Actueel 24 mei 2021

Wachten of (bij)kopen?

Nu het hoogtepunt van de corona-pandemie langzamerhand voorbij lijkt, zien we dat de beurzen intussen een recordhoogte hebben bereikt (en weer wat zijn teruggevallen). Beurzen zijn duidelijk vooruitgelopen op de snelle economische ontwikkelingen die voor de rest van dit jaar en verder worden verwacht. Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn? Misschien wel voorlopig, maar het is eveneens aannemelijk dat er binnen afzienbare tijd een correctie optreedt. Je weet namelijk dat correcties van 10-20% gemiddeld één keer per twee jaar voorkomen. Je zou daarom kunnen besluiten om je investeringen op dit moment wat te beperken en te wachten tot dat de beurzen een beter instapmoment bieden.

Een hoger dividend is dan je beloning en koersherstel na een correctie geschiedt ook meestal binnen 1-2 jaar. Dubbel voordeel dus.
Aan de andere kant is zo’n instapmoment op de langere termijn niet zo belangrijk als dividendbelegger. Het kiezen van het juiste instapmoment blijft nu eenmaal zeer lastig en moeilijk in te schatten. Als dividendbelegger ga je voor periodiek herbeleggen van je dividend om daarmee het aantal dividend-betalende aandelen te laten groeien. Als je dat consequent volhoudt, ben je verzekerd van meer inkomen op termijn zonder alleen te speculeren op koerswinst. En als dividendbelegger blijft de kans op koerswinst altijd op termijn aanwezig. Denk hierbij aan “wat een Income-belegger moet weten”, zoals we dit in elk webinar opnieuw laten zien. Hierna gaan we ook in op de vraag of we ook nog dividend-groei mogen verwachten naast hoog dividend zelf. En wat de voordelen zijn van dividendaandelen versus groeiaandelen. Ook vragen we je aandacht voor de speciale webinars, brokerperikelen en een CEF-les.

Dividend-groei of hoog dividend?

Veel beleggers lijken het moeilijk te vinden om te kiezen tussen bedrijven die periodieke dividendgroei hoog in het vaandel hebben (Dividend Growth Investing) t.o.v. bedrijven die “gewoon” (hoog)dividend uitkeren.

Bij Dividend Growth Investing denk je dan al snel aan de zogenaamde Dividend Aristocrates. Je weet wel, dat zijn bedrijven die al meer dan 25 jaar op rij hun dividend jaarlijks verhogen zoals Coca-Cola, Procter & Gamble etc. Dergelijke bedrijven bieden gemiddeld 1%-3% dividendrendement.

Maar als je belegt tegen 3%, zelfs als het dividend elk jaar met 10% groeit, zal het rendement op jouw oorspronkelijke investering pas na 10 jaar een dividendrendement van 7% bereiken! Dat duurt dus wel even.
Maar we willen geen 10 jaar wachten op een dividendrendement van 7%. We willen het vandaag! Daarom richten wij ons bij BBddB op fondsen die onmiddellijk hoge inkomsten opleveren, waarmee je aanzienlijk sneller via de rente op rente methodiek jouw spaardoel kunt bereiken. Maar dan wel veilig en consistent.

Betekent dit dan dat je geen dividendgroei meer kunt verwachten? Nee, je kunt toch regelmatig hoogdividend-fondsen vinden met tevens een kans op dividendgroei in de toekomst. Natuurlijk is de kans op dividendengroei minder wanneer een fonds al een hoog dividend uitkeert. Maar er zijn wel degelijk veilige HD-fondsen te vinden waarbij dividendgroei ook te verwachten is. En dat proberen we ook.
Want dividendgroei is zeker een belangrijk aspect bij dividendbeleggen naast het (hoge) dividend zelf. Je hoeft er immers niets voor te doen. In de Voorbeeldportefeuille vinden we een aantal van dergelijke fondsen zoals IRM, ABR, NEWT, OHI, BST. Niet dat bij al deze fondsen het dividend standaard jaarlijks omhoog gaat, maar je kunt wel een patroon zien van dividendgroei over de jaren heen. Dit soort fondsen zijn daarom tevens goede kandidaten voor herinvesteren/bijkopen.

