Actueel 23 april 2020

De Corona crises, waar staan we?

De afgelopen jaren kon ik, zoals ik al eerder schreef, vrijwel altijd in deze nieuwsbrief melden dat de voorbeelportefeuille stabiel is/was en dat alle dividenden gewoon worden betaald. Eind 2018, begin 2019 hadden we weliswaar een beurscorrectie maar het dividend bleef bij vrijwel alle fondsen intact. Nu hebben we te maken hebben met een echte beurskrach, een crisis zoals we die nooit eerder hebben gezien en waarvan het einde nog niet in zicht lijkt. Het overgrote deel van de beleggers wereldwijd is enige weken geleden in ongekende paniek naar de uitgang gerend om cash te generen als spaarpot of om leningen mee af te lossen. Ook onze pensioenfondsen hebben hier veel last van en kampen inmiddels met de laagste dekkingsgraad sinds jaren, waarbij korten op de pensioenen zeker niet is uitgesloten. Is beleggen nu een onvoorspelbare bezigheid geworden, die meer lijkt op gokken?

Dat natuurlijk niet, maar het is wel moeilijker geworden om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Vrijwel alles is anders dan voorheen en daar zullen we voorlopig mee moeten dealen, ook als belegger. Daarover straks meer.
Zoals ik ook al eerder schreef; deze crisis kan niet worden opgelost door overheden maar uiteindelijk alleen door de wetenschap. Kunnen we daarmee ons voordeel doen als belegger?

Stand van zaken

Laten we eens voorzichtig de voorlopige stand van zaken evalueren v.w.b. de fondsen en de fondstypen in de Voorbeeldportefeuille, met het oog op de toestand in de wereld en in Amerika in het bijzonder. Kunnen we anticiperen op de toekomst als dividend-belegger in de VS en zo ja hoe?
Voor een deel lijkt dat zeker mogelijk. Duidelijk is dat de VS er werkelijk alles aan doet om de crisis te bezweren en te boven te komen. Ze doen dat op zijn Amerikaans, dat wil zeggen soms met de botte bijl. Daarnaast zien we natuurlijk ongekende steunmaatregelen van de overheid, die in de triljoenen dollars lopen. Er wordt tevens enorm geïnvesteerd in medische faciliteiten, kennisopbouw en research. Een deel van de top-companies in de VS is/wordt betrokken bij het werken aan een oplossing. Trump heeft zelfs de oorlogswet van stal gehaald om bedrijven te dwingen bepaalde goederen te gaan produceren. Wat dat betreft, en Amerika kennende, zou ik zeggen dat het daar zou moeten lukken om het virus onder controle te krijgen, en daarmee ook in de rest van de wereld.

Wat betekent een en ander nu voor beleggers? We kunnen globaal het volgende constateren met de blik op de VS:

 • Wereldwijd hebben de meeste particuliere en institutionele beleggers/investeerders, schade oplopen aan hun portefeuilles soms zelfs aanzienlijk. Onze Voorbeeldportefeuille ontkomt daar ook niet aan.
 • Grondstoffen en vooral de olieprijzen zijn hierin meegetrokken; de olieprijs staat op het laagste punt aller tijden.
 • Beleggen in onroerend goed (zoals in Amerikaanse REIT’s) lijkt op dit moment voor velen een onzekere factor te zijn. Beleggers denken dat particuliere en zakelijke huurders hun verplichtingen mogelijk niet meer kunnen nakomen als de crisis te lang duurt. De angst is dat sommige onroerendgoed-bedrijven daardoor mogelijke hun financiële verplichtingen naar bijvoorbeeld de banken niet meer kunnen nakomen.
 • Investeringen in het algemeen staan onder druk, in het bijzonder bij (door)startende bedrijven. Daar hebben bijvoorbeeld Business Development Corporations, ook wel de kleine banken van de VS genoemd, last van. Ze zijn essentieel voor de groei en innovatie van de Amerikaanse economie door hierin te investeren en te financieren.
 • Als gevolg van de huidige crisis worden dividenden hier en daar (fors) gekort en dat zal nog wel even doorgaan na de rapportage van de bedrijfscijfers van april en mei.

Het is misschien nog te vroeg om je af te vragen of jouw dividendinkomsten van de afgelopen jaren voldoende dempende werking hebben op huidige koersverliezen. M.a.w. hoeveel dividend heb je de afgelopen jaren al ontvangen om je eventuele koersverlies te dempen of compenseren. Maar de meeste mensen kijken niet (zo lang) terug. maar liever vooruit.
Feit blijft dat dividend altijd koersverliezen verlicht en/of compenseert in mindere tijden; de corona-crises zal daarop op termijn geen uitzondering zijn. Een en ander hangt natuurlijk sterk af van de ontwikkelingen in de komende tijd en hoelang je al dividendbelegger bent. Ook zal het aanzienlijk kunnen helpen wanneer je fondsen op een lage koers kunt/durft bij (te) kopen.

