Actueel: 25 februari 2019

Inleiding

De meeste analisten zijn er het over eens dat er mindere tijden zullen aanbreken v.w.b. de economische groei. Zeker voor 2020 is de verwachting dat een groeivertraging zal optreden ook in de VS. Daarmee lijkt het waarschijnlijk dat er ook een voorlopig einde komt aan de forse stijging van de aandelenbeurzen van de laatste jaren. Ook de belastinghervormingen van Trump zijn dan misschien uitgewerkt.

Op zichzelf is dit niets bijzonders; goede en slechte/minder goede tijden ”it’s all-in the game”. Moeten we ons als dividendbelegger daarop voorbereiden?

Zoals je weet is continu stabiel dividend onze doelstelling maar daarvoor is wel een betaalbaar dividend nodig. Het lijkt daarom verstandig om je portefeuille nog wat steviger te verankeren op dat punt de komende tijd. Meer preferente aandelen(prefs) zijn dan een logische keus omdat dit dividend altijd prioriteit heeft boven het gewone dividend van hetzelfde bedrijf. Ook babybonds vallen onder deze categorie. We zullen er de komende maanden een aantal aan de portefeuille toevoegen, waarover straks meer. Ook vele REITs hebben in het verleden laten zien dat men daarmee mindere tijden vaak goed doorstaat v.w.b. de continuïteit van het dividend evenals vele Closed end Funds. Helaas kunnen de meeste CEF’s alleen via een Amerikaanse broker worden gekocht. Toch vind je hierna nog een CEF die je in Nederland kunt kopen. Misschien ook voor jou tijd om het dividend op je portefeuille nog wat robuuster te maken?

Welk type belegger wil je zijn?

Er zijn op hoofdlijnen drie type beleggers. De eerste soort belegger weet er veel van af, verdiept zich in de talloze van vormen van beleggen, gebruikt analysetools en volgt de beurs veelal dagelijks; kenners dus. Dit zegt natuurlijk niets over zijn of haar succes. Het tweede type belegger koopt en verkoopt fondsen, meestal aandelen of indexfondsen, en baseert zich daarbij zich op informatie uit de directe omgeving, een adviseur of de media en hoopt vervolgens op koerswinst. Zoals je weet gaat dat meestal niet goed.

Het derde type belegger is de dividendbelegger. Zijn/haar focus is vrijwel uitsluitend gericht op het ontvangen van dividend, liefst elk jaar meer. De dividendbelegger is gericht op direct inkomen uit zijn spaargeld/vermogen maar is uitermate schaars in Nederland, zeker in vergelijking met de VS. Hoe komt dat toch?

Keep it simpel

Succesvol beleggen is al moeilijk genoeg en velen willen er daarom (nog) niet aan beginnen. Vele spaarders en vermogensbezitters laten dan ook hun geld gewoon op de bank staan tegen 0 % rente en betalen er ook nog eens belasting over. Dat schiet niet op dus.

En, waar kun je succesvol beleggen eigenlijk leren? Alleen via (dure) generieke cursussen lijkt het. Diegenen die wel de stap zetten beginnen meestal ook nog eens zonder plan en strategie.

(Hoog) Dividend beleggen is de meest eenvoudige vorm van beleggen met vrijwel altijd een positief resultaat op termijn. Iedereen kan het spelenderwijs leren omdat het een zeer gerichte en begrijpbare manier van beleggen is. Zo heb je je eigen beleggingsstrategie al te pakken en ontvangt je onmiddellijk inkomen uit je (spaar)geld.

Je gaat immers uitsluitend beleggen in succesvolle Amerikaanse fondsen en bedrijven, die meestal jarenlang een constant dividend/rente uitkeren (tussen 8 en 12 %). Dividendbetalers zijn daarom bijna altijd gezonde ondernemingen, zodat je niet dag en nacht op je portefeuille hoeft te letten, uitzonderingen daargelaten. Wat is daarvoor nodig?