Dividendaandelen versus groeiaandelen

Het belangrijkste voordeel van de strategie van “beleggen voor inkomen” is dat we vertrouwen op (hoge) contante cash-inkomsten en dat we deze vervolgens kunnen herinvesteren en aldus gebruikmaken van het samenstelde (compound) interest principe. Hiermee creëren we met onze eigen portefeuille op termijn inkomensgroei, in plaats van alleen afhankelijk te zijn van altijd fluctuerende aandelenkoersen.
Daarmee zeggen we natuurlijk niet dat deze methodiek beter is dan uitsluitend beleggen voor koerswinst met zogenaamde groeiaandelen. Beide methoden werken in de loop van de tijd, zolang we maar geduldig zijn en er ons aan houden ook tijdens hectische beurstijden.
Beide strategieën zijn gebaseerd op het feit dat het totale rendement van een investering gedurende een bepaalde periode gelijk is aan de som van ontvangen contante uitkeringen plus koerswinst of verlies.

Waarom voorkeur voor dividendaandelen?
Groeiaandelen zijn aandelen waarvan men verwacht dat de koers gaat stijgen. Ze krijgen veelal de meeste aandacht in de beleggingswereld, in de pers, etc.
De laatste tijd zijn groeiaandelen populair onder particuliere beleggers, met name gedreven door de technologiesector. De vraag blijft echter of groeiaandelen hun sterke prestaties in de toekomst behouden. Ze bieden veelal geen/nauwelijks dividend.

Of is het toch verstandiger om het grootste deel van je kapitaal om te zetten in meer op waarde gerichte dividendaandelen? Het antwoord hangt misschien af van je eigen doelstelling. Maar wij geven de voorkeur aan consistente dividendaandelen met relatief hoge rendementen als kern van onze portefeuille. Laten we nog eens kijken waarom:

Prestaties
De geschiedenis leert dat dividendaandelen op termijn beter presteren dan aandelen die geen dividend betalen. Vooral bij aandelen waarbij het dividend regelmatig groeit is dat overduidelijk.

De rente
Het lijkt waarschijnlijk dat de rente de komende jaren laag blijft. Dit betekent dat dividendaandelen één van de weinige bronnen van voorspelbaar rendement bieden. In tegenstelling tot obligaties betalen veel dividendfondsen nog steeds aantrekkelijke rendementen. Vroeg of laat ziet de gemiddelde belegger dat ook en begint met meer te investeren in dividendaandelen.

Veiligheid
Bovendien blijft het nog steeds mogelijk om aantrekkelijke dividendaandelen te vinden ondanks de hoge beursstanden, mede omdat groeiaandelen nog steeds de meeste belangstelling genieten. Dividendaandelen hebben vaak een wat lagere waardering dan groeiaandelen en bieden ook cash-dividend. Mede hierom zijn dividendaandelen gemiddeld veiliger t.o.v. veel groeiaandelen.

Waardering
De waardering van een bedrijf is vaak een van de maatstaven om er al of niet in te investeren. Dividendaandelen zijn gemakkelijker te waarderen dan groeiaandelen. Groeiaandelen van snelgroeiende bedrijven zijn op voorhand moeilijk te waarderen en te selecteren. Bedrijven als Tesla, Airbnb en Uber hebben buitengewoon hoge waarderingen op de beurs, maar zullen naar verwachting pas in de toekomst grotere winsten gaan behalen. Dividendaandelen daarentegen zijn meestal veel eenvoudiger te waarderen. Dat komt omdat hun winsten en bedrijfsmodellen al bekend zijn en toekomstige prestaties beter zijn in te schatten. Het is dus veel moeilijker om snelgroeiende bedrijven op waarde te taxeren dan solide dividendbetalers.

Gemoedrust
Dividendbeleggen biedt gemoedsrust. Consistente en betrouwbare dividendinkomsten geven veel beleggers en rustiger gevoel. Het maakt minder uit wat er gaande is in de markt of in de wereld wanneer jouw portefeuille is gebaseerd op dividendaandelen van kwalitatief goede bedrijven. Dan weet je op zijn minst dat jouw inkomen blijft doorlopen.

