Actueel: 25 november 2019

Hoogtevrees?

Zoals je ongetwijfeld hebt gezien zijn de beurzen de laatste tijd opnieuw verder gestegen ondanks het feit dat velen stagnatie of zelfs recessie voorspellen. Hoe zit het nu eigenlijk? Dat is de vraag die slechts weinigen echt kunnen beantwoorden denk ik. De marktomstandigheden zijn compleet anders dan ooit tevoren met een rente van rond nul procent op veel plaatsen in de wereld. Je zou dus zeggen dat beleggen de enige optie is om nog wat te kunnen verdienen aan je spaargeld en/of vermogen. En je zou ook kunnen zeggen dat dividend-beleggen dan nog de meest aantrekkelijke methode is om te beleggen. Dividend is immers de meest stabiele factor bij beleggen, zeker in de VS. Zelf denk ik dat dividend-beleggen in de VS daarom populair blijft zelfs wanneer de markten zouden dalen. We moeten we dan wel primair letten op de kwaliteit, continuïteit en de stabiliteit van het dividend. Ook eventuele groei van dividenden is belangrijk en een extra positieve factor; daarover straks meer.

Intussen merken we dat dividendrendementen enigszins onder druk komen te staan, gewoon omdat de onderliggende koersen stijgen en het dividend daarmee geen gelijke tred houdt. Is dat erg?
Voor ons als Nederlanders (en mogelijk ook als Belgen) is dat geenszins een ramp omdat je over dividenduitkeringen toch gemiddeld slechts 7% (d.w.z. 0% of 15%) belasting betaalt. Dan maar een iets lager dividendrendement als het niet anders is.

Je ziet bijvoorbeeld dat ook de dividendrendementen van preferente aandelen en babybonds de laatste tijd lager zijn geworden omdat veel van deze fondsen inmiddels boven hun nominale waarde noteren van (meestal) 25 $. Ze zijn populair kennelijk. Je ziet koers van talloze prefs oplopen tot aan 27$. In het licht van bovenstaande is dat ook niet zo erg mits de looptijd maar lang genoeg is.

Ook talloze fondsen in het “advanced” deel van de portefeuille zijn in koers gestegen en sommige staan zelfs op (bijna) het hoogste punt sinds tijden. Wij kunnen ons voorstellen dat je even de kat uit de boom wilt kijken de komende tijd. Even wachten met (bij)kopen of toch niet?
Als je voor de langere termijn belegd is (bij)kopen natuurlijk meestal geen probleem. Je weet immers nooit wanneer een beurskoers op zijn hoogtepunt is. Daarnaast blijft je dividend doorlopen ook al is het mogelijk wat lager dan voorheen, wanneer je eerder was ingestapt.
Je ziet overigens ook verschillen bij de verschillende type fondsen v.w.b. de koersontwikkelingen. Zo zijn talloze REITS nog aantrekkelijk en tevens met groeipotentieel. Ook veel Closed end Funds blijven koopwaardig.
Wel kunnen we je een aantal richtlijnen en tips geven waar je de komende tijd mogelijk iets mee kunt. De voorbeeldportefeuille is immers bestemd voor kopers van fondsen of voor hen die bijkopen.

Tips & Tricks

Tip 1: Jouw fonds heeft (te) veel koersstijging?
Wanneer een fonds in jouw portefeuille fors in koers is gestegen, zeg bijvoorbeeld meer dan 20%, dan kun je overwegen om het fonds deels te verkopen, bijvoorbeeld 50% en de opbrengst te herbeleggen. Je kunt zelfs overwegen om alles te verkopen. Let er dan wel op dat je niet een hoog dividendrendement “weggooit” wanneer je het fonds inruilt voor een ander fonds met een mogelijk lager dividendrendement. Toch hoeft dat op termijn ook niet erg te zijn zeker wanneer je nieuwe fonds een groeidividend-fonds is (zie verder). Je ziet; dividendbeleggen wordt steeds leuker.

