Actueel 24 juli 2021

Waarom koopt Warren Buffet REIT’s i.p.v. fysiek onroerend goed?

Het is altijd gevaarlijk om situaties en ontwikkelingen in de VS te vergelijken met die in Nederland of België, maar toch zie je vaak grote parallellen. Eén van deze parallellen is de ontwikkeling van de onroerendgoedmarkt. We hebben het dan over woningen en in mindere mate over winkels en kantoren. Zowel bij ons als in de VS is een hele snelle groei te zien, met voordelen voor beleggers en eigenaars, maar waarbij ook de minder florissante aspecten steeds duidelijker worden.

In de VS zie je deze groei vooral in druk bevolkte gebieden zoals Californië, Florida en rondom grote stedelijke gebieden. Ook daar is een enorm te kort aan woningen net als bij ons. Daardoor stijgen de prijzen onevenredig en worden woningen steeds minder bereikbaar voor grote delen van de bevolking. Daar komt in de VS nog bij, dat er nauwelijks bescherming is voor huurders zoals bij ons. Je ziet dan ook veel “poor Americans” doorstomen naar caravanparken als woonomgeving. Dat kan daar dan weer wel zonder gedoogbeleid. Ondanks deze mindere aspecten kun je in de VS veel eenvoudiger investeren in onroerend goed dan bij ons. Dat kan via diverse soorten/typen REIT’s (Real Estate Investment Trust), waarvan er ca. 300 bestaan.

Investeren in onroerend goed?
Eigenlijk hou ik er helemaal niet van om de naam Warren Buffet te gebruiken in een artikel omdat er al (te) veel over hem wordt gepubliceerd en vaak ook hetzelfde. Dit keer maak ik een uitzondering omdat het gaat om zijn actuele visie op de booming “Real Estate” markt in de VS en omdat ik zijn visie eigenlijk wel deel.

Veel mensen overwegen, onder huidige omstandigheden, te investeren in onroerend goed of hebben dat al gedaan. Dat kan zijn de aankoop van een tweede/derde woning om te verhuren, een recreatiewoning of misschien wel een kantoor of winkelpand.
Dat lijkt een logische gedachte maar is dat wel zo logisch? De waardestijging van onroerend goed is de laatste jaren spectaculair te noemen en dat geldt ook voor de VS. Maar, weegt deze waardestijging op tegen de nadelen van het zelf in bezit hebben van onroerend goed als belegging, zeker wanneer je er zelf niet of nauwelijks gebruik van maakt? Ik bedoel natuurlijk niet het huis waar je zelf in woont. Ongetwijfeld ken je mensen die (extra) onroerend goed in bezit hebben of daar recent in hebben geïnvesteerd. Je hoort de optimistische verhalen. Maar hoor je ook de nadelen zoals (tijdrovend) beheer, het onderhoud, de papiermolen, de regelgeving en fiscale valkuilen? Dit nog afgezien van eventuele kans op “slechte huurders” of tegenvallende huurinkomsten na aftrek van (onverwachte) kosten. Daarbij kun je eventueel “echte winsten” pas verzilveren, wanneer je het huis op termijn verkoopt.

Al deze overwegingen spelen zowel bij particuliere investeerders in de VS als bij ons. Daarom wil ik je graag eens wijzen op een artikel hierover dat recent in de VS is gepubliceerd van Warren Buffet, een van de meest succesvolle beleggers ter wereld zoals je weet. Hij kiest er heel bewust voor om niet in fysiek onroerend goed te investeren maar indirect via aandelen van Real Estate Investment Trusts (REIT’S). Waarom?

In aandeelhoudersvergaderingen van zijn beleggingsfonds Berkshire Hathaway legt hij uit waarom hij absoluut geen voorstander is van particuliere vastgoedbeleggingen, maar de voorkeur geeft aan REIT’s. Zijn belangrijkste argument is dat investeren via REIT’s in de meeste gevallen veiliger en lucratiever is. REIT’s zijn veiliger omdat ze goed gediversifieerd zijn, professioneel worden beheerd, en een betere toegang tot kapitaal hebben. Daarnaast zijn ze effectiever door schaalvoordelen, en kunnen daardoor sneller groeien. Onderzoek toont aan dat in de VS REIT’s gemiddeld ca. 4%/jaar beter presteren dan particulier onroerend goed.

