Actueel: 25 oktober 2019

Altijd belegt blijven, ook in mindere tijden?

In de laatste nieuwsbrief van september 2019 sprak ik over het feit dat ik weinig waarde hecht aan de opinies van de meeste analisten en beursgoeroes m.b.t. tot beursvoorspellingen.  Zie ook de blog “America’s High-Dividend Stocks, the Best Place to be”.
Ik zal altijd belegt blijven omdat beurzen nu eenmaal onvoorspelbaar zijn en de tijd leert dat vroeg of laat alles weer corrigeert. Laat intussen het dividend maar blijven komen.

Niettemin kun je wel een aantal defensieve maatregelen nemen v.w.b. de opbouw van je portefeuille wanneer het beurssentiment daalt. Feitelijk heb je deze maatregelen al genomen omdat beleggen in (hoog) dividendaandelen een eventuele koersdaling dempt. Hoogdividend-beleggen blijft immers een van de weinige mogelijkheden om nog een redelijk rendement te maken met aanvaardbaar risico.

Toch kun je je hoogdividend-portefeuille nog meer afstemmen op een mogelijk verslechterend marktsentiment. De groei van wereldeconomie lijkt enigszins te stagneren, dat geldt met name voor China en de Eurozone. Lage rentes, handelsoorlogen en Brexit blijven de gemoederen bezighouden. Maar dat is geen reden voor paniek. De enige grote economie die nog steeds groeit is de Amerikaanse en men verwacht dat dit nog wel even zo zal blijven. Dat geeft ons de tijd om de voorbeeldportefeuille hier en daar nog iets robuuster maken v.w.b. de risico’s.

Hoe robuust is jouw portefeuille?

Dit alles betekent dat de jacht op dividend alleen maar zal toenemen en fondsen die stabiel dividend uitkeren nog meer in de belangstelling komen te staan, zeker bij een rente van nul procent.
Jouw eigen portefeuille zal daarom ook in mindere tijden redelijk stabiel blijven omdat nog meer investeerders zullen kiezen voor stabiel dividend; er komen dus meer kopers van dergelijke fondsen. Jouw portefeuille zal waarschijnlijk ook redelijk stabiel blijven, wanneer je ook fondsen uit de “conservative” portefeuille bezit. Dit deel van de portefeuille biedt al een gemiddeld rendement van ca 7,5 – 8 % netto. Waar vind je dat? En als je verder een goede spreiding van fondsen hebt, verdeeld over alle typen, dan kun je een (tijdelijke) tegenslag prima opvangen.

In het verleden gebleken dat ene categorie van HD-fondsen wat gevoeliger is voor mindere economische tijden dan de andere.  Business Development Corporations zijn daarvan een voorbeeld. Daar staat tegenover dat je met BDC’s vaak hele mooie extra rendementen kunt maken in de vorm van koerswinst.

Het blijft een beetje koffiedikkijken welke BDC’s geraakt kunnen worden door een slow down van de economie. Toch kiezen we er voor om daarom een van de BDC’s uit de portefeuille te verwijderen te weten Prospect Capital Corp. (PSEC). PSEC  heeft in het verleden al laten zien niet goed overeind te blijven in mindere tijden. In plaatst hiervan voegen wel een nieuwe babybond toe aan het “conservative” deel van de portefeuille.

Ook de meeste CEF’s zijn behoorlijk crisisbestendig vanwege het stabiele hoge dividend. Bovendien zijn zij verreweg te prefereren boven de alom gepromote ETF’s (index trackers). Zie het artikel verderop. Ook met “goede” CEF’s maak je een portefeuille robuuster.
CEF’s zijn van zichzelf al gespreid en verschillende typen CEF’s maken de spreiding nog efficiënter. Je kunt uiteindelijk je portefeuille het beste spreiden met “veel” fondsen uit alle categorieën en fondstypen. Op termijn toewerken naar ca. 40 fondsen zou je doel moeten zijn.  Hierdoor zal geen enkel fonds meer dan 2-3 % van je portefeuille omvatten. Dan kom je eventuele stormen wel door.

