Actueel 24 maart 2022

Wat betekent de Russisch-Oekraïense oorlog voor (dividend) beleggers?

Inmiddels is de Russisch-Oekraïense oorlog al enige weken gaande en het blijft onwerkelijk om een nieuwe landoorlog in Europa mee te maken. Een oorlog tussen het grootste en één na grootste land van Europa. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar allen die hierbij het slachtoffer zijn of nog worden. Oorlog in Europa is iets waarvan iedereen dacht dat we het nooit meer zouden meemaken. Voor velen is het leven acuut veranderd door de gebeurtenissen, zowel in Oekraïne als daarbuiten, inclusief de vele Russische slachtoffers die deze oorlog niet hebben gewild.

Wij volgen de gebeurtenissen op de voet en doen dat ook voor een groot deel vanuit het gezichtspunt van Amerikanen, Amerikaanse beleggers en analisten. We hebben, met het oog op de oorlog, opinies en verwachtingen van talloze specialisten en analisten in de VS geanalyseerd.

In het kort
Voor Amerikaanse beleggers zelf verandert er waarschijnlijk niet zo veel. De meeste Amerikanen beleggen in eigen land. Onze dividendinkomsten zullen ook gewoon doorlopen, omdat we investeren in de VS.
Zij die onverhoopt beleggingen hebben in Rusland, zien de waarde daarvan verdampen. Zo is de koers van het Russische gasbedrijf Gazprom al bijna 90 procent gedaald, evenals veel andere koersen, met name bankaandelen. Intussen is de beurs gesloten. Ook de Russische munt, de roebel, is weinig meer waard t.o.v. de euro en dollar.
Geopolitieke risico’s bij beleggen zijn altijd in overvloed aanwezig. Zij die in Russische bedrijven zijn belegd krijgen een dure les. Het land breekt met alle internationale normen en waarden. Ook grote olie-, en gasbedrijven zoals BP en Shell nemen hun verlies en gaan Russische bezittingen afstoten.

Wie profiteert uiteindelijk?
Amerikaanse analisten zijn er heilig van overtuigd dat in de VS gevestigde en op de VS gerichte bedrijven en fondsen de ultieme ‘winnaars’ zullen zijn. Misschien is men enigszins bevooroordeeld, maar toch zit er volgens ons veel waars in hun beschouwingen.

Hier enige interessante opinies:

De handel tussen Rusland en de VS zal tot bijna nul dalen
Rusland is een grote exporteur van grondstoffen zoals – olie, steenkool, edelmetalen en aardgas. De handel tussen de VS en Rusland bedroeg in 2019 slechts 34 miljard dollar, een druppel op een gloeiende plaat in vergelijking met de handel tussen de VS met China (meer dan 500 miljard dollar).
Maar de internationale sancties maken het moeilijk om geld in en uit Rusland te verplaatsen. Daardoor zal de handel nog meer richting VS en EU verschuiven. Wanneer een product of dienst verdwijnt en de vraag blijft, zullen andere bronnen/bedrijven het overnemen. Veel in de VS gevestigde bedrijven, zullen daarom profiteren van sancties tegen Rusland, ook leveranciers van grondstoffen. Zelfs wanneer de vijandelijkheden stoppen, zal de markt zich herstellen zonder Rusland, of wordt Rusland pas op de lange termijn weer te geaccepteerd als handelspartner.

De handel tussen China en de VS/EU zal er ook onder lijden
China is een belangrijke handelspartner voor een groot deel van de wereld, maar het anti-Russische sentiment slaat nu al over op China. China verklaarde recent een speciale en nauwe relatie met Rusland te hebben. China heeft Rusland niet veroordeeld en doet aan koorddansen. De behandeling van Hongkong door China en de vijandigheid tegenover Taiwan dragen ook bij aan het negatieve sentiment. China kan zijn economische groei/activiteit niet volhouden zonder dat de Amerikaanse en Europese consumenten de goedkope producten blijven kopen.

