Actueel Easy Income plan – 1 januari 2021

Zoals je weet zijn we dit jaar gestart met een nieuwe abonnementsvorm te weten het Easy Income Plan (EIP). Het verheugt ons dat dit plan al een snelle vlucht neemt vanaf de start en dat jij je reeds als abonnee hebt ingeschreven.
Zoals je weet plannen we elk kwartaal een uitgebreide update (genaamd EIP-Actueel) beschikbaar te maken, maar tussendoor zullen we ook regelmatig van ons laten horen, zoals nu.

Wij kunnen ons voorstellen dat je er als nieuwkomer nog even in moet komen. Beleggen met dividend als focus is nu eenmaal anders. Je vraagt je misschien af welke soorten Closed end Funds in de voorbeeldportefeuille zitten v.w.b. marktsegment, vooruitzichten, risico’s etc. Misschien wil je ook wel weten waarom deze fondsen “Closed end” heten?

Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat je nog niet alle facetten van de Voorbeeldportefeuille kunt overzien; wat betekenen alle kolommen nu precies?  En, het kan zijn dat je het kopen en verkopen van fondsen nog niet helemaal in de vingers hebt via jouw broker?

Vanzelfsprekend kunnen we niet alle vragen in een keer beantwoorden. Je zult zien dat je er een beetje in moet groeien. Je hebt als belegger in het EIP te maken met slechts een fondstype. Dat leert snel.

Kortom, je bent begonnen met het EIP en misschien heb je intussen zelfs al jouw eerste dividend ontvangen.
Ons advies blijft natuurlijk om het CEF-Whitepaper en het boek te lezen; dan wordt alles (nog) begrijpelijker.

Tevens zullen we in onze EIP-Actueel steeds wat artikelen meenemen vanuit de rubriek Actueel van het “Active Income Plan (AIP)”, waarvan wij denken dat ze ook voor EIP-abonnees van belang kunnen zijn.

Veel succes gewenst namens “Team Beter beleggen dan de bank”

Blijf niet aan de zijlijn, maar maak wel een goed plan
[Bron: “Actueel AIP” januari 2021]
Met een goed beleggingsplan kun je emoties beter hanteren bij investeringsbeslissingen. Angst ligt altijd op de loer, zeker wanneer de markt een correctie ondergaat en dat is menselijk. Meestal leidt door angst gedreven actie ertoe dat je als belegger uiteindelijk onnodige verliezen lijdt, bijvoorbeeld door paniekverkopen. Dat zagen we ook tijden de crash in maart.
Met een plan beleg je rustiger en met minder emotie. Selecteer gewoon fondsen die goede vooruitzichten bieden. Als je dividendbelegger bent zou jouw plan kunnen zijn om toe te werken naar een (pensioen/passief) inkomen of kapitaal over x jaar. Zonder plan weet je vaak niet waarom je eigenlijk belegt.

Voorbeeld: je werkt toe na een bedrag van $100.000

Vuistregels
Als je eenmaal een plan hebt, kun je een aantal vuistregels benutten om jouw inkomstenstroom te op te bouwen en/of in stand te houden te weten:

1. Zorg ervoor dat jouw portefeuille goed gediversifieerd is:
Vroeg of laat zul je fouten maken, dat geldt bijna voor iedereen. Een fout maken met een beperkt deel van jouw portefeuille is niet zo erg, zelfs als die fout resulteert in een redelijk verlies. Maar een gespreide en gediversifieerde portefeuille beschermt je tegen volatiliteit en versterkt de stabiliteit van je inkomstenstroom.
Tip: Investeer minder per fonds maar kies voor veel fondsen en investeer ook in de tijd.

2. Probeer consequent te herinvesteren in nieuwe dividendfondsen
Dit leidt op termijn tot steeds meer dividend/inkomsten. Zorg ervoor dat je elke maand (een deel van) je dividend opnieuw investeert. Investeer zo mogelijk ook maandelijks wat extra geld. Zo groeit jouw inkomen elke maand een beetje. Hoe meer je (her)investeert, hoe sneller je inkomen zal groeien

3. Focus op het inkomen/dividend: fondsenkoersen in jouw portefeuille fluctueren altijd
Beurskoersen zijn per definitie onstabiel. Ze veranderen letterlijk van minuut tot minuut. Dit kan een onrustig gevoel geven zowel bij groene als rode beurskoersen. Door je te concentreren op inkomen, kun je er makkelijker mee omgaan. Bovendien; wanneer koersen dalen biedt dat een uitgelezen kans om tegen een lagere prijs “inkomen te kopen” op basis van een hoger dividend. Naarmate jouw inkomstenstroom groeit, zal de waarde van jouw portefeuille op termijn verder meegroeien.