Opmerking:
Deze nieuwsbrief beschrijft een aantal technische aspecten van fondstypen in de voorbeeldportefeuille. Als (beginnend) belegger in HD-fondsen hoeft je je niet persé te verdiepen in deze beschouwingen, tenzij het je natuurlijk interesseert. Zo niet; volg dan gewoon de voorbeeldportefeuille wanneer je fondsen wilt aankopen.

Zoek het uit

Naast de voorbeeldportefeuille zelf, proberen we je ook op andere wijze te informeren over de in’s en out’s van hoogdividend-beleggen in de VS.
Enerzijds kun je veel achtergrondinformatie vinden in het boek “Beter beleggen dan de bank” en anderzijds via onze website. Maandelijks vind je daar ook een toelichting bij de voorbeeldportefeuille in de rubriek Actueel en regelmatig een blog.

 Het gaat daarbij niet alleen om informatie over de fondsen zelf, maar ook over de andere zaken zoals broker-issues, fondstypen, en achtergronden.  De afgelopen twee jaar is de hoeveelheid informatie op onze site sterk gegroeid. Uit vragen van abonnees blijkt dat deze informatie niet altijd even makkelijk op de site te vinden is v.w.b. het zoeken naar specifieke onderwerpen. Daarom verheugt het ons je mee te delen dat onze website sinds kort is voorzien van een “zoekfunctie”, speciaal voor abonnees. Deze kunnen deze functie vinden onder “Actueel”. Je wordt doorgeleid naar eerdere nieuwsbrieven en/of blogs waar jouw zoekterm betrekking op heeft. Vanzelfsprekend kun je ook altijd je vraag blijven stellen via het contactformulier.  Makkelijker kunnen we het wel maken en nog leuker ook nietwaar…?

Tips & Tricks

Regelmatig ontvangen wij opmerkingen tips van relaties. Sommige daarvan willen wij u niet onthouden zoals deze, die wij ontvingen van een ervaren (optie)belegger.
Zijn tip betreft een alternatief voor de Europese Pripp-verordening. U weet wel; die bizarre verordening waardoor je sinds begin 2018 als Europese beleggers geen Amerikaanse ETF’s en CEF’s meer kunt kopen, wanneer er geen bijsluiter is in de lokale taal beschikbaar is. Gelukkig valt het intussen wel mee en zijn alle CEF’s in onze voorbeeldportefeuille verkrijgbaar via de Nederlandse brokers Binck en/of Lynx.  Niettemin; mocht je zelf ETF’s en CEF’s willen kopen, die (nog) niet beschikbaar zijn via een lokale Nederlandse/Belgische broker, dan kun je misschien met deze tip je voordeel doen.
Let wel, deze tip is bedoeld voor meer ervaren beleggers.

Amerikaanse ETF’s en CEF’s: niet te koop, wel te verkrijgen

De omweg
Uiteraard is het vervelend dat je fondsen die je in het verleden wél mocht kopen, nu niet meer kunt kopen. Je mag ze wel in portefeuille houden maar je kunt je positie niet uitbreiden.
Er is echter wel een manier om, via een omweg, deze producten alsnog in bezit te krijgen. De enige voorwaarde is dat er opties op genoteerd zijn. Als dit het geval is, kun je namelijk een aankoopverplichting aangaan door het schrijven van een put optie. Als je aan je aankoopverplichting gehouden wordt, krijg je de stukken in je bezit.

Hoe werkt dit precies?
Je hebt bijvoorbeeld fonds ZZZ in portefeuille en je bent daar tevreden over. Het (dividend)rendement is goed en je zou je positie wel uit willen breiden met 200 stuks. Echter, het fonds is nog wel zichtbaar op je computerscherm maar je kunt geen kooporder inleggen. Alleen een verkooporder is toegestaan. Kortom, de Pripps regelgeving is van toepassing.
Fonds ZZZ noteert $ 41,85 en er zijn opties beschikbaar op ZZZ. Door het schrijven (lees: verkopen) van een put optie ga je de verplichting aan de aandelen mogelijk af te moeten nemen. 1 optie gaat over 100 aandelen.