REIT’s combineren daarnaast de voordelen van vastgoed (inkomen, inflatiebescherming) met de voordelen van aandelen (liquiditeit, lage transactiekosten, professioneel beheer en diversificatie). Dit leidt tot een betere risico/rendement verhouding dan huurpanden. REIT’s zijn bovendien wettelijk verplicht om 90% van hun winst uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Dit leidt mede tot de hoge gemiddelde jaarlijks opbrengsten (Average Annual Total Return).

In de afgelopen 20 jaar was het gemiddelde jaarlijkse REIT-rendement ca. 15%/jaar. Dit is een gemiddelde waarbij sommige individuele REIT’s het zelfs nog beter doen. In onderstaand plaatje zie je dat REIT’S daarom gemiddeld de beste beleggingscategorie zijn; zelfs nog aanzienllijk beter dan de S&P 500 met 10%.

Daarom investeert Warren buffet in REIT’s i.p.v. in fysiek onroerend goed met huuropbrengsten.

Conclusie
Kunnen we situatie in de VS-vergelijken met de situatie in Nederland v.w.b. de booming woningmarkt? Voor een aanzienlijk deel wel zou ik zeggen. Maar de meeste Nederlanders kennen niet het mogelijke alternatief door te beleggen in Amerikaanse REIT’s.

Investeren via REIT’S geeft, met een gemiddeld rendement van 15% per jaar, minstens dezelfde resultaten en winstkansen als fysiek onroerend goed maar wel met veel minder inspanning en (misschien) stress. Althans zo kijkt Warren Buffet er tegen aan. Tevens betoogt hij dat investeren in onroerend goed kennis en ervaring vereist, wanneer je gaat verhuren.
Veel particuliere beleggers ontberen deze kennis en zijn geen specialist m.b.t. regelgeving en fiscale aspecten. Bij investeren via Amerikaanse REIT’s heb je die problemen niet; REIT’s zijn immers gewoon aandelen die je dagelijks kunt verhandelen en bovendien heb je veel keuzemogelijkheden. Volgens Buffet is het beheer van huurpanden een nachtmerrie; één onvoorziene omstandigheid en jouw cashflow van een heel jaar kan weg zijn. Je moet het dus hebben van de prijsstijging op de langere termijn.

Voor Nederlanders geldt dat koerswinst op (REIT-)aandelen belastingvrij vrij is en je over de dividenden (huurinkomsten) slechts 15% (bron)belasting betaalt (voor Belgen is dat overigens aanzienlijk meer). Tot slot kun je veel REIT’s beschouwen als dividend-groeifondsen.

Veel beleggers vrezen koersfluctuaties van REIT’s en raken snel in paniek. Daarom lijkt het bezit van eigen onroerend goed stabieler. Maar REIT’s bieden ook enorme kansen. Professionele beleggers, zoals Buffet, zien de volatiliteit zelfs als een geschenk. Het geeft je de mogelijkheid om te investeren tegen een gereduceerde prijs, wat uiteindelijk resulteert in een hoger rendement op de lange termijn. Simpel gezegd bieden REIT’s, volgens Buffet, een betere waardeontwikkeling op termijn dan particulier onroerend goed, en dat verklaart waarom hij REIT’s verkiest, mits zorgvuldig geanalyseerd. Jij ook?

Arbor Realty Trust (ABR) , een voorbeeld REIT

Het is vaak meer sprekend om een artikel of opinie te spiegelen aan een voorbeeld. Zo’n voorbeeld is Arbor Realtly Trust. We hebben deze REIT al lang in portefeuille. ABR is een bovengemiddeld presterende REIT en vooral actief in hypotheken op multi & single-familie woningen. Daarnaast investeert men ook in winkels, kantoren, hotels, gezondheidszorg-objecten en studentenhuisvesting. Zoals je ziet is ABR bij uitstek een dividendgroeifonds en de koers groeit mee. De dividend-magneet doet ook hier zijn werk. Dit een voorbeeld waar Warren Buffet op doelt.

Zonder herinvesteren van dividend is de AATR (Average Annual Total Return) 17,93% over de laatste 10 jaar. In dezelfde periode heeft de SPY-index (de Amerikaanse AEX) “slechts” 13,44% per jaar behaald. Wanneer je het dividend zou hebben geherinvesteerd zijn deze percentages respectievelijk 23,31% en 14,57%. Een investering van 10.000$ in ABR in 2011 zou nu 82.124$ waarde hebben versus 39.230 $ voor de SPY.