Tip 2: Prefs en Bonds
Zoals bekend verdient het altijd de voorkeur om een pref of babybond te kopen onder de nominale waarde van meestal 25$. Het hoeft echter geen probleem te zijn om een pref/babybonds boven de nominale waarde te kopen, maar dan moet je letten op het volgende.
Wanneer je overweegt om een prefs of babybond te kopen tegen een hogere koers dan de uitgiftekoers (meestal 25$, soms 50$ of 100$) dan kan het nuttig zijn om te kijken wanneer men het fonds van de markt mag halen. Je krijgt in principe altijd de nominale waarde terug maar niet meer. Als je nu bv 26$ betaalt voor een pref dan krijg je t.z.t. maar 25$ terug. T.z.t wil zeggen dat je moet kijken naar de “first call date”; die is overal te vinden. Op deze datum “mag” het bedrijf zo’n fonds van de beurs halen. Overigens weet je nooit tevoren of een bedrijf na “the first call date” het fonds daadwerkelijk van de beurs haalt. Heel vaak (nog) niet, soms jaren later of zelfs nooit. In het algemeen compenseert een (lange) looptijd van zo’n fonds het eventuele koersverlies op termijn. Ondertussen hou je een mooi vast dividend. Ook deze keer voegen we weer een pref toe aan de portefeuille. Ook deze noteert momenteel boven de 25$.

Tip 3: 52 weeks gemiddelde
Wanneer je een fonds (bij) koopt uit de voorbeeldportefeuille kun je letten op het 52 weeks gemiddelde. Wanneer de koers dichtbij het hoogste punt van de laatste 52 weken staat zou je kunnen overwegen om even te wachten. Dit is geen “wet” want de koers kan toch nog doorstijgen maar gemiddeld is “even wachten” op een koersdip vaak verstandiger.

Tip 4: De dividendmagneet
Ik zal nooit een aandeel kopen dat geen dividend uitkeert. Ook kijk ik meestal of er groei van het dividend te verwachten is; dividendgroei betekent extra veiligheid van het fonds, omdat dividendgroei laat zien dat men (te) veel geld verdient en dit (deels) wil uitbetalen aan de aandeelhouders. Daarbij komt vrijwel altijd nog een ander voordeel om de hoek kijken.

Bij fondsen, die regelmatig hun dividend verhogen, zie je meestal dat vroeg of laat de koers meestijgt. Dit wordt ook wel de “dividend-magneet” genoemd. Daarom kan het heel verstandig zijn om ook eens naar fondsen te kijken die op het eerste gezicht een wat lager dividendrendement hebben, maar waarbij regelmatige dividendverhogingen “gewoon” zijn. In zulke gevallen kan het initiële/start dividendrendement relatief laag zijn (voor onze begrippen) – tussen 5% en 7% – maar de zogenaamde “Total Annual Return” (dividend plus koerswinst) kan wel aanzienlijk hoger zijn. M.a.w. je ziet dan toch vaak een aanzienlijk hoger jaarlijks rendement in dubbele cijfers; hoger dus dan uitsluitend de dividendinkomsten zelf. Deze “groeidividend-fondsen” komen ook voor in de voorbeeldportefeuille; alleen weet je nooit precies wanneer men het dividend verhoogt en hoe frequent. Sommige fondsen doen dat met grote regelmatig zoals elk kwartaal; andere met minder regelmaat. Maar groeidividend-fondsen op zichzelf zijn meestal wel herkenbaar. Je kunt het eenvoudig zien aan de dividendhistorie (zie verder). Kortom; fondsen die regelmatig het dividend verhogen zijn zeker onze volle aandacht waard. In de huidige portefeuille is een aantal voorbeelden te vinden zoals Arbor Realty Trust (ABR), Saratoga Investment Company (SAR), Omega Healthcare (OHI) in het recente verleden en in mindere mate Ladder Capital (LADR), Iron Mountain (IRM) en mogelijk het nieuwe fonds PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).

De meeste tips & tricks komen uitgebreid aan de orde tijdens onze workshops. De meer actieve belegger kan er zijn voordeel mee doen. Aan de ander kant; wanneer u geen actieve belegger bent en gewoon de voorbeeldportefeuille volgt dan is er ook niets aan de hand. Je maakt misschien wat minder rendement op kortere termijn maar de continuïteit van het dividend is maatgevend. En daar sturen we op v.w.b. de voorbeeldportefeuille.

