Bedankt voor het afsluiten van een abonnement op Beter beleggen dan de bank.

**Het team van Beter beleggen dan de bank**

De informatie via “Beterbeleggendandebank” wordt uitsluitend als achtergrondkennis beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging, aanbod of advies tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De suggesties zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de suggesties verkregen via “Beterbeleggendandebank” dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar financieel adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze uitingen aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel.
De uitgever, auteurs en redactie van ‘Beter beleggen dan de bank’ aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke het gevolg is van beslissingen en/of handelingen die gebaseerd zijn op verstrekte informatie. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.