Actueel 24 september 2020

De (belegging)toestand in de wereld

Laten we eens kijken naar de huidige “toestand in de wereld” m.b.t. beleggen in Corona tijd. De rentetarieven zijn gedaald tot ongekend lage niveaus die zelfs nooit eerder in de financiële geschiedenis van Amerika zijn voorgekomen. De voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank heeft onlangs duidelijk gemaakt dat dit nog lang zal duren. En dan hebben we nog COVID-19, dat ook zijn uitwerking heeft. Kortom turbulente omstandigheden waar beleggers mee om moeten gaan.  Hoe kunnen we hierop anticiperen?

Zogenaamde “vastrentende waarden” zullen in de nabije toekomst een zeer laag rendement opleveren voor beleggers. Dan hebben we het bijvoorbeeld over obligaties; leningen dus. Bedrijven geven obligaties uit met een rente van minder dan 1%. Obligaties hebben daarom momenteel zeer lage rendementen en het vooruitzicht op verbetering is gering. Feitelijk rest alleen de conclusie dat beleggers een overstap naar aandelen moet overwegen. Daarnaast moeten investeerders selectief zijn omdat COVID-19 zeer verschillend uitwerkt op effecten/koersen van bedrijven en markten. Het is moeilijk te zeggen of de Corona-effecten blijvend zullen zijn.

De grote migratie
Wat moeten op rendement gerichte beleggers nu doen? Het merendeel van de slimme beleggers zal zich gaan richten op dividendaandelen (zowel gewone als preferente aandelen) om een ​​redelijk rendement te behalen en daarnaast uitzicht te hebben op koerswinst. Maar zelfs als je geen koerswinst behaalt kun je met dividendaandelen hoge gemiddelde “annual returns” (jaarlijkse totale opbrengst) behalen, zoals je hierna kunt zien aan de hand van twee voorbeelden.

“Average annual return” is de som van het ontvangen dividend plus eventuele koerswinst (of verlies) van het betreffende aandeel over een bepaalde periode.

Daarover later meer.

Dividendaandelen bieden in het algemeen relatief aantrekkelijke rendementen, vooral wanneer de koers op termijn ook stijgt en er tevens af en toe dividendverhogingen plaatsvinden.
Echter, het gemiddelde dividendrendement van alle fondsen in de S&P 500 (dat is de index van de 500 grootse Amerikaanse ondernemingen) bedraagt slechts 1,6%. Dit is wel enigszins vertekend. De FAANG-fondsen in deze index (Facebook, Amazon, Google etc.) betalen helemaal geen dividend. Wanneer je deze fondsen uitsluit, zal het dividendrendement van de S&P 500 nog altijd maar op krap 2% uitkomen. Niet spectaculair dus.

De missie van “Beleggen dan de bank” is om een voorbeeldportefeuille actueel te houden met stabiele dividendfondsen die aanzienlijk hogere dividendrendementen opleveren dan gemiddeld. Het doel daarbij is om op ca. 9% uit te komen en dat lukt prima,ook in deze tijd.

En verder?
Als dividend belegger moet je consequent zijn en een strategie volgen zonder daar elke keer vanaf te wijken!
Zoals al vaker gezegd; laat je niet verleiden tot paniek-acties in onzekere tijden. Dat blijkt vrijwel altijd verkeerd uit te pakken en is daarmee de voornaamste reden waarom de meeste particuliere beleggers uiteindelijk geld verliezen op beurs. In dit verband moeten we een van de recente uitspraken Warren Buffet bezien.

Rather than fearing periods of market bumpiness, long-term investors should embrace them: “It gives you a chance to buy something that you like, and you can buy it even cheaper.”

Ofwel:

In plaats van bang te zijn voor periodes van onrust op de markt zouden lange- termijn beleggers ze moeten omarmen. Het geeft je de kans om iets te kopen dat je wilt hebben, en ook nog aanzienlijk goedkoper.

