Actueel: 25 september 2019

America’s High-Dividend Stocks, the Best Place to be

De laatste tijd zijn de aandelenmarkten aan het aarzelen. Gaan we naar beneden, komt er een correctie of erger, of gaan de beurzen verder stijgen de komende tijd? Wie het weet mag het zeggen. Je weet inmiddels van mij dat ik door de jaren heen geleerd heb om me niet of nauwelijks te laten beïnvloeden door verwachtingen, analyses en beursgoeroes. Ze blijken in de praktijk meestal tegenstrijdig en dus onbetrouwbaar. Toch wordt het marksentiment erdoor beïnvloed, soms op overdreven wijze. Beleggers zijn immers ook mensen. Ik heb ondervonden in al die jaren als (dividend)belegger dat andere factoren soms een betere graadmeter zijn om de toekomst te voorspellen, voor zover dat kan.

Zekerheden, zijn die er nog?

Op dit moment zijn beleggers in Amerikaanse aandelen weer in Halleluja-stemming. De belangrijke S&P-index staat op recordhoogte (bijna 3000), de handelsoorlog tussen de VS en China lijkt in rustiger vaarwater (voor zo lang dat duurt). Bovendien is de rente opnieuw verlaagd. Daartegenover staat dan weer de Brexit; wat dat gaat betekenen weet ook niemand. Kortom welke zekerheden zijn er wel; dat zijn er niet zo veel.

Zo kom ik vanzelfsprekend op de “zekerheid” van dividend. Zeker is dat bedrijven die dividend betalen gezond zijn en zeker is dat dividendverlagingen zo lang mogelijk worden uitgesteld en alleen plaatsvinden als het niet anders kan.

Een andere “zekerheid” lijkt contrair(tegengesteld) beleggen. Dat betekent laag instappen in een fonds/aandeel wanneer veel anderen eruit zijn gestapt. Veelal kun je contrair beleggen in bedrijven die in de kern gezond zijn maar waarvan toch de koers aanzienlijk is gedaald.

Contrair beleggen kun je vaak in markten of bedrijven die (meestal tijdelijk) uit de gratie zijn van beleggers. Vaak is een markt/fonds uit de gratie omdat markten vaak impulssief (over) reageren en beleggers kuddegedrag vertonen. Voor dividend-beleggers heeft laag instappen extra voordelen. Het dividendrendement is dan nog hoger dan gemiddeld en je maakt ook nog eens kans op koerswinst. Bovendien hou je het hogere dividend voor jaren vast zolang je het aandeel niet verkoopt.

Laten we dan maar bouwen op deze “zekerheden” van solide bedrijven en fondsen met stabiele betaalbare dividenden. Waar mogelijk contrair instappen en koersfluctuaties voortaan voor lief nemen. Op termijn blijft dividend immers verreweg de belangrijkste factor voor positief resultaat op aandelen.

Enige feiten

 • De huidige rentestand lijkt heel goed voor aandelen. Amerikaanse bedrijven kunnen eenvoudig hun schulden herfinancieren.
 • De vraag naar aandelen zal blijven stijgen; er is ook weinig alternatief wanneer je meer dan 0 % rente wilt behalen.
 • Investeerders voor inkomen uit hun portefeuille, en dat zijn de meeste dividend- beleggers, zullen zich nog meer gaan richten op hoogdividend-fondsen zoals aandelen, preferente aandelen, Closed end Funds etc. De prijzen kunnen dus alleen maar verder stijgen.
 • Ook preferente aandelen stijgen hierdoor steeds meer uit boven hun nominale waarde van (meestal) 25$. De markt heeft er kennelijk meer voor over.
 • Amerikaanse aandelen hebben gemiddeld het hoogste dividend ter wereld. Het jaar 2019 wordt een absoluut recordjaar v.w.b. de dividenduitkeringen in de VS.
 • Ook internationale investeerders zullen verder naar de VS kijken zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Het verkrijgen van inkomsten uit dividend telt dan zwaar, wat het fonds of de markt ook verder doet.
 • Sommige sectoren zijn te veel gedaald zonder fundamentele redenen zoals “energie” en sommige REIT’s. Soms versterken automatisch computerprogramma dit effect.
 • We proberen hoogdividend-fondsen in de voorbeelportefeuille op te nemen met grote stabiliteit, blijvend betaalbaar dividend en recessiebestendig als het even kan.
 • Een van de mooie aspecten van investeren in hoogdividend-fondsen is immers het verkrijgen van inkomen, ongeacht wat de markten doen.

