Actueel 24 februari 2021

Amerika, de stand van zaken

Een van de redenen waarom de VS in onze ogen de beste plaats is om te beleggen, is de enorme flexibiliteit, innovatiekracht en drive m.b.t. de economie en economische prestaties. Dat is wat mij altijd heeft geboeid (en verbaasd) tijdens mijn veelvuldig verblijf in de VS als medewerker van diverse grote Tech/ICT bedrijven. Ook nu zie je de unieke veerkracht en dynamiek aldaar, die ik altijd hoger in het vaandel heb gehad dan die in Europa. Natuurlijk is de enorme drang tot presteren niet altijd even plezierig, zeker wanneer het alleen maar draait om groei, winst en geld. Toch zie je gelukkig dat juist nu de drang tot presteren en groeien ook op grote schaal in lijn wordt gebracht met de noodzakelijk wereldverbeteringen voor ons allemaal. Denk aan gezondheidszorg, groene-energie, klimaat etc. Wat is daar gaande?

Joe Biden is officieel beëdigd als president van de Verenigde Staten. In het licht van bovenstaande doelen is dat voor velen een verademing. Kunnen we al iets zeggen over wat dat gaat betekenen voor de aandelenmarkten? Het mooie van de aandelenmarkten is dat ze toekomstgericht zijn. Voor de aandelenmarkten in de VS  behoort de corona-pandemie tot het verleden, ondanks het feit dat er enorm veel slachtoffers te betreuren zijn. Veel investeerders zien de economie weer opengaan. Mensen gaan weer reizen, bezoeken winkelcentra, restaurants, theaters, etc., kortom alles wordt weer normaal volgens de meeste Amerikanen met hun bekende optimisme.
De Biden-regering is voornemens om economie nog verder te stimuleren. Ook de uitgaven voor infrastructuur zullen toenemen en dat mag ook wel. We zien dat deze voornemens de markt omhoog duwen. Daar komt bij dat Mevrouw Yellen door Biden is aangesteld als Minister van Financiën. Zij wordt gekarakteriseerd als de “duif van alle duiven” omdat ze als voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank de economie fors geholpen heeft aan herstel. En opnieuw heeft ze recent extra stimuleringsmaatregelen aangekondigd. Intussen blijft de rente voorlopig rond de nul tot waarschijnlijk 2023.
Late we eens kijken naar wat recente ontwikkelingen.

Tech
De grote Amerikaanse Tech-fondsen zoals Google, Amazon, Facebook, Apple etc. blijven maar groeien, dat is nauwelijks nog nieuws.
Maar naast deze grote bekende Tech-fondsen is er een enorme hoeveelheid andere c.q. nieuwe Tech-bedrijven actief op talloze terreinen, met name daar waar de groeikansen de komende jaren enorm zouden kunnen zijn.
Dan moet je denken aan crypto-currencies en vooral de onderliggende blockchain-technologie, medische en Artificial Intelligence (AI) toepassingen, bio-informatica, nieuwe/groene energievormen en technieken, klimaat technologieën, Financial Tech (Fintech), transporttechnologie etc. Zelfs de ruimtevaart komt geleidelijk in handen van Tech-bedrijven.
Kortom, in de VS gebeurt dit allemaal op grote schaal en biedt daarmee een ware snoepwinkel voor beleggers die van deze ontwikkelingen willen meeprofiteren. Het is ook goed om te zien dat veel van deze ontwikkelingen tot doel hebben om het grote problemen van onze wereld te tackelen. Helaas moeten we constateren dat Europa op veel van deze terreinen minder actief/prominent is.

Cash
Een van de andere redenen waarom het beurssentiment zo positief is betreft de enorme hoeveelheid contant geld die aan de zijlijn stond/staat voorafgaand aan de verkiezingsuitslag en het vaccinnieuws. In eerdere nieuwsbrieven hebben we al geschreven over de enorme  “cash-bubble”.
De beurskrach van een jaar geleden lijkt helemaal vergeten. Ook zien de meeste analisten in de VS geen nieuwe beurskrach in de toekomst die veroorzaakt zou kunnen worden door Tech zoals in 2000, het einde van de internet-bubbel. Tech is nu immers mainstream, uiterst omvangrijk en niet meer weg te denken in ons dagelijks leven.