Spreiding: alle typen hoogdividend-fondsen onder een dak

In de VS bestaan ruwweg 7 typen fondsen die als Hoogdividend-fondsen kunnen worden aangemerkt. In de voorbeeldportefeuille komen alle type hoogdividend-fondsen voor; je moet wel zelf kiezen en vooral spreiden. Een goede spreiding verlaagt het risico aanzienlijk. Zo omvat de portefeuille onder meer REITs (Real Estate Investment Trusts), preferente aandelen, Closed end Funds, babybonds (nieuw) en meer. Deze fondstypen bieden vaak jarenlang een hoog (vast) dividend met veelal een beperkt risico, maar… beleg niet meer dan 2-3 % van je portefeuille in een enkel fonds is de vuistregel.

Baby Bonds

Steeds meer (dividend)investeerders ontdekken ook de babybonds als hoogdividendfonds, in feite een “hoog rentefonds”. Babybonds zijn schuldbewijzen, die door een bedrijf worden uitgegeven. Een bedrijf doet dit omdat men geld nodig heeft (leent) maar daarvoor geen aandelen wil uitgeven. Men kiest dan voor een eenvoudiger weg door middel van het uitgeven van schuldbewijzen (babybonds), die je op de beurs kunt kopen. Babybonds zijn weer zo’n typisch Amerikaanse “formule” om ook kleine (particuliere) investeerders in de gelegenheid te stellen “mee te doen”.

Babybonds hebben meestal een vaste looptijd en bieden een vaste vergoeding, die als rente wordt gezien. Daarom betaal je ook geen (0%) bronbelasting over de ontvangen rente.

Meestal wordt deze vergoeding per kwartaal uitgekeerd. Aan het einde van de looptijd wordt de schuld afgelost. Babybonds hebben veel overeenkomsten met preferente aandelen, maar het zijn dus geen aandelen.

De meeste babybonds hebben een nominale (uitgifte) waarde van 25 dollar. De rente die je ontvangst op de bonds is meestal tussen 5 en 8 procent.

Een bond, met een uitgifteprijs van 25 dollar en een rentevergoeding van bijvoorbeeld 6 procent, geeft je dus 1.50 dollar per jaar per bond. Aan het einde van de looptijd ontvang je je geld terug, onverwachte omstandigheden daargelaten. Je kunt je bond natuurlijk ook altijd tussentijds verkopen tegen de dan geldende koers.

De koersen van babybonds bewegen zich veelal rond een uitgiftekoers van bijvoorbeeld 25 dollar. Wanneer je een bond aankoopt tegen en lagere koers (bijvoorbeeld 24 dollar) dan zal ook hier je dividendrendement stijgen. Je blijft immers jaarlijks dezelfde rente ontvangen.

Het omgekeerd kan ook: wanneer je een bond koopt boven de 25 dollar daalt je rendement. Grote koersschommelingen zullen bij bonds meestal niet optreden maar het blijft verstandig om een bond te kopen rond de nominale waarde van 25 dollar.

Babybonds hebben een aflosdatum. Een bedrijf mag op deze datum de bond aflossen (terugbetalen tegen de nominale waarde) maar dat is niet verplicht.

Een bond heeft ook een einddatum (maturitydate). Soms wordt geen einddatum genoemd, dan loopt de bond “eeuwig” (perpetual).

Wanneer een bedrijf goed draait dan is er weinig aan de hand. Echter, wanneer een bedrijf minder goed draait of structureel verlies lijdt, kan de waarde van de bond zakken. Dan is de vraag of het bedrijf de rente in de toekomst wel kan betalen. De koers van een bond kan vanzelfsprekend ook stijgen tot boven de 25 dollar wanneer het (erg) goed gaat.

Babybond hebben meestal een beperkt risico en de koersen fluctueren zoals gezegd gewoonlijk nauwelijks. Je hebt dus een “rustige belegging” met een vast “inkomen”; je kunt echter nauwelijks op koerswinst rekenen. Houders van babybonds krijgen altijd als eerste uitbetaald boven gewone en zelfs preferente aandeelhouders, wanneer een bedrijf onverhoopt in de problemen komt. Een rustig idee en de ontvangen rente is ook nog eens belastingvrij!

