Actueel: 25 juni 2019

Inleiding

Nu de zomer is aangebroken en je mogelijk nog met vakantie gaat nemen wij de gelegenheid te baat om de opzet van de portefeuille aan te passen. Niet inhoudelijk maar wel ter verduidelijking en vereenvoudiging.

Zoals je weet hebben we de afgelopen periode veel geschreven over de zogenaamde Europese Pripps-verordening. De bizarre verordening uit 2018, waardoor bepaalde typen hoogdividendfondsen “opeens” niet meer beschikbaar waren via Nederlandse/Europese brokers, wanneer er geen Nederlandstalige bijsluiter beschikbaar is.

De protesten tegen deze verordening vanuit de Europese financiële wereld zijn toch beperkt gebleven. Mogelijk vindt men het wel oké dat Europeanen niet “zomaar” in de VS kunnen beleggen v.w.b. ETF’s/ETN’s en CEF’s; jouw investeringen blijven dan immers binnen Europa. Ook Kamervragen over deze kwestie aan de minister van Financiën hebben hierin geen verandering gebracht evenmin als de uitzending van Kassa midden vorige jaar. In deze uitzending werd ondubbelzinnig aangetoond dergelijke bijsluiters hun doel volkomen voorbij schieten.

Een aantal abonnees kreeg begin 2018 te maken met de maatregel, deels omdat men dergelijke fondsen al in bezit heeft/had en vervolgens niet meer kon (bij)kopen via hun Nederlandse broker. Sommige abonnees hebben om deze reden dan ook een (extra) Amerikaanse broker genomen om toch te kunnen profiteren van deze “echte” inkomens- fondsen.

Tot nu toe moeten onze abonnees steeds bezien of het fonds van hun keuze wel te koop is via een Nederlandse/Belgische broker. De meerderheid wel overigens! Sommige beleggers hebben geen behoefte aan meerdere brokers, anderen weer wel. Daar willen we nu op inspelen door een wat andere opzet te kiezen van de Voorbeeldportefeuille.

Daarnaast zien we dat vele (nieuwe) abonnees wat voorzichtiger willen starten met (initieel) beperkt risico. Dit zijn veelal beginnende beleggers (in Amerikaanse hoogdividendfondsen) en/of ZZP-ers die gaan voor een spaar/inkomensdoel zoals (extra) pensioen etc.

Deze veranderingen en inzichten hebben ertoe geleid dat wij de opzet van onze porteuille hebben veranderd en meer richten op de juiste doelgroep.

Op voorhand:

Binnen jouw huidige abonnement hou je toegang tot alle fondsen, die je kunt combineren binnen jouw eigen portefeuille.

Voorbeeldportefeuille: de veranderingen

In het licht van bovenstaande en met het oog op de toekomst hebben wij de portefeuille anders ingedeeld.

De indeling is, vanaf nu, gebaseerd op drie typen portefeuilles te weten “Conservative”, “Advanced” en “US-only available” met verschillende (risico)profielen. Op deze wijze kun je je eigen ervaring en risicoprofiel beter toetsen/ inschatten en meer gericht jouw fondsen kiezen. Je herkent jezelf makkelijk in je doelgroep.

Vanzelfsprekend kun je alle fondsen uit de drie portefeuilles kiezen voor de opbouw van je eigen portefeuille.

Hierna lees je meer over de nieuwe opzet.

 Portefeuille “Conservative”

De conservatieve porteuille bestaat uit ca. 10-12 fondsen met een laag risicoprofiel. Een laag risicoprofiel betekent dat de koers van een fonds normaliter niet veel fluctueert, ook niet in mindere tijden. Daarnaast is deze portefeuille ook bedoeld voor beleggers die nog niet zo veel ervaring hebben en voorzichtig willen starten. Je kunt een planning maken voor een spaardoel omdat de koersen gewoonlijk minder fluctueren en het dividend meestal (rots)vast is. Alle fondsen zijn verkrijgbaar via ten minste een van Nederlandse brokers.

Portefeuille “Conservative” (summary)

 • Omvat ca 10-12 laag-risico fondsen
 • Samengesteld uit 2-3 typen hoogdividendfondsen (grotendeels Prefs & Babybonds)
 • Bedoeld voor starters met weinig ervaring
 • Bedoeld voor beleggers met laag-risico/rustig slapen wens
 • Bedoeld voor opbouw van een spaardoel (bv. voor pensioen etc.)
 • Focus op continue stabiel vast dividend (maand/kwartaal).
 • Gericht op bepekte koersfluctuaties, kans op koerswinst is beperkt
 • Verkrijgbaar via Nederlandse brokers

Portefeuille “Advanced”

De Portefeuille “Advanced” bevat alle typen (ca 7-8) hoogdividendfondsen. Zowel laag-, midden, – en hoogrisico-fondsen maken er deel van uit. Alle fondsen zijn beschikbaar via tenminste een van de Nederlandse brokers.

Portefeuille “Advanced” (summary)

 • Bedoel voor meer ervaren beleggers
 • Bevat alle typen (7-8) hoogdividendfondsen, dus ruimere spreiding
 • Bevat laag-, midden-, en hoogrisico-fondsen
 • Gericht op continu stabiel dividend en kans op koerswinst
 • Verkrijgbaar via (een van de) Nederlandse brokers

Portefeuille “Only US- available”

Wij blijven onze abonnees ook op de hoogte houden van fondsen die uitsluitend via een Amerikaans broker kunnen worden gekocht. Dit mede omdat veel abonnees deze/dergelijke fondsen al in portefeuille hebben en omdat HD-fondsen zoals CEF’s en ETF’s interessant blijven gezien hun veelal hoge stabiele dividend. Daarnaast kun je naarmate je meer ervaring krijgt, een Amerikaanse broker toevoegen naast je Nederlandse broker.