Dividend aandelen nog steeds koopwaardig
Dit alles samen betekent een prima moment om aandelen met een hoog dividend te kopen voordat dit geld de beurzen bereikt en je daarna duurder uit bent. Het gemiddelde dividendrendement is natuurlijk wel gedaald de laatste maanden maar er zijn nog steeds veel kansen. Zo zijn BDC’s nu aantrekkelijk met hoge dividendrendementen, en ook veel prefs bieden mooie dividenden vooral die van REIT’s, MLP’s en sommige financiële instellingen Ook vele CEF’s hebben aantrekkelijke dividendrendementen.

Total Return
De huidige markt biedt momenteel ook goede kansen om (deels) voor “Total Return” te investeren. Je ontvangt dividend maar tegelijkertijd probeer je ook koerswinst te behalen; je eet van twee wallen dus. Dat kan in een periode met een positief beursentiment, zoals nu, heel aantrekkelijk zijn. Bij sommige fondsen met name bij REIT’s, BDC’s en aandelen-CEF’s kun je nu mikken op dubbel-digit resultaten op basis van dividend + koerswinst. Soms is/lijkt het dividend dan laag (voor onze begrippen) maar de kans op koerswinst is extra hoog. Zoals je weet spreken we dan van “Total Return”. We laten veelal de AATR (Average Annual Total Return) plaatjes zien tijdens onze webinars en ook in de nieuwsbrieven/actueel. Dan zie je het gemiddelde jaarlijkse resultaat over bijvoorbeeld de afgelopen 6-10 jaar.

In de Easy Income Portefeuille, die alleen CEF’s omvat, laten we het AATR-percentage voor alle fondsen zien. Average Annual Total Return = Gemiddelde jaarlijkse totale opbrengst. Ze liggen tussen 7 en 15% per jaar over de afgelopen 10 jaar met een uitschieter naar 25%/jaar (BST). Dit is inclusief herbeleggen van je dividend. Je kijkt weliswaar terug in de tijd maar een goede “return historie” geeft ook vertrouwen voor de toekomst.
Als je bijvoorbeeld mee wilt liften met alle (Tech)ontwikkelingen de komende jaren en je gelooft in een voorlopig positief beurssentiment, dan zou je ook eens met deze blik kunnen kijken en een aantal fondsen met een hoog historisch AATR in je portefeuille kunnen opnemen. Dus dividend + (kans op) koerswinst+ herbeleggen.

Bij REIT’s was de AATR altijd al hoog met bijna 15% gemiddeld over de afgelopen 20 jaar. Maar ook bij sommige aandelen-CEF met name Tech-CEF’s zoals Tekla Healthcare Investors (HQH) zie je een hoog ATTR van 15% over de laatste 10 jaar. Een extreem voorbeeld hiervan is BlackRock Science and Technology Trust (BST). Hier is momenteel het dividendrendement slechts 3.8% maar de AATR over de afgelopen 7 jaar is maar liefst gemiddeld 25%/jaar.

Tip:
Ook lijkt een recent nieuw fonds van BlackRock in deze categorie te gaan vallen, althans dat denkt de markt. Het gaat om BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II BMEZ, dat afgelopen jaar in no-time de op 4 na best presterende CEF werd met een koerswinst van 60%. Dat zal wel niet zo blijven maar met (veel) minder zijn we ook gelukkig. Bij BlackRock, als grooste vermogensbeheerder van de VS hebben actieve fondsmanagers als geen andere de juiste Tech-bedrijven weten te selecteren, een knappe prestatie.