REIT-Aristocrats; wist je dat?

Je heb vast wel eens gehoord van Dividend-Aristocrats. Dat zijn bedrijven die al 25 jaar of langer hun dividend elk jaar verhogen. Je vindt vele bekende namen in deze lijst zoals Procter & Gamble en Cocla Cola. Wij zijn geen voorstander van deze dividendfondsen omdat de dividenden vaak laag blijven t.o.v. de dividendfondsen uit de Voorbeeldportefeuille.
Niettemin; wist je ook dat er drie (grote) REIT’s deel uit maken van deze “club”? Dat zijn Realty Income (RO), Federal Property Trust (FRT) en binnenkort ook Essex Property Trust (ESS). Wij beleggen liever in kleinere REIT’s met een hoger dividendrendement en meer groeivooruitzichten op korte termijn. Daarbij beogen we ook om meer te kunnen profiteren van de werking van de dividendmagneet (zie actueel van juni 2021.) Daarom dat “Aristocrat-REIT’s” tot nu toe niet voorkomen in de Voorbeeldportefeuille.

Rights Offerings

Je ziet regelmatig berichten via jouw broker die betrekking hebben op een “Rights offering” van een CEF. Right Offerings worden gedaan omdat de CEF extra nieuwe aandelen wil uitgeven en daarvoor geld wil ophalen. Dat gaat vaak gepaard met een “aanbieding” voor bestaande aandeelhouders om mee te doen en zo enige voordelen te behalen. Zo’n aanbieding loopt meestal enige weken.
Rights Offerings zijn overigens best complex en niet allemaal hetzelfde. Als je mee wilt doen moet je je er in verdiepen. Bovendien zijn ze vaak afhankelijk van het moment en ook of het fonds tegen een premie of met korting handelt t.o.v. NAV. Onze portefeuille bevat enige CEF’s, die onlangs een Rights Offering hebben gedaan of daar nog in zitten zoals BST, GGT en GAB.
Van onze kant kunnen/willen daarom geen concreet advies geven hoe te handelen. Wel kunnen we zeggen dat meeste Rights Offerings op korte termijn meestal nadelig zijn voor zittende aandeelhouders. Je kunt dan ook besluiten om je aandelen tevoren te verkopen en erna weer in te stappen bij een mogelijk wat lagere koers, en misschien een iets hoger dividendrendement. Als lange-termijn-belegger hoef je niets te doen, maar als je een korte-termijn-kans wil benutten, om te profiteren, dan wel.

Binck/Saxo

Op 19 juli 2021 hebben we onze relaties een Flash gezonden m.b.t. de stand van zaken rondom de Binck-Saxo migratie. Mocht je deze Flash hebben gemist, hierbij nogmaals de volledige tekst, mede gezien het belang van de zaak.

Beste bbddb-relatie
Zoals je weet is Binckbank inmiddels overgegaan in Saxobank. Daarmee zal ook jouw Binck-portefeuille worden overzet/gemigreerd naar een voor jou nieuwe/andere Saxo-beleggingsomgeving. Deze migratie is door Saxo de laatste maanden gefaseerd in gang gezet. Inmiddels is gebleken dat Saxo op talloze essentiële punten afwijkt van de ons vertrouwde Binck-omgeving. Het betref met name de onjuiste afhandeling van bronbelasting en de verminderde beschikbaarheid van fondsen t.o.v. Binck.


De migratie verloopt daarom moeizaam voor veel van onze relaties, zoals we ook al hebben laten weten in de Flash van 17 juni jl. Veel van onze abonnees hebben Saxo hierop aangesproken. Ook ons forum op de website (AIP-portefeuille) staat vol met reacties/klachten. Een deel overweegt over te stappen naar een andere broker. Abonnees die nog niet over zijn overgegaan, melden ons overigens dat ze bericht hebben ontvangen dat de migratie is uitgesteld omdat Saxo meer tijd nodig heeft om de fouten uit het systeem te halen.

De meeste van onze abonnees maken al vele jaren gebruik van Binck als (gespecialiseerde) broker. Als het aan ons ligt, houden we dat zo bij Saxo. Maar om Saxo – net als voorheen Binck – bij onze abonnees te kunnen aanbevelen, zullen de problemen op korte termijn moeten worden opgelost.

Daarom hebben wij recent de zowel de directie van Binck als van Saxo formeel in kennis gesteld van de door ons/onze relaties geconstateerde problemen en dringend verzocht hier met spoed aandacht aan te schenken.

