Dividendrendement en dividendgroei op langere termijn alles bepalend

Tijdens de talloze spreekbeurten en presentaties laat ik niet na te wijzen op het feit dat de Amerikaanse dividendcultuur ook daadwerkelijk een cultuur is. Amerikaans bedrijven en fondsen zullen er in principe alles aan proberen te doen om hun dividend op zijn minst zo veel mogelijk stabiel te houden.  Een dergelijke dividendcultuur is in Nederland/Europa helaas ver te zoeken.

Wist u dat, op langere termijn, uw beleggingsresultaat voor meer dan 90% wordt bepaald door dividendinkomsten en dividendgroei. Op korte termijn hebben koersschommelingen natuurlijk de meeste invloed, op lange termijn is dat precies omgekeerd.

Amerikaanse fondsen weten dat ook en proberen hun dividend niet alleen stabiel te houden maar ook regelmatig te verhogen. Bij hoogdividend fondsen zijn dividendverhogingen minder aan de orde omdat het dividend al zo hoog is.
Toch proberen ook sommige fondsen uit onze portefeuille er nog een schepje boven op de doen zoals ik in de blog van augustus al melde m.b.t. Omega Healthcare (elk kwartaal een dividendverhoging). Minder bekend is dat sommige fondsen ook een extra einde-jaardividend uitkeren.

De voorbeeldportefeuille bevat enige van dergelijke fondsen die in december twee dividenduitkeringen doen te weten het “gewone dividend” en een extra dividend. Dit laatste is geen zekerheid maar wel zeer waarschijnlijk wanneer we de laatste jaren als maatstaf nemen. Dit extra dividend kan heel significant zijn waardoor het dividendrendement van het fonds aanzienlijk hoger is/wordt dan regulier wordt vermeld in het portefeuilleoverzicht. Zoals gezegd bevat de voorbeeldportefeuille enige van dergelijk fondsen. Om in aanmerking te komen voor de extra dividenduitkering moet u wel half november 2017 in bezit zijn van deze fondsen.  Abonnees van de site/voorbeeldportefeuille lezen er meer over in de laatste update.