U bent op zoek naar 200 aandelen en dat betekent dus 2 put opties schrijven. Voor het aangaan van die (mogelijke) aankoopverplichting ontvang je geld. Hoeveel geld je ontvangt hangt af van twee dingen. De eerste is de looptijd: hoe langer de optie loopt, hoe meer premie je ontvangt. De tweede is de (uitoefen)prijs die je bereid zou zijn te betalen voor de aandelen. Gaat je de (potentiele) aankoopverplichting aan op aandeel ZZZ op $ 40 of op $ 35? Hoe hoger je de prijs stelt waarop je de aandelen af zou willen nemen, hoe meer optiepremie je ontvangt. Dit wordt trouwens de uitoefenprijs van de optie genoemd. (Er is ook nog een 3e variabele en dat is de beweeglijkheid van het aandeel. En hoe beweeglijker het aandeel is, hoe meer de opties op zullen leveren).

De actie
Fonds ZZZ noteert $ 41,85. Je kiest voor de put optie met een looptijd van 3 maanden en een uitoefenprijs van $ 40. U kunt daar $ 2 voor krijgen. Dit betekent dat je de komende drie maanden mogelijk de aandelen moet afnemen voor $ 40. Voor het aangaan van die verplichting ontvang je $ 2. Per saldo zou je dus $ 38 per aandeel ZZZ betalen. Dat is een mooie korting ten opzichte van de huidige koers! Je wilt 200 aandelen dus je schrijft 2 puts.

De uitkomst
Als het aandeel op de afloopdatum (vaak de derde vrijdag van de afloopmaand) boven de $ 40 staat, zul je niet aan je verplichting gehouden worden. De ontvangen optiepremie (2 x 100 x $ 2 = $ 400) is van jou. Als het aandeel onder de $ 40 staat, moet je afnemen voor $40. (Maar door de ontvangen optiepremie betaalt je effectief $ 38 per aandeel).

Meer over Babybonds

Wij merken een toenemende belangstelling voor de veilige babybonds. Daarom voegen we opnieuw een babybond toe aan de “conservative” portefeuille. Voor degenen die nog wat meer willen weten over Babybonds, hierbij nog even de belangrijkste wetenswaardigheden.

 • Babybonds zijn een typisch Amerikaans fenomeen; het zijn bedrijfsleningen in kleine coupures van meestal 25 $ per stuk.
 • Babybonds zijn bedoeld om “gewone Amerikanen” in de gelegenheid te stellen (veilig) geld te lenen aan beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven.
 • Babybonds worden in de VS verhandeld op de gewone beurs i.p.v. op de (aparte) obligatiemarkt, dus net zo als aandelen.
 • De meeste babybonds hebben een gepubliceerde “maturity date” van wel 2 -100 jaar. Ze kunnen wel tussentijds van de beurs worden gehaald na de zogenaamde “first call date”, maar dat hoeft niet. De exacte datums kun je eenvoudig opzoeken.
 • De meest babybonds worden uitgegeven tegen een normale waarde van 25$, die je terugkrijgt bij aflossing van de lening.
 • Babybonds fluctueren gewoonlijk weinig in koers als de looptijd niet al te lang is, koerswinst behalen is dan ook onwaarschijnlijk.
 • Het dividend (in feite rente) wordt meestal per kwartaal betaald en blijft gelijk gedurende de looptijd.
 • Babybonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht; de koersen schommelen meestal rondom de 25$.
 • Je betaalt 0 % bronbelasting omdat de opbrengt wordt gezien als rente.
 • Babybonds bieden gewoonlijk een hogere rente dan je zou verwachten, zeker gezien de huidige rentestand. Dat komt mede doordat institutionele beleggers zoals pensioenfondsen deze obligaties mijden. Niet vanwege de veiligheid maar vanwege het feit dat ze gewoon te beperkt zijn v.w.b. beschikbaarheid in grote volumes. Ze zijn immers bedoeld voor particuliere investeerders. Ook het feit dat babybonds zelfs in de VS nog niet zo bekend zijn bij particulieren leidt tot een hogere rentes.
 • Babybonds worden gezien als een van de veiligste beleggingen omdat de uitgevende partij eerst het dividend (rente) op de babybond moet betalen en daarna pas op de gewone en eventuele preferente aandelen van het bedrijf.