Licht aan het eind van de tunnel?

Veel Amerikaanse beleggers en analisten zien inmiddels ook weer licht in de tunnel verschijnen. Na elke beurskrach staan beleggers klaar om weer (laag) in te stappen met als uitgangspunt dat het vanaf dat moment alleen maar beter kan gaan. Is de bodem al bereikt? Dat is wat niemand echt weet. Wel is de verwachting dat veel “pijn” inmiddels is ingeprijsd in de koersen.
Intussen hebben zich in deze crisis nog nooit zo veel nieuwe beleggers gemeld bij Nederlandse brokers; het gaat om duizenden die juist nu willen instappen. Nu instappen en/of bijkopen dan maar?

Laten we eens meegaan in recente opinies van talloze analisten in de VS en dan met name diegenen waar ik zelf ook veel waarde aan hecht. Het betreft dan opinies van (hoog)dividend-specialisten waarvan ik sommige al jaren volg met het oog op de voorbeeldportefeuille als geheel en specifieke fondstypen in het bijzonder. Het is wel een momentopname maar toch.

Preferent aandelen en babybonds
Deze zijn intussen weer aan het opveren. Je ziet dat bijna alle prefs en babybonds in de portefeuille de weg omhoog weer lijken te vinden. Ze moeten vroeg of laat allemaal weer rond de 25$ uitkomen en je ziet de meeste die kant op bewegen. Talloze prefs en babybonds “zweven” alweer rond de 20$. NGHCZ, MTBCP en GFNCP zijn al (bijna) weer op het “oude” nominale niveau van 25$ of 100$. Geen enkele pref heeft, tot op heden, het dividend uitgesteld. Dat mag wel zoals je weet, maar moet dan t.z.t. alsnog worden betaald (cumulatief) tenzij het bedrijf onverhoopt failliet gaat. Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk omdat alle pref-fondsen in de portefeuille in principe grote stabiele bedrijven zijn. Bijkopen van prefs en babybonds onder 25$ lijkt nu zeer aantrekkelijk.

– Closed end Funds
Bij Closed end Funds zie je een gemengd beeld. De koersen zijn gemiddeld aanzienlijk gedaald maar ook alweer deels opgeveerd. Daar staat tegenover dat je vele CEF’s nu kunt (bij)kopen met een aanzienlijke korting op de Net Asset Value (NAV); dat is de werkelijke (beurs)waarde van de bezittingen van het fonds. Bovendien zijn CEF’s altijd een zeer gespreide belegging. CEF’s worden gerund door managers en dus heb je goede en minder goede CEF’s. Bij de meeste CEF’s is het dividend tot op heden nauwelijks veranderd. USA en NCZ hebben een beperkte dividendverlaging aangekondigd; alleen bij HIE en FDEU is de verlaging fors, ca 50-60%. Of zo’n verlaging tijdelijk is weten we nog niet. Of andere CEF’s waaronder beide Gabelli-fondsen GAB en GGT het dividend intact laten weten we binnenkort.

– REIT’s
REIT’s zijn hard getroffen; in de ogen van de meeste analisten onevenredig hard. Dat geldt dat met name voor morgage REIT’s en dan vooral voor de zogenaamde non-agency REITs zoals LADR, ARI, NRZ en PMT. Dit zijn REIT’s waarbij de uitstaande hypotheken/leningen niet worden “gedekt” door de Amerikaanse overheid. Bij agency-REITs (MBS-REIT’s) is dat wel het geval; deze worden dan ook aanzienlijk minder geraakt zoals AGNC en TWO. Steunmaatregelen voor non-agency REIT’s lijken overigens ook in het vat te zitten. De koersen van veel morgage REIT’s zijn te fors gedaald waardoor sommige REIT’s uit voorzorg bijna geen dividend meer betalen zoals NRZ. Dit lijkt een tijdelijke maatregel.
Overigens zie je ook dat, tot op heden, REIT’s het dividend op preferente aandelen laten prevaleren t.o.v. het dividend op hun gewone aandelen en dat moet ook. IRM is een hele grote en stabiele data/document REIT en zal er wel doorheen komen zonder dividendverlaging.
Let wel: we moeten niet vergeten dat REIT’s de beste beleggingscategorie is geweest in de VS gedurende de laatste 12 jaar!
Herstel bij REIT’s snel kan gaan wanneer de markt weer licht in de tunnel ziet. Zo ging het ook na de crises van 2009.