Brokers en meer

Never a “dull moment” v.w.b. broker-issues zoals je weet. Wij blijven met regelmaat berichten onze van lezers ontvangen. De meeste vragen/opmerkingen gaan over de beschikbaarheid van fondsen en over de inhouding van de juiste bronbelasting. Wij stellen jouw vragen zeer op prijs en delen deze, waar gepast, graag met andere abonnees. Aan de andere kant kunnen we niet alle “broker-vragen/reacties” concreet beantwoorden omdat wij zelf niet in alle gevallen jouw situatie kunnen analyseren of simuleren. Er zijn domweg te veel variabelen m.b.t de hoeveelheid brokers (soms ook buitenlandse) en specifieke fonds-vragen. In die gevallen zul je dus zelf jouw vraag moet voorleggen aan broker.

Wij kunnen niet veel meer doen dan ons beperken tot de (Nederlandse) brokers, Binck en Lynx, waarvan we ook zelf gebruik maken. Daarnaast Tastyworks in de VS.
We richten ons dus primair op deze twee Nederlandse brokers v.w.b. het delen van onze ervaringen en die van onze lezers. Met beide brokers hebben we regelmatig contact om zo nodig specifieke zaken voor inkomensgerichte beleggers te bespreken. Intussen tonen we wel alvast zo veel mogelijk de beschikbaarheid van fondsen bij beide brokers (te zien in de voorbeeldportefeuille B/L). Wij zijn nu enige maanden ook met Lynx aan de gang. Op basis van eigen ervaringen en die van veel relaties kunnen we alvast wat opvallende verschillen/overeenkomsten noemen tussen beide brokers zoals:

  • De beschikbaarheid van de fondsen uit de voorbeeldportefeuille is bij Lynx wat groter met name v.w.b. Closed end Funds.
  • De inhouding van “gewone” bronbelasting (15%) verloopt soepel bij beide.
  • De inhouding van bronbelasting op preferente aandelen blijft soms verschillend. Bij Lynx wordt regelmatig onterecht 15% ingehouden waar Binck op hetzelfde fonds 0% inhoudt (wat voor Nederlanders juist is). Beide brokers zelf lijken ook niet precies te weten hoe dat komt. Reclamering over inhouding van onjuiste bronbelasting helpt soms wel. Voor mij persoonlijk betekent dit echter dat ik vooralsnog alle prefs bij Binck houdt.
  • Het openen van een (Open-Basic) account bij Lynx duurt (op dit moment) aanzienlijk langer dan bij Binck. Open-Basic zelf is overigens zeer gebruiksvriendelijk.
  • Transactiekosten zijn bij Lynx lager.
  • Het analyseren van je dividend/bronbelasting gaat bij Binck eenvoudiger dan bij Lynx, via de “dividendknop”. Bij Open Lynx-Basic is dat wat moeilijker te vinden omdat je daarvoor moet inloggen op een andere “accountmanagement” website.

Oproep
Mocht je je eigen positieve of minder positieve ervaringen met deze twee brokers willen melden laat het ons weten. Ook eventuele veranderingen in beschikbaarheid van fondsen horen wij graag. We zullen jouw ervaringen graag delen met onze relaties.

De Portefeuille

We naderen het einde van het jaar en dat betekent dat we met de maanden december en januari weer de “echte” dividendmaanden tegemoet kunnen zien. Je zult ook zien dat sommige fondsen tegen het einde van het jaar nog eens hun dividend verhogen of dat men een extra dividend toekent. Soms omdat het financieel kan en soms omdat men zich wil houden aan een dividend-policy zoals bij de Gabelli-fondsen GAB en GGT.
(Daarbij wordt, uitzonderlijk omstandigheden daargelaten, een rendement gegarandeerd van circa 10% van je investering, de zogenaamde 10%-policy. Zie blog augustus 2019).
De portefeuille is stabiel v.w.b. de dividenduitkeringen, maar ook m.b.t tot de fondsen zelf. Er is een (1) onverwachte uitzondering te weten Ladenburg Thalmann Financial Services (LTHS), hierover later meer. We nemen hierna ook een aantal andere fondsen nog eens onder de loep, met name de groeidividend-fondsen. Het is namelijk plezierig en wenselijk om ook enige groeidividend fondsen in je portefeuille te hebben en daarmee de “dividend-magneet” te benutten waar mogelijk.