Conclusie
Beleggen in (uitsluitend) hoogdividendaandelen betekent het opbouwen van vermogen via dividendinkomsten via een rustige methodiek voor langere termijn. Maar je kunt ook bijna voorspellen dat sommige markten momenteel kansen bieden op hogere resultaten op basis van (een hoge) AATR. Je kunt daarvoor fondstypen benutten zoals sommige aandelen-CEF, REIT’s en BDC’s  voor een beperkt deel van je portefeuille.  De enorme koersstijgingen van de grote Tech-fondsen zullen wel afvlakken. Maar talloze ander tech-initiatieven bieden mooie kansen in de komende jaren. Veel dividendaandelen zijn toch nog relatief goedkoop. Dit ondanks de recente rally. De rally voor “high dividend aandelen” is nog maar net begonnen. Je kunt nu nog hoge divdenden vastzetten. Verdere koerstijgingen betekenen immers lagere dividenden. Vaak wordt hoog dividend gezien als een hoog risico maar dat klopt absoluut niet. Bij een rente van nul en een enorme contant-geldbubble zullen koersen in 2021 waarschijnlijk verder stijgen. Uiteindelijk is het liquiditeit die de markten drijft en we zwemmen er in. Beleggers zullen obligaties de rug toekeren en geld in aandelen willen beleggen; dat is gaande. Hoog dividenden en enige “mooie AATR-fondsen” toevoegen lijkt de weg voor 2021.

CEF, de ins en outs

Nu we sinds 1 januari van dit jaar zijn begonnen met het Easy Income Plan (naast het bestaand Actieve Income Plan) krijgen we ineens veel meer vragen over de achtergrond van Closed end Funds. En dat is logisch omdat CEF’s een aanzienlijk deel uitmaken van beide voorbeeldportefeuilles, bij het EIP zelfs 100%.

CEF’s zijn een HD-categorie waar veel (nieuwe) abonnees en/of Nederlandse/Belgische beleggers aan moeten wennen omdat een dergelijk fondstype nu eenmaal niet bij ons voorkomt. Vandaar we er graag nog wat praktische informatie toevoegen aan eerdere artikelen hierover.

Opmerking
Op voorhand kunnen we zeggen dat, wanneer je niet inhoudelijk geïnteresseerd bent in alle facetten van Closed end Funds, je vanzelfsprekend deze informatie niet hoeft te lezen. Je kunt rustig de fondsen uit de voorbeeldportefeuille kopen zonder inhoudelijke kennis van onderstaande. Aan de andere kant kan het wel interessant en nuttig zijn voor mensen die wat meer over de ins en outs van Closed end Funds willen weten.

Zoals je inmiddels weet kun je een CEF zien als aandeel van een beursgenoteerd bedrijf met slechts één soort bezittingen te weten aandelen/effecten van andere bedrijven. Een CEF bezit dus geen andere “assets” zoals machines, gebouwen etc. Wel wordt iedere CEF gemanaged door fondsbeheerders.

Veel beleggers vragen zich af hoe het (goede) managers van CEF’s lukt om meestal dividendrendementen van 7-10 % te realiseren, terwijl de bezittingen/assets van de CEF hooguit gemiddeld 4-6% renderen. Is dit te mooi om waar te zijn of is er een logische verklaring voor?

Closed-end fondsen zijn prima HD-fondsen voor inkomensbeleggers, vooral diegenen die het dividend regelmatig herbeleggen en zo mogelijk extra investeren wanneer de koersen eens een dip/correctie vertonen. M.b.v. (hoge) contante dividenduitkeringen creëren we onze eigen groei in plaats van afhankelijk te zijn van wachten en hopen op koersstijgingen. Dit is een van de belangrijkste kenmerken die Closed-end Fondsen zo aantrekkelijk maken.

Beleggers kunnen vaak CEF’s kopen met kortingen van 5-10% of meer.
In dit verband spreekt men bij CEF’s ook over discounts & premium; hoe zit dat dan precies? Daarover straks meer.

Hoe kunnen CEF’s ca. 8-9 % rendement/jaar opleveren?
Een van de redenen is dat CEF’s gebruik kunnen maken van een bescheiden hefboomwerking, welliswaar streng reguleerd tot maximaal 30%. Ze kunnen geld (bij) lenen tegen de laagste rentetarieven die meestal niet beschikbaar zijn voor particuliere beleggers. 70% van alle Closed-end fondsen gebruikt een of andere vorm ervan. Hierme kunnen CEF’s aanzienlijk extra rendement behalen op hun bezittingen.

