Flash 28 november 2021

PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund (PCI) verwijderd uit Voorbeeldportefeuille

In mei van dit jaar heeft Pimco het voornemen aangekondigd om enige Closed end Funds (CEF) samen te voegen. Het betreft een “fusie” van PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund (PCI) en PIMCO Income Opportunity Fund (PKO). Beide fondsen worden samengevoegd met het PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Daarvoor was goedkeuring van de aandeelhouders nodig. Inmiddels hebben de aandeelhouders hiermee ingestemd en zal de fusie binnenkort tot stand komen. Recent heeft Pimco laten weten hoe een en ander zal verlopen.

Hoe gaat dit verder?
Zoals je weet is PIMCO de grootste obligatiebelegger ter wereld. De meeste Pimco-fondsen worden door beleggers hoog gewaardeerd en als zeer betrouwbaar gekenmerkt, met sterke prestaties over lange periodes. PCI is hier een prima voorbeeld van.Closed end Funds zijn bemande fondsen. Je kunt ze daarom vergelijken met “gewone” beursgenoteerde bedrijven en in veel opzichten handelen ze ook zo. Een fusie is dan ook geen bijzonderheid.

De handel in PCI en PKO zal stoppen op 10 december 2021 na sluiting van de beurs.

PDI zal alle “activa/bezittingen” van PCI en PKO overnemen. Voor houders van PCI-aandelen betekent dit dat zij een evenredig aantal PDI-aandelen terug zullen ontvangen. De doelstelling van PDI is identiek als van PCI namelijk primair “income uit dividend” en secundair koerswinst. In principe is de fusie een automatisch proces dat via jouw broker verloopt. Echter,…..

Hoe hiermee om te gaan?
Hoewel je in principe niets hoeft te doen, en je een dergelijke fusie gewoon kunt afwachten, geven we je toch in overweging om PCI  eerst te verkopen. We hebben twee belangrijke redenen hiervoor te weten:

  1. De onzekere situatie Binck/Saxo.
    Het is helaas absoluut niet zeker dat dit proces door deze broker op de juiste wijze wordt afgehandeld onder de huidige omstandigheden.
  2. Dividend verlaging?
    Hoewel de meeste analisten in de VS de fusie ondersteunen verwachten sommigen ook dat de kans bestaat dat PDI, na de fusie, het dividend verlaagt.

Conclusie
PIMCO bestaat ruim 60 jaar. Men heeft een uiterst betrouwbare reputatie opgebouwd, mede door hoog-gekwalificeerd management, en door de jaren heen gezorgd voor prima rendementen. PDI zal, na de fusie, de grootste CEF zijn, met bijna 10 miljard dollar aan belegd vermogen. Toch kiezen we op korte termijn voor de strategie van “verkopen en even afwachten ” m.b.t. PCI.
Wij sluiten geenszins uit dat we na de fusie PDI weer opnemen in de Voorbeeldportefeuille.