De Hoog Dividend Voorbeeldportefeuille nieuwe stijl

Als je voor een abonnement op Beter beleggen dan de bank kiest, dan heb je ook toegang tot de Voorbeeldportefeuille met kansrijke hoog dividend aandelen. Daarin is onlangs het een en ander gewijzigd. Omdat sommige Amerikaanse fondsen door gewijzigde EU-regels niet meer te koop waren, hebben het accent wat verlegd naar de veilige zogenaamde Fixed Income fondsen, te weten Preferente aandelen en Babybonds. We hebben er de laatste maanden een aantal aan toegevoegd.

Dergelijke fondsen hebben als kenmerk dat ze een vast dividend/rente bedrag betalen (in dollars) per maand of (meestal) per kwartaal. Het zijn rustige fondsen en de dividendrendementen zijn op dit moment relatief hoog (7-11%). Bovendien zijn ze aanzienlijk veiliger in rangorde v.w.b. het betalen van dividend/rente. Betaling van rente op Babybonds en dividend op Prefs gaat immers altijd voor op dividendbetaling op gewone aandelen. Een kussen onder jouw portefeuille dus.

Maar er is ook een Advanced deel in de Voorbeeldportefeuille voor als je iets meer risico wil nemen. Hierin bevinden zich uitsluitend REIT’s en BDC’s. REIT’s richtten zich op de onroerendgoedmarkt in de meest ruime zin; BDC’s zijn betrokken bij de start/doorstart van nieuwe/snelgroeiende bedrijven.

Beide fondstypen worden op korte termijn gekenmerkt door meer beweeglijkheid t.o.v. Fixed-Income fondsen, maar bieden op langere termijn gemiddeld hogere rendementen dan Fixed-Income fondsen. Het rendement bij dergelijke fondsen wordt veelal bezien op basis van gemiddeld Annual Return. Dat bestaat uit (herbeleggen van) dividend + dividendgroei + koerswinst over een bepaalde periode van x jaar. Zo bieden REIT’s al decennialang de hoogste AATR (Average Annual Total Return) van alle beleggings-categorieën in de VS; gemiddeld ruim 13%/jaar. Maar soms wel met vallen en opstaan.

Verder hebben we in de Voorbeeldportefeuille meer dividendgroei-fondsen opgenomen van het type REIT of BDC. Deze fondsen hebben veelal een lager dividendrendement bij aanvang (4 – 6 %), maar dat wordt meestal ruimschoots gecompenseerd door koerswinst. Hierdoor komt het totaalrendement/jaar meestal ook in de dubbele cijfers op basis van Total Return (dividend + herbeleggen + dividendgroei + koerswinst). Het zijn over het algemeen rustige fondsen; het dividend blijft groeien en daarmee ook de koers.