Actueel 24 januari 2021

Ook een dividend-portefeuille vraagt onderhoud

We zijn begonnen aan 2021 en alleen een glazen bol kan vertellen wat er allemaal in petto is voor ons, ook als beleggers.

Niettemin kunnen we er wel wat bespiegelingen op los laten. Als dividend-belegger “zit je er anders in” dan als belegger voor uitsluitend koerswinst.
Dat is wat we blijven benadrukken. Dividendbeleggers (op zijn Amerikaans “income investors”) hebben veelal als doel om elk jaar meer dividend te ontvangen dan het jaar ervoor. Dat gaat via (deels) herbeleggen van ontvangen dividend. Het belangrijkste doel is dan ook om jouw inkomen geleidelijk te laten groeien op basis van “compound interest” (rente op rente) en zo mogelijk ook via (extra) koerswinst. Tot zo ver niets nieuws.

Maar ook als dividend-belegger heb je te maken met de nukken van de markt. Ook een dividend-portefeuille is niet corona-proof, zoals bleek tijdens de crash van maart 2020. Dat is intussen wel grotendeels hersteld en vrijwel alle dividend zijn in 2020 gewoon doorbetaald.

Toch moet ook een dividend-portefeuille regelmatig worden bijgehouden en worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld omdat bedrijven/fondsen minder presteren of zelfs geheel “verdwijnen” zoals recent bij enige prefs en babybonds. Weliswaar is het bijhouden van een dividend-portefeuille geen dagtaak en hoef je ook niet continu op koersfluctuaties letten; toch moet je er af en toe wat tijd in investeren. Wij proberen je daarbij te helpen middels de maandelijkse nieuwsbrieven/actueel, helpdesk, consulting of/online en nu ook starters-abonnement en een forum! Daarover lees je verder op meer.

Je ziet de laatste tijd dat de lage rente een forse invloed begint te krijgen op de zogenaamde vastrentende waarden zoals prefs en babybonds. Prefs en babybonds met een hoog dividend worden steeds meer afgelost /teruggetrokken en vervangen door nieuwe prefs en/of babybonds met lagere rentes/dividenden. Zo zijn er recent twee babybonds afgelost uit de conservative-portefeuille. Op zich geen probleem natuurlijk maar wel logisch. Het dwingt ons om nog scherper te kijken naar de juiste veilige prefs en bonds met nog een acceptabel rendement en liefst met een “first call-date” die wat verder weg ligt. Aan de andere kant is de lage rente wel weer goed voor andere fondstypen zoals aandelen-CEF’s, Reit’s en BDC’s, die meestal ook met geleend geld werken. Ook daar blijft het belangrijk in welke type/trend je veilig kunt investeren. Daarom is ook het bijhouden van een gespreide dividendportefeuille nodig; gelukkig is dat wel veel rustiger dan bij een “gewone” portefeuille.

Even een update

Zo aan het begin van 2021, en met veel nieuwe abonnees, willen we nog eens de grondbeginselen van “Income investing” op een rijtje zetten.
Misschien weet je het meeste al maar toch…

Rijk worden kun jij ook
Wat ons altijd blijft verbazen, is hoeveel mensen proberen “rijk te worden” door middel van gedurfde investeringen, beleggingen en/of meegaan in  “fantastische ideeën”. Veel mensen beginnen met beleggen in “ongewisse zaken” zoals cryptocurrencies, tweede huizen met “gegarandeerd rendement” of krijgen soms ongemerkt met malafide praktijken te maken, waarbij ze hun geld te makkelijk afstaan. Of je rendement ontvangt uit dergelijke investeringen is zeer de vraag, laat staan een reguliere inkomstenstroom.
Rijkdom betekent uiteindelijk voor de meeste mensen het hebben van reguliere inkomsten.
Veel mensen vergaren hun vermogen initieel uit de verkoop van een bedrijf, onroerend goed of uit een erfenis. Dividendbeleggen betekent voor hen een passief inkomen uit het vermogen halen. Mocht je echter (nog) niet tot die categorie behoren dan hoeft dat geen probleem te zijn.

Je hoeft namelijk niet rijk te zijn om rijk te worden. Je kunt dat bereiken door een goed plan waar je je strak aan houdt. Dat plan kan werken op basis van continu dividend en herbeleggen. Het doel is om er t.z.t. een inkomen uit te halen en financiële zelfstandigheid te bereiken, daarover straks meer.

