Moet ik mijn fonds verkopen als het wordt verwijderd uit de Voorbeeldportefeuille?

Wanneer je in het verleden een fonds hebt gekocht en wij zo’n fonds op een bepaald moment uit de portefeuille verwijderen, moet je voor jezelf beslissen of jij dat ook (onmiddellijk) wilt doen. Vaak is dat helemaal niet (acuut) nodig.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat jij het betreffende fonds in het verleden hebt gekocht met een mooi (hoog) dividendrendement en dat je het daarom graag wilt behouden.
Het kan ook zijn dat je het fonds wilt behouden omdat je je er goed bij voelt of omdat je er van overtuigd bent dat het fonds/bedrijf in een voor jou goede markt opereert.
Onlangs is de aanschaf van CEF-fondsen aan banden gelegd door EU-regels. Maar verkopen kan altijd op het moment dat jij dat verstandig vindt. Kortom, je moet zelf beslissen wat je doet. Maar als wij een fonds verwijderen om redenen dat het fonds/bedrijf of het dividend in gevaar lijkt, dan ligt het voor de hand om ons voorbeeld te volgen.

Wat wil ‘discount’ zeggen bij een Closed End Fund?

Onlangs is de aanschaf van CEF-fondsen aan banden gelegd door EU-regels. Maar mocht je toch zo'n fonds kunnen aanschaffen, dan is het is van belang om bij een CEF niet alleen te kijken naar de marktprijs/beurskoers maar juist naar de zogenaamde Net Asset Value (NAV). Dit is de werkelijke waarde van de bezittingen van de CEF. Deze wordt dagelijks gepubliceerd. Als een CEF bijvoorbeeld tien verschillende aandelen bezit waaronder bijvoorbeeld Microsoft, Amazon, Google, enz. dan wordt hiervan de dagkoers/waarde per aandeel (NAV) dagelijks berekend aan hand van de actuele beurskoersen van deze fondsen. Nu is de NAV/aandeel heel vaak niet gelijk aan de beurskoers/aandeel van de CEF zelf. Als de NAV koers/per aandeel lager is dan de CEF-beurskoers spreekt men van een “discount”; wanneer hij hoger is van een “premium”.

Het is aantrekkelijk om een CEF te kopen met een discount; de kans op extra koerswinst neemt dan toe en de kans op een eventuele dividendverlaging is kleiner.

Hoe weet je of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Voorbeeldportefeuille?

Iedere maand, rond de 24ste, wordt een Actueel uitgebracht. Abonnees krijgen daarvan een melding. Daarin vind je ook de eventuele wijzigingen van de Voorbeeldportefeuille. Als zich tussentijds onvoorziene omstandigheden voordoen, ontvangen abonnees een Flash-bericht.
Verder staat boven de Voorbeeldportefeuille de datum van de Laatste wijziging. Vaak gaat het dan om kleine wijzigingen, zoals aanpassingen van het Jaardividend. Als er tussentijds een nieuw fonds is toegevoegd, zie je dat in de kolom 'Sinds'.

Wat moet ik met zogenaamde ‘Rights Offerings’?

Je ziet regelmatig berichten via je broker die betrekking hebben op een “Rights offering” van een CEF. Rights Offerings worden gedaan omdat de CEF extra nieuwe aandelen wil uitgeven en daarvoor geld wil ophalen. Dat gaat vaak gepaard met een “aanbieding” voor bestaande aandeelhouders om mee te doen en zo enige voordelen te behalen. Zo’n aanbieding loopt meestal enige weken.
Rights Offerings zijn best complex en niet allemaal hetzelfde. Als je mee wilt doen moet je je er in verdiepen. Bovendien zijn ze vaak afhankelijk van het moment en ook of het fonds tegen een premie of met korting handelt t.o.v. NAV. Je kunt daarom geen eenduidig advies geven hoe te handelen. Wel kunnen we zeggen dat meeste Rights Offerings op korte termijn meestal nadelig zijn voor zittende aandeelhouders. Je kunt dan ook besluiten om je aandelen tevoren te verkopen en erna weer in te stappen bij een mogelijk wat lagere koers, en misschien een iets hoger dividendrendement. Als lange-termijn-belegger hoef je niets te doen, maar als je een korte-termijn-kans wil benutten, om te profiteren, dan wel.

Wanneer ontvang ik mijn dividend?

Als dividendbelegger heb je te maken met vier verschillende data die betrekking hebben op (de koop van) jouw aandeel en het tijdstip van uitbetalen van dividend.

Declaration-date
Dit is de datum waarop een bedrijf de details van het aanstaande dividend annonceert. Men kan ook voor meer (aanstaande) maanden/kwartalen het dividend bekend maken. De bekendmaking heeft meestal plaats via een persbericht.

Ex-dividend-date
Dit is de datum waarop je het aandeel in bezit moet hebben om recht te hebben op het dividend. Zo niet dan moet je wachten op de eerstkomende pay-date (een maand of kwartaal later).

Record date
Dit is de datum waarop jouw broker bekend moet zijn met het feit dat jij het aandeel in bezit hebt. Hier hoef je normaliter niet op te letten De record-date valt enige dagen later dan de ex-dividend date.

Pay date.
Dit is de datum waarop het dividend daadwerkelijk wordt betaald en vervolgens op jouw broker-rekening verschijnt.