De ‘winnaar
Als China en Rusland economisch verliezen, wie wint er dan? Humanitair gesproken is het duidelijk; niemand wint. De prijs van oorlog wordt maar al te vaak betaald door diegenen, die absoluut niets te maken hebben met het starten ervan. Economisch is het een heel ander verhaal.
Veel historici wijzen op de gevolgen van beide wereldoorlogen, waardoor de VS uiteindelijk de grootste economische macht ter wereld werd. Misschien iets te simplistisch, maar dat de VS garen spint bij deze oorlog lijkt waarschijnlijk.

Terwijl de oorlog in Europa gaande is, zullen opnieuw in de VS gevestigde en op de VS gerichte bedrijven de winnaars zijn. Veel Amerikaanse bedrijven hebben een minimale afhankelijkheid van China en Rusland; ze maken deel uit van de krachtige Amerikaanse economie. Daarom zullen ze profiteren van nieuwe kansen om aan de vraag uit het buitenland te voldoen; en ze hebben het voordeel dat ze fysiek ver van het strijdtoneel zijn verwijderd.

Sectoren
Sinds het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, op 24 februari, heeft een aantal hoogdividend-fondstypen beter gepresteerd dan de markt als geheel, dat zijn Master Limited Partnerships (MLP’s), Business Development Corporation (BDC’s) en Real Estate Investment Trusts (REIT’s). Laten we eens kijken waarom.

Master Limited Partnerships (MLP)
MLP’s zijn verantwoordelijk voor infrastructuur (opslag/transport van de Amerikaanse energievoorziening en daarom ook zeer afhankelijk van de olie- en gasprijzen. Russische olie en gas zal steeds meer worden geboycot. Waar komt het nieuwe aanbod vandaan? Amerikaanse producenten zullen in het gat springen en dat betekent meer werk voor Amerikaanse Midstream-bedrijven m.b.t. binnen- en buitenlandse vraag. Zelfs wanneer de prijs van grondstoffen zoals olie en gas dalen, zal het volume blijven bestaan of groeien. MLP-aandeelhouders zullen profiteren ook via (stijgende) dividenden. Op LNG gericht MLP’s zullen profiteren, maar ook gerelateerde bedrijven zoals LNG-scheepsrederijen als Gaslog, NuStar en Tsakos. De export naar Europa zal toenemen. Helaas kunnen we niet eenvoudig vanuit Nederland rechtstreeks in Amerikaanse MLP’s beleggen; wel indirect via MLP-CEF’s.

Business Development Corporations (BDC)
BDC’s verstrekken financieringen/leningen aan (door)startende bedrijven in de VS (zie ook het artikel hierna). De Russische aanval heeft geen directe impact op deze bedrijven. De meeste kleinere Amerikaanse bedrijven hebben waarschijnlijk geen connectie met Rusland. Ze kunnen dus aan hun financiële verplichtingen blijven voldoen.

Real Estate Investment Trusts (REIT)
De meeste in de VS gevestigde REIT’s zijn niet betrokken bij het conflict. Ze bezitten eigendommen in de VS of elders, maar niet in Rusland. REIT’s hebben goede vooruitzichten omdat ze hun leningen goedkoper hebben kunnen herfinancieren de laatste jaren. Bovendien leidt de inflatie tot hogere huuropbrengsten. REIT’s genereren stabiele inkomsten om het dividend te kunnen betalen. Onroerend goed is bovendien meestal een inflatiebestendige en veilige investering.

Conclusie
Het conflict tussen Rusland en Oekraïne lijkt dus grotendeels voorbij te gaan aan dergelijk in VS gevestigde bedrijven. Ze ondervinden nauwelijks negatieve gevolgen van sancties en zullen kunnen profiteren van de wereldwijde vermindering van de handel met Rusland. “Beleggen voor inkomen” via deze hoogdividend-fondsen blijft daarom gewoon doorlopen; een enorm voordeel van deze beleggingsmethodiek. Natuurlijk fluctueren koersen van dit soort bedrijven eveneens in goede en mindere tijden. Maar de continuïteit van dividend zal er nauwelijks onder lijden.