Portefeuille “Only US-Available” (summary)

 • Bedoeld voor ervaren beleggers
 • Fondsen uitsluitend (sinds 2018) beschikbaar via Amerikaanse broker
 • Bevat eveneens Closed End Funds (CEF), Exchange Trade Funds (ETF) en Exchange Trade Notes (ETN)
 • Bezitters van dergelijke fondsen kunnen nog wel verkopen of dividend ontvangen via hun Nederlandse broker
 • Hogere kosten voor geldstortingen en opnames

Het brokers-dilemma

In het kader van bovenstaande herschikking van de portefeuille hebben we ook de actuele stand van zaken bekeken m.b.t alle Closed end Funds en Pref’s in de huidige voorbeeldportefeuille, v.w.b. beschikbaarheid en bronbelasting.

Zoals gezegd; CEF’s zijn in de ban maar sommige zijn nog wel te koop via Nederlandse brokers. Vrijwel alle CEF’s maken nu onderdeel uit van de “Advanced” portefeuille.

 Helaas kan geen enkele CEF uit de “Advanced Portefeuille” op dit moment worden gekocht bij DeGiro. Binckbank biedt deze CEF’s (nog) wel. Informatie over andere brokers hebben wij niet actueel beschikbaar.

Voor wat betreft preferente aandelen (Prefs) kunt je ook beter bij Binckbank zitten. Hier betaal je namelijk 0% bronbelasting i.p.v. 15% bij DeGiro.

Prefs wil je in principe lang vasthouden (buy & hold), dus op termijn is deze “15% kostenpost” aanzienlijk. Dit weegt niet op tegen de hogere transactiekosten bij Binck (ca. 8- 10 euro), want muteren doe je toch nauwelijks.

Tot slot is onze ervaring dat, in het algemeen, lang niet alle fondsen bij DeGiro beschikbaar zijn en veelal wel Binck. Van de andere brokers in Nederland beschikken we helaas over onvoldoende gegevens.

Aftrekken en verrekenen van dividendbelasting

Als je belegt in aandelen, fondsen, trackers, etc., dan ontvang je meestal dividenduitkeringen. Op een dividenduitkering wordt belasting ingehouden door degene die het dividend heeft uitbetaald. De ingehouden dividendbelasting staat op de jaaropgave die je van jouw bank of broker ontvangt. Bij beleggen in de VS spreken we over een bronheffing van meestal 15%. Deze ingehouden dividendbelasting/bronheffing kunt je terugvragen/verrekenen in je aangifte inkomstenbelasting. De dividendbelasting is dus een voorheffing/ voorschot op de inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting). Je kunt de teruggave verdelen met je partner, de verhouding staat je vrij.

Wij krijgen veel vragen over deze aftrekpost en/of verrekening. In de volgende nieuwsbrief zullen we er wat uitgebreider op ingaan met hulp van een van onze ambassadors/belastingspecialisten.

De Portefeuille

De portefeuille is stabiel en er zijn eigenlijk nauwelijks fluctuaties in dividendenuitkeringen t.o.v. vorige maand. Eén fonds is “automatisch” uit de fondsenlijst verdwenen t.g.v. het terughalen van de beurs door de uitgevende partij. We houden daarom de portefeuille grotendeels in stand te meer daar de maanden juni en juli top-dividendmaanden zijn. Dan worden de meeste kwartaaldividenden uitgekeerd. Wel voegen we, op veler verzoek, opnieuw een veilige babybond toe.

Portefeuille wijzigingen

De voorbeeldportefeuille wordt deze maand licht aangepast.

Toegevoegd:

(LTSH) Ladenburg Thalmann Financial Services 7.75% Senior Note

We voegen een babybond toe aan de portefeuille.

Het gaat om een nieuw uitgegeven bond van een van de oudste financiële instellingen in de VS te weten Ladenburg Talmann.

Het bedrijf beweegt zich op allerlei financiële terreinen via talloze dochtermaatschappijen waaronder verzekeringen, investment banking, broker activiteiten en veel meer.

Het hoofdkantoor is gevestigd te Miami Florida. Deze babybond (lening) is uitgeven in maart van dit jaar tegen een uitgifteprijs van 25 $ en een rente van 7,75 % netto! Ladenburg mag op zijn vroegst in 2022 de bond van de beurs terughalen (aflossen) maar dat hoeft niet.

Uiteindelijk loopt de lening af in 2029. U kunt er dus maximaal 10 jaar plezier van hebben.

Verwijderd

(CPE.PA) Callon Petroleum Company 10% CUM PFD

Dit fonds is “automatisch” verwijderd uit onze voorbeelportefeuille en mogelijk ook al uit jouw portefeuille. Het moederbedrijf heef besloten om dit preferente aandeel van de beurs te verwijderen/terug te roepen. Zoals je weet ontvang je de nominale waarde a 50 $ plus resterend dividend een dezer dagen op je rekening. Op zichzelf is het verdwijnen van dit fonds wel jammer omdat we er jarenlang plezier van hebben gehad met een uiterst stabiel dividendrendement van ca 10% netto en geen koersverlies. Bij herinvesteren van je dividend zou je een rendement hebben kunnen maken van bijna 80% in 6 jaar! Pure winst dus. Niet getreurd verder; er bevinden zich voordoende andere mooie prefs in de voorbeeldportefeuille.