Maar mocht je toch wat meer avontuur willen met groeifondsen, maar wel op een veilige manier, dan kun je ook kiezen voor gespecialiseerde Closed End Funds. Er zijn voldoende CEF’s die in groeifondsen beleggen zoals USA, ASG en GGT. Je belegt dan indirect in een groot aantal groei-bedrijven zoals Apple, Tesla, Netflix etc., maar je ontvangt toch een hoog dividend. En koerswinst is eveneens haalbaar door de koersstijging van de CEF zelf.
Het beste van twee werelden.

Wat zijn Convertibles?

Opmerking
Dit artikel gaat over een beleggingscategorie waar je eenvoudig in kunt beleggen via een Closed end Fund. Maar wanneer je het niet interessant vindt om inhoudelijk kennis te nemen van deze beleggingsvorm is dat geen probleem. Je kunt dan rustig de hierna genoemde CEF kopen/toevoegen aan je portefeuille en onderstaande toelichting overslaan.

Je weet inmiddels dat bedrijven zogenaamde preferente aandelen op de beurs kunnen brengen naast gewone aandelen. We schrijven hier regelmatig over.
Bedrijven kunnen daarnaast “gewone” obligaties(bonds) uitgeven. Dat zijn in feite beursgenoteerde leningen. Men betaalt een (coupon)rente- percentage aan de belegger/koper; de bond kan op de beurs fluctueren in koers.
Echter, bedrijven kunnen eveneens een (bond)variant op de markt brengen, de zogenaamde “Converteerbare Obligatie”, kortweg “Convertibles” genaamd.

Net als gewone bedrijfsobligaties betalen Converteerbare Obligaties rente aan beleggers. Maar in tegenstelling tot gewone obligaties bieden Convertibles kans op een hoger rendement dan uitsluitend rentebetalingen. Zo’n kans doet zich voor wanneer de gewone aandelen van hetzelfde bedrijf goed presteren op de beurs v.w.b. de koersontwikkeling. De reden hiervoor is dat een Converteerbare Obligatie optioneel kan worden omgezet in aandelen van hetzelfde bedrijf. Het aantal aandelen dat je kunt krijgen bij een Converteerbare Obligatie staat tevoren vast. Er is geen verplichting. Als je liever gewoon rente wilt blijven ontvangen op de obligatie tot aan het einde van de looptijd is dat prima. Als belegger in Convertibles heb je dus een extra optie/kans die je kunt gebruiken om meer rendement te behalen, wanneer het aandeel van het bedrijf het goed doet op de beurs. Wanneer het aandeel het echter slecht doet, kan de belegger besluiten om geen gebruik te maken van zijn conversierecht en heeft hij alleen het rente-rendement.

Voorbeeld van Converteerbare Obligatie
Stel, je koopt een converteerbare obligatie van aandeel A (waarde 1.000 $). Hierop krijg je 2% rente per jaar. Dit is normaliter wat lager dan de rente op een gewone obligatie. Als je een gewone obligatie koopt krijg je bijvoorbeeld 3% rente per jaar. Het verschil in rente tussen beide obligaties komt neer op $10,- per jaar (1% van 1000$).
Echter, in de voorwaarden van de Converteerbare Obligatie staat dat je deze kunt omruilen voor 20 aandelen.

Positieve uitkomst
Stel het onderliggende aandeel noteert bij de aankoop van de Convertible $48. Wanneer het aandeel stijgt naar $55/stuk, wordt de waarde van de aandelen $55 x 20 stuks = $ 1.100, -, ofwel een rendement van 10%. Hierbij zou je dus 7% meer verdienen dan met een ‘gewone’ obligatie. Dus gebruikmaken van de optie is lonend.

Negatieve uitkomst.
Stel het aandeel stijgt niet maar daalt naar $45,-. Dan geeft de conversie je een waarde van $900,-. In dit geval kun je de obligatie beter niet omzetten naar aandelen en gewoon laten uitbetalen en de 2% rente blijven innen.

De meeste converteerbare obligaties hebben een call-date (zoals bij prefs en babybonds), hetgeen betekent dat de uitgevende partij de obligaties kan terugroepen/aflossen. Als gevolg hiervan hebben Convertibles niet hetzelfde onbeperkte opwaartse potentieel als gewone aandelen.