Investeer (veilig) in startups

Heb je je ooit afgevraagd waar startups of nieuwe bedrijven het geld vandaan halen om te groeien? De meeste bedrijven zijn niet op voorhand gestart door ondernemers of investeerders die “iets nieuws” willen gaan doen. Meestal zijn het juist mensen met een goed idee of die een gat in de markt zien, soms bewust maar ook vaak toevallig. Het komt daarnaast veelvuldig voor dat men een (technische) innovatie verder wil ontwikkelen en commercialiseren. In elk geval is er bijna altijd (extra) geld nodig om zo’n bedrijf op te starten of zich verder te laten ontwikkelen. Dergelijke ondernemers moeten dus ergens geld vandaan halen. Dan komt “durfkapitaal” in beeld, ook wel genoemd “Venture Capital”. Venture Capital is de “backbone” van veel innovatieve bedrijven; dat geldt zeker in de VS.

Durfkapitaal is een vorm van financiering die wordt gebruikt door jonge bedrijven in verschillende stadia van hun groei. Deze bedrijven, vooral die in de opstartfase, hebben een bedrijfsmodel waarvan de haalbaarheid nog onzeker is; meestal wordt ook nog geen winst gemaakt. Ze moeten zich daarom veelal wenden tot (durf)investeerders. In VS bestaan om deze reden de zogenaamde Business Development Corporations (BDC), die ook wel “de kleine banken” worden genoemd. Dit zijn durf-investeerders, vaak met back-up van bestaande grote financiële instellingen. Het fenomeen BDC zou in Europa ook een goed idee kunnen zijn, maar helaas kennen we ze hier niet in deze vorm. De BDC-constructie maakt het mogelijk dat gewone Amerikanen en particuliere investeerders deel kunnen nemen in nieuwe startende en vaak zeer innovatieve bedrijven. Voordien was dat alleen voorbehouden aan vermogenden. De Amerikaanse overheid heeft dit, enige tientallen jaren geleden, technisch mogelijk gemaakt door BDC’s geen winstbelasting te laten betalen. In ruil daarvoor zijn ze wettelijk verplicht om 90% van hun winst af te dragen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Vandaar het hoge dividendrendement van BDC’s.

BDC’s, wat doen ze?
BDC’s spelen een belangrijke rol door risicovolle investeringen te doen in jonge bedrijven, vaak in ruil voor aandelenbezit. Ze hebben een brede spreiding in hun investeringen, zodat de winnaars de mislukkingen compenseren. Hun doel is natuurlijk om “toppers” te creëren, die zo mogelijk op wereldwijde schaal kunnen gaan opereren. En daar slagen goede BDC’s prima in.

In de loop der jaren hebben durfkapitaalinvesteringen een grote bijdrage geleverd aan de groei van de Amerikaanse Economie en aan de werkgelegenheid. Vooral bij de wereldwijde digitalisering hebben BDC’s een grote rol gespeeld en nog steeds. Vooraanstaande economen beschouwen durfkapitaal zelfs als de motor van de Amerikaanse economie. Enkele van de grootste bedrijven ter wereld zoals Apple en Tesla hebben in een vroeg stadium durfkapitaal ontvangen.
Het verstrekken van kapitaal aan snelgroeiende bedrijven is meestal voorbehouden aan grote financiële instellingen en superrijke individuen. Maar via BDC’s kunnen ook kleine particuliere beleggers meedoen. Op de achtergrond hebben de meeste BDC’s wel een financiële moederpartij.

Welke BDC’s kiezen wij?
Het jaar 2022 lijkt in de VS een goed economisch jaar te worden en dat is ook goed voor startup-bedrijven. In de VS opereren ca. 80 BDC’s. Het zal duidelijk zijn dat de kwaliteit van het management van een BDC grotendeels bepalend is voor het succes. Er zijn natuurlijk ook andere factoren die een rol spelen zoals hoe goedkoop men aan geld kan komen voor investeringen. Overigens, ook bij andere hoogdividend-bedrijven/fondsen en fondstypen blijft de kwaliteit van het management voor ons een van de belangrijkste selectiecriteria.