Beleggen is niet eng of wel?
Toch kan het beheren van je eigen investeringen best eng zijn. Dat sommigen misschien een paar duizend euro op hun effectenrekening hebben staan ​​en anderen misschien tonnen maakt niet uit. Maar het geld op jouw effectenrekening is altijd voor jou “veel geld”, ongeacht hoeveel het is.

Het nemen van grote financiële beslissingen kan dus zeker eng zijn, omdat het een wezenlijke impact kan hebben op jouw (hele) leven.
Herinner je je de eerste keer dat je een auto kocht of misschien een huis? Twijfelde je toen ook niet; neem ik de juiste beslissing? Het is normaal om twijfels te hebben zeker bij grotere investeringen.

Bij het kopen van aandelen is dat niet anders. Wanneer je op “kopen” of “verkopen” klikt, vraag je je af of je een verstandig besluit hebt genomen. Toch wordt dat gemakkelijker met een goed plan en/of doelstelling, waar je je aan vast kunt houden. Misschien kunnen de volgende voorbeelden je daarbij helpen.

Blijf niet aan de zijlijn, maar maak wel een goed plan
Met een goed beleggingsplan kun je emoties beter hanteren bij investeringsbeslissingen. Angst ligt altijd op de loer, zeker wanneer de markt een correctie ondergaat en dat is menselijk. Meestal leidt door angst gedreven actie ertoe dat je als belegger uiteindelijk onnodige verliezen lijdt, bijvoorbeeld door paniekverkopen. Dat zagen we ook tijden de crash in maart.
Met een plan beleg je rustiger en met minder emotie. Selecteer gewoon fondsen die goede vooruitzichten bieden. Als je dividendbelegger bent zou jouw plan kunnen zijn om toe te werken naar een (pensioen/passief) inkomen of kapitaal over x jaar. Zonder plan weet je vaak niet waarom je eigenlijk belegt.

Voorbeeld: je werkt toe na een bedrag van $100.000

Vuistregels
Als je eenmaal een plan hebt, kun je een aantal vuistregels benutten om jouw inkomstenstroom te op te bouwen en/of in stand te houden te weten:

1. Zorg ervoor dat jouw portefeuille goed gediversifieerd is:
Vroeg of laat zul je fouten maken, dat geldt bijna voor iedereen. Een fout maken met een beperkt deel van jouw portefeuille is niet zo erg, zelfs als die fout resulteert in een redelijk verlies. Maar een gespreide en gediversifieerde portefeuille beschermt je tegen volatiliteit en versterkt de stabiliteit van je inkomstenstroom.
Tip: Investeer minder per fonds maar kies voor veel fondsen en investeer ook in de tijd.

2. Probeer consequent te herinvesteren in nieuwe dividendfondsen
Dit leidt op termijn tot steeds meer dividend/inkomsten. Zorg ervoor dat je elke maand (een deel van) je dividend opnieuw investeert. Investeer zo mogelijk ook maandelijks wat extra geld. Zo groeit jouw inkomen elke maand een beetje. Hoe meer je (her)investeert, hoe sneller je inkomen zal groeien

3. Focus op het inkomen/dividend: fondsenkoersen in jouw portefeuille fluctueren altijd
Beurskoersen zijn per definitie onstabiel. Ze veranderen letterlijk van minuut tot minuut. Dit kan een onrustig gevoel geven zowel bij groene als rode beurskoersen. Door je te concentreren op inkomen, kun je er makkelijker mee omgaan. Bovendien; wanneer koersen dalen biedt dat een uitgelezen kans om tegen een lagere prijs “inkomen te kopen” op basis van een hoger dividend. Naarmate jouw inkomstenstroom groeit, zal de waarde van jouw portefeuille op termijn verder meegroeien.

4. Investeer in overeenstemming met jouw persoonlijke situatie en risico-tolerantie.
Voor stabiel dividend/inkomen raden we aan om 40% – 50% van de portefeuille te beleggen in vastrentende waarden zoals preferente aandelen, obligaties en babybonds, al of niet via CEF’s. De Conservative-portefeuille is hierop gebaseerd. Hier is dividend leidend, koerswinst is minder waarschijnlijk.
Mensen met een iets hoger risk/reward profiel kunnen daarnaast gebruik maken van fondsen in de Advanced-portefeuille, die naast dividend ook kans biedt op koerswinst. Daarmee ontstaat op termijn gemiddeld een hogere jaarlijkse opbrengst.