Er zijn veel aantrekkelijke kansen voor dividendbeleggers waaronder vastgoed-REIT’s, hypotheek-REIT’s, BDC’s, Preferente aandelen, aandelen van Closed end Funds (CEF) en zelfs sommige obligaties (babybonds). De voorbeeldportefeuille is daarom samengesteld op basis van al deze typen hoogdividend-fondsen. In principe allemaal veilige HD-beleggingen met als enig onderscheid het fondskarakter. En dat vertalen we dan naar een Conservative en Advanced portefeuille-deel. Nog een bekende Amerikaanse vuistregel hierover:

Dividenduitkeringen, dividendgroei en herbeleggen zijn de belangrijkste drijvende krachten achter het rendement op aandelen.

Straks twee voorbeelden.

Nogmaals de kracht van dividend

Dividenden zijn buitengewoon krachtig omdat het ‘t enige gegarandeerde rendement is; zodra dividend op jouw effectenrekening komt is dat jouw geld.

Dividend kan niet worden teruggetrokken door wie dan ook. Elke dividendbetaling verhoogt je totale rendement waarbij de tijd in je voordeel werkt. In het geval van een volatiele markt kun je je veroorloven te wachten, terwijl je toch inkomen ontvangt.

Dividendbeleggen genereert niet alleen een regelmatige cashflow, die je kunt gebruiken voor herbeleggen of om (deels) van te leven; het is ook een defensieve beleggingsstijl die doorgaans beter presteert ook wanneer markten volatiel zijn. Bij herbeleggen vergoot je immers je toekomstige inkomen.

Een gespreide portefeuille met zowel gewone als preferente aandelen met een hoog dividend, biedt de weg naar rendement in een wereld zonder veel andere opties, behalve dan “hopen op koerswinst”.

Hoogdividend-beleggen genereert op termijn meer dan gemiddelde rendementen, ongeacht de volatiliteit van de markt. Beleggen wordt daarnaast minder stressvol, eenvoudiger en minder gecompliceerd.
Een echte SWAN (Sleep Well At Night) methodiek dus.

DRIP, het beste bewijs
Het beste bewijs van bovenstaande kun je zien wanneer je een “DRIP -berekening” uitvoert op een fonds/aandeel. DRIP staat voor Dividend Re-Investment Plan. Amerikanen kunnen, via hun broker, dividenden automatisch laten herbeleggen in hetzelfde fonds. (kan overigens ook bij sommige Europese/Nederlandse brokers). Bij een DRIP- calculatie zie je in één oogopslag wat een investering in het verleden je vandaag zou hebben opgeleverd. In deze berekening worden alle ontvangen dividenden meegeteld alsmede de eventuele koerswinsten (of verliezen) uit die periode.
DRIP-berekeningen hebben vanzelfsprekend betrekking op het verleden maar vormen meestal ook een goede maatstaf voor prestaties in de nabije toekomst. DRIP-calculators zijn te vinden op internet, vaak wel tegen betaling. Onderstaand zie de DRIP-berekening van twee fondsen uit de Advanced-portefeuille te weten Omega Health Care (REIT) en Horizon Technology Finance Corp.  (BDC).

Wat zie je?
Je ziet in beide plaatjes wat een investering van bijvoorbeeld 10.000$ in 2010 je nu (september 2020) zou hebben opgeleverd op basis van het regelmatig herinvesteren van je dividend. Ook koerswinst/verlies is hierin meegenomen.
Beide plaatje zijn actueel dus inclusief de “corona-dip” van maart jl. waarvan nog niet alle fondsen helemaal zijn hersteld v.w.b. de koers.

Horizon Technology Finance Corp. (HRZN)
De koers was in 2010 hoger dan nu (15,59$ t.o.v. 12,24$) echter:
Het jaarlijks gemiddelde rendement gedurende de laatste 10 jaar bedraagt toch 8,11%!

