Ik heb een probleem bij het inloggen

Als het inloggen niet wil lukken, betekent het vaak dat het abonnement is verlopen. Bijvoorbeeld om je het zelf hebt gestopt, of omdat automatisch verlenging van het abonnement niet is …

Abonnement einddatum/beëindigen

Op de Account-pagina kun je zien tot hoe tot wanneer je abonnement loopt. En je kunt je abonnement eventueel cancelen. In dat geval wordt de automatische verlenging stopgezet. Je kunt …