Bedankt voor het afsluiten van een abonnement op Beter beleggen dan de bank. Je kunt nu onder andere de Voorbeeldportefeuille bekijken en alle overige informatie.

Belangrijk: Lees de E-mail die je ter bevestiging ontvangt. Daarin staat onder meer hoe je het best kunt beginnen met hoogdividend-beleggen.

**Het team van Beter beleggen dan de bank**

De informatie via “Beter beleggen dan de bank” wordt uitsluitend als achtergrondkennis beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging, aanbod of advies tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De suggesties zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de suggesties verkregen via “Beter beleggen dan de bank” dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar financieel adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze uitingen aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel.
De uitgever, auteurs en redactie van “Beter beleggen dan de ban” aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke het gevolg is van beslissingen en/of handelingen die gebaseerd zijn op verstrekte informatie. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.