CEF’s & ETF’s, wat is het verschil?

Regelmatig krijgen wij de vragen over de verschillen tussen een Closed end Funds (CEF’s) en een Exchange Trade Funds (ETF’s).
Tijdens onze workshops gaan we uitgebreider in op de verschillende typen hoogdividend-fondsen. De voorbeeldportefeuille omvat ca. 8-9 verschillende typen hoogdividend-fondsen met (op dit moment) geen ETF’s maar wel CEF’s.
Nederlandse/Europese beleggers zijn meestal wel bekend met index-beleggen via index-trackers (ETF’s). CEF’s daarentegen zijn een typisch Amerikaans fenomeen en komen in Europa niet voor.
Ze vormen een alternatief voor ETF’s, maar zijn gemiddeld veel lucratiever v.w.b. het dividend, vandaar onze voorkeur voor CEF’s.
Hoe komt dat?

Wat zijn Indextrackers (ETF)
Zoals gezegd; de meeste beleggers kennen wel de zogenaamde index-trackers (Exchange Trade funds/ETF’s.) Dit zijn fondsen die gewoon een index volgen, meestal geheel automatisch. Bijvoorbeeld de AEX, AMX of een wereldaandelenindex. Hierdoor ben je via één transactie gelijk gespreid over een gehele index die kan bestaan uit vele tientallen of honderden effecten. Je kunt indexbeleggen in aandelen, obligaties of een combinatie van beide. Hierbij probeer je niet de markt te verslaan, maar deze simpelweg te volgen. Indexbeleggen wordt daarom ook wel passief beleggen genoemd.

Waarom indexbeleggen?
Aanbieder van ETF’s proberen beleggers bewust te maken van de voordelen van indexbeleggen zoals lagere kosten en betere rendementen dan actieve gemanaged beleggingsfondsen. Bovendien verslaan de meeste actief beleggingsfondsen de index toch niet. Voor passieve beleggers is index beleggen een prima en rustige optie maar meestal niet erg lucratief. In de VS bestaat een daarom een veel betere optie, met name voor beleggers die op inkomsten zijn gericht te weten Closed End Funds (CEF’s).

CEF’s zijn feitelijk beursgenoteerd bedrijven
C
losed end Funds zijn in feite beursgenoteerde bedrijven met maar één type bezitting (assets), namelijk effecten (aandelen en/of obligaties) van andere bedrijven. Het businessmodel is om zo veel mogelijk inkomen uit deze bezittingen te generen via andere/aanvullende constructies zoals opties, het bijlenen van geld (leverage) of het bezit van preferente aandelen. Net als een gewoon bedrijf worden CEF’s gerund door managers met als doel om rendement te maken voor de aandeelhouders in de vorm van dividend.

Een van de voordelen van een CEF is dat je ze vaak kunt kopen tegen een beurskoers die soms lager is dan waarde de bezittingen van het fonds (Net Asset Value). Je koopt in feite de aandelen/obligaties die het fonds in bezit heeft tegen een lagere prijs (discount) dan de werkelijke prijs van deze fondsen op de beurs.
Zo kom indirect in het bezit van aandelen tegen een lagere prijs dan wanneer je ze zelf op de beurs zou hebben gekocht. Wanneer een (op aandelen gerichte) CEF  bijvoorbeeld de aandelen van andere grote fondsen in bezit heeft zoals bijvoorbeeld  Google of Amazon, dan krijg jij indirect deze fondsen ook in bezit, echter tegen een lager prijs dan hun beurskoers. CEF’s worden meestal op de markt gebracht door grote financiële instellingen en zijn bedoeld om permanent passief inkomen te genereren voor de gemiddelde Amerikaanse belegger. Sommige CEF’s gaan zelfs zo ver dat ze een dividendrendement garantie afgeven van bijvoorbeeld 10% per jaar zoals bij sommige Gabelli Fondsen in onze portefeuille. Amerika telt meer dan 500 CEF’s. Gemiddeld geven CEF’s  7- 8 % dividendrendement.

