Bronbelasting bij DeGiro niet altijd juist berekend

Met grote regelmaat krijgen wij vragen en opmerkingen over de verwerking van bronbelasting bij de diverse brokers. Ook tijdens de recente drukbezocht workshop van zaterdag 25 nov. jl. is dit onderwerp uitvoerig aan de orde geweest. Onze relaties doen hun zaken via diverse brokers zoals DeGiro, Binck, Alex, Lynx etc. Daarnaast werken sommigen via de brokerafdeling van hun eigen (huis)bank, zoals die van bijvoorbeeld ING, ABN of RABO.
In dit laatste geval lopen de zaken niet altijd even soepel. De grootbanken zijn veelal niet goed in staat om specifieke fondsen uit de voorbeeldportefeuille snel beschikbaar te maken. Daarnaast wordt de bronbelasting regelmatig op een onjuiste wijze verwerkt of tegen een verkeerd percentage (automatisch) ingehouden. Dat geeft vaak extra rompslomp voor u als belegger.

DeGiro: probleem met preferente aandelen.
Een dergelijk probleem doet zich constant voor bij DeGiro m.b.t. preferente aandelen. Zoals u weet bestaat onze (gespreide) voorbeeldportefeuille uit talloze type fondsen. Een van deze types zijn preferente aandelen. Amerikaanse preferente aandelen vormen een belangrijke component in onze portefeuille omdat:

  • Altijd een vast dividend (rente) wordt uitgekeerd.
  • Ze meestal erg stabiel zijn.
  • De koers zich veelal beweegt rondom de intrinsieke waarde (meestal ca. 25 dollar).
  • De bronbelasting 0% bedraagt (zoals aangegeven de voorbeeldportefeuille).

Over dit laatste punt krijgen wij veel “klachten” over DeGiro m.b.t. de inhouding van bronbelasting. Men rekent consequent 15% bronbelasting op Amerikaanse preferente aandelen terwijl dit 0 % moet zijn.
Feit is namelijk dat de uitkeringen van Amerikaans preferente aandelen moeten worden beschouwd als rente-inkomsten (geen dividend). Daarom is 0% bronbelasting van toepassing.

In de antwoorden va DeGiro krijgen wij/onze relaties steevast te horen dat hun Amerikaanse broker/tegenhanger dit zo regelt.

Wij hebben deze situatie inmiddels aangekaart bij de directie van DeGiro; gevraagd een einde te maken aan de verwarring en de beleggers alsnog te compenseren. Daarbij hebben wij er wederom op gewezen dat collegabrokers, waaronder Binckbank, wel altijd de juiste 0% bronbelasting in rekening brengt.

Wij wachten de officiële reactie van DeGiro af en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.