Actueel: 25 augustus 2019

Inleiding

Nu voor de meesten van ons de vakantie er (bijna) op zit kun je weer eens wat aandacht geven aan je dividendportefeuille of, als je die nog niet hebt, er mogelijk een gaan opbouwen. Je weet dat je er eens mee moet starten wil je nog iets van rendement op je kapitaal behouden of een financieel ongezonde pensioensituatie wilt vermijden.

Pensioenuitkeringen worden steeds ongewisser en kortingen op de pensioenen kunnen niet uitblijven gezien de rente van 0% of zelfs negatief en … jouw rekeningen blijven komen.

Aan de slag dus.

Ook wij van “Beter belegen dan de bank” hebben er weer zin. We zijn nu zo’n twee jaar aktief en mogen ons verheugen in een groeiend aantal volgers en abonnees. Onze missie blijft om deze eenvoudige wijze van beleggen/investeren onder de aandacht te brengen van een breed publiek in Nederland en België. Waarom? Omdat we uit eigen ervaring weten hoe frustrerend het kan zijn om wat geld op de bank te hebben staan, waar je niets mee kunt doen. En omdat niemand anders het doet.

Zoals je weet hoef je van de gevestigde financiële orde niets te verwachten op het gebied van (hoog)dividendbeleggen in de VS. Financiële instellingen en vermogensbeheerders incasseren liever je spaargeld om daarmee te beleggen tegen aan zienlijke kosten en veelal met magere resultaten. Ze hebben er geen baat bij wanneer je zelf gaat beleggen.

Daarom we willen wij de kennis over deze, in de VS veel gebruikte spaar/beleggingsmethodiek verder verspreiden, zodat ook jij er een begin mee kunt maken tegen lage kosten.

Op diverse locaties zijn dit najaar weer informatieavonden en workshops gepland veelal in samenwerking met onze Ambassadors en andere partijen. Kom eens langs zou ik zeggen, het verplicht je echt tot niets maar is wel leerzaam en je wordt er altijd beter van.

Daarnaast zullen wij en onze Ambassadors de komende tijd meer aandacht schenken aan de toenemende vraag naar persoonlijke consulten op eigen locatie. Beleggers en starters worden dan in eigen omgeving geholpen bij de inrichting en opbouw van hun portefeuille in relatie tot hun persoonlijk situatie. Vraag er dus gerust om.

Recessie, bearmarket, wat gaan we doen?

De “wijzen van de marktanalyses” voorspellen om allerlei redenen dat een zogenaamde bearmarket op komst is d.w.z. een markt waarin de beurskoersen gemiddeld zullen dalen. Statistisch gezien zou dat goed kunnen, maar dat heeft maar zijdelings te maken met alle genoemde oorzaken zoals Brexit, handelsoorlog, etc. Er is altijd wel een of andere reden te vinden. Feit is dat gemiddeld één keer in de 7-10 jaar stagnatie plaatsvindt, resulterend in een bearmarket. Niets kan immers eeuwig stijgen, ook beurzen niet. Let wel ik heb het hier over een bearmarket, dat is heel iets anders dan een beurskrach. Op een bearmarket kunnen we (deels) anticiperen op een krach niet.

Laten we eens aannemen dat de “wijzen” gelijk hebben wat dan? Meestal dalen de beurskoersen aan de vooravond van een recessie. Recessies zijn van alle tijden en beursdalingen ook. Ga je dan opeens al jouw fondsen verkopen? Het is immers niet leuk om te zien dat jouw portefeuille in waarde daalt en rode cijfers toont t.o.v. het (recente) verleden.

Veel mensen verkopen daarom hun fondsen in een bearmarket of eerder. Dit blijkt meestal een van de grootse beleggersfouten te zijn en tevens één van de redenen waardoor ca. 90% van de mensen geld verliest op de beurs. Je kunt immers nooit voorspellen wanneer de koersen nadien weer gaan stijgen, maar dat gebeurt toch altijd weer. Tijdens een recessie gaan de koersen immers ook weer stijgen. De markt kijkt namelijk altijd vooruit.

Wat zou ik doen?

Ik doe niets!