Arbor Realty Trust, een echte dividendmagneet
Een typisch voorbeeld van een dividendmagneet is ABR. ABR is een Real Estate Investment Trust (REIT). Arbor verstrekt leningen van ca 1-5M $ aan zogenaamde multi-family-, en MKB-ondernemingen. Dit is een nichemarkt en te klein voor de grote banken. Arbor vaart er wel bij. Je ziet in deze plaatjes dat ABRhet dividend met grote regelmaat heeft verhoogd gedurende de afgelopen jaren. Recent heeft ABR opnieuw het dividend verhoogd, voor de vier keer dit jaar. Dat komt niet veel voor. Je ziet ook dat dividendverhogingen de katalysator zijn voor de koersstijging.
De koers is intussen fors opgelopen en maakt dat het huidige dividendrendement 7,5% is. Dat lijkt laag maar intussen, als gevolg van het steeds groeiende dividend, stijgt ook de koers en blijf ABR zeer aantrekkelijk v.w.b. “annual return”. Mocht je ABR willen (bij) kopen dan liefst rondom de 14 – 14,50 $. ABR heeft sinds de opname in de voorbeeldportefeuille in mei 2018 al een “total return” opgeleverd van bijna 80%. Dat zie je niet vaak.

ABR dividends 5 jaar
ABR koersontwikkeling 5 jaar

Saratoga Investment
Een Een andere dividend-magneet lijkt Saratoga. SAR is een zeer succesvol investeringsbedrijf met het hoofkantoor te New York. SAR is een Business Development Corporation en investeert in middelgrote ondernemingen via leningen of participaties. Het dividend van SAR is maar liefs 17 keer verhoogd in de laatste 4 jaar, een zeldzame situatie. In totaal bedraagt de dividendstijging bijna 200% sinds midden 2015. We hebben dit fonds nog niet zo lang in portefeuille maar zoals je ziet heeft hier ook de dividend-magneet zijn werk gedaan. De koers van SAR is de laatste jaren fors gestegen. Hieronder zie je de dividend en koersgrafiek van de laatste vijf jaar.

SAR dividends 5 jaar
SAR koers ontwikkeling 5 jaar

Mainstreet Capital, extra dividend
Ook MAIN is een dividendgroeifonds maar minder spectaculair.
Naast een prima dividend hebben we de laatste jaren ook een forse koersstijging gezien. MAIN wordt gezien als een van de meest kwalitatieve BDC’s in de VS. We hebben het fonds sinds augustus 2018 in portefeuille en intussen al 15% rendement gemaakt (dividend + koerswinst). De stijging van de koers is hier sneller dan de stijging van het dividend, vandaar dat het dividendrendement omlaag is gegaan voor instapper of bij-kopers. Op dit moment bedraagt het officiële dividendrendement ca 5,8% op basis van het reguliere jaardividend van 2,46 $. Echter; MAIN heeft de gewoonte om een of twee keer per jaar een extra dividend uit te keren. Afgelopen juni was dat 0,25 $ en in december a.s. is dat 0,24 $. Dit maakt dat het jaardividend op ca 2,90 $ uitkomt in 2019. Het dividendrendement komt daarmee op 6,8%. Misschien iets te laag voor onze portefeuille maar gezien de kwaliteit van dit bedrijf en de “total return” mogelijkheden houden we MAIN graag in portefeuille.

Iron Mountain Inc.
Iron Mountain Inc.is primair een “document-storage-REIT”. Ook IRM is in beperkte mate een dividend-groeifonds; men heeft recent opnieuw een dividendverhoging aangekondigd, weliswaar beperkt maar toch een goed teken. Het bedrijf is bezig met een grote reorganisatie met als doel meer omzet uit haar datacenter-activiteiten. Men heeft reeds duizenden klanten voor fysieke opslag van documenten, die vroeg of laat moeten overstappen naar digitale opslag.
Of IRM dezelfde kant op gaat als ABR en SAR weten we niet, maar veel analisten zijn ervan overtuigt dat die kans er op termijn wel in zit. Vooralsnog blijft IRM een stabiele dividendbetaler.