We hebben op dit moment een aantal hoog gekwalificeerde BDC’s in de Voorbeeldportefeuille zoals NEWT, ARCC, CSWC, MAIN, SAR en HRZN. Ze hebben niet allemaal dezelfde focus v.w.b. hun investeringspolicy en dat is prima voor de risicospreiding. Daarnaast is NEWT in het proces om van BDC te veranderen in een Bank (met BDC-activiteiten). Daarover meer in een volgende Actueel.
We kunnen wel zeggen dat onze BDC’s het allemaal goed doen, zeker als je kijkt naar de Average Annual Total Return (AATR) over de laatst vijf jaar. Op basis van herbeleggen van dividend zijn de percentages:

 • Saratoga Investment Corp (SAR): 11,8%
 • Horizon Technology Finance (HRZN): 14,1%
 • Newtek Business Services Corp (NEWT): 22%
 • Main Street Capital (MAIN): 9,3%
 • Capital Southwest (CSWC): 19,6%
 • Ares Capital (ARCC): 12,5 %

Conclusie
Beleggen voor inkomen hoeft niet alleen via saaie bedrijven en sectoren. Beleggen via durfkapitaal is absoluut niet saai, zeker in de VS. Investeren in groeiende bedrijven was in het verleden alleen weggelegd voor vermogende particulieren of institutionele beleggers. Tegenwoordig kunnen ook particuliere beleggers eenvoudig meedoen via BDC’s met gemiddeld aantrekkelijk rendementen.
Toch blijft het ook bij BDC’s nodig om te spreiden en de juiste bedrijven te selecteren. Op dit moment zijn de dividendrendementen hoger dan bij sommige andere fondstypen zoals REIT’s.
BDC’s zijn natuurlijk ook gevoelig voor markt-turbulentie. Maar veel BDC’s bieden een betrouwbaar en consistent (dividend)rendement op termijn. En daar doen we het voor.

Kwartaal-update m.m.v. DiviDragon
Wij blijven regelmatig vragen ontvangen over het bijhouden van een dividendportefeuille v.w.b. koersen, dividendinkomsten etc. Je kunt natuurlijk zelf aan de gang m.b.v. een Excel-sheet, maar je kunt ook eens kennisnemen van de mogelijkheden van Dividragon. Om je dit te laten zien hebben we de ontwikkelaars van Dividragon gevraagd om deel te nemen aan het kwartaal update-Webinar van dinsdag 13 april. Dan kun zelf beoordelen of het iets voor jou kan zijn.

Nog even ter herinnering: DiviDragon is een Nederlands initiatief voor het bijhouden van een dividend-portefeuille. Het is een software-applicatie, die je helpt bij het opbouwen en inzichtelijk maken van (passief) inkomen uit jouw dividend-portefeuille. Je hoeft slechts in te voeren welke aandelen je hebt gekocht/verkocht en wanneer. Dan kun je zien:
• Hoeveel dividend je ontvangen zou moeten hebben.
• Hoeveel dividend er binnenkort betaald wordt en wanneer.
• Hoe jouw passieve inkomen groeit in de tijd.
• Hoe jouw portefeuille is opgebouwd v.w.b. fondstypen etc.
Meer informatie kun je terugvinden in de Actueel van juni 2021.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook veelforum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Wim:

Beste redactie,
Bedankt voor jullie webinar uitleg over VS-aandelen. Graag ontvang ik aanwijzingen hoe te beginnen (en door te gaan) met hoog-/groeidividendbeleggen. Is een soortgelijke aanpak ook mogelijk bij Europese aandelen (bv Shell, L’Oreal, Nestlé, andere)?
Wat is (fiscaal) voordeliger: beleggen met geld dat in een BV zit of met BV-geld dat aan privé wordt uitgeleend.

Antwoord
Omdat HD-beleggen voor de meeste Nederlanders nieuw is, zien we dat eerst het boek lezen de beste start geeft. Vervolgens een broker nemen, die deze methodiek kan ondersteunen (Lynx of Mexem) en de eerste twee fondsen kopen, bij voorkeur uit het Conservative-deel van de Voorbeeldportefeuille. Wacht tot je je eerste dividend ontvangt; dan begin je te zien/begrijpen hoe het werkt. Je kunt dit alleen doen op de Amerikaanse beurzen. Een compleet 10 stappenplan m.b.t. tot starten kun je ook vinden bij de FAQ op de website.

Je kunt eventueel ook een persoonlijk (start)consult aanvragen via de website. Een account openen vanuit een BV is ingewikkeld. Brokers vinden het te lastig i.v.m. allerlei wetgeving. Bij Mexem kan het nog wel.
Hopelijk kun je zo verder.

Video’s

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.