De bottom-line is dat je het aandeel in bezit moet hebben vóór de ex-dividend-date om het dividend op de aanstaande pay-date, enige weken later, tegemoet te kunnen zien. Koop je het aandeel na de ex-divividend-date dan moet je wachten op de eerstvolgende pay-date.

Wat gebeurt er wanneer Prefs en/of Babybonds van de beurs worden verwijderd?

De meeste prefs en babybonds kunnen door de uitgevende partij van de beurs worden verwijderd/teruggehaald (redemption) na de zogenaamde “first call-date”. Na de FCD mag de uitgevende partij het fonds van de beurs halen, maar dat is slechts een optie en geschiedt meestal niet op dat moment. Vaak blijven fondsen nog lang op de beurs verhandelbaar na de first call-date.

De first call-date is overigens wat anders dan de Maturity-date. Dat is de datum waarop het fonds altijd van de beurs wordt gehaald. Die datum ligt meestal heel ver weg, soms tientallen jaren of is zelfs niet eens benoemd (perpetueel).
Wanneer een bedrijf/onderneming een pref of babybond terugtrekt, wordt dat gewoonlijk enige weken tevoren gemeld. Je ontvangt dan automatisch de nominale waarde terug (meestal 25 dollar/aandeel/bond) plus het nog het resterende dividend gerekend vanaf de laatst dividendbetaling. Voor Nederlanders is daarmee de kous af; Belgische beleggers moeten wel opletten.

Hoe bepalen jullie welke fondsen in de Voorbeeldportefeuille worden opgenomen?

We kiezen bij voorkeur fondsen die al lange tijd een stabiel hoog dividend uitkeren. Maar dat is niet het enige criterium. We kijken ook hoe een fonds er voor staat en wat het toekomstperspectief is, ook voor de branche waarin het fonds opereert.
Verder kiezen we voor spreiding van fondsen over de diverse categoriëen fondsen die men in Amerika kent. En zo is er nog een groot aantal criteria die we aanhouden bij het kiezen van fondsen.

Hoe wordt het dividendrendement berekend?

Dividendrendement (%) = jaardividend x 100/koers bij aankoop.
De voorbeeldportefeuille is altijd een momentopname en daarom bedoeld voor mensen die het aandeel op dit moment zouden willen kopen of bijkopen. Je vindt het actuele ‘real-time’ rendement in de betreffende kolom. Als je het aandeel op dit moment koop, hou je dat rendement. Tenzij het jaardividend wordt aangepast. Maar het gebeurt weinig dat dit naar beneden wordt bijgesteld.

Wanneer je al in bezit bent van aandelen uit de portefeuille kan de situatie vanzelfsprekend anders zijn. Het dividendrendement kan dan hoger of lager zijn dan nu.

Waarom is dat fonds uit de portefeuille gehaald?

Het aantal wijzigingen in de Voorbeeldportefeuille is vrij beperkt omdat we zoveel mogelijk stabiele fondsen kiezen. Maar soms is er een reden om een fonds te verwijderen uit de portefeuille. Bijvoorbeeld omdat we het toekomstperspectief er minder goed uit ziet. Maar het gebeurt ook dat een fonds het bovengemiddeld goed doet waardoor de koers teveel is gestegen waardoor het voor nieuwkomers minder aantrekkelijk wordt om in zo’n fonds te investeren. Ofwel, het dividendrendement wordt dan te laag. Maar let wel, als je zo’n fonds al in je bezit hebt, is het het geen reden om dat fonds dan te verkopen!
Als precies wilt weten hoe het zit, ga dan naar Actueel en vul de naam van het fonds in bij Zoeken.

Waar vind ik meer achtergrond info over de hoogdividendfondsen?

Als je onder Fondsen op de naam van het fonds klikt, word je doorverwezen naar achtergrondinfo over het betreffende fonds op Yahoo Finance (geldt alleen voor abonnees). Andere websites met meer info zijn onder andere: www.dividata.com, www.seekingalpha.com , www.dividend.com. Ook de gratis App Dividend Tracker geeft ruime informatie. Je kunt hierin ook eenvoudig je eigen portefeuille opslaan en bijhouden. Voor de goede orde: niet al deze websites en app’s zijn altijd up to date; check dus dubbel!

Is het niet beter om zogenaamde ETF's te kopen?

De ETF-markt is vele malen groter wereldwijd dan die voor CEF’s en voor financiële instellingen veel lucratiever en eenvoudiger. Vandaar dat ze vaak worden aanbevolen.
Maar wij geven de voorkeur aan hoogdividend-fondsen, bijvoorbeeld CEF's. CEF’s zijn in tegenstelling tot ETF's bemande fondsen en dus duurder. Maar als CEF-belegger merk je dat niet, omdat de kosten eerst van het resultaat worden afgetrokken. Verder bieden de meest ETF’s nauwelijks dividend en zijn ze totaal ongeschikt om inkomen mee te verwerven.

Waarom staan er geen Europese aandelen in de Voorbeeldportefeuille?

Er zijn meer redenen om geen Europese aandelen op te nemen in de Voorbeeldportefeuille. Allereerst beleggen we graag in de sterkste economie ter wereld, de VS. Verder zijn in Europa specifieke hoogdividend-fondstypen zoals we die in de VS kennen niet beschikbaar. Dan kom je uit bij individuele bedrijven. Ook worden de dividenden meestal niet per maand/kwartaal uitgekeerd. En de dividendbelasting is vaak hoger.