Dat komt omdat je in deze 10 jaar-periode steeds meer aandelen hebt gekocht en nu 1766 aandelen bezit t.o.v. 641 in 2010. Je investering is dus ruim verdubbeld ondanks een lagere hedendaagse koers van het fonds. En dat alles vanwege herbeleggen van continu stabiel dividend.

Omega Health Care (OHI)
Bij OHI zie dat de koers de laatste 10 jaar is gestegen van 19,62$ naar 32,93$. Ook heef OHI intussen het dividend regelmatig verhoogd.
Het resultaat is een gemiddeld jaarlijkse return van 12,64%!
Een investering van 10K$ in 2010 is nu 35.700 geworden.


Conclusie

Aan de hand van de DRIP-calculatie zie je dus overduidelijk wat de kracht van dividend-beleggen is. Koersbewegingen zijn vaak niet zo relevant, continuïteit van dividend wel. Zelfs tijdens de huidige Corona-crises blijven de gemiddelde jaarlijkse returns buitengewoon aantrekkelijk. Ze kunnen zelfs nog beter worden wanneer Corona zou verdwijnen. Een SWAN-portefeuille met dit soort HD-aandelen; dat is waar “beter beleggen dan de bank” voor staat.

Webinars erg sucesvol

De laatste tijd hebben we veel bijeenkomsten gehouden via Webinars, zowel voor starters als gevorderden. Onze Webinars mogen zich in steeds grotere belangstelling verheugen en blijken erg effectief voor onze volgers. Daarnaast geven we regelmatig gast-presentaties via Webinars van “www.beleggen.com”. Dit is zeer snelgroeiend beleggingsplatform met ruim 22.000 abonnees o.l.v. Harm van Wijk.  Beleggen.com biedt, in samenwerking met een aantal specialisten, een keur aan keuzemogelijkheden voor beleggers v.w.b. het soort belegger dat men wil zijn. “Beter beleggen dan de bank” is hierbij als enige betrokken met de kennis van HD-beleggen in de VS.  Deelname aan Webinars is erg eenvoudige via je eigen laptop of tablet. Je ontvangt tevoren een link in je mail waarmee je kunt inloggen. Eens proberen?

Aan hand van de Webinars & Workshops ontvangen we vragen, die ook voor andere abonnees van belang kunnen zijn zoals:

Vraag abonnee (Yvonne)
Beste heren, hartelijk dank voor de uitgebreide updates. Ik heb vanavond weer met interesse meegeluisterd met de Webinar. Het is vanavond al even aangehaald, de spreiding van je portefeuille tussen Conservatief en Advanced, maar ik zou graag nog meer leren over de spreiding. Hoe zouden jullie zelf een nieuwe portefeuille opbouwen?
Ik koop 1 à 2 keer per maand bij en heb inmiddels ongeveer €30,000 in 21 verschillende fondsen zitten (65% in Conservatief). Gemiddeld met z’n alle ongeveer goed voor 10% netto rendement (ik reken de bronbelasting en aankoopkosten van iedere transactie ook mee). Zouden jullie bij aankoop concentreren op het rendement, of in dit stadium nog verder spreiden over meerdere fondsen? Met andere woorden, ik wil best graag meer horen over verschillende strategieën om een mooi gespreide portefeuille op te bouwen. Zouden jullie in een nieuwsbrief of Webinar daar wat extra aandacht aan willen besteden? Alvast hartelijk dank.

Vraag abonnent (Herman)
Uw starters Webinar over was heel duidelijk en ook inspirerend.
Ik ben zelfstandige en me ervan bewust da
t ik moet gaan sparen of beleggen voor mijn toekomst. Hoogdividend-beleggen lijkt voor mij de juiste weg. Kunt u me zeggen op welke wijze ik dan gebruik zou moeten/kunnen maken van zowel de Advanced-portefeuille als de Conservative-porteuille?

Beide vragen gaan over de de verdeling van je portefeuille over Conservative en Advanced. We gaan een poging wagen

Conservative versus Advanced hoe gaan we hiermee om?