Ook dit keer voegen we een solide fonds toe aan de advanced-portefeuille. Het betreft een energiefonds met een Hollands tintje. Je kunt zeggen dat je “contrair” instapt, namelijk op een lage koers en dus met een hoog dividend (yield) van ca. 12 %. Dat hou je vast zolang je het fonds in bezit houdt/hebt.

Wel eens van DRIP gehoord?

DRIP staat voor “Dividend Re-Investment Program”.

Tijdens spreekbeurten en bijeenkomsten heb ik het vaak over de Amerikaanse “dividend-cultuur”, die totaal anders is dan die in Europa. Zoals je inmiddels weet zijn er veel mooie regelingen voor Amerikanen, waar ook jij gebruik van kunt maken.

De meeste beursgenoteerd bedrijven in de VS bieden een zogenaamde DRIP-regeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat een belegger in dat bedrijf zijn ontvangen dividend automatisch (maandelijks of per kwartaal) laat herinvesteren in aandelen van hetzelfde bedrijf. Dit is de ultieme vorm van automatisch dividend-sparen en in Europa volledig onbekend. Veel Amerikanen maken hier gebruik van. Vaak worden de nieuwe, met dividend gekochte aandelen, zelfs met een extra korting geherinvesteerd. Nederlanders kunnen ook een DRIP afsluiten maar dat is niet aan te raden. Je moet een DRIP namelijk bij het betreffende fonds/bedrijf aanvragen en dat is veel werk. Wij kunnen betere onze dividenden zelf herbeleggen in hetzelfde of in andere fondsen, wanneer we het dividend niet cashen.

DRIP-resultaten

Veel Amerikaans bedrijven publiceren het beleggingsresultaat van hun DRIPS over een afgelopen periode van x jaar. Het is voor ons als dividend-belegger interessant om eens een DRIP-resultaat uit te rekenen van enige fondsen uit de voorbeeldportefeuille. Bijvoorbeeld het resultaat over de laatste 10 jaar.

Een DRIP-resultaat wordt meestal uitgedrukt in “gemiddeld jaarlijks rendement” (in procenten), in de VS “Average Annual Return” genoemd.

Average Annual Return (%) is dus:

De som van alle ontvangen dividenden + de koerswinst (of verlies) x 100%/aantal jaren

Uitgangspunt hierbij is, dat dividend niet wordt opgenomen en er altijd (automatisch) nieuwe aandelen van worden gekocht.

DRIP-berekening formules zijn te vinden op internet, maar veelal hoef je alleen maar de fondscode en de periode (aantal jaren) in te vullen om het resultaat te zien.

DRIP voorbeelden

Op onze website hebben wij sinds kort enige DRIP-resultaten/voorbeelden gezet van fondsen uit de voorbeelportefeuille. Zie bij “toelichting” onderaan voorbeeldportefeuille. Wij hebben onder meer het gemiddelde jaarlijks rendement berekend (Average Annual Return) van een CEF en een BDC te weten Gabelli Multimedia Fund (Fonds 1) en Ares Capital Corporation (fonds 3) over de laatste 10 jaar.

Je ziet dat fonds 1 een gemiddeld jaarlijks rendement van 16,06 % heeft opgeleverd en fonds 3 maar liefst 22%.

M.a.w. (zelf) “Drippen” is dus lucratief !

Brokers en meer

In deze rubriek proberen we je zoveel op te hoogte te houden van brokernieuws en perikelen. Uw hulp wordt daarbij zeer op prijs gesteld.

Zo ontvingen wij van diverse abonnees opmerkingen over DeGiro. Het gaat over de kwalificaties van de ontvangen inkomsten.

Citaat:

Graag informeren wij u over de mutatie(s) in uw rekeningoverzicht.

DEGIRO heeft de correcties op Amerikaanse dividendbelasting over 2018 verwerkt en geboekt. Deze correcties kunnen zowel tot bij- als afschrijvingen leiden en komen voornamelijk voort uit herkwalificaties van de ontvangen inkomsten.