ETF versus CEF, de praktijk
De grote Amerikaanse bedrijven (blue chips) betalen) meestal slechts ca 1,8 – 2% dividend. De meeste ETF’s in de VS-betalen ook niet veel dividend.  Als je dus voor passief inkomen gaat, dan zijn ETF’s maar een beperkte oplossing. Je kunt dan als Amerikaan (en Europeaan) veel beter beleggen in Closed end Funds. Dergelijk fondsen bestaan in Europa niet

Resume:

 • CEF’s zijn fondsen (maar in feite) bedrijven, die veelal ook op bepaalde markten zijn gericht net zoals ETF’s. CEF’s worden echter actief gemanaged in tegenstellling tot ETF’s die meestal via computermodellen werken.
 • Bij CEF’s worden de beheerskosten eerst aftrokken als kosten. Je ziet dus het werkelijke dividendrendement in alle overzichten.
 • CEF’s zijn meer gespreid dan ETF’s met het oog op de type fondsen die zij in portefeuille hebben. Naast de gewone aandelen en obligaties van andere bedrijven vind je er ook preferente aandelen, babybonds, etc. Daarnaast kunnen ze met leverage werken en optie-strategieën.
 • Dit maakt dat een CEF meestal een veel hoger dividendrendement heeft dan een vergelijkbare ETF; in dezelfde markt tot wel dubbel, drie of vier keer zoveel.
 • CEF’s zijn primair gericht op het generen van stabiel permanent inkomen in de vorm van dividend (maandelijks of per kwartaal); ETF’s zijn hier niet voor bedoeld.
 • Er bestaan ca. 500 CEF’s op allerlei terreinen.
 • CEF’s en ETF’s worden beiden op de markt gebracht door grote financiële instellingen zoals Blackrock, Pimco en zelfs onze eigen ING-bank.
 • Je koopt CEF’s vaak met een korting t.o.v. waarde van de bezittingen
 • Met een gemiddeld dividendrendement van 7,5% ontvang je met CEF’s veel meer passief inkomen dan met een vergelijkbaar index fonds/ETF, dat momenteel slechts gemiddeld 1,8% dividend betaalt. Wel zijn CEF’s wat meer bewegelijk in koers.
 • Goed en ervaren management is essentieel voor een CEF.

Kun je met een CEF-geld verdienen?
Het technisch antwoord is ja natuurlijk.
Maar een betere vraag is: wat is de kans dat je geld verliest met een CEF?
Het antwoord is dat deze kans is uitermate klein is. Hierbij enige statistische gegevens:

 • Van de ca 500 CEF in de VS zijn er bijna 340 al meer dan 10 jaar op de markt. Deze CEF’s  hebben alles beleefd, zoals recessies, dalende en stijgend dalende beurzen, onverwachte beurscorrectie, etc.
 • In deze periode hebben slechts drie CEF’s geld verloren op basis van “annual returns” (dividend + koerswinst/verlies). Er is dus vrijwel niets om je zorgen over te maken.
 • Daar komt bij dat je veelal niet alleen dividend ontvangt maar ook een goede kans hebt op extra koerswinst, zeker wanneer je een CEF koopt met een “discount”.
 • De gemiddelde CEF heeft 7,5 % opgebracht per jaar.
 • Een investering van 10.000 $, 10 jaar geleden, zou nu 10 jaar later, ruim 20.000 dollar zijn, wanneer je dividend zou hebben geherinvesteerd.
 • Echter; 20% van alle CEF’s hebben meer dan 10% gemiddeld per jaar opgeleverd. Dan zou je nu ruim 26.000 $ hebben. (Wij proberen vanzelfsprekend dergelijke CEF’s in de portefeuille op te nemen)
 • CEF’s zijn dus een krachtige beleggingen, die door veel beleggers worden ondergewaardeerd, of zelfs geheel onbekend zijn, waardoor men er van weg blijft.