In de afgelopen 25 jaar hebben converteerbare obligaties aandelen-achtige rendementen gegenereerd. Mede door de pandemie heeft een recordaantal bedrijven gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken via Convertibles en dat zal nog wel even zo blijven naar verwachting. Zo is Tesla een grote uitgever van Convertibles almede andere grote Tech-bedrijven waaronder Airbnb en Twitter.

Hoe veilig beleggen in Convertibles?

Zoals je weet bevat de Voorbeeldportefeuille een aantal Closed end Funds. CEF’s zijn beursgenoteerd beleggingsfondsen die door fondsmanager worden gerund. Ze worden op de markt gebracht door grote Amerikaanse financiële instellingen en beleggen in uiteenlopende markten, producten en fondstypen (asset classes), waaronder Convertibles.
Omdat ze gerund worden door managers hebben veel uitgevende partijen een specialisatie opgebouwd die je als particuliere belegger nauwelijks kunt evenaren. Het beste kun je daarom in Convertibles investeren via een CEF. En dan liefst een CEF uitgeven door een specialist v.w.b. Convertibles. Calamos Investment zo’n partij. De Voorbeeldportefeuille wordt uitgebreid met een Convertible-CEF van Calamos; tevens verwijderen we een soortgelijke CEF van Allianz (zie verder bij portefeuille-wijzigingen).

Conclusie
Converteerbare obligaties bieden kans op een hoger rendement wanneer de onderliggende koers van het betreffen gewone aandeel stijgt. Ze bieden tegelijkertijd de veiligheid en het rendement van obligaties. Weer het beste van twee werelden dus. De beste manier om te investeren in Convertibles is via een actief beheerde CEF, omdat het zelf opbouwen van een gespreide portefeuille veel werk is en veel kennis vraagt.

Wist je dat?

CEF’s gemiddeld 7% dividendrendement bieden en je vrijwel nooit geld kunt verliezen.
Om de veiligheid van jouw portefeuille te verhogen alsmede jouw inkomsten, is het toevoegen van CEF’s in verschillende markten (Asset Classes) een goede aanpak. Een CEF biedt gemiddeld ca. 7% dividendrendement. CEF-onderzoek in de VS laat zien dat van de ruim 300 CEF’s die al tien jaar of langer bestaan, je bij slechts 14 geld zou hebben verloren in de afgelopen 10 jaar. Bij 96% van alle CEF’s zou je een positief rendement hebben behaald. De 14 CEF’s met een negatief rendement zaten bijna allemaal in de energiesector. Een lastige markt dus, energie. Vanzelfsprekend zijn er wel aanzienlijke verschillen in de (positieve) resultaten. We proberen de betere CEF’s te selecteren voor de Voorbeeldportefeuille. Doe er je voordeel mee.

Brokers blijven onvoorspelbaar

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. onze ambassadors en reacties op het forum.

Als dividendbelegger blijft het altijd afwachten of jouw broker alle zaken goed afhandelt en of alle gewenste fondsen beschikbaar zijn/blijven.
We hebben in de afgelopen jaren regelmatig te maken gehad met de onvoorspelbaarheid van brokers. Zo was er de bizarre Europese Pripp-verordening in 2018, waardoor Amerikaanse CEF’s en ETF’s niet meer verkocht mochten worden via Europese brokers, tenzij er een bijsluiter was in de lokale taal. We hebben toen ook een Amerikaanse broker (erbij) gezocht, te weten Tastyworks. Inmiddels kun je alle fondsen uit de voorbeeldportefeuille weer kopen via Nederlandse/Belgische brokers.
De situatie met broker DeGiro bleek al langere tijd onhoudbaar, waarbij goedkoop echt duurkoop bleek. Recent hebben we de transitie van Lynx-UK meegemaakt vanwege Brexit. De activiteit/vestiging moest verhuizen vanuit de UK naar Ierland en/of Luxemburg. Nu zitten we in de transitie van BinckBank naar Saxo Bank, waarbij ook niet alles vlekkeloos verloopt en we voorlopig moeten afwachten waar dit heen gaat.