DoubleLine Income Solutions Fund nu ook bij Binck.
DSL is een fonds van de Double Line Capital, een van de grootste vermogensbeheerders in de VS met ruim 100 miljard dollar onder beheer. DSL is een Closed end Fund genoteerd aan de New York Stock Echange. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties en andere vastrentende waarden. Als gevolg van de Pripp-verordening was DSL niet beschikbaar via Binck. Inmiddels is dit wel zo. De doelstelling van het fonds is om “current income” te genereren, dus dividend en niet primair koerswinst. DSL betaalt elke maand dividend, soms is er nog een extra dividend in december. Het fonds heeft een laag risicoprofiel dus mogelijk iets voor jou?

Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI)
Apollo Commercial Real Estate Finance is een zo genaamde mortgage-Reit d.w.z. dat men betrokken is bij de financiering van onroerend goed. Het dividendrendement is op dit moment hoog met ruim 10%; dat heeft ondermeer als reden dat de koers de laatste tijd is gedaald. En dat heeft weer als reden dat de markt begint te twijfelen aan de betaalbaarheid van het dividend op de langere termijn. De “pay-out ratio” ligt boven de 100%, dat kan natuurlijk tijdelijk zijn. Aan de andere kant heeft ARI een prima kwartaal achter de rug met een groei van de leenportefeuille.Dit alles maakt dat wij het risico van ARI wat hoger inschatten met misschien een dividendverlaging op termijn. Daarom zetten we het risico op “H”.

Ladenburg Thalmann Financial Services Inc.
Zoals reeds gemeld in de nieuwsflits van afgelopen week:
Heel af en toe kom je met beleggen voor een plotselinge en onverwachte gebeurtenissen te staan die vrijwel niemand kon voorzien. Dat lijkt nu het geval bij de babybond van Ladenburg Thalmann (LTHS). Ladenburg Thalmann is een grote financiële instelling in de VS, die onlangs aankondigde te gaan fuseren met “Advisor Group”. Advisor Group is het grootste netwerk van onafhankelijke financiële planners in de VS.

Advisor Group And Ladenburg Thalmann Announce Merger To Create A Wealth Management Industry Leader With Nearly 11,500 Financial Advisors And Over $450 Billion In Client Assets

Op zichzelf lijkt er weinig mis met deze fusie, integendeel; er ontstaat een zeer omvangrijk financieel bastion. Wij zagen initieel dan ook geen enkel probleem m.b.t. de continuïteit van de babybonds (en prefs). Toch lijkt de markt er niet gerust op. Er gingen geruchten dat men in de nieuwe situatie de Ladenburg-prefs en babybonds zou willen “delisten”. Dat betekent dat men deze fondsen mogelijk verplaatst naar een andere beurs, de zogenaamde OTC (Over The Counter) beurs. Dan kan om diverse redenen gebeuren waaronder “financiële herschikking” van zaken na een fusie. In dat geval kun je de fondsen wel houden maar de verhandelbaarheid en toegankelijkheid en verhandelbaarheid op de OTC-beurs is voor investeerders veel beperkter dan op de “gewone beurzen”. Er bestaan strenge regels in de VS voor “delisting” en het komt daarom heel weinig voor. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren in de (nabije) toekomst weet niemand, een forse koersdaling was echter wel een feit, ofschoon de koers ook weer is opgeveerd naar (op dit moment) ca 20$. We hebben het fonds voorlopig toch maar uit voorzorg uit de portefeuille verwijderd.

De andere kant
Ladenburg Thalmann heef vier babybonds, alle genoteerd aan de NYSE. Alle vier deze bonds hebben dezelfde koersdaling ondergaan vorige week. Het zou ook kunnen dat dit “automatisch” is geschied. Het merendeel van de beurstransacties in de VS gebeurt immers automatisch door computers en algoritmes. Een plotseling effect (de fusie) kan een dergelijke koersbeweging triggeren. We weten het gewoon (nog) niet en kunnen niet veel meer doen dan de vinger aan de pols houden. LTSH mag op zijn vroegst van de beurs worden gehaald in juni 2022 (first call date) tegen 25 $. De babybond zelf loopt tot in 2029 (maturity-date). Normaal gesproken zou ik nu zeggen “kopen”. In dit geval wachten we eerst tot de rust weerkeert en we mogelijk meer weten. En…voor hetzelfde geld is er niets aan de hand.