Conclusie
Een goede CEF heeft een actief management en dat mag iets kosten.
Goede ervaren manager zijn belangrijk, ze maken het verschil. Ze worden door het fonds betaald en hun salaris wordt niet van jouw rendement afgetrokken, ook een voordeel. De CEF’s in onze portefeuille worden gemanaged door instanties/managers die naam hebben gemaakt zoals Pimco (PCI) en Brookfield (RA) en Gabelli (GAB eb GGT) en Grundlach (DSL).
Zij beheren fondsen die in de afgelopen 10 jaar nooit verloren hebben. Een rustig idee.

Ken je de bond-god?

In relatie tot bovenstaand heb ik regelmatig geschreven over sommige Amerikaans goeroes op het gebied van beleggen en het actief managen van Closed end Funds. Eén van deze superbeleggers is Jeffrey Gundlach.
Hij wordt gezien als de superspecialist op het gebied van obligatiebeleggen vandaar zijn bijnaam de Bond God. Hij is de oprichter van “Double Line Investment”, gevestigd in Los Angeles. Zijn organisatie heeft inmiddels bijna 150 miljard dollar onder beheer.Een groot team is constant bezig om aantrekkelijk obligaties te vinden in de VS en de rest van de wereld. Wij hebben de obligatie-CEF Double Line Income Solutions Fund (DSL) in portefeuille. Het fonds heeft over de laatste vijf jaar ruim 40% rendement opgeleverd (dividend + koerswinst).

Persoonlijke hulp?

Mocht je liever persoonlijk advies/hulp wensen bij beleggen in hoogdividend-fondsen, eventueel in relatie tot je overige financiële planning, dan biedt “Beter Beleggen dan de bank” (BBDDB) je die mogelijkheid in de vorm van een persoonlijke service die, indien gewenst, in samenwerking met BBDDB- Ambassadors wordt ingevuld. Voor zowel beginnende als meer ervaren spaarders/beleggers kan dit het verschil maken. Vul de korte vragenlijst in op onze website. Aan de hand daarvan kijken we wie je het beste kan helpen. BBDDB of de betreffende specialist neemt vervolgens contact met je op om een persoonlijk consult af te spreken. Uiteraard kun je onze Ambassadors ook rechtstreeks benaderen.

Events, workshops en informatieavonden

Je hebt altijd al willen beginnen met hoogdividend-beleggen, maar je weet niet precies hoe of je bent al een tijdje bezig en wil er nog meer van weten. Voor eenieder staan er weer geschikte bijeenkomsten op de planning.
Aanmelden via de pagina Agenda.

Gratis Informatiebijeenkomsten 

Deze zijn bedoeld voor degenen die op een informele wijze kennis willen maken met het fenomeen hoogdividend-beleggen. In een ongedwongen sfeer wordt uitgelegd waarom hoogdividend-beleggen een betere en veiliger beleggingsmethode is en waarom je dat juist in de VS moet doen. En we laten zien hoe je daaruit een vast inkomen kunt verwerven. De informatieavonden voor de tweede helft van dit jaar zijn op:

Dinsdag 19 november 2019 | Amstelveen

Informatieavond voor ZZP-ers (samen met broker Lynx)
Aanvang: 19:30 uur | Einde: 21:30 uur
Nederland telt bijna een miljoen zzp-ers. Er is een nieuw pensioenakkoord maar toch zullen de meeste zzp-ers een aanvullend pensioen moeten opbouwen. Zzp-ers realiseren zich dat wel maar doen ze ook er wat aan?  Bent je zzp-er of heb jij zzp-ers in jouw familie/kennissenkring of omgeving, wijs ze dan eens op deze bijeenkomst in November.
Deze (gratis) avond is special gericht op zzp-ers die overwegen om eens wat te gaan doen aan hun (aanvullend) pensioen. Wij vinden het dermate belangrijk dat zpp-ers kennisnemen van de methodiek van dividend-sparen, dat wij elke zzp-er, bij deelname, een gratis ”Beter beleggen dan de bank” e-book verstrekken. De gastpresentatie over het belang van dividend wordt verzorgd door Lynx (Wubbe Bos).
Voor de goede orde: ook niet zzp-ers en spaarders, zijn van harte welkom; het gaat immers over sparen via hoogdividend beleggen!