Wat is herkwalificaties van inkomsten:

De herkwalificaties vinden hun grondslag in fiscale regelgeving uit de VS en zijn soms afhankelijk van een keuze (na afloop van het fiscale boekjaar) van de uitgever voor een bepaald fiscaal regime. Er zijn verschillende herkwalificaties die naast een andere achtergrond ook een andere verschijningsvorm kunnen hebben. Zo kan het zijn dat de aard van het inkomen met bijbehorende fiscale behandeling achteraf wordt herzien (dit zien wij bijvoorbeeld bij US REITs en US RICs) maar het kan ook zijn dat de herkwalificaties tot gevolg heeft dat er achteraf belasting wordt geheven over een fictief inkomen (dit zien wij bijvoorbeeld bij VS-beleggingsfondsen).

Het is onbegrijpelijk dat DeGiro nu pas komt met afrekeningen over 2018. Weliswaar kleine bedragen maar voor de meesten van ons onbegrijpelijk.

Nooit eerder heb ik, van welke broker dan ook, een dergelijke merkwaardige “naberekening” ontvangen. Nogmaals, het stelt niet veel voor maar toch. In combinatie met de beperkte beschikbaarheid van fondsen en ander zaken zien wij DeGiro inmiddels als te beperkt/ongeschikt voor HD-beleggers in de VS.

Nogmaals; waarom PREFS een noodzaak zijn in elke portefeuille.

Tijdens onze workshops gaan we verder uitgebreid in op het feit dat er in de VS hoge dividenden worden uitgekeerd met name door bedrijven met de zogenaamde RIC-status. RIC staat voor Regulator investment Corporation. Sommige typen “gewone” bedrijven kunnen de RIC-status aanvragen, c.q. het bedrijf omvormen tot een RIC-bedrijf. Een RIC-bedrijf moet 90% van de operationele winst betalen aan de aandeelhouders en hoeft in ruil daarvoor geen winstbelasting te betalen. Veel bedrijven kiezen hiervoor om allerlei reden.

De meest bekende typen RIC-bedrijven zijn Real Estate Investment Trusts (REIT), Business Development Corporations (BDC) en Master Limited Partnerships (MLP).

Dergelijk bedrijven brengen, naast gewone aandelen, ook preferente aandelen op de markt. Het zijn juist prefs van RIC-fondsen die een hoge mate van veiligheid bieden.

Een RIC-bedrijf moet dividend betalen wanneer men belastbare winst heeft. Deze winst moet altijd het eerste aan preferente aandeelhouders worden betaald voordat gewone aandeelhouders aan de beurt komen. Daarom zijn dergelijke prefs een van de veiligste beleggingen.

In de voorbeelportefeuille zijn ook diverse RIC-prefs opgenomen zoals Colony Capital (CLNY- H), TWO Harbors (TWO-A) en Teekay (TGP-A). Straks nog meer hierover.

De Portefeuille

De afgelopen periode zijn de beurzen redelijk stabiel geweest.

Er zijn wederom nauwelijks wijzigingen in dividenden en we zitten midden in de hoog dividend maanden september en oktober. We hebben een nieuw fonds toegevoegd te weten Vermillion. Twee fondsen hebben het dividend verhoogd. Dalers zijn er niet.

Saratoga Investment (SAR)

Saratoga heeft opnieuw het dividend verhoogd met 1,8% naar 0.56 $ per kwartaal.

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)

ABR heft het dividend verhoogd naar 0.29$ per kwartaal, een toename van 4%.

Prefs & Babybonds

Bewerken

Prefs en babybonds worden steeds populairder en de koersen lopen regelmatig op tot boven de nominale waarde van (meestal) 25$. Je weet dat een pref of babybond altijd kan worden teruggeroepen van de beurs; dan ontvang je de nominale waarde van 25$ terug.

Terugroepen kan na een bepaalde datum maar dat hoeft niet te gebeuren.

Wanneer je een pref of babybond koopt op bijvoorbeeld 27 of 28$ dan krijg je t.z.t. slechts 25$. Dat hoeft niet erg te zijn als de looptijd maar lang genoeg is. Tijdens de looptijd ontvang je immers dividend. Op dit moment is bijvoorbeeld TWO-A opgelopen tot ca 28$. TWO-A kan van de beurs worden gehaald op zijn vroegst in april 2027, dus er is hier niet zo veel aan de hand.

GLOG-A bijvoorbeeld kan al in april volgend jaar van de beurs worden gehaald. Betaal er dus nu niet te veel voor. Wil je er meer over weten? Tijdens de workshops gaan we er uitgebreid op in.

Tip?