(Zie verder bij de babybond TANNZ)

Tastyworks (TW)

Steeds meer van onze abonnees nemen een tweede broker account in de VS bij Tastyworks om in staat te zijn om alle fondsen uit de voorbeeldportefeuille te kunnen kopen. Het gaat dan om Closed end Funds en ETF’s, die helaas via Nederlandste brokers nauwelijks meer te koop zijn. Wij ontvangen regelmatig berichten van onze abonnees over hun ervaringen met Tastyworks.

Over het algemeen is men tevreden tot zeer tevreden met Tastyworks ondanks het feit dat ook TW niet alles biedt wat we zouden verwachten. We hebben recent TW een aantal vragen gesteld. De vraag en het antwoord vind je hierna:

  • Vraag: bij TW kun je geen prefs en babybonds kopen, waarom niet?

TW-antwoord: men heeft dit in beraad maar er zijn geen korte termijnplannen hiervoor.

  • Vraag: geld storten vanuit TW naar je eigen Nederlandse/Belgische bankrekening is redelijk duur (wire-transfer), hoe komt dat?

TW-antwoord: wij onderschrijven dat de fee voor bank-overschrijvingen (wiring fee) aan de hoge kant is. Wij kunnen hier echter niets aan doen, dit verloopt namelijk via APEX (clearing firm). We zullen kijken of er een alternatief mogelijk is/wordt; op dit moment nog niet.

  • Vraag: wanneer gaat TW twee-weg autorisatie toepassen (inloggen met login/paswoord + mobile-code)

TW-antwoord: extra “security features” zoals twee-weg autorisatie komen spoedig beschikbaar.

  • Vraag: wanneer gaat TW zakelijke accounts accepteren?

TW-antwoord: TW biedt nog geen “business accounts”, maar wij verwachten dat wel te gaan doen binnen afzienbare tijd.

Mocht je je TW-ervaringen willen delen laat het ons weten. Ook ervaringen met andere Amerikaanse brokers blijven welkom.

Portefeuille wijzigingen

De voorbeeldportefeuille wordt deze maand licht aangepast als volgt.

Verwijderd: Uniti (UNIT)

Zo af en toe bevat de voorbeeldportefeuille een fonds waarbij de (positieve) verwachtingen een volledig andere wending nemen. Gelukkig gebeurt dit weinig maar recent werd het fonds Uniti in onze voorbeeldportefeuille erdoor geraakt. Uniti werd indirect getroffen door het verlies van een (financiële) rechtszaak van één van haar grootste klanten (Windstream), waardoor dit bedrijf plotseling honderden miljoenen dollars moet betalen aan de tegenpartij in deze zaak. Ik schreef al over dit potentiële risico in mei 2018 en recent nog in de nieuwsbrief van december 2018. Het door weinigen verwachte verlies van Windstream in deze zaak dendert fors door bij Uniti met een koersdaling van ruim 30% als gevolg en mogelijk een dividendverlaging binnenkort. Daarom hebben we het fonds uit de portefeuille verwijderde maar toch…

Uniti is namelijk een vooruitstrevende Reit, die zich uitsluitend richt op telecom infrastructuren zoals masten, fiber-netwerken met de 5G-standaard als focus. Iedereen is het er wel over eens dat 5G-netwerken de volgende stap zijn en nodig voor allerlei nieuwe hightechoplossingen waaronder bijvoorbeeld automatisch vervoer. Recent waren de analisten vrijwel unaniem in hun oordeel over groeikansen van Uniti; een speculatieve koop weliswaar maar wel gericht op de (5G) toekomst.

Ik acht de kans op herstel van dit fonds aanzienlijk, men werkt al sterk aan de klanten spreiding en minder afhankelijkheid van Windstream. Als dat lukt dan kan Uniti opnieuw gaan floreren. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen.

Toegevoegd: First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund (FDEU)

Zoals eerder gezegd komt het niet zo vaak meer voor dat een Closed end fund te koop is via een Nederlandse broker. Hier een mooie uitzondering, mogelijk omdat het fonds deels vanuit Europa wordt gemanaged.