CEF’s zijn ook ideaal voor het aanhouden van minder liquide maar vaak hoger renderende “assets” (zoals high yield obligaties, senior secured loans en converteerbare obligaties, preferente aandelen etc). In de voorbeeldportefeuille zijn ondermeer ISD, AVK en HTD daar voorbeelden van.

Tot slot kunnen de bezittingen van een CEF ook in waarde stijgen met name bij CEF’s die beleggen in aandelen. CEF’s zijn niet primair ontworpen voor het behalen van koerswinst maar men kan wel de waardestijging van de portefeuille doorgegeven in de vorm van dividend.

Ook de beurskoers koers van de CEF zelf kan stijgen. Daarmee kan een CEF dus ook een hoog AATR realiseren (dividend + koerwinst), zeker bij een positief beurssentiment en in groeimarkten, zoals we in onze inleiding heben laten zien bij CEF’s als BST en HQH.

Dit alles bij elkaar maakt dat CEF-beleggers aanzienlijk hogere rendementen kunnen behalen tot wel 8-9 % op effecten/aandelen dan wanneer je deze zelf apart zou hebben gekocht op de beurs als ze al beschikbaar zouden zijn voor particulieren.  Daarom zijn CEF-dividendrendementen veelal 3-4 hoger dan bij een vegelijkbare indextracker (ETF) in dezelfde markt.

Premie & discounts
Een uniek kenmerk van Closed-end Fondsen is dat je ze niet kunt kopen/vekopen tegen hun intrinsieke waarde; dat is de beurwaarde van hun bezitingen ook wel Net Asset Value genoemd. Je koopt/verkoopt een CEF gewoon tegen de beurskoers van dat moment. Deze beurskoers kan mogelijk hoger zijn dan de huidige NAV van het fonds (d.w.z. je betaalt een premie) of lager (d.w.z. je koopt met met korting). Deze “closed end functie” beschermt beleggers ook tegen een eventuele run op het fonds en maakt CEF’s ook ideaal voor het aanhouden van complexe en minder liquide effecten/aandelen. Het kopen van een CEF met korting is vaak interessant en voordelig.

Een voorbeeld:
Een CEF bezit een portefeuille van $100.000 aan bedrijfsobligaties die een gemiddelde rente van 6% betalen. Dat is $6.000 per jaar aan rente-inkomsten. Maar stel dat je die portefeuille zou kunnen kopen met 10% korting; dus voor $90.000. Dan zou je nog steeds $ 6.000 aan inkomsten ontvangen (6% van de nominale waarde van $ 100.000), maar jouw rendement zou nu 6,7% zijn op basis van 90.000 die je daadwerkelijk hebt betaald. Die 0,7% is een “bonusrendement”, omdat je een rendement van 6,7% krijgt i.p.v. 6%.

Er zijn vaak geen duidelijke redenen waarom een CEF handelt met een premie of met een korting, maar een aantal factoren wordt meestal genoemd zoals marktredenen, prestaties/reputatie van fondsbeheerder (zoals Pimco waar je voor sommige fondsen zelfs een forse premie betaalt), historische dividend-prestaties en de beleggingsstrategie.

Voor inkomensbeleggers zijn kortingen een duidelijk voordeel, omdat we activa/bezittingen van de CEF kopen voor minder geld dan hun totale marktprijs. Daardoor werken er uiteindelijk meer “assets” voor ons dan waarvoor we eigenlijk hebben betaald. Het voert hier te ver om de overige details te bespreken maar wanneer je een fonds koopt met een discount loopt je dus minder risico; er zit een risicobuffer in.

Het verschil van 0,7% lijkt op het eerste gezicht misschien niet veel maar kan na verloop van tijd een grote impact hebben op het totale rendement en de groei van je vermogen. Denk hierbij aan Einstens 8-ste wereldwonder.

