Welk type belegger wil je zijn?

De meeste analisten zijn er het over eens dat er mindere tijden zullen aanbreken v.w.b. de economische groei. Zeker voor 2020 is de verwachting dat een groeivertraging zal optreden ook in de VS. Daarmee lijkt waarschijnlijk, dat er ook een voorlopig einde komt aan de forse stijging van de aandelenbeurzen van de laatste jaren. Ook de belastinghervormingen van Trump zijn dan misschien uitgewerkt. Op zichzelf is dit niets bijzonders; goede en slechte/minder goede tijden ”it’s all-in the game”. Moeten we ons als belegger daarop voorbereiden en ……welk type belegger wil je zijn?

Drie type beleggers
Er zijn op hoofdlijnen drie type beleggers. De eerste soort belegger weet er veel van af, verdiept zich in de talloze van vormen van beleggen, gebruikt analysetools en volgt de beurs veelal dagelijks; kenners dus. Dit zegt natuurlijk niets over zijn of haar succes. Het tweede type belegger koopt en verkoopt fondsen, meestal aandelen of indexfondsen, en baseert zich daarbij zich op informatie uit de directe omgeving, een adviseur of de media en hoopt vervolgens op koerswinst. Zoals je weet gaat dat meestal niet goed.
Het derde type belegger is de dividend belegger. Zijn/haar focus is vrijwel uitsluitend gericht op het ontvangen van dividend, liefst elk jaar meer.  De dividendbelegger is gericht op direct inkomen uit zijn spaargeld/vermogen maar is uitermate schaars in Nederland, zeker in vergelijking met de VS.  Hoe komt dat toch?

Keep it simpel, denk eens aan inkomensgericht beleggen
Succesvol beleggen is al moeilijk genoeg en velen willen er daarom (nog) niet aan beginnen. Vele spaarders laten dan ook hun geld gewoon op de bank staan tegen 0 % rente en betalen er ook nog eens belasting over. Dat schiet niet op dus.  En…waar kun je succesvol beleggen eigenlijk leren, alleen via (dure) generieke cursussen lijkt het. Diegenen die wel de stap zetten beginnen meestal ook nog eens zonder plan en strategie.
(Hoog) Dividend beleggen is de meest eenvoudige vorm van beleggen met vrijwel altijd een positief resultaat op termijn.  Iedereen kan het spelenderwijs leren omdat het een zeer gerichte en begrijpbare manier van beleggen is. Zo heb je je eigen beleggingsstrategie al te pakken en ontvangt je onmiddellijk inkomen uit je (spaar)geld, ook wel inkomensgericht beleggen genoemd.
Je kunt immers uitsluitend beleggen in succesvolle Amerikaanse fondsen en bedrijven, die meestal jarenlang een constant dividend/rente uitkeren (tussen 8 en 12 %). Dividendbetalers zijn daarom bijna altijd gezonde ondernemingen, zodat je niet dag en nacht op je portefeuille hoeft te letten, uitzonderingen daargelaten. Wat is daarvoor nodig?

Spreiding: alle typen hoogdividend-fondsen onder een dak
In de VS bestaan ruwweg 7 typen fondsen die als Hoogdividendfondsen kunnen worden aangemerkt. Voor een goede risicobeheersing is een goede spreiding vereist over alle categorieën. Een gespreide (Amerikaanse) dividend portefeuille moet ondermeer bestaan uit REITs (Real Estate Investment Trusts), preferente aandelen, Closed end Funds, babybonds en meer. Deze fondstypen bieden vaak jarenlang een hoog (vast) dividend met veelal een beperkt risico.

Baby Bonds
Steeds meer (dividend)investeerders ontdekken ook de babybonds als en van de 7 fondstypen binnen een hoogdividendportefeuille, in feite een “hoog rentefonds”.

Babybonds zijn schuldbewijzen, die door een bedrijf worden uitgegeven. Een bedrijf doet dit omdat men geld nodig heeft (leent) maar daarvoor geen aandelen wil uitgeven. Men kiest dan voor een eenvoudiger weg door middel van het uitgeven van (kleine) schuldbewijzen (babybonds), die je op de beurs kunt kopen. Babybonds zijn weer zo’n typisch Amerikaanse “formule” om ook kleine (particuliere) investeerders in de gelegenheid te stellen “mee te doen”.
Babybonds hebben meestal een vaste looptijd en bieden een vaste vergoeding, die als rente wordt gezien. Daarom betaal je ook geen (0%) bronbelasting over de ontvangen rente. Meestal wordt deze vergoeding per kwartaal uitgekeerd. Aan het einde van de looptijd wordt de schuld afgelost. Babybonds hebben veel overeenkomsten met preferente aandelen, maar het zijn dus geen aandelen. De meeste babybonds hebben een nominale (uitgifte) waarde van 25 dollar. De rente die je ontvangst op de bonds is meestal tussen 5 en 8 procent.

Babybond hebben meestal een beperkt risico en de koersen fluctueren gewoonlijk nauwelijks. Je hebt dus een rustige belegging met een vast inkomen; je kunt echter nauwelijks op koerswinst rekenen.  Houders van babybonds krijgen altijd als eerste uitbetaald boven gewone en zelfs preferente aandeelhouders, wanneer een bedrijf onverhoopt in de problemen komt. Een rustig idee en de ontvangen rente is ook nog eens belastingvrij!