Actueel: 12 maart 2020 – extra

De Corona crisis

De huidige situatie van het Corona-virus en het effect daarvan op de beurs is bij mijn weten nog nooit eerder voorgekomen. Velen denken dat dit het begin is van een wereldwijde recessie en dat verklaart de paniek op de beurzen. Los van het feit dat naar schatting 75% van de beursbewegingen wordt gestuurd door computer-algoritmes.

We hebben allemaal wel eens een recessie meegemaakt. Daar is meestal wel een aanleiding voor te vinden, veelal gewoon omdat de economie begint te haperen. Soms is de aanleiding voor een recessie een schokkende gebeurtenis en het Corana-virus lijkt er zo een te zijn. De vraag is nu of we echt te maken gaan krijgen met een recessie of dat slechts sprake is van een (forse) correctie.

We hebben de afgelopen tijd regelmatig geschreven dat een beurscorrectie te verwachten was gezien de forse beursstijging van de laatste jaren. Een correctie van 10-20% zou dan “logisch” zijn. Inmiddels zitten we daar overheen. En dan zie je dat overheden en financiële autoriteiten gaan nadenken over stimulering van de economie dat zien we gelukkig nu ook al. Maar wat doe je tegen een virus?

Wat zeggen de analisten?
Veel Amerikaanse (dividend) analisten hebben echter toch de neiging om positief te blijven v.w.b. de toekomst. Kreten als “Dont Panic” en “Stay Calm” worden alom gebezigd. Dividendfondsen blijven immers altijd aantrekkelijk, zeker omdat de rente nul is en aandelen/dividend uiteindelijk de enige optie lijkt te zijn.

Paniek is een “wealth-slayer”, deze Amerikaanse uitdrukking zegt dat paniek altijd negatief uitwerkt. De bewegelijke toestand van de markt blijft op je inwerken en velen gaan overstag. Verkopen dus, vaak nadat de bodem al is bereikt. Vervolgens mist men het onvermijdbare herstel. Beleggen blijft echter voor een groot deel psychologie; geldt dat ook voor Corona?

Bij de Wereldgezondheidsorganisatie kun je lezen dat een gewone griep ieder jaar wereldwijd tussen de 290.000 en 650.000 slachtoffers maakt. Men zegt dat het percentage slachtoffers van een normale griep 0,1 procent van de patiënten is, en dit in het geval van corona op ca 0,5 procent wordt geschat. Wie het weet mag het zeggen maar ik kan mij niet aan de indruk indruk onttrekken dat bij velen paniek de boventoon voert. Niettemin hebben we daar als belegger mee te maken.

Hoe verder?
Ook de voorbeelportefeuille heeft forse klappen opgelopen. Dat geldt ook deels voor het “conservative” deel waarbij toch de babybonds goed standhouden. Nu ook tegelijkertijd de olieprijzen enorm zijn gekelderd heeft het enige olie/gas fonds (VET) het dividend al moeten halveren. Zelfs Shell heeft nu een dividendrendement van ca. 12%, dat is nog nooit eerder gebeurd.Je kunt misschien parallellen trekken met eerdere grote crises zoals 9/11 en de bankencrisis. De wereld is al deze crises weer te boven gekomen zoals je weet.

De dividendrendementen van de fondsen in de voorbeelportefeuille zijn weer op het “oude” hoge niveau terug. Door de hoge koersen van de laatste tijd waren de dividendrendementen gemiddeld toch aanzienlijk gedaald. Je kunt nu in feite bijna “alles” kopen op basis van het huidige dividendrendement.

Moet je nu kopen of (deels) verkopen en teruggaan in cash?
Vele studies laten zien dat het vrijwel onmogelijk is om te bepalen wanneer de bodem van een markt in zicht is en wanneer je dan weer terug in aandelen zou moeten stappen. Op deze wijze zijn er velen die bull-markten hebben gemist. In onze situatie is het belangrijk dat de dividenden blijven doorlopen.
Daarmee wordt het koersverlies altijd deels gecompenseerd zoals je weet, afhankelijk van de tijd. Blijft het dividend ook nu doorlopen?
Normaliter wel, maar in deze situatie zou het kunnen dat sommige dividenden worden verlaagd als het langer gaat duren.

Het positieve nieuws is dat de pandemie nu over het hoogtepunt heen lijkt in China. Dat zou beteken dat over enige maanden de rust wereldwijd zou kunnen wederkeren wanneer ook daar de pandemie afneemt. Zodra men dat gevoel heeft zullen vele beleggers weer instappen.  

Wij kunnen ook niet voorspellen hoe de nabije toekomst er uit ziet.
Wel weten we dat de economie de hoogste prioriteit heeft van ons allen en dat overheden en centrale banken er alles aan zullen doen om de crises te bezweren. Zeker in de VS, waar met het oog op de naderende verkiezingen met name Trump er veel aan gelegen zal zijn de beurs weer op een hoger niveau te brengen.
Dat de rust ooit zal wederkeren is een feit. Laten we ons daar maar aan vasthouden.