Constante kortingen – goed of slecht?
Veel beleggers kopen CEF’s graag met korting, maar daarna hoopt men vaak dat die korting gaat verdwijnen, verminderen of zelfs overgaat in een premie, zodat met winst verkocht kan worden. Dat gebeurt vaak maar het hoeft niet. Maar wat als dat nooit gebeurt en het fonds voor langere tijd met een forse korting van 8,10 of 12% te koop blijft. Moet je het fonds dan vermijden? Niet per se. Als de korting een indicator is van een “probleem” dan misschien wel. Maar als het een gezonde CEF lijkt met een aantrekkelijk betaalbaar dividend, zich voor jou in een “leuke markt” beweegt en over ervaren fondsmanagers beschikt, dan zou ik me niet laten afschrikken door een permanente korting.
Zoals gezegd, op langere termijn is het een groot voordeel om meer activa voor je te laten werken tegen een lagere prijs en dus een lager risico.

Conclusie
Kortingen en hefboomwerking zijn voor CEF’s belangrijk om hogere opbrengsten te kunnen realiseren. Daanaast is natuurlijk evetuele koerswinst voor de CEF zelf belangrijk. Er zijn dus nogal wat variabelen. De beheerskosten van een CEF bedragen overigens 1-1,2%.
Wij zijn fan van CEF’s mede om de redenen zoals hiervoor genoemd. CEF’s zijn flexibel en kunnen beleggen in vele soorten bezittingen/assets. Er zijn ca. 600 CEF’s in de VS. Daaronder natuurlijk goede en minder goede. Dat blijft de kunst van het selecteren voor onze voorbeeldportefeuille.
In elk geval kun je met CEF vrijwel nooit geld verliezen op termijn, dat is een plezierig vooruitzicht. Helaas zijn sommige CEF’s niet te koop via Binckbank maar voor onze voorbeeldportefeuille doen we ons best om CEF’s op te nemen die bij alle brokers verkrijgbaar zijn. En dat lukt aardig.


Vragen van Lezers

Na het recente Binck-Webinar, waar ik te gast, was hebben we veel (extra) lezersvragen ontvangen; hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor een ieder nuttig zijn.
Overigens, heb je zelf een vraag dan zijn er twee mogelijkheden. Plaats hem in het Forum (zie verderop) of gebruik het formulier op de Contactpagina (eerst inloggen). Dus stel de vraag nooit via bv. een reply op een nieuwsbrief o.i.d. Want dan ben je er niet zeker van dat wij de vraag onder ogen krijgen.

Vraag van Martijn:
Tijdens het Binck webinar stond in het getoonde fonds-overzicht de kolom Premium/Discount. Deze zie ik echter niet staan in de voorbeeldportefeuille. Waar kan ik deze informatie vinden?
Is de voorbeeldportefeuille real-time of wat is de frequentie van verversen?
Ik wil starten met de opbouw van een eigen portefeuille, nu zou ik graag wat extra informatie willen hebben:
Wat is een goed bedrag per fonds als je wilt starten?
U noemde RIC-fondsen die 90% van de winst moeten uitkeren; ik zie ze in de voorbeeldportefeuille niet staan of is er een ander fondstype/codering voor? Laat je dividend altijd als cash of als stock uitkeren?
PS: Uw boek bevalt trouwens erg goed, prettige schrijfstijl

Antwoord:
In de voorbeeldportefeuille van het EIP staan wel de discount/premie percentages genoemd, omdat deze alleen van toepassing zijn bij Closed end Funds. De voorbeeldportefeuille is real-time v.w.b. koersen, jaardividend en dividendrendement.
Ik zou beginnen met de opbouw van een portefeuille met eenzelfde bedrag per fonds. De hoogte van de investering maakt niet uit maar initieel 500-1000 euro/fonds lijkt een minimum als richtlijn.
RIC-fondsen zie je niet op deze wijze vermeld in de portefeuille, maar dat betreft uitsluitend REIT’s en BDC’s, die niet in het EIP voorkomen (wel bij AIP).
Het dividend is altijd cash, je wilt immers herinvesteren en dat kan ook in andere HD-fondsen natuurlijk.