Workshop hoogdividend-beleggen voor gevorderden

Beleggen doe je al wat langer, misschien met wisselend succes. Want koersen stijgen en dalen en je weet nooit precies wanneer je moet instappen. Je zoekt wat meer rust in je portefeuille door middel van hoogdividend-beleggen.

De Workshop hoogdividend-beleggen voor gevorderden laat zien hoe je dat doet. Je krijgt een uitgebreide toelichting op hoogdividend-beleggen door de auteur van het boek Fred Hendriks met vele tips en handreikingen. Hoe maak je de ‘overstap’ en waar moet je dan vooral op letten? Bovendien wordt tijdens zo’n workshop veel kennis uitgewisseld tussen ervaren en minder ervaren hoogdividend-beleggers. En vragen staat vrij natuurlijk!

Nieuwe datum volgt binnenkort

Workshop hoogdividend-beleggen voor starters

Ik begrijp dat hoogdividend-beleggen profijtelijk is, maar hoe begin ik er nu mee?
Je hebt misschien het boek gelezen of al meer over hoogdividend-beleggen gehoord. Misschien hebt je al een brokeraccount en moet je nog een beetje de weg zien te vinden in beleggersland. Tijdens de Workshop hoogdividend-beleggen voor starters gaan we op dat soort vragen in. Het is een typische ‘hands-on workshop’. Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe je heel concreet kunt starten met hoogdividend-beleggen. Waar moet je op letten bij het kiezen van fondsen als je begint? Met welke risico’s moet je rekening houden? Hoe zit het met de belastingen? En we loggen in bij verschillende brokers en laten zien hoe dat werkt en wat de eventuele voor- en nadelen zijn. De eerste volgende is:

Dinsdag 5 november 2019 | Eindhoven

Aanvang: 19:30 uur | Einde: 22:00 uur
De kosten bedragen €85,-. Duur ca 2,5 uur

Hcc!beleggen | zaterdag 26 oktober 2019 | De Bilt

Beter beleggen dan de bank is wederom betrokken bij de organisatie van het 73 ste Hcc!beleggen symposium. U kent waarschijnlijk de HCC met ruim 45.000 leden. Hcc!beleggen is een interessegroep binnen de HCC. Het symposium trekt elk halfjaar veel bezoekers die de vele lezingen hoog waarderen. Ook de bijbehorende beurs wordt goed bezocht. Ook dit jaar zijn wij daar aanwezig.

De Portefeuille

De afgelopen periode zijn de beurzen wederom redelijk stabiel geweest. Er zijn nauwelijks wijzigingen in dividenden en de hoogdividend-maanden september en oktober hebben ons weer voorzien van “inkomen”.
We hebben een nieuwe babybond toegevoegd (NSS) en een fonds verwijderd (PSEC). Twee fondsen hebben het dividend licht verhoogt te weten USA en SAR. Dalers zijn er niet.