Toegevoegd

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)

PMT is een mortgage-Reit, een middelgrote financiële instelling en sinds 2013 op de beurs van New York. Het bedrijf heef bijna 4000 medewerkers en is volledig gespecialiseerd in hypotheken en leningen. Volgens analisten is het bedrijf helemaal klaar voor zowel een dalende als een stijgende rentemarkt. De winst is meer dan verdubbeld de laatste twee jaar en de zogenaamde pay-out ratio is laag voor een REIT te weten ca 80%.Het is dan ook waarschijnlijk dat dit bedrijf eveneens haar dividend gaat verhogen in de komende tijd. De waardering van het bedrijf wordt door analisten als uitstekend bestempeld. Misschien opnieuw een dividend-magneet?

Global Partners LP 9.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares (GLP-A)

Prefs zijn op dit moment gewild en GLP-A is geen uitzondering. Toch voegen we deze pref graag toe aan de “conservative” portefeuille. Het uitgangspunt bij het opnemen van fondsen in de portefeuille is de kwaliteit en continuïteit van het dividend ook in tijden van economische stagnatie. Een van de sectoren die bij stagnatie overeind blijft is de distributie van brandstof. Afgezien van de prijs hebben de meeste mensen en bedrijven nu eenmaal brandstof nodig.
Global Partners L.P. (GLP) is zo’n bedrijf. Het is een van de grote spelers in de VS op het gebied van distributie van brandstof. GLP zelf is georganiseerd als een MLP en is de laatste jaren een beetje onder de radar gebleven. Ruim 20% van de aandelen is in bezit is van de oprichtersfamilie (insiders ownership), dit wordt meestal gezien als een pluspunt. GLP heeft diverse bedrijfstakken, maar verreweg de belangrijkste is de distributie van brandstof. Daarbij horen ook benzinestations en alles wat daarbij hoort zoals winkels etc. GLP doet deze distributie vaak “op de achtergrond” in opdracht van bekende energiewinners zoals Shell, Mobile en Gulf.

GLP-A Pref
GLP heeft één pref op de beurs te weten GLP-A. Het is een zogenaamde fixed tot floating rate fonds; wat wil dat zeggen?
Op dit moment is het vaste (kwartaal) dividend 0,61 $ en dat staat vast tot 15 augustus 2023. Daarna mag GLP het fonds van de beurs halen en je ontvangt 25$ per aandeel (nominale waarde). Als GLP dat niet doen dan wordt het dividend enigszins aangepast aan de marktomstandigheden (floating). Je ontvangt dan 6,77% vast dividend (op basis van de nominale waarde) plus een variabel dividend op basis van de 3-maands US-liborrente (dit is de interbancaire rente). Op dit moment is de USA liborrente bijna 2%. Dat wil zeggen dat je rendement, na augustus 2023, waarschijnlijk uitkomt tussen de 7 en 9 % netto. Op dit moment bedraagt de koers ca 26,75 $, dus boven nominale waarde van 25$. Het dividendrendement is ca 9 % netto tot augustus 2023. Wanneer men het fonds dan toch van de beurs zou halen tegen 25 $, dan lijdt je koersverlies. Maar intussen heb je nog altijd een rendement van 7,6% behaald (voor insiders “Yield to Maturity =7.6%). Voor ons als Nederlanders blijft het toch een mooi rendement zeker omdat alle dividenden belastingvrij zijn.

Persoonlijke hulp

Mocht je liever persoonlijk advies/hulp wensen bij beleggen in hoogdividend-fondsen, eventueel in relatie tot je overige financiële planning, dan biedt “Beter Beleggen dan de bank” (BBDDB) je die mogelijkheid in de vorm van een persoonlijke service die, indien gewenst, in samenwerking met BBDDB- Ambassadors wordt ingevuld. Voor zowel beginnende als meer ervaren spaarders/beleggers kan dit het verschil maken. Vul de korte vragenlijst in op onze website. Aan de hand daarvan kijken we wie je het beste kan helpen. BBDDB of de betreffende specialist neemt vervolgens contact met je op om een persoonlijk consult af te spreken. Uiteraard kun je onze Ambassadors ook rechtstreeks benaderen.