Zo werd Fred Hendriks tijdens een uitgebreide webinar van broker Lynx aan de tand gevoeld over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS.

De webinar is hier terug te kijken.

Beleggen.com

Fred Hendriks treedt ook regelmatig op bij beleggen.com. Beleggen.com met inmiddels bijna 85.000 leden!
Je kunt hier de registratie bekijken van de webinar De meest gestelde vragen over “Beleggen voor inkomen” 
https://www.youtube.com/watch?v=CCSr2tH_1sw

De Voorbeeldportefeuille

We hebben op dit moment (wederom) te maken met onzekere en (te) dynamische tijden. We zien dat ook terug op de beurzen, maar tegelijkertijd houden de Amerikaanse beurzen behoorlijk stand. Weliswaar zitten we ook daar in een beurscorrectie, maar die was al gaande en voorspeld voordat dat de oorlog in Oekraïne begon. Dividendrendementen zijn daardoor gemiddeld wel aanzienlijk hoger dan voorheen, met name bij CEF’s.
We proberen in deze Actueel te schetsen hoe onze portefeuille wordt geraakt door alle huidige ontwikkelingen. Ook inflatie en stijgende rente spelen een rol. Vooralsnog is/blijft in onze optiek dividendbeleggen (en herinvesteren) veruit de beste methodiek om met alle onzekerheden om te gaan. Juist in deze tijd betekent stabiel dividend een kussen onder je portefeuille. Er is daarom niet zo veel aanleiding om fundamenteel aan de Voorbeeldportefeuille te gaan sleutelen. Alle dividenden zijn/blijven stabiel met hier en daar een stijging. We houden het bij enige modificaties; een BDC-switch en een waarschuwing voor de Gabelli-CEF’s.

Gabelli fondsen, mooi maar (te) duur
In de Actueel van februari 2022 schreven we er al over. Bij enige CEF’s in de Voorbeeldportefeuille is de premie die je betaalt voor het fonds (te) hoog opgelopen. Dat geldt zeker voor beide Gabelli-fondsen.

Citaat:
Bij een aantal CEF’s is de premie (te) hoog zoals bij GAB (14%) en GGT (9%), mede gedreven door het hoge dividendrendement (ca. 10%). Hier dus even voorzichtig blijven.

Intussen zijn de premies nog verder opgelopen.VoorGAB betaal je op dit moment een premie van ca. 16% en voor GGT ruim 30%. Dat betekent dat je bij aankoop de bezittingen van het fonds (andere aandelen) krijgt tegen een prijs die 16% resp. 30% hoger ligt dan wanneer je alle bezittingen apart zou kopen op de beurs. Normaliter is dat geen gezonde situatie, ofschoon sommige gewilde CEF’s meestal met een premie handelen, maar wel minder hoog als nu bij GAB en GGT. De hoge premies worden mede veroorzaakt door de enorme populariteit van beide fondsen. En dat komt weer omdat beide een 10% dividend-policy hebben. Dat wil zeggen dat ze garanderen om 10% dividend te betalen.

Dus, wanneer je Gabelli-fondsen uit de Voorbeeldportefeuille wilt kopen, ben je op dit moment duur uit t.o.v. de waarde van de bezittingen van beide fondsen (Net Asset Value). De dividendrendementen van beide fondsen blijven intussen hoog. Al met al zou dit toch wel eens kunnen leiden tot een dividendverlaging of een koersdaling.

Dit plaatst ons voor een dilemma
Enerzijds zijn beide fondsen mooie stabiele HD-fondsen met een uitstekend dividendrendement, maar anderzijds lijkt het aankoopmoment minder geschikt nu. Beleg je voor de langere termijn, dan hoef je hier minder op te letten, maar voor de korte termijn moet je voorzichtiger zijn.
Wij hebben daarom besloten om het Tech-fund GGT te verwijderen uit “Conservative” en te verplaats naar “Advanced” met risico “H”. Dit, tot dat de premie lager wordt en misschien zelfs op termijn overgaat in een discount. GAB laten we vooralsnog in “Conservative”.