Vraag van John
Ik heb inmiddels een abonnement bij jullie afgesloten. Ik ben niet de jongste meer (71) maar vind beleggen leuk dus heb ik voor de AIP-versie gekozen. 
Ik heb niet altijd zin om met de beurs bezig te zijn en heb al van alles gedaan: opties enz. In maart 2020 veel verloren en toen bijgekocht en nu weer aardig ingelopen maa ruw manier van beleggen lijkt me ook zeer interessant. 
Ik ga een portefeuille, zoals u vermeld in het boek, opbouwen met spreiding in tijd en sectoren, maar twijfel of ik steeds 1 fonds zal kopen of van een aantal fondsen een gedeelte?  Wat is wijsheid?  Ook wil ik u vragen of er een beschermingstechniek bestaat om de portefeuille in slechte tijden te beschermen? Zoals u meldt stuur je meer op dividend dan op koers maar het helemaal negeren vind ik nou ook weer zowat.

Antwoord:
V.w.b. de opbouw van je portefeuille het volgende. Onze suggestie is om geleidelijk eerst toe te werken naar een gespreide portefeuille van “veel” fondsen (10-30) met een lagere investering per fonds. Dus ook spreiden in de tijd. Kijk ook eens bij de “Actueel” van 24 dec 2019; het artikel “Wel eens gehoord van SWAN?”
Het afdekken van de portefeuille tegen koers/dollar risico kan natuurlijk maar blijkt toch niet zo eenvoudig. Je komt al snel terecht bij hedging, of stoploss orders, die als nadeel hebben dat je bij een korte dip je fondsen kwijt bent.
Bovendien wil je als dividendbelegger soms juist bijkopen na een dip voor een hoger dividendrendement. Zelf doe ik het daarom niet, maar dat betekent soms toch wel een “dip uitzitten tot betere tijden”, maar die komen altijd weer terug.

Forum wint aan populariteit

Sinds de start van ons forum zien we een groei van het gebruik. Inmiddels is al een 15-tal onderwerpen geopend waarover abonnees hun zegje kunnen doen.
Onderwerp zoals groen-beleggen, broker-zaken, nieuwe aankopen, US-belastingen, bronbelasting etc. zijn hier voorbeelden van. Kijk gerust eens mee of snijd zelf een nieuw onderwerp aan. Twee (of meer) weten altijd meer dan een.

BDC’s nu aantrekkelijk

Heb je al eens een Business Development Corp. (BDC) in je portefeuille opgenomen? Analisten in de VS zijn ervan overtuigd dat veel BDC’s op dit moment koopwaardig zijn met hoge dividendrendementen tot wel 10% en een aanzienlijke kans op extra koerswinst. Echte “AATR-kanshebbers” dus. Ook denkt men dat dividendrendementen dit jaar minder zullen worden als gevolg van verdere koersstijgingen, mede als gevolg van de vraag naar kapitaal voor nieuwe investeringen. Dus overweeg eens een BDC. Houd er wel rekening mee dat BDC’s op korte termijn meer dan gemiddeld gevoeliger zijn voor beurssentiment, renteontwikkelingen etc. Op langere termijn kun je mooie “Totaal-resultaten” behalen zoals bij:

Newtek Business Services Corp. NEWT
NEWT hebben we recent in januari opgenomen in de voorbeelportefeuille. Je hebt gezien dat dat NEWT over de afgelopen 10 jaar ruim 17% rendement heeft opgeleverd per jaar

ARES Capital (ARCC)
ARCC is de grootste BDC in de VS met momenteel ca 8% dividendrendement en veel investeringen/deelnemingen in de “middle-market”. Kans op koerswinst bij verder herstel Amerikaanse economie lijkt ook in het verschiet. Gemiddeld over de laatst 10 jaar heef ARCC ruim 10% rendement/jaar opgeleverd.

Capital Southwest (CSWC)
CSWC blijft een van onze favorieten met 11% Yield. Men heeft het dividend voor maart ook alweer verhoogd n.a.v. goede kwartaalcijfers. Zie ook de Actueel van januari 2020 over CSWC.

Saratoga Investment Corp. (SAR)
Saratoga Investment Corp. heeft een grote veerkracht getoond en is bijna volledig herstelt tot het niveau van vóór de pandemie. SAR heeft een hoogwaardige portefeuille die goed gediversifieerd is. De balans is sterk om ook dit jaar nieuwe investeringen te doen. Hoewel het dividend in 2020 is verlaagd uit voorzorg, is er potentieel voor dividendverhogingen.  SAR heeft over de afgelopen 10 jaar gemiddeld 13%/jaar opgeleverd.