Op dit moment blijkt de afhandeling van bronbelasting bij Saxo regelmatig onjuist in vergelijking met de (juiste) percentages bij Binckbank. Saxo rekent onterecht veelal te hoge percentages van 15-30% voor met name prefs en babybonds. Bronbelasting wordt/werd bij Binck altijd wel goed afgehandeld. We zijn hier uiterst alert op en gebruiken onze mogelijkheden om een ander bij Saxo te corrigeren. Ondertussen raden wij abonnees aan elke fout onmiddelijk te melden bij Binck/Saxo. We houden onze abonnees op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Elke broker heeft dus zijn eigen plussen en minnen, die ook regelmatig veranderen. Voor ons als “Income-beleggers in de VS” moet een broker tenminste het volgende bieden:

 • Ruime beschikbaarheid van beursgenoteerde dividendfondsen in de VS of bereid zijn deze op verzoek beschikbaar te maken.
 • Afhandeling van bronbelasting op de juiste wijze administreren waarbij men ook de juiste percentages inhoud (0 of 15%).
 • Een helpdesk met kennis van zaken, goede responsetijd en bereidheid om eventuele fouten snel te corrigeren.
 • Gebruiksvriendelijke website/platform.

Tot slot zou het een plus zijn, wanneer transactiekosten reëel zijn; de goedkoopste hoeft men niet per se te zijn.

De stand van zaken
Tot op heden hebben we getracht de fondsen in beide portefeuilles (AIP en EIP) beschikbaar te houden via Binck (grotendeels) en Lynx, Mexem (helemaal). Dat lukt op zich prima. Toch is onze verwachting dat broker-issues actueel en deels onvoorspelbaar zullen blijven.
Ofschoon je zou verwachten dat Nederlandse brokers allemaal dezelfde mogelijkheden bieden en ook de afrekeningen/inhoudingen identiek zijn, is dat lang niet altijd zo. Onduidelijke internationale regels dragen er toe bij dat brokers er verschillend mee om kunnen gaan.

De belangrijkste verschillen tussen de diverse brokers op dit moment zijn:

 • Beschikbaarheid van Amerikaanse Closed end Funds (CEF’s).
  (Bij Binck te beperkt ondanks onze vele pogingen om dit te veranderen. Bij Lynx en Mexem zijn alle CEF’s beschikbaar)
 • Juiste afhandeling van de bronbelasting met name bij babybonds en preferente aandelen.
  (Bij Binck oké; bij Saxo (nog) niet en is het afwachten of men tijdig corrigeert. Bij Mexem en Lynx ook niet altijd goed, maar wordt veelal opgelost na reclamatie.
 • Gebruiksvriendelijkheid.
  (Binck prima, Saxo afwachten, bij Lynx eveneens oké mits je de web-versie “Lynx Basic” gebruikt. Mexen is wat complexer, heeft geen webversie en een langere leercurve.

Wat te doen als HD-belegger?
Aangezien veel abonnees (ook) een Binck-account hebben willen we eerst afwachtten hoe de transitie verder verloopt de komende tijd en of de kinderziektes (zoals bronbelasting) worden opgelost. (Het kan ondertussen geen kwaad een print/kopie te maken van je huidige Binck-portefeuille, liefst dagelijks. Als er dan iets misgaat kun je hierop terugvallen.) Wij hebben daarbij de hoop dat ook Saxo meer CEF’s gaat aanbieden zoals Lynx en Mexem.
Overigens hebben alle brokers het erg druk. Het openen van een account kan zo maar een maand duren. We houden de vinger aan de pols. Zie ook de berichten in het Forum hierover.

Vragen van Lezers

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van webinars. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn

Vraag van John
Is het ook mogelijk om een optie ter bescherming van de HD-fondsen aan te schaffen zoals je bijvoorbeeld ook een AEX-Put kunt kopen ter bescherming van je AEX-aandelen.

AntwoordJe kunt alleen rechtstreeks met opties werken bij REITS en BDC’s. Maar wanneer je koerswinst wilt beschermen is het misschien het overwegen waard om te werken met een “trailing stop”.In de nieuwsbrief/actueel van 24 febr. 2020 vind je een toelichting “Wel eens gehoord van een trailing stop?”.