In het kort:

  • De afhandeling van bronbelasting moet correct verlopen.
  • Alle fondsen die bij Binck verhandelbaar zijn/waren moeten eveneens bij Saxo verhandelbaar blijven onder dezelfde (bronbelasting) condities.
  • Er moet duidelijkheid komen over wanneer wat in orde gebracht zal worden.

De Binck/Saxo-directie heeft ons daarop laten weten onze opmerkingen uiterst serieus te nemen. Men onderzoekt de genoemde punten en belooft binnen drie weken met een reactie te komen. Wij houden je vanzelfsprekend op de hoogte.

Tot slot willen we je vragen elke klacht/afwijking t.o.v. Binck te blijven melden aan de Saxo-helpdesk.

Het CEF-dilemma

Met grote regelmaat schrijven we in onze actueels/nieuwsbrieven over Closed end Funds (CEF) en de eigenschappen van dergelijke fondsen. Ook in onze webinars komt dit regelmatig aan de orde. Een CEF koop je gewoonlijk voor het meer dan gemiddelde dividend, dat je zo mogelijk herinvesteert. Daarnaast is een van de belangrijkste aspecten bij CEF’s het feit dat je ze het liefst koopt met een korting/discount.

Voor de goede orde:
Het gaat hier niet om korting op de aankoopprijs van het fonds, maar wat dan wel? Een geheugensteuntje:

Premie & discounts
Een uniek kenmerk van Closed-end Fondsen is dat je ze meestal niet kunt kopen/verkopen tegen hun intrinsieke waarde; dat is de beurswaarde van hun bezittingen (assets) ook wel Net Asset Value (NAV) genoemd. Je koopt/verkoopt een CEF gewoon tegen de beurskoers van dat moment. Deze beurskoers kan mogelijk hoger of lager zijn dan de huidige NAV-waarde van het fonds. Je betaalt een premie wanneer de koers hoger is dan de NAV; je koopt met korting wanneer de koers lager is dan de NAV. Zo simpel is het. Deze “Closed end functie” maakt CEF’s ook ideaal voor het aanhouden van complexe en minder liquide effecten/aandelen. Het kopen van een CEF met korting is vaak interessant, voordelig maar niet altijd mogelijk.

Een voorbeeld:
Een CEF bezit een portefeuille van $ 100.000 aan bedrijfsobligaties die een gemiddelde rente van 6% betalen. Dat is $6.000 per jaar aan rente-inkomsten. Maar stel dat je die portefeuille zou kunnen kopen met 10% korting; dus voor $90.000. Dan zou je nog steeds $ 6.000 aan inkomsten ontvangen (6% van de nominale waarde van $ 100.000), maar jouw rendement zou nu 6,7% zijn op basis van 90.000 die je daadwerkelijk hebt betaald. Die 0,7% is een “bonusrendement”, omdat je een rendement van 6,7% krijgt i.p.v. 6%.

Er zijn vaak geen duidelijke redenen waarom een CEF handelt met een premie of met een korting, maar een aantal factoren wordt meestal genoemd zoals marktredenen, prestaties/reputatie van fondsbeheerder (zoals Pimco waar je voor sommige fondsen meestal een premie betaalt), historische dividend-prestaties en de beleggingsstrategie.

Voor inkomensbeleggers zijn kortingen een duidelijk voordeel, omdat we activa/bezittingen van de CEF kopen voor minder geld dan hun actuele marktprijs. Daardoor werken er uiteindelijk meer “assets” voor ons, dan waarvoor we eigenlijk hebben betaald. Het voert hier te ver om de overige details te bespreken, maar wanneer je een fonds koopt met een discount loopt je dus minder risico; er zit een risicobuffer in.

Onze CEF’s
Veel beleggers kopen daarom graag CEF’s met korting, maar daarna hoopt men toch dat die korting gaat verdwijnen, verminderen of zelfs overgaat in een premie, zodat eventueel met winst verkocht kan worden. Dat is nu precies wat er met veel CEF’s is gebeurd het afgelopen jaar. Kon je ruim een jaar geleden nog veel CEF’s kopen met een aanzienlijke korting tot wel 10% of meer; die tijd is voorlopig even voorbij. De meest CEF’s zijn fors in koers gestegen, net als de beurs zelf, waardoor talloze CEF’s nu te koop zijn tegen lagere discount dan voorheen of zelfs tegen een premie t.o.v. de waarde van hun bezittingen (NAV).
Kijk we naar de CEF’s in de Voorbeeldportefeuille, dan valt het eigenlijk nog mee. De meeste CEF’s in de Voorbeeldportefeuille zijn nog te koop met een discount, die weliswaar lager is dan voorheen. Maar er is ook een aantal CEF’s die momenteel alleen verkrijgbaar zijn met een premie. Dat geldt bijvoorbeeld voor CGO (+8%), USA (+9%), GGT (+7%) en PCI (+7%).