5. Timing is niet te doen
Het is vrijwel ondoenlijk om te bepalen op welk moment je een fonds zou moeten kopen of verkopen. Probeer dat ook niet. Geleidelijk (bij)kopen door het jaar heen is effectiever.

6. Blijf niet aan de zijlijn, dat levert nooit iets op
Zowel in een bullmarkt als bearmarkt hoef je niet aan de zijlijn te blijven. Kies voor kwaliteitsfondsen/bedrijven en focus op het verhogen van jouw inkomen; maak dat 2021 hoger is dan 2020.

CEF fees

De voorbeeldportefeuille bevat ca 10 – 12 Closed end Funds (CEF).
CEF’s zijn prima voor inkomsten-beleggers omdat ze een groot deel van hun winst als dividend uitkeren. Maar sommigen vinden de kosten van CEF’s te hoog. CEF’s worden immers bestuurd door managers die geld kosten.  Hoe zit dat nu precies?

Wanneer je je auto wilt laten repareren of je huis wilt verbouwen, kies je dan voor de eerste de beste reparateur of aannemer? Of zoekt je een professional met kennis en een goede reputatie? Dat geldt, ook voor het kiezen van een CEF.

Een CEF met een goed/ gespecialiseerd management mag daarom best wat kosten qua beheer, indien de resultaten er naar zijn natuurlijk. In het algemeen is de beheersvergoeding bij een CEF ongeveer 1 – 1,2% en wanneer men ook met een hefboom werk (geleend geld) dan wordt dat 2 – 2,2 %. Bij goede CEF’s zijn deze kosten alleszins acceptabel.
Daarom is het kiezen van een CEF met ervaren management cruciaal en dat proberen we. Overigens worden CEF-beheerskosten betaald uit de opbrengsten; ze worden niet afgetrokken van uw dividenden.

Wanneer je toch kiest voor een ETF (index tracker) in dezelfde sector/marktsegment, dan zijn de beheerkosten veelal maar 0,12 %. Maar bij CEF ontvang je gemiddelde 3 – 4 keer meer dividend dus aanzienlijk meer waar voor je geld; dat mag iets kosten toch? CEF’s zoals RQI, HQH en BST laten dit duidelijk ook zien aan hoge “Annual Average Total Returns”, die vaak boven 10-12 % jaar liggen. Dus wees niet “Penny wise pound foolish”.

Nieuw: “Easy Income Plan” voor starters

Beterbeleggendandebank heeft per 1 januari 2021 een nieuw abonnement geïntroduceerd genaamd “Easy Income Plan” (EIP).
Het bestaande abonnement blijft ongewijzigd en heet nu “Active Income Plan”(AIP).

De reden?
Steeds meer mensen vinden de weg naar de beurs en dat hebben wij ook gemerkt. Ook BBddB is in het afgelopen jaar fors gegroeid mede omdat “beleggen voor inkomen via (hoog)dividend” voor velen een aantrekkelijk alternatief blijkt te zijn.

Daarbij hebben we geconstateerd dat het voor een deel van de nieuwe abonnees/starters toch wennen is om deze beleggingsvorm snel in “de vingers te krijgen”.
Zoals je weet bevat de huidige voorbeeldportefeuille ca 50 fondsen, verdeeld over 6-7 verschillende fondstypen (CEF, Pref, Babybond, REIT, MLP, BDC). Dat kan met name voor onervaren beleggers en starters in het begin een drempel zijn. Een abonnement op het “Easy Income Plan” biedt daarvoor een oplossing.
Je kunt dan toch eenvoudig starten met hoogdividend-beleggen via een beperkte portefeuille van 10-12 Amerikaanse beleggingsfondsen; dus op basis van slechts één fondstype (CEF). Daarmee kun je toch geleidelijk een begin maken met de opbouw van een gespreide CEF-portefeuille. In een latere fase kun je dan eventueel overwegen om over te stappen naar het (huidige) “Active Income Plan”.

