Actueel: 24 februari 2020

Een workshop is investeren in jezelf

Zoals eerder gemeld hebben we de laatste tijd weer de nodige bijeenkomsten mogen organiseren of bijwonen. Wij merken dat vooral de workshops voor de deelnemers op veel punten een eye-opener zijn.

Afbeeldingsresultaat voor investeren in jezelf

Tijdens de workshops laten we zien hoe hoogdividend-beleggen in de praktijk werkt, waar je op moet letten en hoe je je resultaat kunt optimaliseren op basis van jouw eigen doelstelling.
Een aantal speciale onderwerpen blijkt tekens weer de volle aandacht trekken van de deelnemers. Onderwerpen die maar beperkt aan de orde kunnen komen tijdens de (gratis) informatieavonden.
De informatieavonden staan vooral in het teken van hoogdividend-beleggen als beleggingsvorm met “beleggen voor inkomen” als uitgangspunt. In tegenstelling tot “beleggen en hopen op koerswinst”, de reden waarom veel mensen nu beleggen/investeren, zeker in Nederland.
Beleggen voor inkomen is voor velen een nieuw gezichtspunt en dat betekent omschakelen in denken. Dat is dan ook de voornaamste boodschap tijdens de informatiebijeenkomsten. Wanneer je inkomensgericht-beleggen als een alternatief ziet, dan loont het zeker de moeite om je daar eens verder in te verdiepen via een workshop.

Dit is een aantal van de onderwerpen die bijvoorbeeld tijdens de workshop “Hoogdividend beleggen voor starters” aan de orde komen.

  • Wat is anders aan “Beleggen voor inkomen” i.p.v. “Beleggen voor koerswinst”?
  • Beleggen in zo’n acht typen hoogdividendfondsen: wat zijn de kenmerken en hoe doe je aan spreiding?
  • Hoe werkt de “formule van Einstein”, waarmee je kunt uitrekenen wat je kunt bereiken met herbeleggen van dividend, op weg naar je eigen doel?
  • Hoe werken de websites/dividendrapportages van Binck en Lynx?
  • Hoe kan ik zelf (de groei van) mijn dividendinkomsten bijhouden?
  • Wat kan ik als ZZP-er met hoogdividendbeleggen?

Dit alles is vanzelfsprekend het meest interessant voor hen die al een beetje op weg zijn met hoogdividendbeleggen of zij die dat overwegen na lezing van het boek.

Ambassadors

Vaak zijn onze ambassadors bereid om ook hun ervaring te delen met de aanwezigen tijdens een workshop of informatieavond. Daarnaast worden ambassadors steeds meer benaderd voor persoonlijk advies. Deze vraag komt van degenen die onder begeleiding een begin willen maken met de opbouw van hun portefeuille. Je kunt met een ambassador een “consult aan huis” afspreken tegen redelijke kosten.
Een en ander betekent ook, dat ambassadors voor u en ons steeds belangrijker worden. Daarom hebben we binnenkort de eerste ambassadorsbijeenkomst om te bezien hoe we de rol van ambassador verder kunnen uitbouwen en optimaliseren. Dit om jou als hoogdividendbelegger verder te kunnen ondersteunen.
Kortom, na het lezen van het boek of een bezoek aan een informatieavond ken je basisprincipes van hoogdividend-beleggen. Vervolgens een workshop volgen en indien gewenst een ambassadors-consult afspreken en je bent “in business” als “belegger voor inkomen”. Gewoon doen.
Maak kennis met onze Ambassadors

Verminder de volatiliteit van je portefeuille door “beleggen voor inkomen”

De meesten van u kennen de beursterm “volatiliteit” wel. Volatiliteit betekent bewegelijkheid. Een volatiele beurs betekent dat koersen (veel) schommelen. De beurs is natuurlijk altijd bewegelijk maar soms in meer of mindere mate.
Zoals je inmiddels weet richten we ons bij “Beter beleggen dan de bank” primair op een inkomstenstroom; wij letten veel minder op koersontwikkelingen en volatiliteit. Beleggen voor inkomen, dat is de “filosofie”. Laten we eens teruggaan in de tijd eens kijken naar de wijze waarop men in het verleden rijkdom heeft beschouwd.