4. Investeer in overeenstemming met jouw persoonlijke situatie en risico-tolerantie.
Voor stabiel dividend/inkomen raden we aan om 40% – 50% van de portefeuille te beleggen in vastrentende waarden zoals preferente aandelen, obligaties en babybonds, al of niet via CEF’s. De Conservative-portefeuille is hierop gebaseerd. Hier is dividend leidend, koerswinst is minder waarschijnlijk.
Mensen met een iets hoger risk/reward profiel kunnen daarnaast gebruik maken van fondsen in de Advanced-portefeuille, die naast dividend ook kans biedt op koerswinst. Daarmee ontstaat op termijn gemiddeld een hogere jaarlijkse opbrengst.

5. Timing is niet te doen
Het is vrijwel ondoenlijk om te bepalen op welk moment je een fonds zou moeten kopen of verkopen. Probeer dat ook niet. Geleidelijk (bij)kopen door het jaar heen is effectiever.

6. Blijf niet aan de zijlijn, dat levert nooit iets op
Zowel in een bullmarkt als bearmarkt hoef je niet aan de zijlijn te blijven. Kies voor kwaliteitsfondsen/bedrijven en focus op het verhogen van jouw inkomen; maak dat 2021 hoger is dan 2020.

Kosten van CEF’s

De EIP-Voorbeeldportefeuille bevat ca 10 – 12 Closed end Funds (CEF).

CEF’s zijn prima voor inkomsten-beleggers omdat ze een groot deel van hun winst als dividend uitkeren. Maar sommigen vinden de kosten van CEF’s te hoog. CEF’s worden immers bestuurd door managers die geld kosten.  Hoe zit dat nu precies?

Wanneer je je auto wilt laten repareren of je huis wilt verbouwen, kies je dan voor de eerste de beste reparateur of aannemer? Of zoekt je een professional met kennis en een goede reputatie? Dat geldt, ook voor het kiezen van een CEF.

Een CEF met een goed/ gespecialiseerd management mag daarom best wat kosten qua beheer, indien de resultaten er naar zijn natuurlijk. In het algemeen is de beheersvergoeding bij een CEF ongeveer 1-1,2% en wanneer men ook met een hefboom werkt (geleend geld) dan wordt dat 2-2,2 %. Bij goede CEF’s zijn deze kosten alleszins acceptabel.

Daarom is het kiezen van een CEF met ervaren management cruciaal en dat proberen we. Overigens worden CEF-beheerskosten betaald uit de opbrengsten; ze worden niet afgetrokken van uw dividenden. Wanneer je toch kiest voor een ETF (index tracker) in dezelfde sector/marktsegment, dan zijn de beheerkosten veelal maar 0,12 %. Maar bij CEF ontvang je gemiddelde 3-4 keer meer dividend dus aanzienlijk meer waar voor je geld; dat mag iets kosten toch? CEF’s zoals RQI, HQH en BST laten dit duidelijk ook zien aan hoge “Annual Average Total Returns”, die vaak boven 10-12% jaar liggen. Dus wees dus niet “Penny wise pound foolish”.

De Voorbeeldportefeuille

De EIP- voorbeeldportefeuille omvat bij de start 12 Amerikaanse beleggingsfondsen; meer is ook niet nodig. We hebben geprobeerd om een goede spreiding aan te brengen v.w.b. marktsegment, asset-class en, veiligheid etc. Omdat we niet de intentie hebben om veel te muteren zul je geleidelijk gaan wennen aan deze portefeuille. Toch sluiten we aanpassingen niet uit omdat de markt nu eenmaal niet stil staat.

De portefeuille is actueel v.w.b. de fondskoersen, jaardividend en dividendrendement.
Voor de goede orde:

Dividendrendement = jaardividend x 100/ Koers op (bij)koop-moment

Het percentage in de kolommen “10-jaars Gemiddeld totaal rendement/jaar” en “Discount/premie” wordt maandelijks geactualiseerd, tenzij dat eerder noodzakelijk is.

Overigens zijn in de afgelopen maand januari de koersen van talloze fondsen gestegen, waardoor ook het (10 jaar) gemiddelde jaarlijkse totaal rendement (GJTR) omhoog is gegaan van 8,6% naar bijna 10%.

GJTR bestaat uit koerswinst, dividend en herbeleggen van dividend over de afgelopen 10 jaar.

Dit percentage is mogelijk tijdelijk wat hoger dan normaal mede vanwege de recente uitzonderlijke prestaties van Tech-CEF’s zoals BST en HQH. Niettemin een mooi getal boven onze doelstelling van ca 8-9 % voor het EIP.
De meeste CEF’s zijn overigens nog steeds te koop met een korting, daar zou je van kunnen profiteren.

Overige Portefeuille nieuws

Liberty All-Star Equity (USA)
Liberty All-Star Equity Fund heeft het dividend verhoogd van 0,16 naar 0,19$, een verhoging van 19%. Hiermee komt het dividendrendement op ca 11%.