Moeten we ons hier zorgen over maken?
Zekere niet wanneer de fundamenten van de CEF oké zijn en ze in een “goede” of groeimarkt opereren. En zoals met alles bij beleggen komt de tijd wel weer een terug dat je de meeste CEF’s met een korting kunt kopen.
Bovendien heeft een premie vaak ook te maken met de kwaliteit, zoals de markt die beoordeeld. Goede fondsen zijn soms een redelijke premie waard, zeker wanneer het dividend hoog en veilig lijkt. De Voorbeeldportefeuille bestaat immers uit prima CEF’s.
Niettemin blijft onze suggestie altijd om, als lange termijn belegger, gespreid te beleggen in veel fondsen (dus ook meerdere CEF’s) en ook gespreid in de tijd. Daarom nu geen grote bedragen in één keer investeren, maar geleidelijk. Dan middelen veel zaken op termijn uit waaronder ook CEF-discounts en premies.
Je kunt ook wachten tot dat CEF-premie lager wordt of weer overgaat in een discount. Maar dan mis je wel dividendinkomsten. Daarom hebben we hebben het risicoprofiel van sommige fondsen hier en daar verhoogd naar “M”.

Wij blijven fan van CEF’s. CEF’s zijn flexibel en je kunt zo beleggen in vele soorten bezittingen/assets. Er zijn ca. 500 CEF’s in de VS. Daaronder natuurlijk goede en minder goede. Dat blijft de kunst van het selecteren voor onze Voorbeeldportefeuille. In elk geval kun je met CEF’s vrijwel nooit geld verliezen op termijn, dat is een plezierig vooruitzicht. Helaas zijn sommige CEF’s niet te koop via Binckbank maar voor onze Voorbeeldportefeuille doen we ons best om CEF’s op te nemen die bij alle brokers verkrijgbaar zijn. En dat lukt aardig. Het blijft een balans.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook talloze forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Andre
Over de aankoop van fondsen heb ik een vraag: hoe kan ik het beste, voordeligste, een fonds aankopen via de site van bv Binckbank. Welke prijs moet ik opgeven? Hoe lang moet een order blijven staan? Wanneer wordt een order uitgevoerd en tegen welke prijs dan?


Antwoord:
Hoe je een fonds moet aankopen wordt vaak wel duidelijk gemaakt via instructies(video’s) van je broker. In het algemeen kun je zeggen dat kopen via een limietorder het verstandigst is. Een order wordt dan nooit uitgevoerd op een hogere prijs dan de limiet. Je kijkt naar de actuele koers van een fonds en dat vul je in bij “limietorder”, of een paar dollarcenten hoger.

Vraag van Henk
Hoe kan ik het beste om te gaan met het valutarisico van de dollar t.o.v. de euro? Want dat lijkt een reëel gevaar als de euro t.o.v. de dollar minder waard wordt. Alle fondsen in de Voorbeeldportefeuille noteren immers in dollars. Zijn en mogelijk ook bruikbare fondsen te vinden die noteren in euro’s? (En die zouden passen in het Easy/Active Income Plan). Mogelijk is het valutarisico een item om in een seminar te bespreken.

Antwoord: Het valutarisico komt in elk webinar/presentatie aan de orde omdat het een logische vraag is. Het antwoord is dat het valutarisico er natuurlijk altijd is, maar je kunt het wel sterk verminderen/neutraliseren. Dat doe je door te beleggen in de tijd, d.w.z. door niet elke keer grote bedragen te investeren, maar je investeringen periodiek te spreiden over langere tijd. Dat doe je vanzelf al wanneer je je dividend herbelegt. Daarmee middelt het dollarrisico uit. Bovendien is het ook beter omdat je dan tegen gemiddelde koersen koopt. Er zijn ook wel mogelijkheden via andere valuta-constructies maar die zijn duur.“Beleggen in de tijd” is dus de meest adequate oplossing.