CBL and Associates Properties 7.375% Cumulative Redeemable Preferred Stock (CBL-D)

CBL is een REIT (Real Estate Investment Trust) met meer dan 100 winkelcentra en “malls” in bezit, verspreid over de gehele VS. Het preferente aandeel (CBL-D) maakte onderdeel uit van onze voorbeeldportefeuille tot maart 2019.

In maart van dit jaar hebben we dit fonds/bedrijf uit de portefeuille verwijderd vanwege de moeilijke financiële situatie van het bedrijf en de matige markt (shoppingmalls) waarin het zich bevindt. Shoppingmalls staan al een tijdje onder druk vanwege de toenemende vraag naar producten en diensten via internet. De sector heeft daar veel last van gehad en CBL is geen uitzondering. Toch lijkt een kentering in aantocht. Shoppingmalls worden in rap tempo omgetoverd tot “belevingscentra” met niet alleen winkels maar ook tal van andere activiteiten. De koersen van veel shoppingmalls-REITs staan nu op een laagtepunt. Ook voor CBL lijken de kansen te keren in positieve zin omdat:

 • Men heeft aangekondigd het dividend op gewone aandelen weer te gaan betalen begin 2020. (CBL heeft begin dit jaar het gewone dividend gestaakt voor twee kwartalen).
 • Er een externe investering partij (financieel) is ingestapt.
 • Men ruim 200 M $ jaarlijks vrije cashflow heeft bedoeld voor de aanpassingen van shoppingmalls.
 • Het dividend op de preferente aandelen van CBL (waaronder CBL-D) altijd is doorbetaald en niet uitgesteld. Dit toont maar weer eens aan hoe veilig preferente aandelen van REIT’s kunnen zijn v.w.b. de consistentie van het dividend. Nu de koers nog.

Dit alles maakt dat de kansen op herstel van CBL lijken toe te nemen. Wanneer je daarvan zou willen profiteren dan heeft het preferente aandeed (CBL.PD) verre de voorkeur.

Als je nu durft in te stappen heb je een dividendrendement van maar liefs 20% netto. Bovendien is de koers van het fonds momenteel ca 8 $; vroeg of laat gaat deze terug naar de normale/uitgifte waarde van 25$. Naast het enorme dividend zit er dus ook een forse koersstijging in het vat.

Maar…., de andere kant van het verhaal is dat CBL ook nog failliet kan gaan. Dat lijkt er momenteel niet op maar toch.

Conclusie

Dit fonds biedt kans op forse winsten en biedt ondertussen 20% rendement. Het fonds blijft wel risicovol. Ik neem deze pref dan ook (nog) niet op in de voorbeelportefeuille. Maar mocht u er in geloven dan kan instappen uiterst lucratief zijn. Een gecalculeerd gokje dus?

Portefeuille wijzigingen

De voorbeeldportefeuille wordt deze maand uitgebreid met een energie-fonds. (met een Hollands tintje).

Toegevoegd aan Advanced Portefeuille

Vermilion Energy Inc. (VET)

Vermillion Energy is een internationale producent van Energie gevestigd in Calgary, Canada. Vermilion staat genoteerd aan Toronto Stock Exchange en de New York Stock Exchange.

Men bezit talloze productiefaciliteiten voor hoofdzakelijk aardgas in de VS, Europa en Australië. Ook in Nederland is het bedrijf actief sinds 2004.

Vermilion Energy Netherlands B.V. heeft een hoofdkantoor in Harlingen en een technisch bureau in Amsterdam.

VET heeft de belangen van aandeelhouders hoog zitten en is in de afgelopen twee decennia een uiterst stabiele dividendbetaler gebleken. Ook is men uiterst actief m.b.t. het milieu en klimaat. In Canada is men daarvoor beloond met Climate Leadership level (A-) performer by the CDP; CDP is een internationaal erkende organisatie, die zich inzet voor een schoner milieu en klimaat.

Soms raakt een marktsegment (tijdelijk) uit de gratie van beleggers, zoals “Energie” de afgelopen jaren. Ook VET heeft daar last van gehad en is onterecht fors in koers gedaald de laatste paar maanden mede vanwege de generieke “energie-angst” van beleggers. Dit biedt een goede mogelijkheid om nu (contrair) in te stappen met een hoog dividendrendement van maar liefst 12%. Het bedrijf is financieel stabiel en zeer gezond. Het dividend wordt maandelijks betaald. Niettemin hou er rekening mee dat energie-fondsen in het algemeen meer kunnen bewegen dan andere fondsen i.v.m. de altijd fluctuerende olie/gas prijzen.