Zoals je schrijft kun je ook meer algemeen proberen je portefeuille te beschermen met een SPY S&P500 ETF. Er zijn natuurlijk ook REIT of BDC ETF’s waarmee je wel met (put) opties kunt werken zoals SCHWAB US REIT ETF (SCHH). Alleen geven ETF’s weinig of geen dividend. Los hiervan; ik ben geen expert op optie-gebied. De continuïteit van mijn dividend moet voor de veiligheid zorgen.


Reactie van Forum-deelnemer
Recent heb ik een uiterst interessant beleggingsboek gelezen dat zich vooral richt op het stimuleren van winstneming en het daardoor sneller laten toenemen van je Working Capital, ofwel het te investeren vermogen. Dit in tegenstelling tot de “Buy-and-Hold methode. Dit boek is Amerikaans georiënteerd en zoals te doen gebruikelijk wat brallerig, maar de kern van het verhaal sprak mij wél erg aan. Het boek heet “The Brainwashing of the American Investor” door Steven R. Selengut. Hier een voorbeeld:

Ooit heb ik het afgewogen risico genomen om een beperkt aantal van 225 stuks BHR.PB op $10,17 te kopen toen de hotelwereld volledig op zijn gat lag en het bedrijf de dividendbetalingen had gestopt (investering ca. €1849). Wetende dat het een cumulatief preferent aandeel is, dacht ik dat dit wel goed zou komen op termijn [note redactie: Cum-pref betekent dat ook eventueel achterstallig dividend moet worden betaald].

En dat gebeurde ook. Inmiddels betaalt Braemar weer netjes zijn dividend en zijn alle achterstallige betalingen voor de pref alsnog voldaan. Dit heeft de koers erg goed gedaan, het noteert nu op $22,80. Normaal gesproken had ik gedacht “niets meer aan doen” want ik heb een blijvend dividendrendement van 13,5% vastgelegd! Alleen is dit 13,5% over mijn initiële investering ofwel ca. €250,- per jaar. Het idee van dit boek is nu om te verkopen en je winst (>100%) te herinvesteren. Stel dat ik dat nu doe, dan ontvang ik omgerekend zo’n €4219,-. Als ik dit bijvoorbeeld in een CEF stop die “slechts” 9% geeft, stijgt mijn jaarlijkse dividendbetaling naar ca. €380,-. Dus ondanks een daling van het percentage van 13,5% naar 9% een stijging van het inkomen met ruim 50%. Zoals gezegd boeiende materie waar ik de komende tijd mijn gedachten over zal laten kraken:-)

[note redactie: als E-boek te koop bij bol.com voor €2,99]

Webinar training vernieuwd

Al geruime tijd bieden wij de Webinar-training HD-beleggen voor starters, verdeeld over twee avonden. Wij hebben deze training recent inhoudelijk aangepast aan de laatste inzichten.  De naam is veranderd in:
Income investing voor (door) starters
Deze naam sluit nog meer aan bij inhoud en doelstelling van de training.
Mocht je je verder willen verdiepen in “Income Investing” dan is dit een aanrader. De eerstvolgende is op 25 en 27 mei 2021.

Webinar-specials
Regelmatig ontvangen wij de vraag om eens dieper in te gaan op specifieke fondstypen die in de Voorbeelportefeuille voorkomen. Daarom hebben we besloten om zogenaamde “Webinar-specials” te introduceren. De eerste zal plaatsvinden op dinsdag 15 juni 2021 (19:00 – 19:45 uur) en heeft als onderwerp:
Webinar SPECIAL: Income investing via Amerikaanse REIT’s & BDC’s
Het Webinar is gratis voor AIP-abonnees.

Forum blijft groeien

Sinds de start van ons forum zien we een groei van het gebruik. Inmiddels zijn er tientallen vragen/antwoorden/discussies gaande, waarover abonnees hun zegje kunnen doen. Actuele onderwerpen: ABN-AMRO als broker, valuta-risico, migratie Bink-Saxo, dividendbelasting Lynx, enz. En wanneer je zelf een onderwerp op de agenda wilt zetten dan is dit de plaats.