 Nog even alle facetten van “Easy Income Plan” (EIP):

 • Het EIP is vooral bedoeld voor minder/onervaren beleggers/starters met hoogdividend-beleggen.
 • Het EIP bevat slechts 1 fondstype namelijk Closed end Funds (CEF).
 • De EIP-voorbeelportefeuille bevat 10-12 Closed en Funds gespreid over verschillende markten en “asset classes”.
 • Het EIP kan ook fungeren als opstap naar het Active Income Plan (AIP) met ca 50 fondsen.
 • Abonnees ontvangen een kwartaalupdate/actueel.
 • Abonnees ontvangen het whitepaper “Beleggen voor (passief) inkomen met Amerikaanse beleggingsfondsen” (Op verzoek ook beschikbaar voor AIP-abonnees).

Wat betekent dit voor bestaande abonnees?
Het spreekt vanzelf dat wij bestaande (Active Income Plan) abonnees niet op extra kosten willen jagen. De CEF-portefeuille van het “Easy Income Plan” is voor een belangrijk deel identiek aan de CEF-Fondsen in de “Active Income Plan” voorbeeldportefeuille. Een abonnement op EIP is voor bestaande abonnees dan ook niet nodig, tenzij je altijd uitsluitend en alleen via CEF’s zou willen beleggen. Dat kan, maar dan zul je op termijn toch een mindere spreiding bereiken en je mist veel andere aantrekkelijke HD-fondsen en fondstypen in je portefeuille.
Zie als AIP-abonnee het “Easy Income Plan” meer als iets dat je bijvoorbeeld een onervaren kennis kan aanbevelen.

Vervolg ontdekkingsreis “Beter beleggen dan de bank”

Opnieuw levert Fred Groen, een van onze ambassadors, een interessante bijdrage bij de start van 2021. Als ervaringsdeskundige ervaren wij zijn bijdrages altijd als zeer informatief. Ook zijn persoonlijke opinies en ervaringen laat hij de vrij loop. Het volledig artikel vind je op onze website.

Enig citaten uit zijn bijdrage:

Zoals eerder ook al gemeld is het zaak in turbulente tijden rustig te blijven en geen emotionele besluiten te nemen waar je later altijd spijt van krijgt.

Focus nog eens een keer op de bedoeling van je opgebouwde beleggingsportefeuille en de langere beleggingshorizon. Je belegt immers niet alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst.

Wat zijn je uitgangspunten geweest en is dat nog steeds zo en voel je je daar lekker bij? Wat zijn de alternatieven en wat past bij je?

Vragen van Lezers

Wij krijgen vrijwel dagelijks vragen binnen van abonnees over tal van onderwerpen m.b.t hoog-dividendbeleggen en de voorbeeldportefeuille. Sommige van deze vragen kunnen van belang zijn voor alle lezers (een goede plek daarvoor is ook het nieuwe Forum). Daarom selecteren we er regelmatig een aantal, ook deze maand.

Vraag van Jan:
Waar kan ik de informatie vinden m.b.t. de risicokwalificatie van de verschillende fondsen?

Antwoord:
De voorbeeldportefeuille bevat een kolom “risico” zoals je weet. Wij schatten het risico primair in op basis van continuïteit van dividend en dus indirect op de gezondheid van het bedrijf. Als dividendbelegger ben je normaliter hoofdzakelijk geïnteresseerd in het ontvangen van continu stabiel dividend. Dat bepaalt ook de risicofactor, zoals we die inschatten. Wanneer continuïteit van een dividend wat meer risicovol lijkt, dan geven we dat aan met een “M”. “H” betekent dat een dividend “mooi en hoog lijkt”, maar daardoor wel veel meer risicovol is qua stabiliteit. Een eventuele dividendverlaging leidt dan veelal ook onmiddellijk tot een lagere koers voor korte of langere tijd.

In het algemeen kun je zeggen dat hoe hoger het dividendrendement des te hoger is ook het dividend-risico. Daarom kunnen de risico’s ook wel eens veranderen per fonds afhankelijk van de situatie van dat moment. Ook kun je aan de hand hiervan minder in “H-fondsen” investeren t.o.v. “L-fondsen” om toch hetzelfde dividendinkomen te krijgen. Dat kan een hele goede strategie zijn.
De risico-calculatie wordt ook voor een groot deel bepaald door het fondstype. Tot slot speelt onze jarenlange ervaring met HD-fondsen een rol, maar die is niet onfeilbaar! Daarbij moet gezegd worden dat Risico-categorieën (L,M,H), zoals deze vermeld staan in het portefeuilleoverzicht, gelden voor “normale” beurstijden.

Vraag van Rutger:
Hebben jullie het dividend aandeel GEO bekeken? Wat is jullie oordeel? Het leek mij wel een stabiel businessmodel en een hoog dividendpercentage?