Generaties lang werd rijkdom niet gemeten aan de hand van bezittingen (er waren ook geen beurzen), maar aan de hand van de omvang van een gestaag terugkerende inkomstenstroom. Daar leefde men immers van.
Bezittingen in de vorm van aandelen/effecten zijn dus in feite geen echte stabiele bezittingen; ze kunnen morgen in waarde zijn veranderd of verminderd. Correcties, recessies en dips zijn per definitie onderdeel van het avontuur dat beleggen heet.

Wie pas de laatste jaren met beleggen is begonnen, heeft zijn portefeuille nooit hoeven beheren in tijden van recessie. Zelfs beleggers met meer dan 10 jaar ervaring, die zichzelf als beleggings-veteranen kunnen beschouwen, hebben nauwelijks ervaring met investeren in tijden van recessie. Veel beleggers hebben uitsluitend ervaring met de overwegend positieve markt van het laatste decennium. Toch goed omdat je dat eens te realiseren.

Rood en groen

We begrijpen dat volatiliteit niet voor iedereen een plezierig gevoel geeft, hoewel lagere koersen voor dividendbeleggers vaak een voordeel kunnen zijn, omdat dit relatief hogere dividendinkomsten betekent.

Maar toch houdt iedereen van groen in zijn portefeuilleoverzicht. Rood is slecht, wordt ons verteld; groen is goed. Groen betekent gaan, een schepje erbovenop; rood betekent stop, nadenken heroverwegen en/of verandering van koers!
Waar komen deze ideeën vandaan? De meeste mensen zijn eraan gewend dat groen verbonden is met positieve dingen in het leven; rood werkt negatieve gevoelens op. Het is dus logisch dat, wanneer financiële instellingen en brokers beleggings-software ontwikkelen, ze de kleur groen gebruiken voor het weergeven van positieve of voordelige resultaten. Evenzo gebruik men rood voor negatieve of schadelijke situaties. Je vindt het waarschijnlijk plezierig wanneer je hoofdzakelijk groen ziet op jouw portefeuilleoverzicht bij Binck, Lync, etc. Maar schijn kan bedriegen bij rode cijfers, zeker wanneer je jouw inkomstenstroom er bij betrekt.

Brokers en ander financiële instellingen hebben hun beleggingssoftware ontworpen op basis van de toename van de waarde van de fondsen in je portefeuille, dus van jouw contante vermogen op dat moment. Immers, hoe meer groen, hoe beter?
Zou het niet veel beter zijn om prijsbewegingen op de beurs en volatiliteit niet steeds in rood en groen af te beelden? Ze weerspiegelen immers niet het werkelijke resultaat zonder de gegenereerde inkomstenstroom. Groen en rood op jouw portefeuille-overzicht zegt dus niet zo veel. Als dividendbelegger zul je inkomsten stroom willen zien (groeien). Dan zul je zelf een spreadsheetdocument moeten bijhouden inclusief je dividendopbrengsten. Dan kan en tijdens onze bijeenkomsten laten we voorbeelden zien. Meten is weten als het om inkomen gaat; kijken naar rood en groen niet.