– Business Development Corporations
BDC’s hebben ook veel last van de crises. Bij hen is de markt onzeker of hun investeringen in (door)startende bedrijven rendabel blijven. De portefeuille bevat enige zeer grote en gerenommeerde BDC’s zoals ARCC, HRZN, PNNT en SAR. Ik verwacht wel dat deze fondsen uiteindelijk zullen herstellen, maar dat sommigen intussen hun dividend zullen moeten verlagen, al of niet tijdelijk.

Beleggingsfocus, waar liggen de kansen?

In de licht van de crisis en bovenstaande moeten we ons ook realiseren dat sommige markten en bedrijfstakken onontbeerlijk zijn in goede maar juist ook in mindere tijden. Waar gaan we ons op richten bij aanstaande investeringen?

 • Technologie
  Onze wereld draait om technologie en dat geldt in het bijzonder voor ICT/telecom/media. Ook medische/bio-technologie staat in de spotlight. De technologiebeurs Nasdaq is inmiddels de belangrijkste beurs in de VS.
 • Infrastructuur
  Goede infrastructuur is, in de meest ruime zin, essentieel voor een goed draaiende economie.
 • Onroerend goed (REIT’s)
  Onroerend goed blijft altijd essentieel als belegging, maar er zijn specifieke REIT’s binnen deze sector die op termijn bovengemiddeld aantrekkelijk zullen blijken, zeker wanneer ze in technische en medische markten actief zijn. Investeren in shopping en entertainment REIT’s is niet aan te raden.
 • (Door)startende bedrijven
  Voor (door)startende bedrijven geldt in principe hetzelfde als bij onroerend goed. Onder meer via de juiste BDC’s kun je ook inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
 • Top 100 ondernemingen
  Deze zijn meestal minder gevoelig voor beurshectiek. Ze bieden weinig dividend maar daar kunnen we iets aan doen via CEF’s.

Een segment van markt, waar we minder op zullen gaan focussen, is die van de grondstoffen en met name olie. Deze sector blijkt telkens weer onvoorspelbaar en wordt ook nog eens bedreigd door alternatieve energievormen.

De portefeuille

In het licht van bovenstaande zullen we geleidelijk de Voorbeeldportefeuille verder gaan positioneren op basis van bovenstaande uitgangspunten. Niet dat we al niet deden maar er kan nog een tandje bij.

Risico-categorieën
Allereerst moeten we toch even zeggen dat de risico-categorieën (LMH), zoals deze vermeld staan in het portefeuilleoverzicht, gelden voor “normale” beurstijden. Deze categorieën zijn bedoeld om de te verwachten stabiliteit en continuïteit van het dividend aan te geven. Op dit moment is echter niet goed voorspelbaar hoe dividenden zich de komende tijd zullen houden. Vandaar dat we bij sommige fondsen de risico-categorie hebben aangepast, hopelijk tijdelijk.

Conservative portefeuille

Vooralsnog kunnen we zeggen dat de dividendbetalingen in de Conservative-portefeuille niet zijn aangetast en dat de weg omhoog bij prefs en babybonds in zicht lijkt.Op basis van voorgaande beschouwing gaan we de Voorbeeldportefeuille-conservative uitbreiden. Tijdens het laatste overleg met onzeAmbassadors, toen er nog geen sprake was van de Coronacrisis, hebben we dit voornemen al kenbaar gemaakt. Daar maken we nu een begin mee door het toevoegen van twee nieuwe fondsen te weten een Pref en een CEF. Overigens belegt de AVK (Advent Claymore Convertible Securities & Income Fund) ook voor een groot deel in prefs. De CEF, die we toevoegen (PGIM), bezit hoofdzakelijk langlopende veilige obligaties.

Toegevoegd
(LMRKP) Landmark Infrastructure Partners LP 8% Series A
Op het eerste gezicht lijkt Landmark een Real Estate Investment Trust maar dat is niet zo. Landmark Infrastructure Partners is een Master Limited Partnership (MLP) en bestaat sinds 2015. Het bedrijf legt zich toe op het verkrijgen, ontwikkelen en exploreren van bepaalde infrastructuurlocaties. Hieronder vallen ondermeer locaties voor communicatie-infrastructuren (zendmasten) die worden verhuurd aan telecom/nuts bedrijven, maar ook locaties voor de exploitatie van (enorme) billboards langs snelwegen. Deze worden verhuurd aan outdoor-advertising companies. Ook locaties voor het opwekken van groene energie vallen hieronder t.b.v. windmolens en zonne-energie.