Antwoord:Ik ken deze gevangenis-Reit; het dividendrendement is hoog, eigenlijk te hoog met bijna 16%. Hoge dividendrendementen hebben meestal een reden, veelal een sterk gedaalde koers zoals bij GEO. Dat heeft natuurlijk ook een reden namelijk dat de markt twijfelt aan het fonds en dat doe ik ook.
Als “gokje” kun je het altijd wagen, maar we durven het fonds daarom niet op te nemen in de voorbeeldportefeuille.

“Beter beleggen dan de bank” te gast bij Binkbank

Vanaf de start van bbddb hebben we een goede relatie met Binckbank. Zo was Peter Siks, auteur van de bestseller “Beleggen voor dummies”, aanwezig tijdens onze boek-presentatie in de zomer van 2017. Veel van onze relaties hebben een broker-account bij Binckbank.
Daarom verheugt het ons om opnieuw een gezamenlijk activiteit te kunnen ondernemen m.b.t. (hoog)dividendbeleggen. Dat zal geschieden in de vorm van een Binck-Webinar op dinsdagavond 2 februari 2021 om 19.00h.
Fred Hendriks en Peter Siks zulken het Webinar verzorgen. Heb je een Binck account; dan kun je deelnemen. Hou de website van Binck in de gaten voor aanmelden.

De Voorbeeldportefeuille


De voorbeeldportefeuille is inmiddels teruggekeerd naar stabiel v.w.b. de dividendstroom. Ook zijn de meeste koersen weer terug op het oude niveau maar dat geldt nog niet voor alle fondstypen Zo zie je dat sommige REIT’s en BDC’s nog ondergewaardeerd zijn. Dat biedt ook kansen op een hoger dividend in combinatie met mogelijke koerswinst (Total Return). Daarom voegen we dit keer een nieuwe BDC toe aan de Advanced-porteuille.
We hebben ook gezien dat twee fondsen (automatisch) uit de (conservative) portefeuille zijn verwijderd te weten MFO en NGHCZ. Daarom gaan we de conservative-portefeuille aanvullen met twee nieuwe fondsen, beide prefs met enige bijzondere/aparte (fijne) eigenschappen.

Toegevoegd bij Conservative:

WESCO International Inc. WCC-A
We verplaatsen deze pref vanuit de Advanced-porteuille naar Conservative en doen dat vanwege de positieve maar vooral veilige vooruitzichten van deze pref en het moederbedrijf Wesco.

WESCO International Inc. is een Top -500 bedrijf en momenteel een van de best presterende fondsen in de technologiesector. De resultaten van WESCO na de afronding van de overname van Anixter in juni 2020, stelden niet teleur. WESCO-aandelen zijn afgelopen 6 maanden met meer dan 100% gestegen.

De pref van Wesco kan pas in 2025 worden teruggetrokken tegen 25$; zo lang houd je het huidige hoge dividendrendement van bijna 9%. Mocht je het fonds nu kopen tegen ca 30$ dan is nog je gemiddelde dividend ca 8% over de komende jaren, zelfs indien de pref in 2024 zou worden afgelost.

Zo niet; dan wordt elke vijf jaar het dividend van WCC-A opnieuw vastgezet op de libor-rente plus 10,3%; dit is daarmee de hoogste variabele rente van alle preferente aandelen. Dit biedt ook enorme bescherming tegen variabele rentetarieven in 2024.


Crestwood Equity Partners LP 9.25% Preferred (CEQP.PR)

We voegen dit keer een preferent aandeel toe van een Master Limited Partnership genaamd Crestwood Equity Partners. Zoals je weet zijn MLP’s  betrokken bij de Amerikaanse energie-infrastructuur en dat geldt ook voor Crestwood.
Crestwood Equity Partners is een middelgrote MLP met infrastructuur voor vervoer, opslag etc. van aardgas en ruwe olie in de Verenigde Staten t.b.v. nutsbedrijven. Crestwood werd opgericht in 2001 en heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas.
De pref van Crestwood is CEQP.PR.
Deze pref heeft een aantal uniek eigenschappen die je nauwelijks vindt bij “gewone” prefs in de voorbeeldportefeuille.
Deze verschillen zijn:

 • CEQP.PR  is eeuwigdurend en kan niet worden teruggeroepen (perpetueel)
 • Er is dus geen “first call-date; je kunt hem dus altijd vasthouden met momenteel een hoog dividend.
 • Wanneer Crestwood een dividendbetaling zou missen stijgt het dividend automatisch van 0.21$ naar 0.25$ per kwartaal. Dividend-uitstel is dus duur voor het bedrijf en zal niet snel gebeuren.
 • De financiële dekking voor het kunnen betalen van het dividend is buitengewoon goed. Bovendien betaalt Crestwood ook dividend op de gewone aandelen, maar pref-dividend gaat altijd voor zoals je weet.
 • De pref heeft geen nominale waarde zoals bij andere prefs, die dan meestal 25$ is. Dat komt omdat deze pref initieel alleen werd aangeboden aan institutionele beleggers en niet aan particulieren, nu wel.
 • De pref is cumulatief, dat betekent dat eventueel uitgestelde dividendbetalingen later alsnog moeten worden betaald.

Al met al een unieke pref met deze eigenschappen; de uitzondering bevestigt de regel.

Opm: Het komt vaker voor dat fondsen verschillende codes hanteren voor hetzelfde fond. Maar Crestwood kent wel veel verschillende fondscodes. Ondermeer CEQP-.
Let dus op dat je de goede kiest, gebruik de ISIN-code.

Toegevoegd bij Advanced:

Newtek Business Services (NEWT)
NEWT is een Business Development Corporation (BDC) met het hoofdkantoor in Boca Raton, Florida. Feitelijk fungeert NEWT maar gedeeltelijk als BDC. Zoals je weet investeren BDC’s in (door)startende bedrijven. Veel bekende Amerikaanse bedrijven zijn voortgekomen uit investeringen door BDC’s.
BDC’s zijn wettelijk verplicht om 90% van hun winst af te dragen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. NEWT is meer dan een pure BDC.Zo wordt het bedrijf intern gemanaged en niet door een externe partij zoals je vaak ziet en dat geeft optimale betrokkenheid van het management. Daarnaast is een groot deel van de omzet afkomstig van dochterondernemingen die een breed scala aan zakelijke diensten leveren aan een groot klantenbestand. Dit betreft verzekeringsdiensten, salarisadministraties etc. Daarmee is Newtek in staat om kleine tot middelgrote bedrijven ook te helpen met bijkomende zaken.

Het grootste deel van de inkomsten van NEWT komt echter van deelname aan het zogenaamde SBA- programma (Small Business Administration). SBA-leningen zijn leningen die men als formele “partner van de overheid” mag geven, ze worden dan ook gegarandeerd. NEWT heeft door dit alles een nauwe band met de bedrijven waarin men investeert.

Dividend variabel
NEWT keert elk kwartaal een variabel dividend uit afhankelijk van de resultaten.  Het dividendrendement is momenteel zo’n 10% en de gemiddelde jaarlijkse opbrengt (Annual Average Total Return) over de laatste 10 jaar (dividend + koerswinst + herbeleggen) is maar liefst 17,6%.

Overig Portefeuille nieuws

Zoals je weet kunnen preferente aandelen en babybonds door de uitgevende partij worden teruggetrokken/afgelost c.q. van de beurs worden verwijderd (redemption), na de zogenaamde “first call-date”.

Babybond “MFO” afgelost
MFO is een babybond van MFA-Financial Inc., een Real Estate Investment Trust. De “first call-date” is/was april 2017. Rond 6 januari 2021 heb je 25$ per aandeel automatisch op je broker-rekening, ontvangen, eventueel vermeerderd met nog te betalen rente.

Babybonds van National General Holdings Corp. (NGHCZ) afgelost
NGHCZ wordt 3 februari 2021 van de beurs verwijderd/afgelost.
Je ontvangt 25$/bond retour plus enig resterend dividend/rente.

Belgische beleggers let op!

Voor Nederlandse beleggers is hiermee de kous af; voor Belgische beleggers niet. Wij adviseren hen het het fonds te verkopen vóór 3 februari a.s., omdat je anders 30% belasting (roerende voorheffing) betaalt over de opbrengst.
Zie ook bij FAQ: “Gelden in België dezelfde belastingvoordelen als in Nederland?”

Liberty All-Star Equity (USA)
Liberty All-Star Equity Fund heft het dividend verhoogd van 0,16 naar 0,19$, een verhoging van 19%. Hiermee komt het dividendrendement op ca 10%.