CEF’s in onroerend goed; dividendverhoging IGR
Zoals je weet kun je met CEF-beleggingsfondsen indirect gespreid beleggen in talloze markten waaronder ook onroerend goed. We hebben twee onroerend goed CEF’s in portefeuille te weten:
CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (IGR)
Cohen & Steers Income Realty (RQI)
IGR belegt wereldwijd en RQI alleen in de VS.
Beide fondsen hebben een prima trackrecord; hun portefeuilles bevatten een aanzienlijk aantal REIT’s.
De AATR (gemiddeld jaarlijkse opbrengt bij herbeleggen) van IGR is ca 8% en van RQI bijna 13%, gemeten over de afgelopen 10 jaar.
IGR heeft recent het dividend verhoogd met maar liefst 20% van 0,05$ naar 0,06$/aandeel. Het huidige dividendrendement gaat daarmee richting 8,5 – 9%.

Spot on…Iron Mountain
Zo af en toen zetten we een fonds uit de Voorbeeldportefeuille in de spotlight, omdat er een reden voor is. Dit keer richten we ons op Iron Mountain (IRM).

Wat doet Iron Mountain?
IRM is bekend als ‘s-werelds grootste opslagbedrijf voor dossiers en documenten. Het hoofdkantoor bevindt zich in Boston/USA. IRM is georganiseerd als een REIT. De ontstaansgeschiedenis gaat terug tot in 1945, toen de oprichter van het bedrijf (Herman Knaust) zag hoe vele slachtoffers van de oorlog, vooral joodse immigranten die naar de VS wilde emigreren, hun identiteit kwijtraakten door het verlies van papieren en andere persoonlijke gegevens. Hij kreeg het idee om vitale informatie te beschermen tegen oorlogen of andere rampen in de wereld. In de afgelopen decennia is heel veel informatie opgeslagen op papier. Papieren bestanden, die veelal voor onbepaalde tijd moesten worden bewaard; de inhoud mocht niet verloren gaan. Daar is IRM uit voortgekomen.

IRM is inmiddels wereldmarktleider op het gebied van (document) opslag- en informatiebeheerdiensten. Meer dan 225.000 organisaties over de hele wereld maken gebruik van IRM-diensten, waaronder bijna alle top-500 bedrijven. Fysiek bezit het bedrijf ca 1.450 opslagfaciliteiten in ongeveer 50 landen. Daar bewaart en beschermt men onder meer kritieke bedrijfsinformatie, andere gevoelige gegevens en culturele/historische documenten/erfgoed. Ook het veilig vernietigen van informatie is een kerntaak van IRM.

Inmiddels is IRM ook heel actief in de digitalisering van bestaande documenten en informatie op papier. IRM is daarmee een van snelst groeiende datacenter-REIT’s met talloze cloudservice-diensten. Investeren in IRM lijkt heel logisch op dit moment.
De financiële resultaten zijn buitengewoon goed. Recent behaalde men de hoogste kwartaalomzet in de geschiedenis en werd eveneens een grote overname afgerond (IT-Renew).
Vrijwel alle analisten zijn er het over eens dat IRM een rooskleurige toekomst tegemoet gaat. Veel van haar bestaande (document) klanten moeten immers overstappen van papieren naar digitale opslag.
Het dividendrendement van ca 6% draagt bij aan een Total Return van ca 14% jaar over de afgelopen 10 jaar. Een jaarlijkse dividendverhoging lijkt waarschijnlijk in de komende jaren, waardoor IRM nog meer een groei(dividend) fonds kan worden.


Toegevoegd bij Advanced
TriplePoint Venture Growth (TPVG)

Zoals gezegd is het belangrijk om degelijke bedrijven te selecteren om in te beleggen; dat geldt ook voor Business Development Corporations. Ze zijn immers risico-vol bezig met investeren in nieuwe/jonge ondernemingen. Overigens vallen de risico’s erg mee, mede door de grote hoeveelheid investeringen die men tegelijk heeft lopen. Niettemin blijft het belangrijk om de juiste keuzes te maken voor de Voorbeeldportefeuille. Daarbij is het ook van belang om te spreiden m.b.t. de markten waarin de diverse BDC’s investeren. Een van deze markten is die van de tech-startups. Op dit moment hebben we Horizon Technology Finance (HRZN) daarvoor in portefeuille. Deze gaan we vervangen, je leest waarom.