FDEU is een Closed end Fund dat zich geheel richt op de Europees aandelenmarkt. Het fonds wordt beheerd door een combinatie van de Engelse en Amerikaanse tak van Henderson Global Investors, een (hele) grote financiële instelling. Het fonds richt zich op het verkrijgen van stabiel inkomen en niet zo zeer koerswinst.

Op dit moment kun je het fonds kopen met een “discount ”van ca 8 % t.o.v. de bezittingen (assets) van het fonds. De koers van ca 14,40$ staat ook nog eens onder het gemiddelde van de laatste 52 weken. Al met al en goed aankoopmoment dus.

Het fonds keert sinds, oprichting in 2015, maandelijks een dividend uit van 0,12 $. Het dividendrendement komt daarmee op ca 10%. Het fonds is genoteerd op de New York Stock Exchange en te koop via Binck en (vooralsnog) niet bij DeGiro.

Toegevoegd: TravelCenters of America 8% Senior Notes due 2029 (TANNZ)

TANNZ is een obligatie (babybond) uitgegeven door TravelCenters Of America (TA). TA is een type bedrijf dat we in Nederland/Europa nauwelijks kennen; het is de grootste operator van “Truck-stop en travelcenters” in de VS.

In het enorme Amerika wordt vervoer van goederen grotendeels door (hele grote) vrachtwagens uitgevoerd. Daartoe bestaan op vele plaatsen zogenaamde Truck-stop centers waar truckers niet alleen kunnen tanken, maar waar veel meer faciliteiten aanwezig zijn zoals reisbureaus, winkels, en overnachting mogelijkheden. Echte TravelCenters dus. TA exploiteert de meeste centers in de VS en doet dat in 43 staten en ook in Canada. De laatste tijd is TA in het nieuws geweest door de verkoop van enige bedrijfsonderdelen en de koop van ca 20 nieuwe locaties van een van de concurrenten (Hospitality Properties Trust). The TA-koers is sinds de zomer van 2018 met 30% gestegen; een goed teken voor obligatiehouders.

Recessieproof?

Weinig bedrijfsvormen zijn helemaal bestand tegen recessies. Truckercenters worden door velen gezien als een uitzondering hierop net zoals supermarkten. Veel dagelijks behoeften van de Amerikanen worden nu eenmaal door vrachtwagens vervoerd. TA heeft nog meer ijzers in het vuur v.w.b. een veilige belegging. Vrijwel alle centers zijn gelegen aan de “highways” en eventuele concurrenten kunnen moeilijk een (betere) positie verwerven. Tot slot heeft TA significant “insider ownership”, d.w.z. dat het management zelf een aanzienlijk deel van het bedrijf in bezit heeft, ook een goed teken.

Wat is TANNZ?

TANNZ is een obligate(babybond) van TravelCenters of America met een nominale/uitgifte waarde van 25$. De rente(coupon)is 8% en wordt per kwartaal uitgekeerd a 0,50$ per obligatie.

De babybond loopt af in 2029 (maturitydate).

Analisten het erover eens dat de financiële positie van het bedrijf goed is en zelfs recent aanzienlijk is versterkt, waardoor de betaling van de rente op de babybonds gedekt lijkt. Bovendien heeft TA bijna 600 miljoen dollar aan bezittingen op de balans.

Voor de goede orde: De ontvangen kwartaal rente is geheel belastingvrij (0% bronbelasting). U koop het fonds via uw Nederlandse broker.

Let op!

De zogenaamde call-date van het fonds is voorbij d.w.z. dat het fonds door TA kan worden teruggeroepen/van de beurs gehaald, maar dat is lang niet zeker. U ontvangt dan 25$ plus achterstallig rente. Dit is hetzelfde principe als bij preferente aandelen.

Koop het fonds dus niet te ver boven de 25$; bij eventueel terugroepen/aflossen ontstaat dan koersverlies. Beter kunt u zelfs wachten tot het moment dat het fonds enigszins onder de 25$ noteert.