Ik behoud mijn gespreide dividendportefeuille omdat:

  • Dividend vaak koersverlies (deels) compenseert en soms meer dan dat, zeker wanneer je al jaren dividend hebt ontvangen.
  • Dividendaandelen meestal als eerste weer opveren, juist vanwege het dividend.
  • Het herinvesteren van dividend, tijdens een bearmarket, zeer verstandig is; je krijgt meer aandelen in bezit en dus ook meer dividend. Tegendraads handelen dus. Tevens maak je een goede kans op koerswinst als beurzen weer gaan stijgen. Je gaat dan voor koerswinst plus dividend. De Amerikaan spreekt dan van “Total return”.
  • Amerikaans beurzen altijd als eerste weer opveren na een bearmarket.

De Amerikaanse overheid zal er alles aan doen om een recessie z.sm te beëindigen. In Europa duurt een recessie gewoonlijk langer.

Wanneer de tijden wat minder worden ben je als dividendbelegger altijd in het voordeel t.o.v. beleggers die uitsluitend op koersstijgingen mikken, en dat zijn de meesten.

Zijn logica is eenvoudig te begrijpen. De aandelenprijzen zijn gedaald, je kunt dus meer aandelen (goedkoper) kopen; je dividendinkomsten stijgen en later ook de koersen. “Total return should always be the focus”.

Toch iets doen?

Niettemin kun je je wel een op aantal zaken voorbereiden. Zo kun je jouw portefeuille meer richten op preferente aandelen, babybonds en sterke bedrijven. De koersstabiliteit is daar veel hoger en het dividend blijft normaliter betaalbaar en constant. Ook talloze Closed end Funds blijven stabiel in een bearmarket. In dit verband kun je ook eens wat meer aandacht schenken aan fondsrotatie.

Rotate van je portefeuille; buy and hold but not forever

Rotatie van je portefeuille kan helpen om je dividendportefeuille nog optimaler te laten functioneren. Elke professionele fondsmanager in de wereld past portefeuillerotatie toe; waarom zou jij dat niet eens doen? Je bent immers je eigen fondsmanager. Een fonds verkopen en weer een andere terugkopen, dat kan zo zijn voordelen opleveren.

Maar mensen vinden het niet fijn om winnaars te verkopen evenals het verkopen van verliezers. Het is de mens eigen om vast te houden aan winnaars, daarnaast vindt men het ook vaak moeilijk om afscheid te nemen van verliezers. Maar soms is het verstandig en/of noodzakelijk, zeker bij een dividendportefeuille om je dividend op peil te houden en te laten stijgen.

Je kunt overwegen om te roteren wanneer:

  • Een fonds een flinke koersstijging heeft laten zien.
  • Een ander fonds hetzelfde dividendrendement heeft, maar toch meer potentie heeft v.w.b. de stabiliteit van het dividend en de kans biedt op verdere koersstijging. Dat is bijvoorbeeld het geval met fondsen waarvan het dividend regelmatig groeit.
  • Je niet meer gelooft in een bepaald fonds v.w.b. de marktomstandigheden waarin het fonds opereert of de kwaliteit van het management te wensen overlaat.
  • Een fonds een dividendverlaging in petto lijkt te hebben.

Natuurlijk is het moeilijk om naar alle aspecten te kijken wij proberen je daarbij te helpen. Fondsen die mogelijk hun dividend gaan verlagen of er zelfs geheel (tijdelijk) mee stoppen zijn vaak wel tijdig in ons vizier (zie AMZA).

Als je eens een nieuw geschikt fonds tegenkomt, kijk dan eens of dat in je portefeuille past ten koste van een ander fonds. Markten en bedrijven staan immers niet stil.

Verwijder eens een fonds uit je portefeuille dat bijvoorbeeld 25% in koers is gestegen. Je hebt het fonds destijds gekocht met 10% dividend rendement. Wanneer je het fonds nu verkoopt en het gehele bedrag investeert in een nieuw fonds met 10% dividendrendement, dan gaan je dividendinkomsten er 25% op vooruit. Een forse boost door een simpele rotatie. Ook van dit fonds kan de koers opnieuw stijgen als bonus.

De meeste dividendbeleggers /investeerder zouden graag hun fondsen eeuwig in portefeuille houden maar zo werkt het niet. De meest investeringen kunnen niet levenslang renderen. Een vuistregel is 2 tot 5 jaar, mogelijk met uitzondering van prefs en babybonds met een lange looptijd als je daar tevreden mee bent. Mits ze niet voortijdig worden teruggeroepen natuurlijk. Ook sommige CEF’s kun je lang vasthouden.

Vasthouden van fondsen is op zich prima als je tevreden bent met het dividend en er verder ook vertrouwen in houdt. Maar als je meer dividend en soms een hogere kwaliteit/stabiliteit wenst, dan kan roteren naar een nieuw fonds af en toe nuttig zijn.