Wij richten ons op het genereren van inkomsten
In het licht van bovenstaande kunnen we verder filosoferen. Als dividendbelegger zal je leven niet veranderen als Tesla 4$ meer per aandeel waard is dan gisteren en morgen weer terug is bij af; je ontvangt er geen inkomen uit. Natuurlijk zijn er in onze portefeuille ook fondsen die af en toe een slecht jaar/periode hebben. Maar de dividenden blijven vrijwel altijd constant doorlopen.
Overigens, zodra we gaan twijfelen aan de continuïteit van het dividend wordt het fonds verwijderd. Zo heeft Oxford Lane Capital (OXLC), dat 17% oplevert, een sterke koersdruk gezien, maar de dividenden blijven stabiel en constant. We hebben forse inkomsten verkregen uit OXLC en we verwachten dat dit type Closed End Funds in 2020 sterk zullen herstellen.
Volatiliteit kan onrust veroorzaken. Vooral als je nog niet richt op “beleggen voor inkomen”. Wanneer jouw portefeuille rood kleurt, ondanks het feit dat het inkomen/dividend gewoon doodloopt, word je toch niet altijd gelukkig. Een psychologisch effect, omdat je altijd hebt belegd met de gedachte dat je moet gaan voor koerswinst (groen) en je eventuele winst af en toe moet verzilveren om vervolgens opnieuw te beginnen. Het kost dan ook best moeite en enige tijd om de knop helemaal om te zetten. Los hiervan zijn er ook mogelijkheden om de volatiliteit van je portefeuille te verminderen zonder de dividendstroom aan te tasten.

Voeg enkele stabilisatoren toe
Tijdens bijeenkomsten gaan we in op de 7-8 verschillende typen hoog-dividendfondsen in de voorbeeldportefeuille. Sommige van deze fondsen zijn uitstekend geschikt als (extra) stabilisator in jouw portefeuille. Enige voorbeeld hiervan zijn:

Closed end Funds (CEF) met vastrentende waarden
Zoals je wellicht weet zijn CEF’s bedoeld voor het verkrijgen van permanent inkomen. Met de meeste CEF’s zul je geen grote koerswinsten kunnen behalen in korte tijd. Maar je kunt wel de stabiliteit van je portefeuille verbeteren op basis van het type CEF dat je kiest. (Er bestaan ca. 600 CEF’s om uit te kiezen).
CEF’s, die beleggen in zogenaamd vastrentende waarden, geven een betrouwbare inkomensstroom ook in mindere tijden. Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld obligaties en/of preferente aandelen.
Neem bijvoorbeeld  PIMCO Dynamic Credit Income Fund (PCI), een CEF die al jaren deel uit maakt van onze portefeuille Qua koers is PCI ook volatiel geweest de afgelopen 10 jaar m.u.v. van de laatste 5 jaar, waarin we een forse stijging zagen. Maar het dividendrendement van ca. 8% was nooit in gevaar.
Dat geldt ook voor Advent Claymore Convertible Sec & Inc. (AVK). Ook dit fonds heeft als doelstelling maandelijks inkomen en als secundaire doelstelling koerswinst. Ook AVK investeert hoofdzakelijk in vastrentende waarden.

PCI en AVK kunnen best volatiel zijn, maar leveren uitstekende inkomsten op. Beide fondsen bieden stabiele uitkeringen met soms zelfs extra speciale uitkeringen aan aandeelhouders. Ze verslaan meestal de markt op basis van “annual-return” (de optelsom van dividend en koerswijzigingen), zeker wanneer je het dividend herbelegt. Wanneer de markt in mineur is of volatiel hebben dergelijke fondsen daar minder last van. Ze blijven daarentegen ook vlak wanneer de markt stijgt. Door enige van dit types fondsen toe op te nemen in je portefeuille neemt de stabiliteit toe.

Obligaties (babybonds) en preferente aandelen
Ook obligaties (babybonds) en preferente aandelen bieden reductie van volatiliteit. Obligaties en prefs geven rust in je portefeuille, omdat dividenden en couponbetalingen moeilijker stop zijn te zetten dan “gewoon” dividend.
Preferente aandelen, uitgegeven door MLP’s (zoals Teekay en Gaslog) en REIT’s, hebben een pre in dit verband, gezien de continue cashstroom van dit soort bedrijven; ze betalen gewoonlijk hogere dividenden. Pas wanneer dividend op “gewone” aandelen naar nul gaat kan pas het dividend op de pref en/of de rente op de bond in gevaar komen.