Webinar training vernieuwd – Webinar-specials toegevoegd

Al geruime tijd bieden wij de Webinar-training ‘HD-beleggen voor starters’, verdeeld over twee avonden. Wij hebben deze training recent inhoudelijk aangepast aan de laatste inzichten. De naam is veranderd in:
Income investing voor (door) starters
Deze naam sluit nog meer aan bij inhoud en doelstelling van de training. Mocht je je verder willen verdiepen in ‘Income Investing’ dan is dit een aanrader. De eerstvolgende is op 7 en 9 september 2021.

Regelmatig ontvangen wij de vraag om eens dieper in te gaan op specifieke fondstypen die in de Voorbeeldportefeuille voorkomen. Daarom hebben we besloten om zogenaamde Webinar-specials te introduceren. De eerstvolgende zal plaatsvinden in september 2021 (datum volgt) en heeft als onderwerp:
Webinar SPECIAL: Income investing via Amerikaanse Beleggingsfondsen (CEF)
Het Webinar is gratis voor AIP-abonnees

Forum blijft groeien

Sinds de start van ons forum zien we een groei van het gebruik. Inmiddels zijn al tientallen onderwerpen geopend waarover abonnees hun zegje kunnen doen. Recente onderwerpen gaan onder meer over: Welke fondsen kopen andere abonnees? Is een Amerikaanse broker interessant? Lynx, Mexem, of direct maar Interactive Brokers nemen?
En wanneer je zelf een onderwerp op de agenda wilt zetten dan is dit de plaats.

De Voorbeeldportefeuille

De Voorbeeldportefeuille blijft uiterst stabiel v.w.b. de dividenduitkeringen. Alle dividend worden betaald en op dat punt lijken er geen issues. Wel zijn beurzen erg hard gestegen de laatste tijd en veel fondsen bevinden zicht op een “all-time high” niveau. Daarom hebben we het risicoprofiel van een aantal fondsen verhoogd naar M (midden) zoals o.a. bij GGT, USA en CGO.
We hebben geen reden om de portefeuille drastisch te wijzigen ondanks de hoge beurskoersen van dit moment en het feit dividendrendement daardoor wat lager zijn. Misschien willen sommige lezers daarom wel wachten op een correctie. Mocht die er komen dan kun je lager instappen/bijkopen met een hoger dividendrendement. Intussen blijft gespreid aan/bijkopen in de tijd aan te bevelen. Bij prefs zien wel een lichte daling van de koersen (zie opmerking) Een koopwaardige nu is die Tsakos Energy (TNP-E), omdat de call-date ver weg is en de aankoopprijs rond de 25$ ligt.
We halen een oude bekende terug in de voorbeeldportefeuille, een CEF te weten GAB.

Opmerking:
Let wel op dat talloze prefs en babybonds in de Voorbeeldportefeuille nog steeds boven de nominale waarde van 25$ noteren terwijl de call-date voorbij is. Deze fondsen kun je beter niet (ver) boven de 25$ aankopen onder de huidige marktomstandigheden, tenzij je het risico van aflossen/terugtrekking van het fonds wilt nemen.

PORTEFEUILLE WIJZIGINGEN

Toegevoegd bij Advanced

Gabelli Equity Trust (GAB)

We brengen een “oude bekende” terug in de portefeuille namelijk GAB. Gabellei Equity Trust is een fonds van Gabelli, een van de grootste en meest gerespecteerde vermogensbeheerders in VS. Het fonds belegt in een brede markt, voornamelijk in aandelen.
Je herinnert je misschien dat we in november 2020 GAB met tegenzin uit de portefeuille hebben verwijderd. De reden was toen dat GAB te koop was tegen een premie van 8%. Bovendien stond koers op het hoogste punt van de laatste 52 weken. Recent is GAB in koers gedaald waardoor ook het dividendrendement is gestegen tot bijna 9%. Daarbij handelt GAB op dit moment tegen een kleine premie van ca. 1%.
GAB heeft gemiddeld altijd goed gepresteerd, zeker het laatst jaar. Men stuurt op een “10% dividend-policy”, waarbij men 10% dividend garandeert (op basis van NAV). Daarom wordt vaak ook een kleine premie betaald voor het fonds. GAB keert maandelijks uit. De AATR is 11,63%/jaar over de laatste 10 jaar. En ook voor GAB geldt momenteel: investeer geleidelijk in deze CEF.