Essentiële regels voor inkomensbeleggers

Bij Beter beleggen dan de bank ligt de focus op inkomensgericht beleggen, gebruikmakend van Amerikaanse fondsen die een aanzienlijk hoger dividend uitkeren dan Nederlandse bedrijven. Als inkomstenbeleggers hoef je niet heel veel tijd te besteden aan je portefeuille, maar er is wel een aantal basisregels die je in de gaten kunt houden. Daarmee beleg je op een meer solide basis en je leert er ook nog van.

Kwaliteit is essentieel
Inkomensbeleggers moeten, zo veel als mogelijk, investeren in dividendbetalende bedrijven van hoge kwaliteit. Veel Amerikanen vinden dat bedrijven hen moeten “belonen” in de vorm van stabiel continu dividend. Ze willen simpelweg betaald worden voor hun aandelenbezit en daarmee het risico; dat vinden wij ook. Verder nemen we rendementen van minder dan 6% meestal minder serieus, tenzij we duidelijk te maken hebben met dividendgroei-aandelen of aandelen met een historisch gezien hoge AATR (jaarlijks gemiddelde totaal opbrengst) van boven de 8%/jaar. Dergelijke percentages leiden (op termijn) tot voldoende inkomsten om rekeningen van te betalen of om lucratief te herinvesteren. We kunnen immers onze energierekening niet betalen met aandelen van Google of Tesla.

Op naar 40 fondsen
We kunnen er niet vaak genoeg zeggen. Een succesvolle portefeuille moet gespreid zijn. Als “belegger voor inkomen” wil je continu dividend ontvangen per maand of kwartaal. Het maakt qua inkomen niet uit of je dat dividend ontvangen uit 10 of 50 fondsen. Maar met 40-50 fondsen is dat aanzienlijk veiliger dan met 10. Dus blijft het advies om toe te werken naar een portefeuille met ca. 40 fondsen, waarbij alle fondstypen zijn vertegenwoordigd. Je kunt de mix natuurlijk wel naar eigen inzicht samenstellen op basis van het fonds(type) risico. Je hebt dan voldoende inkomstenbronnen om ervoor te zorgen dat jouw totale inkomstenbron niet in gevaar komt als er eentje onderuit gaat. Dit betekent dat elke fonds in jouw portefeuille niet meer dan ca 2,5 % van je investering is.
Dit staat geheel los van de (dollar)waarde van je portefeuille. Veel beleggers zullen er maanden of zelfs jaren over doen om ca. 40 fondsen te bereiken; dat is prima. Het is een lange termijn doel. Diversificatie vermindert de kans op problemen met je portefeuille. Zo bouw je aan een inkomstenportefeuille op. De primaire bron van rendement zijn de dividendinkomsten. Koerswinsten (en verliezen) zijn er natuurlijk ook, dat geldt voor alle beleggingsvormen. Maar een bewezen feit is dat (groei)dividend-betalende bedrijven op termijn aanzienlijk beter scoren dan niet-dividend betalen bedrijven v.w.b. “Total Return”.

Keep it Simple & Safe
Wederom een Amerikaans advies voor dividendbeleggers. Als je wilt toewerken naar een doel-inkomen op termijn, afkomstig van ca. 40 dividendfondsen, moet je er wel regelmatig wat tijd insteken. Je wilt immers jouw inkomstenstroom veilig houden. Als dividendbelegger wil je eigenlijk niet (te veel) investeren in uitdagende en risicovolle fondsen. Daarom vind je vooral in de Conservative portefeuille (onderdeel van de Voorbeeldportefeuille van het AIP) fondstypen waar je weinig omkijken naar hebt, omdat de rente/dividendbetalingen vrijwel altijd betrouwbaar en voorspelbaar zijn. Dergelijke fondsen lijken saai, maar het zij zo.
Wij beheren de Voorbeeldportefeuille actief en we denken dat elke belegger dat ook zou moeten doen met zijn eigen portefeuille. De wereld verandert continu, bedrijven eveneens en dus moet je regelmatig wijzigingen aanbrengen, ook als HD-belegger. Een volledig passieve portefeuille is vaak niet haalbaar. Maar ondertussen geldt: Keep it Simple & Safe.

Conclusie
Bovenstaande vuistregels zijn van toepassing wanneer je je eigen portefeuille actueel en veilig wilt houden. Het stelt je in staat om hoge dividendinkomsten te realiseren met de kans om daardoor ook beter te presteren dan de markt als geheel. Je moet dan wel je portefeuille zelf beheren en je eigen weg daarin vinden. Maar, met (extra) inkomen uit dividend voorkom je stress en onnodige financiële tegenvallers.