Contra cyclische fondsen
Sommige fondstypen presteren historisch gezien beter in een recessie en minder in stijgende/bull-markten zoals de laatste jaren. Dit geldt veelal ook voor zogenaamde mortgage REITs. Beleggen in dergelijke fondsen is dus anticyclisch.
Een voorbeeld is AGNC Investment Corp. (AGNC) met momenteel 10% dividendrendement.
Komt er een recessie aan en zo ja hoe heftig? Niemand weet het maar statistisch gezien kan die er wel komen binnen afzienbare tijd. Dan kan een fonds als AGNC een positieve bijdrage leveren aan de vermindering van de volatiliteit van je portefeuille en koerswinst is ook mogelijk. Daarom voegen we dit fonds toe aan de voorbeeldportefeuille.

Conclusie
Beleggen op basis van dividend is een defensieve beleggingsstijl die een reguliere cashflow voor beleggers genereert en bovendien veelal meer rust geeft, ook wanneer markten volatiel zijn. Wanneer jouw portefeuille een dividendrendement van 9% of meer heeft, dan wordt de gevoeligheid voor volatiliteit nog minder door een deel van je dividenden opnieuw te beleggen. We gaan voor dividenden, uitkeringen en rentebetalingen; belegen voor inkomen dus. Volatiliteit en rood/groen overzichten kunnen je een onrustig gevoel geven. Je kunt de impact ervan deels verminderen door bovenstaande type fondsen in je portefeuille op te nemen. Jouw inkomstenstroom blijft daarnaast stabiel ongeacht of de markt in bull,- of bear-mode is. “Sleep well at Night””, dat blijft het immers het doel.

Wel eens gehoord van een trailing stop?

Ken je het ordertype genaamd “trailing stop”? Ook jouw broker biedt deze mogelijkheid. Met een trailing stop profiteer je wél van een koersstijging, maar je beperkt jouw risico bij een koersdaling, of andersom.

Hoe werkt een trailing stop?
Hopelijk heb je wel eens het dilemma dat een van je fondsen (fors) in koers gestegen; je overweegt dan om het te verkopen en je koerswinst te incasseren. Maar je denkt ook dat het fonds misschien nog wel kan doorstijgen. Wat te doen? Mogelijk kun je dan gebruik maken van een trailing stop.

Een trailing stop lijkt veel op een “stop-loss” order. Alleen beweegt een trailing stop mee en een stop-loss order niet. Hierdoor kun je bij een trailing-stop profiteren van een verdere koersstijging voordat je (automatisch) verkoopt wat bij een stop-loss order niet zo werkt.

Een voorbeeld van een trailing stop order
Stel het aandeel X staat op dit moment op $10. Je stelt een trailing stop order in van $2. Dan verkoopt jouw broker aandeel X voor je als koers daalt van $10 naar $8. Hierbij is de werking gelijk aan dat van een stop loss order.

Echter, als het aandeel X eerst verder stijgt naar $14 dan wordt de verkoopprijs bij een trailing stop $14 – $2 = $12. Op deze wijze verkoop je het fonds met een winst van $2,-, ofwel $4 ten opzichte van de stop loss order van $8,-.
Door het instellen van een trailing stop kun je dus nog profiteren van een koersstijging maar ben je wel zeker van de verkoopprijs. Natuurlijk is de stijging in dit voorbeeld groot maar ook op de kleine orders kan het toch een voordeel opleveren. Je weet immers altijd wat jouw verkoopprijs is/wordt. Het lijkt misschien wat ingewikkeld maar dat is het absoluut niet. Zowel bij Binck als LYNX is duidelijke informatie beschikbaar. Probeer het eens zou ik zeggen.