Regelmatig krijgen wij de vraag of voorzichtig beleggen in de Conservative- portefeuille verstandiger is dan beleggen in de Advanced-portefeuille. Of dat misschien een combinatie van beide het meest optimaal is. M.a.w. hoe kunnen we onze eigen HD-belegging strategie het beste invullen?
Dat is nog niet zo eenvoudig omdat het voor een aanzienlijk deel afhangt van je eigen risicoprofiel, toekomstvisie en misschien ook wel je leeftijd.

Zoals je weet bestaat de voorbeeldportefeuille als geheel uit ca 45 fondsen verdeel over 7-8 fondstypen. Twee jaar geleden hebben we de voorbeeldportefeuille opgedeeld in een Advanced en Conservative deel. De reden was dat veel abonnees behoefte bleken te hebben aan meer richting m.b.t. tot de samenstelling van hun portefeuille in relatie tot veiligheid op korte en langere termijn in goede en slechte tijden.

Conservative
In de Conservative portefeuille kiezen we in principe voor fondstypen die primair tot doel hebben het generen van inkomen en niet zo zeer het behalen van koerswinst. Ook is deze portefeuille bedoeld voor rustige beleggers die het meer willen zien als een spaarvorm dan als beleggen. Natuurlijk blijft het beleggen maar het vergaren van inkomen uit je belegging middels dividend is waar je het primair voor doet. Deze portefeuille bevat drie type fondsen te weten

Closed end Funds
Dit zijn in feite beursgenoteerde beleggingsfondsen die in Europa niet bestaan. Ze worden actief gemanaged en geven hun eigen winsten door in de vorm van stabiel dividend soms al tientallen jaren. Binnen Conservative zitten met name CEF’s  die beleggen in “vastrentende waarden” zoals obligaties en/of een beproeft managementteam aan het roer hebben.

Preferente aandelen
Dit zijn geen gewone aandelen van een bedrijf. Een pref is een aandeel met een looptijd en altijd een vast dividend. Ze kunnen op een gegeven moment van beurs worden gehaald en dan krijg je de zogenaamde nominale waarde terug (meestal 25$). Pref-dividend heeft altijd voorrang op gewoon dividend daarom zijn ze aanzienlijk veiliger.

Babybonds
Dit zijn in feite kleine obligaties en ze betalen eveneens een vast dividend (rente). Ze vormen de meest veilige “beleggings-class” omdat het leningen zijn die, altijd als eerste moeten worden betaald/afgelost.

Over alle drie de typen hebben we veel geschreven en je kunt er alles over nalezen in voorgaande nieuwsbrieven. Deze fondstypen hebben gemeen dat ze primair voor “inkomen uit dividend” zijn bedoeld en secundair voor koerswinst. Dat maakt “Conservative” aanzienlijk veiliger dan een portefeuille met “gewone aandelen”. Onder normale omstandigheden is de kans dat het dividend continu blijft stromen groot. Ook zul je, onder normale omstandigheden, beperkte koersfluctuaties zien. Prefs en Babybond blijven zweven rondom 25$; CEF’s fluctueren wat meer in koers. Zolang het dividend blijft stromen is dat prima.
De Conservative portefeuille heeft tot op heden geen dividendverlagingen of uitstel laten zien ondanks “Corona”
Koersen kunnen ook acuut dalen bij een krach zoals we hebben gezien in maart van dit jaar, maar geleidelijk zullen meestal weer opveren naar oude niveaus. Gemiddeld moet een rendement van 8-10 % haalbaar zijn bij Conservative-fondsen, waarbij dit rendement hoofdzakelijk uit dividend bestaat.

Advanced
De Advanced portefeuille is bedoeld voor het behalen van koerswinst in combinatie met hoog dividend. Dat betekent dat we hier veelal “gewone” aandelen vinden naast CEF’s. De gewone aandelen zijn
met name REITS en BDC’s. U weet wel, de zogenaamde “RIC-fondsen”, die verplicht 90% van hun winst moeten uitkeren aan de aandeelhouders.

