Door gebruik te maken van de Voorbeeldportefeuille geef je aan in te stemmen met onze Algemene voorwaarden/disclaimer.
Bezoek ook de Faqs voor je vragen over Fondsen, Brokers en Beleggen.

De complete Voorbeeldportefeuille voor abonnees omvat 40 tot 50 fondsen.
Bij een abonnement hoort ook een uitgebreide maandelijkse update (Actueel) en ondersteuning van onze helpdesk.

***) Groei-dividend fonds, het werkelijke dividend kan soms hoger zijn t.g.v. extra of tussentijds dividend.

Eens in de maand rond de 24ste verschijnt de nieuwe Actueel met daarin eventuele wijzigingen in de Voorbeeldportefeuille. Zie de betreffende rubriek. Tussendoor kunnen kleinere wijzigen plaatsvinden (bv. update van de hoogte van de dividenduitkering), maar soms kan tussentijds ook een fonds worden toegevoegd.
De kolom Actuele koers wordt bijna real-time geupdate. En ook de kolom dividendrendement is nagenoeg real-time. Er zit enige vertraging in de koersinfo. Check de koersen daarom altijd bij aankoop!
Als zich een onverwacht probleem voordoet, sturen we tussentijds een Flash uit.

Bij de Voorbeeldportefeuille

Portefeuille “Conservative”
– Omvat laag- en middenrisico fondsen, veelal van het type Preferent of Babybond.
– Focus op continue stabiel vast dividend (maand/kwartaal).
– Gericht op beperkte koersfluctuaties.
– Bedoeld voor iedereen, maar zeker voor starters met (nog) weinig ervaring.
– Bedoeld voor beleggers met laag-risico/rustig slapen wens.
– Bedoeld voor opbouw van een spaardoel (zoals pensioen etc.).
– Bedoeld voor verkrijgen van stabiel inkomen uit vermogen.
– Kans op dividend-, en/of koersstijgingen beperkt.

Portefeuille “Advanced”
– Bedoeld voor meer ervaren beleggers.
– Bevat 4 á 5 typen hoogdividendfondsen (dus ruimere spreiding).
– Bevat Laag, Midden en Hoog Risico-fondsen.
– Gericht op continu stabiel dividend.
– Kans op koerswinst (en verlies) en dividendgroei.

Verklaring van de kolommen

Fondscode
Dit is de officiële naam/afkorting van het Fonds/Aandeel. Brokers en financiële website kunnen soms afwijkende codes voor een fonds hanteren. Dubbelcheck met ISIN-code.
Fondstype
Dit zijn de fondstypen zoals die in het boek “Beter beleggen dan de bank” worden genoemd
REIT= Real Estate Investment Trust
PREF= Preferred aandeel
BDC=Business Development Company
Individueel= Bedrijfsaandeel
Bond=Babybond
Opmerking: CEF-fondsen zijn niet meer in de Voorbeeldportefeuille opgenomen wegens onvoldoende verkrijgbaarheid.
First Call-date
Deze datum is alleen van toepassing bij preferente aandelen en babybonds. Dit is de datum (maand/jaar), waarna het uitgevende bedrijf het fonds van de beurs mag verwijderen, maar dat hoeft niet.
Wanneer het bedrijf er voor kiest om het fonds terug te trekken ontvang je de nominale waarde (meestal 25$, 50$ of 100$) terug. Wanneer deze datum is gepasseerd is het verstandig om een dergelijk fonds niet (ver) boven de nominale waarde te kopen.
Broker
Op moment van publicatie is het betreffende fonds te koop bij deze broker.
L=Lynx
M=Mexem
Koers
Dit is de actuele koers (met enige vertraging). Check bij aankoop!
Jaardividend
Dit is de prognose van jaardividend, gebaseerd op een stabiele dividendhistorie. Bij sommige fondsen is het te variabel, zodat het jaardividend een schatting is.
Dividendrendement % (Yield)
Dividendrendement = Jaardividend x100/koers van heden
(Algemeen: dividendrendement = jaardividend x 100/koers bij aankoop van het fonds)
Frequentie uitkering
M= maandelijks, K= per kwartaal, J= jaarlijks
Risico
L= Laag, M= middelmatig, H= hoog
Bronbelasting
Percentage bronbelasting dat u (automatisch) betaalt over de dividenduitkering via uw broker.
(Om in aanmerking te komen voor de 15% bronbelasting (i.p.v. 30%) moet altijd een ingevuld W8-BEN (particulier) of een W8-BENE-formulier (zakelijk) naar uw broker worden gezonden.)
In verreweg de meeste gevallen zal de bronbelasting op preferente aandelen 15% bedragen. Bronbelasting is verrekenbaar, zie FAQs
ISIN-Code
Deze unieke code maakt het soms mogelijk om het betreffende fonds eenvoudiger te vinden.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief of -brieven (Actueel) waar melding is gemaakt van dit fonds.
Sinds
De datum waarop het fonds is opgenomen in de portefeuille.

Disclaimer:
Op deze Voorbeeldportefeuille is onze disclaimer van toepassing
Deze website laat zien hoe je kunt beleggen in hoogdividend-aandelen in de VS en Canada. In de Voorbeeldportefeuille worden aandelen genoemd die op de genoemde datum een hoog dividend uitkeren en daarom aantrekkelijk kunnen zijn om op te nemen in een fondsenportefeuille. Beslissingen die je neemt op basis van de informatie op deze site zijn echter voor je eigen rekening en risico. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het gebruik van de Voorbeeldportefeuille. Ook aan hoogdividend-beleggen zijn financiële risico’s verbonden. En ook hier geldt: De waarde van je beleggingen kan fluctueren. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.