Nogmaals buitenlandse bronbelasting (2)

Bij beleggen in de VS is de bronheffing meestal 15%. De inhouding vindt automatisch plaats bij het uitbetalen van het dividend. Deze bronbelasting kun je terugkrijgen met je aangifte inkomstenbelasting (voor de particuliere beleggers) ofwel via de aangifte vennootschapsbelasting. Een voorwaarde daarbij is wel dat je belasting betaalt in box 3 dan wel dat je bv-vennootschapsbelasting betaalt. De 15% ingehouden bronbelasting wordt dan verrekend met de Nederlandse belasting.

Als je geen belasting betaalt in het betreffende jaar kun je de ingehouden bronbelasting wel vermelden in de aangifte. Deze bronbelasting wordt dan “gestald”. Indien je in de toekomst belasting gaat betalen (in box 3 voor de particuliere belegger dan wel vennootschapsbelasting voor de zakelijke belegger) wordt de bronbelasting alsnog verrekend. Hieraan is geen termijn verbonden. Het te verrekenen bedrag wordt vastgesteld door de belastinginspecteur op de aanslag.

De bronbelasting is dus aftrekbaar, maar wordt verrekend met de belasting uit box 3. Maar dus alleen als er inkomen is boven het heffingsvrije vermogen van bijvoorbeeld € 60.000 (echtpaar) en er daadwerkelijk belasting verschuldigd is. Onderstaand twee (gecorrigeerde) voorbeelden.

Voorbeeld 1 2
Spaarrekening 100.000 25.000
Beleggingen 50.000 50.000
Totaal 150.000 75.000
Heffingsvrij vermogen -60.000 -60.000
Belastbaar in box 3 90.000 15.000
Grondslag 1,94% 1.746 291
Belasting 30% 523 87
Betaalde bronbel. (aanname) -500 -500
Te betalen belasting € 23  
Resteert in de toekomst te verrekenen   € 413

Het restant (voorbeeld 2) van de bronbelasting is de volgende jaren verrekenbaar met hogere belastingbedragen in box 3.

Voor een BV tenslotte is het mogelijk om de bronbelasting als kosten in aftrek te nemen. Dus geen verrekening met verschuldigde vennootschapsbelasting nu dan wel in de toekomst; maar een aftrekpost nu. Dat zal interessant kunnen zijn indien de kostenaftrek zou leiden tot een hoger fiscaal verlies wat verrekend kan worden met de winst van het voorafgaande jaar waarbij er geen verwachting is dat in de toekomst nog vennootschapsbelasting betaald behoeft te worden.

Opmerking: Dit artikel is grotendeels opgesteld in samenwerking met belastingadviseur/financieel planner Mr. Perry Valks RB, Valks Personal Finance B.V. te Boxtel.

De Portefeuille

De afgelopen periode zijn de beurzen erg bewegelijk geweest.

Toch hebben we als dividendbelegger niet te klagen. Er zijn nauwelijks wijzingen in dividenduitkeringen en de “hoog dividend maanden” september en oktober staan voor de

deur. Wel hebben we uit voorzorg een fonds uit de portefeuille verwijderd (AMZA) en tevens ren nieuwe babybond toegevoegd aan de “Conservative portefeuille”. Het betreft een bond van de investmentbank B Riley.

PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income fund (PCI)

PCI heeft recent het dividend met 6% verhoogd en blijft daarmee een van de meest consistente fondsen in de portefeuille.

Main Street Capital (MAIN)

Is het u opgevallen?

Het gewone dividend bedraagt 2,47$ per jaar (ca 0,20$ per maand). Het dividendrendement bedaagd dus momenteel “slechtst” 5,8% op basis van de huidige hoge koers; dat zie je in het overzicht.

Maar ook in juli van dit jaar heeft MAIN een extra dividenduitkering betaald van 0,25$ per aandeel, dat is niet meegerekend in het portefeuilleoverzicht. Het jaardividend komt hiermee op 2,71$.

Het werkelijke dividendrendement bedraagt dus 6,27 %.

Daarnaast hebben diegenen, die al wat langer MAIN in bezit hebben, ook nog een forse koeswinst geboekt; sinds begin van dit jaar ruim 20%.

MAIN verhoogt ook al jaren regelmatig het dividend; daarom is MAIN een typisch voorbeeld van een groeifonds zowel v.w.b. de koers als het dividend. MAIN wordt gezien als een van de beste en veiligste Business Development Corporations (BDC); een fonds om lang vast te houden.