Portefeuille wijzigingen

Toegevoegd
NuStar Logistics L.P., 7.625% Fixed-to-Floating Rate note (NSS).
Deze babybond is afkomstig van NuStar Logistics.
NuStar is een zogenaamde Energy- Midstream company, d.w.z. dat men zich bezighoudt met transport en opslag van energie zoals olie en gas. NuStar is georganiseerd als MLP (Master Limited Partnership.
Van 2010 tot 2014 waren MLP’s zeer gewild op de Amerikaanse beurzen, daarna kwam er flink de klad in als gevolg van de sterk dalende olieprijzen. Inmiddels lijkt deze markt gestabiliseerd en een opmars is in zicht. Vele MLP’s draaien op dit moment goed maar de markten moeten daar nog op inspelen. NuStar is een van de MLP’s, die de opgaande lijn weer te pakken heeft. De getallen zijn prima en er is een sterke toename van het gebruik van de NuStar infrastructuur zoals pijpleidingen en opslagfaciliteiten. Bovendien heeft het bedrijf nieuwe investeringen aangekondigd tot wel 500 m $.Ondanks dit alles is de (midstream) markt vooralsnog nog afwachtend. Daar staat tegenover dat de olie-, en gasindustrie in de VS enorm groeit en dat de VS de meest dominante olie/energie producent van de wereld lijkt te worden. NuStar bezit ca 16000 km aan pijpleidingen door de gehele VS en beschikt tevens over een enorme opslagcapaciteit.

Bijzonder karakter
NSS heeft een bijzonder karakter m.b.t het betalen van dividend(rente).
Men betaalt op dit moment een zogenaamde floating rate, d.w.z. een vast rentepercentage plus de (variabele) liborrente. Dit in tegenstelling tot de meeste babybonds, die alleen een vaste rente betalen, meestal per kwartaal.
De vaste rente bedraagt 6,7 %; de variabele rente is momenteel ca. 2% op basis van 3 maanden liborrente. (Liborrente is de rente die banken in de VS elkaar onderling berekenen). Dit betekent dat je nu 6,73% + 2% = bijna 9% rente ontvangt wanneer je het fonds zou kunnen kopen op de koers van 25$ (de nominale waarde). Echter; de babybond wordt steeds populairder en de koers is intussen opgelopen naar ruim 26$. Dat bekent dat je nu een dividendrendement maakt van 7,3 % maar wel geheel netto, ook prima. Zelfs als de liborrente naar nul zou gaan in de toekomst dan nog ontvang je altijd minimaal 6,7 % rente. In de praktijk zul je dus meestal tussen en 6.7 en 9 % rendement te maken op dit fonds. Het fonds loopt tot het jaar 2043. De zogenaamde “call date” is al voorbij; dat betekent dat men het fonds van de beurs mag halen tegen 25$ per aandeel. Deze kans lijkt echter klein.

Opmerking:
Het fonds is vooralsnog alleen te koop via Lynx, het verzoek bij Binckbank is in behandeling

(Aanvulling 25/10 (22:15 uur): Tip van een lezer: is inmiddels ook te koop bij Binckbank)

Verwijderd
Prospect Capital (PSEC).
De Amerikaanse economie draait nog steeds op volle toeren maar dat neemt niet weg dat sommigen zich wat zorgen maken over de nabije toekomst. Ik heb altijd gezegd dat ik me er weinig zorgen over maak, omdat dividendfondsen nu eenmaal altijd aantrekkelijk blijven op de langere termijn. Dan moet het dividend wel stabiel en betaalbaar blijven ook in mindere tijden. Dat wil ook zeggen dat we goed moeten kijken naar die fondsen, waarvan de markt denkt dat het dividend ter discussie kan komen te staan in mindere tijden. Een van deze fondsen is Prospect Capital (PSEC). PSEC is een van de grootste Business Development Corporations (BDC) in de VS met investeringen in ruim 100 bedrijven (door)startende bedrijven. BDC’s kunnen kwetsbaar zijn in mindere tijden maar dat hoeft niet. Maar bij PSEC nemen we graag het zekere voor het onzekere.
PSEC  betaalt nu al 97% van zijn inkomsten aan dividend (Payout ratio= 97%). Dat lijkt gevaarlijk wanneer de marktomstandigheden zouden verslechteren.
Wanneer men dan onverhoopt het dividend verlaagt gaat meestal ook de koers omlaag. PSEC heeft in het verleden al diverse malen laten zien dat het kwetsbaar is voor zo’n situatie. Talloze analisten wijzen er inmiddels op, dat de kans op een dividendverlaging toeneemt.
Daarom verwijderen wij het fonds uit de portefeuille. Bezitter van het fonds moeten vanzelfsprekend zelf beslissen of men het fonds toch aanhoudt.