Video’s op YouTube

Fred Hendriks heeft recent een podcast gemaakt samen met Harm van Wijk, oprichter van Beleggen.com met inmiddels bijna 55.000 leden. Je kunt deze podcast ook bekijken via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=9S45q78HEyE

Wil je (nog eens) weten wat “beleggen voor (passief) inkomen” inhoudt en hoe je dat moet doen? Bekijk dan ook eens onze video op YouTube. En misschien heb je familie, kennissen of relaties in je omgeving die ook geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de methodiek van hoogdividend-beleggen? Dan is het is het bekijken/ doorsturen van deze link een eerste stap.
https://youtu.be/dRxKztbmxQc

Ook de opname van het recente Binck-webinar is nog altijd te zien. Peter Siks nodigde Fred Hendriks uit om te vertellen over de mogelijkheden van hoogdividend-beleggen. Siks is behalve beleggingstrainer ook auteur van het bekende boek ‘Beleggen voor Dummies’. Hij weet precies wat beginnende en gevorderde beleggers bezighoudt en speelde daar tijdens het webinar perfect op in blijkens de vele positieve reacties. Daarom deel ik hier graag de link naar de opname van het webinar. 
Klik hier en ga er eens rustig voor zitten zou ik zeggen.

De Voorbeeldportefeuille

De voorbeeldportefeuille blijft stabiel; alle fondsen blijven in rustig vaarwater v.w.b. de dividenduitkeringen. Weliswaar zijn veel koersen fors opgelopen waardoor dividendrendementen voor nieuwe aankopen lager zijn dan voorheen. Misschien willen sommige lezers daarom wel wachten op een correctie. Mocht die er komen dan kun je lager instappen/bijkopen met een hoger dividendrendement. Intussen blijft gespreid aan/bijkopen in de tijd ook aan te bevelen.
We voegen een uiterst betrouwbare REIT toe aan de Advanced portefeuille. Tevens vervangen we een bestaande op Convertibles gerichte CEF door een andere met naar verwachting betere prestaties in de nabije toekomst.

Opmerking:
Let wel op dat een aantal prefs en babybonds in de Voorbeeldportefeuille nog steeds boven de nominale waarde van 25$ noteren terwijl de call-date voorbij is. Deze fondsen kun je beter niet (ver) boven de 25$ aankopen onder de huidige marktomstandigheden, tenzij je het risico van aflossen/terugtrekking van het fonds wilt nemen. Om deze reden hebben we recent de uiterst populaire pref MTBCP verwijderd. Deze werd helaas te duur voor instappers en te risicovol.

Portefeuille wijzigingen

Verwijderd bij Advanced

Allianz GI Convertible & Income Fund II (NCZ)
We hebben NCZ verwijderd en gaan deze vervangen door CHI, beiden CEF’s.
NCZ belegt voor een groot deel in hiervoor beschreven Convertibles, heeft geruime tijd deel uitgemaakt van de Voorbeelportefeuille en op zichzelf redelijk gepresteerd. NCZ is een typisch voorbeeld van een CEF waarbij je ziet dat je op termijn bijna nooit geld kunt verliezen ondank het feit dat deze CEF matig/redelijk heeft gepresteerd gedurende de laatst 10 jaar. De koers is zelfs met ca 50% gedaald en er zijn diverse dividendverlagingen geweest. Ondank dit alles hebben beleggers een positief gemiddeld rendement gehaald van ca. 5% /jaar (over de laatste 6 jaar 3,8 %). Dat is niet spectaculair. Inmiddels heeft men aangekondigd dat een nieuw managementteam is geïnstalleerd om de prestaties te verbeteren in de komende tijd. Dit alles maakt dat NCZ nu een hoog dividendrendement heeft van ruim 9% en je kunt kopen met een discount van bijna 10%. Voor sommige instappers is dit misschien daarom toch een goed koopmoment? NCZ belegt voor een groot deel in Convertibles, maar we kunnen beter terecht v.w.b. deze asset-categorie. Daarom besluiten we het fonds te vervangen door een aanzienlijk productiever Convertible-fonds van de specialist bij uitstek Calamos. Natuurlijk hoef je zelf NCZ niet uit je eigen portefeuille te verwijderen als je er tevreden mee bent.