De Portefeuille

Prefs boven $25, wat te doen?
Regelmatig krijgen wij de vraag wat te doen wanneer pref of babybond boven hun nominale waarde staan van $25 (of $100) en de call-date aanstaande is zoals bij MTBCP of RILYZ of zelfs reeds voorbij is. Het antwoord is dat we daar weinig of niets over kunnen zeggen. Vaak loopt de Pref of Babybond nog (lang) door na de call-date. Wanneer de prijs na de call-date hoger is/blijft dan $25 ($100) verwacht de markt dat het fonds (nog) niet wordt teruggeroepen, maar het kan natuurlijk altijd. Dus wanneer een dergelijk fonds boven de nominale waarde noteert, weet dan dat “terugroepen” altijd onverwachts kan gebeuren en je mogelijk wat koersverlies lijdt. Aan de ander kant; de inkomsten van Babybonds en Prefs zijn belastingvrij, dus zo veel kan er ook weer niet gebeuren.

Overige zaken
(CSWC) Capital Southwest
Wij hebben dit fonds januari jl. opgenomen in de portefeuille.
Men heeft recent het dividend al verhoogd met 2% naar $0.51 dividend.

(ARI) Apollo Commercial Real Estate Finance
Ofschoon de financiële resultaten van dit fonds geen reden tot zorg geven, heeft men toch besloten om het dividend te verlagen. De koers heeft hierop niet bovenmatig negatief gereageerd. Het dividend is verlaagd met 13% naar $0.40. Men heeft er wel bijgezegd dat het dividend gedurende heel 2020 op dit niveau zal blijven.

Omruilen USB-Etracs Fondsen?
Veel abonnees zijn (nog) in bezit van sommige zogenaamde Etracs-fondsen. Dat zijn fondsen die worden uitgegeven door een van de grootste banken ter wereld te weten de Zwitserse UBS-bank.
Het gaat om de fondsen CEFL en MORL (allen series A); zogenaamde Exchange Trade Notes (ETN). Door nieuwe Europese regelgeving (PRIPP) kunnen deze fondsen sinds begin 2018 helaas niet meer worden bijgekocht via Nederlandse brokers. Als gevolg van een reorganisatie binnen UBS-groep AG en UBS-Zwitserland heeft men al enige tijd geleden besloten om van al deze fondsen een B-series uit te brengen. De B-series zijn volledig identiek aan de A-series, gelijk geprijsd en beide (nog) beschikbaar en verhandelbaar.
Recent heeft UBS echter aangeboden om de A-series (een op een) om te ruilen voor de B-series Het gaat dan om:

  • MORL (series-A) omruilen voor MRRL (series B)
    Hier hebben we de portefeuille al op aangepast in juli 2019 (zie ook nieuwsbrief 07/2019)
  • CEFL (series-A) omruilen voor CEFZ (series-B)

Onze aanbeveling is om series-A te ruilen of te verkopen, omdat op termijn de verhandelbaarheid van series-A beperkter zal worden.
De A-series blijft nog minstens op de markt tot mei van dit jaar; daarna heef UBS het recht om de A-series van de markt te halen tegen de zogenaamde Net Asset Value (NAV).
Je ontvangt dan waarschijnlijk een lager bedrag terug dan wanneer je tijdig A zou hebben vervangen door B.
Wij zijn voornemens om CEFL binnenkort te verwijderen en te vervangen door CEFZ.

Toegevoegd
AGNC Investment Corp. (AGNC)
AGNC is een Real Estate Investment Trust van het type Mortgage-Reit. Men belegt in effecten gerelateerd aan de woningmarkt waarvan de hoofdsom en rentebetalingen worden gegarandeerd door een door de Amerikaanse overheid gesponsorde onderneming of een Amerikaanse overheidsinstelling. Het bedrijf heeft een haar hoofdkantoor in Bethesda (bij Washington). AGNC keert het dividend maandelijks uit; het dividendrendement bedrag momenteel ca. 10%.

Verwijderd
(LTSH) Ladenburg Thalmann Financial Services 7.75% Senior Note
De situatie m.b.t. dit fonds is voor ons als Nederlandse beleggers niet plezierig meer. Wanneer men er daadwerkelijk toe overgaat om het fonds naar een andere beurs te verplaatsen (OTC-beurs) dan is het voor ons moeilijk om nog te handelen via Nederlandse brokers. Kortom een afscheid uit praktische overwegingen.