Landmark is een stabiel groeiende onderneming maar heeft vanzelfsprekend heeft ook last gehad van de Coronacrisis. Op het moment van dit schrijven is de koers van het gewone aandeel (LMRK) alweer fors opgeveerd; het dividendrendement bedraagt ruim 12%. Toch kiezen we voor de veilige pref van dit bedrijf (LMRKP).
Deze pref is nu aantrekkelijk met een dividendrendement van ca. 9% netto. Koerswinst richting 25$ (nominale waarde) is ook waarschijnlijk. Deze pref is cumulatief d.w.z. dat het dividend eventueel mag worden uitgesteld maar t.z.t. altijd moet worden betaald (behalve bij faillissement). Het dividend wordt per kwartaal betaald en bedraagt 2 dollar/aandeel; het aandeel mag na april 2021 worden teruggetrokken (hoeft niet) tegen 25$ (nominale waarde).

(ISD) PGIM High Yield Bond Fund
PGIM High Yield Bond Fund (ISD), is een CEF beheerd door verzekeringsgigant Prudential. ISD richt zich op lang lopende obligaties die gewoonlijk gemiddeld een hoger rendement bieden.
Prudential heeft een ervaren team dat dit fonds beheert. CEF’s zijn niet de hoofdactiviteit bij Prudential waardoor het fonds niet altijd zo zichtbaar is voor de markt en analisten. Dat is juist reden waarom het fonds koopwaardig is, maar dat is niet de enige reden. De fonds prestaties zijn uitstekend met nu een korting op de NAV (Net Asset Value = beurswaarde bezittingen) van bijna 14% en een dividendrendement van ruim 10%.

Advanced portefeuille

Ook binnen de Advanced-portefeuille doen we enige aanpassingen. We verwijderen twee CEF’s te weten Miller/Howart high Income Equity Fund (HIE) en Oxford Lane Capital Corp (OXLC). HIE heeft het dividend onlangs fors verlaagd en lijkt als CEF inmiddels niet meer bij de top te horen; OXLC was al een “H-fonds” maar wel altijd met een prima dividendrendement. Het dividendrendement is op dit moment echter onhoudbaar. We voegen twee nieuwe CEF’s toe met het oog op de voorgenomen uitgangspunten zoals technologie en/of top-100 ondernemingen. Tevens voegen we een REIT toe die ook grotendeels gefocussed is op geavanceerde technologische ontwikkelingen.

Toegevoegd
(HQH) Tekla Healthcare Investors
Tekla Healthcare Investors is een van de Closed end Funds van Tekla Capital Management, gevestigd in Boston Massachusetts.Het fonds investeert uitsluitend in bedrijven in de gezondheidszorg en bio-informatica met een beheerd vermogen van ongeveer $3,1 miljard. HQH heeft een lange dividendhistorie, het dividend varieert wel enigszins maar is over het algemeen heel stabiel.

De markt verwacht dat dit hightech georiënteerde fonds een goede investering zal blijken in de komende tijd gezien alle huidige gezondheidsperikelen. De koers van HQH heeft eveneens geleden onder de huidige crises, maar is intussen alweer fors opgeveerd. Het dividendrendement bedraagt ca. 8,8%, betaling geschiedt per kwartaal. De discount t.o.v. NAV bedraagt moment ruim 13%. Dit betekent dat je de bezitingen (aandelen van medische en biotech bedrijven) van het fonds koopt tegen een 13% lagere prijs dan de werkelijke waarde van de fondsen apart op de beurs. En dat is meestal een prima instapmoment.

(ASG) Liberty All-Star Growth Fund
Liberty All-Star Growth Fund is een zusterfonds van USA.
ASG is een fonds dat zich volledig richt op de grote technologiebedrijven. ASG biedt ca. 9% dividendrendement; dat is meer dan 4 keer de opbrengst die je zou krijgen van een soortgelijk indexfonds/ETF. Dat betekent continu cash zolang je deze fondsen in bezit houdt. Ofschoon ook ASG is geraakt door de crisis presteert het fonds meestal boven gemiddeld. De dividendhistorie gaat terug tot 1995. De sleutel tot de prestaties van ASG zijn de bezittingen. ASG richt zich op groeiende bedrijven in de technologiesector, maar men doet dit op een tactische en gedisciplineerde manier. Zo heeft men enerzijds de grote hightech-fondsen in bezit zoals Microsoft, Google en Visa, maar ook minder bekende snelgroeiende bedrijven zoals zoals Chegg (CHGG) en Salesforce (CRM). Investeren in ASG betekent investeren in sterke tech-fondsen en is een veel betere optie dan speculeren op individuele tech-bedrijven zoals bijvoorbeeld Tesla en Virgin Galactic, met vele pieken en dalen en nauwelijks dividend.
Het dividendrendement van ASG bedraagt ca. 9% en kan enigszins fluctueren.

