Nogmaals de kracht van dividend

Insiders weten dat:
Dividenduitkeringen, dividendgroei en herbeleggen de belangrijkste drijvende krachten zijn achter het rendement op aandelen.

Als dividendbelegger moet je consequent zijn en een strategie volgen zonder daar elke keer vanaf te wijken!

En dan is dividend beleggen buitengewoon krachtig omdat dividend het enige gegarandeerde rendement is; zodra dividend op jouw rekening komt is dat jouw geld.

Dividend kan niet worden teruggetrokken door wie dan ook. Elke dividendbetaling verhoogt je totale rendement waarbij de tijd in je voordeel werkt. In het geval van een volatiele markt kun je je veroorloven te wachten terwijl je toch inkomen ontvangt.

Dividendbeleggen genereert niet alleen een regelmatige cashflow, die je kunt gebruiken voor herbeleggen of om (deels) van te leven; het is ook een defensieve beleggingsstijl die doorgaans beter presteert ook wanneer markten volatiel zijn. Bij herbeleggen vergoot je immers je toekomstige inkomen.

Een gespreide portefeuille van aandelen met een hoog dividend, biedt de weg naar rendement in een wereld zonder veel andere opties, behalve dan “hopen op koerswinst”.

Hoogdividend-beleggen genereert op termijn meer dan gemiddelde rendementen, ongeacht de volatiliteit van de markt. Beleggen wordt daarnaast minder stressvol, eenvoudiger en minder gecompliceerd.
Een echte SWAN (Sleep Well At Night) methodiek dus.

DRIP, het beste bewijs
Het beste bewijs van bovenstaande kun je zien wanneer je een “DRIP -berekening” uitvoert op een fonds/aandeel.
DRIP staat voor Dividend Re-Investment Plan. Amerikanen kunnen, via hun broker, dividenden automatisch laten herbeleggen in hetzelfde fonds. (kan overigens ook bij sommige Europese/Nederlandse brokers). Bij een DRIP- calculatie zie je in een oogopslag wat een investering in het verleden je vandaag zou hebben opgeleverd. In deze berekening worden alle ontvangen dividenden meegeteld alsmede de eventuele koerswinsten (of verliezen) uit die periode.
DRIP-berekeningen hebben vanzelfsprekend   betrekking op het verleden maar vormen meestal ook een goede maatstaf voor prestaties in de nabije toekomst. DRIP-calculators zijn te vinden op internet vaak wel tegen betaling. Onderstaand zie de DRIP-berekening van een fonds uit de voorbeeldportefeuille te weten Omega Health Care (OHI)
OHI is een uiterst stabiele medische REIT met ca 1000 ziekenhuizen poliklinieken etc.

Wat zie je?
Je ziet in dit plaatjes wat een investering van bijvoorbeeld 10.000$ in 2010 je nu (september 2020) zou hebben opgeleverd op basis van het regelmatig herinvesteren van je dividend. Ook koerswinst/verlies is hierin meegenomen.
Het plaatje is actueel dus inclusief de “corona-dip” van maart jl. waarvan nog niet alle fondsen helemaal zijn hersteld v.w.b. de koers.

Omega Health Care (OHI)
Bij OHI zie dat de koers de laatste 10 jaar is gestegen van 19.62$ naar 32,93$. Ook heef OHI intussen het dividend regelmatig verhoogd.
Het resultaat is een gemiddeld jaarlijkse return van 12,64%!
Een investering van 10.000$ in 2010 is nu 35.700$ geworden.

Conclusie
Aan de hand van de DRIP-calculatie zie je dus overduidelijk wat de kracht van dividendbeleggen is. Koersbewegingen zijn vaak niet zo relevant, continuïteit van dividend wel. Zelfs tijdens de huidige Corona-crises blijven de gemiddelde jaarlijkse returns buitengewoon aantrekkelijk; ze kunnen zelfs nog beter worden wanneer Corona zou verdwijnen. Een SWAN-portefeuille met dit soort HD-aandelen; dat is waar “beter beleggen dan de bank” voor staat.