REITS (Real Estate Investment Trusts)
Dit zijn bedrijven die beleggen in onroerend goed in de meest ruime zin, van datacenters tot appartementen, winkelcentra, hypotheken etc. REITS zijn gemiddeld de beste “asset class” geweest van de laatst 20 jaar maar dat geldt niet voor alle REITS.

Business Development Corporation (BDC)
BDC’s worden ook wel kleine banken genoemd; het zijn in feite financiële instellingen die investeren in (door) startend bedrijven

Closed end Funds
Ook de Advanced portefeuille heef een aanzienlijk aantal CEF’s veelal gericht op speciale markten (zoals Tech of top-500 companies) en minder op vastrentende waarden.

In het algemeen kun je zeggen dat REIT’s en BDC’s sneller last hebben van een negatief beurssentiment. Daar staat tegenover dat in goede tijden deze fondsen vaak mooie koerswinsten laten zien in combinatie met hoge dividenden. Dividendverhogingen komen ook voor en dat is plezierig voor bestaande aandeelhouders. Het rendement van Advance is dus deels dividend en deels koerswinst (of verlies).
Is Advanced dan ook lucratiever? Dat hangt ervan af.
Veel mensen zijn ervan overtuigd dat “rustig blijven zitten” in een dividendportefeuille van “gewone aandelen” in feite op langere termijn meer oplevert. Zelf ben ik daar ook van overtuigd zeker wanneer je het dividend ook herbelegt. Dit geldt overigens voor beide portefeuilles.

Niet zwart – wit
Het verschil tussen “Advanced en Conservative” is niet zwart-wit. Je vindt in “Conservative” hoofdzakelijk laag-risicofondsen (L) en in “Advanced” een combinatie van laag, midden en soms hoog-risico.  Niettemin kun je op hoofdlijnen zeggen dat:
Conservative
Biedt stabiele hoge dividenden combinatie met geen of bepekte koerswinst.
Advanced
Biedt hoog dividend, niet altijd stabiel maar met aanzienlijke kans op extra koerswinst en tussentijdse dividendstijgingen.

Wat (niet) te doen als hoogdividend-belegger?
Wij besteden veel tijd en energie aan de selectie van de juiste en veilige fondsen voor beide portefeuilles op basis van talloze selectiecriteria. (Waarover we uitgebreid spreken in de gevorderden workshop op 3 oktober te Woerden)
Maar we zien ook regelmatig dat dividendbeleggers overmoedig worden. Ze gaan op internet zoeken naar dividend aandelen/fondsen en kiezen dan de diegene met het hoogste dividend.
Dat is nu juist niet de methode!
Te hoog dividend heeft vaak een (negatieve) reden. Het bedrijf kan dan in financiële proberen zitten en de koers is mogelijk al fors gedaald. Ook de kwaliteit van de markt en management speelt een rol. Dus, beter is om je te laten leiden door “Conservative en Advanced”.

Wanneer je uitsluitend in Conservative belegt loop je het minste risico. Daarom kun je zeggen dat een Conservative-porteuille beter geschikt is voor hen die van het dividend (deels) willen leven, zoals ouderen, pensionado’s etc.
De Advanced-portefeuille past beter bij jongere mensen die nog een lange beleggingsweg te gaan hebben. Zij zullen in de loop der jaren meer rendement kunnen maken vanwege extra koerswinst van gemiddeld 3-5%/jaar in combinatie met hoog dividend. Maar er zullen zeker ook jaren bij zitten dat dit niet het geval is. Maar gemiddeld kun je er wel van uitgaan.

In de praktijk kun het beste voor jezelf een verhouding bepalen tussen Conservative en Advanced. Ik zou me kunnen voorstellen dat je op jongere levertijd 50C/50A aanhoudt en op latere leeftijd 60C/40A of zelfs 70C/30A. Vanzelfsprekend kan deze verhouding schuiven naarmate jouw omstandigheden wijzigen.