Voor instappers lijkt het dividendrendement nu aan de lage kant en de koers aan de (te) hoge kant. Daar staat wel staat wel een uiterst stabiel en groeiend dividend tegenover plus verdere kans op koerswinst in komende jaren. Als je MAIN wilt kopen zou ik wel even wachten op een lagere koers, onder 40$.

Portefeuille wijzigingen

De voorbeeldportefeuille wordt deze maand licht aangepast.

Toegevoegd bij “Conservative Portefeuille”

B Riley Financial 7.5% BB (RILYZ)

B Riley is een zogenaamde Investment bank met circa 1000 medewerkers; het hoofdkantoor staat in Los Angeles, Californië. Men biedt, via talloze dochterondernemingen, een breed scala aan financiële diensten voor zowel bedrijven als particulieren/families in de VS, Canada en Europa.

Het bedrijf is opgericht in 2009 en heeft daarna, via diverse overnames en fusies, de huidige omvang bereikt. Het bedrijf heeft een goede naam m.b.t. het creëren van waarde voor de aandeelhouders. B Riley biedt maar liefst 6 babybonds met mooie veilige rendementen.

Wij kiezen voor de babybond RILYZ.

Deze Bond loopt tot mei 2027 (maturity date).

Wel mag men de bond in mei 2020 van de beurs halen (1ste call date), de kans daarop is echter klein. Je ontvangt dan jouw 25$ terug. Het gaat immers om een lening. Het vaste dividend(rente) à 1,88$/jaar wordt betaald per kwartaal. Het dividendrendement bedraagt momenteel ca. 7,3%, geheel netto. Je betaalt geen bronbelasting!

Opmerking: Het woord “Pref” is mogelijk misleidend (bij Binck); dit is echt een babybond.

Verwijderd bij “US-only Portefeuille”

InfraCap MLP ETF (AMZA)

We hebben in het verleden regelmatig geschreven over de “plussen en minnen” van dit fonds. AMZA is de enige ETF (Exchange Trade Fund) in de voorbeeldportefeuille en sinds 2018 uitsluitend te koop via een Amerikaanse broker t.g.v. de Europese Pripp-wetgeving. Veel abonnees (en wij) hebben AMZA al voor 2018 in hun portefeuille opgenomen en hebben sindsdien een enorm dividend ontvangen. Hoge maandelijkse dividendinkomsten vielen ons ten deel van wel 20% per jaar.

AMZA belegt in de zogenaamde midstream-energiesector (olie/ gasopslag/pijpleidingen/transport). Deze sector heeft de laatste jaren zwaar onder druk gestaan, maar is bezig aan forse opmars. De VS is immers hard op weg een van de belangrijkste energieleveranciers ter wereld te worden.

Niettemin is de koers van AMZA in de afgelopen 5 jaar gedaald van ca 20$ naar minder dan 5$. Het ontvangen dividend heeft deze koersdaling wel opgevangen zeker wanneer je het dividend zou hebben geherinvesteerd. Maar per saldo zijn we er veel minder mee opgeschoten dan het hoge dividend zou doen vermoeden. Het dividend is niet meer betaalbaar vanuit de reguliere inkomsten van het fonds en wordt grotendeels betaald uit de verkoop van assets. Dat kan een tijdje goed gaan maar is op termijn geen goede basis. Op dit moment hebben instappers in het fonds een dividendrendement van bijna 20%. Je kunt erop wachten dat het dividend binnenkort weer wordt verlaagd zoals de afgelopen jaren al meerdere keren is geschied.

Goede dividendfondsen zijn fondsen waarbij het dividend grotendeels betaalbaar is/blijft uit de reguliere inkomsten van het bedrijf of fonds en niet door de verkoop van bezittingen. Dat is waar wij op sturen m.b.t. tot de opbouw en veiligheid van de voorbeeldportefeuille.

AMZA kan het dividend gewoon niet mee betalen uit reguliere inkomsten. De kans op verder koersdaling is dan ook aanzienlijk.

Aan de ander kan is wel een opmars van de sector gaande. Degene die daarop willen wachten en dus het hoge dividend daarom nog een tijdje willen genieten moeten het fonds behouden en misschien zelfs toch instappen. Maar hou bovenstaande wel in gedachten.

Wij verwijderen AMZA uit de portefeuille, voornamelijk omdat het dividend onrealistisch en onbetaalbaar is onder de huidige omstandigheden. Bovendien vinden wij het management van het fonds onder de maat.