwen.

Dit wordt een ‘bevroren’ rekening genoemd. Er dient nog uitsluitsel te worden verkregen of u in de periode tussen (a) het verstrijken van de Brexit-transitieperiode (31 december 2020) en (b) een eventuele migratie na 31 december 2020 stortingen kunt verrichten, nieuwe posities kunt openen en uw huidige posities kunt uitbouwen.

II. Mogelijkheid om dividend te ontvangen op uw huidige (Amerikaanse) aandelen
Een bevroren rekening behoudt de mogelijkheid om dividend te ontvangen. Dit komt voort uit het feit dat deze vergoedingen (dividenden) voortkomen uit de huidige posities en u geen transactie hoeft te verrichten.

III. Informatievoorziening in het geval dit scenario zich voordoet
LYNX beoogt om u tenminste enkele weken van tevoren te informeren in het geval uw effectenrekening beperkt zal worden. Wegens de ontwikkelingen is het echter nog onbepaald of en wanneer dit het geval zal zijn. Zeer binnenkort verwachten wij u hiervan op de hoogte te brengen.

IV. Periode om de bevroren rekening aan te houden
Mocht er sprake zijn van een bevroren rekening, dan heeft u de mogelijkheid om de rekening aan te houden totdat de rekening gemigreerd wordt naar een Europese entiteit van IB. Uiteraard heeft u de optie om uw beleggingsrekening over te boeken naar een andere broker van uw keuze.

Tot zover de huidige stand van zaken rond de Brexitperikelen en Lynx. Wordt vervolgd.

Nieuwe video op YouTube

Wil je (nog eens) weten wat “beleggen voor (passief) inkomen” inhoudt en hoe je dat moet doen? Bekijk dan eens deze video op YouTube. En als het je al bekend voorkomt, misschien heb je iemand onder je familie, kennissen of relaties in je omgeving die ook geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de methodiek van hoogdividend- beleggen? Dan is het is het bekijken doorsturen van deze link een eerste stap.
https://youtu.be/dRxKztbmxQc

Webinars Beter beleggen bij mijn.beleggen.com

Graag informeren wij je langs deze weg nogmaals over deze informatieve website. Mijn.beleggen.com is een community voor en door beleggers. Particuliere beleggers kunnen met elkaar communiceren, maar ook met experts van gedachten wisselen over beleggen. De “club” is opgericht door Harm van Wijk en in in recordtijd gegroeid naar ruim 26.000 leden. Experts geven je dagelijks informatie over tal van onderwerpen via webinars, chats en fora. Beterbeleggendandebank is ook regelmatig te gast bij webinars van mijnbeleggen.com met vanzelfsprekend als onderwerp “beleggen voor inkomen met Amerikaans dividend” en ook met specials. Misschien iets voor jou ook tijdens de kerstdagen?

Kerstlunch-webinar: Donderdag 24 december | 12.00-13.00 uur.
Experts van beleggen.com geven hun verwachtingen voor 2021.

Webinar: Hoog dividend beleggen met Amerikaanse Real Estate Investment Trusts (REIT’s) Dinsdag 29 december | 12.00-13.00h
Aanmelding voor leden kan via “mijn.beleggen.com”.

De Voorbeeldportefeuille

De voorbeelportefeuille is stabiel en er zijn op dit moment geen redenen om grote mutaties aan te brengen. Alle dividenden worden betaald hoewel nog niet allemaal op het oude niveau, maar we zijn wel op de goede weg. Misschien dat sommige fondsen nog een extra einde-jaardividend annonceren maar dat blijft een verrassing. We brengen deze keer een kleine wijziging in de voorbeeldportefeuille aan. We verwijderen het Closed end Fund “DSL” en vervangen dit voor een andere CEF, die wereldwijd belegt in onroerend goed en REIT’s.

Verwijderd uit Advanced:

DoubleLine Income Solutions (DSL)
Niemand ziet graag dat dividend wordt verlaagd, maar er zijn momenten waarop dat soms nodig is om de dekking voor dividendbetalingen weer op orde te krijgen. DSL is een fonds fixed-income/obligatie fonds dat onder beheer staat van Jeffrey Gundlach, in de VS ook wel de Bond-King genoemd. In het verleden melden we dat DSL een interessant maar vooral veilig fonds was, met een aantrekkelijk rendement. Recent verlaagde het fonds toch onverwachts het dividend van $0,15 per maand naar $0,11, dus met 27%.
In combinatie met deze verlaging kondigde men tevens een klein extra eindejaar-dividend aan van $0,012. Beide aankondigen hadden weinig invloed op de koers. DSL heeft over de afgelopen 7 jaar, tot aan Corona, een AATR (jaarlijks gemiddeld resultaat) gehaald van ca. 6%, nu is dat 4,1% en dat is niet spectaculair maar wel oké. Het dividendrendement is nog steeds ruim 8% bij aankoop nu, dus je hoeft het fonds niet per se te verkopen natuurlijk. Maar we kunnen beter terecht. We verwijderen daarom DSL en vervangen het fonds door een aandelen-CEF.

Toegevoegd bij Advanced:

CBRE Clarion Global Real Estate Income fund: IGR

Het CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (CBRE) is een fonds van de CBRE-groep. De CBRE-groep is een Amerikaans top 500 bedrijf gevestigd in Los Angeles. Het is ‘s-werelds grootste Real Estate/Onroerend-investeerder met meer dan 100.000 werknemers en ruim 500 vestigingen wereldwijd. Het Clarion Global Real Estate Income Fund is een van de succesvolle fondsen die het bedrijf op de mark brengt. CBRE heeft als primair doel het generen van inkomen en secundair koerswinst. Het grootste deel van de investeringen bevindt zich wereldwijd in onroerend goed via (preferente) aandelen en andere financiële instrumenten.
We voegen dit Closed end Fund toe aan de portefeuille om de volgende redenen:

1. Het fonds heeft aanzienlijk groeipotentieel omdat men veelal in REIT’s belegt met een specifiek uniek karakter zoals datacenters en 5G infrastructuren. Daarnaast belegt men ook in kleinere REIT’s met groeipotentieel.

2. De portefeuille bevat reeds een REIT-CEF te weten Cohen & Steers Income Realty (RQI). RQI belegt grotendeels in de VS terwijl IGR wereldwijd opereert. Veel lezer hebben uitsluitend een account bij Binck, daar is RQI niet verkrijgbaar; IGR wel. Daarom kunnen Binck gebruikers nu ook een REIT-CEF kopen met een uitstekende reputatie. Je kunt natuurlijk ook beide CEF’s in bezit nemen/houden.

3. Het 10-jaars gemiddelde rendement (Annual Average Total Return) van IGR is momenteel 6,8%. Echter voor Corona was dit 8,4%. Dergelijke rendement verwachten we weer terug in de loop van 2021 om dat veel REIT’s nog ondergewaardeerd zijn.

4. IGR is nu te koop met een mooie discount van 15% t.o.v. de NAV (werkelijke beurswaarde van de bezittingen) en het dividendrendement is 8,8%. Een koersstijging is dan ook nog waarschijnlijk.

Alles bij elkaar een goed instapmoment dus

Overig Portefeuille nieuws

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)
PMT heeft het dividend verhoogd met 17% van 0.40 naar 0.47 $.
Het dividendrendement komt daarmee op ca. 10,5% en kans op verdere koersstijging in 2021 richting het oude niveau.