TPVG is een BDC gericht op tech/life-sciences start-ups met een prima staat van dienst m.b.t. het rendement voor aandeelhouders. Een andere soortgelijke BDC is HRZN, momenteel aanwezig in de Voorbeeldportefeuille.
We willen liefs geen twee soortgelijke fondsen in de Voorbeeldportefeuille. Daarom gaan we HRZN vervangen door TPVG. Daarvoor is een aantal reden zoals:

 • Bij BDC’s is de kwaliteit van het managementteam een van de belangrijkste selectiecriteria.
 • Daarnaast is van belang welke (externe) organisatie de BDC op dagelijkse basis bestuurt en welke (financiële) organisatie optreedt als (een van de) sponsor.

De sponsor van TPVG is Triple Point Capital. Dat is een van de grootste durfkapitaal-investeerders ter wereld, met meer dan 5 miljard dollar aan (toezegde) investeringen. Het gaat om ruim 600 bedrijven over de hele wereld. Bekende voorbeelden van succesvolle investeringen zijn o.a. RING, Facebook, Segway en Youtube. Veelal zijn dergelijke bedrijven inmiddels uitgegroeid tot multinationals of overgenomen. De investeringen van TPVG, als BDC, omvatten bijna 1 miljard dollar.

TPVG laat zien dat hoge opbrengsten kunnen worden verkregen uit snelgroeiende bedrijven en industrieën. De investeringen zijn primair in Tech, goed gediversifieerd in verschillende markten waaronder e-commerce, softwaretechnologie en nieuwe financiële diensten (Fin-Tech). In totaal is in ca. 40 bedrijven geïnvesteerd.
TPVG bestaat pas acht jaar heeft al vier speciale/extra dividenduitkeringen gedaan, naast het reguliere dividend, als gevolg van een ruime cashflow. Ook heef men het dividend nog nooit verlaagd. TPVG keert elk kwartaal 0,36$/ aandeel uit, wat (nu) neerkomt op een rendement van 8,6% op jaarbasis. Dit is exclusief eventueel extra dividend.

Verwijderd
Horizon Technology Finance (HRZN)
HRZN is een prima fonds dat we al langere tijd in portefeuille hebben.
Recent zagen we een plotselinge koersdaling vanwege het feit dat men nieuwe/extra aandelen gaat uitgeven. Zo’n koersdaling, om die reden, corrigeert zich meestal weer snel omdat het bedrijf meer geld ter beschikking krijgt voor investeringen.
Toch verwijderen we HRZN uit de portefeuille en vervangen dit fonds voor het soortgelijke fonds TPVG, omdat we er op langere termijn meer vertrouwen in hebben. Beide BDC’s zitten in dezelfde markt van Tech-startups.
We kiezen nu TPVG en verwijderen HRZN om diverse redenen:

 • TPVG is inmiddels tweemaal zo groot als HRZN en biedt daardoor meer stabiliteit en veiligheid.
 • TPVG maakt deel uit van de grootste durfkapitaal-investeerder ter wereld (TPC).
 • Het gemiddelde jaarlijkse rendement (AATR) van HRZN is aanzienlijk lager dan van TPVG, gemeten over de laatste acht (9,7% versus 12,5%).
 • HRZN biedt meestal een lager dividendrendement dan TPVG.
 • HRZN betaalt (tot dus ver) geen extra dividend, TPVG wel.

Opmerking
HRZN is op zichzelf een prima fonds met een stabiele dividendhistorie. Wanneer je HRZN in bezit hebt, is er geen dringende reden om het (onmiddellijk) te verwijderen uit je eigen portefeuille.

Webinar training, “Webinar-specials” en weer “de klas in”

Recent hebben we weer een goedbezochte klassikale workshop kunnen houden in Woerden; de tweede sinds ruim anderhalf jaar. We plannen dan ook hiermee door te gaan (Corona voorbehouden).
 
Het gaat om de Workshop Hoogdividend-beleggen. Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen. Dit alles in een informele omgeving. Zonder uitzondering worden de bijeenkomsten dan ook hoog gewaardeerd. Hou de Academy-pagina op de website in de gaten voor nieuwe data. De eerst volgende is op zaterdag 14 mei in Woerden.

En vergeet de driemaandelijkse update webinars niet, speciaal voor AIP-abonnees!

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.