Spreiding blijft altijd nodig
Vergeet niet dat spreiding essentieel blijft. Het is aanzienlijk veiliger om veel fondsen te hebben met een lagere investering per fonds dan andersom. Denk aan 20-40 fondsen. Ook kopen/spreiden in de tijd is belangrijk; daarmee word je minder afhankelijk van euro/dollar fluctuaties. Niet alles tegelijk dus! En vergeet ook niet je dividend te herinvesteren wanneer je het niet nodig hebt. Tot slot, werk toe naar een spaardoel dat je kunt uitrekenen op www.berekenhet.nl op basis van rente op rente. Hopelijk heb je nu iets meer houvast bij de opbouw van je portefeuille.

De Voorbeeldportefeuille

De voorbeeldportefeuille lijkt verder op weg naar de stabiliteit van voorheen.

In “Conservative” zijn alle dividenden nog immer constant en stabiel. Ook in de Advanced-portefeuille zien we verder herstel. We hebben eerder geconstateerd dat ook hier de meeste dividenden gelijk gebleven zijn maar niet allemaal. Toch lijkt ook hier de stabiliteit weer terug te keren waarbij sommige fondsen hun dividend alweer verhogen. We verplaatsen een fonds vanuit Advanced naar Conservative; wederom een preferent aandeel. We voegen een nieuwe pref toe van Wasco International (WCC), vooralsnog eerst aan de Advanced-portefeuille.

Daarmee blijft de balans tussen Conservative en Advanced ongeveer 40/60 en dat lijkt oké, zolang we in mindere economische tijden leven.

Conservative portefeuille

Toegevoegd

AGNC Investment Corp. 6.5% PFD (AGNCO)

We verplaatsen de pref van AGNC van Advanced naar Conservative. AGNC is een van de grootste mortgage REITS in de VS. Het preferente dividendaandeel is nog niet zo lang op de markt en is v.w.b. het stabiele karakter op zijn plaats in Conservative. Het dividendrendement is bijna 7% geheel netto.


Advanced portefeuille

Toegevoegd

Wesco International 10,625% Pref (WCC-PA)
Wesco International, een “Fortune 500-bedrijf”, d.w.z. een van de top-500 bedrijven in de VS. Het bedrijf bestaat al ruim 100 jaar.
Men heeft onlangs een fusie afgerond met een evengrote branchegenoot te weten Anixter International en is in omvang verdubbeld.
Wesco is een groothandel met een enorm aantal industrieel-elektrische artikelen/componenten en distribueert die in geheel noord Amerika en daarbuiten. Het gaat ondermeer om om schakelkasten, transformatoren, bekabelingen, accu’s te veel om op te noemen. Verder biedt men supply-chain management en logistieke diensten.Klanten zijn industriële bedrijven, installateurs, datacommunicatie en nutsbedrijven, waaronder ook veel overheidsinstanties.

Wesco-pref
Wesco heeft onlangs een nieuw preferent aandeel uitgegeven met een hoog dividend en een netto dividendrendement van maar liefst 10%. De huidige koers (ca 28$) ligt aanzienlijk boven de nominale waarde van 25$. Voorlopig heb je daar geen last van omdat men deze pref pas in 2025 van de beurs mag halen (first call date is juni 2025). Indien dat niet geschiedt, gaat het dividend over in een variabel dividend op basis van de dan geldende marktrente in de VS  plus 10,3%. Wanneer men de pref wel van de beurs zou halen in 2025 voor 25$ dan heb je intussen altijd nog ca 8 % dividendrendement gemaakt (teruggerekend) wanneer je nu ca 28$ betaalt. In alle gevallen een mooi rendement dus. Het vaste dividend bedraagt 2,65$ per jaar, het dividendrendement komt daarmee op ca 10,5% netto!

Het fonds is op dit moment uitsluitend te koop via Binckbank