Actueel 24 januari 2020 – extra

Hoe weet je of dividend betaalbaar blijft?

Dat is nog niet zo eenvoudig, ofschoon er talloze meet-, en rapportage methoden gangbaar zijn. Deze zijn echter niet allemaal hetzelfde bij de (7-8) verschillende typen HD-fondsen in de voorbeeldportefeuille. Bovendien is het een “moving target” elke keer opnieuw.

Voor de goede orde.
Wanneer een bedrijf geld betaalt aan de aandeelhouder dan kan dat twee soorten geld zijn te weten dividend of teruggaaf van kapitaal (return of capital) of een combinatie van beiden. Het teruggegeven van kapitaal, door bijvoorbeeld enige bezittingen(assets) te verkopen, doet een bedrijf soms om het dividend op peil te houden. Dat moet echter niet structureel worden want dan gaat het vroeg of laat mis. Het bedrijf kan dan financieel interen en de koers gaat omlaag.  “Return of Capital” zie je bijvoorbeeld regelmatig bij Closed end Funds.
Jij, als aandeelhouder en gebruiker van de voorbeeldportefeuille, hoeft daar nauwelijks op te letten; dat doen wij wel.

Bij Hoogdividend-fondsen is het niet altijd zo eenvoudig om de (blijvende) betaalbaarheid van het dividend te kunnen taxeren; te meer daar we talloze typen HD-fondsen in de portefeuille hebben, die allen op andere wijze rapporteren. Voor diegenen die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in de rapportagemethodiek hier enige verdere toelichting.

Dividend “Pay-Outs”
Dividend “pay-outs” kunnen op twee manieren worden gerapporteerd te weten “payout-ratio” en “dividend-dekkingsfactor”. Men gebruikt hierbij vaak de term “Funds From Operations (FFO) ”; dat is cash (per aandeel na kosten), dat beschikbaar is om dividend uit te keren.

De Dividend Pay-out Ratio
De formule is:
Dividend per aandeel/winst per aandeel
Dit alles op basis van de laatste 4 kwartalen

De dividend-dekkings(coverage) factor
Deze maatstaf wordt vaak gebruik bij MLP’s en is feitelijk het omgekeerde van de dividend Pay-out Ratio.

Een voorbeeld

Laatste 4 kwartalen Dividend Pay-out ratio Dividend dekkingsfactor
Funds From Operation (FFO) /per aandeel $1.00 $1.00
Betaald Dividend $0.80 $0.80
  80% 1.25

Toch verschillen
Ondanks bovengenoemde methodieken blijven er forse verschillen in de wijze van rapporteren van “dividend-coverage”, zeker met het oog op de verschillende type fondsen in onze portefeuille. Ook, omdat talloze fondsen onder de RIC-regeling vallen, waarbij ze minsten 90% van hun “winst” moeten uitkeren aan de aandeelouders.  Met name REITs hanteren het begrip “Funds From operations (FFO)” of “Funds beschikbaar voor distributie” (dividend).
Gewone bedrijven spreken over de “free cashflow”.
Bij CEF’s wordt vaak gesproken over “net investment income”.  Vooral wanneer er ook/extra capital-gains(koerswinst) wordt teruggeven aan de aandeelhouder naast dividend.

Zoals gezegd; wanneer een fonds of bedrijf niet aan zijn dividend-verplichting kan voldoen, of het dividend niet wil verlagen, kan met “Kapitaal” teruggeven aan de aandeelhouder (Return of Capital).Teruggaaf van “Capital” is op termijn niet goed voor de waardeontwikkeling van het bedrijf omdat men dan bezittingen verkoopt. Men doet dat soms om het gewone dividend niet te hoeven verlagen. Jouw dividend bestaat dan uit dividend plus “return of capital”. Dit wordt altijd gepubliceerd en geeft dus houvast m.b.t. stand van dividend- dekkingssituatie van het fonds/bedrijf.