Cohen & Steers Quality Income Realty (RQI)
Cohen & Steers Quality Income Realty is een Closed en Fund van Cohen & Steers, een van de grootste assetmanagement organisaties, die wereldwijd opereert. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York. Een van de activiteiten is het exploiteren van Closed en Funds met name gericht op Real Estate (onroerend goed). RQI is een fonds dat zich uitsluitend richt op Real Estate Investment Trusts (REIT’s). Het management van dit fonds heeft over de jaren heen laten zien dat men daarmee meer dan gemiddelde resultaten weet te bereiken. Dit komt voornamelijk door de selectie van de juiste REIT’s en de spreiding. REIT’s zijn er in allerlei soorten en maten zoals woningen, hotels hypotheken etc. Maar sommige van hen zijn werkzaam op hele specifieke terreinen waaronder nieuwe snel groeiden hightech markten. Voorbeelden hiervan zijn REIT’s die (5G) zendmasten in bezit hebben en deze verhuren aan de grote telecombedrijven in de wereld. De belangrijkste REIT’s op dit gebied zijn American Towers (AMT, wereldwijd) en Crown Castle (CCI, hoofdzakelijk US). Ook investeert ROI actief in datacenter REIT’s waarvan een van de belangrijkst (EQIX) met datacenters over de gehele wereld. Met het oog op de aanstaande 5G-ontwikkelingen en daarmee de enorme toenemende vraag naar data/clouddiensten en opslag zijn dit juist de REIT’s waar je bij zou willen zijn.

Via RQI investeer je eenvoudig in de gewone aandelen van dergelijk REIT’s maar ook in de prefs van dergelijke bedrijven met als doel een hoog dividend en koerswinst. RQI is op dit moment te koop met een korting van 13% t.o.v. de waarde van de bezittingen (assets) en dat gebeurt niet zo vaak; het dividendrendement is bijna 10%. Dit is een van de beste kansen om nu betrokken ter raken bij hightech ontwikkelingen vanuit de REIT-sector. Het fonds is helaas alleen te koop via Lynx

ASG en/of USA (bij)kopen?
Liberty All-Star Equity Fund (USA) maakt al geruime tijd deel uit van onze portefeuille en is altijd zeer stabiel geweest. USA richt zich namelijk op de grote Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven en heeft onder meer in portefeuille Adobe, Visa, PayPal, Amazon, Alfabet (Google), Microsoft, Facebook Abbott Laboratories en nog veel meer.
Toch heeft het fonds uit voorzorg recent het dividend verlaagd met ca. 17%. De afgelopen jaren is het dividend ook regelmatig verhoogd en een beperkte verlaging nu is begrijpelijk en niet schokkend. Dividend-schommelingen zijn in deze tijden nauwelijks te vermijden. USA is een stabiele dividend-betaler en op zichzelf een van de veiligste CEF’s. Je koopt het fonds nu met een kleine discount maar met een hoog dividendrendement van bijna 12 %. Dergelijk rendementen zijn maar liefst 4-5 keer hoger dan wanneer je de fondsen uit de USA-portefeuille apart zou willen kopen op de beurs. En dan bieden ze ook nog slechts 1-3% dividendrendement. USA is een actief gemanaged fonds (zoals alle CEF’s) met zijn tentakels in alle grote top-bedrijven. Je kunt daarom overwegen om nu (bij) te kopen.

Persoonlijke hulp, Consult-online & informatie-Webinars

Mocht je liever persoonlijk advies/hulp wensen bij beleggen in hoogdividend-fondsen, eventueel in relatie tot je overige financiële planning, dan biedt “Beter Beleggen dan de bank” (BBDDB) je die mogelijkheid in de vorm van een persoonlijk “Online-consult” dat eveneens door BBDDB- Ambassadors kan worden ingevuld. Voor zowel beginnende als meer ervaren spaarders/beleggers kan dit het verschil maken. Tevens gaan wij beginnen met online Webinars als alternatief voor de bekende informatieavonden en workshops.