Horizon Technology Finance (HRZN)
Ook deze BDC lijkt koopwaardig, met name omdat men in jonge Tech-bedrijven investeert. Het dividendrendement is ca 9% dat maandelijks wordt betaald.

Videos

Wil je (nog eens) weten wat “beleggen voor (passief) inkomen” inhoudt en hoe je dat moet doen? Bekijk dan eens onze video op YouTube. En misschien heb je familie, kennissen of relaties in je omgeving die ook geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de methodiek van hoogdividend-beleggen? Dan is het bekijken/doorsturen van deze link een eerste stap.

Heb je wat meer tijd, dan is opname van de Binck webinar de moeite waard. Peter Siks nodigde me uit om te vertellen over de mogelijkheden van hoogdividend-beleggen. Siks SIks is behalve beleggingstrainer ook auteur van het bekende boek ‘Beleggen voor Dummies’. Hij weet wat precies wat beginnende en gevorderde beleggers bezighoudt en speelde daar tijdens het webinar perfect op in blijkens de vele positieve reacties. Daarom deel ik hier graag de link naar de opname van het webinar. Klik hier en ga er eens rustig voor zitten zou ik zeggen.

De Voorbeeldportefeuille

De voorbeeldportefeuille lijkt op dit moment stabiel, alle dividend worden betaald en er is op dit moment geen reden om grote wijzigingen aan te brengen.
Wel gaan we onze positie m.b.t. “infrastructuur” veranderen door het vervangen van “Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund (MFD)” door een andere CEF te weten “BlackRock Utility&Infrastructure Trust (BUI)”. Beide fondsen vinden hun bestaansrecht in investeringen in nuts-, en infrastructuurbedrijven maar BUI doet dat aanzienlijk beter (en groener) dan MFD.

Portefeuille wijzigingen

Verwijderd
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund (MFD).
MFD heeft het dividend vorig jaar verlaagd en daar is het bij gebleven. Het fonds heeft ook een forse koersdaling laten zien de afgelopen 10 jaar. Toch hebben we van het fonds kunnen profiteren op basis van gemiddeld 5.2 % “Total Return” per jaar. Maar we gaan liever voor het dubbele.
Voor de goede orde; het eventueel verwijderen van MFD uit je eigen portefeuille is vanzelfsprekend jouw eigen beslissing.

Toegevoegd
BlackRock Utility & Infrastructure Trust (BUI)
BUI heeft het de afgelopen jaren prima gedaan in de nuts en energiesector. De strategie van BUI is betrekkelijk eenvoudig namelijk het kopen van aandelen en het schrijven van opties om het rendement te verbeteren.
Het fonds werkt zonder hefboom. BUI heeft focus op de “Power Opportunity’s” sector; dat zijn bedrijven die betrokkenheid zijn bij hernieuwbare/schone energievormen. Men belegt bijvoorbeeld in NextEra, ‘s-werelds grootste producent van energie uit wind en zon. BUI heeft dus focus op de snelle groei van schone energiebronnen ter vermindering van de CO2 uitstoot.
Een ander voordeel van BUI is dat men wereldwijd investeert en voor 50% buiten de VS. Je kunt het fonds vandaag kopen tegen een kleine premie met een dividendrendement van 5.7%. Dat lijkt misschien wat laag voor onze standaard, maar onze verwachting is dat het jaarlijkse rendement zeker op het dubbele kan uitkomen van ca 10%, inclusief koerswinst zoals de laatste 10 jaar. En, het is ook wel fijn om een groenfonds in portefeuille te hebben.

Overige portefeuille zaken
Arbor Realty Trust (ABR)

Arbor Realty Trust heeft opnieuw het dividend verhoogd naar $0,33/aandeel, een stijging van 3,1% ten opzichte van het laatste dividend.

Newtek Business (NEWT)
NEWT heft het dividend verhoogd van 0.47 $ naar0.50 $ /aandeel.