Toegevoegd bij Advanced

Calamos Convertible Opp Fund (CHI)
CHI is een Closed end Fund uitgegeven door Calamos Investments, een van de grootste vermogensbeheerders in de VS. CHI belegt hoofdzakelijk in Converteerbare Obligaties. CHI is een zeer succesvol fonds, heeft begin dit jaar het dividend verhoogd. Dat geeft aan dat de markt van Convertibles sterk is op dit moment. Het aantal nieuwe Convertibles is in 2020 verdubbeld t.o.v. 2019. Het fonds bestaat bijna 20 jaar.
CHI betaalt $0.095 per maand en het dividendrendement is bijna 8%. De AATR (gemiddelde jaarlijks opbrengst) over de afgelopen 10 jaar bedraagt ruim 10,6%. Het fonds handelt op dit moment tegen een kleine discount.Opmerking:
Calamos biedt ook een ander Convertible fonds te weten Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Ook CCD belegt hoofdzakelijk in converteerbare obligaties. CCD is zelfs nog succesvoller dan CHI. Ook CCD heeft recent het dividend verhoogd. Het fonds bestaat pas zes jaar en betaalt $0.195 per maand; het dividendrendement is ca. 7,3% en de jaarlijkse Total Return (AATR) is ca. 15% over de afgelopen zes jaar. Echter, gezien het succes van dit fonds betaal je moment een premie van ca. 10%. Dat vinden we te veel. Maar het fonds blijft wel een aanrader wanneer de premie daalt en eventueel overgaat in een discount.

Toegevoegd bij Advanced

Gladstone Commercial (GOOD)
Gladstone Commercial is een REIT die werd opgericht en wordt geleid door David Gladstone. De REIT valt onder de Gladstone-familie van bedrijven.
David Gladstone is de oprichter van de Gladstone Capital Corp. met vele beleggingsactiviteiten. Hij wordt gezien als een investeerder die te vergelijken is met Warren Buffet. Een van de meest consistente fondsen van Gladstone is GOOD.GOOD is een zogenaamde “Net Lease Reit”, wat betekent dat?
Net lease REIT’s verhuren panden met langlopende huurcontracten (10-25 jaar) aan huurders met een hoge kredietwaardigheid. “Net lease” verwijst naar de leasestructuur, waarbij huurders alle kosten betalen met betrekking tot het beheer van het vastgoed zoals belastingen, verzekeringen en onderhoud. Daardoor genereren dergelijke REIT’s een zeer voorspelbare inkomstenstroom in vergelijking met veel andere REIT-typen.

Gladstone Commercial betaalt maandelijks dividend dat nog nooit is overgeslagen of verlaagd sinds de oprichting in 2003. Op dit moment bezit men ruime 120 locaties in de VS, ondermeer in de gezondheidszorg, banken, automotive en telecommunicatie. Industrieel vastgoed blijf de speerpunt. GOOD heeft zeer hoge betrouwbaarheid v.w.b. het consistent betalen van stabiel dividend, echter tot nu toe zonder dividendgroei.
Het dividendrendement van deze (laag risico) REIT bedraagt 7,3% De gemiddelde jaarlijks opbrengst (Average Annual Total Return) bedraagt ruim 10%/jaar over de laatste 10 jaar.

Overige portefeuille zaken en weetjes

Crestwood Equity Partners (CEQP.PR)
Op 23 mei 2021 maakten we je attent (via een mail-flash) op de situatie m.b.t. tot het preferente aandeel (pref) van Crestwood (CEQP.PR). Veel abonnees werden via hun broker geattendeerd op een zogenaamde Corporate Action. Het preferente aandeel (CEQP.PR) heeft een aantal unieke eigenschappen, die fors verschillen van de meeste andere prefs. Een van de unieke eigenschappen is het feit dat deze pref geen call-datum heeft, dus “non-callable” is. Aandeelhouders wordt gevraagd om, voor 7 juni 2021, formeel toestemming (consent) te verlenen om de non-callable eigenschap te behouden. We hebben onze abonnees geadviseerd om geen verder actie te nemen. Het hele verhaal kun je nog eens nalezen in de Actueel-extra van 23 mei.